ทำฟัน จัดฟัน แถว ฝั่งธน ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด อรุณอมรินทร์ บรมราชชนนี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน ราชพฤกษ์ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ ใครสนใจ จัดฟัน รีเทนเนอร์ ฟอกสีฟัน รากเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ใส่ฟันปลอม รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ทำฟันเด็ก อุดฟัน ขูดหินปูน ปัญหาข้อต่อขากรรไกร นอนกัดฟัน นอนกรน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ... AG Dental Plus Clinic , where you can have more beautiful and confident smile !
Group Blog
 
All Blogs
 

หมอฟันใจดี

ทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส
คุณหมอทุกท่านใจดี และยินดีให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ค่ะทพญ. ปัทมา จิรรักษ์โสภากุล (หมอกิ๊ฟ) ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


ทพญ. สุธารัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์ (หมอจอย) ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ. จตุพร  จันทรานนท์ (หมอจิ๊ก) ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ธารณา รุจนาภรณ์ (หมอกานต์) ทันตกรรมจัดฟัน


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล


ทพ. วุฒิ เกียรติวงศ์ (หมอวุฒิ) ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ.ดร. เศวดีภ์  เติมสุขนิรันดร (หมอเก๋) ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Ph.D. in Orthodontic Science, Tokyo Medical and Dental University, Japan


ทพ.ดร. อาทิตย์ มโนภินิเวศ (หมอลุค)ทันตกรรมจัดฟัน


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Ph.D. in Orthodontic Science, Tokyo Medical and Dental University, Japan


อ.ทพ.ดร. ณัฐพล  ตั้งจิตร (หมอปืน) ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

Ph.D. in Orthodontic Science, Hokkaido University, Japan

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ทพ. พิชิต งามวรรณกุล (หมอชิต) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

Certificate Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทพญ. จิรายุ คงยิ่งยง (หมอโอ๊ด) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ. อุไรพรรณ  บุญกรรเชียง (หมอปอ) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลตำรวจ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ทพญ. กรรวี  เขียวเจริญ  (หมออิน)   ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดลทพ.กิตติรัฐ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (หมอตอย) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ. ปัทมา สุนทรพจน์ (หมอปัท) ทันตกรรมประดิษฐ์ / ใส่ฟันปลอม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทพญ. ธารี  จำปีรัตน์ (หมอคลื่น) ทันตกรรมประดิษฐ์ / ใส่ฟันปลอม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ทพญ. กมลวรรณ  ภัทรสมสกุล (หมอแอ๋ม) ทันตกรรมประดิษฐ์ / ใส่ฟันปลอม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)ทพ. มงคล  เด่นเพชรกุล (หมอต่อ) วิทยาเอ็นโดดอนต์ / รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ. ปรานี ผึ้งไผ่งาม (หมอนี) ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ทพ. พลกร บูรณะประเสริฐสุข (หมอปิง) ทพญ.สิริกมล  อินทวี ทันตกรรมบดเคี้ยว


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรชั้นสูง(วิทยาระบบบดเคี้ยว) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ.สิริกมล  อินทวี (หมอกิ๊ง)  ทันตกรรมบดเคี้ยว


ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรชั้นสูง(วิทยาระบบบดเคี้ยว) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิทยาระบบบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยมหิดลทพญ. ปนัสยา กาญจนสันติกุล (หมอเก๋) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Create Date : 04 ตุลาคม 2553    
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2556 0:11:46 น.
Counter : 3110 Pageviews.  


pink dent
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]
หมอกิ๊ฟ - ทพญ.ปัทมา จิรรักษ์โสภากุล ทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส
คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัสของเราให้บริการ ทางทันตกรรมครอบคลุมทุกด้านนะคะ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รากเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทำฟันเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ปัญหานอนกัดฟัน นอนกรน ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
Friends' blogs
[Add pink dent's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.