Group Blog
 
All blogs
 
ฮัตสึฮัตสึ (แสดง)
เพราะแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะนิสัย สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูความชอบและความเกลียดที่แตกต่างกันไป คุณสมบัติของออร่าจึงแตกต่างกันไปด้วย
ฮัตสึเป็นพื้นฐานการใช้ออร่าตามสายให้แสดงเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลออกมา เพราะรูปแบบที่ต่างกันไปในแต่ละคนจึงเรียกว่าเป็นการออกท่าเฉพาะตัวรึไม้ตายเลยก็ได้

โดยคุณสมบัติของออร่านั้น จะแบ่งกว้างๆออกเป็น6สายดังนี้

 


 

ซึ่งการทดสอบว่าตนเองอยู่สายไหนนั้น จะทำได้โดยการหาน้ำเปล่ามาใส่แก้วให้เต็ม และวางใบไม้หรือกระดาษให้ลอยบนน้ำ จากนั้นก็เอามือป้องแก้วน้ำและผนึกออร่าลงไปเพื่อสังเกตุผลที่ได้      การใช้น้ำทดสอบว่าตนเองสังกัดอยู่สายไหน กรณีที่น้ำมีปริมาณมากขึ้นแสดงว่าอยู่สายเสริมพลัง

 

 

 

 

 

 

 

 強化
สายเสริมพลัง
เคียวกะ / Reinforcement

เสริมพลังร่างกายหรือสิ่งของทำให้เคลื่อนไหวได้รุนแรง,ทรงพลังและแข็งแกร่งมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติดั้งเดิมของออร่า(พลังชีวิต)เต็มเปี่ยม ฟื้นฟูรักษาร่างกายได้รวดเร็ว
เป็นสายที่รูปแบบไม้ตายเรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดใน6สาย และนับว่าเป็นสายที่มีพลังรุกรับสูง เหมาะกับการสู้ตัวต่อตัวมากที่สุด

*บุคคลที่อยู่สายเสริมพลัง เมื่อทดสอบด้วยแก้วน้ำ ปริมาณของน้ำในแก้วจะเพิ่มขึ้น

 変化
สายเปลี่ยนแปลง
เฮ็นกะ  / Tranformation

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดั้งเดิมของออร่า(พลังชีวิต) ให้เป็นคุณสมบัติอื่นๆ เช่นเหนียวหนืด,ความร้อน,ความเย็น,รูปรสกลิ่นสี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นรูปทรงให้เป็นรูปต่างๆได้สะดวกและใช้ออร่าจับต้องกระทบกับสิ่งอื่นได้ด้วย
เป็นสายที่รูปแบบเริ่มตื่นตาขึ้นแลกกับพลังที่ลดลง แต่ก็ยังเหมาะแก่การสู้แบบตัวต่อตัวอยู่

*บุคคลที่อยู่สายเปลี่ยนแปลง เมื่อทดสอบด้วยแก้วน้ำ รสชาติของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไป

 放出
สายแผ่พุ่ง
โฮชูสึ / Emission

ยามปกติเมื่อปล่อยออร่าหลุดออกจากร่างกาย ออร่านั้นๆจะขาดแหล่งพลังและค่อยๆสลายตัวไปในที่สุด สายแผ่พุ่งเป็นสายที่ลดข้อเสียด้านนี้ลงไปและสามารถปล่อยออร่าออกห่างจากตัวได้นานและไกลขึ้น
เป็นสายที่เหมาะแก่การต่อสู้ระยะกลางที่ควบคุมระยะได้ ยังมีความทรงพลังที่ใกล้เคียงสายเสริมพลังแต่ก็สามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายได้มากขึ้น

