ใต้ฟ้าเดียวกัน.... ForGet mE nOt
Group Blog
 
All blogs
 

โรคเรา โลกเขาต่างไฉนโรคของเราโลกเขาไม่เข้ากัน
โรคของฉันโรคภัยพิษไพศาล
กัดกร่อนกายภายในให้ซมซาน
โรครุกรานแรงฤทธิ์ปลิดชีวา

โลกของเธอยังงามทุกยามฝัน
โลกอำพันพริ้มพรายประกายจ้า
สถาพรเพริดแพร้วในแววตา
เจตนาผุดผาดวิลาสเรือง

โรคฤาโลกต่างกันต่างพันธ์ผูก
ต่างสนุกเกี่ยวพันพัวพันเรื่อง
โลกงดงามยามยลชนประเทือง
โรคซีดเหลืองคือโรคที่โศกซม

ในมนุษย์มีโรควิโยคสุข
มีโรคทุกข์ต่างต่างเข้ากลางข่ม
ทั้งโรคเครียดเบียดเบียนเฝ้าเพียรชม
โรคทุกข์ตรมโศกาจิตโศกี

เกิดจากตัวตัณหามาล้าสบ
มาบรรจบหนุนนำหนุนค้ำถี่
ให้ได้พบเจอะเจอเผยอชี้
วิบากนี้อ้อล้อมาขอนาม


และบ้างคนโรคเพ้อแบเบอร์บ๊อง
คิดเกี่ยวข้องจับจองเรื่องของห้าม
โรคอยากได้ของเขาเฝ้าติดตาม
โรครุกรามหยามเย้ยเปิดเผยใจ


โรคคือโลกมีสุขมีทุกข์โศก
เกิดจากโลกเวลามาเวียนให้
ได้พบเจอต่างกรรมต่างนำไป
กัปกัลป์ใดสร้างทำผลกรรมนี้

7/10/2552
วนารี
 

Create Date : 07 ตุลาคม 2552    
Last Update : 7 ตุลาคม 2552 7:17:42 น.
Counter : 495 Pageviews.  

เจตนาเจตนาเสริมให้จิตใสสด
เพื่อให้หมดอบายภพภายหน้า
งดเว้นซึ่งคำพาลผรุสวาจา
อัพยาสัมมาสมาทาน

ปัตติทานเสมอเสนอให้
หฤทัยได้สมอารมณ์ศานต์
เสริมส่งสุขรังสรรค์ทุกวันวาร
จิตสมานด้วยศีลปริญญา

บุญกิริยา.....เจริญภาวนา......อ่อนน้อมถ่อมตน
โมทนากุศล.......เจตนายลเสริมธรรม

สัปปุริสทาน......เลื่อมใสธุกาล.......สมบูรณ์ธารา
วิบากทบชาตา.......เสื่อมศรัทธาอ่อนกำลัง

สัมมาทิฏฐิ.......สัมมาสติ.......สัมมาวาจา
บ่มเพาะอภิญญา......กุศลจ้าสัทธรรม

หทัยอิ่มเอม........ศานต์สุขเกษม......สติปัญญา
ชื่นชมปรารถนา.......ภัสราประดับใจ


27/9/2552
วนารี
 

Create Date : 27 กันยายน 2552    
Last Update : 27 กันยายน 2552 14:31:34 น.
Counter : 304 Pageviews.  

สิ่งมีชีวิตพุทธพจน์พระพุทธเจ้า......ตรัสเตือน
ดูก่อนมนุษย์เรือน........ร่างล้วน
อนัตตลักษเลือน........ลักษณะ
อนิจจังจริงถ้วน.......... เที่ยงแท้วางวาย

ชีวิตคือเจริญเผชิญกรรม
ร่างกำยำเคลื่อนลุกไปทุกที่
กินอาหารสืบพันธ์ผิวพรรณมี
รูปธรรมนี่สิ่งนี้มีชีวิต

ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ศสงัดทุกข์
ในทุกยุคเวียนวนดลสถิตย์
เจ้าชะตาแปรเปลี่ยนใช่เพียรขีด
วิปริตตามกรรมกระทำมา

ต้องเวียนเกิดเวียนตายวางวายวน
ชีวิตคนแตกดับสลับจ้า
กรรมวิบากวิญญาณภพกาลพา
ลักขณารูปงามรูปนามใด

ขณิกมรณะชั่วขณะ
ลักขณะตายเกิดกำเนิดให้
จิตดับวูบวิบวับแล้วกลับไว
อยู่เรื่อยไปจนสิ้นดับวิญญาณ

ฝึกเรียนรู้ก่อเกิดกำเนิดจิต
พรหมลิขิตก็เปล่าเพียงเล่าขาน
เป็นด้วยกรรมเกี่ยวดองประคองกาล
เจ้าสังขารปฏิสนธิกรรม

อกุศลอุดหนุนค้ำจุนผล
บันดาลดลให้คนขัดสนล้ำ
ชนกกรรมหนุนเนืองประเทืองงำ
วิบากกรรมชะตาเจตนาครอง

20 กันยายน 2552

(จะเขียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นลม)


 

Create Date : 20 กันยายน 2552    
Last Update : 20 กันยายน 2552 16:43:03 น.
Counter : 277 Pageviews.  

