รางวัลซีไรต์
รางวัลซีไรต์หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์
ที่มา : จากเวปห้องสมุดโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก คลิกที่นี่


ปี ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ประเภท ราคาเป็นบาท
2548 เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคิรี 2546 เรื่องสั้น 100
2547 แม่น้ำรำลึก เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 2547 กวีนิพนธ์ 110
2546 ช่างสำราญ เดือนวาด พิมวนา 2546 นวนิยาย 170
2545 ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น 2544 เรื่องสั้น 125
2544 บ้านเก่า โชคชัย บัณฑิต 2544 กวีนิพนธ์ 65
2543 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล 2543 นวนิยาย 120
2542 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน วินทร์ เลียววารินทร์ 2542 เรื่องสั้น 190
2541 ในเวลา แรคำ ประโดยคำ 2541 กวีนิพนธ์ 99
2540 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววารินทร์ 2540 นวนิยาย 155
2539 แผ่นดินอื่น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ 2539 เรื่องสั้น 160
2538 ม้าก้านกล้วย ไพวรินทร์ ขาวงาม 2538 กวีนิพนธ์ 75
2537 เวลา ชาติ กอบจิตติ 2537 นวนิยาย 55
2536 ครอบครัวกลางถนน ศิลา โคมฉาย 2536 เรื่องสั้น 55
2535 มือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 2535 กวีนิพนธ์ 45
2534 เจ้าจันทน์ผมหอม มาลา คำจันทร์ 2534 นวนิยาย 45
2533 อัญมณีแห่งชีวิต อัญชัน 2533 เรื่องสั้น 60
2532 ใบไม้ที่หายไป จิรนันท์ พิตรปรีชา 2532 กวีนิพนธ์ 35
2531 ตลิ่งสูง ซุงหนัก นิคม รายยาวา 2531 นวนิยาย 60
2530 ก่อกองทราย ไพฑูรย์ ธัญญา 2529 เรื่องสั้น 80
2529 ปณิธานกวี อังคาร กัลยาณพงศ์ 2529 กวีนิพนธ์ 60
2528 ปูนปิดทอง กฤษณา อโศกสิน 2525 นวนิยาย 110
2527 ซอยเดียวกัน วาณิช จรุงกิจอนันต์ 2526 เรื่องสั้น 45
2526 นาฏกรรมบนลานกว้าง คมทวน คันธนู 2526 กวีนิพนธ์ 45
2525 คำพิพากษา ชาติ กอบจิตติ 2524 นวนิยาย 40
2524 ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง อัศศิริ ธรรมโชติ 2524 เรื่องสั้น 60
2523 เพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2523 กวีนิพนธ์ 45
2522 ลูกอีสาน คำพูน บุญทวี 2518 นวนิยาย 30หนังสือซีไรท์ประจำปี 2522
ชื่อหนังสือ ลูกอีสาน ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง คำพูน บุญทวี
ปีที่พิมพ์ 2518 ราคา 30 บาท

ลูกอีสาน เป็นการนำเอาเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนพบเห็น ถ่ายทอดในรูปนวนิยาย โดยได้เขียนเป็นตอนๆ ประมาณ 36 ตอน เพื่อพิมพ์ลงในนิตยสารฟ้าเมืองไทย ช่วงปีพ.ศ.2518 - 2519

ลูกอีสาน ใช้วิธีการเล่าเรื่องราวโดยผ่านเด็กชายคูน ซึ่งใ ช้ชีวิตอยู่ในถิ่นชนบทของอีสาน แถบที่จัดได้ว่า เป็นถิ่นที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งของไทย

ผู้เขียนได้เล่าถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของชาวอีสาน รวมไปถึงการบรรยาย ถึงสภาพความเป็นไปตามธรรมชาติ ของผู้คนและสภาพแวดล้อม เช่น การเกี้ยวพาราสีกันของทิดจุ่นและพี่คำกอง จนท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานกัน การออกไปจับจิ้งหรีดของคูน การเดินทางไปหาปลาที่ลำน้ำชี เพื่อนำปลามาทำอาหาร และเก็บถนอมเอาไว้กินนานๆ ด้วยการทำปลาร้า เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการทำบุญตามประเพณี ไว้หลายตอนด้วยเช่นกัน ได้แก่ การจ้างหมอลำหนู ซึ่งเป็นหมอลำประจำหมู่บ้าน ลำคู่กับหมอลำฝ่ายหญิง ที่ว่าจ้างมาจากหมู่บ้านอื่น ทั้งกลอนลำ และการแสดงออกของหมอลำทั้งสอง สร้างความสนุกสนานครึกครื้น แก่ผู้ชมที่มาเที่ยวงานอย่างมาก

ลูกอีสาน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ ด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา และแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานว่า ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร การเรียนรู้ที่จะอดทน เพื่อเอาชนะกับความยากแค้นตามธรรมชาติ ด้วยความมานะบากบั่น ความเอื้ออารี ที่มีให้กันในหมู่คณะ ความเคารพในระบบอาวุโส

สิ่งเหล่านี้ ปรากฏอยู่ในแต่ละตอนของลูกอีสาน รวมทั้งการแทรกอารมณ์ขันลงไปด้วย

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2523
ชื่อหนังสือ เพียงความเคลื่อนไหว ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ปีที่พิมพ์ 2523 ราคา 45 บาท

เพียงความเคลื่อนไหว เป็นหนังสือรวมบทร้อยกรอง 33 บท ที่เคยตีพิมพ์ลงในวารสารและหนังสือพิมพ์ หลังวันมหาวิปโยค 13 ตุลาคม 2516

เพียงความเคลื่อนไหว เป็นชื่อกลอนบทแรกของเล่มที่พรรณนา เหตุการณ์การปะทะกันระหว่างประชาชนกับทหาร ชี้ให้เห็นถึงความตื่นตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และชีวิตร่วมสมัย บทกวีที่เป็นแบบอย่างแฝงลักษณะพื้นบ้านไว้มาก ผู้แต่งเข้าถึงใจผู้อ่าน ความเอาจริงเอาจังของเขาในการเอาตัวผูกพันกับสังคม ความพร้อมที่จะรับปัญหา และประสบการณ์ของเพื่อนร่วมแผ่นดิน ตลอดจนสัจธรรม ความเที่ยงธรรม

เป็นบทกวีที่มีคุณค่า ประกอบด้วยฉันทลักษณ์ หนึ่ง ความไพเราะ อรรถรส สอง และสารทัศนคติ สาม เป็นบทกวีที่อ่านเข้าใจง่าย การใช้ถ้อยคำเร่งเร้าให้ตื่นตัวและเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด บทกวีได้ให้คำกลอนบางเรื่อง เล่าชีวิตชนบท บางเรื่องเล่าว่าด้วยสงคราม บางเรื่องแสดงออกถึงอารมณ์ ให้แนวคิดและทัศนคติต่อสังคม

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2524
ชื่อหนังสือ ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง อัศศิริ ธรรมโชติ
ปีที่พิมพ์ 2524 ราคา 60 บาท

ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง เป็นชื่อของเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งใน 13 เรื่อง ซึ่งผู้เขียนได้รับแรงกระตุ้นจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 คือช่วงที่มีการประกาศเรียกร้องให้ ผู้ที่หลบหนีเข้าป่ากลับมารายงานตัว เน้นให้คนสำนึกในเรื่องของ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสังคม

เนื้อหาส่วนใหญ่มีแนวทางไปในทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต ความกดดันและความขัดแย้งทางการเมือง ผู้แต่งสามารถตีปัญหาสังคมได้อย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างตัวละครอันมีมิติเหมือนคนจริงๆ ที่มีเลือดเนื้อให้จับต้องได้ มีความเศร้าที่อ่อนโยน สามารถสกัดกั้นอารมณ์ ลักษณะการเขียน ผู้เขียนพยายามให้รายละเอียดในการพรรณนา เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรง แต่เขาก็มีทางแก้ด้วยการสร้างอารมณ์ชดเชย ซึ่งเป็นการเขียนที่มีคุณค่ายิ่ง

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2525
ชื่อหนังสือ คำพิพากษา ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง ชาติ กอบจิตติ
ปีที่พิมพ์ 2524 ราคา 40 บาท

คำพิพากษา เป็นหนังสือที่เสนอเรื่องราวแนวคิดของคนมีฐานะเป็นปัจเจกชน ที่มักตกเป็นเหยื่อของความเชื่อและคำตัดสินของสังคม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม ส่งผลให้บุคคลนั้น ต้องอ้างว้างโดดเดี่ยวทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจ

