สร้างรายได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
Group Blog
 
All Blogs
 

หมวดอักษร C

การค้นหาที่รวดเร็วให้กดปุ่ม CTRL+F บนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับ จากนั้นป้อนคำที่ต้องการค้นหาcable
สายเคเบิล, เคเบิลที่ใช้ต่อเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ทำงานให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เคเบิลต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ และต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ หัวต่อของสายเคเบิลนั้นจะมีลักษณะพิเศษช่วยให้ต่อเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

cache
แคช เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลสำรองไว้เรียกใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน แคชจึงเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ระหว่างจุดเรียกใช้จริงกับจุดที่เก็บข้อมูลจริง เช่น แคชที่เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยความจำที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงข้อมูลซ้ำ ๆ จากฮาร์ดดิสก์หรือฟลอปปีดิสก์ ซึ่งทำงานช้าเรียกว่า แรมแคช (RAM cache) คอมพิวเตอร์บางรุ่นมีแคชติดมาด้วย คุณจะติดแคชออกจากหน่วยความจำของคุณได้โดยใช้โปรแกรมเอื้อประโยชน์พิเศษมาช่วย เช่น PC Tools Deluxe สถาปัตยกรรมของแคชมีหลายชนิด ได้แก่

- Fully associative cache ข้อมูลจากแรมที่เก็บเป็นชุด และชุดเหล่านี้อาจจะมีได้หลายตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะเก็บข้อมูลบล็อกหนึ่ง แต่ละบล็อกอาจจะอยู่ในชุดใดก็ได้ แต่จะมีเพียงตำแหน่งเดียวในชุดนั้น เวลาในการค้นหาจะสั้นลงและข้อมูลที่ใช้บ่อยมากจะมีการเขียนทับน้อย แคชแบบนี้มีได้ 2, 4 หรือ 8 ชุด

- Direct-mapped cache ตำแหน่งในแคชที่ตรงกับตำแหน่งในหน่วยความจำที่กำหนดไว้หลายตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อโปรเซสเซอร์หาข้อมูลที่ต้องการ แคชจะกำหนดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากมีแรมหลายบล็อกที่ตรงกับตำแหน่งเดียวกันของแคช แคชจึงอาจจะใช้เวลาในการกระตุ้นตัวเองและเรียกหน่วยความจำหลัก

แคชของหน่วยความจำ (memory cache) และแคชของดิสก์ มีความหมายต่างกัน แคชของหน่วยความจำจะเร่งความเร็วในการเข้าใช้หน่วยความจำ ส่วนแคชของดิสก์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์

cache memory
ชิปหน่วยความจำเฉพาะหรือส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ใช้เป็นแคช เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น มักจะเป็นแรมแบบสถิต (static RAM) ซึ่งกันไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือคำสั่งชั่วคราว ซึ่งโปรเซสเซอร์ต้องการใช้ต่อไป

Cakewalk
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแต่งเพลง ทำเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบวิดีโอ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักแต่งเพลง นักดนตรี ครูผู้สอนวิชาดนตรี

call barring
เป็นฟังค์ชั่นที่ป้องกันการโทรออกหรือรับสายจากบุคคลอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการให้ใช้งาน โดยฟังค์ชั่นนี้มีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นเป็น
เหมือนกับเมนูมาตรฐาน วิธีการใช้งานเพียงเข้าไปที่เมนู Call barring และตั้ง Code Lock ตามเงื่อนไขที่เครื่องให้เลือก เช่น ห้ามโทร
ออกต่างประเทศหรือห้ามโทรออกทุก ๆ กรณี และถ้ามีผู้อื่นมาใช้งานก็จะติดรหัส Lock เอาไว้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

call waiting
การรอสาย, ทางเลือกหนึ่งในการใช้โทรศัพท์ที่ส่งเสียงเตือนเมื่อมีคนพยายามต่อเข้ามาหาคุณขณะที่ใช้โทรศัพท์อยู่ ซึ่งคุณสามารถพักสารที่ใช้อยู่ไปคุยกับอีกคนหนึ่งโดยไม่ต้องวางหูโทรศัพท์ ถ้าคุณคุยโทรศัพท์อยู่ การรอสายทำได้สะดวกง่ายดาย แต่ถ้าคุณสื่อสารผ่านโมเด็ม การรอสายจะทำให้การติดต่อนั้นหยุดไป

cancel
ยกเลิก, การทำงานย้อนหลังหรือย้อนกลับ, กรอบแสดงการโต้ตอบบนช่องหน้าต่างมักจะมีคำสั่ง Cancel เป็นทางเลือก

capture
การจัดเก็บหรือการบันทึกภาพขอจอภาพลงในฟลอปปีดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ มักใช้กับโปรแกรมเดสก์ทอปพับลิชชิงและการติดต่อสื่อสาร

card
การ์ด, แผ่นวงจรพิมพ์ลาย หรืออะแดปเตอร์ที่คุณเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใส่ชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมที่ไม่มีมากับคอมพิวเตอร์เข้าไปได้

Card Reader
เป็นอุปกรณ์ในการอ่านและเขียนข้อมูล รวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลลงในการ์ดอ่านความจำได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากใช้งานร่วมกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตั้งแต่ 95 ขึ้นไป รวมทั้งเครื่องแมคอินทอชทุกรุ่นที่มีพอร์ต USB แต่สำหรับเครื่องที่ใช้ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95 และ 98 นั้น จะต้องติดตั้งไดร์วเวอร์เพิ่มเติมด้วย

Carl Zeiss
คือ แบรนด์ (ยี่ห้อ) ของเลนส์กล้องดิจิตอลคุณภาพดีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งนิยมใช้กับกล้องดิจิตอลระดับ High-End ปัจจุบันนำมาใช้กับกล้อง
ดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือด้วย เช่น Nokia N91 และ Nokia N93

CAT
ย่อมาจาก Computer Association of Thailand, สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972

ย่อมาจาก Communication of Thailand , การสื่อสารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสาร

catalog , catalogue
บัญชีรายชื่อ, สารบัญแฟ้ม, รายการของข้อมูลซึ่งจัดไว้เป็นลำดับ

CCD (Charge Coupled Device)
เซนเซอร์รับภาพชนิดหนึ่ง ให้คุณภาพของภาพที่สูง มีความไวในการรับภาพสูง มีอัตราการสูญเสียเม็ดสีน้อย สามารถรองรับการถ่ายภาพในที่ๆ มีแสงน้อยได้ดี แต่ข้อด้อยก็คือ มีต้นทุนในกระบวนการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า
โดยภาพที่ได้จาก CCD จะถูกบันทึกภาพลงในหน่วยความจำภายในกล้องเป็นลำดับต่อไป แต่มีโทรศัพท์มือถือติดกล้องดิจิตอลเพียงบางรุ่นเท่านั้น ที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ CCD เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าเซ็นเซอร์จับภาพแบบ CMOS หรือ ตัวเซนเซอร์ในการรับภาพของกล้องติดมือถือ กล้องดิจิทัลหรือกล้องวิดีโอที่ทำจากแผ่นซิลิกอน สามารถรับภาพได้ไวกว่าแบบ CMOS
และมีอัตราการสูญเสียของเม็ดสีน้อยกว่า จึงทำให้สามารถถ่ายได้ในสถานที่ที่มีแสงน้อย แต่ใช้กระแสไฟค่อนข้างสูง จึงทำให้แบตหมด
เร็ว โดยสามารถรับภาพได้ถึง 10 ล้านพิกเซล ใช้ในมือถือที่มีความละเอียดของกล้องระดับล้านพิกเซล เช่น Sony Ericsson S700I,
Sagem My x-8

CD
คำสั่งในดอสและโอเอส/ทู ที่ใช้เปลี่ยนไดแรกทอรีขณะนั้น ไปยังที่ไดแรกทอรีอื่น เนื่องจากเป็นตัวอย่างของคำสั่ง และใช้เปลี่ยนไดแรกทอรีได้ง่ายกว่าใช้ CHDIR, การป้อนคำสั่ง CD\ จะย้ายไปยังไดแรกทอรีราก, ป้อน CD… เปลี่ยนไปยังไดแรกทอรีที่อยู่เหนือขึ้นไป, ป้อน CD จะแสดงชื่อแรกทอรีที่คุณอยู่ขณะนั้น

โครสร้างของไดแรกทอรีทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์จะมีลักษณะเป็นต้นไม้ เริ่มจากไดแรกทอรีเดียวคือไดแรกทอรีราก คุณจะจัดที่อยู่ของฟ้าบนฮาร์ดดิสก์ได้ โดยสร้างไดแรกทอรีใหม่สำหรับโปรแกรมที่สำคัญ ๆ และแฟ้มที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณก็ย้ายจากไดแรกทอรีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยการใช้คำสั่งนี้เพื่อใช้งานงานโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณสร้างไว้

ย่อมาจาก Compact Disc, คอมแพคดิสก์ เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิตอล หรือเพลง (ดูที่ CD-ROM)

CD-ROM
ย่อมาจาก Compact Disc-Read Only Memory, คำนี้มักใช้พูดถึงช่องใส่ซีดีรอม ซึ่งเป็นช่องใส่ดิสก์ชนิดพิเศษที่อ่านจากคอมแพคดิสก์ได้อย่างเดียว คอมพิวเตอร์ที่มีช่องใสซีดีรอมมักจะเล่นคอมแพคดิสก์ที่มีเพลงได้ด้วย ซีดีรอมเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมหาศาล (ข้อมูล, ข้อความ, กราฟิก, วิดีโอ หรือเสียงขนาด 650 เมกะไบต์หรือมากกว่า) คอมแพคดิสก์เป็นแผ่นกลมแบนสีเงิน

ซีดีรอมเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องพีซีที่ใช้งานแบบหลายสื่อได้ (multimedia) และใช้เก็บสารานุกรม พจนานุกรม และงานอ้างอิงข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บฟอนต์และคลิปต์อาร์ตสำหรับเดสก์ทอปพับลิชชิง และยังใช้เป็นกลไกจัดส่งชุดซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ด้วย แทนที่จะเสียงแผ่นฟลอปปีดิสก์เข้า ๆ ออก ๆ 20 ถึง 30 แผ่น คุณจะใส่โปรแกรมทั้งหมด หรือระบบปฏิบัติการไว้ในคอมพิวเตอร์เพียงแผ่นเดียวได้

ซีดีรอมใช้วิธีการเข้ารหัสแบบความเร็วคงที่เพื่อเก็บข้อมูลในการแทรกแบบวงเดียวต่อเนื่อง แบ่งเป็นส่วน ๆ ที่มีความยาวเท่า ๆ กัน เมื่ออ่านข้อมูล ช่องใส่ซีดีรอมต้องเพิ่มความเร็วในการหมุนเมื่อหัวอ่านเข้าใกล้ศูนย์กลางของดิสก์และลดลงเมื่อหัวอ่านเลื่อนออก เวลาในการดึงข้อมูลจากซีดีรอมทั่วไปจะใช้เวลาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1.5 วินาที ซึ่งยังช้ากว่าฮาร์ดดิสก์มาก ซีดีรอมถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบ WORM (เขียนครั้งเดียว อ่านหลายครั้ง)

