ใต้ฟ้าเดียวกัน.... ForGet mE nOt
Group Blog
 
All blogs
 

หลอมรวมร่วมใจหล่อหลอมรวมร่วมใจให้เพื่อนพ้อง
ร่วมประคองชีพหยั่งยังยืนได้
มือต่อมือหยิบยื่นเต็มตื้นใน
เพื่อนผองไทยสะอื้นต้องฝืนทน

น้ำหลากล้นชนชาติปราศพิงพัก
บ้านเรือนหักทุ่งนาน้ำบ่าล้น
ข้าวรวงเรียวลอยร่วงห้วงสายชล
ผักพืชผลราบเรียบเปรียบวางวาย

อันน้ำในใจคนฤาทนนิ่ง
หลอมรวมสิ่งสินทรัพย์ขยับหมาย
ประทังชีพปวงชนคนหนีตาย
ช่วยผ่อนคลายความโศกวิโยคนัย

เห็นโศกใหญ่ให้ช้ำระกำจิต
เห็นชีวิตผู้เฒ่ายิ่งเศร้าใหญ่
เห็นเด็กน้อยลอยคลื่นแตกตื่นภัย
ชลาศัยเกี่ยวกลาดปราศทัดทาน

ธาราท้นถั่งโถมชโลมหลั่ง
น้ำใจยังรินหยาดราดประสาน
ธาราเชี่ยวเวิ้งวุ้งทุ่งแหลกลาญ
น้ำใจชาญเชี่ยวกว่าชลาชล

หล่อหลอมรวมน้ำใจไม่แบ่งแยก
ร่วมกันแบกแบ่งผันปันพืชผล
มือต่อมือแผ้วถางทางอับจน
ให้ชีพชนอยู่หยั่งยังก้าวไป

สัตว์มีชีวิตทั้ง.....มวลหมด
ใดที่มีปรากฏ......อยู่ไซร้
ตัณหาห่อนปลงปลด.....ยังสะ ดุ้งเอย
หรือมั่นคงเหตุได้......หมดแล้วตัณหา

อันความทุกข์ที่แท้.....จริงคือ
เกิดแก่ดับใจลือ....ล่วงรู้
ทุกข์โศกร่ำไรหรือ.....โทมนัส
อีกความตายอันผู้.....เกิดต้องพบพาน

1 พ.ย.2553
วนารี

 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2553    
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2553 8:56:29 น.
Counter : 263 Pageviews.  

วังวน วงเวียนแวะเวียนว้าวุ่นเว้า....วงเวียน
วนว่ายไหววงเวียน.....เหว่ว้า
เว้าวอนวิ่งแวะเวียน....วังวน
แหวกว่ายวนเหว่ว้า....วุ่นเวิ้งวงเวียน

เวรวิวาทว่ายเวิ้ง.....เวียนวน
ว้าวุ่นวายวกวน.....ว่อนไว้
วิวรณ์วิ่งวายวน....วิวาท
เวรวุ่นวกวนไว้....วาดเวิ้งวอนไว

เวทแวววาววาดวุ้ง....วับวาว
วัชว่องไวไหววาว......วาบเวิ้ง
วกวังวัตรแวววาว.....ไหวหวาม
วรรธวับแวววาวเวิ้ง.....วกเว้นเวรวน

จริตนัยไหวค้นวนวัฏฏะ
จริตคละครอบงำกรรมท่วมท้น
อุปาทานักขันธ์ผันพิษผล
ยึดถือตนยึดมั่นในสัญญา

อนิจจะทุกขะอนัตตะ
อายตนะตัวงำนำทุกขา
สังสารทุกข์ยืดเยื้อเอื้อเวลา
นำเวียนมาเกิดดับสลับนัย

ขันธ์ทั้งห้านี้หนอก่อเกิดทุกข์
ให้เกิดสุขโศกเศร้าเคล้าไสว
โลกมายาป่าดอนนครกาย
ทั้งหญิงชายท้ายสุดผุดว่ายวน

10 ตุลาคม 2553
วนารี

 

Create Date : 10 ตุลาคม 2553    
Last Update : 10 ตุลาคม 2553 14:44:36 น.
Counter : 367 Pageviews.  

ใครลิขิตใครลิขิตเส้นทางระหว่างเกิด
การกำเนิดชีวิตดวงจิตให้
พรหมฤาขีดเส้นทางสร้างใครใคร
มนุษย์ไหวว่ายวนหนทางทุกข์

จริงการเกิดการลับดับกายสิ้น
ไร้กสิณสัมมาพาปลอบปลุก
เฝ้าเหยียดเยาะหยามหยันผันสนุก
จึงถูกปลุกให้เกิดกำเนิดมา

อยู่ในความรำพึงถึงชีวิต
ใครลิขิตขีดเส้นเช่นเหว่ว้า
มองดาวเด่นเพ็ญภาพฉาบนภา
มองกายาภายจิตพิษหมองมัว

จริงรอบตนคนหลากมากสนิท
ทั้งญาติมิตรเพื่อนคล้องพ้องอยู่ทั่ว
คอยชะแง้แลถึงพึงพันพัว
พิษจิตกั่วเกยกอบระบอบกรรม

อนิจจังทุกขังฟังไม่รู้
ว่ายเวียนอยู่อารมณ์จมถลำ
อนัตตาไร้ตนทนเก็บงำ
หลงเพลี้ยงพล้ำกิเลสเหตุโสกา