ผู้เขียนได้สร้างเรื่องราวโดยใช้สังคมชนบทไทย เป็นฉากมีตัวละครชื่อ ฟัก เป็นตัวเอกของการดำเนินชีวิต ปัญหารุมเร้า ฟัก มากมาย จนดิ้นไม่หลุด เขาพยายามต่อสู้เมื่อไม่มีทางออก จึงหนีออกจากโลกของความเป็นจริง สร้างโลกใหม่ที่เขาหลงคิดว่าเป็นหนทางออกไปสู่อิสรภาพ และท้ายที่สุด เขาได้รับอิสรภาพที่แท้จริง นั่นคือ "ความตาย"
หนังสือซีไรท์ประจำปี 2526
ชื่อหนังสือ นาฏกรรมบนลานกว้าง ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง คมทวน คันธนู
ปีที่พิมพ์ 2526 ราคา 45 บาท

นาฏกรรมบนลานกว้าง เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง โดดเด่นด้วยความหลากหลายของฉันทลักษณ์ และทำนองเสียง ที่แตกต่างจากบทกวีร่วมสมัย

เขียนเป็นกลอนแปด 11 บท และแทรกร่วมกับฉันทลักษณ์อื่น อีก 11 บท นอกจากนี้ยังประกอบด้วยโคลงสาร สารโศลก 6 เพลงขอทาน เพลงช้าเจ้าหงส์ เพลงโคราช กลอนลำอิสาน และพญา

เป็นเรื่องร่วมสมัยที่ย้อนยุคประวัติศาสตร์มาพรรณนา เนื้อหาของบทกวีคือการประณามชนชั้นสูงหรือผู้มีอำนาจในสังคม โดยโยงภาพความทุกข์ทรมาน และความแค้นของคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส กับเหตุการณ์จลาจล 13 ตุลาคม 2513 และ 6 ตุลาคม 2519 เข้ามาเปรียบเทียบเชิงอุปมา

ผู้เขียนสามารถประสมประสานถ้อยคำ สำนวนทั้งเก่าและใหม่เข้า ในโครงสร้างอันสมดุลแบบเก่า คำที่เลือกใช้ มีเสียงและความหมายเหมาะกับปริบทเป็นอย่างมาก

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2527
ชื่อหนังสือ ซอยเดียวกัน ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง วาณิช จรุงกิจอนันต์
ปีที่พิมพ์ 2526 ราคา 45 บาท

ซอยเดียวกัน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่ผู้เขียนเลือกสรรแล้วจำนวน 16 ชื่อเรื่อง โดยที่เรื่องสั้นเรื่องแรกของผู้เขียน ชื่อ "มิชิแกนเทสต์" ซึ่งเป็นเรื่องแนวขบขัน ส่วนเรื่องอื่นๆนั้น ผู้เขียนกล่าวว่า เป็นเรื่อง "ซ้าย-ขวา-โศก-ตลก-ผี กวีนิพนธ์"

ทุกๆ เรื่องที่นำมารวบรวม เป็นเรื่องที่ผู้เขียนภาคภูมิใจที่จะเสนอแก่ผู้อ่าน เช่น เรื่องเพลงใบไม้เมืองหลวง ที่นี่มหาวิทยาลัยผาติกรรม และบ้านเราอยู่ในนี้...ซอยเดียวกัน

และที่หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า"ซอยเดียวกัน " ก็ได้มาจากชื่อของเรื่องสั้นเรื่อง "บ้านเราอยู่ในนี้...ซอยเดียวกัน" ท้ายเล่มมีประวัติชีวิตและผลงานของผู้เขียนด้วย

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2528
ชื่อหนังสือ ปูนปิดทอง ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง กฤษณา อโศกสิน
ปีที่พิมพ์ 2525 ราคา 110 บาท

ปูนปิดทอง เป็นหนังสือนวนิยายที่เกี่ยวกับปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยส่วนใหญ่ ที่มีตัวละครเอกคือ สองเมืองและบาลี ทั้งสองคนมีปัญหาครอบครัวที่เหมือนกัน ซึ่งต่างก็มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน ทั้งสองคนมีความขมขื่นใจมาก

เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ บาลีพยายามทำความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว และชักจูงให้สองเมืองลืมความขมขื่นใจในวัยเด็ก ให้โอกาสแก่พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่

ด้วยเหตุนี้สองเมืองจึงรักบาลี และมั่นใจว่าชีวิตคู่ของเขาและเธอจะไม่ล้มเหลว เช่นเดียวกับชีวิตของพ่อแม่ เขาตั้งใจว่าเขาจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ีไม่ใช่เป็นเพียงรูปหล่อด้วยปูน ที่ปิดทอง ซึ่งย่อมไร้ค่าเพราะเป็นได้เพียง ปูนปิดทอง เท่านั้น

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2529
ชื่อหนังสือ ปณิธานกวี ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง อังคาร กัลยาณพงศ์
ปีที่พิมพ์ 2529 ราคา 60 บาท

ปณิธานกวี เป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ แต่ละบท ร้อยกรองด้วยคำประพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของผู้เขียน ซึ่งรักความอิสรเสรี รักธรรมชาติ และมีศรัทธาในรสพระธรรม

บทประพันธ์ทุกบท จะสะท้อนชีวิต วิญญาณ คติชีวิต ปรัชญา และสัจธรรม ด้วยกลวิธีของศิลป

ปณิธานกวี เป็นบทประพันธ์บทหนึ่ง ที่ผู้เขียนได้ฝากความคิดแก่ผู้อ่านว่า
"แย่งแผ่นดินอำมหิตคิดแต่ฆ่า เพราะกิเลสบ้าหฤโหดสิง ซากผีลืมป่าช้า คุณธรรม ความดี เสียศรีสวัสดิ์ ค่าแท้วิญญ"

อีกทั้งทางมูลนิธิ เสถียรโกเศสและนาคะประทีป ยกย่องให้อังคารเป็น กวีดีเด่น เมื่อปี2515 และ ปณิธานกวี มีภาพประกอบงดงามโดย ผู้เขียน และมีภาคผนวกสัมภาษณ์ชีวิต และผลงานอีกด้วย

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2530
ชื่อหนังสือ ก่อกองทราย ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ธัญญา
ปีที่พิมพ์ 2529 ราคา 80 บาท

ก่อกองทราย เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเรื่องสั้นรวม 12 เรื่อง ของไพฑูรย์ ธัญญา มีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสากล ดังเช่นมนุษย์ทั่วไปในโลก พึงจะเป็น

และในขณะเดียวกันก็มีสีสันของท้องถิ่นและความเป็นไทย ทั้งในด้านถ้อยคำ และการใช้ฉากอันเป็นท้องเรื่อง เนื้อเรื่องมีความหลากหลายแสดงปัญหาและแง่มุมต่างๆ ของชีวิต หลายเรื่อง เช่น คนบนสะพาน บ้านใกล้เรือนเคียง และเพื่อนบุณย์ ได้สะท้อนธาตุแท้ของคน ส่วนเรื่อง คำพยากรณ์ และนกเขาไฟ ได้เน้นความคิด ความเชื่อของคนในชนบท ที่แสดงถึงสัจธรรมของชีวิตโดยแท้จริง

ตลอดจนถึงสำนวนที่ใช้ สามารถให้ผู้อ่านได้สัมผัสอย่างสมจริง เช่น หากก่อกองทรายให้เท่าเจดีย์ในวัด มันคงจะไม่พังง่ายๆ ถึงพังก็ไม่หมด เพราะทรายไม่เคยหมด
หนังสือซีไรท์ประจำปี 2531
ชื่อหนังสือ ตลิ่งสูง ซุงหนัก ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง นิคม รายยาวา
ปีที่พิมพ์ 2531 ราคา 60 บาท

ในตลิ่งสูง ซุงหนัก คำงายเป็นควาญช้างของพลายสุด เขารักพลายสุดมาก เพราะเคยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็ก แต่เนื่องจากความจำเป็นในครอบครัวเขา จึงต้องเสียพลายสุดไป

เมื่อเขามาพบพลายสุดอีกครั้งหนึ่ง เขาก็พบว่าพลายสุดได้สูญเสียงาไปหมด เหลือแต่งวงที่ใช้งัดและยกซุง นอกจากจะเป็นควาญช้างแล้ว คำงาย ยังแกะสลักช้างไม้ ได้ด้วย แต่เขาไม่ชอบงานนี้

ตอนจบของเรื่อง เขาได้ตกลงกับนายของเขา โดยเอาช้างไม้แกะสลัก ไปแลกกับพลายสุด แต่ทั้งคำงายและพลายสุด ไม่มีโอกาสที่จะได้พบความสุขอย่างแท้จริง เพราะ ขณะที่กำลังขนซุงขนาดหนัก พลายสุดได้พลาดท่าตกจาก ตลิ่งสูง ทั้งสองเสียชีวิตพร้อมกัน

