Group Blog
 
All Blogs
 

ผลงานของวงไหมไทยและอาจารย์ดนู ฮันตระกูล

ติดตามชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
//atm.pantown.comชีพจรลงเท้า/เขมรไทรโยค - ไหมไทย 1
(พ.ศ. 2530 - Cecilia/Peacock)

1. ต้นวรเชษฐ์ (เพลงไทยเดิม) *
2. ขับไม้บัณเฑาะว์ (เพลงไทยเดิม) **
3. พม่ารำขวาน (เพลงไทยเดิม) ***
4. แขกมอญบางขุนพรหม (เพลงไทยเดิม) *
5. ร่มฉัตร (ดนู ฮันตระกูล - ประพันธ์) ****
6. ชีพจรลงเท้า (ดนู ฮันตระกูล - ประพันธ์) ****
7. ลาวดำเนินทราย (เพลงไทยเดิม) **
8. เขมรไทรโยค (เพลงไทยเดิม) *
9. ทาบทอง (ดนู ฮันตระกูล - ประพันธ์) ****


ทุ่งแสงทอง - ไหมไทย 2
(พ.ศ. 2530 - Cecilia/Peacock)

1. ทุ่งแสงทอง (ดนู ฮันตระกูล - ประพันธ์)
2. ลาวกระแตเล็ก (ประสาน สุทัศน์ ณ อยุธยา - เรียบเรียง)
3. ทะยอยญวน (ประสาน สุทัศน์ ณ อยุธยา - เรียบเรียง)
4. ลาวเสี่ยงเทียน (หลวงประดิษฐ์ไพเราะ - ประพันธ์ / ประทักษ์ ประทีปเสน - เรียบเรียง)
5. ศรีนวล (สุรสีห์ อิทธิกุล - เรียบเรียง)
6. อัศวลีลา (มนตรี ตราโมท - ประพันธ์ / ประทักษ์ ประทีปเสน - เรียบเรียง)
7.แขกเชิญเจ้า (ดนู ฮันตระกูล - เรียบเรียง)
8. มอญลงเรือ (ดนู ฮันตระกูล - เรียบเรียง)
9. ระบำศรีวิชัย (มนตรี ตราโมท - ประพันธ์ / ดนู ฮันตระกูล - เรียบเรียง)


ใต้แสงเทียน - ไหมไทย 3
(พ.ศ. 2531 - Cecilia/Peacock)

1. สวนอัมพร
(จิรพรรณ อังศวานนท์ - ประพันธ์ / ดนู ฮันตระกูล - เรียบเรียง)
2. สนามหลวง
(สุรสีห์ อิทธิกุล - เรียบเรียง- ประพันธ์)
3. ภูหนาว
(ดนู ฮันตระกูล - ประพันธ์)
4. เมื่อวานนี้
(สง่า อารัมภีร์ - ประพันธ ์ / ดนู ฮันตระกูล, ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
5. ลมหวล
(ม.ล. ประพันธ์ สนิทวงศ์ - นิพนธ์ / ดนู ฮันตระกูล, ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
6. วิหคเหิรลม
(สมาน กาญจนผลิน - ประพันธ์ / ดนู ฮันตระกูล, ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
7. อิเหนา
(ร.2 - พระราชนิพนธ์ / ดนู ฮันตระกูล, ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
8. ขวัญเรียม
(พรานบูรพ์ - ประพันธ์ / ดนู ฮันตระกูล, ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
9. ลาวดวงเดือน
(กรมหมื่นพิชัยหินทโรดม - ทรงนิพนธ์ / ดนู ฮันตระกูล, อิทธินันท์ อินทรานันท์ - เรียบเรียง)


ลำนำแห่งขุนเขา - จรัล / ไหมไทย
(พ.ศ. 2531 - Cecilia/Peacock)

1. เรามาร้องเพลงกัน
(เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ - คำร้อง / ดนู ฮันตระกูล - ทำนองและเรียบเรียง)
2. ลำนำแห่งขุนเขา
(จรัล มโนเพ็ขร - คำร้อง / ดนู ฮันตระกูล - ทำนองและเรียบเรียง)
3. ซื้อฝัน
(จรัล มโนเพ็ขร - คำร้อง / ดนู ฮันตระกูล - ทำนองและเรียบเรียง)
4. ปั่นฝ้าย
(ดนู ฮันตระกูล - เรียบเรียงจากทำนองพื้นเมืองดั้งเดิม)
5. ขลุ่ยผิว
(เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ - คำร้อง / จิรพรรณ อังศวานนท์ - ทำนอง / ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ ภูววีรานนท์ - กีต้าร์คลาสสิค)
6. อุ๊ยคำ
(จรัล มโนเพ็ขร - ทำนองและคำร้อง / ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
7. ล่องแม่ปิง
(จรัล มโนเพ็ขร - ทำนองและคำร้อง / ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
8. ไม้กลางกรุง
(ประภาส ชลศลานนท์ - ทำนองและคำร้อง / ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
9. ป่าลั่น
(ชาลี อินทรวิจิตร - คำร้อง / สมาน กาญจนผลิน - ทำนอง / ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)
10. รางวัลแด่คนช่างฝัน
(จรัล มโนเพ็ขร - ทำนองและคำร้อง / ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม - เรียบเรียง)


เงาไม้ - ไหมไทย 4
(พ.ศ. 2532 - Songsmith/Peacock)

