Language CD
 
พฤศจิกายน 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 พฤศจิกายน 2550
 
 

รายการซีดีที่เรามี

DYNAMIC ENGLISH

สื่อมัลติมีเดีย Dynamic English มี 3 ระดับ 60 บทเรียน ใช้เวลาเรียน 240 ชั่วโมง เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ภาพสวยมีกราฟิกประกอบ เสียงชัด ดนตรีไพเราะ นำเสนอเป็นละครสนุกสนาน มีกิจกรรมให้ทำ

Dynamic English level 1

เนื้อหาในระดับ 1 จะใช้เวลาเรียนประมาณ 40-80 ชั่วโมง พัฒนาจากคำศัพท์ประมาณไม่ต่ำกว่า 500 คำ ใช้คำถามประเภท ใคร/อะไร/ที่ไหน/ใช่หรือไม่ (Wh และ Yes/No question) คำกริยา เช่น be,do ซึ่งส่วนใหญ่เน้นปัจจุบันกาล (present tense) คำบุพบท (preposition phrases) ที่ชี้แสดงเวลาและสถานที่

Dynamic English level 2

ในระดับ 2 นี้ ใช้เวลาเรียนประมาณ 40-80 คาบในการเรียนการสอนซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของผู้เรียน ผู้ที่จะศึกษาในระดับนี้ได้ ต้องศึกษาในระดับ 1 มาแล้ว หรือผ่านการศึกษาในระดับพื้นฐานมาพอสมควร ภาษาที่ใช้ในระดับ 2 นี้ พัฒนามาจากคำศัพท์มากกว่า 900 คำที่ใช้บ่อยที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้เรียนให้จดจำนำไปใช้ปรับเปลี่ยนใช้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

Dynamic English level 3

ระดับ 3 ใช้เวลาศึกษาประมาณ 80 ชั่วโมง ผู้เรียนควรมีคะแนน TOEFL 400-450 ภาษาที่ใช้พัฒนาจากคำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ ที่ใช้ประจำ ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น สามารถฟังและพูดเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับเหตุผลและการตัดสินใจ และเน้นให้ผู้เรียนรู้จักลำดับเวลาของเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในภาษาอังกฤษ

Tell Me More ประกันคุณภาพด้วยหลายรางวัลชั้นนำ

Tell Me More คือเจ้าแรกที่นำเอาเทคโนโลยีการถอดรหัสเสียงมนุษย์ (Speech Recognition) มาใช้ในชุดการเรียนภาษา การเรียนการสอนที่มีพื้นฐานอยู่บนการวิจัยทางการศึกษ าซึ่งใช้เวลาหลายปี จากนั้นจึงถูกนำมาเรียบเรียงให้ใช้งานง่ายขึ้นและยึด เอาการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และวัฒนธรรม) เป็นศูนย์กลางซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร ็จตามแนวทางการเรียนของ Tell Me More

Tell Me More มีแนวทางการเรียนซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ด้วยชั่วโมงการเรียนกว่า 850 ชั่วโมงทำให้ชุดการเรียนนี้เป็นชุดที่ครอบคลุมมากที่ สุดในตลาดสื่อการสอนของทุกวันนี้ และด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่จะประเมินคุณในระหว่างกา รเรียนและนำผลการเรียนไปวิเคราะห์เพื่อที่จะแนะนำกิจ กรรมและแบบฝึกหัดในขั้นต่อไปให้เหมาะกับคุณมากที่สุด

850 ชั่วโมงของการเรียนภาษา แบ่งออกเป็นกลุ่มการเรียนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
- The Cultural Workshop จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณเกี่ยวกับประเทศที่พูดภา ษาที่คุณกำลังศึกษาอยู่
- The Grammar and Vocabulary Workshops ประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่จะเชื่อมโยงเข้ากับการศึกษากฎ การใช้ไวยากรณ์ การใช้คำกริยาในหลายๆรูปแบบ
- The Written Workshop ประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณปรับป รุงทักษะด้านการเขียนโดยเฉพาะ
- The Oral Workshop ประกอบด้วยบทสนทนาและวิดีโอโต้ตอบจำนวนมากที่จะโฟกัส ทั้งความเข้าใจและความสามารถในด้านการพูด

รูปแบบการเรียน 3 แบบให้คุณเลือก เพื่อตอบสนองการเรียนในแบบของคุณ ประกอบด้วย
- Dynamic Mode วิเคราะห์การเรียนของคุณแบบ real-time เพื่อทำให้กระบวนการเรียนเหมาะสมกับความต้องการของแต ่ละบุคคลมากที่สุด โดยจะประเมินความก้าวหน้า
ของคุณจากผลการเรียนที่ออกมา แล้วจะปรับกิจกรรมการเรียนในขั้นต่อไปเพื่อให้สอดคล้ องมากที่สุด
- Guided Mode ให้อิสระกับคุณในการเรียนรู้โดยให้คุณวางวัตถุประสงค ์และเวลาในการเรียนได้
- Free-to-Roam Mode คุณจะสามารถเลือกกิจกรรมและแบบฝึกหัดต่างๆด้วยตัวเอง เพื่อให้คุณมีบทเรียนภาษาในแบบของคุณเอง

เทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยคุณในการเรียนภาษา
- State-of-the-art speech recognition technology ช่วยให้คุณสามารถประเมินและวิเคราะห์การออกเสียงของต ัวเองได้ และยังสามารถตรวจสอบเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณไ ด้ (โดยใช้เทคโนโลยี S.E.T.S.)
- 3D animations แสดงให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวของริมฝีปากและภายในปากเ พื่อปรับปรุงการออกเสียงของคุณ
- ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยเพื่อให้แ น่ใจว่าคุณจะสามารถเรียนได้ง่ายและสะดวกที่สุด

หลายรางวัลรับประกันคุณภาพ
ชุด Tell Me More ได้รับรางวัลในเรื่องคุณภาพและยังได้ผลการจัดอันดับอ ยู่ในอันดับ 1 เมื่อเทียบกับชุดการเรียนภาษาของอีกหลายๆค่ายในหลายเ ว็บด้วยกัน
Tell Me More - Arabic (Basic-Intermediate)
Tell Me More - Chinese (Basic-Intermediate)
Tell Me More - English (British & American) (Basic-Intermediate-Advance)
Tell Me More - French (Basic-Intermediate-Advance)
Tell Me More - German (Basic-Intermediate-Advance)
Tell Me More - Italian (Basic)
Tell Me More - Spanish (Basic-Intermediate-Advance)

Tell Me More - Japanese (Basic-Intermediate)

Learn to Speak
Learn to Speak คือชุดเรียนภาษาที่ครอบคลุมมากที่สุดชุดหนึ่งซึ่งได้ นำเอาเทคนิคของการสอนมากมายมาช่วยให้คุณเรียนภาษาที่ ต้องการ การเรียนประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดคำศัพท์ ไวยากรณ์ และบทสนทนา (ทั้งอ่านและเขียน) และยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกหลายชุด

ต่างจากชุดการเรียนส่วนใหญ่ในท้องตลาด Learn to Speak จะสอนจากพื้นฐานที่สุด ไม่เพียงแต่จะนำผู้เรียนไปคลุกคลีอยู่กับการเรียนภาษ า แต่จะนำเสนอแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์อย่างครอบคลุมด้วย หลักสูตรการเรียนจะแบ่งออกเป็น 10 หน่วย 30 บทเรียน แต่ละบทประกอบไปด้วยรายการคำศัพท์ เรื่องราว บทสนทนา กฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ ห้องทดสอบบทสนทนา และแบบฝึกหัดอีกหลายชุด นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยเกมสนุกๆเพื่อคลายความน่าเบ ื่อจากความซ้ำซากในระหว่างที่เสริมความแข็งแกร่งของก ารเรียน เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียงมนุษย์ (Speech recognition technology) จะช่วยให้ผู้ใช้ทดสอบความรู้ของตนเองและทำให้การออกเ สียงสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยการโต้กลับทันทีจากคอม พิวเตอร์