ผู้เขียนต้องการจะเน้นให้เห็นว่า คนส่วนมากชอบติดอยู่กับซากมากกว่าสิ่งมีชีวิต และทุกคนมีการเกิดและตายอย่างละหนึ่งครั้งเท่านั้น แต่สิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งนั้น เราต้องหาเอง ชีวิต คือ การรับส่วนแบ่งที่ต้องเฉลี่ยกัน ไม่ว่า ความทุกข์ ความสุข ความดี ความเลว แต่ละคนมักจะแย่งกัน รับความดีไว้มากกว่า ส่วนด้านไม่ดีไม่อยากจะยอมรับกัน

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2532
ชื่อหนังสือ ใบไม้ที่หายไป ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง จิรนันท์ พิตรปรีชา
ปีที่พิมพ์ 2532 ราคา 35 บาท

ใบไม้ที่หายไป เป็นกวีนิพนธ์ที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนจำนวน 35 ชิ้น มาเรียงร้อยตามเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตเธอ โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลา คือ

ระหว่าง พ.ศ. 2513 - 2515 เธอคือสาวน้อย วัยเยาว์ผู้มองโลกอันสวยงาม

ระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2519 เธอคือผู้พลิกภาพลักษณ์ของดาวจุฟัา ฯ ไปสู่ผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาสังคม

ระหว่าง พ.ศ. 2520 -2522 เธอคือทหารป่า ที่เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจถูกต้องแล้ว ที่จะอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมต่างๆ

ระหว่างพ.ศ. 2522 –2523 เธอคือกรวดเม็ดร้าว ที่เจ็บซ้ำด้วยความพ่ายแพ้ และเธอได้รับบทบาทของการเป็นแม่

ช่วงสุดท้าย ระหว่าง พ.ศ. 2523-2528 เธอคือ นักศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ชั้นนำในอเมริกา เป็นช่วงเวลาของการรักษาบาดแผลชีวิต ด้วยความสุขุม พร้อมกับเข้าใจธรรมชาติ และสัจจะแห่งชีวิตดีขึ้น

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2533
ชื่อหนังสือ อัญมณีแห่งชีวิต ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง อัญชัน
ปีที่พิมพ์ 2533 ราคา 60 บาท

อัญมณีแห่งชีวิต เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนได้มา จากประสบการณ์ของตนเองบ้าง จากคำบอกเล่าบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ กิเลส อารมณ์ ความรัก ความกลัว และความชิงชัง

สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในตัวละครในเรื่อง ที่เผชิญกับความทุกข์ที่มองเห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง ผู้เขียนจะมีวิธีจัดการกับเหตุการณ์นั้นๆ อย่างไร และจะทำตัวอย่างไร

ในเรื่องขอทาน ก็อยากให้ผู้อ่านตัดสินว่า ตากุลและยายเหล่า เป็นขอทาน หรือคนที่อยู่รอบข้างเขา เป็นขอทานกันแน่

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2534
ชื่อหนังสือ เจ้าจันทน์ผมหอม ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง มาลา คำจันทร์
ปีที่พิมพ์ 2534 ราคา 45 บาท

เจ้าจันทน์ผมหอม เป็นนวนิยายที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงล้านนา ฉะนั้น ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นล้านนา เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง แต่ผู้เขียน ได้บอกความหมายของคำเหล่านั้นไว้ด้วย

โครงเรื่อง เป็นเรื่องของเจ้าหญิงล้านนา ที่ต้องโดนบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่นางไม่ได้รัก แต่นางมีความศรัทธา ในองค์พระธาตุอินทร์แขวน นางจึงเดินทางไปนมัสการและอธิษฐานว่า ถ้านางจะสมหวังในความรัก ก็ขอให้นางลอดพระธาตุได้ แต่ถ้านางจำเป็นต้องแต่งงานกับชายที่ไม่ได้หมายปอง ก็เป็นอันว่านางลอดพระธาตุไม่ได้

ในตอนจบนั้น นางไม่สามารถลอดได้ จึงได้ปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุนั้น และตัดสินใจแต่งงานกับชายที่ไม่ได้หมายปอง

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2535
ชื่อหนังสือ มือนั้นสีขาว ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ปีที่พิมพ์ 2535 ราคา 45 บาท

มือนั้นสีขาว เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งความคิดและวิธีการนำเสนอ มุ่งแสดงอุดมคติอันเชิดชูคุณค่าความบริสุทธิ์ และความมีน้ำใจของมนุษย์

กวีถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์สมมุติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและสังคมจริง แสดงความแตกต่างระหว่างสภาวะอันบริสุทธิ์ ไม่เสแสร้งของเด็ก กับสภาวะของผู้ใหญ่ ที่ถูกครอบงำด้วยกรอบสังคม

ในแต่ละบท กวีได้เสนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนัย ตีความได้กว้างขวางลึกซึ้ง ด้วยกลการประพันธ์ที่เฉียบคม การประพันธ์ลักษณะของฉันทลักษณ์ มีรูปแบบเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับเนื้อหา คำที่ใช้เป็นคำง่ายๆ เรียงร้อยอย่างมีลีลาจังหวะ สร้างลำนำอันทรงพลัง ให้จินตนาการภาพชัด สื่อความคิดของกวี กระทบอารมณ์และเร้าความคิดผู้อ่าน เป็นการจรรโลงความหวังให้เห็นว่า โลกอาจสงบงดงามได้ด้วยน้ำใจ อันบริสุทธิ์ของมนุษย์ด้วยกันเอง เป็นวรรณกรรมที่มีความดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง เป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2536
ชื่อหนังสือ ครอบครัวกลางถนน ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง ศิลา โคมฉาย
ปีที่พิมพ์ 2536 ราคา 55 บาท

ครอบครัวกลางถนน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่ผู้เขียนใช้ความหลักแหลมแยบยล สร้างสรรค์งานขึ้น จากความเข้าใจชีวิตและสังคมรอบตัว

มีลีลาการเขียน ที่สมบูรณ์ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ ใช้สำนวนโวหาร ที่สร้างบรรยากาศและจินตภาพ ทำให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้อย่างแนบเนียน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้นอีก 12 เรื่องด้วยกัน ส่วนใหญ่แสดงภาพชีวิตของคนชั้นกลางในเมืองหลวง ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความผันแปรของสังคมปัจจุบัน

ผู้เขียนได้ดึงปัญหาต่างๆ หลากหลายแง่มุม มาร้อยเป็นเรื่องราว ที่สะท้อนสภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญกับปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจและการเมือง

ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ภาพชีวิตด้วยภาษาที่กระชับ ก่อให้เกิดจินตนาการ ทำให้รู้สึกสะเทือนใจ และสำนึกถึงบทบาทของตนเอง ในฐานะสมาชิกของสังคม
หนังสือซีไรท์ประจำปี 2537
ชื่อหนังสือ เวลา ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง ชาติ กอบจิตติ
ปีที่พิมพ์ 2537 ราคา 55 บาท

เวลา เป็นหนังสือประเภทนวนิยาย ที่เป็นเรื่องราวของผู้กำกับคนหนึ่ง เขาได้ไปดูละครเวทีเรื่องหนึ่ง ที่มีแต่ผู้คนให้คำวิจารณ์ว่า "เป็นละครที่น่าเบื่อที่สุดในรอบปี" แต่เขาต้องการไปดู เพราะจุดสนใจของเขาคือ คนที่ทำละครนั้นมีอายุเพียงยี่สิบกว่าๆ เท่านั้น

โดยเป็นละคร ที่มีฉากเกี่ยวกับเรือนพยาบาล ตึกผู้ป่วยชรา ซึ่งมีคนชรา อาศัยพักฟื้นอยู่มาก และหนึ่งในจำนวนนั้นก็มี ยายแก่ๆคนหนึ่งชื่อ "ยายสอน " แกมักจะพูดมีความหมายแอบแฝงอยู่ในคำพูดเสมอ แกพูดไปตามที่ใจแกคิดได้ และไม่มีใครรู้เลยว่า ทุกๆวันยายสอนแกกำลังรออะไรอยู่

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2538
ชื่อหนังสือ ม้าก้านกล้วย ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง ไพวรินทร์ ขาวงาม
ปีที่พิมพ์ 2538 ราคา 75 บาท

ม้าก้านกล้วย เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนให้เห็นพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบท ที่เข้ามาสู่เมืองด้วยความใฝ่ฝัน และความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า และได้กลายเป็นพลังสำคัญอันสร้างสรรค์สังคม