CD-ROM disk drive
ช่องใส่ดิสก์ซึ่งใช้เทคโนโลยีของคอมแพคดิสก์เพื่อเก็บข้อมูล อุปกรณ์ชนิดนี้ออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ใช้งานที่มีราคาแพงกว่าเครื่องเล่นซีดีเพลง เพราะต้องมีความคงทนสูง ถ้าเครื่องเล่นซีดีอ่านข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย หูของมนุษย์อาจจะไม่รู้ถึงความแตกต่าง ในขณะที่ถ้าช่องใส่ซีดีรอมอ่านโปรแกรมผิดพลาดเพียงไม่กี่ไบต์ โปรแกรมจะไม่ทำงานเลย ช่องใส่ซีดีรอมนี้ยังมีช่องเสียบหูฟัง ช่องเสียบลำโพง และปุ่มควบคุมความดังค่อยมาด้วย ช่องใส่ซีดีรอมมีอยู่หลายประเภทโดยแบ่งตามอัตราการส่งข้อมูล

- Single-speed มีอัตราการส่งข้อมูลไม่เกิน 150 กิโลไบต์ต่อวินาที เป็นช่องใส่ซีดีรอมรุ่นแรกสุด

- Double-speed มีอัตราการส่งข้อมูลไม่เกิน 300 กิโลไบต์ต่อวินาที เป็นรุ่นที่ใช้กันมากในปัจจุบัน

- Quad-speed มีอัตราการส่งข้อมูล 600 กิโลไบต์ต่อวินาที และเวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูล 140 มิลลิวินาที มีไว้รองรับกับระบบงานแบบหลายสื่อ และเกมที่ต้องการความเร็วมาก ๆ ปัจจุบันอัตราการส่งข้อมูลนี้มีไปถึง 50-60 X แล้ว

แผ่นวงจรต่อช่องใส่ซีดีรอมที่นิยมใช้กันมากมี 2 ชนิด ได้แก่ SCSI หรือ ATAPI (AT Attachment Packet Interface) ATAPI นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด IDE เพิ่มเติมที่ Western Digital ได้นำเสนอออกมาในปี 1994 และทำให้คุณเสียบช่องใส่ซีดีรอมแบบ IDE โดยตรงกับตัวต่อตัว IDE บนแผ่นวงจรหลักของระบบได้เลย ช่องใส่ซีดีรอมอีกชนิดหนึ่งอาจจะใช้พอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์หรือตัวเชื่อม PCMCIA

CDMA (Code Division Multiple Access)
วิธีการสื่อสารที่รอบรับผู้ใช้บริการหลายๆ รายในเวลาเดียวกัน โดยการแบ่งช่องสัญญาณออกเป็นสล็อตเล็กๆ ส่วนการเข้ารหัสสัญญาณเสียงยังคงใช้วิธีการบีบอัดสัญญาณเสียงให้เหลือแถบกว้างต่ำๆ โดยช่องสัญญาณเสียงที่แปลงเป็นดิจิทัลแล้วจะใช้ขนาดเพียง 9 kbps คุณภาพของสัญญาณเสียงในระบบมือถือจึงด้วยลง แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพราะสัญญาณรับส่งเป็นแบบดิจิทัล จึงมีความเพี้ยนหรือสัญญาณสอดแทรกได้ต่ำ

หรือ เป็นเทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่รองรับกับผู้ใช้บริการหลาย ๆ รายในเวลาเดียวกัน ในระบบเดียวกันโดยช่อง
ความถี่มีลักษณะเป็นแบบ Band กว้าง ซึ่งมี Bandwidth ประมาณ 1.25 เมกะเฮิรตซ์

CDMA2000 1xEV-DO ย่อมาจาก First Evolution, Data Optimized
ระบบ 1x EV-DO เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีระบบการส่งสัญญาณข้อมูลแบบแพคเก็ตที่มีประสิทธิภาพและ ความเร็วสูง ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงผู้ใช้ที่ต้องการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล

1xEV-DO เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี CDMA 2000 และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตระกูล CDMA 2000 ที่ได้รับการยอมรับจาก สมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU ) ให้เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานการสื่อสารไร้สายยุค 3G

CDMA 20001xEV-DO ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลไร้สายที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง พร้อมด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่าย โดยมีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย อุปกรณ์การสื่อสารที่รองรับระบบ 1xEV-DO ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายประเภทอื่นๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องพีดีเอ ที่รองรับการทำงานทั้งข้อมูลและเสียง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รวมถึงโมเด็มสำหรับรับ-ส่งข้อมูล ได้แก่ การ์ด PCMCIA และโมเด็มแบบ stand-alone

การใช้งานเทคโนโลยี 1xEV-DO เชิงพาณิชย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2545 จวบจนกระทั่งในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่ระบบ 1xEV-DO มากกว่า 9 ล้านคน และคาดว่าจะผู้เปิดให้บริการระบบนี้อีกหลายเครือข่ายภายในปีนี้และปีหน้า

สำหรับผู้ที่ต้องการบริการส่งข้อมูลความเร็วสูง หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล ระบบ CDMA2000 1xEV-DO จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 2 Mbps โดยมีค่าเฉลี่ยความเร็วมากกว่า 700 kbps เทียบเท่ากับการส่งสัญญาณด้วยสายแบบ DSL และมีความเร็วเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลความเร็วสูง อาทิ ภาพวิดีโอ และการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การส่งข้อมูลด้วยระบบ CDMA2000 1xEV-DO นับเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำสุด เมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อเมกะไบต์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ 1xEV-DO ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแพคเก็ท "always-on" ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบไร้สายมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

Central Processing Unit
ใช้คำย่อว่า CPU, บางครั้งเรียกว่า ซีพียูหรือโปรเซสเซอร์, หน่วยประมวลผลกลาง, ซิปเล็ก ๆ ในเครื่องพีซีที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด บางครั้งอาจเรียกว่า “ สมอง ” ของคอมพิวเตอร์ เพราะการคำนวณขั้นพื้นฐาน หน่วยประมวลผลกลางในเครื่องเมนเฟรมอาจจะมีแผ่นวงจรหลาย ๆ แผ่น บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีแผ่นวงจรหลาย ๆ แผ่นเช่นกัน แต่บนเครื่องพีซีมีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทรงประสิทธิภาพมาก ๆ อยู่เพียงตัวเดียว

certificate authority
ผู้ออกใบรับรองลายเซ็นดิจิตอล, องค์กรหรือบริษัท ซึ่งเชื่อถือได้ และพิสูจน์ว่าเราเป็นบุคคลที่อ้างจริงหรือไม่

CGA
ย่อมาจาก Color Graphics Adapter, มาตรฐานการแสดงผลแบบสีของไอบีเอ็มและเครื่องพีซีแบบเก่า สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ เปลี่ยนไปใช้จอภาพแบบ VGA หรือ SVGA แทน (ดูที่ EGA, VGA, และ SVGA)

channel
ช่องทาง, เส้นทางการเชื่อมต่อในเรื่องการสื่อสารที่นำข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ หรืออาจจะหมายถึงสื่อทางกายภาพ เช่น สายโคแอกเชียล นอกจากนี้หมายถึง ความถี่ที่กำหนดภายในช่องทางที่ใหญ่กว่า

character
ตัวอักขระใด ๆ ที่คุณป้อนไปทางแป้นพิมพ์ ได้แก่ ตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ์ $ @ _^

character code
รหัสตัวอักขระ, สัญลักษณ์ที่รวบรวมเข้าไว้เป็นชุดตามข้อตกลงที่จะแทนสิ่งใด ๆ ส่วนมากจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวอักขระควบคุม ตารางแอสกีเป็นที่รวมรหัสตัวอักขระ มาตรฐาน EBCDIC ที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง โปรแกรมหลายโปรแกรม เช่น เวิร์ดเพอร์เฟ็กต์ใช้รหัสตัวอักขระที่ผสมอยู่กับตัวอักษรปกติ เพื่อแทนเส้นใต้ ตัวห้อย หรือตัวหนา

character graphics
สัญลักษณ์ที่คุณสร้างขึ้นมาเมื่อกดปุ่มบนแป้นพิมพ์การสร้างตัวกราฟิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม กดปุ่ม Alt และป้อนหมายเลขบนแป้นตัวเลข เช่น จะแสดงตัว ›› ? ให้กด Alt ค้างไว้ และตามด้วย 155 เป็นต้น

character set
รายชื่อสัญลักษณ์ที่จัดหมวดหมู่ไว้ เช่น รหัสแอสกี, กลุ่มตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมายควบคุม และเครื่องหมายวรรคตอนมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์ใช้ เช่น ASCII, extended ASCII character set และ EBCDIC (ดูที่ unicode)

chat
แชท, การสนทนาบนอินเทอร์เน็ต, การพูดคุยหรือสนทนาผ่านทางเครือข่าย ซึ่งได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นการสนทนาโต้ตอบกันได้ทันที

chat room
แชทรูม, ห้องสนทนาบนเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้เข้าไปพูดคุยโต้ตอบกันได้ มีเว็บจำนวนมากที่ให้บริการสนทนาผ่านทางแชทรูมนี้

CIF (Common Intermediate Format)
คือขนาดของไฟล์วีดีโอที่ 288x352 พืกเซล ที่ใช้มาตรฐานการบีบอัด H.261 จาก ITU (International Telecom Union) ในการทำวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาทีี้

Clamshell Phone
โทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นแบบฝาพับ ลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องมีการเปิดผ่าพับด้านหน้าขึ้นก่อนถึงจะสามารถใช้งานต่าง ๆ ได้
แต่การใช้งานบางอย่างก็สามารถแสดงผลที่หน้าจอด้านนอกได้ (ในกรณีเป็นชนิด Dual Display) เช่น ฟังก์ชันถ่ายภาพ การแสดงเวลา
หรือแสดงสถานะต่าง ๆ เป็นต้น

CLI (Caller Line Identification)
คือการบอกชื่อของสายที่โทรเข้าหรือการแสดงหายเลขโทรศัพท์ โดยคุณสามารถรับรู้ได้โดยทันทีว่าใครโทรหาคุณจากหมายเลขที่แสดงบนหน้าจอ
โทรศัพท์หากเราเพิ่มคำว่า Picture (CLI Picture) ต่อท้ายเข้าไปก็หมายความว่าเวลามีสายเรียกเข้า ไม่เพียงแต่เบอร์โทรเท่านั้นที่จะ
แสดงแต่รูปภาพที่เราบันทึกไว้ก็จะแสดงขึ้นตามมาด้วย

click
คลิก, การกดและปล่อยปุ่มบนเมาส์อย่างรวดเร็วทันที เพื่อเลือกหรือใช้งานตัวเลือก คำสั่ง หรือปุ่มที่คลิกนั้น

client
ไคลเอ็นต์, ผู้ขอให้บริการ, ซอฟต์แวร์ที่ใช้ขอเชื่อต่อหรือขอบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการ

- ในเรื่อง LAN คือ คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ขอใช้บริการข้อมูลจากตัวให้บริการ อาจจะเป็นเครื่องพีซีหรือสถานีงานบนเครือข่าย เช่น ระบบงานในตัวให้บริการแฟ้ม และยังทำงานเป็นอิสระจากตัวให้บริการเครือข่ายได้โดยระบบงานที่ตัวผู้ใช้บริการ เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่มี่อยู่ในเครือข่าย โดยโปรแกรมที่อยู่บนผู้ใช้บริการนี้จะไม่แบ่งข้อมูลให้ใช้กันระหว่างผู้ใช้ได้อย่างสะดวกนัก

- โปรแกรมบนวินโดวส์ที่รับข้อมูลผ่าน DDE (ดูที่ DDE)

client application
ระบบงานของผู้ใช้บริการ

- โปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในเครือข่ายเท่านั้น เป็นโปรแกรมที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายจะมอง “ ไม่เห็น ” ในเครือข่ายส่วนมาก คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่มักจะเก็บโปรแกรมที่ทุกคนต้องการใช้ (ดูที่ File Server) ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำงานไม่ได้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ก็ทำงานไม่ได้ด้วย เนื่องจากระบบงานของผู้ใช้บริการจะทำงานบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเท่านั้น และเครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายจะเข้ามาใช้งานไม่ได้ เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายเกิดความเสียหายก็จะไม่มีผลต่อระบบงานของผู้ใช้บริการ (ถ้าส่วนของเครือข่ายที่เสียไปนั้น ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เก็บระบบงานของผู้ใช้บริการนั้น) และระบบงานผู้ใช้บริการนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายมาใช้งานได้

- เอกสารของโปรแกรมบนวินโดวส์ ซึ่งได้รับสิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงหรือฝังเข้ามาได้ โดยใช้ OLE หรือ Object Linking and Embedding

- ในเรื่อง DDE (Dynamic Data Exchange) คือ ระบบงานที่รับการเชื่อมโยงที่ปะเข้ามา

client-server
เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำงานร่วมกันบนเครือข่าย ระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์จะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สองประเภททำงานร่วมกัน คือ เครื่องไคลเอ็นต์เป็นเครื่องที่ของบริการข้อมูลจากเครื่องอื่น ส่วนเครื่องที่ให้บริการเรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องในเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ถ้าให้บริการโปรแกรมหรือข้อมูลทั่วไปก็จะเรียกว่า ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ถ้าให้บริการด้านการพิมพ์ก็จะเรียกว่า พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือหากให้บริการด้านการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลก็จะเรียกว่า ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

เครื่องไคลเอ็นต์จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการคำนวณอยู่ในตัวเอง และสามารถปฏิบัติงานได้โดยเป็นอิสระ แต่เมื่อต้องการข้อมูลหรือบริการอื่นที่อยู่นอกเหนือขีดความสามารถของตัวเองมันก็จะร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้น

โดยหลักการของระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ จะแบ่งแยกหน้าที่ในการประมวลผลออกเป็นสองส่วน คือ เครื่องไคลเอ็นต์มีสมรรถนะการทำงานของตัวเองอยู่ระดับหนึ่ง การประมวลผลข้อมูลจริงจะเกิดขึ้นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เครื่องไคลเอ็นต์ส่งคำสั่งร้องขอบริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์รับคำขอบริการ และเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นก็จะส่งผลลัพธ์กลับไปให้ไคลเอ็นต์

รูปแบบเช่นนี้มีข้อได้เปรียบเหนือระบบรวมศูนย์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์กลางต่อกับดัมบ์เทอร์มินัล ในรูปแบบนี้เซิร์ฟเวอร์ต้องรับภาระงานทุกอย่าง ในขณะที่เทอร์มินัลเป็นเพียงอุปกรณ์ป้อนข้อมูล และแสดงผลสำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งเบาภาระงานบางส่วนจากเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ที่ตัวไคลเอ็นต์ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบดีกว่า

client/server network
หมายถึงเครือข่ายแบบผู้ให้บริการเครือข่ายที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มไว้ในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อไว้ใช้งานร่วมกัน แต่คอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ามารกับเครือข่ายก็ทำงานตัวเองได้

CMOS
ซีมอส, ย่อมาจาก Complementary Metal-Oxide Semiconductor, วงจรรวมที่ใช้ในโปรเซสเซอร์และสำหรับหน่วยความจำที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กินไฟน้อยและทำงานได้เร็ว จึงทำให้เกิดความร้อนน้อย วงจรซีมอส มักจะใช้อุปกรณ์จำพวกเครื่องคิดเลขขนาดกระเป๋า และคอมพิวเตอร์แบบวางตัก ซีมอสแรมจะเก็บข้อมูลของระบบที่ใช้ตอนเปิดเครื่อง เช่น วันที่ เวลา ชนิดของฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม อย่าเปลี่ยนรหัสผ่านที่ CMOS แล้วลืม เพราะคุณจะเข้าไปใช้เครื่องของคุณไม่ได้อีกเลย ในเครื่องแมคอินทอชไม่มี CMOS แต่มี PRAM ที่ทำงานคล้าย ๆ กันแทน

เซนเซอร์รับภาพชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติความไวในการรับแสง ดังนั้นเวลาอยู่ในสถานที่ๆ มีแสงน้อย จะให้เกิด Noise หรืออาการพร่ามัว มีอัตราการสูญเสียเม็ดสีมากกว่า แต่ข้อดีคือการใช้พลังงานต่ำ และมีขนาดของระบบการทำงานที่เล็ก

comment
คอมเมนต์, คำอธิบาย, คำนี้รู้จักกันดีในอีกชื่อว่า หมายเหตุข้อความอธิบายที่อยู่ในรหัสต้นฉบับของโปรแกรมหรือแฟ้มแบตซ์ ที่พยายามอธิบายการทำงานแต่ละขั้นที่จะเกิดขึ้นในโปรแกรม โปรแกรมเมอร์มักจะบันทึกย่อใส่เอาไว้เพื่อช่วยให้โปรแกรมคนอื่นหรือตัวเขาเองเข้าใจว่าโปรแกรมทำอะไรและทำงานได้อย่างไร ภาษาโปรแกรมส่วนมากจะมีไวยากรณ์ที่ใช้สร้างคำอธิบาย เพื่อให้ข้ามไปขณะคอมไพล์รหัสต้นฉบับของโปรแกรม หรือขณะที่แฟ้มแบตซ์ทำงาน

communications
คำที่ใช้เรียกว่า telecommunications หรือ data communications อย่างสั้น ๆ มักใช้อธิบายการส่งข้อมูลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ผ่านโมเด็มหรือเครือข่าย

Coverage
พื้นที่ที่มีสัญญาณวิทยุเครือข่ายครอบคลุม และโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานเพื่อการรับสายและโทรออกได้ในพื้นที่นั้น ๆ

Convergence
คือการรวบรวมรูปแบบการสื่อสารทั้งไร้สายและมีสายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมเครือข่าย (Network Convergence) บริการ (Sevice Convergence) และอุปกรณ์สื่อสาร (Terminal Convergence) ไว้ด้วยกัน โดยการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายอย่าง มือถือ พีดีเอ หรือโน้ตบุ๊ค ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ได้อย่างอิสระโดยแยกออกจากอุปกรณ์ผ่านคู่สายเช่น โมเด็ม เราท์เตอร์ หรือโมเด็มแบบ DSL ที่ต้องอยู่กับที่ตลอดเวลา จึงช่วยให้การติดต่อสะดวกรวดเร็วขึ้น เพียงแต่มีอุปกรณ์ไร้สายชิ้นเดียวก็สามารถเชื่อมต่อข้อทมูลที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลาแล้ว

Copyright
ลิขสิทธิ์, การคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์, (สิทธิ์ในการทำสำเนา) ข้อตกลงทางกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ของผลงาน เช่น หนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

CPU
ย่อมาจาก Central Processing Unit, หน่วยประมวลผลกลาง (ดูที่ Central Processing Unit)

cracker
แครกเกอร์, บุคคลที่ตั้งใจบุกรุกเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เพื่อทำลายข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่เป็นแครกเกอร์ (cracker) ต่างจากแฮกเกอร์ (hacker) ตรงที่เจตนาหลักแฮกเกอร์จะไม่มีเจตนาในการทำลาย (ดูที่ hacker)

CSD (Circuit Switched Data)
เป็นรูปแบบของการส่งข้อมูลพื้นฐานของระบบดิจิทัลในยุคแรกๆ มีความเร็วในการส่งสูงสุดประมาณ 9.6 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งในปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่ การที่จะใช้ระบบ CSD ในการเชื่อมต่อได้จะต้องมีมือถือระบบดิจิทัลที่มีโมเด็มอยู่ในตัว ถ้ารุ่นใดไม่มีก็จะต้องหาอุปกรณ์เสริมมาต่อพ่วง เช่น PCMCIA หรือ Cable Interface

CSTN (ดูที่ STN)

Cyberspace
ไซเบอร์สเปซ, คำซึ่งใช้ในความหมายทางจินตภาพของระบบเครือข่าย และมักใช้สื่อหมายถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ, พื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือภูมิประเทศเสมือนที่อยู่บนการสื่อสารแบบออนไลน์ คำนี้มีที่มาจากนวนิยายที่วิลเลี่ยม กิปสัน เขียนไว้เรื่อง Neuromancer ในปี 1984 เป็นสถานที่เกิดเหตุในความคิดที่นำพามาโดยโมเด็ม อยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ออนไลน์และสังคมที่ใช้คอมพิวเตอร์, ขอบเขตหรือบริเวณเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มาโดย //www.siamphone.com

 

Create Date : 15 มีนาคม 2551    
Last Update : 15 มีนาคม 2551 21:24:35 น.
Counter : 93 Pageviews.  

