ใต้ฟ้าเดียวกัน.... ForGet mE nOt
Group Blog
 
All blogs
 

หนังสือ กอไผ่ ไม้เรียว กอไผ่ ของปู่
เอตทัคคะสาวก


พระสารีบุตร อุดมปัญญา
พระโมคคัลลา มีอิทธิฤทธิ์
รัตตัญญูสถิตย์ โกณฑัญญะ
พระมหากัสสะปะ ธุดงค์คุณ

ทิพย์จักขุบุญ พระอนุรุทธะ
พระสาคตะ ชำนาญเตโช
พระปิณโฑโล บันลือก้องกึก
ธรรมกถึก พระปุณณมันตานี

อธิบายความดี มหากัจจายนะ
จุลบันถกะ เก่งพลิกมโน
มหาบันถโก เก่งพลิกปัญญา
สุภูติ นั้นหนาทักขิไณยบุคคล

เรวตะ พิกลท่านชอบอยู่ป่า
พระราหุลท่านเพียรศึกษา
กังขาเรวตะ ท่านเพ่งด้วยฌาน
พระรัฐบาล บวชด้วยศรัทธา

พระกุณฑธาน ปฐมสลาก
นำเลื่อมใสมาก พระอุปเสนะ
พระสิวลีเถระ ลาภมากยิ่งยง
ศรัทธาน้อมลง พระวักกลิ (สัทธาวิมุตติ)

กุมารกัสสปะ เทศนาวิจิตร
ปฏิสัมภิทาสถิต มหาโกฐิตะ
ปฏิภาณช่ำชอง คือพระราธะ
อุรุเวลกัสสปะ บริวารยิ่งใหญ่

ให้สกุลเลื่อมใส พระกาฬุทายี
ผู้โรคไม่มี พระพากุละ
ทัพพะมัลละ แต่งตั้งปูลาด
วังคีสะ สามารถปฏิภาณปัญญา

ที่รักเทวดา พระปิลินทวัจจะ
พระโสณะ ปรารภความเพียร
วาจาแนบเนียน โสณะกุฏิกัณณะ
พระภัททิยะ ตระกูลสูงส่ง

ให้โอวาทพระสงฆ์ มหากัปปินะ
นันทศากยะ สำรวมอินทรีย์
พระอุบาลี ท่านทรงพระวินัย
เสียงไพเราะจับใจ สกุณฏกภัททิยะ

โสภิตะ ระลึกชาติคล่อง
ตรัสรู้เร็วต้อง พระพาหิยะ
พระนันทกะ โอวาทภิกษุณี
โมฆราชนี้ ทรงจีวรเศร้าหมอง

พระอานนท์ ทรงเลิศทั้งห้า
มีทั้งปัญญา สติ คติ ธิติ พหูสูตรแล


การที่มนุษย์เรามีธรรมอยู่ในสายเลือด
ในการดำเนินชีวิตไปแต่ละวันคงจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง

การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนต้องถือว่า
เป็นบุญลาภอันวิเศษ ที่เราต้องเดินเข้าไปปลดระเบิด
เวลาให้เร็วที่สุด อะไรคือชนวนระเบิดของเรา
ความตายของเรายังไงล่ะ ความตายที่เขาวางมาให้
ฉะนั้นก่อนจะถึงเวลานั้นเรามาเก็บเกี่ยวกุศล
กลับไปบ้างดีกว่านะ

รักตัวเองบ้าง อย่าให้คนอื่นเขามารักตัวเรานัก
ไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามารักตัวเอง
และก็ไม่มีใครเขาจะมารักเราเท่ากับเรารักตัวเอง
สะสมไปทีละนิดเหมือนน้ำที่หยุดลงตุ้ม
ถึงจะหยุดทีละหยุดก็สามารถเต็มตุ้มได้เพราะขยัน
ที่จะหยุดคงจะเหมือนกันเราที่ขยันจะปฏิบัติ
ได้มากได้น้อยก็ต้องได้เมื่อเราขยันที่จะทำ
ชีวิตคนเราสั้นจัง 

Create Date : 22 ธันวาคม 2549    
Last Update : 22 ธันวาคม 2549 17:53:21 น.
Counter : 499 Pageviews.  