1. เงาไม้ (ท่านผู้หญิงพวงร้อย สนิทวงศ์)
2. ชั่วฟ้าดินสลาย (แมนรัตน์ ศรีกรานนท์)
3. นกขมิ้น (ไทยเดิม)
4. หาเดือน (ดนัย ฮันตระกูล)
5. รักไม่รู้ดับ (สุรพล โทณะวณิก)
6. ลาวเจริญศรี (เพลงไทยเดิม)
7. สวนลุมฯ (จิรพรรณ อังศวานนท์)
8. คะนึงครวญ (หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์)
9. ลุ่มเจ้าพระยา (นารถ ถาวรบุตร )
10. สายธารสู่ดวงดาว (ดนู ฮันตระกูล)


หยดฝนกับใบบัว (เพลงนิทาน เพลงกวี) - ไหมไทย
คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน
1. หยดฝนกับใบบัว (On The White Empty Page)
(แปลเป็นไทยโดย เทพศิริ สุขโสภา)
อ่านโดย คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน และ เทพศิริ สุขโสภา
2. มายา (Mirage)
อ่านโดย ดนู ฮันตระกูล อรชุมา ยุทธวงศ์ และ นรินทร ณ บ้างช้าง
3. ชั่วโมงหม่น (Twilight Hour)
อ่านโดย ดนู ฮันตระกูล อรชุมา ยุทธวงศ์ และ นรินทร ณ บ้างช้าง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จากหนังสือ "เพลงขลุ่ยผิว"
4. มาซิอุปสรรค
ขับร้องกลุ่ม
5. อย่าทำน้ำไหว
อ่านโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
6. ภูหนาว
อ่านโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
7. แดดส่อง
อ่านโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


รวมชุด - ไหมไทย
(Solar House)

1. ต้นวรเชษฐ์ (Ton Vorachert)
2. แขกมอญบางขุนพรหม (kaek mon bang khun prom)
3. ลาวกระแตเล็ก (Lao ka Tae lek)
4. ทะยอยญวน (Ta yor yorn)
5. เมื่อวานนี้ (Muen van ne)
6. ลมหวน (Lom huan)
7. ลาวดวงเดือน (Lao doung deran)
8. เงาไม้ (ngao mai)
9. ชั่วฟ้าดินสลาย (chur far din salai)
10. นกขมิ้น (nok kamin)
11. รักไม่รู้ดับ (ruk mai ru chob)
12. คะนึงครวญ (Ka nung ruk)


ปักษ์ใต้บานเรา - ไหมไทย
1. ปักษ์ใต้บ้านเรา (3.48) ร้อง : คอรัส
2. กลับปัตตานี (2.32) ร้อง : อนุชา ปาธาน
3. รักสตูลเมืองสะตอ (3.12) ร้อง : ทวีพร เต็งประทีป
4. หัวใจหล่นที่เมืองลุง (3.07) ร้อง : ไกรวิทย์ พุ่มสุโข
5. สงขลา (3.46) ร้อง : ทวีพร เต็งประทีป
6. SAMILA (4.38) ร้อง : คอรัส
7. ตันหยงเมืองใต้ (4.05) ร้อง : คอรัส
8. รำรองแง็ง (3.42) ร้อง : ทวีพร เต็งประทีป / สุภัทรา อินทรภักดี
9. บินหลา (3.55) ร้อง : คอรัส
10. บุหงาปัตตานี (3.27) ร้อง : อนุชา ปาธาน
11. แหลมสน (2.45) ร้อง : ทวีพร เต็งประทีป
12. คลื่นซัดทราย (3.52) ร้อง : สุภัทรา อินทรภักดี


รังสรรค์วันสวย - ไหมไทย 5
(พ.ศ. 2534 - Sky Tracks/Onpa)

1. เหมันต์รัญจวน (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
2. ชายน้ำ (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
3. หากฉันรู้สักนิด (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
4. คนจะรักกัน (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
5. บัวขาว (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
6. สายชล (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
7. สุดที่รัก (ขับร้องโดย ไหมไทย คอรัส)
8. พี่มาทีหลัง (ขับร้องโดย ไหมไทย คอรัส)
9. ดอกราตรี (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)
10. กลิ่นดอกโศก (บรรเลง)


ผลิใบ - ไหมไทย 6
(พ.ศ. 2535 - Sky Tracks/Onpa)

1. ความหวังของคนที่เหลืออยู่
2. จันทร์เจ้าขา
3. เดือนดวงเดียว
4. สุดเสียดฟ้าตะวัน
5. REMEMBRANCE
6. เจ้าใบไม้
7. ชีวิตกับความหวัง
8. ฟ้าใสใส
9. HANA
10. เดือนเพ็ญช้างกับเรือ (นิทานเพลง) - ดนู ฮันตระกูล ไหมไทย (Song Smith)

ทีเล่น ทีจริง - ดนู ฮันตระกูล (Grammy)

เทียบเสียง - ดนู ฮันตระกูล (Grammy)

แม่ไม้เพลงไทย ไหมไทย ชุด สุนทราภรณ์ (Grammy)

เพลงบางกอก - ดนู ฮันตระกูล (Song Smith)

เพลงตามคำขอ - ดนู ฮันตระกูล ไหมไทย (Song Smith)

ลมเหนือน้ำหนาว - ดนู ฮันตระกูล (Song Smith)

เมื่อดอกซากุระบาน - สุภัทรา อินทรภักดี (Song Smith)
 

Create Date : 25 กรกฎาคม 2548    
Last Update : 26 มกราคม 2553 15:32:32 น.
Counter : 781 Pageviews.  


akayutaka
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add akayutaka's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.