* * * * คติธรรม * * * * บล็อกที่ 805
* คติธรรม *
2

3

4

5

6

7

8

9

10
‘คติธรรม’ ในบล็อกนี้ จขบ.รวบรวมมาจากหลายแหล่ง เป็นข้อคิดข้อเตือนสติที่ดีในการดำเนินชีวิต


มีจำนวน 50 คติธรรม


คติธรรม 1


ศัตรูมักมาในรูปรอยแห่งความเป็นมิตร ความทุกข์มักมาในรูปรอยแห่งความสุข
คติธรรม 2

ทุกคนปรารถนาจะได้แต่สิ่งดี ๆ แต่ไม่รู้จักทำความดี
คติธรรม 3


ความดังไม่คงที่ ความดีไม่เปลี่ยนแปลง
คติธรรม 4


พูดให้เขารักยากนักยากหนา พูดให้เขาด่า ง่ายนิดเดียว
คติธรรม 5


ถ้าเขาตบแก้มเรา เราต้องยื่นแก้มอีกข้างให้เขาตบ นั่นไม่ใช่


ถ้าเราจะให้อภัยเขา ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเห็นด้วยในสิ่งที่เขาทำ


หรือเชิญชวนให้เขาทำแบบเดียวกับที่เขาเคยทำกับเรา


แต่การให้อภัยหมายถึง เราจะไม่แบกความโกรธเอาไว้ ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเบาขึ้นต่างหาก
คติธรรม 6


อย่าเข้าใจว่าเรามีความทุกข์มากกว่าผู้อื่น ผู้อื่นมีความทุกข์มากกว่าเรา ก็ยังมี
คติธรรม 7


แม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่ได้ดั่งใจเรา แล้วจะให้ผู้อื่นได้ดั่งใจเรานั้น เป็นไม่มี
คติธรรม 8


จงทำดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนก็มีดี แต่ไม่เหมือนกัน
คติธรรม 9


อุปสรรคมักจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทำความดี ..... ดีเหลือเกิน หนี้สินเก่าจะได้หมดกันไปเสียที

คติธรรม 10


ดอกไม้ที่ถูกตัดจากกิ่งแล้ว จะนำไปเสียบกับต้น ให้สดชื่นเหมือนเดิมได้อย่างไร


จงตัดสินใจนำไปใส่แจกันเถิด มันจะอยู่ได้นานเท่าใด ก็เท่านั้น


ชีวิตบางทีก็เหมือนดอกไม้ที่ถูกตัดจากกิ่งแล้ว จะให้หวนกลับไปเป็นแบบก่อนจะตัด จะเป็นไปได้อย่างไร
คติธรรม 11


ท่านแน่ใจหรือว่าท่านจะเป็นพระเอกหรือนางเอกตลอดกาล


ท่านเป็นตัวเอกในเรื่องของท่านได้ แต่ท่านอาจจะเป็นตัวสำรองในเรื่องของผู้อื่น
คติธรรม 12


ไม่ควรมองหาความผิดของผู้อื่นหรือธุระที่ผู้อื่นทำ แล้วยังไม่ทำ


แต่ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำ หรือยังไม่ทำเท่านั้น
คติธรรม 13


การตามใจตัวเองอยู่เสมอ เป็นทางตันในการดำเนินชีวิต
คติธรรม 14


ถึงยากจนก็เหมือนมั่งมี ถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่


ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจน ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
คติธรรม 15


ถ้าหากเรายังอยากจะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเราหรือเอาใจเรา


ก็เท่ากับว่าเรายังเป็นเด็กไร้เดียงสา ยังไม่รู้จักเจริญเติบโต
คติธรรม 16


ก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก


ความตั้งใจอย่างนี้จะทำให้ใจเราสงบและหลับอย่างเป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมกับความสดชื่นแจ่มใส


เมื่อใดใจของเราผูกเวร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรู แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี
คติธรรม 17


จงทำดี แต่อย่าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม
คติธรรม 18


ชีวิตในบางครั้ง


ความยุติธรรมคล้ายกับเรื่องไม่ถูกต้อง ..... ความเจ็บปวดคล้ายกับสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง


ความเสียเปรียบอาจถูกยัดเยียดให้ ….. ความพ้ายแพ้อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน


คนที่เข้มแข้งเท่านั้น จึงจะสามารถทนรับไว้ได้ ..... เพื่อที่จะนำทุกอย่างกลับคืนมา
คติธรรม 19


เสียเงินทอง เสียสิ่งของ เสียเวลา และเสียใจ จำเป็นต้องจ่าย ..... เพราะเป็นการจ่ายค่าเทอมของชีวิต
คติธรรม 20


ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต คนที่ถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียว หรือถูกนินทาโดยส่วนเดียว ไม่มี

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


คติธรรม 21


จงรักษาใจให้เหมือนนาฬิกา


เพราะหน้าที่ของนาฬิกา คือการอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง
คติธรรม 22


เครื่องประดับข้อมือ คือ การให้ ….. เครื่องประดับจิตใจ คือ เมตตา


เครื่องประดับปาก คือ เปล่งปิยวาจา ….. เครื่องประดับหูนั่นหนา คือ ฟังสิ่งมงคล
คติธรรม 23


น้ำไม่ไหล ขังไว้ ย่อมเน่าฉันใด จิตที่รู้เรื่องอะไร แล้วไม่ยอมปล่อย ย่อมทุกข์ฉันนั้น
คติธรรม 24


สอนคนอื่นอย่างไร ควรทำตนให้ได้อย่างนั้น


ฝึกตนเองได้แล้ว จึงจะฝึกผู้อื่น เพราะตัวเราเอง ฝึกยากยิ่งนัก
คติธรรม 25


คนโง่เมื่อสูญเสีย จะเสียใจร้องไห้ตลอดวัน โดยไม่เกิดประโยชน์อันใด


คนฉลาด จะรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เท่าที่จะทำได้
คติธรรม 26


ปากอย่าไว ใจอย่าเบา ..... เรื่องเก่า อย่าไปรื้อฟื้น


เรื่องอื่น อย่าเพิ่งไปคิด ….. กิจที่ชอบในปัจจุบัน ให้รีบทำ
คติธรรม 27


อย่าดูถูกบุญเล็กน้อยว่า จักไม่สนองผล ..... น้ำ ตกลงมาจากเวหา ทีละหยด ยังเต็มตุ่มได้


การสะสมบุญทีละน้อย ก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้ เช่นเดียวกัน
คติธรรม 28


ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนอาภัพที่สุด
คติธรรม 29


การวิ่งไปตามความอยาก คือการฆ่าตนเอง ด้วยความพอใจ
คติธรรม 30


ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวของเราเอง
คติธรรม 31


ถ้าหมั่นเรียน เรียนอะไรก็ต้องรู้..... ถ้าหมั่นดู ดูอะไรก็ต้องเห็น


ถ้าหมั่นทำ ทำอะไรก็ต้องเป็น..... ถ้าไม่เล่น หมั่นทำจักจำเริญ


ถ้าคร้านเรียน เรียนอะไรก็ไม่รู้….. ถ้าคร้านดู ดูอะไรก็ไม่เห็น


ถ้าคร้านทำ ทำอะไรก็ไม่เป็น ..... ต้องลำเค็ญเป็นขอทาน เพราะคร้านเอย
คติธรรม 32


อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน ควรพยายามทำให้งาน เด่นกว่าตัว
คติธรรม 33


ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว จะหมองมัวชั่วชีวิต ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ สิ้นชีวิต ชื่อยังอยู่
คติธรรม 34


อย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐาน ควรทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้าน
คติธรรม 35


จักทำห้องพระ ทิศใด ตรงไหนเล่า ….. ที่จักเข้า ถึงดวงใจ หาใดเหมือน


ห้องพระใด ประจักษ์แจ้ง ไม่แชเชือน ..... ให้อยู่ เรือนในใจ เล่า จักเฝ้างาม
คติธรรม 36