ในการเรียนภาษาที่คุณต้องการจริงๆนั้น มี 4 สิ่งที่ต้องบรรลุ
1. เรียนไวยากรณ์
2. เรียนคำศัพท์
3. สามารถฟังและจับใจความได้
4. คนอื่นสามารถฟังคุณพูดแล้วเข้าใจได้

Learn to Speak ถูกออกแบบมาพร้อมกับ 4 สิ่งนี้เป็นสำคัญ ต่างจากชุดการเรียนภาษาทั่วไป Learn to Speak จะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น ด้วยใช้การเรียนแบบ step-by-step คุณจะได้เรียนทั้งคำศัพท์และหลักการใช้ไวยากรณ์ จากนั้นจะใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียงมนุษย์ซึ่งจะช่ วยให้คุณทดสอบความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาที่คุณ เรียนได้เป็นอย่างดี

Learn to Speak English
Learn to Speak Spanish
Learn to Speak French


Rosetta Stone ชุดการเรียนที่ได้รับการยอมรับและใช้โดย NASA
ถาม: รู้หรือไม่ว่าทำไมเด็กเล็กๆจึงพูดและฟังภาษาแรกได้ทั ้งที่ยังไม่ได้เรียนหลักการเหมือนที่เราเรียนกัน
ตอบ: คนเราทุกคนมีความสามารถในการเรียนภาษาที่มีโดยธรรมชา ติตั้งแต่กำเนิด ซึ่งวิธีนี้ในตอนเด็กเรารู้วิธีใช้และได้ใช้มันอย่าง ประสบผลสำเร็จมาแล้ว และนั่นจึงเป็นที่มาของวิธีการเรียนที่ Rosetta Stone จะพาเราไปดึงเอาความสามารถนี้มาใช้ให้ประสบความสำเร็ จอีกครั้งผ่านทางวิธีที่เรียกว่า Dynamic Immersion
วิธี Dynamic Immersion เป็นอย่างไร
Dynamic Immersion จะเป็นการเรียนผ่านทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดย Rosetta Stone จะแสดงรูป 4 รูปที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี แล้วจะถามคุณเพื่อให้เลือกว่ารูปใดตรงกับข้อความและเ สียงจากเจ้าของภาษาที่ได้ยิน ตัวคุณเองก็จะนำเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วผสานเข้ากับค วามเข้าใจโดยสัญชาตญาณในความหมายของแต่ละรูป และท้ายสุดคุณก็จะเลือกคำตอบได้ ด้วยกระบวนการเหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยการท่องจำหรือการแปลแต่อย่างใด
ขอบเขตของการเรียน
Rosetta Stone จะพัฒนาคุณทั้ง 4 ทักษะหลัก ได้แก่
- ด้านการฟัง คุณจะได้ฟังเสียงจากเจ้าของภาษาด้วยภาษาในชีวิตประจำ วันเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจทางด้านการฟังด้วยวิธีง ่ายๆและเป็นธรรมชาติ
- ด้านการพูด พัฒนาการออกเสียงของคุณด้วยเทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง มนุษย์ (Speech recognition) เพื่อเปรียบเทียบเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา
- ด้านการอ่าน พัฒนาทักษะด้านการอ่านด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ของภ าษาเขียนเข้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตจริง
- ด้านการเขียน ฝึกเขียนภาษาที่คุณเรียน เพียงเขียนสิ่งที่คุณได้ยิน จากนั้นโปรแกรมจะตรวจอย่างละเอียดและจะให้โอกาสคุณได ้แก้ไขข้อผิดพลาด
ใครเรียนได้บ้าง
เด็ก 6 ขวบถึงผู้ใหญ่ (ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้)
คุณจะได้เรียนอะไร
Rosetta Stone แบ่งการเรียนของเป็น 3 ระดับคือระดับพื้นฐาน (Level 1) ระดับกลาง (Level 2) และระดับสูง (Level 3) ดังนี้
ระดับพื้นฐาน (Level 1) ประกอบด้วย
- รูปภาพในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 3,500 ภาพและวลีใน 92 บทเรียน
- บทเรียนกว่า 200 ชั่วโมง เรียนในแบบของคุณ
- หลักสูตรที่ได้สัดส่วน ประกอบด้วยการทำความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียงมนุษย์ (Speech recognition) เพื่อการออกเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ
- โครงสร้างการเรียนอย่างเป็นระบบที่จะสอนคำศัพท์และไวยากรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องจดและจำ
- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในทุกๆบทพร้อมกับระบบ tutor อัตโนมัติ
ตัวอย่างหัวข้อที่คุณจะได้เรียนในระดับพื้นฐาน
- People and talking
- Directions: “How do I get to …”
- Affirmative and negative verb forms
- Food, eating, and drinking
- Family relationships
- Direct objects
- Telling time
- Numbers to 100
- Objects of prepositions
- Clothing and dress
- Vehicles, furniture, clothing, and instruments
- Shapes, colors, and locations
ระดับกลาง (Level 2) ประกอบด้วย
- รูปภาพในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 4,500 ภาพและวลีใน 118 บทเรียน
- บทเรียนกว่า 250 ชั่วโมง เรียนในแบบของคุณ
- หลักสูตรที่ได้สัดส่วน ประกอบด้วยการทำความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียงมนุษย์ (Speech recognition) เพื่อการออกเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ
- โครงสร้างการเรียนอย่างเป็นระบบที่จะสอนคำศัพท์และไว ยากรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องจดและจำ
- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในทุกๆบทพร้อมกับระบบ tutor อัตโนมัติ
ตัวอย่างหัวข้อที่คุณจะได้เรียนในระดับกลาง
- Greetings and conversations
- Travel, transportation, and transactions
- Verb tenses in the passive voice
- Shopping and dining out
- Asking questions; forms of address
- Imperatives
- The weather and clothing
- Office activities and terminology
- Subjunctive and subordinate clauses
- Common social conventions
- Calendar conventions
- The five senses; sickness and health
ระดับสูง (Level 3) ประกอบด้วย
- รูปภาพกว่า 102 ภาพ รวมไปถึงวิดีโอบทสนทนาและบทเรียนบรรยายที่ครอบคลุมทั กษะในชีวิตประจำวัน 4 ด้าน ได้แก่ การเดินทาง การพักอาศัย การช้อปปิ้ง และการทำงาน
- ชั่วโมงการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย 400 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสไตล์การเรียนของคุณ
ตัวอย่างหัวข้อที่คุณจะได้เรียนในระดับสูง
- Arriving at an airport
- Renting a car
- Subjunctive verb tenses
- Finding an apartment
- Causative constructions
- Negotiating a lease
- Personal, reflexive, and intensive pronouns
- Grocery shopping
- Verbals
- Buying and selling
- Relative pronouns
- Job situations
Rosetta Stone - Arabic Level 1 & 2
Rosetta Stone - Chinese (Mandarin) Level 1 & 2
Rosetta Stone - Danish Level 1
Rosetta Stone - Dutch Level 1 & 2
Rosetta Stone - English (UK) Level 1 & 2
Rosetta Stone - English (US) Level 1, 2 & 3
Rosetta Stone - Farsi (Persia) Level 1 & 2
Rosetta Stone - French Level 1 & 2
Rosetta Stone - German Level 1 & 2
Rosetta Stone - Greek Level 1 & 2
Rosetta Stone - Hebrew Level 1
Rosetta Stone - Hindi Level 1
Rosetta Stone - Indonesian Level 1
Rosetta Stone - Italian Level 1 & 2
Rosetta Stone - Japanese Level 1 & 2
Rosetta Stone - Korean Level 1
Rosetta Stone - Latin Level 1
Rosetta Stone - Pashto Level 1
Rosetta Stone - Polish Level 1
Rosetta Stone - Portuguese (Brazilian) Level 1 & 2
Rosetta Stone - Russian Level 1 & 2
Rosetta Stone - Spanish (Latin America) Level 1 & 2
Rosetta Stone - Spanish (Spain) Level 1 & 2
Rosetta Stone - Swahili Level 1
Rosetta Stone - Swedish Level 1
Rosetta Stone - Tagalog Level 1
Rosetta Stone - Thai Level 1
Rosetta Stone - Turkish Level 1
Rosetta Stone - Vietnamese Level 1
Rosetta Stone - Welsh Level 1