หมวดอักษร B


การค้นหาที่รวดเร็วให้กดปุ่ม CTRL+F บนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับ จากนั้นป้อนคำที่ต้องการค้นหา
background

แบ็คกราวด์, สีพื้นฉากหลัง, กระบวนการเบื้องหลัง

- ใช้กับจอภาพ หมายถึง สีพื้นซึ่งข้อความหรือตัวอักษรปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เช่น อักษรสีขาวบนพื้นสีน้ำเงิน

- กระบวนการเบื้องหลังในระบบปฏิบัติการมีระดับความสำคัญของการทำงานต่ำกว่างานเบื้องหน้า และไม่รับข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้ การประมวลผลเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่แท้จริงจะมีเฉพาะในระบบปฏิบัติการที่ทำได้หลายงานพร้อมกันเท่านั้น แต่ในโปรแกรมบางประเภทก็ดูเสมือนว่าทำได้ เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่พิมพ์เอกสารไปพร้อม ๆ กับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

- คำว่า “ เบื้องหลัง ” ในระบบ GUI คือส่วนต่าง ๆ ของจอภาพที่ยังคงอยู่เบื้องหลังช่องหน้าที่ที่ใช้งานอยู่ (ดูที่ active window)

backup
การสำรอง, การสำเนาชุดสำรองแฟ้มล่าสุดที่นำมาบันทึกกลับลงฮาร์ดดิสก์ใหม่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เช่น แฟ้มใช้ไม่ได้ เพื่อเป็นการประกันความเสียหายของดิสก์ที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้แฟ้มต่าง ๆ ในฮาร์ดดิสก์หรือในระบบเครือข่ายเสียหายไป โดยคุณจะนำกลับมาใช้ได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น เหตุผลในการเก็บสำรองแฟ้มไว้มีหลายประการ ดังนี้

- ป้องกันความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ที่เกิดขึ้นเพราะฮาร์ดดิสก์ก็มักจะเสียไปทั้งลูกพร้อมกับทำให้งานเสียหายไปด้วย ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา คุณก็จะได้นำชุดสำรองของฟ้าและไดแรกทอรีมาใช้งานได้ และคุณก็จะได้งานที่คุณทำไว้ก่อนเก็บสำรองมาใช้งาน ถ้าการเก็บสำรองลงบนฟลอปปีดิสก์ก็ยุ่งยาก และเสียเวลามากเกินไป ให้มาพิจารณาให้เทปเพื่อเก็บสำรองแทนช่องใส่เทปทำงานได้เร็วและมีความจุมากกว่าฟลอปปีดิสก์ แต่คุณควรซื้อโปรแกรมเก็บสำรองแฟ้มต่างหากมาใช้

- ป้องการการลบแฟ้มหรือไดแรกทอรีโดยไม่ได้ตั้งใจ จะสามารถนำชุดสำรองจากการเก็บสำรองล่าสุดที่ทำให้กลับมาใช้ได้

- วิธีการย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อแฟ้มใหญ่เกินกว่าจะใส่ไว้ในฟลอปปีดิสก์แผ่นเดียว

- การเก็บสำรองแบบถาวรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อมีคนออกจากบริษัทไป หรือเมื่อสิ้นสุดรอบบัญชี เช่น ปิดงบสิ้นปี

ในดอส (คำสั่ง BACKUP หรือ MSBACKUP ในดอส 6) และแมคอินทอช (HD Backup) มีคำสั่งช่วยในการเก็บสำรอง แต่ก็มีข้อจำกัด โปรแกรมเก็บสำรองที่คุ้นค่าใช้จ่ายที่สุดจะมาจากผู้ขายรายอื่นมากกว่า

background task
งานเบื้องหลัง, โปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยไม่อยู่เบื้องหน้าเลย

Bandwidth
ความสามารถของการเชื่อมต่อเครือข่าย โดย Bandwidth จะบ่งบอกถึงจำนวนของข้อมูลที่สามารถส่งไปตามเครือข่ายได้ ยิ่งมีจำนวน Bandwidth มากท่าไหร่ หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ผ่านเครือข่าย) ได้เร็วขึ้นเท่านั้น โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อในเครือข่ายของมือถือ เป็นต้น

banner
แบนเนอร์, ป้ายประกาศออนไลน์, ป้ายโฆษณาที่อยู่ในหน้าเว็บบนอินเตอร์เน็ต

Bar Type (Bar Phone)
โทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นแบบแท่ง หน้าจอและปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่องชิ้นเดียวกัน สามารถใช้งานได้ในหนึ่งฝ่ามือ

battery backup
แบตเตอรี่สำรอง, แบตเตอรี่ซึ่งพร้อมจ่ายไฟทันทีที่ไฟดับ (ดูที่ UPS)

bit
ย่อมาจาก Binary digit, บิต, หน่วยพื้นฐานของข้อมูลในระบบเลขฐานสองที่แทนค่าด้วย 0 หรือ 1 บิต มักใช้เพื่อวัดความสามารถของไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะประมวลผลข้อมูลเรานำบิตมาจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหน่วยเก็บที่ใหญ่กว่าได้ ซึ่งมักจัดเป็นกลุ่มละ 8 บิต นั่นคือ 1 ไบต์ โดยที่ 1 ไบต์ จะแทนข้อมูลได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมายวรรคตอน แต่ถ้าจัดกลุ่มละ 4 บิต เรียกว่า นิบเบิล (nibble)

คำว่า "Bit" (บิต) นี้หมายถึงหน่วยวัดความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น Kilo Bit (KB), Mege Bit (MB), Giga Bit (GB) โดยเรียง
ลำดับความเร็วจากน้อยไปมาก เช่นเดียวกับหน่วยวัดความยาวแบบ เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร และไมล์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น
เทคโนโลยี 3G สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ได้บนความเร็ว 2MB ต่อวินาที ซึ่งช่วยให้เราดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่า GPRS มีความ
เร็วประมาณ 30-40 KB ต่อวินาที

bitmap
ภาพกราฟิกที่เกิดมาจากจุดแสงเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) ภาพจะคมชัดขึ้นตามจำนวนพิกเซล ที่มีภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมระบายสี เช่น แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ซึ่งประกอบด้วยจุดหลาย ๆ จุด หรือพิกเซลหลายพิกเซล แทนที่จะเป็นชุดเส้นตรงหรือเวกเตอร์ การปรับขนาดของภาพบิตแมปที่ไม่เพี้ยนหรือไม่มีรอยหยักทำได้ยาก นอกจากนี้ยังใช้เนื้อที่บนดิสก์และหน่วยความจำมากมาย ภายบิตแมปสีต้องการข้อมูลควบคุมภาพมากกว่าภาพแบบสีเดียว โปรแกรมสแกนเนอร์ และโปรแกรมจับภาพบนจอ ก็ให้ภาพแบบบิตแมปด้วยเช่นกัน

bitmapped font
ชุดตัวอักขระที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะ ตัวอักขระแต่ละตัวจะกำหนดรูปแบบของจุดเอาไว้ในรูปของแมทริกซ์ คอมพิวเตอร์จะเก็บชุดของบิตแมปอย่างสมบูรณ์ขอบแต่ละฟอนต์ที่คุณใช้อยู่ในเครื่องเอาไว้ เมื่อคุณพยายามจะขยายฟอนต์ ฟอนต์จะเริ่มมีรอยหยักมากขึ้น และเมื่อใช้ฟอนต์แบบบิตแมป คุณต้องใช้ที่ว่างบนดิสก์และหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก

bitmapped image
ภาพที่เกิดจากรูปแบบการรวมตัวของพิกเซล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมทาสี แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ที่สร้างภาพแบบบิตแมปขึ้นมา ภาพแบบนี้แก้ไขได้ยาก เพราะต้องแก้ไขทีละจุด

bits per second
ใช้คำย่อว่า bps, จำนวนบิตต่อวินาที (ดูที่ bps)

Black Berry
คือระบบการรับ-ส่งอีเมล์และข้อความบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับการใช้งานในรูปแบบ
เอกสารและอีเมล์โดยเฉพาะ จึงสามารถใช้อีเมล์ไร้สายในรูปแบบ pushbased ตลอดจนผ่านเข้าถึงข้อมูลองค์กรธุรกิจได้อย่างปลอดภัย
พร้อมอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบที่เป็น real time โดยผ่านระบบ GPRS ซึ่งบริการนี้จะเป็นลักษณะเชื่อมต่อตลอดเวลา จึงเหมาะกับรูป
แบบการใช้งานในองค์กร โดยทรูและเอไอเอสได้นำบริการนี้มาใช้กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวแล้ว

Bluetooth

บลูทูธ, เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (ดูที่ PAN) จาก Bluetooth Special Interest Group ( //www.bluetooth.com ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งข้อมูลระยะสั้น, รัศมีประมาณ 10 เมตร โดยใช้คลื่นวิทยุไปยังอุปกรณ์ไร้สาย (เช่น เครื่องแล็ปท็อป, PDA, โทรศัพท์เคลื่อนที่)

อ่านต่อ : บลูทูธ "ฟันสีฟ้า" เทคโนโลยีไร้สายสำหรับอนาคต - ( URL : //www.siamphone.com/news/bluetooth/page.php )

Bluetooth Version 1.2
เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของบูลทูธที่ช่วยให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านบูลทูธได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดหูฟังแบบสเตอริโอบูลทูธ มือถือ โน๊ตบุ้ค สายดาต้าลิงค์แบบ USB และรองรับเทคโนโลยี PicBridge เพื่อสั่งพิมพ์ภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ดูที่ A2DP)

BMI (Body Mass Index)
ฟังค์ชันสำหรับคำนวณน้ำหนัก และส่วนสูง เพื่อวัดสัดส่วนเหมาะกับนักกีฬาที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนัก

BMP
นามสกุลของแฟ้มที่บอกว่า แฟ้มนี้เก็บภาพกราฟิกแบบบิตแมปที่ใช้บนวินโดวส์ได้ เนื่องจากโปรแกรมวินโดวส์ส่วนมากจะสร้าง แสดงผลข้อมูลในแฟ้มแบบนี้ได้

bookmark
บุ๊คมาร์ก, ที่คั่นหนังสือ, ตำแหน่งที่ระบุไว้เพื่อเรียกใช้งานในคราวถัดไป, ในบางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งบุ๊คมาร์กในไฟล์ เพื่อกลับไปแก้ไขในตำแหน่งที่ระบุนั้นได้อย่างรวดเร็ว, ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้

boot
บูท, การนำระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำ มักจะดึงไปจากฮาร์ดดิสก์ หรือบางครั้งอาจจะเป็นพลอปปีดิสก์ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง หรือปิดแล้วเปิดใหม่ ชุดคำสั่งที่เก็บไว้ในรอมจะทำงาน เริ่มด้วยการทำ Power-On Self Tests (POST) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ตามด้วยการหาระบบปฏิบัติการเพื่อนำเข้าสู่หน่วยความจำ และสุดท้ายคือ การส่งการควบคุมคอมพิวเตอร์ต่อไปให้แก่ระบบปฏิบัติการ

bounce
การตีกลับของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดินทางไปไม่ถึงมือผู้รับ

bounce mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตีกลับมายังผู้ส่งเนื่องจากเดินทางไปไม่ถึงมือผู้รับ

bps
ย่อมาจาก bits per second, หน่วยวัดความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเป็นจำนวนบิตในหนึ่งวินาที หากตัวเลขมีค่าสูงมักใช้หน่วยเป็น Kbps (Kilobit per second) หรือ Mbps (Megabit per second)

