สอนกีฬาฟรี


สอนกีฬาฟรี

สอนกีฬาฟรีหลายชนิดสอนฟุตบอลฟรี สอนบาสเกตบอลฟรี สอนเทนนิสฟรี สอนแบดมินตันฟรี สอนเทเบิลเทนนิสฟรี สอนสควอชฟรี สอนว่ายน้ำฟรี สอนมวยไทยฟรี สอนมวยสากลฟรี สอนยูโดฟรี สอนคาราเต้ฟรี สอนยกน้ำหนักฟรี สอนเพาะกายฟรี สอนโยคะฟรี สอนลีลาศฟรี และอีกมากอยากเรียนอะไรดีล่ะ...หรืออยากจะเรียนการเป็นพ่อบ้านแม่เรือน หรือเรียนไปเพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพ หรือเรียนไปก่อนจะเดินทางไปนอกมี สอนทำอาหารเพื่อสุขภาพฟรี สอนเย็บปักถักร้อยฟรี สอนวาดภาพฟรี สอนพัฒนาบุคลิกภาพฟรี สอนภาษาอังกฤษฟรี สอนแจ๊สแดนซ์ฟรี สอนบัลเล่ต์ฟรี สอนไวโอลินฟรี สอนเปียโนฟรี สอนกีต้าร์โปร่งฟรี สอนกีต้าร์เบสฟรี สอนกลองฟรี สอนดนตรีไทยฟรี สอนรำไทยฟรี ...โอ๊ยเหนื่อย ยังมีสอนอีกเยอะ
สอนโดยผู้ชำนาญการ บางคนจบปริญญา ทั้งนี้เป็นการสอนให้ฟรี โดยผู้สอนได้รับเงินค่าสอนจากทางกทม.แล้วใช่ครับ.. โครงการนี้สอนกันในกรุงเทพ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร จัดการสอนให้ฟรีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนซึ่งมีกระจายตัวอยู่ ณ หลายเขตทั่วกรุงเทพ
มีการสอนแบบนี้ตลอดทั้งปี รุ่นหนึ่งๆก็มีระยะเวลาเรียน ประมาณ 3 เดือน โดยกำหนดไว้อย่างนี้(เข้าเรียนในช่วงกลางคันไม่ได้ครับ)รุ่นที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2550 วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2550


รุ่นที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2551 วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2551


รุ่นที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2551 วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551


รุ่นที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2551 วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2551
บางท่านอาจจะแปลกใจว่า รุ่นที่ 1 ทำไมไม่เริ่มในเดือนมกราคม ..คือ งี้ ทางราชการจะนับเวลาตามปีงบประมาณ ..ปีงบประมาณพ.ศ. 2551 เริ่มในเดือนตุลาคม 2550 และจะไปสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2551
การเขียนบล็อกวันนี้ ขอเป็นการเชิญชวนทุกท่านไปเข้าเรียนกีฬาฟรี ในรุ่นที่ 3 คือ ..เดือนเมษายน – มิถุนายน 2551 แต่จะต้องเข้าปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551 เสียก่อนครับ เพื่อจะได้นัดแนะถึงอุปกรณ์การเรียน วันเวลาที่จะเรียน กรุ๊ปที่จะเรียน และกติกาที่จะเรียนด้วยกันอนึ่ง 1. ช่วงเวลาในการจัดการสอน จะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในวันปฐมนิเทศเป็นสำคัญ2. ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551 นี้จะถือว่าท่านสละสิทธ์ในการเรียน ..กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรมสนามเด็กเล่น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องปฐมนิเทศ3. เด็กอายุ 5 -7 ปี สามารถสมัครเรียนในบางกิจกรรมได้ เช่น ว่ายน้ำ ลีลาศ ขับร้อง นาฎศิลป์ ศิลป คหกรรม และภาษาอังกฤษ4. การจัดการสอนจะจัดเป็นกลุ่มๆละ 20 คน ยกเว้นว่ายน้ำและยกน้ำหนัก สอนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน5. กิจกรรมใดมีผู้สมัครเรียนไม่ครบตามจำนวน อาจจะสงวนสิทธิ์ในการสอน6. อุปกรณ์เฉพาะตัว หรือวัสดุสิ้นเปลือง ผู้เรียนจะต้องจัดหามาเอง
ผมอยากบอกว่าในช่วงนี้ เหมาะเลย ..เพราะเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอม ลูกๆหลานๆว่างจากการเรียน และเป็นหน้าร้อนพอดี งั้น ..ไปลงสระกันเถิด ไม่ต้องไปทะเลหน้าร้อน สระว่ายน้ำที่นี่มีมุงหลังคาให้ครึ่งหนึ่งด้วย ..หรือไปอยู่ในห้องแอร์ เรียนเปียโน เรียนขิมกันเถิด ..หรือไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะกันเถิด …ไปเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น รู้วิธีการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ ได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ และยังเป็นการเรียนที่ไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วยบล็อกเรื่องนี้ ผมนำข้อมูลมาจากศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย – ญี่ปุ่น) ..บางศูนย์เยาวชนและบางศูนย์กีฬา อาจจะมีจำนวนกีฬาที่จะสอนแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย ..เพราะที่นี่เป็นศูนย์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพ ใหญ่แบบมีฐานะระดับกองๆหนึ่งของกรุงเทพมหานครทีเดียว ..จึงได้รับงบประมาณมาก และสามารถเลือกครูผู้สอนระดับที่มีความชำนาญเฉพาะอย่างเข้ามาสอนได้ ..หากสังเกตจำนวนอาคารสถานที่ของที่นี่ ก็จะมีมากกว่าศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาอื่นๆการจะเข้าเรียนฟรีได้ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทยญี่ปุ่น)เสียก่อน ..ก้อตามระเบียบการของทุกศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา ...การสมัครเป็นสมาชิกทำได้สะดวกไม่ยากเลย แค่ประมาณ 10 นาทีก็เสร็จแล้วแต่จะใช้ได้กับศูนย์เยาวชนกรุงเทพ(ไทย – ญี่ปุ่น) ที่ดินแดงเท่านั้น จะนำไปใช้กับศูนย์เยาวชนอื่นและศูนย์กีฬาอื่น แม้จะเป็นในสังกัดกรุงเทพมหานครไม่ได้ครับ เพราะศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาต่างๆยังไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันและยังไม่ได้ออนไลน์ถึงกัน ..ทำให้แต่ละศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬายังต้องการหลักฐานของสมาชิกของตนเก็บเอาไว้ ..แต่ในอนาคตอาจจะมีการทำงานที่ก้าวหน้ากว่านี้ผู้ที่จะสมัครสมาชิกศูนย์ฯ แทบจะไม่จำกัดอายุ ..คือสมัครได้ตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป จนถึง 70 - 80 ปี ก็ยังมี เพียงแต่เรียกระดับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าสมาชิกทั่วไป ไม่ใช่สมาชิกเยาวชนหลักฐานการสมัคร มี 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (รูปหนึ่งติดที่บัตร อีกรูปหนึ่งจัดเก็บเป็นหลักฐานที่ศูนย์ฯ) 2. บัตรประจำตัวประชาชน และ 3. เงินค่าสมัคร อายุ 5-18 ปี 10 บาทต่อปี, อายุ 19-24 ปี 20 บาทต่อปี, อายุ 25 ปีขึ้นไป 40 บาทต่อปี ..โฮะโฮะโฮะ จ่ายถูกมากสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน ขอให้ใช้ทะเบียนบ้านแทน และหากเลือกจะเรียนว่ายน้ำ จะต้องนำใบรับรองแพทย์ไปด้วย ..เพราะเป็นระเบียบการการใช้สระว่ายน้ำทั่วไป ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ไปแสดงเมื่อจะสมัครว่ายน้ำหรือเรียนว่ายน้ำค่าใช้สระว่ายน้ำ ..อายุ 5-18 ปี 5 บาทต่อรอบ ..อายุ 19-24 ปี 10 บาทต่อรอบ ..อายุ 25 ปีขึ้นไป 15 บาทต่อรอบ (1 รอบ ใช้เวลา 1 1/2 ชั่วโมง) ค่าคอร์ตเทนนิส ชั่วโมงละ 35 บาท ..ค่าคอร์ตแบดมินตัน ชั่วโมงละ 25 บาท
สนามซ้อมฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล


สนามเทนนิส

สนามตะกร้อ


สระว่ายน้ำ
คำถามจากทางบ้าน


ถาม : เทนนิสมีเรียนวันอาทิตย์รึเปล่าคะ หรืออะไรที่สามารถเรียนในวันอาทิตย์ได้บ้าง

จาก คุณนักเรียนเก่า


ตอบ : ศูนย์ขอแนะนำดังนี้ ส่วนใหญ่การเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่ม เรียนสัปดาห์ละประมาณ 2 วัน หากคุณจะเลือกเรียนวันอาทิตย์วันเดียว เกรงว่าจะไม่ต่อเนื่องและไม่เห็นผล แต่หากคุณมีความจำเป็นเรื่องของเวลา สามารถปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกิจกรรมในวันปฐมนิเทศได้
ถาม : อยากทราบว่าเรียนกลอง สมัครเรียนได้ตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ ลูกชายอยากเรียนมากคะ

จาก คุณfai


ตอบ : เรียนกลอง อายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน กลองที่สอนจะเป็นกลองดนตรีสากล
ถาม : อยากจะเรียน ไอคิโดค่ะ เริ่มต้นสอนเมื่อไหร่คะ แล้วดิฉันอยากจะเรียนไวโอลินด้วย สามารถเลือกเรียนกิจกรรมได้ 2 อย่างรึเปล่าคะ หรือสามารถเลือกได้แค่กิจกรรมเดียว แล้วดิฉันอยากจะทราบวันเวลาในการเรียนไอคิโดและไวโอลินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

จาก คุณrain


ตอบ : กิจกรรมการสอนทุกประเภท(รวมถึงไอกิโด และไวโอลิน)จะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อแบ่งกลุ่มเรียน และให้สมาชิกเลือกกิจรรม โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 สำหรับการเลือกกิจกรรม หากเวลาเรียนไม่ตรงกัน คุณสามารถเลือกเรียนได้หลายกิจกรรม ซึ่งวันและเวลาเรียน จะได้ทราบในวันปฐมนิเทศโดยอาจารย์ผู้สอน
ถาม : สนใจจะเรียนไวโอลินที่นี่นะค่ะ เริ่มเรียนวันไหน และลงทะเบียนวันไหน ขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่า

จาก คุณBow


ตอบ : ไวโอลิน เรียนวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 17.00 - 20.00 น. เรียนโดยไม่เสียค่าผู้ฝึกสอน สมัครเรียนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกศูนย์เยาวชนก่อนวันปฐมนิเทศ และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 สำหรับวันและเวลาเรียนของแต่ละบุคคลจะได้ทราบในวันปฐมนิเทศ
ถาม : อยากทราบว่าปิดเทอมปีนี้ มีกิจกรรมสำหรับเด็กอะไรบ้าง เริ่มรับสมัครเมื่อไร และเริ่มเรียนวันไหนถึงวันไหนกันบ้าง?

จาก คุณเอ


ตอบ : กิจกรรมที่เปิดสอนมีให้เลือกกว่า 30 ประเภท เปิดสอนฟรี โดยไม่เสียค่าผู้ฝึกสอน โดยสามารถลงชื่อเรียน และทราบตารางเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 สามารถสมัครเป็นสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันปฐมนิเทศ

สองรูปข้างล่างนี้ นับว่าน่าสนใจมาก ..

เป็นกำหนดการการสอนอย่างคร่าวๆ ของกิจกรรมทุกอย่างที่มีการสอนอยู่ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ พร้อมชื่ออาจารย์และเบอร์ติดต่อกดดูภาพขยายได้ที่นี่

กดดูภาพขยายได้ที่นี่เวทีการแสดงกลางแจ้ง

แนะนำศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นของขวัญที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้รัฐบาลไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อเดือนเมษายน 2525โดยคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น(สมัย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี) มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนขึ้น ในบริเวณสนามกีฬาดินแดงของกรุงเทพมหานคร ..ทั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2522 มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเป็นผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น และ มีอธิบดีกรมวิเทศสหการ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2525ทุกวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี ..จะถือเป็นวาระครบรอบปี การถือกำเนิดของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในกรุงเทพมหานคร

ตัวอาคารสถานที่ ..ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มี


สนามกีฬา : ประกอบด้วย สนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน อัฒจันทร์จุผู้ชมได้ 6,400 คน ..สนามเทนนิส 5 สนาม พร้อมน็อคบอร์ด ..สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ อย่างละ 1 สนาม ..สนามสควอช 4 สนาม ..สนามฝึกซ้อมฟุตบอล 4 สนาม ..สนามเปตอง 4 สนาม ..และสระว่ายน้ำ ขนาดมาตรฐาน 25 x 50 เมตร อัฒจันทร์จุผู้ชมได้ 800 คน
อาคารกีฬาเวสน์1 : เป็น อาคารเอนกประสงค์ใช้ในการซ้อมและแข่งขันกีฬาในร่มทุกประเภท เช่น แบดมินตัน เทควันโด้ โยคะ เป็นต้น ..จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จัดประชุมสัมมนาต่างๆ มีอัฒจันทร์จุผู้ชมได้ 3,800 คน ชั้นใต้ดินสามารถจอดรถยนต์ได้ 120 คันอาคารกีฬาเวสน์ 2 : เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้งานเช่นเดียวกับอาคารกีฬาเวสน์ 1 เช่น สอนลีลาศ สอนกีต้าร์ สอนกลอง เป็นต้น มีอัฒจันทร์จุผู้ชมได้ 1,300 คนอาคารที่ทำการ : ประกอบด้วย ที่ทำการสำนักงาน ห้องจัดกิจกรรมทั้งด้านกีฬา นันทนาการ เช่น มวยไทย มวยสากล ยกน้ำหนัก เพาะกาย เทเบิลเทนนิส ตลอดจน การปรุงอาหาร เย็บปักถักร้อย และห้องสมุด เป็นต้น ... มี เวทีการแสดงกลางแจ้ง จุผู้ชมได้ 500 คน

หากจะประมวลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จะมีกิจกรรมที่ทำอยู่ 2 ประเภท คือ กิจกรรมพื้นฐาน และ กิจกรรมพิเศษกิจกรรมพื้นฐาน มี 8 ด้าน ประกอบด้วย

• พลศึกษา

• คหกรรม

• นาฏศิลป์และดนตรี

• ศิลปะ

• แอโรบิค

• พัฒนาบุคลิกภาพ(สอนภาวะผู้นำ สอนมารยาทไทย สอนภาษาอังกฤษ)

• ประกวดกิจกรรมของศูนย์(จัดการแข่งขันผลงานระหว่างสมาชิกภายในศูนย์)

• ลานชีวิตใหม่ในวันหยุด(เล่นเกมส์ สังสรรค์ระหว่างสมาชิกกับครอบครัว และการประกอบอาหาร)
ด้านกิจกรรมพิเศษ

• จัดกิจกรรมวันเด็ก(ปีนี้มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน)

• ทัศนศึกษา

• ค่ายศูนย์เยาวชน (จัดค่ายสิ่งแวดล้อมตอนปิดเทอม ทั้งแบบไปกลับและแบบค้างคืน มีผู้เข้าร่วมค่ายประมาณ 500 คน)

• โรงละครแห่งการเรียนรู้ (จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูน ภาพยนตร์สารคดี และการตอบปัญหาชิงรางวัล)

• โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(คัดเลือกเยาวชนจากผลงานตลอดปี)
สนามเด็กเล่น..บางอุปกรณ์เล่นสนุกได้ทั้งครอบครัว
ชิ้นนี้ เหมาะกับการออกกำลังกายข้อมือ

ป้ายแนะนำวิธีเล่น

ชิ้นนี้เหมาะกับผู้ใหญ่หน่อย ไม่ใช่เด็กอย่างในรูป

ป้ายแนะนำวิธีเล่น มีภาพประกอบด้วย

โยกเยกเอย ..โยกเยกเอย..ชิ้นนี้เหมาะกับเด็กเล็ก และเล่นคนเดียว

ชิ้นนี้คล้ายกรรเชียงบก(ชิ้นที่อยู่ซ้ายมือ) เล่นกันสองคน ผลัดกันโยกหน้าหลังไปมา

ชิ้นนี้ไว้ฝึกโหนเชือกแล้วปีนป่าย

มีอะไร น๊า

มองอะไร ค้า

อ๋อ เล่นอย่างงี้

เอิ๊กเอิ๊กเอิ๊ก เอาอีกรอบ

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นส่วนงานราชการ ระดับกอง สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานคร ..อยู่เลขที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวง - เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับกระทรวงแรงงาน) โทร: 0 2245 4743-7การเดินทาง


หากขับรถ มาจากแยก อ.ส.ม.ท. ผ่านแยก ประชาสงเคราะห์ ไปกลับรถ ณ จุดเดียวกับจุดเลี้ยวขวาไปถนนวิภาวดี กลับรถแล้ว ขับอีกราว 10 เมตร ก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรไมตรี(ปากทางเข้าเป็นธนาคารออมสิน) เมื่อขับรถเข้าไป จะขับผ่านกระทรวงแรงงานอยู่ทางขวามือ มองทางขวามือไปอีกหน่อย ก็จะเห็นรั้วคอนกรีต เป็นลักษณะเสาตั้งๆ ...ใช่แล้ว นั่นละศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ขับไปอีกราว 20 เมตรก็จะถึงประตูเข้า เป็นประตูที่ 3 เลี้ยวขวาเข้าไปเลย (จะมียามตรงประตู ถามเขาได้) ไปจอดรถ ณ ที่จอดรถใต้ดิน อาคารกีฬาเวสน์ 1 เป็นอาคารแรกใกล้ประตูเข้า มีที่จอดรถราว 120 คันหากขับรถ มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เส้นทางที่ง่ายหน่อยแต่ต้องอ้อม คือ ขับรถไปทางแยก อ.ส.ม.ท. โดยเมื่อขับไปถึงสามเหลี่ยมดินแดง หรือจุดที่จะลงอุโมงค์แต่ไม่ต้องลงอุโมงค์ ให้เลี้ยวซ้ายขับอ้อมไปทางวิภาวดี ไปกลับรถที่ใต้แยกสุทธิสาร แล้ววกกลับมาใหม่ เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรไมตรี ..จะมีวิธีเข้าได้สองทาง วิธีหนึ่งคือเลี้ยวซ้ายเมื่อพ้นปั๊มเชลล์ ซึ่งจะเป็นถนนจะตรงไปผ่าน ส.น.ดินแดงและโรงบำบัดน้ำเสีย(ไม่รู้ชื่อถนนว่าอะไร ..ขออภัย) แต่ไปแค่ 10 เมตร ก็จะเลี้ยวขวาอีกที นั่นก็คือถนนมิตรไมตรีนั่นเอง ..อีกวิธีหนึ่งก็คือขับจนถึงสิ้นถนนวิภาวดี แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง ขับไปเพียง 10 เมตรอีกเช่นกัน ก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรไมตรี(แบบที่ได้อธิบายไว้ข้างบน)หากท่านจะเรียกแท็กซี่ ก็บอกแท็กซี่ว่า ไปสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ดินแดง แท็กซี่ส่วนใหญ่จะชำนาญเส้นทาง มักจะไปถูกทั้งนั้น ...แล้วเมื่อไปครั้งหน้า ค่อยขับรถตัวเองไปก็ได้หรือท่านที่ประสงค์จะไปโดยรถประจำทาง มีรถประจำทางผ่าน เช่น


สาย 12, 13, 24, 36, 54, 73, 98, 204, ปอ. 12, ปอ. 36, ปอ. 73, เป็นต้น ...อาจจะมีรถประจำทางมากกว่านี้ ผมขออภัยที่ไม่ค่อยชำนาญ

ตบท้ายบล็อกวันนี้ด้วยบรรยากาศภายในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย –ญี่ปุ่น) สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนของครอบครัวชาวกรุงเทพ

สวัสดีครับ
โดย yyswim


Create Date : 19 มีนาคม 2551
Last Update : 20 มีนาคม 2551 17:46:12 น. 68 comments
Counter : 30896 Pageviews.

 
โอ...ดีจังเลยค่ะ กิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวเอาข้อมูลไปบอกต่อ ให้ที่บ้านที่กรุงเทพฯทราบเผื่อจะสนใจไปเรียนกัน ... ขอบคุณค่ะ

คุณสินสบายดีนะคะ?


โดย: VA_Dolphin วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:9:57:48 น.  

 
อยากเรียนๆๆๆ
ฝากไว้ก่อนนะคะ ไว้ลูกโตเมื่อไหร่จะไปเรียนค่ะ
เอ...เรียนอะไรดีน้า


โดย: แอ่นแอ๊นสะแมนแตน วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:13:45:19 น.  