Study English IELTS PREPARATION
เรียนภาษาอังกฤษ กับชุด Study English IELTS PREPARATION เหมาะสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อหรือ บุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยไฟล์เอกสาร ไฟล์ mp3 และ ไฟล์ vdo
รายละเอียดประกอบด้วย
1. Introduction "What is IELTS" -ไฟล์ Video 1 ตอน -ไฟล์ Audio 1 ตอน -ไฟล์ Transcript 1 ตอน
2. Study English SERIES 1 -ไฟล์ Video 26 ตอน -ไฟล์ Audio 26 ตอน -ไฟล์ Transcript 26 ตอน
3. Study English SERIES 2 -ไฟล์ Video 26 ตอน -ไฟล์ Audio 26 ตอน -ไฟล์ Transcript 26 ตอน

Berlitz English - Language for Life Level 1-4 with e-book

Berlitz English คือโปรแกรมการเรียนที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ซึ่งจะฝึกฝน ผู้เรียนภาษาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้เหตุก ารณ์ที่จะประสบในชีวิตจริงมาสมมุติใช้ในคอร์สเรียนเช ่นเดียวกับในสื่อการเรียนด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ย ว ติดต่อธุรกิจ เรียนต่อต่างประเทศหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวคุ ณเองก็ตาม คุณจะได้พบว่า Berlitz English จะช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อใช ้รับมือได้ในเกือบทุกสถานการณ์

Talk It Series - Talk It Up! / Talk It Through! / Talk It Over!
ชุดบทเรียนที่ถูกนำไปใช้สอนในคอร์ส ESL หลายๆมหาวิทยาลัย


Pronunciation Power 1 & 2 include 8 in 1 English Dictionary and Pronunciation Power Idioms [IMG]
หากคุณต้องการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง นี่คือชุดการเรียนที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากที่สุด


Million Dollar Vocabulary

Million Dollar Vocabulary ได้รวบรวมเอาแนวทางการเรียนรู้แนวใหม่ที่จะช่วยให้กา รเรียนรู้ความหมายคำศัพท์กว่า 600 คำได้อย่างง่ายดายในชีวิตประจำวัน ชุดฝึกคำศัพท์ชุดนี้ประกอบด้วย 12 บทเรียนบรรจุในซีดี 6 แผ่น นำมาแปลงให้เป็นแบบ mp3 เพื่อให้บรรจุลงซีดีเพียง 1 แผ่นเท่านั้น


Word Smart I & II
การที่เรารู้จักเลือกใช้คำและรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้อ งนั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าถึงผู้ที่เราต้องกา รสื่อสารด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้ทราบว่ามีศัพท์คำไหนบ้างที่ผู้อ่านจำเป ็นต้องรู้ The Princeton Review จึงได้ทำการวิจัยคำศัพท์ที่ผู้ใหญ่ควรรู้ โดยได้ทำการวิเคราะห์หาคำศัพท์เหล่านั้นจากหนังสือพิ มพ์ The New York Times ไปจนถึงนิตยสาร The Wall Street Journal นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์คำศัพท์จากหนังสือที่เป็น Best sellers ไปจนถึงหนังสือ Classic ทั่วไป ผู้วิจัยยังได้ตัดคำที่คนทั่วไปรู้อยู่แล้วออกไปเพื่ อให้ได้คำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น และได้ไปเน้นที่คำศัพท์ที่คนมักเข้าใจผิดและใช้ผิดกั นบ่อยครั้งแทน นอกจากนี้ยังได้มีการรวบรวมเอาคำศัพท์ที่แบบทดสอบอย่ าง SAT และแบบทดสอบมาตรฐานอื่นๆมักใช้ออกสอบบ่อยๆไว้ด้วย ในฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 3 นี้ ผู้จัดทำได้ให้คำศัพท์ที่สำคัญๆไว้มากมายเพื่อช่วยให ้ผลสอบของคุณออกมาคะแนนสูงยิ่งขึ้น

ชุดนี้เน้นอะไรเป็นพิเศษ
- คำศัพท์ที่มักใช้ผิดบ่อยครั้ง
- คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยในแบบทดสอบมาตรฐานทั่วไป
- วลีต่างประเทศ คำย่อ และคำศัพท์ที่ควรรู้ทางด้านการเงิน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และศิลปะ


Wordplay 550+ Words You Need to Know

ชุดฝึกคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงชุดนี้ได้ถูก นำมาเป็น Audio file แล้ว พัฒนาจากหนังสือเรียนขายดีของ Murray Bromberg และ Melvin Gordon เรื่อง 1100 Words You Need to Know ชุดการเรียนนี้จะนำเสนอคำศัพท์ผ่านทางเรื่องราวชวนขบ ขันเพื่อช่วยเพิ่มพลังกับผู้เรียนในเรื่องคำศัพท์โดย เฉพาะในระหว่างที่เตรียมตัวกับการทดสอบของ SAT, ACT และการสอบของ ESL ทั่วไป เรื่องราวที่จะได้พบในบทเรียนอย่างเช่นทีมฟุตบอลโชคร ้าย นักสืบส่วนตัว เชฟทำอาหารกับอุบัติเหตุระหว่างการโชว์ และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ทุกเรื่องจะให้ความเพลิดเพลินไปเรื่อยๆในระหว่างที่ม ีการแนะนำคำศัพท์และความหมายให้คุณรู้ในลักษณะของการ พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีหนังสือประกอบการเรียนความยาว 32 หน้าที่จะแสดงรายการคำศัพท์ที่จะได้เรียนจากแต่ละเรื ่องไว้และได้ให้คำอธิบายสั้นๆกับทุกคำไว้ด้วย

Barron's American Accent Training, 2nd Edition (1 cd)

A Guide to Speaking and Pronouncing American English for Anyone Who Speaks English As a Second Language
(ชุดการเรียนภาษาอังกฤษที่จะช่วยฝึกทักษะด้านการพูดและออกเสียงสำหรับผู้สนใจที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ี่สอง)

บทเรียนสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองห รือสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษา หลัก นอกจากนี้ ชุดนี้ยังเหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา เน้นรูปแบบการเรียนออกเสียงสูงต่ำเป็นจังหวะหรือ Accent รวมไปถึงการออกเสียงเป็นวลีอย่างถูกต้องผ่านทางแบบฝึ กหัดที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงตามมาตรฐานแบบอเมริ กัน ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ทักษะและความเข้าใจด้านการ ฟังถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย

Barron's Pronounce It Perfectly in English, 2nd Edition

Essential Help for ESL Students, TOEFL and TOEIC Test Takers, and All Others Who Speak English as Their Second Language
(ชุดการเรียนที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภ าษาที่สอง รวมไปถึงผู้เตรียมสอบ TOEFL, TOEIC และผู้สนใจทั่วไป)

ชุดการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงการออกเสียงภ าษาอังกฤษให้ถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมสอบ TOEFL และ TOEFL รวมไปถึงผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง บทเรียนฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 2 นี้นำเสนอแบบฝึกหัดที่สำคัญๆเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งหมดนี้จะมีบททดสอบในทุกๆเสียงที่จะทำให้คุณพู ดแบบอเมริกัน แบบเรียนจะเน้นไปที่รูปแบบการเน้นเสียงหนักเบาและจัง หวะในการออกเสียงของภาษาอังกฤษ ซึ่งการจดจำรูปแบบเหล่านี้ได้จะมีประโยชน์อย่างมากที ่จะช่วยให้คุณมีความคล่องแคล่วในด้านการฟังและการออก เสียง ชุดการเรียนนี้จะเน้นฝึกฝนด้านการพูด การแยกแยะเสียงและรูปแบบของจังหวะการออกเสียงตามมาตร ฐานอเมริกัน

