หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบ


แปลจากThe Road to Exam Success

The Linguist 55.1

โดย วชิราวรรณ วรรณละเอียด

แมกดาลีนา เฮรอค-บรอทัน อธิบายถึงวิธีที่เธอเตรียมตัวเพื่อให้สอบผ่านในการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรการล่ามบริการสาธารณะ (Diploma in Public Service Interpreting)

หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศส 5 ปี ฉันก็ย้ายมาอยู่ที่สหราชอาณาจักรในตอนต้นปี 2547 งานแรกๆของฉันเป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ฉันได้ศึกษามาทางภาษาอังกฤษ และเชี่ยวชาญในการแปลในภาษาโปแลนด์ซึ่งเป็นภาษาแม่ของฉันตอนที่ฉันตัดสินใจศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรการล่ามในด้านบริการสาธารณะ (สาขาสุขภาพ)ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2557 นั้น ฉันก็ได้ดำเนินธุรกิจด้านการแปลและการล่ามของฉันเองมาเป็นเวลากว่าห้าปีแล้ว

งานของฉันครอบคลุมหัวข้อหลากหลายรวมถึงการแพทย์และบำบัดโรคด้วยยา บริการสังคม การศึกษา และเอกสารทางเทคนิค แต่เป็นความร่วมมือของฉันกับองค์กรสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service หรือ NHS) ที่จุดประกายความปรารถนาแรงกล้าในเรื่องการล่ามขึ้นอย่างแท้จริงขณะฉันได้ทำล่ามในโรงพยาบาลต่างๆ ในคลินิกทั่วไปและคลินิกสุขภาพจิต ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษเป็นประจำทุกวันนั้นการสอบรับประกาศนียบัตรการล่ามด้านบริการสาธารณะ รู้สึกเสมือนเป็นก้าวย่างต่อไปที่สมเหตุผลในการทำความรู้ของฉันให้เป็นระเบียบแบบแผนเนื่องจากมีข้อจำกัดจากการต้องเลี้ยงลูก ฉันจึงเลือกรูปแบบการศึกษาทางไกลฉันชอบความยืดหยุ่นของการจัดการเรียนการสอน แบบนี้เพราะฉันยังสามารถจัดตารางงานที่ไม่ชนกันระหว่างงานประจำวันกับความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงพฤษภาคม 2558 ฉันได้เข้าอบรมผ่านสไกป์จำนวน 15 ครั้งกับครูสอนพิเศษสตรีชาวโปแลนด์คนหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษซึ่งคุณครูก็มีใบประกาศนียบัตรการล่ามด้านบริการสาธารณะ (สาขาสุขภาพ) แล้ว  กำลังใจและการสนับสนุนของเธอนั้นประมาณค่ามิได้ฉันได้รับรายชื่อเอกสาร หนังสือ และพจนานุกรมต่างๆ ที่จำเป็น  ในช่วงท้ายของแต่ละคาบเรียนซึ่งฉันมีเรียนทุกๆ 15 วัน ฉันจะได้รับ “การบ้าน” นั่นคือ เนื้อหาทางการแพทย์สองบทบทหนึ่งเป็นภาษาโปแลนด์ อีกบทหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้แปลและส่งครูของฉันก่อนภาคการศึกษาต่อไป จากนั้นเราก็จะอภิปรายบทแปลของฉันรวมทั้งแบ่งปันความเข้าใจอย่างถ่องแท้และความคิดในเรื่องวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแปลในหัวข้อที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นจดหมายจากแพทย์รักษาโรคทั่วไปที่ส่งถึงคนไข้ หรือแผ่นพับข้อมูลของโรงพยาบาลรูปแบบของการบ้าน และรูปแบบของการเรียนการสอนผ่านสไกป์ในแต่ละคาบนั้น สะท้อนโครงสร้างของการสอบปากเปล่าและการสอบข้อเขียนที่แท้จริงซึ่งฉันได้เข้าสอบในเดือนมิถุนายน 2558

นอกเหนือจากการแปลแล้วงานที่ฉันทำในช่วงระหว่างคาบเรียนยังรวมถึงเนื้อหาชุดหนึ่งที่ครูฉันส่งมาให้ซึ่งบรรจุคำอธิบายในรายละเอียดของระบบต่างๆ ในกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ พร้อมๆกับแบบฝึกหัดการสร้างคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ เราอาจจะเน้นระบบทางเดินหายใจในสัปดาห์หนึ่งและสัปดาห์ต่อไปเน้นเรื่องระบบย่อยอาหาร ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตอนนี้ฉันมีแฟ้มเก็บเอกสารขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยคลังคำศัพท์ทางการแพทย์ขนาดมหึมา ซึ่งฉันได้ใช้อ้างอิงอยู่บ่อยๆในการทำงานประจำวันของฉัน

สิ่งที่ช่วยฉันอย่างมหาศาลในการประสานความรู้ทั้งมวลนี้เข้าด้วยกันคือการใช้ความรู้เหล่านี้เป็นประจำในงาน อีกทั้งฉันยังชอบดูหนังสารคดีและละครเกี่ยวกับการแพทย์และยังพบว่าหนังและละครเหล่านี้มีประโยชน์และน่าสนใจในการพยายามจะทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีบำบัดรักษาที่หลากหลายการได้อ่านหัวข้อทางการแพทย์ที่แตกต่างกันจากแหล่งต่างๆ มากมายช่วยทำให้คลังคำศัพท์ของฉันมีศัพท์ที่น่าสนใจอยู่เสมอ