*บุคคลที่อยู่สายแผ่พุ่ง เมื่อทดสอบด้วยแก้วน้ำ สีของน้ำจะเปลี่ยนไป

 操作
สายควบคุม
โซสะ / Manipulation

แฝงออร่าไว้ในวัตถุหรือบุคคลเพื่อควบคุมสิ่งนั้นๆได้ตามใจชอบ การควบคุมจะมีทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบออกคำสั่ง รวมถึงในรูปแบบชักใยร่างกาย รึบงการจิตใจ แตกต่างกันไปตามแต่จะถนัด
เป็นสายที่พลังรุกรับตกลงไปมาก ไม่เหมาะในการสู้แบบเผชิญหน้า แต่หากวางแผนและเข้าควบคุมอีกฝ่ายได้ก็จะสามารถเอาชนะได้ทันที

*บุคคลที่อยู่สายควบคุม เมื่อทดสอบด้วยแก้วน้ำ ใบไม้หรือกระดาษที่ลอยอยู่จะขยับ

 具現化
สายแปรสภาพ
กูเก็นกะ / Materialization

 แปรสภาพออร่าให้กลายเป็นวัตถุสิ่งของจริงๆที่คนปกติสามารถจับต้องได้และแปรสภาพกลับคืนเป็นออร่าได้  มักจะแฝงออร่าของตนเองไปในวัตถุนั้นเพื่อสร้างเป็นอาวุธหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีความสามารถพิเศษแฝงอยู่ได้
เป็นสายที่พลังรุกรับตกลงไปมาก ไม่เหมาะในการสู้แบบเผชิญหน้า แต่ก็มีรูปแบบที่หวือหวาและความสามารถแฝงที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้

*บุคคลที่อยู่สายแปรสภาพ เมื่อทดสอบด้วยแก้วน้ำ จะมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนในน้ำ

 特質
สายพิเศษ
โทคูชิตสึ / Specialization

เป็นสายที่ไม่มีลักษณะเหมือนสายใดสายนึงข้างต้น มีรูปแบบเฉพาะตัวค่อนข้างสูง  มีบางปัจจัยที่ทำให้สายอื่นก็เปลี่ยนมาเป็นสายพิเศษได้เหมือนกัน โดยเฉพาะสายควบคุมหรือแปรสภาพ  แต่ก็มีโอกาสไม่สูงนัก
เพราะเป็นสายที่ไม่มีรูปแบบตายตัว จึงมีลักษณะการใช้ต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลมากกว่า

*บุคคลที่อยู่สายพิเศษ เมื่อทดสอบด้วยแก้วน้ำ จะให้ผลไม่เหมือนสายใดๆที่กล่าวมาข้างต้น

 

 

 

 

 

 การสร้างความสามารถ

เมื่อระบุได้แล้วว่าตนเองอยู่สายไหน ก็ถึงขั้นตอนการสร้างความสามารถที่เหมาะกับสายของตน

ด้วยเหตุที่ว่าเน็นเป็นเรื่องที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะนิสัยส่วนตัวของบุคคลนั้นตัว การสร้างความสามารถให้มีภาพลักษณ์โดยรวมออกมาในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบหรือสอดคล้องกับตยเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ
เช่นหากชอบวาดรูป ก็สร้างความสามารถที่เกี่ยวโยงถึงการวาดรูปออกมา หากรักในดนตรี ก็สร้างความสามารถที่เกี่ยวกับดนตรีออกมา ทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ใช้ใช้งานความสามารถของตนได้เต็มที่

ซึ่งการสร้างความสามารถนั้น แบ่งออกเป็น2หมวดกว้างๆคือความสามารถที่อยู่ตัวและความสามารถที่มีเงื่อนไขกับสัตย์สาบานเข้ามาเกี่ยว
- ความสามารถที่อยู่ตัว  คือความสามารถที่ประยุกต์สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์  ไม่ส่งผลเสียให้กับผู้ใช้แต่อย่างใด 
- ความสามารถที่มีเงื่อนไขกับสัตย์สาบาน  เป็นการใช้เรื่องของจิตใจเข้ามาทำให้ออร่ารุนแรงขึ้น เพื่อสร้างความสามารถที่รุนแรงขึ้นได้
  แต่ความสามารถพวกนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและความลำบากแก่ผู้ใช้ด้วย