ผู้เขียนใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ สร้างความกลมกลืนของรูปแบบและเนื้อหา ด้วยการสรรคำกวีโวหาร และลำนำแห่งเสียง ถ่ายทอดอารมณ์สะท้อนใจ ให้ผู้อ่านได้ร่วมรับความรู้สึกนึกคิด และสาระที่สื่ออย่างสมบูรณ์งดงาม

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2539
ชื่อหนังสือ แผ่นดินอื่น ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
ปีที่พิมพ์ 2539 ราคา 160 บาท

แผ่นดินอื่น เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่อง ที่สะท้อนปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม

นำเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่า และคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งและแหลมคม ชี้ให้เห็นว่าสังคม แม้ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไมตรีสัมพันธ์

เป็นเรื่องสั้นที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การนำเสนอรายละเอียดประณีต เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการที่เป็นอิสระ ผู้เขียนใช้ภาษาถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกได้อย่างงดงาม

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2540
ชื่อหนังสือ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง วินทร์ เลียววารินทร์
ปีที่พิมพ์ 2540 ราคา 155 บาท

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน เป็นหนังสือนวนิยายประเภทบันทึกเหตุการณ์จริง ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในระยะเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2375 - 2535

ผู้เขียนใช้จินตนาการ สร้างตัวละครเอกขึ้น 2 ตัว เป็นแกนกลางร่วมรับรู้เหตุการณ์ เฝ้าดูวิกฤตการณ์ต่อสู้ทางการเมือง โดยกำหนดให้ตัวละครตัวหนึ่งเป็นผู้อยู่ในระบบ และ ตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่นอกระบบ ตัวละครทั้งสองตัว ต่างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามอุดมการณ์ของตน ภายในกรอบจำกัดและเงื่อนไขของสังคม แต่ผลสุดท้ายเมื่อล่วงกาลผ่านวัย ผ่านประสบการณ์ที่เข้มข้น ขมขื่นมายาวนาน ทั้งสองต่างยอมรับว่า แม้จะอยู่บนวิถีทางที่เป็นเส้นขนานกันก็ตาม แต่ก็มุ่งร่วมกันไปสู่อุดมการณแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2541
ชื่อหนังสือ ในเวลา ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง แรคำ ประโดยคำ
ปีที่พิมพ์ 2541 ราคา 99 บาท

ในเวลา เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่แสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาหลากหลาย โดยสามารถจับจังหวะลีลา โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย มาเรียงร้อยให้เห็น อัจฉริยะลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยอย่างช่ำชอง สร้างจินตนาการกระทบอารมณ์และให้ความรู้สึกลึกซึ้ง ปลุกเร้าจิตสำนึกให้ผู้อ่านเห็นว่า ท่ามกลางกระแสแห่งกาลเวลาและมายาคติในโลกปัจจุบัน และ "ในเวลา" นำเสนอความคิดอันเป็นสากล เป็นอกาลิโก และมีสุนทรียรสแห่งวรรณศิลป์
หนังสือซีไรท์ประจำปี 2542
ชื่อหนังสือ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง วินทร์ เลียววารินทร์
ปีที่พิมพ์ 2542 ราคา 190 บาท

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับความเป็นคน ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตามสภาวะธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

งานเขียนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ บทความ และเรื่องสั้น ที่นำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านเนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอที่คงความเป็นศิลปะของความเป็นเรื่องสั้น ที่สามารถสื่อเรื่องราวและความคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้ง ด้วยอรรถรสที่สร้างอารมณ์และความรู้สึก กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหา และเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ เป็นแง่มุมการเรียนชีวิตเพื่อปรับปรุงชีวิต

เรื่องสั้นทั้ง 17 เรื่องล้วนให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี นับเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2543
ชื่อหนังสือ อมตะ ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง วิมล ไทรนิ่มนวล
ปีที่พิมพ์ 2543 ราคา 120 บาท

อมตะ เป็นหนังสือนวนิยายสะท้อนสังคม ที่ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ที่ต้องการจะเอาชนะธรรมชาติและทำลายสัจธรรมของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือการโคลนนิ่งมนุษย์ และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ศาสนากับวิทยาศาสตร์ หรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์กับคุณค่าทางวัตถุ ผ่านตัวละคร คือ พรหมมินทร์ อรชุน และชีวัน ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

พรหมมินทร์ คือตัวแทนของวิทยาศาสตร์ อรชุนและชีวันเป็นตัวแทนของศาสนา

โดยพรหมมินทร์ ได้นำวิธีการโคลนนิ่งมนุษย์มาโคลนนิ่งชีวันและอรชุน มาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพื่อตนเองจะได้เป็นอมตะ แต่ชีวันและอรชุนต่างพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในชีวิตของตนเอง

ดังนั้นพรหมมินทร์ คือตัวละครที่พยายามนำเอาวิทยาศาสตร์มาแสวงหาความเป็นอมตะให้กับชีวิต โดยขาดจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม สุดท้ายแล้วตัวละครแต่ละตัว จะมีความเป็นอมตะหรือไม่ พรหมมินทร์ อรชุน และชีวัน จะมีจุดจบเป็นอย่างไร สามารถหาอ่านและค้นพบความเป็นอมตะที่อยู่บนเส้นขนาน ระหว่างเทคโนโลยีและศีลธรรมได้ ในหนังสือเล่มนี้

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2544
ชื่อหนังสือ บ้านเก่า ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง โชคชัย บัณฑิต
ปีที่พิมพ์ 2544 ราคา 65 บาท

บ้านเก่า เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนในชนบทที่กำลังเปลี่ยนไป พร้อมกระแสบริโภคนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท คุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางวัตถุ ที่กำลังเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ

บ้านเก่า ได้นำเสนอเรื่องคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ โดยผ่านมุมมองของบทกวี ที่เกิดจากการมองสังคม และการดำเนินชีวิตประจำวันที่ผู้เขียนได้พบเห็นมา โดยผู้เขียนได้นำภาพบ้านเก่าซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉาก และกระแสบริโภคนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาลบภาพทีละน้อย ซึ่งผู้เขียนได้พยายามสื่อให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพบ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านบทกวีได้อย่างชัดเจน

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2545
ชื่อหนังสือ ความน่าจะเป็น ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง ปราบดา หยุ่น
ปีที่พิมพ์ 2544 ราคา 125 บาท

ความน่าจะเป็น เป็นหนังสือรวมสิบเรื่องสั้นจากแพรวสุดสัปดาห์ บวกสามเรื่องใหม่ ปราบดา หยุ่น เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนไม่กี่คนที่มองโลกในมุมกลับ ปราบดา เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังยิงคำถามพร้อมตั้งคำถามไว้มากมาย ที่คนทั่วไปไม่เคยถาม

แต่ละคำถาม เป็นคำถามที่ผู้คนก็ไม่เคยคิดจะตอบ และเขาเองก็ไม่ต้องการคำตอบ ปราบดา เป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ เหมือน 1 ในจำนวนเรื่องสั้นทั้ง 13 เรื่อง ที่เขาเขียนไว้

"อย่าเชื่อคำที่ออกมาจากปากคนอื่นจนเกินไปนัก เพราะมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริง" ดังนั้นโปรดอย่าเชื่อในคำร่ำลือถึงความวิเศษวิโสของหนังสือเล่มนี้ จนกว่าจะได้เริ่มอ่านด้วยตัวคุณเอง

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2546
ชื่อหนังสือ ช่างสำราญ ประเภท นวนิยาย
ผู้แต่ง เดือนวาด พิมวนา
ปีที่พิมพ์ 2546 ราคา 170 บาท

ช่างสำราญ นวนิยายเรื่องนี้แสดงภาพชีวิตของเด็กบ้านแตก คือเด็กชาย (เจ้าของกระทู้จำชื่อไม่ได้) นามสกุลช่างสำราญ ที่ทำให้ผู้อ่านต้องคาดเดาว่า เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไร

โดยเริ่มจากการเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่รุนแรง ทั้งการกล่าวถึงแม่เด็กที่มีชู้ และพ่อเด็กที่ไม่มีเงินเช่าบ้าน ต้องหอบหิ้วเด็กไปอาศัยในสังคมใหม่ ที่มีชาวบ้านชอบยุ่งเรื่องของเพื่อนบ้าน

ดังนั้นเนื้อหาของเรื่องส่วนหนึ่ง จึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของชาวบ้าน ที่ชอบยุ่งเรื่องของเพื่อนบ้าน แม้ว่าเหมือนจะทำให้เรื่องราวยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลักษณะนี้เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย ที่แม้จะเป็นการยุ่งสอดรู้สอดเห็น แต่ก็แฝงไปด้วยความเอื้ออาทรที่มีต่อ เด็กชายคนนี้