Pronunciation Power 1 includes 8 in 1 English Dictionary
ช่วยปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณด้วย
- แบบฝึกหัดคำศัพท์กว่า 7,000 คำและอีกหลายพันประโยค
- การฝึกหัดกว่า 100 ชั่วโมง
- รูปภาพประกอบกว่า 2,000 ภาพ
- แบบฝึกหัดการฟังกว่า 1,020 แบบ
- แบบฝึกหัดการเน้นเสียงหนัก การควบคุมความเร็ว การพูดให้ชัดเจน การออกเสียงสูงต่ำ และการควบคุมจังหวะของการพูด
- 4 เกมใหม่อันน่าตื่นเต้นแบบ interactive

Pronunciation Power 1 คือชุดการเรียนอันทรงพลังด้วยเทคโนโลยีการเรียนภาษาอ ังกฤษรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียนระดับต้นและระดับกลางซ ึ่งแตกต่างไปจากชุดการเรียนอื่นโดยสิ้นเชิง

8 in 1 English Dictionary จะช่วยให้คุณปรับปรุงความสามารถในการออกเสียง การอ่าน คำศัพท์และการสะกดคำ ดังนี้
- แปลได้ 12 ภาษา (Arabic, Chinese (traditional and simplified), French, German, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Vietnamese)
- รูปภาพกว่า 2,000 ภาพที่จะช่วยในการเรียนของคุณ
- ฟังและบันทึกเสียงได้กว่า 7,000 คำ
- 10 ทางเลือกในการค้นหาคำศัพท์ เช่น ค้นหาเฉพาะคำนามหรือกริยา/ ออกเสียงอักษรแรก กลางหรือท้ายแล้วให้ค้นหา / ค้นหาเฉพาะคำศัพท์เกี่ยวสัตว์ สี หรือเสื้อผ้า เป็นต้น

Pronunciation Power 2 includes Pronunciation Power Idioms
Pronunciation Power 2 ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนระดับกลางและสูงซึ่งสามารถเ รียนได้ทุกวัย ประกอบไปด้วยบทเรียนและแบบฝึกหัดหลายร้อยชั่วโมง
- เรียนรู้การออกเสียง 52 แบบซึ่งมีความจำเป็นต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเ จน
- เปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับผู้สอนด้วยเทคโนโลยี คลื่นเสียง
- มองเห็นแนวทางการกำเนิดของเสียงด้วยภาพคลื่นไหวของปา กและลิ้นในมุมมองด้านข้างและด้านหน้า
- ทดสอบความสามารถในการฟังของคุณด้วยแบบฝึกหัดประโยคต่ างๆกว่า 650 แบบ
- ฝึกการออกเสียงของคุณผ่านทางแบบฝึกหัดโต้ตอบและน่าตื ่นเต้นซึ่งประกอบด้วย 780 คำศัพท์ตัวอย่าง, 1,040 คำศัพท์ใกล้เคียง, ประโยคฝึกหัดอีกกว่า 1,040 แบบ

Pronunciation Power Idioms ประกอบไปด้วย
- บทเรียนกว่า 104 Idioms ด้วยรูปภาพ พร้อมคำอธิบายแต่ละคำและประโยคตัวอย่าง
- แบบฝึกหัดแบบโต้ตอบ 3 ส่วนแบ่งเป็น 10 หน่วยการเรียนที่จะช่วยคุณได้ฝึกหัด idiomsในกว่า 300 แบบฝึกหัดที่แตกต่างกัน
- บททดสอบแบบโต้ตอบ 10 บทเพื่อช่วยทดสอบความรู้เรื่อง idioms

GMAT Test Prep (Peterson)- Program Features:
*The full-length practice tests that can be taken in test mode or learning mode. (In learning mode, you can view the answers and see a one-paragraph explanation for each question.)
* Half-length "Quick-Check" test.
* Each test produces your BluePrint for Success--a customized score report and study plan.
* You can save your test to split the test-taking into multiple sessions.
* You can use the right-mouse button (option-click for Macintosh) to eliminate or "cross-out" wrong answers.
* On-screen timer, with the option to hide it from view.
* Long passages of text appear in a scrollable box at the bottom of the screen, or view them in a full-screen window.
* Directions "pop-up" when entering each test section and can be easily recalled.
* Score report that includes scores, percent correct overall, percent correct by question type, percent correct by section, questions not reached, and questions not answered.
* Customized study plan based on your performance in the diagnostic and how much time you have to study.
* Conveniently launches your web browser to petersons.com from the TestPrep home screen.


Thomson - The Complete Guide to the TOEFL Test iBt 2007 CD-ROM Edition
Barron's How to Prepare for the TOEFL
Barron's How to Prepare for TOEFL Essay (e-book) + 400 Must Have Words for the TOEFL (e-book)
Cambridge Praparation for the TOEFL Test (For the Computer-base Exam)
The Heinemann TOEFL Preparation Course Self-Study
KAPLAN Internet-based TOEFL
Longman Student CD-ROM 3.0 for the Computer-Based TOEFL Test

TOEFL Test POWERPREP software
POWERPREP software puts the help you need at your fingertips.
- Let the easy-to-use tutorials show you how to answer the test questions.
- Become accustomed to the speed at which the Listening materials are presented and hear English as it is spoken in North America.
- Simulate testing conditions.

ทีเด็ดพิชิต TOEIC ข้อสอบ 900 ข้อพร้อมเฉลย [include E-book] สำหรับผู้เตรียมสอบ TOEIC และสอบปริญญาโททุกสถาบันบททฤษฎีครบ 7 Partsและภาคปฏิบัติที่แนะข้อสอบแนวล่าสุดพร้อมเฉลยเก ือบ 1,000 ข้อ โดยเฉพาะภาค Listening Comprehension พร้อมข้อสอบรวม 400 ข้อ

BARRON'S - 600 essential words for the TOEIC

หนังสือที่มีประโยชน์เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมตัวให้ผู้เตรียมสอบ TOEIC ฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งได้รวมเอาไฟล์เสียงม าด้วยเพื่อช่วยในด้านทักษะการออกเสียงและการฟัง ผู้ที่เตรียมสอบจะได้เรียนรู้คำศัพท์ในแบบอเมริกันซึ ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางในวงธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบสอบสั้นๆท้ายบทซึ่งจะช่วยทดสอ บความก้าวของผู้เรียนด้วย

TOEIC Mastery

ชุด TOEIC Mastery ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณกับการสอบ TOEIC พร้อมทั้งประเมินความชำนาญในภาษาอังกฤษของคุณด้วย ซีดีรอมแผ่นนี้จะจำลองการสอบจริงแบบ paper test โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชุดนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเรื่องของก ารสอบ TOEIC รวมไปถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ ภายใจยังได้บรรจุแบบฝึกหัดด้านการฟังและการอ่านไว้มา กกว่า 1,000 รายการ และด้วยการออกแบบมาอย่างดีนี้ทำให้ชุด TOEIC Mastery นี้จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการสอบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ต้องการทำความคุ้นเคยกับกา รทำข้อสอบและรูปแบบของข้อสอบภายในระยะเวลาอันสั้น และด้วยเครื่องมืออันทรงพลังนี้ การทำคะแนนสอบ TOEIC ในระดับที่คุณพอใจก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นจริงได้

TOEIC for Thais (Reading) Reading เพื่อเข้าใจเนื้อเรื่องของ TOEIC ทุกเนื้อเรื่องมีคำแปลภาษาไทยพร้อมคำเฉลยและอธิบายภา ษาไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย คำศัพท์สำคัญและคำศัพท์ที่พบบ่อยในบทอ่านของข้อสอบ TOEIC ฟังการออกเสียงคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง คำแปลภาษาไทยให้คุณศึกษาแบบเจาะลึก

Visual TOEIC
จำลองการฝึกข้อสอบ Toeic(Test Of English In Communication) มีทั้ง Listening(การฟัง) และ Reading(การอ่าน)