รักษากาย รักษาใจ รักษาวาจา( คำสอนของปู่)รักษากาย, รักษาใจ,รักษาวาจา

เมื่อใดที่คิดว่าจะชำระล้างร่างกายขันธ์ทั้ง 5
จงระลึกนึกเสมอว่าจักพยายามทำให้หมดจด
และทะนุถนอมต่อท่านผู้มีคุณ, และให้คิดว่านี้คือการใช้หนี้เก่า
พร้อมกับทำด้วยความรู้สึกที่น่าเบื่อหน่าย เพราะ ทำไม่เลิกสักที

ศีล, การทำกาย และ วาจาให้เรียบร้อย
สมาธิ, การมีใจตั้งมั่น
ปัญญา, การรอบรู้ในกองสังขาร
วิมุติ, คือความหลุดพ้นอย่างอิสระ

มาเรียนรู้การกำจัดกองทุกข์กันเถอะ


ลาภสักการะ เกียรติยศ, เปรียบเหมือนใบไม้
ศีล คือเปลือกไม้
สมาธิ คือ เยื้อไม้
ปัญญา คือ เนื้อไม้
วิมุติ คือ แก่นไม้
แล้วเราต้องการอะไรดีหล่ะ หรือ ว่า แค่ให้ได้เห็นต้นไม้เท่านั้น
เรามาเรียนรู้ให้ถึงซึ่ง ใบไม้, เปลือกไม้, เยื่อไม้, เนื้อไม้,
สุดท้ายให้ถึงแก่นไม้ กันไปเลยดีกว่า

ศีล 5 ไม่โหดร้าย ไม่มือไว ไม่ใจเร็ว ไม่พูดปด และไม่หมดสติ
ศีลธรรม ไม่ได้ทำให้คนพ้นทุกข์ได้
เรื่องง่ายๆ เพียงแต่ใจไม่ปรุงแต่ง ประตูธรรมชาติ ก็จะเปิดรับ
ความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายก็จักพินาจหายไป
ข้อความโบราณนี้เป็นไฉน รวงข้าวยิ่งสุก ยิ่งอ่อนน้อม
รากเหง้าของกุศลธรรม ความฉลาด คือความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ถือ ว่าเป็นหัวใจของคุณธรรม สัจธรรม อริยธรรม
รวมทั้งเป็นหัวใจของอีกหลายหลายสิ่ง
เราควรจะทำให้มีอยู่ในคำว่าศิษย์ที่ดี
และควรมีอยู่สม่ำเสมอจนเห็นเป็นปกติ

การปฏิบัติให้ถ่องแท้ เข้าถึงแก่นแท้ ของธรรมชาติ
คือการ ไม่ยึด ไม่ผูกพัน ไม่รัดรึง ไม่เหนียวแน่น
และไม่ติดในสมมุติสัจจะ โดยการทำตัว ทำใจ ให้ปล่อยวาง ให้ละ
ให้เว้น ให้เบา ให้สบาย ไม่เป็นผู้หนัก
จงทำตัวให้เป็นไท ไม่เป็นทาส ในสิ่งใดๆ ทั้งหมด,,,
รักษาใจวาจาใสสะอาด
ใจพิลาสสดชื่นระรื่นไหว
ปราศจากหม่นหมองครอบครองใจ
จิตแจ่มใสเบิกบานสราญเสริม

คือถึงพร้อมด้วยศีลด้วยศรัทธา
ถึงพร้อมด้วยปัญญาน่าสรรเสริญ
ถึงพร้อมด้วยบริจาคมากเพิ่มเติม
เป็นสิ่งเสริมเติมค่าให้ในชีวี


 

Create Date : 12 ธันวาคม 2549    
Last Update : 12 ธันวาคม 2549 17:46:28 น.
Counter : 473 Pageviews.  

คำสอนของปู่


การปล่อยวาง
จงปล่อยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติอย่างที่เขามีเขาเป็น
ถ้ามีเรื่องยึดมันก็ต้องมีเรื่องปล่อย
จากบทโต้ตอบ กระแสแห่งถ้อยคำแรกนำพาเราไปสู่กรอบ
ของความคิดทางจิตใจแบบ ปล่อยวาง ไม่กระทำ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง
ราวกับว่าเมื่อปฏิบัติตามถ้อยความนั้นเราจะบรรลุถึงความเป็น
เช่นธรรมชาติ และสรรพสิ่ง อย่างไรก็ตามกระแสพลังของคำกล่าวที่สอง
ได้ทักท้วงและกระตุ้นเตือนเราว่า กรอบของความคิดแล้วไม่ได้รับการปลดปล่อย
ในแง่นี้เท่ากับว่ายังไม่หลุดพ้นจากการยึดติด แห่งการปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเอง
มีรากฐานมาจากการปฏิเสธความยึดติดซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใต้รูปแบบใหม่
อีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังเป็นการจำกัดเสรีภาพแห่งการคิด และสติปัญญา
ไว้ภายใต้ข้อแม้บางอย่าง แม้ว่าข้อแม้นั้นจะดูราวกับว่ากว้างขวาง
ใหญ่โต หรือให้เสรีภาพ แต่ก็ยังจัดเป็น
เงื่อนไขแห่งความคิดและสติปัญญาอยู่นั่นเอง ที่จริงแล้วเพียงแต่รู้เท่าทัน
ค่ายกลทางความคิดทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ทั้งการยึดติด และ การปล่อยวาง
ย่อมจะลุถึงการปลดปล่อยที่แท้ และอิสรภาพที่เป็นตัวชีวิตจริงๆ
ย่อมปรากฎอย่างแน่นอน

