ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ-ตะรุเตา มัลดีฟส์เมืองไทย ไข่มุกอันดามัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ-เกาะตะรุเตา

มัลดีฟส์เมืองไทย ไข่มุกอันดามัน

หนึ่งในแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในเมืองไทย

(3 วัน 2 คืน)

ศุภฤกษ์การท่องเที่ยว ภูมิใจนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ-เกาะไข่-เกาะ ตะรุเตา เลาะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่ได้ชื่อว่า “สวยที่สุดในประเทศไทย” แห่งหนึ่ง…ท่ามกลางธรรมชาติของหมู่เกาะน้อยใหญ่สุดเขตแดนน่านน้ำทะเลไทย พักรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศโรแมนติคริมทะเลบริการอาหารเลิศรส พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – สตูล

19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล ด้วยรถตู้รุ่นใหม่ VIP 9ที่นั่งแสนสะดวกสบาย เชิญท่านพักผ่อนบนรถค่ะ

วันที่สอง : สตูล– ปากบารา – ตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ

07.00 น. แวะรับประทานอาหาร(ตามอัธยาศัย ไม่รวมในแพ็คเกจ) และทำธุระส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อค่ะ

10.30 น. ถึงท่าเรือปากบาราเตรียมตัวและสัมภาระเพื่อลงเรือสปีดโบ๊ทมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะระหว่างทางผ่านเกาะตะรุเตาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ พร้อมแวะ เยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตาจากนั้นเดินทางกันต่อแวะที่ เกาะไข่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ ซุ้มประตูหินโค้งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดเพราะเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะCheck-in เข้าที่พัก (พัก วาริน บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ห้องแอร์นอนห้องละ 2 ท่าน) บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ รีสอร์ทที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถพักผ่อนเล่นน้ำทะเลที่ใสบริสุทธิ์ ชมปลาสวยๆได้บริเวณหน้าหาด

16.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล หรือ ชาวอุรักลาโว้ย เดินเล่น Walking Street ชมของฝากของที่ระลึกจากนั้น รื่นรมย์กับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าริมเลอันดามัน ณ SunsetBeach

18.30น.    บริการอาหารเย็น ณรีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 2)หลังอาหารเย็นพักผ่อนนอนเอาแรงเตรียมตัวดำน้ำวันพรุ่งนี้ หรือตามอัธยาศัย

วันที่สาม :หินซ้อน–เกาะดง–อ่าวไผ่–รอกลอย–หาดทรายขาว–ราวี–หินงาม–จาบัง–อาดัง

07.00น. อรุณสวัสดิ์หลีเป๊ะบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ทที่พัก จากนั้นเตรียมตัวออกไปดำน้ำ

08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้นและความประทับใจกับการดำน้ำตื้น ดูปะการังอย่างจุใจ เริ่มกันที่ เกาะดง-เกาะหินซ้อนแนวหาดทรายสีขาวสะอาด มีชื่อว่าหาดลิง แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ เกาะหินซ้อนกองหินที่ซ้อนกันเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด รอบๆเกาะยังเต็มไปด้วยปลาสวยงามและปะการังอ่อน เดินทางกันต่อไปยัง อ่าวไผ่-เกาะรอกลอยจุดนี้เป็นจุดที่มีแนวปะการังแข็งมีกลุ่มปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมแหวกว่ายดูฝูงปลานานาชนิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) ณ ชายหาดเกาะรอกลอย