Brew (Binary Runtime Environment for Wireless)
เป็นการทำให้บริการไร้สายแบบ Non Voice Services ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดประโยชน์และทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอบพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านทางระบบเครือข่าย (Over the Air Download)
สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ CDMA และ GSM โดยในเครื่องลูกข่ายต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brew อยู่ด้วยโดยจะทำงานร่วมกับ
โปรแกรมภาษาอื่น ๆ เช่น Java, C/C++

broadcast
กระจายข่าว, เผยแพร่ข่าว, การส่งข่าวสารในเครือข่ายไปให้แก่ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอยู่

browser
โปรแกรมเบราเซอร์, โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ให้คุณเดินทางจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง โดยไม่ต้องสนใจรายละเอียดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างโหนด หรือวิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้โหนดเหล่านั้น และนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพกราฟิก เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพ

bug
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากขั้นตอนหรือการเขียนโปรแกรมทั้งในฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นผลให้ทำงานผิดพลาดไป ไม่เป็นไปตามต้องการ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ก็แก้ไขโดยแก้ไขโปรแกรม ถ้าเกิดกับฮาร์ตแวร์ก็ต้องออกแบบและสร้างวงจรกันใหม่ ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจทำให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือข้อมูลหายไป บางอย่างอาจเพียงแค่รบกวน และส่วนมากอาจจะไม่เคยสังเกตเห็น

คำนี้มีที่มาจากคอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่ยังเป็นกึ่งเครื่องกลกึ่งเครื่องไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้นมา และตรวจสอบพบว่ามีสาเหตุมาจากมีแมลงไปเกาะอยู่ระหว่างตัวเชื่อม 2 ตัวภายในเครื่อง และ *ทุกโปรแกรมอาจจะมีบัก (bug) ได้

Business Card Reader
โปรแกรมที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจดจำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ด้วยการถ่ายรูปนามบัตรของคนที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะทำการบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงใน Phone Book ให้ทันทีซึ่งติดตั้งมาไว้ในสมาร์ทโฟนบางรุ่น และสามารถดาวโหลดเพิ่มได้สำหรับรุ่นที่ไม่มีโปรแกรมนี้

button
ปุ่มคำสั่ง, สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ บนจอมีไว้ให้ผู้ใช้งานติดต่อกับคำสั่งของคอมพิวเตอร์ได้ โดยทั่วไปปุ่มคำสั่งจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีเทาบนจอภาพที่มีชื่อคำสั่งพิมพ์กำกับอยู่

byte
ย่อมาจาก Binary digit Eight, จำนวนของหน่วยความจำ 8 บิตที่ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ เนื่องจากไบต์แทนค่าหน่วยความจำได้น้อยมาก จึงมักจัดกลุ่มเป็นกิโลไบต์ (KB – 1,048,576 ไบต์) และกิกะไบต์ (GB – 1,073,741,824 ไบต์) เพื่อความสะดวกในการบอกความจุของหน่วยความจำ

คำว่า "Byte" (ไบต์) หมายถึงหน่วยความจำของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ เมมโมรี่การ์ด กล้องดิจิทัล เครื่องเล่น
เพลง MP3 เป็นต้น โดยแบ่งเป็น Mega Byte (MB), Kilo Byte (KB), Giga Byte (GB) เรียงตามลำดับความจุ อย่างเช่น โทรศัพท์
มือถือรุ่นหนึ่งมีหน่วยความจำภายใน 128 MB รองรับเมมโมรี่การ์ดขนาด 1 GB เป็นต้น หรือเทียบง่าย ๆ ก็คล้ายกับหน่วยวัดน้ำหนัก
ทั่ว ๆ ไปที่เป็น กรัม ขีด กิโลกรัม และตันนั่นเอง
ที่มาโดย //www.siamphone.com


 

Create Date : 15 มีนาคม 2551    
Last Update : 15 มีนาคม 2551 21:20:14 น.
Counter : 72 Pageviews.  

หมวดอักษร A

ถ้าหากท่านต้องการค้นหาข้อมูลที่สนใจอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม CTRL+F บนคีย์บอร์ดดได้เลยนะครับ จากนั้นป้อนคำที่ต้องการค้นหา แล้วกด ENTER

3CCD
ในการถ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอจากกล้องดิจิตอลหรือกล้อง DV จะใช้เซนเซอร์ในการรับภาพ การที่จะถ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอได้สีสันที่เป็นธรรมชาตินั้นจะต้องมีฟิลเตอร์ที่เป็นแม่สีของแสง ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน วางไว้ที่หน้า CCD ที่เป็นเซนเซอร์รับภาพ ในกล้องดิจิตอล หรือกล้อง DV ทั่วไป จะมีการวางฟิลเตอร์สลับกัน แต่สำหรับ 3CCD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่วางฟิลเตอร์ของแม่สีทั้ง 3 ซ้อนกัน เหมือนกับการเคลือบชั้นความไวแสงของระบบฟิล์มสี ทำให้ในแต่ละพิกเซลของเซนเซอร์รับภาพได้รับข้อมูลของสีครบทั้ง 3 สี ซึ่งจะใหความคมชัดสูง สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี และมีสีสันอิ่มตัว มีสัญญาณรบกวนต่ำ

3D Stereo
เป็นการพัฒนาเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือให้มีการสั่นตามจังหวะเสียงเพลง รวมถึงมือถือในบางรุ่นที่มีการเพิ่มไฟกระพริบให้ สามารถกระพริบได้ตามจังหวะเสียงเพลงอีกด้วย

3G (Third Generation)

การสื่อสารไร้สายยุคที่ 3 นับจากยุคที่ 1 คือยุคแอนะล็อก และยุคที่ 2 คือยุคดิจิตอล ส่วนยุคที่ 3 คือยุคการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง การพัฒนาของ 3G ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น โดยอุปกรณ์ที่ใช้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูล และเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันเช่น PDA, โทรศัพท์มือถือ , Walkman , กล้องถ่ายรูป , และอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม : รู้จัก 3G เพื่อความเข้าใจสู่โลกไร้สายยุคใหม่

3GPP (3rd Generation Partnership Project)
กลุ่มความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาระบบมือถือบนโครงข่าย GSM, GPRS, EDGE, WCDMA เป็นหลัก เพื่อกำหนดมาตรฐานกลางในการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 3G

3GPP (3rd Generation Partnership Project2)
กลุ่มความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาระบบมือถือในรูปแบบเดียวกันกับ 3GPP แต่เน้นที่การกำหนดมาตรฐานกลางให้มือถือเครือข่าย
CDMA2000 และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

.3GP (third generation platform)
คือไฟล์ฟอร์มแมตชนิดหนึ่งที่ใช้บนมือถือ สำหรับเก็บไฟล์วิดีโอและเสียงโดยฟอร์แมตนี้จะเก็บไฟล์วิดีโอที่มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ
MPEG 4 หรือ H.263 และไฟล์เสียงที่เข้ารหัสข้อมูลแบบ AMR-NB หรือ AAC-LC ค้นหารายละเอียดได้จาก //www.3gpp.org

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
คือ Profile อีกรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี Bluetooth ที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ ดังนั้นหากหูฟัง Bluetooth รุ่นใดมีเขียนบอกว่ารองรับ A2DP ก็หมายความว่าหูฟัง Bluetooth นั้นสามารถรองรับการฟังเพลงแบบสเตอริโอ ซึ่งหูฟังวปกติเสียงจะออกมาเป็นเสียงโมโน ซึ่งทำให้เสียงเหมือนกันทั้งสองข้างไม่มีการแยกเสียงใดๆทำให้มิติอรรถรสในการฟังเพลงหมดไปอย่างชัดเจน (ดูที่ Bluetooth)

AAC (Advanced Audio Coding)
เป็นรูปแบบการบีบอัดเสียง โดยใช้มาตรฐาน MPEG-2 ถ้าเปรียบเทียบกับ MP3 แล้ว ACC จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า และมีขนาดไฟล์
ที่เล็กกว่า MP3 ราว 30 เปอร์เซ็นต์ หรือ ไฟล์เพลงอีกประเภท ที่มีระบบเสียงดีขึ้น เพราะอัดข้อมูลเพลงให้วิ่งในอัตรา 96 กิโลบิตต่อวินาที ขณะที่ไฟล์ MP3 อัดที่ 128 กิโลบิตต่อวินาที AAC เป็นไฟล์แบบที่แอปเปิลจำหน่ายผ่านร้านไอจูนส์ (iTunes) โดยมีการผนวกเทคโนโลยี DRM เข้าไปในไฟล์ด้วย แอปเปิลเรียกโปรแกรม DRM ว่า FairPlay มีการกำหนดว่าเพลงที่ซื้อเพลงละ 99 เซ็น และอัลบั้มละ 9.95 ดอลลาร์ สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ห้าเครื่อง ที่มี iTunes software และสามารถบันทึกหรือ burned ลงบนซีดีได้เจ็ดครั้ง แต่ถ้าจะเปิดบนเครื่องเล่นเพลงแบบมือถือ ไฟล์แบบ AAC ที่ซื้อมาจากเว็บของแอปเปิลนี้เล่นได้แต่บนเครื่อง iPod เท่านั้น ส่วนไฟล์เสียงที่เล่นบนมือถือจากทางโนเกียจะเป็นไฟล์เสียงคนละแบบกับของทางแอปเปิลแม้ว่าจะมีเป็นนามสกุลแบบเดียวกันก็ตาม

accessory
อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์ประกอบภายนอกหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เม้าส์ โมเด็ม เป็นต้น

account
แอกเคานต์, บัญชีผู้ใช้ซึ่งใช้เก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ และเจ้าของบัญชีจะมีสิทธิ์ใช้บริการได้ตามที่กำหนด, บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ผู้ดูแลเครื่องจะจัดเตรียมบัญชีให้กับผู้ใช้ระบบ ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชี (user name) รหัสผ่าน (password) และเนื้อที่ดิสก์สำหรับใช้เป็นที่เก็บข้อมูล

Acrobat
ฟอร์แมตของเอกสารรูปแบบหนึ่งของบริษัท Adobe เอกสารฟอร์แมตอะโครแบทนี้นิยมใช้ในระบบ //www.แฟ้มที่เก็บในฟอร์แมตนี้จะมีนามสกุล . pdf ผู้ใช้โปรแกรมเบราเซอร์สามารถอ่านเอกสารแบบอะโครแบทได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (ดูที่ Adobe Acrobat Reader)

active matrix
จอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก ที่ใช้ได้ดีกว่า และแพงกว่าแบบ passive matrix จอแสดงผลแบบนี้มีทรานซิสเตอร์แยกไปควบคุมจุดต่าง ๆ บนจอภาพเพื่อให้มีคุณสมบัติดังนี้คือ มีสีตัดกันอย่างเด่นชัด มองภาพในมุมกว้างได้ มีสีชัดเจน เป็นจอภาพที่มีอัตราการแสดงผลซ้ำได้เร็ว และไม่แสดงผลเป็นเส้น ๆ หรือเงาที่มักเป็นกันในจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี LCD ราคาถูก คำนี้มักใช้คำว่า active matrix screen (ดูที่ passive matrix)

