Group Blog
 
All blogs
 

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม #2

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม
ทั้ง link และคำอธิบายแต่ละเทปจากเพจค่ะ

กรรมฐาน 3 แนว หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์
แนวทางการเจริญกรรมฐาน 3 แนวทาง ท่านบอกแนวทางในการปฏิบัติไว้ในแต่ละแนวทางอย่างละเอียด ตามแต่แนวทางที่ผู้ปฏิบัติจะเลือกเดินครับ


ซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบ้ติ1/2
หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์
เทปนี้สอนรายละเอียดลงไปในการปฏิบัติ ทําอย่างไร เจอปัญหาในการปฏิบัติอย่างไรบ้างแล้ววิธีแก้ยังไง ครับ


ซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบ้ติ2/2
หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์


คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
ศีล สมาธิ ปัญญา หนทางไปสู่นิพพาน แอดมินขอแนะนําให้ฟังกันดีดีครับ จะเห็นเส้นทางสู่นิพพานได้ชัดๆ


คิริมานนทสูตร 2 [Girimananda Sutta]


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช-สอนแยกธาตุแยกขันธ์ CD55/570713A
สอนวิธีการหัดแยกธาตุแยกขันธ์ สําคัญนะเข้ามาติดตามได้ครับ


หลวงพ่อโพธินันทะ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม Full version
การทํางานก็คือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมก็คือการทํางาน หรือการดําเนินไปในชีวิตประจําวัน โดยหลวงพ่อ โพธินันทะ


แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลย์
พระธรรมทั้งปวงนั้น เรียนรู้ได้ที่จิตของตนเอง เคล็ดที่ทําให้จิตสงบง่ายคือ อย่าอยากหรือจงใจให้สงบ เพราะธรรมชาติของจิตนั้นไปบังคับไม่ได้ จิตผู้รู้นั้นแยกออกจากสิ่งที่ไปรู้ ให้รู้ตัวกับจิตผู้รู้อย่างสบายๆ ให้สังเกตุอารมณ์ต่างๆมีสติรู้ แต่ไม่เผลอส่งจิตเข้าไปในอารมณ์นั้น(คือความรู้ตัว)


50 กำหนดรู้ทุกข์ ;พระครูเกษมธรรมทัต
การกําหนดรู้ทุกข์ ทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อเจริญวิปัสสนา


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช-ลักษณะสมาธิที่ตั้งมั้นและการนำไปใช้เจริญปัญญา
หลักการปฏิบัติเพื่อให้จิตที่ตั้งมั่นและกานน้ำไปใช้เจริญปัญญา
สมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิต ตั้งมั่นได้ 2 ที่ คือ สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต ใช้ทําวิปัสสนา กับ สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใช้ทําสมถะ การรู้ลมหายใจ จิตแนบไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะ ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตหรือจิตไม่ลืมตัวเอง จิตไม่ไหลออกข้างนอก สามารถรู้กายรู้ใจได้


KRJ พอจ สมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ เส้นทางแห่งความไม่มีทุกข์ 02 10
เห็นความรู้สึก ดูความรู้สึกตัว เห็น กาย เวทนา จิต ธรรม โดย หลวงพ่อสมบูรณ์ ครับ เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์


นำเจริญอานาปานสติ
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์


วิธีการฝึกสติเพื่อการเจริญปัญญา
หลองพ่อปราโมทย์
การฝึกสติเพื่อเจริญปัญญา เทปนี้มีเนื้อหาครบมีประโยชน์มากนะครับ ท่านสอนไว้ดีมาก แอดมินขอแนะนําให้ฟังกันดีดีนะ


การหาจิตให้เจอ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เทปนี้เป็นอีกเทปที่แอดมินอยากให้ฟังกันมากครับ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติที่กําลังลังเลเรื่องการดูจิต ว่าสิ่งที่ตัวเองทําถูกต้องอยู่หรือปล่าว ยิ่งต้องฟังหลายๆรอบให้ชัดเจนที่ใจตัวเองครับ รับรองว่าได้ประโยชน์แน่ๆครับ


จิตคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (Full.)