13.00 น. หลังอาหารกลางวันออกล่องเรือกันต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี ซึ่งเปรียบ เสมือนเกาะฝาแฝดกับเกาะอาดังเต็มไปด้วยแนวโขดหิน บริเวณกลางเกาะเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์มาก มีนกป่านานาชนิดโดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ ให้ท่านได้พักเล่นน้ำหน้าชายหาด ชมหมู่ปลานานาชนิดเพื่อเป็นการพักผ่อนหลังอาหารกลางวัน จากนั้น นำท่านชม ปะการังผักกาดปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง ได้เวลาพอสมควรเดินทางกันต่อไปยัง เกาะหินงามชมหาดหินสีดำอันสวยงามแปลกตา กับความเชื่อที่ว่าเรียงหิน 12 ก้อนคำอธิษฐานจะสมความปรารถนา ล่องเรือกันต่อไปชมปะการังเจ็ดสีและธรรมชาติของปะการังและสัตว์ทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบังเต็มอิ่มกับการดำน้ำ แวะเก็บภาพความประทับใจที่ เกาะอาดัง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 5) ณ รีสอร์ทที่พัก พร้อมเสิร์ฟอาหารทะเลสดๆๆๆ ปู กุ้ง ปลา มาแล้วจ้าหลังอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากตรากตรำดำน้ำมาทั้งวัน หากยังไม่จุใจสามารถไปชิลได้ที่ WalkingStreet กันต่อค่ะ

วันที่สี่ :หลีเป๊ะ – ปากบารา

07.00 น. อรุณสวัสดิ์จ้าบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ รีสอร์ทที่พัก ทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวเก็บกระเป๋าCheckout ท้องทะเลอันดามันใต้

09.00 น. นำท่านลงเรือออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะกลับสู่แผ่นดินที่ท่าเรือปากบารา

10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ ออกเดินทางกลับบ้าน

วันที่ห้า : สตูล– กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

****************************

อัตราค่าบริการท่านละ7,500.-  (เริ่ม กทม. ส่งทัวร์ กทม.)
(***ถ้าเริ่มทัวร์ที่ท่าเรือปากบารา ส่งทัวร์ที่ปากบารา อัตราค่าบริการท่านละ 5,900.-***)

ค่าบริการนี้รวม

- ค่าเดินทางด้วยรถตู้ Commuter รุ่นใหม่ VIP. 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน คนขับ ตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พัก 2 คืน (พัก วาริน บีช รีสอร์ท ห้องแอร์ นอนห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ

- ค่าเรือหางยาวดำน้ำ พร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ-ชูชีพท่านละ 1 ชุด ซอฟท์ดริ้งค์และผลไม้บริการในวันที่ออกดำน้ำ

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 1,000,000.-

ค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มตามจริง

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกเหนือรายการ

- ค่าทิปคนขับและไกด์

- ไม่รวมค่าหักภาษีณ ที่จ่าย 3%

สิ่งที่ควรนำไปด้วย : รองเท้าสวมใส่สบาย,หมวก, ร่ม, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว,เสื้อผ้าที่เปลี่ยนเล่นน้ำได้

การจองทัวร์

- วางเงินมัดจำภายใน2 วัน หลังการจอง ที่ 50% ของราคาทัวร์

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย15 วัน

-หากจองล่วงหน้าก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%

-หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

กรุงไทย

แม่กลอง

น.ส.รัฐนันท์ วงศ์จำปา

748-0-16475-0

ออมทรัพย์

กรุงศรีอยุธยา

สมุทรสงคราม

น.ส.รัฐนันท์ วงศ์จำปา

165-1-18997-6

ออมทรัพย์

กรุงเทพ

เซ็นทรัลพระราม 2

น.ส.รัฐนันท์ วงศ์จำปา

033-0-60216-0

ออมทรัพย์

ไทยพาณิชย์

เซ็นทรัลพระราม 2

น.ส.รัฐนันท์ วงศ์จำปา

156-2-53100-6

ออมทรัพย์

กรุณาแฟกซ์สลิปโอนเงินพร้อมกรอกใบจองทัวร์ แจ้งชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์มาที่ F. 034-723117

เงื่อนไขการเดินทาง :-

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งให้อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คืนเงิน 20%ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
Create Date : 06 เมษายน 2556
Last Update : 6 เมษายน 2556 20:58:56 น.
Counter : 2973 Pageviews.

2 comments
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:8:06:41 น.
  
ถ้ามีเด็กไปด้วยคิดราคาอย่างไงค่ะ
ติดต่อที่mail : suyayod@hotmail.com
โดย: สุทิศา IP: 202.183.211.195 วันที่: 2 พฤษภาคม 2556 เวลา:15:43:49 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Wonopy
Location :
สมุทรสงคราม  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ขอบคุณที่รักกัน
free counters
เมษายน 2556

 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30