Active Server Page
ใช้คำย่อว่า ASP, เว็บเพจที่บรรจุโค้ดโปรแกรมซึ่งเขียนด้วย VBScript หรือ Jscript พัฒนาโดยไมโครซอฟท์, เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์, ASP นั้นมีหัวใจอยู่ที่ออบเจ็กต์ หรือคอมโพเนนต์ ซึ่งมีทั้งออบเจ็กต์มาตรฐานของ IIS (Internet Information Server) ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ ASP แทน CGI เพิ่มขึ้น

active window
ช่องหน้าต่างใช้งาน, ในระบบปฎิบัติการหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่แสดงช่องหน้าต่างบนจอภาพได้หลายๆ ช่องพร้อมกัน มีช่องหน้าต่างบนจอภาพที่ใช้งานอยู่ขณะนั้นคือ

add-on program
โปรแกรมที่ทำงานร่วมหรือช่วยเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมอื่น

address
แอดเดรส, ตำแหน่งที่อยู่, การอ้างหรือจัดการกับตำแหน่งต่าง ๆ บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล, ตำแหน่งในหน่วยความจำหรือดิสก์ซึ่งมีข้อมูลเก็บอยู่โดยที่หน่วยความจำจะมีตำแหน่งกำกับทุกไบต์ ขณะที่บนดิสก์จะมีตำแหน่งกับกับทุกเซกเตอร์

Address Book
ไฟล์ที่เก็บรวบรวมรายชื่อ อีเมล์แอดเดรสของผู้ที่คุณติดต่ออยู่เสมอ สามารถเพิ่มรายชื่อ เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อหรืออีเมล์แอดเดรสใน Address Book ได้ ปัจจุบันมีโปรแกรมอีเมล์หลายตัวที่มีคุณลักษณะนี้ บางโปรแกรมเมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้รับลงในอีเมล์ฉบับใหม่ มันสามารถที่จะปรากฏชื่อและใส่อีเมล์แอดเดรสให้คุณได้ทันที เช่น Outlook Express

admin
ย่อมาจาก administrator, ผู้ดูแลเครือข่าย, ชื่อบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแลเครื่อง (system administrator)

Adobe Acrobat Reader
ผลิตโดยบริษัท Adobe System เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องสำหรับการสร้างและเปิดดูเอกสาร ซึ่งเอกสารที่สร้างจาก Acrobat จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF (Portable Document Format) เอกสารที่อยู่ในฟอร์แมตนี้ สามารถเปิดอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader โดยที่เนื้อหา รูปแบบ ตัวอักษร และภาพจะเหมือนกับต้นฉบับ สามารถส่งผ่านอีเมล์หรือนำเสนอข้อมูลบนเว็บเพจได้เช่นเดียวกับเอกสารทั่วๆ ไป ทั้งบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ แมคอินทอช และยูนิกซ์

AirAlbum คืออะไร?
แคตตาล็อคที่รวบรวมเพลงดังจากศิลปินระดับโลกมากมาย อาทิ Coldplay, Gorillaz, Norah Jones, Kylie Minogue, Fort Minor และอีกกว่าพันเพลงจากค่ายเพลงที่พร้อมเปิดให้บริการทั้ง EMI, Warner Music, Universal Music, Sony BMG ที่รวบรวมเพลงจากค่ายอินดี้ เช่น UBC Fantasia, Love Is, Smallroom และอีกมากมายนับไม่ถ้วน นับเป็นสิทธิพิเศษสุดที่มอบให้เฉพาะผู้ใช้โนเกียได้เลือกซื้อเพลงจากหลากหลายค่ายเพลงในที่เดียวกัน

พบกับ AirAlbum* เทคโนโลยีแห่งเสียงเพลงบนมือถือ
คุณสามารถพบ AirAblum* ได้ในโทรศัพท์มือถือโนเกีย ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือโนเกียที่มี AirAlbum* ได้แก่ N91 N80 N71 และโนเกีย 3250 โดยที่คุณสามารถทดลองฟังเพลงได้ประมาณ 10-15 วินาที และถ้าต้องการซื้อเพลงเก็บไว้ในเครื่องก็สามารถซื้อได้ในทันที ซึ่งแอพพลิเคชั่น AirAlbum* นั้น ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าการดาวน์โหลดเพลงแบบเดิมๆ โดยใช้ระบบ SMS ในการปลดล็อคไฟล์เพลง ผู้ซื้อไม่ต้องรอดาวน์โหลดมาทั้งไฟล์ เพราะไฟล์เพลงนั้นอาจมีขนาดใหญ่ถึง 1-3 เมกะไบต์ และสำหรับผู้ใช้โนเกียรุ่นอื่น* สามารถดาวน์โหลด AirAlbum* ทั้งแอพพลิเคชั่นและอัลบั้มได้ที่ //www.airalbum.net

การเลือกซื้อเพลงจาก AirAlbum ทำได้อย่างง่ายดาย เพียงกดเปิดไอคอน AirAlbum* คุณจะพบกับเพลงมากมายที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ตามสไตล์เพลงต่างๆ เช่น Pop, Rock, Hip Hop, Classic จากนั้นคุณสามารถเข้าไปค้นหาเพลงที่อยากฟัง โดยคุณอาจเลือกค้นหาจากภาพหน้าปกอัลบั้ม ค้นหาจากชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปิน ก็ทำได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณสนใจเพลงไหน ก็สามารถเปิดฟังเพลงตัวอย่างได้ฟรี และหากคุณชอบก็สามารถกดสั่งซื้อเพลงนั้นมาเก็บไว้ในเครื่องได้ทันที

รายละเอียด Nokia - Air Album* อาณาจักรดนตรีดิจิตอลในมือคุณ

ADSL
ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line, เทคโนโลยีที่ใช้ส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านสายโทรศัพท์ด้วยความเร็วสูง

Airplane Mode/Flight Mode
โหมดตัดคลื่นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติเพื่อไม่ให้ไปรบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุที่ใช้ในการบิน และระบบนำทางแต่ยังสามารถใช้งานเมนูอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้คลื่นสัญญาณ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ การเล่นเกมแบบไม่ออนไลน์ได้ (ดูที่ Flight Mode)

alphabet
ตัวอักษร, ชุดของตัวอักษร

alphanumeric characters
ตัวอักขระทั้งหมดที่เป็นได้ทั้งตัวอักษร (a, b, c,…) ตัวเลข (1, 2, 3,...) สัญลักษณ์พิเศษ ช่องว่าง และเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ( #, 4,…)

.AMR (Adaptive Multi-Rate)
ไฟล์เสียงมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสารไร้สายยุคใหม่ เพราะไฟล์เสียงนี้เป็นหนึ่งในฟอร์แมต
ไฟล์เสียงที่ใช้กับ MMS โดยเสียงที่เราทำการบันทึกเองจากโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ฟอร์แมต .amr

amp
ย่อมาจาก AMPerp, หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า

analog
แอนะล็อก, การที่อุปกรณ์ใดก็ตามแสดงค่าที่เปลี่ยนไปตามคุณสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ เช่น แรงดันไฟฟ้าในวงจร แรงดันของการไหล ระดับของเหลว เป็นต้น อุปกรณ์แอนะล็อกจะเก็บค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงนั้น ตรงข้ามกับอุปกรณ์ดิจิตอลที่จัดการกับค่าตายตัว เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทธรรมดาเป็นอุปกรณ์แอนะล็อก แสดงผลต่อเนื่องตามช่วงของปรอท ต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลที่จะแสดงอุณหภูมิได้เพียงครั้งละค่าเดียวตามจังหวะเวลาที่วัดค่า (ดูที่ digital)

analog display
ความสามารถของจอแสดงผลที่กระจายสีเป็นช่วงต่อเนื่องตามระดับความเข้มของสีเทาหรือสีทั่วไป ต่างจากการแสดงผลแบบดิจิตอล ซึ่งจะกระจายสีได้ในขอบเขตจำกัดทั้งสีเทาหรือสีทั่วไป จอ VGA แสดงผลแบบแอนะล็อก ขณะที่จอ EGA แสดงผลเป็นดิจิตอล

analog network
เครือข่ายแอนะล็อก, วงจรข่ายแอนะล็อก

analog signal
สัญญาณแอนะล็อก, สัญญาณซึ่งมีค่าต่อเนื่องกันโดยตลอด

analog-to-digital converter
ใช้คำย่อว่า ADC หรือ A-D converter, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล เมื่อสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิตอลแล้ว จึงส่งมาให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล วิเคราะห์ แสดงผล และส่งข้อมูลได้ ประเด็นสำคัญของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอล คือ ปริมาณข้อมูลดิจิตอลที่ได้มาจากสัญญาณแอนะล็อก ความถูกต้องของการแปลงสัญญาณนี้ ขึ้นกับความถี่ในการสุ่มจับข้อมูลแอนะล็อกแต่ละครั้งและข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ แผ่นวงจรเสียงที่ทันสมัยสามารถสุ่มจับข้อมูลและเล่นย้อนกลับได้ที่ความถี่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอลขนาด 16 บิต

animation
การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหว ตามภาพที่วาดหรือสร้างไว้, การทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยการแสดงผลภาพชุดหนึ่งที่เร็วมาก ๆ จนเรามองเป็นภาพต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แอนิเมชันนี่เองที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องระบบงานแบบหลายสื่อ รวมไปถึงเกมในคอมพิวเตอร์ด้วย เทคนิคที่ใช้ก็คล้ายกับการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน

anonymous
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม, ชื่อบัญชีกลางสำหรับให้ผู้ใช้รายใดก็ได้ เข้าสู่ศูนย์บริการ FTP เพื่อขอถ่ายโอนแฟ้ม (ดูที่ FTP)

antivirus
โปรแกรมป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์เอื้อประโยชน์ที่ใช้กวาดหาและตรวจจับไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตราย ซึ่งอาจแอบแฝงอยู่ภายในเครื่องของคุณ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะยับยั้งการแพร่เชื้อ ลบไวรัสออกจากฮาร์ดดิสก์ และปกป้องพีซีของคุณจากการติดเชื้อต่าง ๆ แต่เมื่อมีข้อดีก็มีข้อเสีย โดยคุณต้องเลือกระหว่างถูกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรบกวน กับการทำให้เครื่องพีซีของคุณตกอยู่ในภาวะอันตราย

โปรแกรมป้องกันไวรัสจะทำงานอยู่และบอกประเภทไวรัส ด้วยการคอยดูคุณสมบัติตามรูปแบบหรือกิจกรรมในระบบที่น่าสงสัย เช่น การเข้าใช้ดิสก์ที่ผิดปกติ หรือแฟ้ม .EXE มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ โปรแกรมนี้จะรู้ว่าพบไวรัสได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลของระบบ กับข้อมูลของไวรัสที่โปรแกรมรู้จักและเก็บไว้บนดิสก์ วิธีการเยียวยาไวรัสที่มักจะทำกันคือ ลบแฟ้มที่ติดไวรัสทั้งไป และนำแฟ้มที่เก็บสำรองไว้ก่อนหน้านี้กลับมาใช้แทน

สิ่งที่คุณควรระวังหลายประการ เพื่อให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับไวรัส มีดังต่อไปนี้

- เก็บสำรองข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เป็นประจำ

- อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณไม่รู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์อะไรและมาจากไหน