IELTS Practice Tests with Answer Key
IELTS Practice Tests ครอบคลุมทั้ง 4 ส่วนหลักของการสอบ IELTS โดยมีแบบฝึกหัดอย่างครบถ้วน 6 แบบครอบคลุมหัวข้อทั่วไป และมี Task guides และ Step-by-step guides ในแบบทดสอบที่ 1 และ 2 ที่จะอธิบายว่าจะทำแต่ละ task type ให้ดีที่สุดได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีส่วนของ General Training ที่ได้เตรียมการฝึกด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมอ ีกด้วย


Cambridge IELTS Objective Advanced CD-ROM

Level: Intermediate to Upper-intermediate, Advanced

Objective IELTS คือคอร์สเตรียม IELTS สองระดับที่ได้เตรียมการฝึกฝนอย่างครอบคลุมไว้ให้คุณ ทั้งในแบบ Academic และ General Training ชุดเตรียมสอบนี้ต่างจากชุดอื่นทั่วไปในเนื่องจากจัดท ำโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่าง Cambridge Learner Corpus ที่ได้ที่วิเคราะห์จากข้อสอบ IELTS จริงๆ โดยในแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนประมาณ 60-80 ชั่วโมง

ลักษณะเด่น
- มีแบบฝึกหัดในเรื่องไวยากรณ์และคำศัพท์ในทุกๆหน่วยกา รเรียน และได้แยก Grammar folder ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทดสอบออกไว้ต่างหาก
- แต่ละระดับมีแบบฝึกหัดพิเศษในทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งยังได้ฝึกเพิ่มเติมในเรื่องการออกเสียง คำศัพท์และไวยากรณ์ด้วย
- ใน Test folders และ Writing folders ได้แนะแนวทางอย่างละเอียดรวมทั้งมีแบบฝึกหัดในทุกรูป แบบของการทดสอบ
- 20 หน่วยการเรียนครอบคลุมหัวข้ออย่างกว้างขวางในแต่ละระดับ
Longman Interactive American Dictionary, 1st ed (Intermediate - Advanced)

ดิกชันนารีเล่มนี้จะนำคุณไปเรียนรู้ในแบบอเมริกันแนว ใหม่ ผ่านทางวิดีโอภาพเคลื่อนไหว การ์ตูนสีสันน่ารักและแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบกับคุณได้ ชุดนี้เหมาะมากๆสำหรับการใช้ในห้องเรียน ทำโปรเจ็กต่างๆรวมไปถึงการบ้านด้วย ทั้งนี้เพราะได้มีการรวบรวมเอาข้อมูลสำคัญๆ แรงจูงใจในการเรียนมากมายและแบบฝึกหัดด้านภาษามาไว้ใ นซีดีเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

ลักษณะเด่นของชุดนี้

- มีคำศัพท์และวลีกว่า 80,000 คำ
- ตัวอย่างการออกเสียงโดยมนุษย์กว่า 50,000 คำ
- ครอบคลุมประเด็นด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการใช้คำศัพ ท์ ว่ากันตั้งแต่ Sitting Bull ไปจนถึง Bill Clinton
- แบบฝึกหัดแบบโต้ตอบกว่า 500 แบบ

ABC Pronunciary, American English Pronounciation Dictionary
Cambridge English Pronouncing Dictionary
Cambridge Advanced Learner's Dictionary
Concise Oxford English Dictionary 11th Edition
Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th Edition
Oxford Picture Dictionary Interactive CD-ROM

Kingsoft Power Word 2005 (Chinese-English Dictionary)

Kingsoft Powerword 2005 คือเครื่องมือในการเรียนภาษาจีนและอังกฤษที่ได้รับคว ามนิยมในกลุ่มนักเรียนที่เรียนภาษาจีน พ่อค้า วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา และด้วยชุด Powerword นี้ การเรียนแบบสองภาษาก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย พร้อมทั้งยังมีเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยในการเร ียนภาษาจีนระดับสูงต่อไป

ชุดพจนานุกรมนี้ได้รวมเอาพจนานุกรมใหม่ๆอีก 49 เล่มและอภิธานศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได ้รับการรับรองโดย National Science & Technology Terms Examination Committee นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมความสามารถในการค้นหาแบบ Full-text ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายผ่านอั กษรจีนกว่า 200 ล้านตัว ซึ่งผลการค้นหาจะออกมาในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องคำนั้นๆ รวมไปถึงประโยค สำนวนและวลีที่จะช่วยให้เข้าใจคำศัพท์มากยิ่งขึ้น โดยความสามารถนี้ยังรองรับการค้นหาแบบหลายคำพร้อมกัน ได้ด้วย

Powerword ได้จัดเตรียมความสามารถในการสะกดคำอัจฉริยะที่จะนำเอ ารายการคำศัพท์ที่สะกดคล้ายกันออกมาแสดงเทียบกับคำที ่คุณอาจจะสะกดผิด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้องได้ในท ันที นอกจากนี้ในตัวพจนานุกรมเองยังได้มีการจัดทำดัชนีคำศ ัพท์ตามรากศัพท์และตัวอักษรพินอินซึ่งจะช่วยให้คุณสา มารถหาอักษรจีนที่คุณไม่รู้จักได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากคำศัพท์ทั่วไปแล้ว ยังได้มีการจัดเตรียมตัวเลขทั่วไปเพื่อการอ้างอิงอย่ างเช่นสกุลเงิน เป็นต้น และยังรวมเอา American Heritage Dictionary เข้าไว้ด้วย และที่สำคัญ Powerword ยังสามารถออกเสียงให้ฟังได้ทันทีที่คำถูกเม้าท์ชี้อย ู่และยังเพิ่มความสามารถในการค้นหาความหมายเพิ่มเติม จากอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วยWenlin Software for Learning Chinese Plus Dictionary v3.3.6

ชุดการเรียน Wenlin จะช่วยจัดการความยุ่งยากในการเรียนภาษาจีนที่ผู้เรีย นส่วนใหญ่ประสบ ด้วยความยืดหยุ่นและหน้าตาที่ง่ายต่อการใช้งาน การมีชุด Wenlin นี้จึงเปรียบเสมือนการเพิ่มสีสันให้กับการเรียนบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้วยการรวมเอาความต้องการที่หลากหลายเข้าไว้ในที่เดี ยว Wenlin จึงรวมเอาพจนานุกรมภาษาจีนที่ยืดหยุ่น ซึ่งมีความสามารถเป็น text editor ที่เต็มไปด้วยความพิเศษพร้อมทั้งได้รวมเอาระบบ flashcard ที่ไม่เหมือนใคร กลายเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบจากภายในที่สมบูรณ ์

Wenlin เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนภาษาจีนในระ ดับต้น ซึ่งได้นำเอาเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมของ ABC Chinese-English Dictionary มาใส่ไว้ด้วย (เป็นพจนานุกรมที่ประกอบด้วยตัวอักษรกว่า 10,000 ตัวและคำศัพท์กว่า 200,000 คำ)

Wenlin มีหน้าตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้จัดให้มีระบบ "point to" เพื่อเข้าถึงคำศัพท์ได้ทันที และยังมีระบบ "click" เพื่อเข้าถึงรายละเอียดของคำศัพท์อีกด้วย นอกจากนี้ยังครอบคลุมตัวอักขระอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้ นทั้งแบบโบราณและแบบสมัยใหม่ ตัวอักษรรูปแบบเต็มและพินอิน โปรแกรม Wenlin เองสามารถอ่าน เขียน แก้ไขและพิมพ์เอกสารจีนได้หลายขนาด คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความภาษาจีนระหว่างโปรแกรมอ ื่นกับ Wenlin ได้อย่างไม่มีปัญหา เนื่องจากสนับสนุนตัวอักษรในแบบ Unicode, GB, Big5, และ UTF-8

ลักษณะพิเศษอันทรงพลังของ Wenlin ยังประกอบไปด้วยการแสดงลายเส้นแบบเคลื่อนไหวเส้นต่อเ ส้น การจดจำลายมือ และการบันทึกทุกพยางค์ของภาษาจีนกลางในคุณภาพระดับซีดีไว้ด้วย

BBC's Muzzy Vocabulary Builder 1 (English) (Course for Children) (Video file, watching on computer)
Learn Japanese Now! (Computer Software)
Barron's Mastering Spanish (mp3 with e-book)
Michel Thomas's Spanish Language Builder (mp3 without textbook)
Harper Collins Italy Language Survival Guide (mp3 without textbook)
Go2China Ultimate Chinese Learning Software (Computer Software)
Colloquial Cantonese: The Complete Course for Beginners(mp3 with e-book)


ฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขาและงานออฟฟิศ ก้าวหน้ากับอาชีพการงาน ด้วยการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงานให้คล่อง เนื้อหาเรียงลำดับเป็นหมวดหมู่ สอนเฉพาะโครงสร้างหรือบทสนทนาที่ใช้บ่อย เช่น การนัดประชุม การทำตารางนัดหมาย การโทรศัพท์ ฯลฯ ฝึกฟังบทสนทนาจากเจ้าของภาษา โดยจัดสถานการณ์เป็นบทละครสั้นๆได้เรียนรู้สำเนียงที ่ถูกต้อง เรียนง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมการอธิบายโครงสร้างประโยคและการใช้ไวยากรณ์ต่าง ๆอย่างละเอียด

English Conversation for Business and Office
American Accent Training : eBook & Audio files set
ศัพท์ภาษาอังกฤษหลายต่อหลายคำที่คนไทยยังออกเสียงกัน ผิดๆมาตั้งแต่เด็ก จนกลายมาเป็นสำเนียงThai-lish ยากที่จะแก้ไข CD นี้จะช่วย reset ระบบความจำและความเคยชินในการออกเสียงที่ผิดๆของคุณเ ปลี่ยนจาก Thailish มาเป็น English ได้ไม่ยาก

พูดอังกฤษธุรกิจ Business English ภาษาอังกฤษจำเป็นมากในแวดวงธุรกิจ ผู้ที่ทำงานในบริษัทส่วนใหญ่ต้องรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่านและ การเขียน ด้วยเหตุนี้ผู้จัดจึงได้รวบรวมหนังสือเรื่องนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่ตรงกับการใช้งานจริง อีกทั้งยังได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
• Lesson 1 การทักทายและการแนะนำตัวเอง (Greeting & Introducing yourself)
• Lesson 2 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน (Getting Them to Know Each Other)
• Lesson 3 การบอกตำแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ (Position & Responsibilities)
• Lesson 4 แนะนำบริษัท (About your company)
• Lesson 5 การนัดหมาย (Appointment)
• Lesson 6 การเชื้อเชิญ (Invitation)
• Lesson 7 การรับประทานอาหารข้างนอกกับลูกค้า (Dining out with a client)
• Lesson 8 การแนะนำสินค้าตัวใหม่ (Introducing a new product)
• Lesson 9 การสั่งซื้อสินค้า (Making an order)
• Lesson 10 การต่อรองราคาสินค้า (Bagaining)
• Lesson 11 การจัดส่งและวิธีการชำระเงิน (Delivery and Payment)
• Lesson 12 การับข้อร้องเรียนเรื่องสินค้า (Complaints)
• Lesson 13 การนำเสนองาน (Presentation)
• Lesson 14 การสนทนาทางโทารศัพท์ (Telephone)
• Lesson 15 การต้อนรับบุคคล (Receiving a visitor)
• ประมวลศัพท์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Office English
สื่อการสอนชุด "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน"ได้รวบรวมเอาคำศัพท์ บทสนทนา รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่จำเป็นต่างๆ ในสำนักงาน มาไว้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการนำเสนอผลงาน เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับ ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้า สื่อการสอนชุดนี้จะช่วย ให้คุณเชี่ยวชาญในการ ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ขจัดความประหม่า ในการพูดและการสื่อสาร ซึ่งนำไปสู่บรรยากาศการทำงานอันราบรื่น และสัมฤทธิ์ผล
DISC 1:
Unit 1 Hightway to A Job
• การเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน
Unit 2 The Firsh Coming Officer
• การทักทาย
• การแนะนำตัวเองแก่เพื่อนใหม่
• ทำความรู้จักกับบริษัท ตำแหน่งของสถานที่และสิ่งของต่างๆ
Unit 3 About A Job
• บอกคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของตน
• พูดถึงหน้าที่รับผิดชอบของตน
• กิจวัตรประจำวันในที่ทำงาน

DISC 2:
Unit 4 Call Center
• รับโทรศัพท์
• รับฝากข้อความ
• บอกคู่สนทนาว่าคุณไม่สามารถคุยได้
• จบบทสนทนา
• ข้อความเสียง
Unit 5 Advice and Suggestions
• ขอคำแนะนำ
• ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า / เพื่อน
• ให้คำแนะนำแก่เจ้านาย / เพื่อนร่วมงาน
Unit 6 Permission and Help
• ร้องขอการกระทำ
• ขออนุญาต
• อนุญาตและไม่อนุญาต
• ร้องขอความช่วยเหลือ
• ให้และปฏิเสธความช่วยเหลือ
• เสนอการช่วยเหลือ
Unit 7 Everybody Makes Mistakes
• การร้องทุกข์และการขอโทษ

DISC 3:
Unit 8 Appointment
• นัดหมาย
• ปฏิเสธการนัดหมาย
• ตกลงเรื่องเวลาที่สะดวก
• เลื่อนนัดหมาย
• ไปพบตามนัดหมาย
• ไปพบโดยไม่ได้นัดหมาย
Unit 9 Lost in Transportation
• ถามทางและอธิบายทาง
Unit 10 The Terminal
• การซื้อตั๋วเครื่องบิน
• การเช่ารถ
• การซื้อตั๋วรถไฟ
• การจองโรงแรม
• การเข้าพักโรงแรม
• การจ่ายค่าบริการต่างๆ
Unit 11 The Great Presentation
• เริ่มต้นการนำเสนอ
• ดำเนินการนำเสนอต่อ
• จัดการกับคำถามต่างๆ
• จัดการกับสิ่งที่ไม่คาดหมาย
• สรุปสิ่งที่นำเสนอ
• จบการนำเสนอ

I can speak 2 ซีดีมิติใหม่ของการพัฒนาภาษาอังกฤษ สนุกกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ถึง 15 สถานการณ์ และมีความพิเศษสามารถฝึกออกเสียงด้วยตนเองสามารถบันท ึกเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับได้

I can speak 3
ซีดีมิติใหม่ของการพัฒนาภาษาอังกฤษ สนุกกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ถึง 15 สถานการณ์ และมีความพิเศษสามารถฝึกออกเสียงด้วยตนเองสามารถบันท ึกเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับได้

I can speak 4
ซีดีมิติใหม่ของการพัฒนาภาษาอังกฤษ สนุกกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ถึง 15 สถานการณ์ และมีความพิเศษสามารถฝึกออกเสียงด้วยตนเองสามารถบันท ึกเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับได้

I can speak 5ซีดีมิติใหม่ของการพัฒนาภาษาอังกฤษ สนุกกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ถึง 15 สถานการณ์ และมีความพิเศษสามารถฝึกออกเสียงด้วยตนเองสามารถบันท ึกเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับได้

Intermediate English Listening โปรแกรมฝึกหัดการฟังระดับกลาง

WinWay Resume Deluxe ช่วยให้คุณเขียนจดหมายสมัครงาน(Resume) ได้อย่างมืออาชีพ

English for Job Interview
- สอนและแนะนำการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