ซึ่งในแง่นี้ก็คือ ผู้เขียนใช้รากเหง้าทางวัฒนธรรม และความเอื้ออาทรในหมู่ชาวบ้าน มาช่วยเด็กชายคนนี้นั่นเอง

นวนิยายเรื่องนี้ มีทั้งความสนุก ตลก (ที่อาจจะหัวเราะไม่ออก) ภาพความสะเทือนใจ อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อหามีลักษณะไม่เครียดทั้งเรื่อง แต่ก็แฝงความสะเทือนอารมณ์เอาไว้ในขณะ เดียวกัน ซึ่งทำให้มีความน่าสนใจหนังสือซีไรท์ประจำปี 2547
ชื่อหนังสือ แม่น้ำรำลึก ประเภท กวีนิพนธ์
ผู้แต่ง เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ปีที่พิมพ์ 2547 ราคา 110 บาท

แม่น้ำรำลึก เป็นกวีนิพนธ์ที่นำเสนอเรื่องราวของการย้อนทวนความคิดของชายชรา กลับไปสู่ชีวิตช่วงวัยเยาว์ ให้ภาพของการฟื้นความหลังได้อย่างงดงาม ทั้งภาพที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการ และจากประสบการณ์ หรือทั้งสองส่วนผสมผสานกัน

บทกวีสี่สิบบทโดยประมาณ เล่าถึงเรื่องราวของความฝัน ความสุข และความรู้สึกสะทกสะเทือนที่จบในตัว เหมือนหยิบภาพแต่ละภาพมาต่อกัน จนเป็นภาพใหญ่ของชีวิต เรื่องราวทั้งหมดปรากฏอยู่ในภาค "ปฐมบท" และสรุปปิดฉากในภาค "ปัจฉิมบท" ซึ่งเป็นภาพของชายชราบนเก้าอี้โยกริมระเบียงที่บ้านชายน้ำในเวลาพลบค่ำ ย้อนพินิจไปถึงเรื่องราวกึ่งสุขกึ่งเศร้าเหล่านั้น แล้วทิ้งค้างไว้ให้ผู้อ่านได้จินตนาการต่อไป

หนังสือซีไรท์ประจำปี 2548
ชื่อหนังสือ เจ้าหงิญ ประเภท เรื่องสั้น
ผู้แต่ง บินหลา สันกาลาคิรี
ปีที่พิมพ์ 2546 ราคา 100 บาท

เจ้าหงิญ เป็นหนังสือ รวมเรื่องสั้น 8 เรื่อง ซึ่งอาจอ่านแยกกันเป็นเรื่องๆ แต่ด้วยวิธีการจัดเรียงอย่างมีระเบียบ เรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่อง กลายเป็นเรื่องสั้นในเรื่องยาว เป็นนิทานซ้อนนิทาน ที่เรื่องต้นกับเรื่องท้ายมาบรรจบกันอย่างแนบเนียน ชวนให้ยิ้มและขันในความช่างคิดของผู้เขียน

ผู้เขียนเล่าเรื่องในรูปของนิทาน ซึ่งอิงกับประสบการณ์ การอ่านการฟังนิทานของคนในสังคม ทั้งเรียบง่ายและงดงาม เรียบง่ายด้วยเรื่องเล่าที่แฝงนัย เสียดสีความเขลาของมนุษย์ งดงามด้วยกวีโวหาร และจินตภาพที่อาจปลุกจินตนาการผู้อ่านให้บรรเจิดเพริดพราย

โดย yyswimCreate Date : 19 เมษายน 2549
Last Update : 19 เมษายน 2549 12:25:41 น. 102 comments
Counter : 12355 Pageviews.

 
ประวัติความเป็นมาของรางวัลซีไรต์

ซีไรต์ทับศัพท์มาจากคำว่า S.E.A. Write ซึ่งย่อมาจาก Southeast Asian Writers' Award
หมายถึงรางวัลวรรณกรรมที่มอบ ให้แก่ นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
ชื่อเต็มในภาษาไทย คือ "รางวัลวรรณกรรมดีเด่นอาเซียน" แต่มักจะเรียกย่อๆ ว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทย


กำเนิดซีไรต์

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2522 ฝ่ายบริหารของโรงแรมโอเรียนเต็ลได้ริเริ่มรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมโอเรียนเต็ล มีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกมาเป็นเวลาช้านาน
จะเห็นได้จากการที่จัดส่วนหนึ่งเป็น "ตึกนักเขียน" (AUTHORS' RESIDENCE) ขึ้น ประกอบด้วย ห้องชุดพิเศษโดยใช้ชื่อนักเขียนคนสำคัญที่เคยมาพัก ได้แก่ ซอมเมอร์เซ้ท มอห์ม, โนเอล โคเวิด, โจเซฟคอนราด และเจมส์มิเชนเนอร์ นอกจากนี้ยังมีห้องชุดเกรแฮม กรีน, จอห์นเลอ คาร์เร่ และบาบาร่า คาร์แลนด์ ในตึกริเวอร์วิง

ฝ่ายบริหารของโรงแรมโอเรียนเต็ล จึงได้ร่วมปรึกษากับบริษัท การบินไทย และกลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทย จัดตั้งรางวัลวรรณกรรมนี้ขึ้น โดยมีพระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ทรงเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ต่อมา มูลนิธิจิมทอมป์สัน ได้เข้าร่วมในปี พ.ศ. 2523 แต่ถอนตัวออกในปี 2530 ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมในปี พ.ศ. 2527 และ บริษัทริชมอนเด้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในปี พ.ศ. 2531
หัวข้อในการหารือ คือ การส่งเสริมนักเขียนในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และการเผยแพร่ให้โลกรู้ถึงวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของภูมิภาคนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
2. เพื่อให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์แห่งกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริมและจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะ ทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปใน
กลุ่มประเทศอาเซียน.โดย: yyswim วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:12:27:06 น.  

 
สินจะไม่ได้เข้าBlogอีก 4 วัน

เพราะจะไปราชการที่ จ.สุรินทร์ ...ฝากBlogด้วยโดย: yyswim วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:12:27:44 น.  

 
ซีไรท์ที่จตุอ่านแล้วปวดหัว และเซ็งในอารมณ์ที่สุดคือ อัญมณีแห่งชีวิตค่ะ


และไม่คิดว่า จะกลับไปอ่านอีกเลย


โดย: กระจ้อน วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:13:42:47 น.  

 
เคยอ่านไม่กี่เรื่องเองครับ


โดย: ตงเหลงฉ่า วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:13:53:56 น.  

 
ดีจังเลย รวบรวมมาให้ ไม่ต้องไปหา


โดย: ป้ามด วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:17:04:00 น.  

 
yy สนใจเรื่องหน้งสือด้วย...


ปีก่อนเป็นเรื่องสั้น
ปีนี้ก้เป็น นิยาย
ปีหน้าก็กลับมาเป้นบทกวี..โดย: suparatta วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:17:07:50 น.  

 
ได้อ่านหลายเล่มครับ
แต่ชอบ ตลิ่งสูงซุงหนัก กับ ใบไม้ที่หายไป ที่สุด

ขอให้เดินทางปลอดภัย ทำงานราบรื่นครับคุณสิน


โดย: กุมภีน IP: 58.9.79.115 วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:18:31:53 น.  

 
เคยอ่านอยู่ 11 เรื่องครับ

2548 เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคิรี
2545 ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น
2543 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล
2542 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน วินทร์ เลียววารินทร์
2540 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววารินทร์
2537 เวลา ชาติ กอบจิตติ
2536 ครอบครัวกลางถนน ศิลา โคมฉาย
2532 ใบไม้ที่หายไป จิรนันท์ พิตรปรีชา
2531 ตลิ่งสูง ซุงหนัก นิคม รายยาวา
2527 ซอยเดียวกัน วาณิช จรุงกิจอนันต์
2525 คำพิพากษา ชาติ กอบจิตติ

ชอบ "เวลา" ของคุณชาติ กอบจิตติ
กับ "สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน" ของคุณวินทร์ เลียววารินทร์ ครับ


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:19:00:29 น.  

 
ขอเซฟเก็บไว้เลยนะคะ
ขอบคุณค่า


โดย: เสือจ้ะ วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:19:09:09 น.  

 
ขยันรวบรวม ดีจังค่ะ


โดย: Aisha วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:21:08:32 น.  