ปรมัตถธรรมภิธรรมบริสุทธิ์ซ้อน........โลมเย็น
ปรมัตบริสุทธิ์เป็น............ประหนึ่งน้ำ
ธัมมาบริสุทธิ์เห็น.........ชื่นสุข
ธรรมชาติชื่นฉ่ำล้ำ..........หยาดถ้อยอภิธรรม

ปรมัตถธรรม ธรรมล้ำเลิศ
ธรรมประเสริฐพจน์ถ้อยเพียรรอยร่ำ
ดำรงรัตนอยู่ทุกผู้ทำ
มนุษย์นำเผ่าพันธ์ ณ บรรพ์ใด

จิต ฤา คือธรรมะธรรมชาติ
ใสสะอาจสัมผัสจรัสใส
สภาวะของจิตสถิตย์ใน
คลื่นจิตไปรับรู้ศัตรูธรรม

จิตเป็นผู้ได้ยินได้กลิ่นหอม
คอยดมดอมหอมหวานกลิ่นซ่านล้ำ
รู้สัมผัสรับรสจำจรดนำ
คอยถลำสืบรู้คู่อารมณ์

ธรรมชาติประกอบระบอบจิต
คอยสะกิดปองชิดพ้องพิษขม
มีเจตสิกปรุงแต่งเข้าแสร้งชม
รู้ระทมรู้ชื้นรู้ชื่นนัย

คือเจตสิกปรุงจิตสำฤทธิ์ผล
เจตสิกดลดวงจิตพิชิตให้
จิตเจตสิกผสมเกลียวกลมใน
รู้หทัยนึกคิดรู้ติดตาม

ทั้งเจตสิกทั้งจิตคอยชิดใกล้
ถาวรไว้สองสิ่งพึ่งอิงถาม
ธรรมชาติรวมสองคล้องนิยาม
จิตเจตสิกรวมความนิยามคน

รูปย่อยยับสลายมลายสิ้น
ดับลงดินไร้ร่วมสำรวมผล
ด้วยร้อนเย็นเช่นนี้ที่สิ้นตน
เที่ยงแท้คนไหลหลงทะนงชม

ธรรมชาติสะอ้าด......เอี่ยมสะอาดกายในจิต
พรมพร่ำบ่มลิขิต......คอยบูชิตจิตสดใส

ธรรมสะอาดสะอ้าน......จิตพรม
บูชิตไล้ภิรม........พรหมล้ำ
กายในอภิรมย์......อำไพ
หอมห่มใจภิธรรม......น้อมพระจอมไตร


8 september 2552

 

Create Date : 08 กันยายน 2552    
Last Update : 10 กันยายน 2552 17:23:17 น.
Counter : 356 Pageviews.  

ช่วงชีวิตช่วงชีวิตเปลี่ยนผันกาลเวลา
เวียนเปลี่ยนวันเวลาวัฏจักร
บันทึกกาลผ่านเลยจารจำหลัก
ศิลป์ศรีลักษณ์สลักรอยจารึก

ดุจวัยวันเปลี่ยนแปลงแจ้งสังขาร
ผันกาลผ่านอดีตฝั่งผลึก
ฝากรอยร่องหักร้างกลางข้าศึก
เพียรผนึกกาลก่อนย้อนหทัย

ลิ้มอรรถรสบทกวีที่ล้ำเลิศ
บทประเสริฐเมธาอสงไขย
ร้อยลำนำถ้อยธรรมองค์จอมไตร
คำแจ้งไขภิธรรมนำไตร่ตรอง

เพียรสดับรับรสบทธารหลั่ง
พร้อมสะพรั่งอักษรคอนสนอง
สดับธรรมตรองตรึกท่วงทำนอง
เสนาะคล้องอรรถรสบทธารา

ถ้อยภาษาสัมมาใสสว่าง
พากระจ่างแจ้งจิตพิศทั่วหล้า
ผ่านประสบพบถ้อยอักษรา
สืบมงคลเมธารู้เพียรธรรม

จึงฝึกตามพระไตรรัตน์แจ้งจิต
เพ่งพินิตอรรถมิถลำ
รสพระไตรปิฏกงามเลิศล้ำ
รอยลำนำพิจารณามาแสดง

ยามเราท้อเราทุกข์สุขหมดสิ้น
ให้ถวิลชะตาหยอกแสลง
เข้าอิงแอบรสธรรมนำแสดง
ถ้อยแถลงแจงคำล้ำชีวี

ทุกชีวิตเวียนว่ายในวัฏฏะ
รู้ผัสสะดลผ่านการหมองศรี
ฝึกหัดตนเรียนรู้สิ่งชั่วดี
ผ่านวิถีกองทุกข์สุขรอคอย

25 / 8 / 2552
วนารี 

Create Date : 25 สิงหาคม 2552    
Last Update : 25 สิงหาคม 2552 10:58:08 น.
Counter : 316 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Valentine's Month


 
วนารี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หัดเขียนเพื่อเรียนรู้ค่ะ
^^^^^^^^^^^^
ความรัก เสลาสลักสวยใส
งามใดเล่า งามใด
เทียบได้งดงาม ความรัก
จรดลึก ในความทรงจำ
ลึกล้ำ ย้ำรอยสลัก
นิรันดรนั้น นานหนัก
แต่รักเรา นานกว่านั้น
^^^^^^^^^^^^

เขาว่าเรา เราอย่าโกรธ ลงโทษเขา
ในเมื่อเรา นั้นไม่เป็น เช่นเขาว่า
หากเราเป็น จริงจัง ดังวาจา
เมื่อเขาว่า อย่าโกรธเขา เราเป็นจริง
Friends' blogs
[Add วนารี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.