เพราะพลังของออร่าที่สามารถลดหรือเพิ่มได้ตามสภาพจิตใจในขณะนั้น(อ่านรายละเอียดเรื่องสภาพจิตใจกับออร่าได้ที่นี่) ทำให้มีการใส่เงื่อนไขหรือสัตย์สาบานลงไปในท่า เพื่อความรุนแรงให้กับความสามารถอีกด้วย
โดยเงื่อนไขและสัตย์สาบานนี้เหมือนจะสร้างพันธะกับจิตใจให้เกิดความแน่วแน่ที่จะใช้ความสามารถ หรือสร้างแรงจูงใจขึ้นกับผู้ใช้ได้ ทำให้ผลของออร่าที่ออกมาขณะปล่อยท่านั้นทวีคุณหลายเท่าตัว
ยิ่งเงื่อนไขและสัตย์สาบานเข้มงวด พลังของท่าก็จะยิ่งปะทุออกมามหาศาล  เปรียบได้ดังโป๊กเกอร์หรือไพ่นกกระจอก ที่หน้าไพ่ยิ่งขึ้นยากเท่าไหร่ก็จะยิ่งนับแต้มสูงขึ้นเท่านั้น

แต่ก็ต้องระวังด้วยว่าการสร้างเงื่อนไขและสัตย์สาบานนั้น ต้องสร้างด้วยมุ่งมั่นแน่วแน่เท่านั้นถึงจะเป็นผล หากตั้งขึ้นมาเหลาะแหละด้วยความคิดครึ่งๆกลางๆ หรือว่าตั้งมาแล้วทำผิดเงื่อนไข อาจจะส่งผลให้สูญเสียความสามารถนั้นไปเลยก็ได้

ดังนั้นความสามารถเน็นส่วนใหญ่แล้ว ภาพลักษณ์โดยรวมล้วนจะสะท้อนบุคลิกของผู้ใช้ออกมาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะทั้งเงื่อนไขการใช้หรือผลลัพธ์ 
การสร้างความสามารถที่ไม่เข้ากับตนนั้นเห็นได้บ่อยครั้งในเรื่อง และจุดจบของบุคคลเหล่านั้นก็มักจะออกมาไม่สวยนักซะด้วย      บันจี้กัมและเท็กเจอร์พิศดารของฮิโซกะ เป็นความสามารถที่เรียบง่ายแต่ประยุกต์ใช้ได้ตลอด
              เป็นความสามารถที่สะท้อนมาจากนิสัยชอบหลอกลวง มากเล่ห์ของฮิโซกะ

 


  โซ่เน็นทั้งของคุราปิก้า บางเส้นก็พึ่งเงื่อนไขและสัตย์สาบาน ทำให้ใช้งานได้ในสถานการณ์ที่เจาะจงเท่านั้น
   แต่ก็ได้พลังงานมหาศาลแลกกลับมา ทำให้นำมาใช้สู้กับผู้ใช้เน็นชั้นแนวหน้า(แมงมุม)ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ

 

 

 

 

 

 

การใช้งานออร่าข้ามสาย

ไม่ว่าจะอยู่ในสายไหนก็ตาม ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติของสายอื่นได้เลย เพียงแต่ว่าคุณสมบัตินั้นจะด้อยลงทุกๆ20%ต่อ1ช่วงสายตามกราฟ  ยกเว้นสายพิเศษที่อาจจะเป็น0-100%ได้แล้วแต่กรณี(ปกติจะเป็น0)