ในวันสอบ

การสอบปากเปล่าได้จัดขึ้นในกรุงลอนดอนและประกอบด้วยการแปลปากเปล่าจากการอ่าน (sight translation) สองครั้งนั่นคือจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาอังกฤษ และจากอังกฤษเป็นโปแลนด์ พร้อมๆกับการแสดงตามบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการล่ามแบบพูดตาม (consecutive interpreting) และการล่ามแบบพูดพร้อม (simultaneous interpreting) ระหว่างหมอกับคนไข้ ฉันได้รับคำอธิบายบทละครที่สั้นๆ ล่วงหน้าในการแสดงบทบาทซึ่งให้โอกาสฉันเตรียมชุดคำพูดและวลีที่อาจต้องใช้จังหวะของการสอบปากเปล่านี้รวดเร็ว โดยเลียนแบบการสนทนาระหว่างหมอกับคนไข้ในชีวิตจริงและสิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน นั่นคือจินตนาการว่าฉันกำลังล่ามในห้องผ่าตัดของหมอคนหนึ่งแทนที่จะคิดว่ากำลังสอบต่อหน้าคณะผู้ประเมินการสอบ

ข้อสอบที่เป็นข้อเขียนนี้จัดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในเบอร์มิงแฮมนั่นคือการแปลเนื้อหาสองบท โดยบทหนึ่งแปลเป็นภาษาโปแลนด์ อีกบทหนึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคำแนะนำของฉันคือจะต้องจับตาดูนาฬิกาขณะทำข้อสอบเหล่านี้ เพราะคุณต้องให้เวลาตัวเองเพื่อสร้างสรรค์บทแปลที่สมบูรณ์จากบทความนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเริ่มโดยการแปลแบบร่างก่อน และอ่านอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบดูว่าบทแปลของคุณอ่านแล้วเหมือนงานเขียนที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติหรือไม่

คำแนะนำ15ข้อสำหรับผู้สมัครสอบ

1.พัฒนาเทคนิคการรับมือที่ช่วยประกันว่างานของคุณมีคุณภาพดีแม้ทำงานภายใต้ความกดดัน

2.ต้องแน่ใจว่าคุณมีความสามารถเต็มที่ในสาขาที่คุณเชี่ยวชาญ ในทั้งสองภาษา

3.ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลของหน่วยจัดการความรู้แห่งสถาบันนักภาษาศาสตร์ (Institute of Linguists Educational Trust หรือ IoLET) ที่เว็บไซต์: //www.ciol.org.uk รวมถึง ‘เอกสาร ก-ฮ ของหน่วยงานสอบรับประกาศนียบัตรด้านบริการสาธารณะ’ (‘DPSI documents A-Z’)

4.ฝึกปฏิบัติภายใต้สภาวะการสอบที่ต้องจับเวลา

5.จัดทำอภิธานศัพท์เฉพาะทางในทั้งสองภาษา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการจดโน้ตด้วยเช่นกัน

6.ในช่วงระหว่างการทำสอบล่ามต่อเนื่อง อย่ารีบร้อนหรือพยายามจะคิดหาคำตอบก่อนฟังจบทั้งประโยค

7.ถ้ามีคำที่คุณไม่เข้าใจ ให้แปลความหมายหลักของประโยคนั้น ตราบใดที่คำแปลมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันและมีการส่งสารออกไปคุณก็ปลอดภัย

8.ขอให้มีการพูดซ้ำในระหว่างการสอบล่ามต่อเนื่องสามารถช่วยได้ แต่ถ้าขอให้พูดซ้ำมากกว่า2-3 ครั้งอาจจะส่งผลให้ได้คะแนนน้อย

9.การบอกเล่าศัพท์เทคนิคโดยใช้คำพูดของตัวคุณเอง (paraphrase) เป็นการแก้ปัญหาที่ดี เมื่อไม่มีคำที่มีความหมายเท่ากันเป๊ะ แต่การใช้เทคนิคนี้โดยไม่จำเป็นจะทำให้เสียคะแนน

10.การล่ามแบบกระซิบ (whispered interpreting) ต้องใช้สมาธิล้วนๆให้เริ่มล่ามทันทีที่เข้าใจความหมายอย่างชัดเจน

11.สิ่งสำคัญในระหว่างการล่ามแบบกระซิบคือต้องไม่เสียจังหวะทำให้หลุดประโยคถ้าหลุดแล้ว ไม่ต้องพยายามย้อนกลับไป คุณจะไม่สอบตกถ้าข้ามไป 2-3 คำตราบใดที่ยังมีการถ่ายทอดความหมายอยู่

12.ก่อนเริ่มการแปลในการสอบข้อเขียน ให้อ่านเนื้อหา ทำความเข้าใจเนื้อหาและดูว่าส่วนต่างๆ ของข้อสอบนั้นเกี่ยวพันกันและจัดวางอย่างไร

13.ถ้าคำแปลของคุณ อ่านแล้วไม่สื่อความหมาย แสดงว่าคุณน่าจะเข้าใจเนื้อหาในต้นฉบับผิด

14.ให้ตรวจสอบว่าคำแปลของคุณอ่านรู้เรื่องและลื่นไหล คนอ่านจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่

15.ตรวจสอบว่ามีการสะกดผิดและหรือแปลตกไหม ถ้าแปลตกเพียงคำเดียวตัวเลขตัวเดียว หรือตกเครื่องหมายจุลภาคตัวเดียว ก็อาจทำให้ข้อมูลสำคัญผิดเพี้ยนได้

Create Date : 10 ตุลาคม 2559
Last Update : 11 ตุลาคม 2559 8:47:14 น.
Counter : 567 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 294 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here https://www.nctranslation.net
https://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: 18 Feb - 30 June 2018
(Last update: 15 Feb 2018)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
ตุลาคม 2559

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
16
17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog