~~ According To Me and Forward Mail ~~
 
เรื่องพระเจ้าตาก จากหลวงพ่อจรัญ

ข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่ว่า พระเจ้าตากนั้นเป็นผู้กู้เอกราชให้กับไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหา­ญ และเสียสละอย่างมากอย่างที่ชนธรรมดามิได้ล่วงรู้อีกมากมาย แต่เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากนั้นไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกัน

พระเจ้าตากมิใช่เป็นลูกของคนจีนสามั­ญชนตามประวัติศาสตร์ แต่เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมลับชาวจีนชื่อ ไหฮอง แต่เนื่องจากสมัยอยุธยานั้นมีการแก่งแย่งชิงดีกันมาก มีการฆ่ากันเพื่อชิงราชสมบัติ พระมารดาของพระเจ้าตากเกรงจะเป็นอันตราย จึงได้ปิดเป็นความลับ และบอกว่าบิดาของพระเจ้าตากชื่อ ไหฮอง (ชื่อของนางเอง) และมารดาชื่อนางนกเอี้ยง (ชื่อที่แต่งขึ้นไม่มีตัวตนจริง)


ประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไปตามเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เป็นว่าเป็นไปโดยที่หามีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่ (โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าในสมัยที่เรียนประวัติศาสตร์นั้นก็มีความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับพระมหากษัตริย์นั้นจะเกิดมาจากคนสามั­ญชนเพียงเท่านั้น เพราะผู้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์นั้นย่อมต้องมีบุ­บารมีสูงย่อมน่าจะสืบสายเลือดมาจากเชื้อพระวงศ์)

พระเจ้าตากไม่ได้สติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ ความจริงเป็นพระประสงค์ของพระองค์เองที่จะสละความเป็นกษัตริย์เพื่อหันไปออกผนวชเป็นพระภิกษุจึงได้ขอร้องให้พระสหายร่วมสาบานปราบดาภิเษกแทน (พระสหายนี้คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเอง)

ความจริงพระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเจ้าตากเป็นมั่น มิได้มีความคิดที่จะก่อกบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์ และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตากแต่ด้วยเหตุผลของพระเจ้าตากว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็ญ­ใจ เงินในท้องพระคลังไม่มีเลย ไม่มีแม้แต่เบ­จราชกกุธภัณฑ์ (เครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชา มี ๕ ได้แก่ พระขรรค์ ธารพระกร อุณหิส ฉลองพระบาท และวาลวิชนี) เนื่องจากผลของสงคราม ข้าวยากหมากแพง พระองค์ต้องช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ จนต้องเป็นหนี้กับจีนถึงหกหมื่นตำลึง ถ้าหากพระองค์จะค่อยๆ ผ่อนใช้ก็พอได้แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดมิซื่อหวังยึดเอาไทยเป็นของตน ดังนั้นจึงมิอาจยอมได้ทรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุด

พระองค์ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยแสร้งทำตนว่าสติวิปลาสแล้วให้พระสหายขึ้นปราบดาภิเษก ถึงตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถยึดเอาไทยไปได้เพราะผู้ที่ทำสั­­ญญากับจีนนั้นเป็นพระเจ้าตากเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบ

ผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันทน์ไม่ใช่พระเจ้าตากแต่เป็นสหายอีกคน(หลวงอาสาศึก) ที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมาก ยอมเสียสละชีวิตตนแทนส่วนพระเจ้าตากนั้นพระสหายได้แอบพาหนีไปที่อื่นอย่างปลอดภัย นี่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของพระเจ้าตากกับความรักความสามัคคีและความซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็นที่สูงสุด และนี้จึงเป็นผลบุ­ให้พระสหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงค์ใหม่ได้มีแต่ความเจริ­ญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล

พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์(ละสังขาร)อย่างไร
เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายในป่าได้พบกับพระรูปหนึ่งได้ให้กรรมฐานแก่พระเจ้าตากจึงทรงมิอยากครองราชต่อไป ทรงดำเนินแผนการว่า ทางอยุธยาเกิดเรื่องจึงสั่งให้พระยาสวรรค์ยกกองทัพไปปราบ เสร็จแล้วให้กลับมายังกรุงธนบุรีและล้อมพระราชฐานไว้แล้วจับพระองค์บวชเสีย แต่ปรากฏว่าพระยาสวรรค์เกิดลืมตัวอยากเป็นใหญ่ ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่หนึ่ง) จึงได้ยกทัพลงมาปราบ ส่วนพระเจ้าตากได้ไปเจริ­วิปัสนากรรมฐานในถ้ำแห่งหนึ่งที่เพชรบุรี ในวันที่พระองค์บรรลุธรรมสูงสุดคือวันที่ท่านละสังขาร ขณะที่กำลังดูดดื่มอยู่ในวิมุติสุข พระองค์ถูกชายสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศรีษะอย่างนับไม่ถ้วน ชายสองคนนั้นเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการเอาความดีความชอบ เมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษ ไม่ใช่พระเจ้าตากตัวจริงจึงสืบหาเพื่อตามสังหารแต่กรรมตามทันมีการกบฏซ้อนกบฎกันวุ่นวายพวกนั้นก็ฆ่ากันตายเอง ส่วนพระเจ้าตากได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กลายเป็นวิสุทธิเทพในที่สุด

หนังสืออ้างอิง
ความหลงในสงสาร,(สุทัสสาอ่อนค้อม),๒๕๔๙

เรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์(จรัญ­ จิตธัมโท/หรือพระครูเจริ­ จิตธัมโม) ซึ่งได้เจริ­กรรมฐานจนได้อนิสงส์สามอย่างคือระลึกชาติได้เจ็ดชาติเห็นกฏแห่งกรรมและเกิดปั­­ญญาแก้ปั­ญหาได้ ท่านได้พบกับพระเจ้าตากซึ่งเป็นพระวิสุทธิเทพแล้วเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน พระเจ้าตากได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังด้วยต้องการให้นำไปเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพราะท่านเห็นว่าคนไทยเราต่างมีความขัดแย้งกันมากมาย ที่สำคัญ­คือท่านไม่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียเพราะจากความเข้าใจผิดและความมิชฉาทิฐิ ท่านที่ได้อ่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ปั­­ญญาและสัมมาทิฐิของแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้ามิได้มีอำนาจอิทธิฤทธิ์ใดๆ ที่จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เล่านั้นจริงหรือไม่เพียงแต่อ่านแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่จะเล่าต่อต่อให้แก่กัน

โดยหวังว่าอานิสงค์นี้จะช่วยก่อให้เกิดผลแก่ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ ประชาชนได้เกิดความสามัคคี อย่าได้มีความขัดแย้งแตกแยกกันจงเกิดปั­­ญญาและสัมมาทิฐิ รู้ข้อเท็จจริงด้วยปั­­ญญาของตนเอง มิใช่จากการฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วมิได้ไตร่ ตรองจนทำให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง

เมื่อท่านได้อ่านแล้วมีจิตนึกถึงความเจริ­ญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ก็ขอให้ช่วยกันอธิษฐานแล้วช่วยลงความเห็นยิ่งมากเท่าไหร่ ย่อมเป็นพลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้น และด้วยบุญ­แห่งการอธิษฐานที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนี้แลจะกลับมาส่งถึงตัวท่านเองมากมายหลายร้อยเท่า


Create Date : 23 เมษายน 2552
Last Update : 23 เมษายน 2552 8:00:36 น. 46 comments
Counter : 9378 Pageviews.  
 
 
 
 
เชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่งค่ะ

ขอบคุณที่หามาให้อ่าน
 
 

โดย: Elbereth วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:9:47:16 น.  

 
 
 
ความจริงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ นอกจากผู้มีญาณทิพย์ล่วงรู้เหตุการณ์ระลึกย้อนได้ แต่ถ้าประวัติศาสต์เป็นเช่นนั้นจริง ก็รู้สึกดีใจค่ะ ที่บั้นปลายชีวิตของ
กษัตริย์นักสู้ได้บรรลุธรรมในที่สุด นั่นคือการไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกที่แสนวุ่นวายอีกต่อไปแล้ว

ขอบคุณที่นำเรื่องน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ^^
 
 

โดย: นางฟ้าหน้าหมวย (บินปร๋อ ) วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:10:09:20 น.  

 
 
 
ขอบคุณค่ะ
 
 

โดย: sweet IP: 115.67.108.25 วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:10:15:40 น.  

 
 
 
อืมมม
 
 

โดย: mutcha_nu วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:22:11:58 น.  

 
 
 
ขออนุโมธนาบุญด้วยน่ะค่ะที่ให้ความรู้แบ่งปันกัน
แต่ในส่วนความเห้นที่ข้าพเจ้าได้รับรู้คือพระเจ้าตากยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์น่ะค่ะท่านยังอยู่กับเราในโลกมนุษย์นี้และกลับชาติมาเกิดแล้วและชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติสุดท้ายท่านจุติมาเป็นปุถุชนทั่วไปจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาที่หลวงพ่อจรัญได้พบท่านยังอยู่ในคาบพระอนาคามีขั้นที่3และในชาติปัจจุบันนี้ถึงจะบรรลุอรหันต์นิพพาน
 
 

โดย: หนิง IP: 113.53.163.37 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:15:49 น.  

 
 
 
หลวงพ่อเคยเมตตาเล่าให้ฟังถึงประวัติสมเด็จพระเจ้าตากเมื่อครั้งข้าพเจ้ารับราชการทหารอยู่ที่พระราชวังเดิม ( วังพระเจ้าตาก) กองทัพเรือ ใกล้วัดอรุณ ท่านมีพระอาจารย์องค์เดียวกัน
 
 

โดย: สุวรรณภูมิ IP: 58.147.117.94 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:00:09 น.  

 
 
 
แล้วพระโอรส ที่ยอมตายตามพระเจ้าตากล่ะ ก็ตายฟรีน่ะซิ แล้วอย่างนี้พระเจ้าเหม็นทำไมถึงถูกข้อหากบฏ
แล้วถูกสำเร็จโทษ พร้อมกับพระญาติ เท่าที่ได้ฟังเรื่องราวจากคนรุ่นก่อนๆ พระเจ้าตากสละราชบัลลัง แล้วกลับไปอยู่ที่ประเทศจีนจีนที่เมืองไหฮอง มีรูปปั้นด้วย
 
 

โดย: บูชาพระเจ้าตาก IP: 124.120.17.203 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:18:58 น.  

 
 
 
ตั้งแต่สมัยเด็กเคยได้ยินว่าพระองค์ท่านสละราชสมบัติเนื่องจากได้กู้ยืมจากจีนมามากมายรวมทั้งไพร่พลที่มาร่วมรบด้วยต่อมาเขามาทวงกอปรกับท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากหลังจากที่พระองค์ท่านได้ว่างเว้นการรบและเชื่อว่าพระองค์จักทำการใดก็สามารถทำได้ดีทั้งรบและทางศาสนาเพราะเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงจังมาตลอดไม่ว่าจะยากลำบากอย่างไรก็ทรงทำจนสำเร็จเมื่อได้อ่านหนังสือเรื่องความหลงในสงสารซึ่งได้กล่าวถึงหลวงพ่อจรัญเป็นพระอริยสงฆ์แล้วว่าได้พบพระเจ้าตากเองและมีหนังสืออื่นของพระรูปอื่นที่กล่าวในทำนองเดียวกันแต่เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นก่อนหนังสือความหลงในสงสารจึงเชื่ออย่างแน่นอนเป็นจริงที่พระองค์จะสำเร็จแล้ว
ซึ่งพระองค์นั้นมีพระปรีชาสามารถเก่งหลายด้ารวมทั้งงานร้อยกรองด้วยไม่แน่ใจว่าบทประพันธ์ข้างล่างเป็นพระราชนิพนธ์ของพระองค์หรือเปล่ารู้สึกเคารพและรักพระองค์มาก
"อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่พระศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสดา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน"
 
 

โดย: ลูกหลานพระเจ้าตากฝั่งธน IP: 61.19.219.191 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:17:14:42 น.  