 
ดีมาก ๆ ค่ะคุณสินที่นำเรื่องราวของหนังสือที่เป็นสุดยอดของแต่ละปีมาบอกกัน เป็นหนังสือที่คนไทยควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละเรื่องเนื้อหาดีมาก ๆ
จำได้ว่าเรื่องแรกที่อ่าน คือลูกอีสาน เพราะครูบังคับ แล้วก็อ่านอีกหลายเรื่อง เรื่องที่ชอบมาก ๆ คือ ปณิธานกวี ของอังคาร กับใบไม้ ฯ ของจิระนันท์ อ่านหลายรอบเลยค่ะ

ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณสิน

เงียบ ๆ ไว้ค่ะคุณสิน นายมาสด้านี่นิสัยดี บุคลิกก็ดี หน้าคล้ายคุณสินเลย จริง ๆ นะ


โดย: ซออู้ วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:21:51:40 น.  

 
มิน่าว่าทำไมบางเล่มคุ้นหูคุ้นตาพิกล เพราะได้ซีไรต์นี่เอง

อ่านไม่กี่เล่มค่ะ แต่เล่มที่ชอบคือ ตลิ่งสูงซุงหนัก กับ ช่างสำราญ


โดย: ยาคูลท์ วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:22:47:58 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ พี่เพิ่งรู้ว่ามีหนังสือดีๆหลายเล่มเลย


โดย: พีเจี้ยวค่ะ (sutida_jeaw ) วันที่: 19 เมษายน 2549 เวลา:22:52:25 น.  

 
ดีจังเลยค่ะ ยากรู้อยู่พอดีเลยค่ะว่าเล่มใหนบาง แต่ดูแล้วรู้เลยนะว่าไม่ได้อ่านตั้งหลายเล่ม


โดย: asariss วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:0:13:50 น.  

 
....Blog วันนี้ ...
..
..
...
ขุมทรัพย์ล้วนๆ!!!!!!!


โดย: แร้ไฟ วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:1:08:24 น.  

 
ขอบคุณมากครับ หาอ่านง่ายเพราะมีรายละเอียดหมดเลย


โดย: ชายคา วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:1:23:21 น.  

 
ได้อ่านหลายเล่มอยู่เหมือนกัน..ขอบคุณมากครับผมที่รวบรวมไว้ให้ดูง่ายๆ

ขอให้ไปเที่ยว เอ๊ยไปราชการให้สนุกนะครับ..


โดย: Tahannam วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:4:03:27 น.  

 
เคยอ่านอยู่บ้างบางเล่มเหมือนกันค่ะ
แต่ละเล่มให้แง่คิดที่ดีจริงๆขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะ


โดย: jan_tanoshii วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:8:39:31 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:9:49:17 น.  

 
เคยอ่านไม่กี่เรื่องเองครับ

เข้ามาตรงนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้ว อิอิ....บางเล่มพออ่านที่คุณสินเขียนอธิบายไว้ ชักอยากไปหาอ่าน แต่คงหายากเต็มทีแล้วล่ะ


โดย: สเตอร์ลิงค์ วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:12:11:27 น.  

 
หนังสือน่าอ่านทั้งนั้นเลยอะคับ


โดย: 90210 วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:13:34:37 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ


โดย: สายลมอิสระ วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:17:24:01 น.  

 
"ลูกอีสาน" เป็นหนังสือเล่มโปรด
อ่านมาแล้วประมาณ 30 รอบเห็นจะได้
อ่านแล้วอ่านอีก อ่านแล้วอ่านอีก

ช่วงหลังๆ เริ่มอินกับหนังสือ หัดทำกับข้าวอีสานตามที่คุณคำพูนเค้าบรรยายเอาไว้ซะเลย
อร่อยใช้ได้เลยนะสิน พูดไปจะหาว่าอวด
(เพียงแต่ไม่มีใครกินด้วยเท่านั้นเอง อิอิ)

ขอบคุณนะ ที่รวบรวมเอามาไว้ให้ดูโดย: ซีบวก วันที่: 21 เมษายน 2549 เวลา:10:27:34 น.  

 
คุณสิน

ผมยังอ่านได้ไม่ครบเลยครับ
สงสัยคงต้องไปวิ่งตามหามาอ่านเพิ่ม


โดย: Marvel' Boy IP: 203.154.242.2 วันที่: 21 เมษายน 2549 เวลา:14:18:21 น.  

 
มาเยี่ยมคุณสินค่ะ ก่อนจะไปหลายวัน ฝากบ้านด้วยค่ะ
ขอให้เดินทางปลอดภัย และมีความสุขนะคะ


โดย: ซออู้ วันที่: 22 เมษายน 2549 เวลา:9:23:22 น.  

 

หนังสือบางเล่มน้องหนิงก้อเคยอ่านค่ะ แต่ละเล่มน่าสนใจนะค่ะ

ไว้ว่าง ๆ ต้องไปหามาอ่านบางค่ะ แต่อย่างเล่มไหนที่ไม่มีขายแล้ว

จะให้หาอ่านได้ที่ไหนอ่ะค่ะ รู้สึกพี่ชายจะยืมจากห้องสมุดช่ายป๊ะค่ะ

ปล. พี่ชาย ฝากบ้านกันอย่างงี้ต้องมีค่าไถ่ด้วยป่าวค่ะ

กลับมาต้องมีขนม นม เนยด้วยน๊า ไว้น้องหนิงจะมาดูให้บ่อย ๆ จ้า

พี่ชายเดินทางปลอดภัยนะค่ะ สุขสันต์วันเสาร์ค่ะโดย: NinG_CDC วันที่: 22 เมษายน 2549 เวลา:12:09:29 น.  

 
เรื่องลูกอีสาน เคยได้อ่านตอนเรียนค่ะ


โดย: Star in the Sky วันที่: 22 เมษายน 2549 เวลา:20:35:20 น.  

 
เคยอ่านแต่ลูกอีสานอ่ะ


โดย: ladybear วันที่: 22 เมษายน 2549 เวลา:21:36:31 น.  

 
สารภาพตามตรงไม่เคยอ่านหนังสือที่ได้รางวัลซีไรท์เลยค่ะ แฮ่ะ ๆ
( โตมาได้ไงเนี่ย )

แต่ชอบงานของ วริณ เลียววาริณ นะ ... สะกดถูกมั้ยเนี่ย


โดย: อันปังแนน วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:0:34:52 น.  

 
คุณจุ…..แฮ่ะแฮ่ะ คุณจุครับ อัญมณีแห่งชีวิต ผมก็อ่านช้าครับ
ค่อยๆอ่านเหมือนกัน อ่านมาหลายปีแล้ว


ตงเหลงฉ่า……หนังยอดเยี่ยมออสการ์ ก็ดูแล้วเข้าใจยากเหมือนหนังสือซีไรต์ไม่มีผิดเลย
หนังบางเรื่อง คนไม่ค่อยจะดูเหมือนกันโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:22:27 น.  

 
ป้ามด……มีคนอื่นเขาเขียนเอาไว้ครับ
ผมช่วยไปรวบรวม มาไว้ที่เดียวกันเท่านั้น


สุภา……ผมอ่านหนังสืออยู่บ้าง อ่านไปเรื่อยๆน่ะ ไม่ซีเรียส อ่านหลากแบบ
แต่ถ้าถามความชอบ ผมชอบว่ายน้ำ กะชอบดูทีวีมากกว่า

อิอิ เรื่องพระ เรื่องวัด ค่อนข้างห่าง แต่เป็นคนดีครับ ยังไม่เสียชำรุดตรงไหนโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:23:47 น.  

 
กุมภีณ…..ตลิ่งสูง และใบไม้ที่หายไป เป็นหนังสือดีนะครับ ผมขอยืนยัน


พลอั้น……นายอ่านของดี นายกินแต่ของดี สมแล้วล่ะที่เป็นคนมีฝีมือ
ใคร ถ้ายังไม่เคยไปBlogของพลอั้น
เชิญแวะไปนะครับ ไม่ผิดหวังหรอกครับโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:24:52 น.  

 
คุณเสือจ๊ะ…..ตามสบายเลยครับ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม


คุณAisha……ขอบคุณคำชม
ไม่ได้เจอคุณนานทีเดียวครับโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:26:57 น.  

 
คุณซออู้…….ถ้าคุณมาสด้า ใบหน้าคล้ายผม กล้องถ่ายรูปจะบอกว่า จำเป็นต้องไปทำศัลยกรรม อิอิ

คุณอ่านหนังสือเล่มดีทุกเล่มครับ น่าจะแนะนำให้นักศึกษาอ่านบ้าง แล้วให้เด็กเขาคัดเลือกตอนดีดี ผลัดกันมาพรีเซ๊นต์บอกเพื่อนๆ

ทราบว่า ไปราชการระยอง คงไปประชุมม้าง? อยู่บนเวทีด้วยปล่าว? หากได้อะไรดีดี นำมาเขียนด้วยซิ คนไม่มีโอกาสจะได้ทราบ

ไประยอง ควรจะได้กินปลาสำลีทอดน้ำปลานะ น้ำปลาเขาดี ผมยังรู้สึกติดใจเลย


คุณยาคูลท์……หนังสือซีไรต์ เขียนให้ข้อคิดดี แต่มักจะอ่านยากไปหน่อยครับ
ผมเอง บางเล่มก้ออ่านช้า อ่านไม่ยอมจบเล่มสักทีโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:31:38 น.  