อย่างเช่นปัญหาครอบครัว
การแตกแยกความแตกต่าง
การเอาชนะซึ่งกันและกัน
การแกร่งแย่งชิงดีชิงเด่น
อะไรหรือที่เราจะได้มา
จริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทุกวันนี้ก็มีบาปอยู่แล้ว
มีแต่แสวงหาซึ่งความสุขใส่ตัว
ความเห็นแก่ตัว แล้วทำไมเราไม่คิดจะปลดปล่อยความคิดอันนี่ออกไปจากใจ


อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี
แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส่
จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2549    
Last Update : 8 ธันวาคม 2549 21:06:31 น.
Counter : 256 Pageviews.  

จะเป็นดอกไม้มีชีวิต หรือ ไม้ประดิษฐ์


มองฟ้าให้กว้างไกล
มองโลกให้สดใส
มองลมที่เคลื่อนไหว
แล้วทำใจให้เป็นสุข


ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ถึงจะดอกเล็ก
เวลาลมโชยมามันจะส่งกลิ่น เริงร่า สดชื่น
และมีเสรีภาพในการมีชีวิต
ส่วนดอกไม้ประดิษฐ์ ถึงจะดอกใหญ่และมีกลิ่นหอมเพียงใด
ก็แค่เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
มันก็ไม่มีความสดชื่นแจ่มใส ขาดเสรีภาพ
ไม่มีอำอาจไม่มีวิญญาณ
แล้วจิตวิญญาณของเราต้องการความมีชีวิตชีวี
อย่างดอกไม้ที่มีชีวิต หรือดอกไม้ประดิษฐ์ดีค่ะ

ดอกไม้จริงสดชื่นรื่นหรรษา
มิหลอกตามีชีวิตระริกไหว
พริ้วตามลมเริงร่าท้าลมไกว
สุขหทัยไร้มลทินนัยจินตนา

ไม้ประดิษฐ์พิศดูช่างไร้ค่า
ไม่งามตาอับเฉาเศร้าจริงหนา
แต่งแต้มสีให้งามนัยสายตา
ไร้ชีวาชีวิตเหมือนจิตคน (ที่เศร้าหมอง)


มาฝึกใจให้เหมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติดีกว่า
ให้ใจรับสัมผัสแต่สิ่งที่รื่นเริงหอมหวาน
แทนที่จะตีกรอบหลักและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน เราจะค้นพบการเรียนรู้
ที่เป็นประสบการณ์ภายใต้การดำเนินชีวิตประจำวัน
กับการใช้ปัญญาอย่างอิสระเพื่อหันมามองประสบการณ์ภายในตัวเอง
ว่าสิ่งใดเกื้อหนุนต่อการดำเนินชีวิตของเราญาณหรือปัญญา
ที่มาจากการตรวจสอบประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนี้
จะนำพาเราไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอย่างมีชีวิตที่เบิกบาน
หรือหากมองในทางกลับกัน การที่สามารถ แยกแยะได้ว่าอะไรคือมิตร
อะไรคือศตรู ที่ทำให้เราเศร้าหมอง แล้วเราก็จะยืนอยู่บนโลกใบนี้
อย่างผาสุขผ่อนคลาย กับชีวิตประจำวัน ไปได้ด้วยดี

ถ้าอยากทราบในตัวตนของข้าพเจ้า ไม่ต้องค้นหาหรือตามหาที่ไหนทั้งนั้น
แค่ทุกท่านคิดถึงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไปอยู่ในใจของทุกท่านแล้วล่ะ
เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ เราปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้น


ขออุทิศชีวิตทั้งหมดนี้
ทำความดีตลอดไปไม่แปรผลัน
จะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวัน
ชีวิตนั้นสร้างธรรมไว้ใช้แทนคุณ
(ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ)
 

Create Date : 04 ธันวาคม 2549    
Last Update : 4 ธันวาคม 2549 19:44:36 น.
Counter : 2300 Pageviews.  