 
คงไม่สะดวกที่จะสมัครสมาชิก

แต่เป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจมาก

อ่านจบได้ความรู้เยอะทีเดียว

ขอบคุณ จขบ.

สงสัยทำไมวันนี้บล็อกกว้างงงงงงงงงงงงงงงงงจัง


โดย: ป้ากุ๊กไก่ IP: 124.121.62.245 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:19:43:16 น.  

 น่ามีกิจกรรมแบบนี้ในต่างจังหวัดบ้างนะคะ พี่สินโดย: Nok_Noah วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:19:54:21 น.  

 
"กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
กินหัวมันเทศ บำรุงขี้ฟัน
ตดที่เดียว ส้วมพัง ตะล่ะล่า"

blog นี้นี่ถ้าเป็นภาษานักฟุตบอลก็คงต้องเรียกว่า "เข้าทางตีน" ของท่านสินเลยก็ว่าได้ เพราะท่านสินมักชอบอะไรที่เป็นกีฬาๆอยู่แล้ว

ใครเป็นคนริเริ่มโครงการแบบนี้นี่ เจอหน้าต้องขอกราบงามๆเลยล่ะครับ
วิสัยทันศ์ยาวไกลมาก มีประโยชน์ทั้งวันนี้ และในวันข้างหน้าเลยล่ะครับ
ถ้าจะให้ดี หานักกีฬาอาชีพ หรือนักกีฬาทีมชาติที่ดังๆ
เข้าไปเรียกแขกซัก วันสองวัน ก็น่าจะดีมาก

การเล่นกีฬา ไม่จำเป็นต้องเล่นเพื่อการแข่งขัน หรือแพ้ชนะ
ที่สำคัญคนที่ชอบเล่นกีฬามักจะมีจิตใจเป็นนักกีฬาด้วย
เล็กๆน้อยๆ มักจะไม่ถือสาหาความกัน ยอมรับในกติกา
ซึ่งลักษณะจิตใจแบบนี้ นับว่ายิ่งหดหายน้อยลงไปเรื่อยๆ

ถ้าผมมีลูกผมก็คงให้ไปเข้าโครงการดีๆแบบนี้แน่ๆล่ะครับ
ส่วนตัวผมนั้น คงไม่ต้องแล้วมั้ง ท่านสินว่าปะ?

พูดถึงสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น แล้วนึกถงสมัยต้องเรียนหนังสืออยู่
ตอนนั้นผมพักที่ซอยแม่เนี้ยว ก็ไม่ไกลมากนักกับสนามที่ว่า
ตกเย็นก็ใส่รองเท้าไปวิ่งจ๊อกๆแจ๊กตามประสา ที่วิ่งไม่ใช่ว่าชอบหรอก
แบบว่าไปดูสาวๆน่ะ รอบที่เค้าวิ่งกันนั้น ผมวิ่งแค่ 3 รอบก็ลมจะใส่แล้ว
บางคนวิ่งเป็นสิบๆรอบเลย ตอนนั้นผมยังคิดว่าเค้าบ้าเลย วิ่งไปได้ยังไง

แต่มาทุกวันนนี้คนอื่นก็มองผมเหมือนที่ผมมองนักวิ่งเลยครับ
คนหลายๆคนคิดว่าผมบ้าเหมือนกันครับ ปั่นจักรยานทุกวัน ปั่นไปทำงานไปกลับร่วม 50 กม. เค้าคงคิดว่าผมบ้าแน่ๆครับ

ปล. ปกติผมจะเข้ากทม.ในช่วงสายๆวันเสาร์แล้วกลับเย็นวันอาทิตย์น่ะครับ
เย็นวันศุกร์ กับเช้าวันเสาร์ก็เอามันเดินเล่นก่อน แบบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาเลี้ยงน่ะครับ
นี่ถ้าไม่ทำงานด้านก่อสร้าง ก็ว่าจะหารับจ้างเลี้ยงหมาตามบ้านเป็นครั้งๆ
ผมว่าก็ไม่เลวนะ อิๆ ทำแบบคล้ายๆแม่บ้านที่ฝรั่งจ้างมาเป็นวัน


โดย: merf1970 IP: 202.139.223.18 วันที่: 21 มีนาคม 2551 เวลา:14:07:23 น.  

 

คลิ๊ก..สร้าง Glitter ด้วยตัวคุณเอง
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


มาชวนไปสร้างสุขภาพดีให้กับตัวเองคะพี่สิน

เรื่องกีฬาไม่ถนัดเท่าไหร่อะคะ แต่ถ้างานอื่นละชอบๆ เคยเรียนของ กทม. ไป 2 คอร์สอะคะ เรียน จัดดอกไม้ กะเรียนผ้าบาติก พูดแล้วก็อยากหาเวลาไปเรียนอีกจังเลย อิอิ ตอนนี้ยุ่งๆอะคะพี่ 555 เดินสายจนยุ่ง อิอิ


โดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 21 มีนาคม 2551 เวลา:15:18:14 น.  

 >

พระจันทร์สวยจัง..ท้องฟ้ากระจ่าง
ดลจิตให้ระลึกนึกถึงความชื่นบาน
ขอให้มิตรคนดีมีใจที่สุขเสมอ

การสร้างตนเอง ด้วยการทำลายสรรพสิ่งอื่น
การสร้างอำนาจ ด้วยการทำลายอำนาจของผู้อื่น
การสร้างชีวิต ด้วยการทำลายชีวิตผู้อื่น
การกดขี่ขมเหงผู้อื่น เพื่อการมีอำนาจเหนือกว่า
การสร้างความสำเร็จ ด้วยการทำลายโอกาสของผู้อื่น
การสร้างความอยู่รอด ด้วยการทำตนเป็นอุปสรรคต่อผู้อื่น

ไม่ใช่การแสดงความอารมณ์ที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์
ความเป็นเลิศในทุกด้าน คุณต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น
เช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้ผู้อื่น ปฎิบัติต่อคุณแวะหาด้วยความระลึกถึงค่ะคุณสิน
กำลังดำเนินการเพื่อเจอมิตรรักคนนี้อยู่นะค่ะ
รอหน่อยนะค่ะขอเวลาค่ะ

ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

ดูน่าสนใจจัง
เทนนิสนี้ยอมแพ้ค่ะ
อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิ่งเก็บลูกอย่างเดียวเลยค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 21 มีนาคม 2551 เวลา:21:11:55 น.  

 
ถ้าทำได้ทั่วประเทศคงดีนะครับพี่สิน
โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 21 มีนาคม 2551 เวลา:21:23:39 น.  

 
โอ... ชอบจริงๆประโยค "ดาบก็ไกว เปลก็แกว่ง" คิดได้ไงคะเนี่ย ฟังดูราวกับเป็นวีรสตรี ฮา

น้องแซมตัวโตมากค่ะ พรุ่งนี่จะครบ 5 เดือน หนักเกือบจะ 8 กิโลแล้ว ตัวยาวมาก ตอนนี้ต้องใส่ชุดเด็กไซด์ 9 เดือนแล้วค่ะ

หลานเควิน โชคดีแล้วล่ะค่ะที่ได้นอนกับคุณพ่อคุณแม่ จริงๆแล้วก็ดีไปอีกอย่างนะคะ เด็กอบอุ่นดีค่ะ


โดย: VA_Dolphin วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:10:51:30 น.  