 
พี่เจี๊ยว……ตะกี้ ไปบ้านป้ามดมาครับ เจอเพลงหัวหินฯ แต่ผมฟังไม่ได้ สงสัยคนร้องจะไม่อยู่


คุณasariss…….ผมก็ไม่น้อยหน้าครับ บางเล่มผมก็ยังไม่ได้อ่าน อิอิโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:33:07 น.  

 
แร้……ขุมทรัพย์เชียวเร๊อะ ขอบคุณ ขอบคุณ


ชายคา……อ๊ะ ขอบคุณอีกครั้งโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:34:19 น.  

 
คุณTahannam……ผมกลับจากสุรินทร์แล้ว แต่ยังไม่ค่อยจะได้ไปเยี่ยมใครเท่าไหร่
ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณและขออภัยเพื่อนๆไปพลางๆก่อน


คุณjan_tanoshii……เห็นพ้องด้วยครับ ว่าเขาเขียนได้เก่ง ให้ข้อคิดหลักแหลมดี
โดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:35:23 น.  

 
คุณสาวไกด์……เป็นข้อมูลของคนอื่นครับ
แต่เห็นเนื้อเรื่องดี จึงนำมาช่วยถ่ายทอด


สตล. …..บางเรื่องหลายปีแล้ว ใช่ครับ
หากจังหวะเหมาะๆ ผมจะนำหนังสือบางเรื่องมาเขียนขยายครับ


โดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:36:27 น.  

 
คุณ90210…..เห็นพ้องด้วยคนครับ


คุณสายลมอิสระ……ขอบคุณนะครับ ที่มาเยี่ยมโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:37:27 น.  

 
ซี……ชอบลูกอีสานเหอ เขากินปลาร้า เขากินไข่มดแดง น่อ
เขาไม่กินฮังเล พริกหนุ่มนะ
แต่ เอาเหอะ มี ดีกว่า ไม่มี
อิอิ มีกิน


เอก…..อืมมม ผมว่า เหมือนหนังออสการ์ยอดเยี่ยม อ่ะ ดูหนังแล้วอาจไม่ชอบ มันเครียด
หนังสือบางเล่มนะ ผมอ่านๆหยุดๆ พูดจริงครับ
ถ้าอยากอ่าน ควรต้องเป็นคนที่ตั้งใจเสพย์โดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:38:29 น.  

 
น้องหนิง……ผมกลับมาแล้ว ทางอีสาน อากาศร้อนครับ ผมไม่ค่อยได้เที่ยวและไม่ค่อยได้ซื้อของฝากเท่าไหร่
ใจน่ะอยากกลับมาเล่นBlog กะกลับมาว่ายน้ำมากกว่า


คุณStar in the Sky…….ช่ายครับ เป็นหนังสืออ่านขณะเรียนโดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:39:33 น.  

 
คุณLady bear……อ่านลูกอีสานเหรอครับ
เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ คุณวุฒิ สร้างออกฉายด้วย


คุณอันปังแนน…..หนังสือ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน วินทร์ เลียววารินทร์ ได้ซีไรต์ด้วยเล่มนี้
พลอั้นอ่านจบแล้วด้วยครับ ลองถามความเห็นกันได้โดย: yyswim วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:23:40:32 น.  

 


โดย: วิชญา IP: 124.121.187.170 วันที่: 23 กรกฎาคม 2549 เวลา:21:23:55 น.  

 
อยากจะรู้ประวัติรางวัลซีไรต์ ควรเข้าศึกษาที่ web ไหนดีคับใครรู้ช่วยบอกที่ ที่ weerephat_005@yahoo.com


โดย: วีภัทร IP: 203.113.61.201 วันที่: 26 กรกฎาคม 2549 เวลา:19:18:06 น.  

 
รักนะก้อนอึ


โดย: เพื่อนซ่า IP: 58.147.82.136 วันที่: 29 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:26:03 น.  

 
เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ


โดย: จอย IP: 124.157.236.202 วันที่: 3 สิงหาคม 2549 เวลา:14:00:04 น.  

 
เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ


โดย: จอย IP: 124.157.236.202 วันที่: 3 สิงหาคม 2549 เวลา:14:02:32 น.  

 


โดย: เเบงค์ IP: 61.19.195.26 วันที่: 1 กันยายน 2549 เวลา:12:05:29 น.  

 
อยากทราบเรื่องย่อของลูกอีสานเป็นตอนๆมีทั้งหมด 36 ตอน


โดย: เเบงค์ IP: 61.19.195.26 วันที่: 1 กันยายน 2549 เวลา:12:11:02 น.  

 


โดย: นัด IP: 202.183.172.111 วันที่: 1 กันยายน 2549 เวลา:18:25:18 น.  

 
ชอบวอยเดียวกันมา อ่านตอน บ้านเราอยู่ในนี้.........ร้องไห้ทุกทีเลย แต่เจ้าหงิญอ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือโง่เกินไปไม่รู้นะ


โดย: yyyy IP: 61.7.140.59 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:16:13:06 น.  

 


ก็ดีครับ หาได้ง่าย


โดย: badboy IP: 125.24.173.105 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา:10:08:16 น.  

 
ใครมีเนื้อเรื่องย่อ เรื่อง เจ้าหงิญ ช่วยโพสต์ให้ทีนะครับ
หรือส่งมาที่ island_jakk@hotmail.com
ขอบคุณมากครับ


โดย: โดดเดี่ยว IP: 67.15.183.6 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2549 เวลา:19:29:11 น.  

 
อ่านแล่วได้ข้อคิดหลายๆอย่าง...........และเป็นหนังสือที่ดีมากครับ!


โดย: เนตร m.y.s. IP: 203.113.17.138 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา:19:08:10 น.  

 
ชอบ หรือ ประทับใจ คำพูดหรือบทความ ตอนไหนมากที่สุดในของแต่ละเล่มที่เคยอ่านกันค่ะ


โดย: yoyo IP: 58.8.108.178 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2549 เวลา:2:10:28 น.  

 
น่าจะมีประวัติหนังสือ


โดย: เจน IP: 203.156.101.194 วันที่: 23 ธันวาคม 2549 เวลา:11:45:58 น.  

 
อยากรุว่าเรื่องไหนสนุกแล้วก้ออ่านง่ายที่สุดร๋อค่ะ ช่วยแนะนำหน่ยนะค่ะ


โดย: PiM * IP: 58.8.24.201 วันที่: 26 ธันวาคม 2549 เวลา:19:31:42 น.  

 
อืม เห็นรายชื่อหนังสือ แล้วรู้สึกได้เลยว่าเราทิ้งการอ่าน (ไม่นับการซื้อ) ไปเป็นช่วงๆ (ไม่ใช่แพนด้า นะคะ อิอิ) ตอนนี้จะเริ่มกลับมาทำการบ้านอ่านหนังสือที่ซื้อมาให้ได้มากที่สุด ขอบคุณที่จุดประกายค่ะ


โดย: จังไม (ทำไมต้องล็อกอิน ) วันที่: 25 มกราคม 2550 เวลา:20:58:34 น.  

 
โอเคดีน้าน้า


โดย: กอล์ฟ IP: 61.7.160.82 วันที่: 30 มกราคม 2550 เวลา:15:52:09 น.  

 
ตอนนี้เรากำลังหาซื้อ ตลิ่งสูงซุงหนัก อยู่แต่หาไม่ได้เลยอ่ะ หน้าอ่าน ดีและต้องทำรายงานด้วย


โดย: แพร IP: 203.113.44.10 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:45:11 น.  

 
รักเสมอ และขอให้มีความสุขในวันวาเลนทายน์


โดย: แพนเค้ก IP: 203.113.17.150 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:14:35:42 น.  

 
หาบทวิจารณ์เรื่องเวลาให้หน่อยค่ะ


โดย: กานต์ IP: 203.148.212.134 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:10:41:06 น.  

 
ตอนนี้กำลังขยันอ่านเลยคะเพราะอาจารย์ให้ทำงานวิจารณ์
ส่ง สนุกดีเหมือนกันแต่อ่านแล้วง่วงนอนคะ*_*


โดย: ปลา IP: 203.114.102.198 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:10:51:24 น.  

 
สนุกมากเลยค่ะ


โดย: น่ารัก IP: 125.26.238.230 วันที่: 17 พฤษภาคม 2550 เวลา:18:59:47 น.  