  เช่น หากอยู่สายเสริมพลัง ก็จะสามารถแสดงคุณสมบัติของสายเสริมพลังได้เต็ม100% และสายแผ่พุ่งกับเปลี่ยนแปลงที่ห่างออกไป1ช่วงก็จะแสดงคุณสมบัติได้เพียง80%
ส่วนสายควบคุมและแปรสภาพที่ห่างออกไป2ช่วงก็จะแสดงคุณสมบัติได้เพียง60%  ส่วนสายพิเศษจะเป็น0-100%ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
  แต่หากอยู่สายพิเศษ ก็จะสามารถแสดงคุณสมบัติของสายพิเศษได้เต็ม100% และสายควบคุมกับแปรสภาพที่ห่างออกไป1ช่วงก็จะแสดงคุณสมบัติได้เพียง80%
ส่วนสายแผ่พุ่งและเปลี่ยนแปลงที่ห่างออกไป2ช่วงก็จะแสดงคุณสมบัติได้เพียง60%  ส่วนสายเสริมพลังจะแสดงออกได้เพียง40%  เป็นต้น

 

แต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกสายอื่นควบคู่ไปด้วย หากฝึกแต่สายใดสายนึง ก็จะได้แค่ความถนัดของสายนั้นๆมาเท่านั้น

 

ดังนั้นการใช้งานออร่าให้ตรงกับสายของตน หรือใช้งานสายข้างเคียงควบคู่สายหลักไปด้วยเพื่อความสะดวก จึงเป็นสิ่งที่พบบ่อยๆ  กลับกันการใช้งานสายอื่นเป็นความสามารถหลักและละเลยสายหลักของตนนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้ามเลยทีเดียว


กราฟรูปภูเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานสายอื่นๆกรณีที่สังกัดสายเสริมพลัง (แน่นอนว่าต้องฝึก)

 

 

 

 

ลักษณะนิสัยของแต่ละสาย

ผู้ใช้เน็นแต่ละสายมักจะมีลักษณะนิสัยต่างกันออกไป เหมือนกับการแบ่งลักษณะนิสัยตามกรุ๊ปเลือด  (น่าจะบอกว่าเพราะมีนิสัยแบบนั้น ออร่าจึงมีคุณสมบัติออกมาตามสายนั้นๆมากกว่า)
โดยหลักการเหล่านี้เป็นความคิดเห็นของฮิโซกะเพียงคนเดียว ไม่ได้รับการยืนยันเป็นทางการใดๆ (ซึ่งแม่นมาก)

- สายเสริมพลัง   ...เถรตรง ซื้อบื้อ
- สายเปลี่ยนแปลง   ...โลเล ขี้โกหก
- สายแผ่พุ่ง   ...ใจร้อน มักง่าย
- สายควบคุม   ...เจ้าหลักการ ทำอะไรตามใจตัวเองไม่สนคนอื่น
- สายแปรสภาพ   ...หงุดหงิดง่าย เจ้าอารมณ์
- สายพิเศษ   ...ทำอะไรสไตล์เฉพาะตัว มีพลังในการโน้มน้าวคนอื่นได้

 

 

 

 