 
 
 
เคยได้ยินเรื่องทํานองเดียวกัน คุณย่าเล่าให้ฟังเมี่อครั้ง
ยังเล็กๆ ดังนั้นคุณทักษินน่าจะมีอดีตชาติเป็นกะสัตว์
ของชนเผ่าเงี้ยวแน่ เมีอราชอาณาจักรมีปัญหามักจะเข้า
มาปล้นตามหัวเมืองเสมอ
 
 

โดย: อุ้มที IP: 58.8.158.108 วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:15:25:14 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่หามาให้อ่านกัน โดยส่วนตัวแล้วรักและเคารพในตัวพระองค์ท่านมาก ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กแล้วได้อ่านประวัติของท่านถึงตอนสุดท้ายรู้สึกเสียใจมากถึงกับน้ำตาไหลและทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลา ทำไมถึงรู้สึกผูกพันธ์กับพระองค์ท่านมากมายเหลือเกิน
 
 

โดย: ปุ๊ IP: 203.107.142.38 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:49:07 น.  

 
 
 
เธ›เธฑเธˆเธˆเธธเธšเธฑเธ™เธ›เธฑเธเธซเธฒเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธ„เธงเธฒเธกเธ›เธฃเธฐเธžเธคเธ•เธดเธญเธฑเธ™เน€เธฅเธงเธฃเน‰เธฒเธขเธ‚เธญเธ‡เธœเธนเน‰เธชเธทเธšเธ—เธญเธ”เธ•เธณเนเธซเธ™เนˆเธ‡ เน€เธฃเธฒเธ„เธงเธฃเธญเธขเธนเนˆเธเธฑเธšเธ›เธฑเธˆเธˆเธธเธšเธฑเธ™เน„เธกเนˆเนƒเธŠเนˆเธซเธฃเธทเธญ
 
 

โดย: เน€ IP: 82.19.144.254 วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:18:42:12 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่นำมาให้อ่าน พึ่งจะรู้จริงๆ เข้าใจผิดมาตั้งนานนึกว่าพระองคืสติวิปลาต จะนำความรู้ที่ได้ไปเล่าต่อๆไป
 
 

โดย: น้อย IP: 117.47.130.125 วันที่: 13 เมษายน 2553 เวลา:20:55:57 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่นำมาให้อ่าน พึ่งจะรู้จริงๆ เข้าใจผิดมาตั้งนานนึกว่าพระองคืสติวิปลาต จะนำความรู้ที่ได้ไปเล่าต่อๆไป
 
 

โดย: น้อย IP: 117.47.130.125 วันที่: 13 เมษายน 2553 เวลา:20:57:19 น.  

 
 
 
อยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่หลวงพ่อจรัญ(พระธรรมสิงห์บุราจารย์) กล่าวไว้จริงหรือไม่ ? ก็ลองไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ดูสัก 7 วันสิครับ นอกจากจะรู้ความจริงของพระเจ้าตากสินฯแล้ว ท่านอาจจะรู้ความจริงแห่งโลกมนุษย์อันแสนจะหลอกลวงใบนี้ด้วย ส่วนตัวผม ไม่เคยสงสัยอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และยังคงไปปฏิบัติธรรมที่นั่นทุกปี
 
 

โดย: Tawee IP: 113.53.11.55 วันที่: 1 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:06:19 น.  

 
 
 
ถ้าอยากอ่านให้ละเอียดกว่านี้ต้องไปอ่านหนังสือเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตรงกลางหนังสือเขียนว่าความหลงในสงสารคับอ่านแล้วมีความรักในสมเด็จพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอย่างมากคับและความเสียสละของชาวบ้านบางระจันด้วยอ่านแล้วลองคิดตามนะคับ
 
 

โดย: จากลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ IP: 58.9.231.53 วันที่: 13 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:01:00 น.  

 
 
 
ขอแชร์นะคะ..ขอบคุณคุ่ะ
 
 

โดย: คนรักในหลวง IP: 202.176.153.215 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:20:08:21 น.  

 
 
 
ลูกขอขอบพระคุณหลวงพ่อจรัญที่นำเสนอเรื่องราวดีๆแก่สาธุชน
 
 

โดย: คนไทย IP: 124.157.152.222 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:53:11 น.  

 
 
 
ค่ะ เป็นประโยชน์มากๆค่ะ ลองหาหนังสือ 'ใครฆ่าพระเจ้าตาก' มาอ่านดูนะคะ แต่ควรใช้วิจรณญาณส่วนบุคคลค่ะ
 
 

โดย: เด็กเนิร์ต IP: 61.90.16.110 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:30:14 น.  

 
 
 
ศรัทธาพลวงพ่อจรัญมากค่ะ ขออนุโมธนาค่ะ
 
 

โดย: พุทธบูชา IP: 183.89.127.193 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:02:59 น.  

 
 
 
ศรัทธาพลวงพ่อจรัญมากค่ะ ขออนุโมธนาค่ะ
 
 

โดย: พุทธบูชา IP: 183.89.127.193 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:07:46 น.  

 
 
 
ผมรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ผมไม่เชื่อหรอก เพราะหากท่านสำเร็จอรหันต์จะไม่เกิดแล้ว ไม่ใช่ไปเกิดเป็นเทพ
 
 

โดย: ว่าไปตามจริง IP: 124.120.3.156 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:46:38 น.  

 
 
 
ข้าพเจ้าขอเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดไป
และศรัทธาหลวงพ่อจรัญมากค่ะ ขออนุโมธานาด้วยกับเรื่องราวที่ให้ทราบความเป็นมาในเรื่องต่าง
 
 

โดย: เปีย IP: 10.42.16.40, 58.137.98.210 วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:12:16:55 น.  

 
 
 
ข้าพเจ้าปัญญาน้อย ไม่ออกความเห็น
 
 

โดย: พินิจนันท์ เจมส์ วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:6:25:10 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่แวะมาอ่าน เชื่อหรือไม่เชื่อเป็นวิจารณาญานส่วนบุคคลค่ะ ^^
 
 

โดย: AccordingTo วันที่: 27 สิงหาคม 2553 เวลา:8:42:06 น.  

 
 
 
งั้นใครก็ได้ช่วยไปนมัสการถามหลวงพ่อที แล้วลูกๆๆของท่านหละไปอยู่นะแห่งหนกลใด แล้วจะมีทางไหมที่ลูกของท่านจะไปเจอพ่อของเขาได้ หรือว่าต้องใช้วิมุติธะรมของตถาคตเจ้าถึงจะได้พบพ่อของลูกๆๆ
 
 

โดย: เหลียง IP: 125.25.175.7 วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:1:16:58 น.  

 
 
 
ศรัทธาหลวงพ่อครับ...
ความเมตตาของหลวงพ่อล้นเหลือจริงๆครับ...
ขอกราบอนุโมธนาสาธุครับ..


 
 

โดย: 911 IP: 114.128.39.121 วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:22:11:05 น.  

 
 
 
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อ
ในความเมตตาของพระคุณเจ้า ในการสั่งสอนธรรมะ และกรรมฐาน และได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ปกิบัติตาม
ด้วยความเคารพอย่างสูง
 
 

โดย: มาโนช IP: 119.46.115.211 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:13:56:55 น.  

 
 
 
ข้าพเจ้าเป็นเด็กฝั่งธนฯ รักเคารพเทิดทูนพระเจ้าตากมาโดยตลอด
พระองค์กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละต่อประเทศชาติเป็นล้นพ้น
ขอให้คนไทยทุกคนพึงระลึกไว้ว่าควรทำแต่ความดีเพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์ตลอดไป
 
 

โดย: ลูกหมีน้อย IP: 125.24.140.163 วันที่: 13 ตุลาคม 2553 เวลา:9:33:11 น.  

 
 
 
ขอบคุณค่ะที่เอื้อเฟื้อเรื่องราวของท่านให้ทราบ
ด้วยจิตสำนึกในความเป็นไทย เทิดทูนพระมหากษัตรืย์ทุกพระองค์เสมอมาและเสมอไป
 
 

โดย: tipmalee IP: 118.175.107.184 วันที่: 3 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:54:24 น.  

 
 
 
อนุโมทนาสาธุ
ขอบคุณค่ะ
 
 

โดย: attakarn IP: 125.24.182.133 วันที่: 23 มิถุนายน 2554 เวลา:8:26:00 น.  

 
 
 
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ แต่ส่วนตัวแล้วเชื่อค่ะ เพราะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อจรัญมาโดยตลอด และประสบกับตนเองในหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อได้เมตตาสั่งสอนมา ไม่มีเหตุผลอะไรที่หลวงพ่อจะลุกขึ้นมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ ถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
 
 

โดย: ying suteera IP: 125.26.54.55 วันที่: 29 มิถุนายน 2554 เวลา:8:53:56 น.  