 
ต่อไปจะกลับไปอ่านซีไรท์ให้ครบจะได้สมกับคุณค่า


โดย: arkanae IP: 124.120.188.24 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:10:52 น.  

 
ขอเรื่องย่อเรื่อง แผ่นดินอื่น หน่อยค่ะ ส่งให้ทาง E-mail นะคะ ขอร้องค่ะ


โดย: Pomm_Naruk@Hotmail.com IP: 124.121.47.172 วันที่: 10 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:36:09 น.  

 


โดย: ร IP: 58.64.57.87 วันที่: 27 สิงหาคม 2550 เวลา:11:57:13 น.  

 
ใครมีทัศนคติ ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเจ้าจันทนืผมหอม มั่ง คับ
ช่วยส่งให้ผม ได้ปะคับ
เดว ให้รางวัลคับผม
peerasak.dae@hotmail.com
ขอบพระคุณ ล่วงหน้า คับ


โดย: เอ็นดู IP: 58.64.57.87 วันที่: 27 สิงหาคม 2550 เวลา:11:59:32 น.  

 


โดย: มะนาวหวาน IP: 203.113.17.162 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:11:06:11 น.  

 
ดีมากๆค่ะ


โดย: น้ำปานะ IP: 61.19.148.130 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:14:16:13 น.  

 
ดีมากๆเลยค่ะ แบบว่า ได้เห็นตัวหนังอยากเห็นมานานแล้วแต่หาไม่ได้ซะที หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ


โดย: ปังคุง IP: 203.113.41.104 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:17:14:14 น.  

 
ยอดมากครับ ขออนุญาตเก็บข้อมูลไว้นะครับ
แวะมาเยี่ยมเยียนครับ


โดย: โจราคาเฟ่ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา:0:03:56 น.  

 


โดย: ชั่งเถอะ IP: 61.19.65.186 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:20:50:57 น.  

 
เจ๋งมากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ


โดย: Yuki IP: 202.129.50.70 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:30:40 น.  

 
ช่วยส่งประวัติเรื่องสั้นเรื่อง แม่ครับ ช่วยส่งมาที่
e-mail: sarapee_liw_@hotmail.com ขอขอบคุณครับ
ทางเจ้าของเว็บช่วยส่งให้ด้วยนะครับ ........................


โดย: แล้วแต่ IP: 203.172.201.206 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:12:04:34 น.  

 
หนังสือดีดีท้างน้าน.......เยย


โดย: miki-miki IP: 124.157.248.17 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:43:28 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะจะใช้ขอมูลอยู่พอดีจะทำรายงานมีประโยชน์มากเลยค่ะแต่ไม่รู้จะอ่านเรื่องอะไรดียังไม่เคยอ่านเลยสักเรื่องแต่ก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


โดย: กานต์ IP: 124.120.9.141 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:53:20 น.  

 
ขอบคุณค่ะ47


โดย: จ๋า IP: 61.90.234.60 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:01:47 น.  

 
อยากได้เรื่องย่อก่อกองทรายอ่าค่ะ ย่อประมาณ 1หน้าก็พอ ต้องใช้ทำรายงาน ใครทราบช่วยส่งเข้าเมลล์ให้ทีนะคะ kwan_midnight@hotmail.com
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ปล.อ่านนิยายแนวนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่าค่ะ พยายามแล้วก็ไปได้แค่ 2 บท


โดย: ขวัญ IP: 222.123.229.246 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:06:53 น.  

 
ชอบเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนค่ะ


โดย: โซจู IP: 124.121.178.242 วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:22:11:55 น.  

 
อยากอ่าน พันลึกพันลือ ของแรคำ ประโดยคำอ่ะ


โดย: Jerry IP: 117.47.30.106 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:40:40 น.  

 
ชอบงานอ.อัคาร กับ อ.เนาวรัตน์ ที่สุด อ่านทีไรโดนทุกที


โดย: Jerry IP: 117.47.30.106 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:43:10 น.  

 
อยากให้มีเนื้อเรื่องให้อ่านบ้างจังฮะ


โดย: จอน IP: 202.149.25.241 วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:8:23:47 น.  

 
อยากทราบว่า ใครคือผู้แต่ง เรื่อง ของขวัญจากวันเวลา


โดย: tooo IP: 118.173.146.35 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:16:26:55 น.  

 
อยากให้มีเนื้หาแบบละเอียดจัง


โดย: ข้าวต้ม IP: 118.173.245.7 วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:15:28:54 น.  

 
เรื่องสั้นคุณภาพทั้งน้นเลยคะ


โดย: กาสะลอง IP: 202.149.25.234 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:21:48:39 น.  

 
คุณครูของหนูท่านชอบอ่านเรื่องสั้นมากๆเลยคะ


โดย: กาสะลอง IP: 202.149.25.241 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:21:50:23 น.  

 
หนูชื่อแตงคะ อยากเป็นนักเขียนมักมาก ใช้นามปากกาว่ากาสะลอง


โดย: กาสะลอง IP: 202.149.25.234 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:21:52:45 น.  

 
ผมชอบอ่านเรื่องสั้นมากๆเลยครับ


โดย: ด.ช. รณชัย มีเสน IP: 118.173.229.63 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:16:47:41 น.  

 
loveเหมี่ยวที่สุด(1/2)พระปฐม


โดย: ด.ช.ปิยะพิพัฒน์1/9พระปฐม IP: 202.143.150.146 วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:12:47:49 น.  

 
สวัสดีครับพี่ๆ ช่วยผมหน่อยสิครับ คือผมอ่ะ ทำรายงานเรื่อง ช่างสำราญ จะต้องวิเคราะห์ เรื่องนี้ออกมาให้ได้ 30
แผ่นใครคนไหนเก่งๆก้ช่วยส่งมาที่ mail ผมนะครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: nuizamanclub@hotmail.com IP: 124.120.247.210 วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:13:25:04 น.  

 
หาซื้ออยากจังหนังสือรางวัลซีไรท์ ใครรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนช่วยบอกหน่อย


โดย: วริศรา IP: 222.123.107.119 วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:16:52:54 น.  

 
โอ้ย จะไปหาเรื่องย่อรางวัลซีไรต์ของแต่ละปีจากไหนเนี่ย
ต้องส่งวันจันทร์นี้แล้วด้วย หามาเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ย


โดย: คนน่ารัก IP: 124.121.197.243 วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:13:48:16 น.  

 
อยากอ่านลับแลแก่งคอย


โดย: คาร์บิว IP: 118.175.226.36 วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:11:21:16 น.  

 
ที่อ่านแล้วมี ก่อกองทราย ใบไม้ที่หายไป ช่างสำราญ
ตลิ่งสูงซุงหนัง อัญมณีแห่งชีวิต ลูกอีสาน ส่วนของปราบดา หยุ่นอ่านแล้วออกแนวจะงงค่ะอยากรุ้จังว่าเกณฑ์การตัดสินแต่ละปีใช้อะไรเป็นเกณฑ์เพราะแต่ละเรื่องแต่ละปีจะเนื้อหาหนักหน่วงแตกต่างกันไปแต่ก็สนุกดีค่ะ


โดย: tik-naja IP: 125.26.132.190 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:10:08:25 น.  

 
อยากอ่านเรื่องซอยเดียวกันจัง++


โดย: Prom IP: 61.7.191.198 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:15:01:30 น.  

 
อยากได้เนื้อเรื่องหนังสือ "ซอยเดียวกัน"


โดย: May IP: 112.142.123.113 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:19:12 น.  

 
อยากให้บอกเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้


โดย: มีนนี่ IP: 202.143.152.115 วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:11:08:03 น.  

 
ยายเพิ่งเล่นคอมเป็นเมื่อไม่นานมานี้เอง เพิ่งเห็นเวปนี้ โดนใจสุดๆ ลูกอีสานเหรอ เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ


โดย: ยาย คนอีสาน IP: 125.26.188.71 วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:13:29:25 น.  

 
เรื่อง เวลา

หนูอ่านรอบแรกไม่เข้าใจ

มาอ่านรอบที่สองถึงเข้าใจ

หนูชอบกลวิธีการแต่งมากเหมือนกับการที่เราได้ดู

เบื้องหลังการกำกับการแสดงละคร


โดย: ขี้เกี้ยมทัก IP: 125.26.183.131 วันที่: 15 มกราคม 2554 เวลา:10:57:24 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: wing IP: 118.175.212.108 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:06:33 น.  

 
ใครรู้บางที่

คำพูน เรื่องย่อที่มี 36 บท อ่ะบอกทีครับ


โดย: แพน IP: 180.183.214.117 วันที่: 21 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:18:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2549
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
19 เมษายน 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.