 

คุณแม่โลมา.....ผมสบายดีครับ น้องแซมคงแข็งแรง น่ารักน่าหลงและสบายดี น้องแซมพัฒนาการเร็วมากครับ ขอชม


คุณแม่ข้าวปั้น.....ผมส่งใจมาเชียร์ให้น้องข้าวปั้นเต็มใจแปรงฟันครับอุอุ ส่งใจมาเชียร์เหมือนไปแข่งกีฬาเจ๊......บล็อก กว้างไป อาจจะเพราะกำลังพยายามนำตาราง2ตาราง ลงบล๊อก เป็นตารางที่กว้าง แต่เห็นว่ามันกว้างน่ารำคาญ ก็เลยไปฝากตารางไว้ที่เว๊ปอื่นแล้ว

เรื่องออกกำลังกาย ถ้าบ้านอยูในกรุงเทพ เป็นสมาชิกที่ศูนย์เยาวชน หรือศูนย์กีฬาที่เขตไหนๆก็ได้ แต่ถ้าอยู่เมืองนนท์ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างน้องนก....ขอบคุณที่น้องนกมาเยี่ยมบ่อยๆ บางจังหวัดอาจจะมีกิจกรรมสอนกีฬา เพียงแต่พี่สินยังไม่มีข้อมูลนิ๊ง......บล๊อกเรื่องนี้ตั้งใจจะเขียนนานแล้ว แต่ไม่มีรูปภาพประกอบ เพราะเขาห้ามถ่ายภาพในศูนย์ฯทุกศูนย์ฯทีเดียว เคยคิดจะเข้ามาถ่ายภาพตอนที่ศูนย์จัดงาน แต่บางทีก็ไม่ว่าง บางทีก็เป็นกลางคืน

แต่ นี่ก็ใกล้วันครบรอบวันเกิดของศูนย์เยาวชนกรุงเทพอีกแล้ว ก็เลยตัดสินใจไปขโมยถ่ายรูปในวันอาทิตย์ แล้วก็เขียนบล๊อกขึ้น ก็เป็นบล๊อกงวดนี้

เขียนเพราะอยากบอกกล่าวให้คนอื่นๆทราบว่า มีที่เรียนกีฬาฟรี ยิ่งตอนนี้ปิดเทอมพอดีน้องอี๊......หากไม่ชอบออกกำลังกาย งั้น ทานอาหารประเภทผักมากๆนะ จะได้ไม่อ้วน

ที่จริง ออกเหงื่อบ้าง ร่างกายผู้ออกเหงื่อจะดีคุณแคท.....ขอบคุณนะครับที่อวยพรให้ดูแลสุขภาพ ทราบแว่วๆว่าจะจัดงานสังสรรค์ ทราบจากคุณตรีก. วรกะปัญญา.....ช่าย การส่งเสริมสุขภาพ น่าจะมีหลายๆจังหวัด ที่เชียงใหม่ก็น่าจะมีหลายๆอำเภอ


โดย: yyswim วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:10:59:54 น.  

 

คุณแม่โลมา.....จ๊ะเอ๋ เราโพสต์พร้อมๆกัน ..หลานเควินเพิ่งจะกลับจากไปหาหมอครับ เพราะ เพราะ เพราะ ตกเตียงนิดหน่อย หมอก็บอกว่าไม่เป็นไร ขอให้ดูอาการหนึ่งคืน ถ้าไม่มีอะไร ก็ปกติ คุณแม่เขาดุคุณพ่อว่า บอกแล้ววว บอกแล้ววว อุอุอุ ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อถูกดุเรื่องอะไร....


โดย: yyswim วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:11:06:34 น.  

 
เสียดายจัง

อยู่เชียงใหม่อ่ะคับ

กิจกรรมน่าสนใจมากๆๆๆ


โดย: prezcot วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:13:33:55 น.  

 

แวะมาทักทายครับคุณสิน
หลังจากหายไปนานเพราะงานเยอะมากๆ ครับ เครียดกับงานด้วย
จะเห็นว่าพักหลังผมไม่มีเวลาอัพบล็อคเลย
หรือแม้แต่จะคอมเมนท์ใครก็จะมีน้อยมาก
ต้องขอโทษด้วยนะครับ
สำหรับมิตรภาพยังเหมือนเดิมครับ กับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนครับ


และขอบคุณสำหรับภาพอวยพรวันเกิดที่ส่งมาที่บล็อค
และคำอวยพรที่โทรมามอบให้ขอบคุณจริงๆ เลยครับคุณสิน


บล็อคนี้ยังคงเป็นกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรเหมือนเดิมเลยนะครับ
เสียดายจังอยู่ไกลจากที่ผมอยู่ไม่งั้นจะได้ไปเที่ยว
ฝากน้องมีนเรียนพิเศษสักคอร์ส

ขอให้มีความสุขสำหรับวันหยุดครับ


โดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:15:16:26 น.  

 
มีแต่กิจกรรมดีๆ ทั้งนั้นเลย เดี๋ยวเอาไปให้ลูกๆดูดีกว่า
อีกอย่างคุณน้องสิน พอรู้ไหมครับว่า ทำไมมีแต่ศูนย์เยาวชน
เมื่อไรเขาจะสร้างศูนย์ผู้สูงอายุบ้างล่ะครับ ลุงจะพาไปสมัครคนแรกเลย...โดย: หน่อไม้ดอง IP: 58.8.72.114 วันที่: 23 มีนาคม 2551 เวลา:13:10:01 น.  

 น้องหมอ.....เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ น่าจะมีศูนย์กีฬาสอนกีฬาฟรี เพราะรายได้เข้าเทศบาลนครก็คงจะเยอะ แต่สำหรับน้องหมอ คงแทบจะไม่ต้องสอนมั๊ง อาจจะเล่นเป็นตั้งแต่เรียนมัธยมหรือเรียนในม.ช.


น้องหนุ่ม....วันนี้วันหยุด พักเหนื่อยให้เต็มที่ไปเลย ไม่ต้องเครียด พักยาวให้สบาย พี่เองก็ไม่ได้คิดจะไปไหน อาจจะไปออกกำลังกายตอนเย็นเท่านั้น ไปด้วยกันมั๊ย?


หน่อไม้.....เห็นแว๊บๆ ศูนย์ผู้สูงอายุ ก้ออยู่ใกล้กับศูนย์เยาวชนนี่แหละ แต่ไม่เคยเข้าไปสังเกตการณ์ สงสัยจะเป็นในทำนองคนสูงวัยมานั่งคุยกัน แล้วมีคนสอนร้องรำทำเพลงมั๊ง?

โดย: yyswim วันที่: 23 มีนาคม 2551 เวลา:13:36:20 น.  

 
เสียดายไม่ได้อยู่แถวนั้น
ไม่งันน่ะ จะไปเรียนให้ครบทุกคอร์สเลยหล่ะ

เสียดาย แงๆๆๆๆๆ


โดย: Dr.Manta วันที่: 23 มีนาคม 2551 เวลา:14:13:41 น.  