ความคิดและการกระทำอ่านนิทานของปู่

มีตาหลานคู่หนึ่งพายเรือไปกลางทะเล
ตาก็ชี้ให้หลานดูว่ามีรูรั่วหนึ่งรู น้ำเข้าแล้ว
หลานก็บอกว่าไม่เป็นไร แล้วก็พายต่อไป
ครั้งที่สอง ตาก็ชี้ให้หลานดูอีกว่าเรือรั่วอีกแล้ว
หลานก็บอกว่าไม่เป็นไร
ครั้งที่สาม สี่ ห้า หก ผ่านไป
ในที่สุด น้ำทะเลก็เข้ามา
ครั้นลำเรือยากแก่การแก้ไข
เรือก็ล่ม จมทั้งหลานและตา


นิทานข้างต้นสอนถึง การรีรอเพิกเฉยต่อสิ่งที่เป็นโทษ
ไม่รีบขจัดให้หมดสิ้น ในที่สุดความเกียจคร้านเฉยเมย
ก็ทำให้ปัญหาสะสมเพิ่มพูน จนสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะดับหรือขจัดที่ตรงไหน เพราะมันมีรอยรั่วเต็มไปหมด
ครั้นแก้ไขอะไรไม่ได้อีกต่อไปความวิบัติหายนะก็เกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาบทเปรียบเทียบนี้จะพบว่า ตาเปรียบเสมือน
ปัญญา ความรู้หรือความพินิจพิเคราะห์ใคร่ครวญ
หลานเปรียบเสมือนพละกำลัง ของการกระทำ
และเจตจำนงความตั้งใจ เรือเปรียบเสมือนการดำเนินชีวิต
ทะเลเปรียบเสมือนอุปสรรคและความไม่แน่นอน
หรือแม้กระทั่งวัฏสงสาร
ความล่มจมก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ตัวข้าพเจ้าเองก็เลยคิดว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา
ถึงจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อย แต่ถ้าเรารีบแก้ไข
เสียก่อนเนิ่นๆปัญหาที่เล็กน้อยก็สามารถแก้ไขให้ผ่านไป
ได้ด้วยดีเพื่อจะได้ไม่ให้ลุกลามไปเป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งยากที่จะแก้ไขให้ผ่านได้
เราน่าจะดำเนินการณ์ตรงจุดที่เล็กก่อนที่จะปล่อยให้
ทุกอย่างมันสายเกินไป
เหมือนเราโดนมีดบาดแผลเล็กก็จริงถ้าปล่อยไว้
ไม่ใส่ยาฆ่าเชื้อ ยารักษาแผล แผลนั้นอาจติดเชื้อ
ทำให้อยากแก่การรักษาได้
อย่าแค่แต่คิดที่จะทำจงทำไปพร้อมกับความคิด
อย่ามองข้ามแค่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

สติเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล
ถ้าพูดถึงเรื่องการฝึกสติ ก็คือฝึกการกระลึกได้
แต่ถ้าพูดถึงการฝึกสมาธิ ก็คือการสร้างฐานที่ตั้งของการระลึกได้
และขยายผลของสติให้มีประสิทธิภาพเป็นพลัง

ในหัวใจมุ่งมั่นจะสร้างฝัน
จงทำมันให้ถึงซึ่งปลายทาง
ความสำเสร็จที่ใจไม่ขัดขว้าง
จงก้าวย่างเดินไปอย่างมั่นคง

ถึงหกล้มจงลุกขึ้นมาใหม่
แล้วเดินไปตามฝันอย่างทะนง
ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
สิ่งประสงค์แค่เอื้อมจงคว้ามา
 

Create Date : 28 พฤศจิกายน 2549    
Last Update : 7 ธันวาคม 2549 17:18:19 น.
Counter : 416 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

วนารี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หัดเขียนเพื่อเรียนรู้ค่ะ
^^^^^^^^^^^^
ความรัก เสลาสลักสวยใส
งามใดเล่า งามใด
เทียบได้งดงาม ความรัก
จรดลึก ในความทรงจำ
ลึกล้ำ ย้ำรอยสลัก
นิรันดรนั้น นานหนัก
แต่รักเรา นานกว่านั้น
^^^^^^^^^^^^

เขาว่าเรา เราอย่าโกรธ ลงโทษเขา
ในเมื่อเรา นั้นไม่เป็น เช่นเขาว่า
หากเราเป็น จริงจัง ดังวาจา
เมื่อเขาว่า อย่าโกรธเขา เราเป็นจริง
Friends' blogs
[Add วนารี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.