ข้อเข้าใจผิดและความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับฮัตสึ

มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแบ่งสายของฮัตสึบ่อยๆหลายอย่าง จึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายเลยนะครับ
- มาจิและบิสเก็ตอยู่สายเปลี่ยนแปลง รวมเล่มของNedแปลผิดเอาไว้เป็นแปรสภาพ
- อาเบนกาเน่อยู่สายแปรสภาพ รวมเล่มของNedแปลผิดเอาไว้เป็นเปลี่ยนแปลง
- สายแผ่พุ่งมีความสามารถในการปล่อยออร่าออกจากตัว ไม่จำเป็นต้องเป็นการยิงรึปล่อยพลังแรงๆเท่านั้น  แค่ทำให้ออร่าห่างจากตัวโดยที่ยังคงรูปร่างของออร่าไว้ได้ก็ถือเป็นสายแผ่พุ่งแล้ว
- สายเปลี่ยนแปลงกับสายแปรสภาพต่างกันตรงที่สายแปรสภาพจะสร้างวัตถุขึ้นมาจริงๆที่สามารถจับต้องและมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ซึ่งวัตถุนี้จะแยกไม่ออกว่าเป็นเน็นหรือของจริง ยกเว้นจะทดสอบด้วยความสามารถเน็นที่สามารถแยกออกเท่านั้น
  (เช่นโซ่ของคุราปิก้าหรือของในเกมGIที่อุโบกิ้นหรือเงามายาคนอื่นแยกไม่ออก แต่สามารถทดสอบได้ด้วยเดเม่จังของชิซึคุที่ไม่สามารถดูดของที่สร้างด้วยเน็นหรือแฝงเน็นเอาไว้ได้)  
   ส่วนสายเปลี่ยนแปลงนั้นจะแค่ทำให้ออร่าเปลี่ยนรูปร่าง และทำให้เป็นของแข็งมีเหลี่ยมมีคมยืดหยุ่นได้เท่านั้น ไม่ได้ทำให้เป็นวัตถุจริงๆแต่อย่างใด
- การปั้นออร่าหรือทำให้ออร่าเป็นรูปร่างทำได้ทุกสายอยู่แล้ว(แต่ไม่ได้แปรสภาพออกมาเป็นวัตถุ) เช่นกรรไกรของกอร์น 14ปิศาจของเรเซอร์ ดังนั้นถ้าเห็นความสามารถที่ออกมาเป็นรูปร่างแปลกๆแล้ว ก็ใช่ว่าจะเป็นแปรสภาพพลังทั้งหมด
  *คนบ่นเยอะมากว่าคนเขียนเอาแต่ยัดให้สายเสริมพลังเยอะกว่าสายอื่น ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ แต่เป็นสายอื่นที่สร้างความสามารถออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นต่างห่าง
- ความสามารถของสายพิเศษ ไม่ใช่ความสามารถที่ทำให้ใช้เน็นได้ทุกสาย คนที่ทำยังงั้นได้มีแค่คุราปิก้า ส่วนคุโรโร่หรือเลโอแม้จะใช้ความสามารถของสายอื่นได้แต่ก็ใช่ว่าจะทำได้ดีทั้งหมด และสายพิเศษคนอื่นๆก็ไม่มีความสามารถแนวนี้เลย
- เงื่อนไขกับสัตย์สาบานไม่ใช่คุณสมบัติของออร่า แต่เป็นรูปแบบเฉพาะทางที่ทำให้ปล่อยออร่าออกมาได้รุนแรงขึ้นเท่านั้น    ส่วนคุณสมบัติของออร่าจะแสดงออกมาหลังจากใช้เงื่อนไขนั้นสำเร็จต่างหาก
  (เช่นโบโนเลนอฟที่สามารถสร้างอาวุธทำลายล้างได้ตามบทเพลงที่เล่น(บทเพลงเป็นเงื่อนไข ส่วนการสร้างอาวุธเป็นฮัตสึสายแปรสภาพ)
   ซึ่งคนมักสับสนกับเซ็นริทสึที่เป็นสายแผ่พุ่งที่ปล่อยออร่าออกไปตามเสียงเพลงที่ตนเล่นได้(เล่นเพลงคือเงื่อนไข ส่วนปล่อยออร่าไปบรรเทาจิตใจคือฮัตสึสายแผ่พุ่ง))

 

                             

                                                    จริงๆต้องเป็นสายเปลี่ยนแปลง -*-

 

 

 

 

การวิเคราะห์ว่าความสามารถไหนอยู่สายไหน

ความสามารถหลายๆความสามารถภายในเรื่องไม่ได้บอกว่าเป็นความสามารถของสายไหน แต่รูปแบบของมันก็บ่งบอกชัดเจนอยู่ภายใต้กฏของเน็นที่ค่อนข้างละเอียด  เนื้อที่ส่วนนี้คือหลักการที่ใช้วิเคราะห์ง่ายๆของผมครับ

1. ตัดสายพิเศษที่ครอบคลุมวงกว้างทิ้ง และวิเคราะห์โดยอิงกับ5สายที่ชัดเจนก่อน
2. มองจุดเด่นของความสามารถให้ออกและเอามาเทียบกับจุดเด่นของสายนั้นๆ
2.1 แบ่งคร่าวๆ(จริงๆไม่ต้องก็ได้ เพราะต้องดูแบบละเอียดอีกที)
  - มองตามรูปแบบการต่อสู้ ถ้าสู้โดยหวังผลโดยใช้พลังทำลาย หรือสร้างบาดแผลกับศัตรู มักจะมีโอกาสเป็น3สายครึ่งบนของกราฟสูง (เสริมพลัง,แผ่พุ่ง,เปลี่ยนแปลง)
  - ถ้าสู้โดยหวังผลในการผนึก ครอบงำ จับกุม เคลียร์เงื่อนไขเพื่อจะเอาชนะคู่ต่อสู้ มักจะมีโอกาสเป็น3สายครึ่งล่างของกราฟสูง (ควบคุม'แปรสภาพ'พิเศษ)
2.2 แบ่งละเอียด
  - สายเสริมพลัง มีรูปแบบการต่อสู้แบบประชิด ไม่ซับซ้อน ใช้ออร่าเสริมพลังร่างกาย เลยไม่มีรูปลักษณ์ของออร่าที่โดดเด่นเท่าไหร่
  - สายเปลี่ยนแปลง ความสามารถมักจะออกไปทางทำให้ออร่ามีคุณสมบัติแปลกๆ หรือไม่ก็ทำให้ออร่ามีรูปทรงที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ใช้คลุมร่างปกติ
  - สายแผ่พุ่ง ความสามารถจะไม่ยึดติดกับตัวเอง ถ้าไม่เกาะติดที่เป้าหมายก็จะเป็นลักษณะยิงออกมารึปล่อยออกมาจากตัว
  - สายควบคุม ใช้อาวุธหรือบุคคลอื่นเข้าสู้แทน(เป็นวัตถุจริงๆ ไม่ใช่ของที่สร้างโดยการแปรสภาพ) สามารถสั่งงานออร่าที่ปล่อยออกไปครอบงำบุคคลหรือวัตถุอื่นในลักษณะที่ซับซ้อนได้
  - สายแปรสภาพ ใช้อาวุธหรือบุคคลอื่นเข้าสู้ (แต่เป็นวัตถุที่สร้างด้วยเน็น) อาจจะแยกได้โดยดูว่าสามารถเรียกได้แบบผลุบๆโผล่ๆหรือไม่  หรือมีคนธรรมดาในเรื่องมองเห็นหรือไม่(ถ้าเรียกออกมาจากออร่าได้และคนธรรมดาเห็นถือว่าใช่)
     และอาจทำให้วัตถุเหล่านั้นจะมีความสามารถแฝงที่ต่างออกไปจากสายอื่นๆแฝงอยู่ด้วยก็ได้
3. บางความสามารถอาจมีหลายจุดเด่น แยกมาให้หมดแล้วดูว่าใกล้เคียงหรือจับกุ่มไปทางสายไหนมากที่สุด ให้คิดว่าเป็นสายนั้น
4. เทียบกับลักษณะนิสัยตามสายที่ฮิโซะกะแบ่ง เพื่อยืนยันอีกที
5. ถ้าไม่ตรงกับสายใดเลยก็มีโอกาสเป็นสายพิเศษสูง