- ควรโอนย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือต่อโมเด็มโดยตรงแทนการใช้ฟลอปปีดิสก์ ไวรัสที่อันตราย มักอยู่ที่บูตแซกเตอร์บนฟลอปปีดิสก์

- จัดให้มีการป้องกันการเขียนทับข้อมูลบนดิสก์ทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ

any key
ปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์ โดยมากมักจะเป็นกลุ่ม Enter หรือแคร่ยาว (Spacebar) โปรแกรมเมอร์มักใช้คำว่า “ ปุ่มใด ๆ any key” เพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายเข้า

app
ย่อมาจาก application, คำนี้มักใช้กับโปรแกรม เช่น App program บางครั้งอาจใช้ appl program (ดูที่ application)

application
ใช้คำย่อว่า app, ระบบงาน, โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ช่วยผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง, คำนี้มักนำมาประกอบกับคำว่า application เป็นคำใหม่ คือ application program หรือนิยมเรียกว่า โปรแกรมประยุกต์ หรือเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของโปรแกรมที่มักจะออกแบบเฉพาะงานได้แก่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีตฐานข้อมูล

คำว่า “ ระบบงาน ” หมายถึง สิ่งที่ทำให้งานเสร็จหรือเป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่บางคนรู้สึกกับคำว่าโปรแกรมเหมือนกับงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ โดยทั่วไปโปรแกรมระบบงานจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่างชองซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ หรือโปรแกรมที่นำแฟ้มที่ลบไปแล้วกลับมาใช้งาน และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อสร้างระบบงานใหม่

AMR (Adaptive Multi Rate)
ไฟล์เสียงในมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสารไร้สายยุคใหม่ ส่วนมากเราจะเห็นไฟล์เสียงแบบ AMR ในโทรศัพท์มือถือที่รองรับบริการ MMS อยู่ในเครื่อง เพราะไฟล์เสียงแบบ AMR นั้นเป็นหนึ่งในฟอร์แมทไฟล์เสียงที่ใช้กับ MMS หรือเป็นเสียงที่เราบันทึกเองจากโทรศัพท์โดยจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ฟอร์แมต .amr

array
อาร์เรย์, แถวลำดับ, ชุดข้อมูลชนิดเดียวกัน (ตัวเลข, ตัวหนังสือ, หรือ สตริง อย่างใดอย่างหนึ่ง) ค่าหลายๆ ค่าเก็บในตัวแปรเดียวกัน และ หมายเลขประจำตำแหน่งในอาร์เรย์อ้างถึงค่าต่างๆ แต่การกำหนดตัวแปรอาจต่างกันไปตามภาษาที่ใช้งาน

attach
การแนบแฟ้มไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

attached file
แฟ้มที่แนบไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

audio
อุปกรณ์ผสมเสียงหรือสร้างเสียงในระบบงานแบบหลายสื่อ เสียงจะสร้างขึ้นมาได้หลายวิธี ได้แก่ CD-DA Waveform audio หรือ MIDI audio

- CD-DA คือ CD-digital มีรูปแบบและคุณภาพเช่นเดียวกับเครื่องเล่นซีดีตามบ้าน คอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่ง เช่น เล่น เริ่มเล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุด ให้แก่ตัวเล่นซีดี ลำโพงจะเสียบโดยตรงเข้าไปยังตัวเล่นซีดี

- Waveform audio ให้คุณบรรทุกหรือเล่นเสียงซ้ำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีระบบหลายสื่ออยู่ด้วย เสียงแบบแอนะล็อกจะสุ่มจากไมโครโฟนผ่านทางตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลที่อยู่บนแผ่นวงจรออดิโอ ความชัดเจนของเสียงขึ้นอยู่กับขนาดของการสุ่มและอัตราและมีอัตราการสุ่ม แฟ้ม Waveform audio จะสุ่มทีละ 8 บิต หรือ 16 บิตก็ได้ และมีอัตราสุ่มที่ 11.025, 22.05 หรือ 44.1 เมกะเฮิรตซ์ และยังเป็นสเตอริโอ หรือโมโนก็ได้

ข้อมูลดิจิตอลที่นำมาเล่นซ้ำจะมีการนำมาแปลงเป็นเสียง ด้วยวงจรแปลงดิจิตอลเป็นแอนะล็อกที่อยู่บนแผ่นวงจรออดิโอ และจะส่งผ่านทางลำโพง Waveform audio จะใช้เพื่อบันทึกเสียงทั่วไป ไปรษณีย์รับฝากเสียง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการบรรยายข้อความ แฟ้ม Waveform audio มีนามสกุล .WAV

- MIDI audio ไม่ได้สร้างเสียงด้วยตัวเอง แต่จะควบคุมการรับและส่งจาก MIDI ไปยังเครื่องสังเคราะห์เสียงและเครื่องดนตรีอื่น ๆ

ออดิโอครอบคลุมช่วงความถี่ที่หูมนุษย์ได้ยินจาก 15 เฮิรตซ์ไปจนถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์

authentication
การตรวจสอบเพื่อยืนยันสิ่งที่ส่ง

auto answer
คุณสมบัติของโมเด็มที่สามารถทำหน้าที่รับโทรศัพท์และสร้างการเชื่อมต่อกับผู้เรียกต้นทา

auto dial
คุณสมบัติของโมเด็มที่สามารถทำหน้าที่เปิดสายโทรศัพท์และหมุนหมายเลขเพื่อขอเชื่อกับปลายทางได้เองโดยอัตโนมัติ

AV , Aperture
ค่าความกว้างของรูรับแสงที่จะเปิดให้แสงเข้าไปที่ฟิล์มหรือเซนเซอร์รับแสง โดยส่วนใหญ่จะมีค่าเริ่มตั้งแต่ 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 16, 32
ซึ่งความกว้างของรูรับแสงจะเรียงลำดับจากกว้างมาก (ตัวเลขน้อย อย่าง 1.4, 2.8) ไปหาความกว้างน้อย (ตัวเลขมาก อย่าง 16,32)
ค่ารูรับแสงนี้จะสัมพันธ์กับความไวชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากเปิดความไวชัตเตอร์ต่ำก็ต้องปรับให้ค่ารูรับแสงตกกระทบที่ฟิล์มมีความพอดี
ไม่อย่างนั้นภาพที่ได้จะโอเวอร์หรืออันเดอร์

AV IN - OUT
AV ย่อมาจาก Audio and Video และ AV IN-OUT ก็คือช่องสำหรับต่อสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ เข้ากับโทรศัพท์
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการรับชมไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอจากโทรทัศน์

AVI (Audio Video Interleave)
เป็นรูปแบบที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลเป็น .avi ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player

background
แบ็คกราวด์, สีพื้นฉากหลัง, กระบวนการเบื้องหลัง

- ใช้กับจอภาพ หมายถึง สีพื้นซึ่งข้อความหรือตัวอักษรปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เช่น อักษรสีขาวบนพื้นสีน้ำเงิน

- กระบวนการเบื้องหลังในระบบปฏิบัติการมีระดับความสำคัญของการทำงานต่ำกว่างานเบื้องหน้า และไม่รับข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้ การประมวลผลเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่แท้จริงจะมีเฉพาะในระบบปฏิบัติการที่ทำได้หลายงานพร้อมกันเท่านั้น แต่ในโปรแกรมบางประเภทก็ดูเสมือนว่าทำได้ เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่พิมพ์เอกสารไปพร้อม ๆ กับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

- คำว่า “ เบื้องหลัง ” ในระบบ GUI คือส่วนต่าง ๆ ของจอภาพที่ยังคงอยู่เบื้องหลังช่องหน้าที่ที่ใช้งานอยู่ (ดูที่ active window)

backup
การสำรอง, การสำเนาชุดสำรองแฟ้มล่าสุดที่นำมาบันทึกกลับลงฮาร์ดดิสก์ใหม่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เช่น แฟ้มใช้ไม่ได้ เพื่อเป็นการประกันความเสียหายของดิสก์ที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้แฟ้มต่าง ๆ ในฮาร์ดดิสก์หรือในระบบเครือข่ายเสียหายไป โดยคุณจะนำกลับมาใช้ได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น เหตุผลในการเก็บสำรองแฟ้มไว้มีหลายประการ ดังนี้

- ป้องกันความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ที่เกิดขึ้นเพราะฮาร์ดดิสก์ก็มักจะเสียไปทั้งลูกพร้อมกับทำให้งานเสียหายไปด้วย ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา คุณก็จะได้นำชุดสำรองของฟ้าและไดแรกทอรีมาใช้งานได้ และคุณก็จะได้งานที่คุณทำไว้ก่อนเก็บสำรองมาใช้งาน ถ้าการเก็บสำรองลงบนฟลอปปีดิสก์ก็ยุ่งยาก และเสียเวลามากเกินไป ให้มาพิจารณาให้เทปเพื่อเก็บสำรองแทนช่องใส่เทปทำงานได้เร็วและมีความจุมากกว่าฟลอปปีดิสก์ แต่คุณควรซื้อโปรแกรมเก็บสำรองแฟ้มต่างหากมาใช้

- ป้องการการลบแฟ้มหรือไดแรกทอรีโดยไม่ได้ตั้งใจ จะสามารถนำชุดสำรองจากการเก็บสำรองล่าสุดที่ทำให้กลับมาใช้ได้

- วิธีการย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อแฟ้มใหญ่เกินกว่าจะใส่ไว้ในฟลอปปีดิสก์แผ่นเดียว

- การเก็บสำรองแบบถาวรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อมีคนออกจากบริษัทไป หรือเมื่อสิ้นสุดรอบบัญชี เช่น ปิดงบสิ้นปี

ในดอส (คำสั่ง BACKUP หรือ MSBACKUP ในดอส 6) และแมคอินทอช (HD Backup) มีคำสั่งช่วยในการเก็บสำรอง แต่ก็มีข้อจำกัด โปรแกรมเก็บสำรองที่คุ้นค่าใช้จ่ายที่สุดจะมาจากผู้ขายรายอื่นมากกว่า

background task
งานเบื้องหลัง, โปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยไม่อยู่เบื้องหน้าเลย

Bandwidth
ความสามารถของการเชื่อมต่อเครือข่าย โดย Bandwidth จะบ่งบอกถึงจำนวนของข้อมูลที่สามารถส่งไปตามเครือข่ายได้ ยิ่งมีจำนวน Bandwidth มากท่าไหร่ หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ผ่านเครือข่าย) ได้เร็วขึ้นเท่านั้น โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อในเครือข่ายของมือถือ เป็นต้น

banner
แบนเนอร์, ป้ายประกาศออนไลน์, ป้ายโฆษณาที่อยู่ในหน้าเว็บบนอินเตอร์เน็ต

Bar Type (Bar Phone)
โทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นแบบแท่ง หน้าจอและปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่องชิ้นเดียวกัน สามารถใช้งานได้ในหนึ่งฝ่ามือ

battery backup
แบตเตอรี่สำรอง, แบตเตอรี่ซึ่งพร้อมจ่ายไฟทันทีที่ไฟดับ (ดูที่ UPS)

bit
ย่อมาจาก Binary digit, บิต, หน่วยพื้นฐานของข้อมูลในระบบเลขฐานสองที่แทนค่าด้วย 0 หรือ 1 บิต มักใช้เพื่อวัดความสามารถของไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะประมวลผลข้อมูลเรานำบิตมาจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหน่วยเก็บที่ใหญ่กว่าได้ ซึ่งมักจัดเป็นกลุ่มละ 8 บิต นั่นคือ 1 ไบต์ โดยที่ 1 ไบต์ จะแทนข้อมูลได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมายวรรคตอน แต่ถ้าจัดกลุ่มละ 4 บิต เรียกว่า นิบเบิล (nibble)