ดูบ้านเมือง ดูที่ความสะอาด ..... ดูประชาชาติ ดูที่ความสามัคคี


ดูคนดี ดูที่งาน ..... ดูลูกหลาน ดูที่ความเคารพ


ดูหญิง ดูที่ความอาย ..... ดูชาย ดูที่ความกล้าหาญ


ดูพระ ดูที่กิจวัตร ..... ดูคฤหัสถ์ ดูที่ความขยัน
คติธรรม 37


คุณค่าของสัตว์อยู่ที่ร่างกาย คุณค่าของหญิงชายอยู่ที่ความประพฤติ
คติธรรม 38


เพียงคิดจะช่วยเขา ใจเราก็เป็นสุขแล้ว ….. เพียงคิดจะเบียดเบียนเขา ใจเราก็เป็นทุกข์แล้ว
คติธรรม 39


อันการงาน คือการประพฤติธรรม ..... พุทธทาส ท่านย้ำถ้อยคำนี้


หน้าที่ใคร ตั้งใจทำให้ดี ….. เพราะธรรมะ คือหน้าที่ ของทุกคน
คติธรรม 40


จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า


เขาเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของเรา


เขาเป็นเพื่อน เวียนว่ายอยู่ในวัฎฎสงสาร ด้วยกันกะเรา


เขาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเรา ย่อมพลั้งเผลอไปบ้าง


เขาก็มี ราคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา


เขาย่อมจะมีพลั้งเผลอเป็นบางคราวเหมือนเรา


เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเหมือนเรา ไม่รู้จักนิพพานเหมือนเรา


เขาโง่ในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยโง่


เขาตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ


เขาก็อยากดีเหมือนเรา ที่อยากดี เด่น ดัง


เขาก็มักจะกอบโกยและเอาเปรียบ เมื่อมีโอกาส เหมือนเรา


เขามีสิทธิที่จะ บ้าดี เมาดี หลงดี จมดี เหมือนเรา


เขาเป็นคนธรรมดาที่ยึดมั่น ถือมั่น อะไรต่างๆ เหมือนเรา


เขาไม่มีหน้าที่ที่จะเป็นทุกข์ หรือตายแทนเรา


เขาเป็นเพื่อน ร่วมชาติ ร่วมศาสนา กะเรา


เขาก็ทำอะไรด้วยความคิดชั่วแล่นและผลุนผลัน เหมือนเรา


เขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวของเขา มิใช่ของเรา


เขามีสิทธิที่จะมีรสนิยม ตามพอใจของเขา


เขามีสิทธิที่จะเลือกแม้ศาสนา ตามพอใจของเขา


เขามีสิทธิที่จะใช้สมบัติสาธารณะ เท่ากันกับเรา


เขามีสิทธิที่จะเป็นโรคประสาท หรือเป็นบ้า เท่ากันกับเรา


เขามีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ จากเรา


เขามีสิทธิที่จะได้รับอภัยจากเรา ตามควรแก่กรณี


เขามีสิทธิที่จะเป็นสังคมนิยม หรือเสรีนิยม ตามใจเขา


เขามีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัว ก่อนเห็นแก่ผู้อื่น


เขามีสิทธิแห่งมนุษย์ชน เท่ากันกับเรา สำหรับจะอยู่ในใลก....ถ้าเราคิดได้กันอย่างนี้ จะไม่มีการขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30


คติธรรม 41


ผู้ที่ท้อถอย เบื่อหน่าย เป็นคนตายก่อนหมดอายุ
คติธรรม 42


น้ำ ทำให้เรือลอยได้ ก็ทำให้เรือล่มได้


ทรัพย์สินเงินทอง ทำให้คนเป็นสุขได้ ก็ทำให้คนเป็นทุกข์ได้
คติธรรม 43


ความร้อนอบอ้าว มาก่อนฝน ความลำบากยากจน มาก่อนความสุข
คติธรรม 44


ความสุขหรือความทุกข์ บางครั้งอยู่ที่ท่าทีในการเผชิญของเราเป็นสำคัญ


ถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งที่อยู่ตรงหน้า อย่างมีสติ


ทุกข์อาจกลายเป็นสุข ปัญหาอาจกลายเป็นปัญญา วิกฤติอาจถูกแปรเปลี่ยนเป็นโอกาส
คติธรรม 45