 


เสียดายที่ไม่มีเวลาเลยล่ะพี่สิน
ช่วงนี้เลยอ้วนเป็นหมู 3 ชั้น
ไม่งั้นต้องไปแน่ๆ ชอบเล่นกีฬา
เป็นคำแก้ตัวของอุ้มคนขี้เกียจมากกว่าเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 23 มีนาคม 2551 เวลา:21:13:50 น.  

 


หมอแมนต้า....อย่างหมอเป็นทุกอย่างแล้ว มั๊ง ที่เขาสอนเนี่ย

เปียโน กีต้าร์ กลอง สควอช คาราเต้

วันนี้ เป็นช่วงการเปลี่ยนรุ่น2 ไป3 คนน้อยดีครับ ในสระว่ายน้ำแทบจะไม่มีคนเลย


น้องอุ้ม.....ออกกำลังกายบ้างนะ เอาที่สะดวกน่ะ อย่างกระโดดเชือก ขี่จักรยาน ตีปิงปอง ขอแค่ให้เหงื่อออก แล้วจะทานอะไรได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัว สามชั้น

โดย: yyswim วันที่: 27 มีนาคม 2551 เวลา:21:38:32 น.  

 
เรียนตรงไหนอะ


โดย: 55 IP: 58.9.105.97 วันที่: 11 เมษายน 2551 เวลา:17:47:20 น.  

 


เรียนใน
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ..อยู่เลขที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวง - เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับกระทรวงแรงงาน) โทร: 0 2245 4743-7

มีอาคารอยู่ 3 หลัง และรอบบริเวณก็มีหลายสนามครับ ...ลองแวะอ่านที่เขียนไว้ข้างบน และโทร.สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขาอธิบายเพิ่มเติมได้

โดย: yyswim วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:23:05:48 น.  

 
ขออนุญาตินำข่าวสารดีๆแบบนี้ไปกระจายต่อให้เพื่อน
และคนอื่นๆได้รู้นะคะ
ขอบคุณคะ


โดย: nanana IP: 203.148.254.137 วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:10:18:42 น.  

 
อยากเรียนไวโอลินคะ แต่อายุ 25 แล้ว ว่างเฉพาะ เสาร์อาทิตย์ เรียนได้ไหมคะ


โดย: kkorprasert@hotmail.com IP: 58.9.107.4 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:06:23 น.  

 
ขอบพระคุณคณะบุคคลที่ทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ในกรุงเทพฯ รัฐบาลน่าจะเอาเป็นตัวอย่าง เพื่อทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ ในทุกชุมชนทั่วประเทศ (ดีกว่าเอาเงินไปสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่)


โดย: อึ่งอ่าง IP: 125.26.143.172 วันที่: 24 สิงหาคม 2551 เวลา:16:54:55 น.  

 
เราพาลูกไปเรียนมาแล้ว
แชร์ประสบการณ์นะคะ

เรียนศิลป สีซ็อกส์
คุณครูจะวาดรูปตัวอย่างให้เด็กวาดตาม
แต่ระบายสีตามจินตนาการของเด็ก

เรามองว่า คุณครูคนเดียว เด็กมากกว่า 20 คุณครูดูแลไม่ค่อยทั่วถึง พอทำเสร็จคุณครู ก้อจะตรวจแนะนำเทคนิคเล็กน้อย และคุณครูหยุดบ่อยมาก เพราะมีงานราชการด้วย

เรียนบัลเล่ต์ แจ้สแด้นซ์
คุณครู บางครั้งคุณครูมาสาย เด็กต้องนั่งรอ
พอมาเรียนก้อสอนมั่งไม่สอนมั่ง (หรือว่าบัลเลต์ เขาจะสอนเด็ก แค่ ครึ่งชั่วโมง ) บางทีครูบางอีกคลาสไม่มาก้อไม่แจ้งนักเรียนล่วงหน้า เอาเด็กมารวมกันโดย: สมฤดี IP: 221.128.68.224 วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:11:33:05 น.  

 
ตอนนี้ยังมีรับสอนไวโอลินอีกไหมค่ะ...ลูกอยากเรียนมากๆๆๆ....ขอคำตอบด้วยน่ะค่ะ...ตอนนี้ปิดเทอมด้วย


โดย: แม่ของลูกนิ IP: 125.25.75.61 วันที่: 10 ตุลาคม 2551 เวลา:22:25:09 น.  

 
สนามกีฬานี่งบใครครับ ถ้างบ กทม. ชาว กทม.น่าจะมีกันอย่างทั่วถึงนะครับ ดีกว่าให้ผู้ว่าเอางบไปแต่งป้ายรถเมล์แบบไร้ประโยนช์ครับ


โดย: k IP: 125.24.152.104 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:17:19:37 น.  

 
บังเอิญค้นหา กีฬาฟรี ก็เลยเจอเว็บนี้ ขอบคุณ
สนใจมากๆๆ แต่ อายุ 25 ปี แล้วค่ะ มีความฝัน อยากเรียน กีฬา หลาย อย่าง และดน ตรี ตั้งแต่ ตอนเด็กๆไม่มีโอกาสได้เรียน ถ้าจะไปเรียน คงไม่สายเกินไป นะคะ
ขอบคุณ มากๆๆ นะคะ เจ้าของเว็บนี้ ขอให้ มีความสุขตลอดไปนะคะ


โดย: Nong Oum IP: 203.146.244.34 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:39:23 น.  

 
พรุ่งนี้ วันเสาร์จะลองไปดูค่ะ


โดย: areeya IP: 124.120.45.50 วันที่: 13 มีนาคม 2552 เวลา:11:27:59 น.  

 
กิจกรรมน่าสนใจมากๆๆๆเลยค่ะ
ถ้ารู้ว่ามีกิจกรรมที่ให้เลือกมากมายอย่างนี้ ไปเรียนตั้งนานแล้วค่ะ อย่างนี้ต้องชวนเพื่อนๆๆๆไปเรียนกัน....
ขอบคุณนะค่ะ...ที่แนะนำอะไรดีๆๆอย่างนี้
ว่าแล้ววันเสาร์นี้จะไปค่ะ


โดย: noklak IP: 203.188.42.220 วันที่: 24 มีนาคม 2552 เวลา:10:47:51 น.  

 
ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าค่ะ
และถ้าไปช่วงนี้จะสมัครได้หรือเปล่าค่ะ


โดย: Khun_patcha (Khun_patcha ) วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:10:55:04 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะค่ะ


โดย: J IP: 58.9.69.30 วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:15:16 น.  

 
ว่ายน้า คนเยอะมาก เรียนมาหลายคอร์สแล้วยังว่ายไม่เป็นไม่ประทับใจเลย ไวอลินคนก็เยอะ ไม่คุ้มค่าเสียเลานั่งรอร้องเพลง ก็นั่งรอ 2ชั่งโมง ยังไม่ได้ร้องเลบ เซ็ง ว่าจะลองเปลี่ยนศูนย์


โดย: คุณแม่ IP: 61.90.110.92 วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:11:33:13 น.  