คำว่า "Bit" (บิต) นี้หมายถึงหน่วยวัดความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น Kilo Bit (KB), Mege Bit (MB), Giga Bit (GB) โดยเรียง
ลำดับความเร็วจากน้อยไปมาก เช่นเดียวกับหน่วยวัดความยาวแบบ เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร และไมล์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น
เทคโนโลยี 3G สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ได้บนความเร็ว 2MB ต่อวินาที ซึ่งช่วยให้เราดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่า GPRS มีความ
เร็วประมาณ 30-40 KB ต่อวินาที

bitmap
ภาพกราฟิกที่เกิดมาจากจุดแสงเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) ภาพจะคมชัดขึ้นตามจำนวนพิกเซล ที่มีภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมระบายสี เช่น แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ซึ่งประกอบด้วยจุดหลาย ๆ จุด หรือพิกเซลหลายพิกเซล แทนที่จะเป็นชุดเส้นตรงหรือเวกเตอร์ การปรับขนาดของภาพบิตแมปที่ไม่เพี้ยนหรือไม่มีรอยหยักทำได้ยาก นอกจากนี้ยังใช้เนื้อที่บนดิสก์และหน่วยความจำมากมาย ภายบิตแมปสีต้องการข้อมูลควบคุมภาพมากกว่าภาพแบบสีเดียว โปรแกรมสแกนเนอร์ และโปรแกรมจับภาพบนจอ ก็ให้ภาพแบบบิตแมปด้วยเช่นกัน

bitmapped font
ชุดตัวอักขระที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะ ตัวอักขระแต่ละตัวจะกำหนดรูปแบบของจุดเอาไว้ในรูปของแมทริกซ์ คอมพิวเตอร์จะเก็บชุดของบิตแมปอย่างสมบูรณ์ขอบแต่ละฟอนต์ที่คุณใช้อยู่ในเครื่องเอาไว้ เมื่อคุณพยายามจะขยายฟอนต์ ฟอนต์จะเริ่มมีรอยหยักมากขึ้น และเมื่อใช้ฟอนต์แบบบิตแมป คุณต้องใช้ที่ว่างบนดิสก์และหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก

bitmapped image
ภาพที่เกิดจากรูปแบบการรวมตัวของพิกเซล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมทาสี แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ที่สร้างภาพแบบบิตแมปขึ้นมา ภาพแบบนี้แก้ไขได้ยาก เพราะต้องแก้ไขทีละจุด

bits per second
ใช้คำย่อว่า bps, จำนวนบิตต่อวินาที (ดูที่ bps)

Black Berry
คือระบบการรับ-ส่งอีเมล์และข้อความบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับการใช้งานในรูปแบบ
เอกสารและอีเมล์โดยเฉพาะ จึงสามารถใช้อีเมล์ไร้สายในรูปแบบ pushbased ตลอดจนผ่านเข้าถึงข้อมูลองค์กรธุรกิจได้อย่างปลอดภัย
พร้อมอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบที่เป็น real time โดยผ่านระบบ GPRS ซึ่งบริการนี้จะเป็นลักษณะเชื่อมต่อตลอดเวลา จึงเหมาะกับรูป
แบบการใช้งานในองค์กร โดยทรูและเอไอเอสได้นำบริการนี้มาใช้กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวแล้ว

Bluetoothบลูทูธ, เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (ดูที่ PAN) จาก Bluetooth Special Interest Group ( //www.bluetooth.com ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งข้อมูลระยะสั้น, รัศมีประมาณ 10 เมตร โดยใช้คลื่นวิทยุไปยังอุปกรณ์ไร้สาย (เช่น เครื่องแล็ปท็อป, PDA, โทรศัพท์เคลื่อนที่)

อ่านต่อ : บลูทูธ "ฟันสีฟ้า" เทคโนโลยีไร้สายสำหรับอนาคต - ( URL : //www.siamphone.com/news/bluetooth/page.php )

Bluetooth Version 1.2
เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของบูลทูธที่ช่วยให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านบูลทูธได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดหูฟังแบบสเตอริโอบูลทูธ มือถือ โน๊ตบุ้ค สายดาต้าลิงค์แบบ USB และรองรับเทคโนโลยี PicBridge เพื่อสั่งพิมพ์ภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ดูที่ A2DP)

BMI (Body Mass Index)
ฟังค์ชันสำหรับคำนวณน้ำหนัก และส่วนสูง เพื่อวัดสัดส่วนเหมาะกับนักกีฬาที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนัก

BMP
นามสกุลของแฟ้มที่บอกว่า แฟ้มนี้เก็บภาพกราฟิกแบบบิตแมปที่ใช้บนวินโดวส์ได้ เนื่องจากโปรแกรมวินโดวส์ส่วนมากจะสร้าง แสดงผลข้อมูลในแฟ้มแบบนี้ได้

bookmark
บุ๊คมาร์ก, ที่คั่นหนังสือ, ตำแหน่งที่ระบุไว้เพื่อเรียกใช้งานในคราวถัดไป, ในบางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งบุ๊คมาร์กในไฟล์ เพื่อกลับไปแก้ไขในตำแหน่งที่ระบุนั้นได้อย่างรวดเร็ว, ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้

boot
บูท, การนำระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำ มักจะดึงไปจากฮาร์ดดิสก์ หรือบางครั้งอาจจะเป็นพลอปปีดิสก์ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง หรือปิดแล้วเปิดใหม่ ชุดคำสั่งที่เก็บไว้ในรอมจะทำงาน เริ่มด้วยการทำ Power-On Self Tests (POST) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ตามด้วยการหาระบบปฏิบัติการเพื่อนำเข้าสู่หน่วยความจำ และสุดท้ายคือ การส่งการควบคุมคอมพิวเตอร์ต่อไปให้แก่ระบบปฏิบัติการ

bounce
การตีกลับของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดินทางไปไม่ถึงมือผู้รับ

bounce mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตีกลับมายังผู้ส่งเนื่องจากเดินทางไปไม่ถึงมือผู้รับ

bps
ย่อมาจาก bits per second, หน่วยวัดความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเป็นจำนวนบิตในหนึ่งวินาที หากตัวเลขมีค่าสูงมักใช้หน่วยเป็น Kbps (Kilobit per second) หรือ Mbps (Megabit per second)

Brew (Binary Runtime Environment for Wireless)
เป็นการทำให้บริการไร้สายแบบ Non Voice Services ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดประโยชน์และทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอบพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านทางระบบเครือข่าย (Over the Air Download)
สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ CDMA และ GSM โดยในเครื่องลูกข่ายต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brew อยู่ด้วยโดยจะทำงานร่วมกับ
โปรแกรมภาษาอื่น ๆ เช่น Java, C/C++

broadcast
กระจายข่าว, เผยแพร่ข่าว, การส่งข่าวสารในเครือข่ายไปให้แก่ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอยู่

browser
โปรแกรมเบราเซอร์, โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ให้คุณเดินทางจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง โดยไม่ต้องสนใจรายละเอียดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างโหนด หรือวิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้โหนดเหล่านั้น และนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพกราฟิก เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพ

bug
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากขั้นตอนหรือการเขียนโปรแกรมทั้งในฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นผลให้ทำงานผิดพลาดไป ไม่เป็นไปตามต้องการ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ก็แก้ไขโดยแก้ไขโปรแกรม ถ้าเกิดกับฮาร์ตแวร์ก็ต้องออกแบบและสร้างวงจรกันใหม่ ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจทำให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือข้อมูลหายไป บางอย่างอาจเพียงแค่รบกวน และส่วนมากอาจจะไม่เคยสังเกตเห็น

คำนี้มีที่มาจากคอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่ยังเป็นกึ่งเครื่องกลกึ่งเครื่องไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้นมา และตรวจสอบพบว่ามีสาเหตุมาจากมีแมลงไปเกาะอยู่ระหว่างตัวเชื่อม 2 ตัวภายในเครื่อง และ *ทุกโปรแกรมอาจจะมีบัก (bug) ได้

Business Card Reader
โปรแกรมที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจดจำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ด้วยการถ่ายรูปนามบัตรของคนที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะทำการบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงใน Phone Book ให้ทันทีซึ่งติดตั้งมาไว้ในสมาร์ทโฟนบางรุ่น และสามารถดาวโหลดเพิ่มได้สำหรับรุ่นที่ไม่มีโปรแกรมนี้

button
ปุ่มคำสั่ง, สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ บนจอมีไว้ให้ผู้ใช้งานติดต่อกับคำสั่งของคอมพิวเตอร์ได้ โดยทั่วไปปุ่มคำสั่งจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีเทาบนจอภาพที่มีชื่อคำสั่งพิมพ์กำกับอยู่

byte
ย่อมาจาก Binary digit Eight, จำนวนของหน่วยความจำ 8 บิตที่ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ เนื่องจากไบต์แทนค่าหน่วยความจำได้น้อยมาก จึงมักจัดกลุ่มเป็นกิโลไบต์ (KB – 1,048,576 ไบต์) และกิกะไบต์ (GB – 1,073,741,824 ไบต์) เพื่อความสะดวกในการบอกความจุของหน่วยความจำ

คำว่า "Byte" (ไบต์) หมายถึงหน่วยความจำของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ เมมโมรี่การ์ด กล้องดิจิทัล เครื่องเล่น
เพลง MP3 เป็นต้น โดยแบ่งเป็น Mega Byte (MB), Kilo Byte (KB), Giga Byte (GB) เรียงตามลำดับความจุ อย่างเช่น โทรศัพท์
มือถือรุ่นหนึ่งมีหน่วยความจำภายใน 128 MB รองรับเมมโมรี่การ์ดขนาด 1 GB เป็นต้น หรือเทียบง่าย ๆ ก็คล้ายกับหน่วยวัดน้ำหนัก
ทั่ว ๆ ไปที่เป็น กรัม ขีด กิโลกรัม และตันนั่นเอง
ที่มาโดย //www.siamphone.com
 

Create Date : 13 มีนาคม 2551    
Last Update : 15 มีนาคม 2551 21:21:20 น.
Counter : 182 Pageviews.  


samart-w
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
"ไม่มี อย่าขอ
ไม่พอ หาใหม่
ไม่ดี อย่าโทษใคร
ไม่ใช่ อย่าฝืนทำ"

ศิษท์น้องขอคำชี้แนะด้วยนะครับ
Friends' blogs
[Add samart-w's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.