มุทิตาอุเบกขามาตั้งต่อ
เป็นก้านช่อสายใบไว้ภาคหน้า
พระไตรลักษณ์ล้ำทรงจงนำพา
ขึ้นต่อกล้าสำเภาเสากระโดง

เอาปัญญาหยั่งเห็นเป็นเช่นกล้อง
ใช้ดูส่องทะเลเห่ทางโล่ง
กายคตาเป็นฝ่ายสายระโยง
สี่ห้องโถงสมาธิดำริการณ์

เอาขุนนางยี่สิบห้าผู้สามารถ
ไว้เคียงอาสน์เป็นฝ่ายนายทหาร
เอาดวงจิตคิดชอบประกอบการ
เป็นนายงานบังคับกำกับตน

ใครลิขิตเส้นทางระหว่างเกิด
ชาติกำเนิดต่างชั้นนั้นเหตุผล
เพราะสั่งสมบุญกรรมนำเกิดตน
จึงต่างชนเชื้อชาติญาติกา

1 ตุลาคม 2553
วนารี
 

Create Date : 01 ตุลาคม 2553    
Last Update : 1 ตุลาคม 2553 19:04:38 น.
Counter : 247 Pageviews.  

น้ำหล่อเลี้ยงพฤกษานานาพันธ์วุ้งเวิ้งชะวากธาร
ระรินซ่านเซาะกระเซ็น
ซอกซอนสราญเป็น
ชลธารเผ่นเชื่อมสัมพันธ์

เรื่อยเรื่อยเอื่อยเอื่อยไหล
ชโลมไล้นานาพันธ์
สองฟากนทีปัน
นานาพันธ์กระพือไหว

ท่อธารละหานห้วย
ไหลระรวยด้วยธารใส
เซาะผาธาราไกล
คุ้งน้อยใหญ่บรรจบกัน

เจ้าพฤกษานาพันธ์พลันชูช่อ
ไหวลออถิ่นใหญ่ท่ามไพรสัณฑ์
แตกออกเผยฝนโรยโปรยอารัญ
สายน้ำผันพรมร่ำลำต้นตา

เจ้าเติบต้นแตกหน่อกอไสว
เติบต้นใหญ่กิ่งก้านฐานสาขา
ลู่ริ้วลมระรื่นชื้นลมพา
มวลพฤกษางามงอกทั้งดอกใบ

เจ้ายืนต้นเกราะดินถิ่นกำเนิด
เจ้าบังเกิดไพรพงดงไม้ใหญ่
น้ำหล่อเลี้ยงรากเหง้าเถากิ่งใบ
ให้เติบใหญ่อาทรหนอนแมลง

โอ้หอมกลิ่นบุปผาสุมาลัย
ยามกิ่งไกวโชยชื่นยืนกวัดแกว่ง
สัตว์น้อยใหญ่อาศัยไพรพักแรง
ธารเกราะแกล่งเกาะเกี่ยวเรียวอรัญ

วุ้งเวิ้งชะวากธาร
ระรินซ่านพนาวัน
คุ้งไศลพนาสัณฑ์
พฤกษ์นาพันธ์พะพร่างพราย

ริวริวระริ้วเรื่อย
ระยะเฉื่อยสรรพประกาย
ซาบซ่านสราญร่าย
นิวาสพรายชัชวาล

1 กันยายน 2553
วนารี
 

Create Date : 01 กันยายน 2553    
Last Update : 2 กันยายน 2553 20:51:18 น.
Counter : 309 Pageviews.  

พรรษาถึงเดือนแปดแดดปรับพยับฝน
ฤดูดลงอกงามนามพรรษา
ผลิช่อชูสล้างกระจากตา
ไม้พรรษาหงส์เหินเชิญบาตรกัน

ประเพณีงดงามความเป็นไทย
ยุคสมัยวนเวียนไม่เปลี่ยนผัน
พรรษานี้ทำเทียนวันสำคํญ
สัตตบรรณพระสูตรพุทธบูชา

กิจกรรมผ้าอาบกราบถวาย
พร้อมเรียงรายคาวหวานพานบุปผา
นุ่งซิ่นสวยลวดลายสบายตา
เทียนพรรษาวัณณะพระมนัส

อันพระธรรมวิมุติพิสุทธิ์ใส
น้อมนำใส่ดวงมาลย์ญาณจรัส
สาธุการงานบุญหนุนตรัยรัตน์
พุทธประวัตินำเนาว์เข้าพรรษา

ถึงเดือนแปดหนึ่งค่ำนำชาวพุทธ
บริสุทธิ์นมัสจรัสค่า
ชนทั้งปวงน้อมน้อมพระศาสดา
อภิญญารู้ว่างกระจ่างจินต์

22/ ก.ต 2553
วนารี
 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 22 กรกฎาคม 2553 16:29:10 น.
Counter : 218 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

วนารี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หัดเขียนเพื่อเรียนรู้ค่ะ
^^^^^^^^^^^^
ความรัก เสลาสลักสวยใส
งามใดเล่า งามใด
เทียบได้งดงาม ความรัก
จรดลึก ในความทรงจำ
ลึกล้ำ ย้ำรอยสลัก
นิรันดรนั้น นานหนัก
แต่รักเรา นานกว่านั้น
^^^^^^^^^^^^

เขาว่าเรา เราอย่าโกรธ ลงโทษเขา
ในเมื่อเรา นั้นไม่เป็น เช่นเขาว่า
หากเราเป็น จริงจัง ดังวาจา
เมื่อเขาว่า อย่าโกรธเขา เราเป็นจริง
Friends' blogs
[Add วนารี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.