TENSE สื่อการสอนชุด “Tense” นี้ สามารถให้ความกระจ่างกับทุกข้อสงสัยในเรื่อง Tense ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ท่านประสบปัญหามาเป็นเวลานาน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนผู้เรียนสามารถนำห ลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับทักษะการฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการสอบเข้าในระดับชั้นต่างๆ
• Introduce
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ประเภทกริยา
• Present Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Present Perfect Tense
• Present Perfect Continuous Tense
• สรุปเรื่อง Present Tense
• Past Simple Tense
• Past Continuous Tense
• Past Perfect Tense
• Past Perfect Continuous Tense
• สรุปเรื่อง Past Tense
• Future Simple Tense
• Future Continuous Tense
• Future Perfect Tense
• Future Perfect Continuous Tense
• สรุปเรื่อง Future Tense
• สรุปเรื่อง Tense ทั้งหมด
• เฉลยแบบฝึกหัดทุกบทเรียน

ไวยากรณ์อังกฤษเป็นเร็ว


 คาราโอเกะเพลงเด็กฉลาด ชุดที่ 1
เพลง พาเหรดสระโอ, เพลง แม่ไก่ใจดี, เพลง ผักแสนอร่อย, เพลง สามัคคีร่วมใจ, เพลง ไม่นอนดึก, เพลง ป่าหรรษา, เพลง ออกกำลังกาย, เพลง เรารักธรรมชาติ, เพลง เด็กดี, เพลง ทางม้าลาย
 คาราโอเกะเพลงเด็กฉลาด ชุดที่ 2
มีเพลงเจ้ายุงลายตัวร้าย ตื่นแต่เช้า ไปโรงเรียนกันเถอะ มาเล่นกีฬา เมฆน้อยคอยฝน บ้านน่าอยู่
 คาราโอเกะเพลงเด็กฉลาด ชุดที่ 3มีเพลงไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ แต่ไม่มีนมให้ลูกกิน, นาฬิกาบอกเวลา, เพลงนิทานไข่ทองคำ, สิงโตเจ้าป่า, ปลากระดี่ได้น้ำ, ลูกอมอันตราย
Barney พากย์ไทย  สนุกกับจินตนาการ
 อักษรไหนอยู่ในชื่อเรา
 คาวบอยบาร์นี
 เต้นไป& ร้องไป สุขหัวใจกับบาร์นี
 การแสดงสดในนครนิวยอร์ค 1/2
 การแสดงสดในนครนิวยอร์ค 2/2
 บาร์นี่กับรถโดยสารมหาสนุก
 บาร์นี่ท่องอวกาศ
 สุดยอดนิทานในดวงใจ
 ฉลองวันแห่งความสุข
 เฮฮาปาร์ตี้ในวันฮาโลวีน
 สนุกสนานกับการนับเลข
 ผจญภัยบนเกาะแห่งจินตนาการ
 ฉลองคริสต์มาส
 สุดยอดเพลงในดวงใจจากบาร์นี่
 กลางวันสดชื่นกลางคืนสดใส
 กลม ๆ กลิ้ง ๆ เราซิ่งไปรอบเมือง
 ตู้ เกมมหัศจรรย์
 มนต์เพลงในป่าวิเศษ
 สุดยอดนิทานในดวงใจ
 1-2-3-4 ฤดูที่ น่าทึ่ง
 บาร์นี่กับดินแดน มหัศจรรย์
 เดินไปรอบ ๆ เมืองกับบาร์นี่
 โลกคือวิมานของเรา


 ลูกเจี๊ยบตัวโต เพื่อนรักของ HYFY
 ลูกเจี๊ยบตัวโต ABC มาฝาก 1
 ลูกเจี๊ยบตัวโต ABC มาฝาก 2
 ลูกเจี๊ยบตัวโต HYFY กับเพื่อนตัวโต
 ลูกเจี๊ยบตัวโต บินไปกับ HYFY
 ลูกเจี๊ยบตัวโต 123 มีไว้ทำไม
 ลูกเจี๊ยบตัวโต คาราโอเกะ 1
 ลูกเจี๊ยบตัวโต คาราโอเกะ 2
 ลูกเจี๊ยบตัวโต คาราโอเกะ 3
 ลูกเจี๊ยบตัวโต คาราโอเกะ 4

A Television Course "Let's Learn Japanese Basic" ใช้เปิดสอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในไทยหลายแห่ง

Let's Learn Japanese Basic คือชุดการเรียนรู้ที่ออกอากาศทางทีวีและได้รวบรวมมาใ ห้คุณได้เรียนรู้อย่างสะดวกอีกครั้ง บทเรียนได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่ต้องการเรียนพื้นฐานข องภาษาญี่ปุ่นผ่านทางละครซึ่งแสดงด้วยมนุษย์ แต่ละบทจะใช้เวลาเรียนประมาณ 30 นาทีโดยยึดแนวทางการเรียนตามหนังสือ "Yan and the Japanese People" โดยจะนำเสนอการเรียนผ่านทางประสบการณ์ของชายหนุ่มชาว ต่างชาติซึ่งเพิ่งจะเดินทางไปถึงเมืองโตเกียว ด้วยวิธีนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมั่นใจได้ว่ าผู้เรียนจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้หลายหลากจากสไตล์ การใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในบทเรียนแบบร่วมสมัยด้วย


Let's Learn Japanese Basic 1 (Included e-books)
ประกอบด้วย 26 บทเรียน โดยในแต่ละบทจะเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมแบบฝึ กหัด (ซึ่งใน e-book ประกอบการเรียนจะแสดงบทสนทนานี้ คำศัพท์ และการอธิบายไวยากรณ์ต่างๆด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบ romanji) แบบฝึกการออกเสียงและการเขียน (แนะนำให้รู้จักกับอักษร hiragana และการออกเสียง) วัฒนธรรมและการใช้ชีวิต กลุ่มคำศัพท์และวลีที่จำเป็นต้องรู้ (แสดงรายการคำศัพท์พร้อมคำแปล) คำตอบของแบบฝึกหัดและคำแนะนำ

Let's Learn Japanese Basic 2 (Included e-books)
บทเรียนต่อเนื่องจากชุด Let's Learn Japanese Basic 1 โดยเริ่มจากบทที่ 27 ถึง 52
 

Create Date : 07 พฤศจิกายน 2550
31 comments
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2550 18:18:15 น.
Counter : 2549 Pageviews.

 

น่าสนใจค่ะ ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนค่ะช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ tum_pakapan@hotmail.com

 

โดย: toom IP: 203.146.95.214 7 พฤศจิกายน 2550 12:35:08 น.  

 

เมล์ถามได้เลยที่ wipa_eng@hotmail.com

 

โดย: ooo (wip_eng ) 7 พฤศจิกายน 2550 14:09:34 น.  

 

ขอถามนิดนึงคะ การจัดส่งทางไปรษณีย์ใช้เวลาประมาณกี่วันคะ?
อยู่ใน กทม.คะใ

 

โดย: <img src=http://www.bloggang.com/emo/emo18.gif> IP: 58.136.71.52 23 พฤศจิกายน 2550 15:22:55 น.  

 

ประมาณสองวันค่ะ ถ้าไม่มีaccident นะคะอิอิ

 

โดย: w IP: 202.57.168.156 24 พฤศจิกายน 2550 23:11:15 น.  

 

rosetta english มีกี่แผ่น ราคาเท่าไร

 

โดย: wayfarer IP: 124.121.126.132 25 พฤศจิกายน 2550 21:22:44 น.  

 

rosetta english มีกี่แผ่น ราคาเท่าไร

 

โดย: wayfarer IP: 124.121.126.132 25 พฤศจิกายน 2550 21:22:58 น.  

 

ราคาอยู่ตรงไหนคะ

 

โดย: sainamมะได้ล็อก IP: 203.172.199.254 26 พฤศจิกายน 2550 15:23:05 น.  

 

ต้องเมล์ไปถามนะจ๊ะ

 

โดย: wip IP: 125.27.0.104 27 พฤศจิกายน 2550 11:56:46 น.  

 

ขอบคุนคร่า

 

โดย: omi IP: 203.144.187.18 23 ธันวาคม 2550 14:18:46 น.  

 

น่าสนใจมากค่ะ ขอทราบรายละเอียดในการซื้อด้วยค่ะ ต้องการแบบด่วนด้วยนะคะ ต้องพูดeng ให้ได้ภายใน 3 เดือนค่ะไม่อย่างนั้นจะถูกไล่ออก แย่แล้วเรา.......