เช่น ความสามารถขิงนัคเกิ้ล(ฮาโควาเระ) ถ้าแบ่งลักณะเด่นออกมา ความสามารถจะมี3ส่วนด้วยกันคือ
1. ปล่อยพอทคลีนออกไปเกาะติดศัตรู (สายแผ่พุ่ง)
2. ให้อีกฝ่ายยืมออร่าของตน (สายเสริมพลัง)
3. ผนึกให้อยู่ในสภาพเซ็ตสึ (สายควบคุม)
จะเห็นได้ว่าจุดเด่นนั้นต่างออกไป แต่ถ้ามองโดยรวมสายเสริมพลังและควบคุมก็มีสายแผ่พุ่งเป็นสายข้างเคียงอยู่แล้ว ถ้ามองภาพรวมความสามารถทั้ง3จะมีสายแผ่พุ่งเป็นจุดศูนย์กลาง ดังนั้นฮาโควาเระ จึงเป็นความสามารถของสายแผ่พุ่งนั่นเอง
ซึ่งตามลักษณะนิสัย สายแผ่พุ่งจะเป็นพวกใจร้อน มักง่าย ซึ่งตรงกับนัคเกิ้ลพอดีอีกด้วย
 

ความสามารถเน็นในแต่ละสาย(กดลิ๊งค์ได้เลย)
- ความสามารถเน็นสายเสริมพลัง
- ความสามารถเน็นสายเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถเน็นสายแผ่พุ่ง
- ความสามารถเน็นสายควบคุม
- ความสามารถเน็นสายแปรสภาพ
- ความสามารถเน็นสายพิเศษ
- ความสามารถเน็นที่ไม่ชี้ชัดว่าอยู่สายใด
 

 

 

 


 

 

.Create Date : 17 เมษายน 2554
Last Update : 27 เมษายน 2554 13:15:42 น. 8 comments
Counter : 4911 Pageviews.

 
สวัสดีครับ แวะมาทักทาย ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ หนังสือพิมพ์


โดย: bbandp วันที่: 6 มิถุนายน 2554 เวลา:15:17:40 น.  

 
สายพิเศษใช้ได้เต็ม 100 กับทุกสายเลยไหม?


โดย: Josh IP: 115.67.163.125 วันที่: 6 เมษายน 2556 เวลา:21:18:41 น.  

 
ไม่ครับ นั้นเป็นสายพิเศษเฉพาะตัวของคุราปิก้าครับ สำหรับคนอื่นๆที่มีความสามมารถสายพิเศษจะมีความสามารถอื่นๆที่ต่างไปจากทั้ง5สาย เช่นอ่านความทรงจำได้เพียงตั้งคำถามกระตุ้นความจำแล้วแตะตัว ทำนายอนาคตแม่นยำ100เปอเซน หรือขโมยความสามารถคนอื่นมาโดยการเคลียเงื่อนไขที่ตนกำหนด เป็นต้น ...น่ะนะ ^^


โดย: Kalluto IP: 110.168.23.39 วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:12:15:01 น.  

 
ช่วยสอนหนูด่วยโดย: อัจฉริยะณัฐ สุขเอี่ยม IP: 58.11.21.164 วันที่: 28 กันยายน 2557 เวลา:12:53:16 น.  

 
ทำไมมาจิ เป็นสายเปลี่ยนแปลวหล่ะครับ


โดย: ความสงสัย IP: 1.46.163.174 วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:16:46:31 น.  

 
ก็ใช้เน็นสร้าง วัตถุเป็นด้าย ไม่ใช่แปรสภาพหรอครับ


โดย: ความสงสัยอีกรอบ IP: 1.46.163.174 วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:16:47:36 น.  

 
เเม่งมั่ว


โดย: เคยอ่านไหม IP: 1.2.183.191 วันที่: 30 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:51:01 น.  

 
ขอบคุณครับ หายสงสัยไปเยอะ


โดย: เหยี่ยว IP: 125.27.68.208 วันที่: 3 กรกฎาคม 2559 เวลา:22:40:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Aya+EVE
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
Friends' blogs
[Add Aya+EVE's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.