 
 
 
ขออนุโมธนาด้วยค่ะ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ส่วนตัวดิฉันมีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อจรัญ มากค่ะ ถึงแม่ดิฉันจะไม่เคยพบเจอกับท่านมาก่อน แต่ดิฉันก็ได้ฟังและได้อ่านเรื่องราวของหลวงพ่อท่านมาบ้าง ดิฉันได้แต่หวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่ดิฉันจะได้พบท่าน
ความเมตตาของหลวงพ่อท่านล้นเหลือจริงๆค่ะ

ขอกราบอนุโมธนาสาธุค่ะ
 
 

โดย: คนพบพระ จ.ตาก IP: 10.10.1.104, 10.10.1.104, 127.0.0.1, 61.7.176.221 วันที่: 29 มิถุนายน 2554 เวลา:12:44:12 น.  

 
 
 
ส่วนตัวดิฉันเคยได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อจร้ญ มาบ้างค่ะ และทุกปีจะได้ปฏิบัติธรรมวัดต่างๆ แต่ตั้งใจจะไปวัดอัมพวันก็ไม่ได้ไปสักที แต่พอมาปี 2553 ตั้งใจยังไงต้องไปถือศีลวัดอัมพวันให้ได้ ก็สมความปรารถนาค่ะ พอไปอยู่
7 วันรู้ซิ่งเลยค่ะ แต่ไม่สามารถอธิบายได้หมด อยากรู้ว่าเป็นยังไง ลองไปดูซิค่ะ แล้วจะรู้ ส่วนต้วดีใจมากเลย ที่ได้เจอหลวงพ่อคิดว่าต้วเองมีบุญค่ะที่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ค่ะ ตั้งใจจะไปทุกปีค่ะ
 
 

โดย: nid IP: 58.10.68.137 วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:15:15:08 น.  

 
 
 
ดิฉันได้ฟังเรื่องของพระเจ้าตากแล้วรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชดดีที่มีกษัตริย์รักและปกป้องแผ่นดินไทยมาแต่โบราณให้พวกเราชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันแต่ทำไมคนไทยเดี่ยวนี้ถึงไม่รักกันเหมือนสมัยของท่าน ทำไมไม่นึกถึงว่ากษัตริย์ไทยและคนไทยต้องเสียเลือดเนื้อมามากแค่ไหนเพือจะรักษาแผ่นดินเกิดให้พวกเราได้อยู่อย่างสุขสบาย ขอให้พวกเราได้คิดได้นึกถึงพวกท่านที่ได้เสียสละชีวตปกป้องชาติไทยของเราค่ะ อยางน้อยก็ขอให้เป็นคนดีถวายในหลวงของเราค่ะ
 
 

โดย: นิด IP: 58.10.68.137 วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:15:25:52 น.  

 
 
 
วันนี้ผมได้อ่าน web นี้ ผมได้บวชพระ โดยมีหลวงปู่จรัล เป็นพระอุปัชฌาย์ให้เมื่อ มีค 2542 และวันที่ผมลาสิกขา เป็นวันที่ผมมิอาจลืมได้เลยตลอดชีวิต นั้นเป็นวันที่หลวงปู่ท่านได้เมตตาผมในเรื่องการแนะนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพียงสั้นๆ แต่ผมเข้าใจมากยิ่งๆๆๆขึ้น และมีสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่เอ่ยปางประโยค ซึ่งประโยคนั้นไม่มีใครล่วงรู้ได้นอกจากตัวผมเอง ซึ่งผมได้อธิษฐานในจิตผมมาตั้งแต่เด็กทุกครั้งเวลาผมได้เข้าวัดและเข้าไปในโบสถ์ทุกครั้ง (วัดในกทม บ้านผมอยู่ในกทม ) ซึ่งวันนั้นหลวงปู่ได้ทักออกมาในสิ่งที่ผมอธิษฐาน และทำให้ผมรู้ว่าผมไม่เสียดายชาติเกิดในปัจจุบันนี้ที่ได้มีโอกาสได้บวชกับพระอริยสงฆ์อย่างองค์หลวงปู่จรัล นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อประจักษ์ว่าเป็นจริง 100% (สิ่งที่ผมเขียนบันทืกนี้ เป็นปัจจักตังของแต่ละบุคคล)
ทำดี ดีส่งให้เห็นผล ทำชั่ว ชั่วก็ดล ชั่วให้ ชั่ว-ดี ดุจ บาป บุญ ตีบอกไว้นา ใครชั่ว ใครดี ไซร้ สืบได้ด้วยกรรม
 
 

โดย: vit IP: 125.24.17.131 วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:6:11:10 น.  