ติผู้อื่น ยกตัวเอง เป็นคนหลงตัวเองอย่างหนัก


ติผู้อื่น ติตัวเอง มองโลกในแง่ร้าย


ชมผู้อื่น ชมตัวเอง มองโลกได้น่ารื่นรมย์


ชมผู้อื่น ติตัวเอง เป็นนักพัฒนา มีสิทธิ์เป็นยอดคน
คติธรรม 46


หน้านอก บอกความงาม หน้าใน บอกความดี หน้าที่ บอกความสามารถ


หน้านอก แต่งให้พอดี หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มากๆ
คติธรรม 47


สิ่งที่ต้องทำ คือ ความดี สิ่งที่ต้องมี คือ คุณธรรม สิ่งที่ต้องจำ คือ บุญคุณ
คติธรรม 48
น้ำที่ใสที่สุด จะไม่มีปลา คนที่ถี่ถ้วนสุดขีด จะขาดคนสนิท
คติธรรม 49


ชื่อเสียงเหมือนไอน้ำ ความดังคืออุบัติเหตุ และเงินมีปีก
คติธรรม 50


คนเก่งๆ นั้นมีมาก คนที่หายาก คือคนดี.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


ท่านที่ชอบบล็อกในแนวนี้ ขอเชิญอ่าน ‘คำคมจากหลายที่’ เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554


ขอขอบคุณมากๆ นะครับ ที่มีผู้กรุณาโหวตให้ ในสาขา Topical Blog ของบล็อกแก๊งค์จาก สิน yyswim


Create Date : 04 กันยายน 2554
Last Update : 5 กันยายน 2554 0:54:36 น. 17 comments
Counter : 2791 Pageviews.

 
ว้าว..ขออนุญาตเจิม...

ดอกไม้สวยละลานตา...งดงามมาก

ที่แรกนึกว่าเข้าบล๊อกผิด..บล๊อกป้ากุ๊ก..ฮิฮิ

คติธรรม..อ่านแล้วดีจังค่ะ


โดย: Calla Lily วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:19:20:43 น.  

 
ชอบทั้งคติธรรมและภาพดอกไม้ครับคุณสิน

ผมนึกถึง Dairy สมัยก่อนจะมีคติธรรมเตือนใจให้ข้อคิด แต่ละวันเมื่อบันทึกเรื่องของตัวเองแล้ว ก็มักจะอ่านคติธรรมประจำวันนั้นครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:21:00:19 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่สิน..

อ้อมแอ้มฝากข้อความหลังไมค์นะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:22:51:49 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่สิน

น้ิองรินมาอ่านคติธรรมดีดีของชีวิตค่ะ ชอบอันนี้

คติธรรม 15


ถ้าหากเรายังอยากจะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเราหรือเอาใจเรา


ก็เท่ากับว่าเรายังเป็นเด็กไร้เดียงสา ยังไม่รู้จักเจริญเติบโต
คติธรรม 18


ชีวิตในบางครั้ง


ความยุติธรรมคล้ายกับเรื่องไม่ถูกต้อง ..... ความเจ็บปวดคล้ายกับสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง


ความเสียเปรียบอาจถูกยัดเยียดให้ ….. ความพ้ายแพ้อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน


คนที่เข้มแข้งเท่านั้น จึงจะสามารถทนรับไว้ได้ ..... เพื่อที่จะนำทุกอย่างกลับคืนมา


น้องรินอยากเป็นคนเข้มแข็งค่ะ ฉะนั้นน้องริน ต้องทนต่อทุกปัญหาใช่ไม๊คะ

ไม่ต้องเดินหนี ถอยจาก

เป้าหมายมีไว้พุ่งชนค่ะพี่สินโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:1:05:12 น.  

 


ขอบคุณสำหรับคติธรรมและดอกไม้งามๆค่ะโดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:3:25:45 น.  

 
ขอบคุณ รูปสวยๆๆ แต่ข้อคิดทางธรรมของพี่สินด้วยนะครับ...
ตามมาจาก FB เลยนะเนี้ยน ...55


โดย: ชายเอ ทุ่งรังสิต วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:9:16:44 น.  