 
ต้องการเรียนเปียโน แต่ว่างเฉพาะช่วงเช้า วันจันทร์-ศุกร์ วันเสาร์ว่างทั้งวัน แต่ดูกตารางแล้วไม่ค่อยมีสอนช่วงเช้าเลย จะทำไงดีล่ะ อยากเรียนจริงๆนะค่ะ


โดย: wassana IP: 192.168.1.116, 124.157.129.67 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:18:01 น.  

 
ในปี2553จะมีโครงการหรือเปล่าค่ะ
เมื่อไรค่ะ อยากให้ลูกใช้เวลาว่างไปกับกีฬา
ติดตามไม่ทันค่ะ ลูกอ้วนมากค่ะ


โดย: kae IP: 125.24.183.229 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:15:05:11 น.  

 
อยากไปเรียนตระกร้อแต่ไม่รุ้จะทำอะไรบ้างค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือว่าบ้านหนูอยู่ไกลหนูมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักตระกร้อทีมชาติมาก


โดย: มัธณา IP: 192.168.0.21, 203.144.144.164 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:17:57:39 น.  

 
ปี 2010 ยังมีสอนฟรีอยู่ไม๊คะ


โดย: narnia IP: 192.168.50.225, 203.144.144.164 วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:19:38:23 น.  

 
ที่เชียงใหม่มีสอนมวยไทยฟรี ที่ไหนบ้างค่ะ อยากเรียนมาก...........


โดย: ออดี้ IP: 112.142.63.181 วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:16:20:49 น.  

 
มีปถมนิเทดวันที่ 25 เมษา นี้


โดย: กิ๊ก IP: 58.9.8.214 วันที่: 16 เมษายน 2553 เวลา:13:37:45 น.  

 
ขอตำหนิหน่อยนะคะ

เจ้าหน้าที่อุโปเรเตอร์รับสายพูดจาไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ไม่ค่อยอยากจะให้ข้อมูลกับผู้สอบถามเท่าไร
น้ำเสียงในการพูดก็ดูเหมือนจะรำคาญทั้งๆที่เพิ่งถามไปแค่ประโยคเดียว

ดิฉันค่อนข้างไม่ชอบน่ะค่ะ
ถ้าไม่ชอบทำงานด้านนี้ หรือ ไม่มีคุณสมบัติ ไม่รักงานบริการก็ไม่ควรที่จะมาทำในด้านนี้ทำให้สถานที่เป็นเเง่ลบเปล่าๆ


โดย: หน่อย IP: 58.9.8.214 วันที่: 16 เมษายน 2553 เวลา:13:43:56 น.  

 
สนในเรียนขอเบอร์โทรด้วยค่ะ


โดย: ณัฐสินี โชติเพชราวัลย์ IP: 58.136.229.26 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:47:22 น.  

 
ที่นั่นมีสอนยิมนาสติก ปะครับ


โดย: สงกรานต์ IP: 223.205.142.230 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:22:11 น.  

 
อายุ22เรียนมวยสากลได้เปล่า


โดย: ลี่ IP: 183.89.57.168 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:33:04 น.  

 
ปี2553มีสอนกีฬาไหม


โดย: ฝน IP: 183.89.57.168 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:36:18 น.  

 
สมัครตอนนี้ทันไหมคะ


โดย: นานา IP: 49.237.156.248 วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:18:34:05 น.  

 
สมัครตอนนี้ทันไหมครับ


โดย: เจ IP: 110.164.172.218 วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:0:33:11 น.  

 
เดือน กรกฏาเป้นต้นไป ปี2555 สมัครได้อยู่มั้ยคะ


โดย: หญิงพีซ IP: 27.55.2.97 วันที่: 3 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:46:09 น.  

 
สอบถามหน่อยค่ะ ว่าเด็กอายุ 15 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไหมค่ะ แล้วยังรับสมัครอยู่หรือป่าว.ในช่วงเดือน กค. เด็กอยากเล่นบาสเก็ตบอลค่ะ และถ้าหากสมัครได้อยู่จะต้องทำยังไงบ้างค่ะ หรือ ขอเบอร์ติดต่อ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยค่ะ


โดย: ส้มโอ IP: 180.180.154.82 วันที่: 15 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:44:51 น.  

 
สอบถามครับ เด็กยากเรียนเทนนิส สมัครเรียนจะต้องทำยังไงบ้างครับ หรือเบอร์ติดต่อครับ ขอบคุณครับ


โดย: ศรายุทธ์ เอื๋ยวสกุล IP: 125.25.10.199 วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:17:53:14 น.  

 
อยากทราบว่าถ้าตอนนี้ยังมีเปิดสอนอยู่หรือเปล่าค่ะ


โดย: PP IP: 183.89.249.117 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:17:11:51 น.  

 
ถ้าจะสมัครตอนนี้ได้มั้ยค่ะ. แล้วติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างค่ะ


โดย: PP IP: 183.89.249.117 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:17:13:50 น.  

 
ตอนนี้ยังมีสอน ลีลาศอยู่มั้ยคะ

แล้วเด็กอายุ 13 ปี สูง ประมาณ 155 เรียน รวมกับผู้ใหญ่ได้มั้ยคะ พอดี ฉันอายุ 26 ปี อยากพาน้องสาวไปด้วย อยากไปพร้อมกันค่ะ


โดย: Nok IP: 110.49.207.139 วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:16:28:17 น.  

 
ขอสอบถามนะครับมี กีฬาวอลเลย์บอลหรือป่าวครับถ้ามีติดต่อมาด้วยนะครับ 0855093287 ข้าวโอ๊ต


โดย: ณรงค์ศักดิ์ ขุนทอง IP: 1.20.128.216 วันที่: 14 ตุลาคม 2556 เวลา:21:29:49 น.  

 
ขอสอบถามนะครับมี กีฬาวอลเลย์บอลหรือป่าวครับถ้ามีติดต่อมาด้วยนะครับ 0855093287 ข้าวโอ๊ต


โดย: ณรงค์ศักดิ์ ขุนทอง IP: 1.20.128.216 วันที่: 14 ตุลาคม 2556 เวลา:21:34:53 น.  

 
เข้าไปฝึกซ้อมกีฬาเองในอาคารเอนกประสงค์ได้มั้ยคะ?


โดย: อยากรู้ IP: 203.158.238.82 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:17:53 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ผมตัดสินใจไปเรียนว่ายน้ำ และว่ายเป้น เพราะบล๊อคนี้เลยครับ

ปล. ผมอายุ 31 แระ


โดย: นนท์ IP: 192.99.14.36 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:17:51 น.  

 
ขอทรายตางรางการปี ประจำปี 2557-2558 ค่
จาก ธนิยา thaniya.wa@gmail.com Line : aun6116


โดย: ธนิยา เวชอินทร์ IP: 58.11.182.125 วันที่: 29 กันยายน 2557 เวลา:12:21:37 น.  

 
เทควันโดวันเสาร์,อาทิตย์มีสอนช่วงเช้า หรือบ่ายๆไหม


โดย: เสมอ IP: 27.55.14.60 วันที่: 24 มกราคม 2558 เวลา:10:29:56 น.  