ระลึกรู้ด้วยความเป็นกลาง พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
นักปฏิบัติหลายๆท่านยังระลึกรู้ผิดยังทําไม่ถูกหลักกันอยู่มาก ทําให้หลงไปเป็นคิดรู้ ไม่ใช่รู้ที่เป็นวิปัสสนา มาฟังกันดีดีครับ ว่าจะรู้อย่างไรให้เป็นวิปัสสนา


หลวงพ่อพุธ02 สมาธิในฌาน
การทําสมาธิในฌาน การเจริญสติปัฏฐาน การเจริญวิปัสสนา สิ่งที่พบเจอในขณะทําสมาธิ ขั้นตอนการเข้าไปในฌาน การพิจารณาสิ่งที่พบเจอ และแนวทางในการปฏิบัติ


หลวงพ่อเทียน เจริญสติปัฏฐาน๔ รู้ซื่อซื่อ
การเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เกิดปัญญา


ทางพ้นทุกข์
หลวงพ่อชา
หนทางแห่งการพ้นทุกข์ พิจารณาให้ดีจะเกิดปัญญา


นำนั่งสมาธิ ชุด ๑ - ชุด ๒
พระอาจารย์ คึกฤทธิ์
สอนการปฏิบัติสมาธิ


การแก้อารมณ์ A
แนวทางการปฏิบัติธรรม การแก้อารมณ์ โดยหลวงพ่อเทียน วัดสนามใน
ขอแนะนําให้ฟังเทปนี้กันดีดี เพื่อนํามาปรับการปฏิบัติของตนเองให้ตรงทาง ท่านสอนการ ทําความรู้สึกตัวเอาไว้อย่างละเอียด การเห็นความคิด การรู้ธรรม การเกิดปัญญาญาณ ปัญญาแห่งใจ


การแก้อารมณ์ B


หลวงปู่ดุลย์::ตอบปัญหาจิตภาวนา
ลองฟังดูดีดีนะครับ มีปริศนาธรรมชั้นลึกๆอยู่มาก ทุกประโยคที่หลวงปู่พูดสอน มีค่าทุกคําพูดเลย ผู้ปฏิบัติที่เดินผ่านมาแล้ว ยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นชัดเจนในทุกคําสอนของหลวงปู่ดูลย์ ขอให้เจริญในธรรมครับ


ดูใจผู้รู้ ทำเป็นไม่ดู ฝึกรู้ปล่อยวาง พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
หลวงพ่อสุรศักดิ์
เป็นอีกเทปที่น่าฟังมากครับ เพื่อปรับใจผู้รู้ผู้ดู ประโยคนี้สําคัญมากๆนะครับ แอดมินสรุปมาให้ จากที่หลวงพ่อสอน " ให้รู้ผู้รู้ให้ชัด ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่รู้ ให้กลับมารู้ผู้รู้ ให้เด่นชัดขึ้นมา " ฟังช่วงนาทีที่ 30-40 ดีๆนะครับ การจะทําให้วิมุตตินั้นเกิดกับ

ใจเรา ถ้าทําถูกทางตรงทาง นั้นง่ายนิดเดียว แต่ถ้าทําผิด หลงไปรู้ผิด อันนี้จะเสียเวลานานครับ ปรับใจตนเองให้ตรงทางกันนะครับ ธรรมจะแจ้งแก่ใจตน "ให้รู้ผู้ดู ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ดู"


01สมาธิเบื้องต้น ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ท่านอธิบายแนวทางในการปฏิบัติ สิ่งที่พบเจอได้ในการปฏิบัติ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การนําเอาพลังจิตมาใช้เพื่อเจริญวิปัสสนาให้หลุดพ้น


วิปัสสนาญาณ พระธรรมเทศนาโดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
การเจริญ วิปัสสนาญาณ โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์


หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ตอบปัญหาธรรม (จิตเกิดขึ้นในจักรวาลได้อย่างไร, การดูจิตตนเอง) รวม 6 ตอน
แอดมินแนะนําให้ฟังเลยครับ เพราะเป็นเสียงคําสอนท่านโดยตรงที่หาฟังยาก มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างมาก ยิ่งผู้ที่ก้าวหน้าไปแล้ว ได้ฟังคําสอนของท่าน จะปรับใจให้ตรงจุดได้มากยิ่งขึ้นครับ


หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ - 26 - วิธีเข้าถึงพระนิพพาน, กระแสพระนิพพาน


(15 นาที) ฝึกเอาไว้ ชนะใจตนเอง
ทําไมเราถึงต้องฝึกเจริญสติรู้สึกตัว เพื่อเอาสติมากํากับใจตนเอง ทําไมเราไม่ควรฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์ เพราะต้องไปเจอทุกข์ยิ่งกว่าเดิม การเจริญสติจะทําให้เราพ้นจากทุกข์ได้ หมั่นฝึกระลึกรู้ลมหายใจตนเองเอาไว้ ใจจะไม่ไหลไปกับทุกข์ ทําความเข้าใจกลไกอันเป็นธรรมชาติ " สติกํากับใจ " แอดมินแนะนําให้ฟังเพื่อทําความเข้าใจครับ


012.สติ สมาธิ ปัญญา
หลักการเจริญภาวนาให้เกิด สติ สมาธิ ปัญญา โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พิจารณาธรรมให้เกิดความชัดเจน ใจคือความเป็นกลาง ให้ใจเข้าถึงความเป็นกลาง ปล่อยวางเพื่อเกิดความเป็นกลาง สติตามดูแลรักษาจิต รู้ทันจิต สติสมาธิปัญญาสมดูลย์กัน ความรู้แจ้งชัดจะโผล่ขึ้นมา


หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ - 30 - การเห็นธรรมเข้าถึงธรรม
การเห็นรูปนาม เห็นกายใจ การเห็นธรรมคือการเห็นตัวเรา ธรรมมีอยู่ในตัวเราทุกคน ไม่ขึ้นกับกาลเวลา


05 ดูผู้รู้
การดูจิต การดูผู้รู้ เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องรู้ครับ


(9 นาที) หากิ่งไม้ไว้ให้จับ...รู้ลมไว้
ลองหายใจแรงๆเข้าออกดูแล้วเอาใจมาจับไว้กับลมหายใจ ลองทําดูนะ พอทําแล้วลองพยายามคิด ว่าคิดได้ไหม ? คิดไม่ได้ใช่ไหม เพราะใจเราไปจับอยู่กับลมอยู่ ถ้าไม่คิดแล้วเราจะไปทุกข์ไหม แต่ในชีวิตจริง เราหายใจแรงๆตลอดเลย ก็ไม่ได้อีก มันผิดธรรมชาติของเรา ดังนั้นเราต้องฝึก ฝึกเพื่อให้คุ้นกับลมหายใจ ให้มีสติอยู่กับลมหายใจ พอเราคุ้นแล้ว เราก็จะเผลอน้อยลง แม้เราหายใจเบาๆเราก็มีสติอยู่กับตัวนะ ไม่ปล่อยใจไหลไปจับกับทุกข์นะ ลองฟังเทปนี้นะครับ จะเข้าใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นครับ


หลวงปู่ดุลย์::เจริญปัญญา1(เสียงอ่าน)
วิธีเจริญจิตภาวนา ของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล
นึกคําภาวนาพุทโธ ชัดสุดที่ตรงไหน ฐานของจิตอยู่ที่ตรงนั้น มีเจตจํานงที่มั่นคง จะยังสมาธิให้เกิด เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบที่ละน้อย คําบริกรรมจะหายไปเอง เพราะคําบริกรรมเป็นอารมณ์หยาบ สังเกตุดูว่าใครบริกรรมพุทโธ มีสติอยู่กับฐานที่ตั้ง แค่รู้อยู่ ไม่พิจารณากิริยาใดๆที่เกิดขึ้น เพียงแต่กําหนดรู้แล้วละไปเรื่อยๆ จะเข้าใจกิริยาจิตได้เอง จิตปรุงกิเลส หรือ กิเลสปรุงจิต อย่าส่งจิตออกนอก


หลวงปู่ดุลย์::เจริญปัญญา2(เสียงอ่าน)


004.แก่นของการปฏิบัติ
การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงแก่นแห่งธรรม การเข้าถึงความเป็นกลางของใจ สิ่งที่พบเจอได้จากการปฏิบัติธรรม โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