 
ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ
กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา

แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ ฉันใด
มนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ ฉันนั้น
โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:11:22:41 น.  

 
อยากให้สื่อกระตุ้นเรื่องแนวนี้ครับ เพราะบ้านเมืองแก้กันที่ปลายเหตุ กรุงเทพแน่นอยู่แล้ว ถึงจะขนส่งสาธารณะ หรือแก้มลิง ฯลฯ ก็แก้ไขยาก

คิดจะให้สมาคมนักผังเเมืองเป็นผู้กระตุ้น/เป็นโครงการผ่านทางทีวีช่องทีพีบีเอส
เชิญนพเป็นที่ปรึกษา จะมีเวลาหรือเปล่าครับ?โดย: เชิญที่ปรึกษาด้านสื่อทำเรื่องผังเมือง (ขามเรียง ) วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:11:31:04 น.  

 

พี่เอก

ผม ไม่มีปัญญา ไม่มีฝีมือครับ ต้องขอผ่านจริงๆครับ

ขอขอบคุณครับที่ชักชวนโดย: yyswim วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:11:47:02 น.  

 
ภาพดอกไม้สวย ๆ เสียงเพลงบรรเลง และคติธรรม
ดูเหมือนเช้าวันนี้ จะเริ่มต้นด้วยดีค่ะ
ชอบ 44 ค่ะ


โดย: kimmy (kimmybangkok ) วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:18:36:10 น.  

 
หวัดดียามดึกครับคุณสิน...

มาบ้านนี้ทีไรไม่มีคำว่าผิดหวัง...

ได้ชมภาพงามๆกับคติธรรมดีๆไว้สอนใจ

...จำไว้ไปสอนลูกศิษย์ก็ได้ครับ ขอบคุณหลาย


โดย: Dingtech วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:23:08:59 น.  

 
คำคมก็ดีรูปภาพก็สวยงามจังครับพี่สิน...


โดย: นายหัวเด่น วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:7:19:20 น.  

 
ทักทายสวัสดีกับคุณสิน ครับ
ภาพประกอบ บทเพลง และเพลงประกอบ ล้วนโดนใจครับ
มาเก็บเกี่ยวคติธรรมดีๆ กลับไปด้วยครับ
แต่ก็ยังใช้คติธรรม ข้อ 17 เสมอๆ ครับ
จงทำดี แต่อย่าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม

ส่วนชื่อที่เขียนเองทั้ง เบิร์ท และ เบิร์ด มาจากชื่อเรียกกันเล่นๆ ทั้ง 2 ชื่อเลยครับ เขียนง่ายๆ ทักทายกันง่ายๆ แบบไหนก็ได้ครับ


โดย: ถปรร วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:8:36:02 น.  

 
เสียงเพลงเข้ากับคติธรรมมากครับพี่สิน

เปิดบล็อกพี่หยี เจอเรื่องโรงแรม

ก็เข้ากันกับเพลงนี้ดีครับ


โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:16:05:26 น.  

 
แวะมาขอบคุณ..ลิงค์ที่เอาไปแปะให้..

วู้สมัยนี้เขามีการประกวดตุ๊กตากันด้วย

ไม่เล่นบาร์บี้ค่ะ..สวยและแพงไป

เรามันเด็กบ้านนอกค่ะ..ฮิฮิ


โดย: Calla Lily วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:17:16:42 น.  

 
ขอบคุณที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆมาให้ชื่นชม

ดอกไม้ก็สวยงามดูแล้วมีความสุขสดชื่น

เสียงดนตรีฟังแล้วมีความสุขสงบ

คติธรรมก็ให้ข้อคิดดีจำไม่หวัดไหว

ขอให้ จขบมีความสุขสุขภาพดีเพื่อจะได้สร้างผลงานที่

ดีๆมีคุณภาพมีประโยชน์ ออกมาให้ชาวบล็อกได้ชื่นชม

ไปนานๆค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 10 ธันวาคม 2554 เวลา:14:28:46 น.  

 
สาธุ ค่ะ


โดย: จ๋าจ้า อยากรัก ก็รักเลย IP: 58.9.196.37 วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:16:51:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
4 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.