 
 
 
ดิฉันได้อ่านแล้ว เข้าใจและเชื่อคะ ที่ผ่านมาดิฉันเข้าใจผิดคิดว่ารัชกาลที่1แย่งชิงราชบังลังก์ ดิฉันต้องกราบขอขมาที่เข้าใจผิด คิดตำหนิรัชกาลที่1 มาเสียนาน
ตอนนี้ดิฉันดีใจ และมีความสุข ที่ได้รู้ว่า ผู้ตั้ง ราชวงค์จักรี ท่านดี และเกิดความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
 
 

โดย: คนไทย IP: 124.122.52.190 วันที่: 29 มิถุนายน 2555 เวลา:12:20:08 น.  

 
 
 
ผมเพิ่งอ่านเรื่อง พระเจ้าตาก ไปสิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร และผู้อยู่เหนือเงื่อนไข มา เมื่อไม่นานนี้ เรื่องคล้าย ๆ กันแต่ ไม่ใช่สละราชสมบัติ เป็นว่าเจ้าพระยาฯวางแผนไว้แต่ก่อนแล้ว แต่เหตุาการณ์มันเกิดขึ้นเร็วกว่าแผนที่วางไว้ เพราะพระยาสรรค์ก่อกบฏ โดยมีหลวงสรวิชิตหรือไงนี้แหละ(ต่อมาเป็นเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ในสมัยรัตนโกสินทร์)ที่มีความแค้นต่อเจ้าตากมากที่ประหารพี่ชายเขาเป็นผู้ปราบกบฏและคิดที่จะประหาารเจ้าตาก แต่มีคนช่วยไปขึ้นเรือสำเภาหนีไป นครศรีธรรมราชได้ เรื่องของท่านน่าศึกษาครับผม
 
 

โดย: dui IP: 103.3.66.19 วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:11:06 น.  

 
 
 
เคารพรักหลวงพ่อจรัญค่ะ
 
 

โดย: ตาล IP: 62.80.210.19 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:1:41:40 น.  

 
 
 
ฟังหูไว้หูแต่...ไม่เชื่อ...เพราะเกิดไม่ทัน...กำลังปฏิบัติให้ระลึกชาติได้...ไว้จะไปดูเอง...เพราะเป็นชาวพุทธ
 
 

โดย: คนไทยพุทธ IP: 220.255.2.74 วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:20:13:33 น.  

 
 
 
เสด็จปู่ประทับร่างทรงที่ชากแง้ว บางละมุง ชลบุรี ผู้ศรัธาไปกราบไหว้เสด็จปู่ได้มีเบอร์038239148
 
 

โดย: ล IP: 101.109.149.203 วันที่: 21 เมษายน 2556 เวลา:18:00:40 น.  

 
 
 
ตอนนี้พระเจ้าตากสินกลับชาติมาเกิดเป็นพระภิกษุบรรลุธรรมเป็นอริยะเจ้าอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมวัดใดวัดหนึ่งไม่อาจเปิดเผยได้เพื่อความสงบสุขแห่งท่านหากท่านทั่งหลายอยากพบและแคงใจจงเร่งปฏิบัติธรรมให้บรรลุถึงเวลาอยากรู้ก็จะได้รู้เอง เป็นบุญของชาวบ้านแถบนั้นจริงๆ
 
 

โดย: เด็กนครปฐม IP: 115.67.195.203 วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:9:32:33 น.  

 
 
 
เคยได้ยินตั้งแต่เด็ก จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่และผู้มีเชื้อบรรดาศักดิ์
 
 

โดย: ขอบคุณค่ะ IP: 171.96.243.53 วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:9:20:45 น.  