 
เรียนยิมนาสติกมีไหมค่ะ


โดย: พิญาภา IP: 27.55.105.163 วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:19:12:20 น.  

 
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่เท่าไหร่ค้ะ


โดย: สุมิตรา IP: 49.230.100.30 วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:07:38 น.  

 
เดียวหนูขอแม่ไปเรียนดีกว่า


โดย: กฤติมา IP: 49.230.228.176 วันที่: 24 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:29:01 น.  

 
อยู่ที่ไหนเหรอคะหนูอยากไปเรียนบาสมาก
แต่บ้านหนูอยู่ ซ.แจ้งวัฒนะ 40 มันไกลเกินไป


โดย: กฤติมา IP: 49.230.228.176 วันที่: 24 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:42:29 น.  

 
ถ้าไม่ใช่คนไทยแต่อยากเรียนยูโดต้องทำไงบ้างค่ะ


โดย: นัท IP: 27.55.87.204 วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:0:42:38 น.  

 
ถ้าไม่ใช่คนไทยแต่อยากเรียนยูโดต้องทำไงบ้างค่ะ


โดย: นัท IP: 27.55.87.204 วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:0:43:09 น.  

 
เปิดสอนที่ไหนอ่ะคะ


โดย: มิ้น พังวา IP: 119.76.69.147 วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:10:50:42 น.  

 
ขออนุญาติประกาศนะคะ

"ประกาศ" : เปิดคลาสเรียนเทควันโด้ 2000 บาท/หลักสูตร (หลักสูตรละ 12-24 ชม)

หลักสูตร: เทควันโด้ เสริมเทคนิคมวยไชยา และหยงชุน (Self Defense Martial Arts
มุ่งเน้นเทคนิคป้องกันตัวที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สามารถรับมือกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าได้

คุณสมบัตินักเรียน: ตั้งใจเรียนจริง ไม่จำกัดอายุ (มีนักเรียนตั้งแต่ 10-45 ปี)

ระยะเวลาเรียน: 2 ชม/ครั้ง/สัปดาห์ (หลักสูตรละ 12-24 ชม แล้วแต่สาย)

ลักษณะการเรียน: เรียนรวมหลายระดับที่ใกล้เคียงกัน อาจารย์สอนแนะนักเรียนแต่ละคน

ประวัติอาจารย์
อาจารย์ใจดี รักการสอนด้วยจิตวิญญาณไฟท์เตอร์ สอนเข้มข้น มุ่งเน้นเทคนิคป้องกันตัวที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในสถานการคับขันจริง สามารถรับมือกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าได้ อาจารย์เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประลองแข่งขันชิงแชมป์โลก
และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้นักกีฬาเทควันโด้ไทยหลายสมัย

สถานที่สอน: โรงเรียนสอนเทควันโด้ ยักษ์สยามสากล - หลังเซ็นทรัลพระราม2

สนใจติดต่อ : 0816526128 , 0818046905


โดย: อยากให้มาเรียนด้วยกันน้ะ IP: 58.8.156.91 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:23:50:54 น.  

 
so Hot


โดย: Kenta IP: 223.24.10.119 วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:22:00:37 น.  

 
ถ้าอยากจะเรียนพิเษศบอลเล่บอลชั่วปิดเทอมจะสอนไหมค่ะ


โดย: ด.ญ.ชยาชล บุญใบ IP: 27.55.192.84 วันที่: 21 มีนาคม 2559 เวลา:13:08:36 น.  

 
#รับสอนกอล์ฟ ย่าน #ที่สนามพาร์3มาสเตอร์ #ลาดพร้าว-วังหิน #ราคากันเอง #พร้อมดูแลใกล้ชิดและปรึกษาวงสวิง ตีไกล ลูกชิพ

By Pro Bank ................
เริ่มต้นเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ9ปี ในช่วงเป็นเยาวชนได้สร้างผลงานการเล่นที่โดดเด่น โปรแบงค์ได้เทิร์นโปรในปี พ.ศ.2552 โดยจบหลักสูตรTournament Playerจากสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
โปรแบงค์ได้ศึกษาการสวิงแบบระนาบเดียว(One plane swing) เน้นการใช้กล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ในการสวิง ทำให้เกิดความแน่นอนสูงสุดในการตีแต่ละครั้ง และโปรแบงค์ยังได้มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เป็นอย่างดี สามารถช่วยเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับนักกอล์ฟแต่ละท่านได้ ทางด้านลูกชิพและพัตได้สอนตามหลักสูตรDave Pelzครูสอนลูกสั้นผู้โด่งดัง
โปรแบงค์ได้นำประสบการณ์ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพมาใช้ในการสอน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดสำหรับลูกศิษย์ สามารถสอนเรื่องการวางแผนการ และเทคนิคการตีต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมา
-อันดับ3 ThaiPGA Challenge ที่สนาม ทบ. บางเขน
-อันดับ4ร่วม All Thailand Challenge ที่สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น
-แชมป์ลิโพตีไกลภาคกลาง ปี พ.ศ.2554
-ติดทีมชาติไทยปี พ.ศ.2547
-ชนะเลิศ กอล์ฟนักเรียนอาเซียน ปี พ.ศ.2547

วันจันทร์-เสาร์ รับสอน 19.00-21.00 วันอาทิตย์ 9.00-19.00
ที่สนามพาร์3มาสเตอร์ ลาดพร้าว-วังหิน สามารถเลือกได้
******* เน้นลูกชิพดี ตีไกล 300 + ตีไดร์ฟเวอร์ *********

รับสอนกอล์ฟ สำหรับ เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป
เริ่มต้น 4,900.-บาท รียนกอล์ฟให้สนุก ได้ฝึกสมาธิ รู้จักกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อนำไปต่อยอด เรื่องธุรกิจกับลูกค้่า
กอล์ฟสัมพันธ์ เพื่ออนาคต

ราคาค่าคอร์สเรียน 10 ชั่วโมง
เด็กเล็ก 3-4 ปี 4,000.-
เด็กโต 5-14 ปี 5,000.-
ผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป 7,000.-
รายเดือนสำหรับผู้ใหญ่ (มาได้ตลอดแต่นัดก่อนครับ) 6,500.-
แก้วงสวิง 1,500.-/2ชม.

โปรแบงค์ มีผลงานเด่น................
แชมป์ลิโพตีไกลภาคกลางปี 2012 โดยตีได้ไกลถึง 321 หลาเลยทีเดียว
นอกจากนี้โปรแบงค์ยังเป็นทัวร์โปรผู้เชี่ยวชาญด้านการฟิตติ้ง
และด้วยประสบการณ์การแข่งขันมาอย่างยาวนานทำให้โปรแบงค์สามารถแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่นักกอล์ฟได้อย่างลึกซึ้ง แนะนำอุปกรณ์อย่างมืออาชีพ

***ติดต่อสอบถามได้ที่***
Tel.097-054-8558 Line ID : bankkamo_w
สามารถ สอบถามพูดคุยกันก่อนได้ครับ ราคากันเอง


โดย: ขออนุญาต ฝากครับ IP: 171.7.8.218 วันที่: 11 มิถุนายน 2560 เวลา:20:41:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
19 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.