การเจริญวิปัสสนา (5 มค. 2533)
หลวงปู่เหรียญ
รู้อยู่ที่รู้ กิเลสผลักดันให้จิตคิด ต้องรู้ทางเดินของจิต จะรู้ตัวได้ต้องอาศัยสติ สติหยั่งเข้าไปถึงจิตถึงความรู้ จิตจะหยุดคิด เพราะสติประจําอยู่กับจิต จิตจึงสงบ จิตจะเข้มแข็งหยุดนิ่งอยู่ภายใน กิเลสอารมณ์ต่างๆจะถอนออกไป จะเบาโปร่ง รวมลงเป็นหนึ่งจึงเป็นสมาธิ จากนั้นก็มีสติประคองไว้ ไม่มีกดข่ม ปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอให้สบายพอดีให้ละเอียด นี้เป็นเบื้องต้นฝึกใจให้เป็นสมาธิ จิตตั้งมั่น จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสติ สบาย


ธรรมบรรยายหลวงพ่อกล้วย
การสร้างสติ ท่านสอนให้เราสร้างสติกันอย่างง่ายๆ หมั่นสังเกตุใจ คลายออกจากขันธ์ มีสติปัญญาที่ถูกต้อง ความว่างเป็นเครื่องอยู่ของจิต นิพพานอยู่ที่ใจ ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้


033.ตั้งสติพิจารณากายกับใจ
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
การเจริญสติปัฏฐาน ตั้งมั่นพิจารณาจิต ระงับความทุกข์ได้ด้วยสติ


กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต (5 มค. 2534)
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย - การฝึกสมาธิภาวนาที่เป็นองค์แห่งฌาน[ตอนเดียวจบ]
จิตสงบละเอียดไปตามขั้นของฌาน การแยกกายกับจิตออกจากกัน กําหนดรู้อารมณ์ของจิต การเจริญสติปัฏฐานในฌาน


ความจริงไม่มีใครทุกข์ (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส)
ความจริงแห่งธรรมชาติ ความจริงแห่งธรรม ฟังเพื่อทําความเข้าใจ


การฝึกหัดจิต ความตื่น และจิตใจ
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๑).wmv
หลวงพ่อพุธ
การทําสมาธิ ท่านสอนการปฏิบัติ และปัญหาที่พบเจอ ว่าจะพบเจออะไรบ้าง แล้วต้องปรับแก้ไขอย่างไร เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ


ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๒).wmv


ภาวนาจากหายใจสู่การแยกธาตุแยกขันธ์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


หลวงพ่อ อำนาจ โอภาโส - ติววิชาโสดาบัน วันที่ ๑
เส้นทางในการเป็นพระโสดาบัน
ความจริงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลแบบโลกๆ เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเราเจริญในสติปัฏฐาน 4 เราก็จะยิ่งแจ้งความจริงแก่จิตตน แม้ความคิดก็เป็นอนัตตา ความคิดปรุงแต่งทําให้วิญญาณมีที่ตั้ง


ดูจิตกรรมฐานที่สอนจากหลวงปู่มั่นสู่หลวงปู่ดูลย์จนถึงหลวงพ่อปราโมทย์


ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม
อ.กําพล ทองบุญนุ่ม
สอนเรื่องของจิต เข้าใจธรรมชาติของจิต เรื่องของความคิด การรู้เท่าทันใจตนเอง การเอาสติรู้สึกตัว เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ


เสียงธรรม หลวงปู่เจือ - การเพ่งกสิณท้องฟ้า พื้นดิน
หลวงปู่เจือ
ท่านสอนวิธีการปฏิบัติ สิ่งที่พบเจอได้จากการปฏิบัติ วิธีใช้กสินเข้ามาช่วยกํากับใจเพื่อเจริญอานาปานสติ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยทําให้จิตตั้งมั่นได้ง่ายขึ้น และสอนสภาวะต่างๆของจิต
 

Create Date : 29 ตุลาคม 2559    
Last Update : 21 ธันวาคม 2559 13:08:57 น.
Counter : 484 Pageviews.  


BlogGang Popular Award#13


 
เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.