 

โดย: pattap IP: 61.91.219.195 24 มกราคม 2551 15:14:29 น.  

 

สนใจมากค่ะ อยากทราบรายละเอียดในการซื้อ และราคาสินค้าด้วยค่ะ

jertaim@hotmail.com

 

โดย: jertaim IP: 202.91.18.206 17 กุมภาพันธ์ 2551 21:14:44 น.  

 

อยากทราบรายละเอียด สื่อการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Office English ต้องทำไงบ้างครับอยากได้ (ต้องติดต่อและไปต่างประเทศบ่อย) tnirin@yahoo.com

 

โดย: tnirin IP: 222.123.188.5 21 กุมภาพันธ์ 2551 2:37:06 น.  

 

may.8888886@hotmail.com

 

โดย: may IP: 58.8.37.216 22 กุมภาพันธ์ 2551 16:17:51 น.  

 

อยากทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ..แบบด่วนนะคะ ช่วยบอกรายละเอียดด้วยนะคะว่าราคาของแต่ละโปรแกรมเท่าไหร่คะ.อยากได้มาเรียนจริงๆคะ..
nanc2526@hotmail.com

 

โดย: nan IP: 124.121.180.164 23 กุมภาพันธ์ 2551 19:54:17 น.  

 

ขอทราบรายละเอียดในการซื้อด้วยค่ะ nuganjun@hotmail.com

 

โดย: kan IP: 202.28.181.200 28 กุมภาพันธ์ 2551 10:58:15 น.  

 

Cambridge English Grammar In Use with Answers and CD ROM, 3rd Edition (1 cd)

ชุดหนังสือและซีดีสำหรับอ้างอิงและฝึกหัดด้วยตัวเองส ำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับกลาง ในฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 นี้เป็นการปรับปรุงแบบเต็มรูปแบบจากชุดสอนไวยากรณ์เด ิม แต่ยังคงส่วนหลักๆที่สำคัญๆอย่างความชัดเจนในการอธิบ ายและความง่ายต่อการใช้งานไว้อย่างครบถ้วนซึ่งได้ทำใ ห้หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียนและผู ้สอน

ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น โดยในแบบฝีกหัดจะมีคำเฉลยไว้ให้ตรวจสอบด้วย ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้ชุดการเรียนนี้ได้ทั้งในห้อง เรียนและสำหรับฝึกทำที่บ้าน

เนื้อหาที่จะได้เรียนประกอบด้วย
- Present and past
- Present perfect and past
- Future
- Modals
- If and wish
- Passive
- Reported speech
- Questions and auxiliary verbs
- ing and the innitive
- Articles and nouns
- Pronouns and determiners
- Relative clauses
- Adjectives and adverbs
- Conjunctions and prepositions
- Prepositions
- Phrasal verbs

หมายเหตุ: ชุดการเรียน English Grammar In Use เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้งจึงจำเป็นต้องติดตั้งและใช้งานด้วยคอมพิวเตอร ์เท่านั้น

 

โดย: เพิ่มเติม IP: 58.9.202.235 8 มีนาคม 2551 22:40:45 น.  

 

สนใจที่จะซื้อทุกอย่างขอรายละเอียดราคาด้วยครับ ด่วน


กรุง
sombutpc@hotmail.com

 

โดย: กรุง IP: 58.137.117.49 12 มีนาคม 2551 16:53:33 น.  

 

ราคาเท่าไหร่ค่ะ (mini_pung@yahoo.com)
แผ่นซีดีภาษาอังกฤษ ค่ะ

 

โดย: ผึ้ง IP: 58.9.237.169 13 มีนาคม 2551 4:32:51 น.  

 

สนใจค่ะ
ราคาเท่าไหร่
ช่วยติดต่อกลับดัวยนะคะ
dragonshy_18@hotmail.com

 

โดย: Ying IP: 125.24.243.78 30 มีนาคม 2551 18:04:34 น.  

 

สนใจที่จะสั่งซื้อค่ะ รบกวนช่วยส่งราคากลับมาด้วยค่ะ
miew_tamon@hotmail.com
kunyakorn@vmultimedia.net

 

โดย: kunyakorn IP: 58.8.236.141 7 เมษายน 2551 12:26:39 น.  

 

สนใจ Tell Me More ค่ะ mail ราคากลับมาด้วยนะค่ะ english คะ penguinonline13@hotmail.com

 

โดย: penguin IP: 202.183.220.14 18 เมษายน 2551 14:37:08 น.  

 

สนใจมากครับ ขอทราบรายละเอียดการสั่งซื้อ และ ราคา ทุกชุดเลยนะครับ
tussawech@hotmail.com

 

โดย: tussawech IP: 58.9.47.62 25 เมษายน 2551 16:01:59 น.  

 

ราคาเท่าไหร่ค่ะ ช่วยส่งมาด้วยน่ะค่ะ
bellz_8_luxna@hotmail.com

 

โดย: bell IP: 124.120.89.121 27 เมษายน 2551 12:44:17 น.  

 

สนใจที่จะซื้อทุกอย่างขอรายละเอียดราคาด้วยนะคะ ขอทราบรายละเอียดการสั่งซื้อ และ ราคา ทุกชุด เลยนะคะ
varee_blue@hotmail.com

 

โดย: vaaaa IP: 203.155.229.125 2 พฤษภาคม 2551 16:03:24 น.  

 

ขอรายละเอียดราคาด้วยนะคะ ขอทราบรายละเอียดการสั่งซื้อ และ ราคา ทุกชุด เลยนะคะ
wongwichitra@yahoo.com

 

โดย: vi IP: 124.120.132.160 6 พฤษภาคม 2551 12:38:11 น.  

 

ขอรายละเอียด และราคาของทุกชุดเลยค่ะ
npatcharin@nmt.th.com

 

โดย: พัชรินทร์ IP: 202.149.25.241 7 พฤษภาคม 2551 18:43:18 น.  

 

เอ๊ะ ทำไมรายชื่อโปรแกรมเหมือนของอีกคนหนึ่งเลยอะ เป็นเพื่อนกันรึเปล่าอะ หรือว่าไปก็อปเค้ามาเปล่าอะ
แต่ของคุณแพงจัง ซีดี 100 ดีวีดี 250 แพงมากๆ

ของออริจันัล ซีดีแค่ 25 ดีวีดีแค่ 40 เองมั่ง
ที่นี้อะ
//dvd2hand.tv/forum/showthread.php?t=396

เค้าขายถูกกว่าตั้งเยอะแนะ มีรูปให้ดูด้วย มีรหัสให้แทร็คตามสินค้าได้ด้วย ดูน่าเชื่อถือกว่าเยอะเลย
ก็อบเค้ามาขายแล้วยัง คิดราคาโหดอีก อย่างนี้ไม่น่าสนับสนุนนะ

จบตั้งวิศวะ จุฬา ไม่น่าเลย.......

 

โดย: เอาเปรียบกันเห็นๆ IP: 202.91.19.204 9 พฤษภาคม 2551 0:52:37 น.  

 

very nice details about present perfect tense Thanks นะครับ

 

โดย: คุณ โตน 19 กันยายน 2554 14:31:34 น.  

 

สนใจdynamic english คะ
ซื้อยกเซตราคาเท่าไหร่คะ
Tuxakii@gmail.com

 

โดย: tuxx IP: 172.16.1.204, 115.87.205.76 7 มีนาคม 2555 18:08:44 น.  

 

สนใจเหมือนกันค่ะ
Krittrin.km@hotmail.com

 

โดย: re IP: 124.121.48.120 7 ธันวาคม 2555 19:57:10 น.  

 

สนใจมากครับ ช่วยส่งรายละเอียดมาให้หน่อยครับ
ืnoppadon_2222@hotmail.com

 

โดย: nop IP: 27.55.14.47 10 กุมภาพันธ์ 2558 22:40:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 

wip_eng
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
wipa_eng@hotmail.com
[Add wip_eng's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com