 
 
 
ท่านเป็นภิกษุโอรสในธรรมะของพระศาสดา ผู้เดินตามหนทางแห่งความหลุดพ้น เรื่องแห่งโลกหรือเหตุแห่งกรรมของสัตว์ผู้มีอวิชชาผู้เวียนว่ายไปในสังสารวัฎ จะพยากรณ์ได้แม่นยำเพียงใด ถูกต้องแค่ไหน ก็มิใช่หนทางแห่งความหลุดพ้นทุกข์...เป็นเรื่องทางโลก.. สังคมไทยชาวพุทธชื่อถือข้อเท็จจริงโดยการเข้าญาณสมาธิ ขณะที่สังคมตะวันตกพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วย หลักฐาน พยาน มูลเหตุจูงใจ เป็นเหตุและผล ทำไมถึงกลับกันเช่นนั้น..... อิทธิปาฏิหารย์สำหรับผู้ปฏิบัติบรรลุญาณ4 มีจิงพระพุทธองค์ทรงตรัสบอก.. แต่มิได้ส่งเสริมให้แสดงอิทธิปาฏิหารย์ เพื่อเหตุแห่งความเลี่ยมใสศรัทธา..
 
 

โดย: เขียว IP: 203.149.28.114 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:11:32:48 น.  

 
 
 
ผมขอให้พระองค์จงสถิตอยู่ในใจคนไทยทั้งชาติที่เป็นเอกราชได้ทุกวันนี้เพราะพระองค์ที่รวมความเป็นไทยมิเคยห่วงชีวิตและประโยชน์ส่วนต้วอยากให้คนไทยเอาเป็นแบบอย่าง
 
 

โดย: ปฐพี IP: 171.96.244.69 วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:21:33:46 น.  

 
 
 
เรื่องนี้จริงค่ะเพราะกุศลผลบุญ
บารมีที่ทำที่เสียสละเมื่อถึงเวลาไป
จึงไปจุติเป็นพรมเป็นเทพ
 
 

โดย: ชยานาง IP: 125.26.213.116 วันที่: 31 กรกฎาคม 2559 เวลา:8:56:59 น.  

 
 
 
แผ่นดินไทยข้า ถวายเป็นพุทธบูชา
พระเจ้าตากสินกับ.รัชกาลที่๑
ตอนนี้กลับชาติมาเกิด..เป็นผู้หญิง
เพื่อกู้ชาติ.ปราบคนชั่วล้างแผ่นดิน
คนไทยทุกคนจะเห็นคุณค่าของตนเอง.การปกครองตามหลักพุทธศาสนา..สำนึกในบุญคุณบรรพบุรษ
พระมหากษัตริยไทย..
 
 

โดย: kruta IP: 134.196.76.93 วันที่: 22 ธันวาคม 2559 เวลา:2:53:48 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

AccordingTo
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ข้อความ บทความทั้งหลายที่ลงในนี้เป็นข้อความที่ได้รับมาจากทาง forward mail อีกที่หนึ่ง ทางเจ้าของบลอกไม่ได้เขียนเองหรืออะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้น เอามาลงเพื่อแบ่งๆ กันอ่านเป็นความรู้ ความบันเทิง ไม่มีเจตนาเพื่อการค้าแต่อย่างได หากคนที่มาอ่านทราบ หรือรู้จัก กับผู้เขียนบทความต้นฉบับ หรือเป็นผู้เขียนเอง และไม่ต้องการเผยแพร่ให้ส่งข้อความบอกได้ทันที และจะลบทิ้งทันทีที่ทราบ ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย

หากเพื่อนๆ ท่านใดที่เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้ ความบันเทิง ขอให้ผลความดีแห่งการเขียน คิด และเครดิตทั้งปวงแก่เจ้าของผู้เขียนบทความนั้นๆ

เจ้าของบลอกเพียงแต่นำมาลงให้ได้อ่านกันเท่านั้น หาได้เขียนเองแต่อย่างใดไม่

ยกเว้นนิยายเรื่องแรกในชีวิตนะค่ะ แต่งสด แต่ไปพิมพ์ไปแก้ไป อยากลองดู ติชมแนะนำ ตามสบาย
[Add AccordingTo's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com