"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
31 สิงหาคม 2555
 
All Blogs
 
บล็อกอันดับที่ ๓๓๓๓๓ ฉันรักสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ


ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระพุทธเจ้าข้า


สิริสวัสดิ์ศุกรวาร สิริมานรมณีย์นะคะ


Hobby Blog ค่ะ

Create Date : 31 สิงหาคม 2555
Last Update : 31 สิงหาคม 2555 7:14:35 น. 52 comments
Counter : 4904 Pageviews.

 
ข้อมูล sirivinit's blog

จำนวน Group Blog 211 กลุ่ม

กลุ่ม ๑.คุยกันฉันมิตรกับวินิติ์ศิริ จำนวน 296 Blog
กลุ่ม ๑/๑.คุยกันฉันมิตรกับวินิติ์ศิริ จำนวน 21 Blog
กลุ่ม ๒.วินิติ์ศิริเลบงเชลงพจน์ จำนวน 188 Blog
กลุ่ม ๓.ปรีดิ์มานมูรธารสณหทัย จำนวน 125 Blog
กลุ่ม ๔.มณิมัยมนัสชื่นรื่นรมณีย์ จำนวน 233 Blog
กลุ่ม ๕.ปรียมัยสิริวลีรมเยศ จำนวน 108 Blog
กลุ่ม ๖.เกศกมลเกษมสรวลสำรวลรื่น จำนวน 105 Blog
กลุ่ม ๗.ชื่นพิกุลแก้วเกดกรรณิการ์แกม จำนวน 113 Blog
กลุ่ม ๘.แซมพฤกษาลดาดินติณชาติ จำนวน 246 Blog
กลุ่ม ๘/๑.แซมพฤกษาลดาดินติณชาติ จำนวน 199 Blog
กลุ่ม ๙.สุมามาลย์เดียรดาษประดับดง จำนวน 237 Blog
กลุ่ม ๙/๑.สุมามาลย์เดียรดาษประดับดง จำนวน 69 Blog
กลุ่ม ๑๐.จิตดำรงเพียงพิสุทธิ์ประภาใส จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๐/๑.จิตดำรงเพียงพิสุทธิ์ประภาใส จำนวน 76 Blog
กลุ่ม ๑๐/๒ จิตดำรงเพียงพิสุทธิ์ประภาใส จำนวน 48 Blog
กลุ่ม ๑๑.รวิมัยนัยน์โสตโลดตามโลก จำนวน 313 Blog
กลุ่ม ๑๑/๑.รวิมัยนัยน์โสตโลดตามโลก จำนวน 217 Blog
กลุ่ม ๑๒.โภคนิธิสิริพจน์จรสรจน์ จำนวน 101 Blog
กลุ่ม ๑๓.อารัมภ์พจนาคีตากานต์ จำนวน 262 Blog
กลุ่ม ๑๔.กมลมานชนมดลลุศตวรรษ จำนวน 241 Blog
กลุ่ม ๑๔/๑ กมลมานชนมดลลุศตวรรษ จำนวน 90 Blog
กลุ่ม ๑๕.สิริสวัสดิ์มูรธาณหทัย ๓/๑ จำนวน 123 Blog
กลุ่ม ๑๖.ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์ จำนวน 164 Blog
กลุ่ม ๑๗.เอกดำรงอุปบัตินิวัติวาร จำนวน 65 Blog
กลุ่ม ๑๘.สุขุมาลยมาศวรนาถนารี จำนวน 105 Blog
กลุ่ม ๑๙.ปิ่นจักรีขัตติยรัชธำรงวงศ์ จำนวน 56 Blog
กลุ่ม ๒๐.ดรุณีลออองค์บุษปวัลลิ์ จำนวน 29 Blog
กลุ่ม ๒๑.อัพภันตรไพรัชบุระเขต จำนวน 120 Blog
กลุ่ม ๒๒.พิริเยศบุรพกษัตริยา จำนวน 64 Blog
กลุ่ม ๒๓.ปิยาโคลงฉันท์กาพย์กลอน จำนวน 126 Blog
กลุ่ม ๒๔.พรจรสรจนาอักษรากานต์ จำนวน 79 Blog
กลุ่ม ๒๔/๑.พรจรสรจนาอักษรากานต์ จำนวน 70 Blog
กลุ่ม ๒๕.พิมานรมย์บุรินทร์รัตนเรือง จำนวน 231 Blog
กลุ่ม ๒๖.เนื่องพิชาศิลปประสาทสาร จำนวน 69 Blog
กลุ่ม ๒๗.สูรย์รัศมิมานปราชญ์สโมสร จำนวน 142 Blog
กลุ่ม ๒๘.ขจรพฤทธิพรเวทยพยัต จำนวน 88 Blog
กลุ่ม ๒๙.มัยมนัสรมณีย์ปิยมิตร จำนวน 274 Blog
กลุ่ม ๒๙/๑.รื่นรมณีย์ปิยมิตรจิตสานใจ จำนวน 19 Blog
กลุ่ม ๓๐.จิตสวัสดิ์มูรธาณหทัย ๓/๒ จำนวน 103 Blog
กลุ่ม ๓๑.นราศัยวไลไพรัชวรบูรณ์ จำนวน 158 Blog
กลุ่ม ๓๒.พูนสิริพัฒนภูมิมณฑล จำนวน 69 Blog
กลุ่ม ๓๓.ฉมาดลถกลปัฐพินทรา จำนวน 55 Blog
กลุ่ม ๓๔.วินิติ์ตรามูรธาณหทัย ๓/๓ จำนวน 107 Blog
กลุ่ม ๓๕.วลัยบุรินทรารัตน์จรัสเรือง ๒๕/๑ จำนวน 123 Blog
กลุ่ม ๓๖.ภพเมลืองอดิศูรนราศัย จำนวน 41 Blog
กลุ่ม ๓๗.สิริพิชญ์สุวินิจวิจารณ์นัย จำนวน 101 Blog
กลุ่ม ๓๘.สุมาลัยอวลอาบอบตรลบมาน จำนวน 106 Blog
กลุ่ม ๓๙.อลังการอร่ามเรืองเครื่องคาวหวาน จำนวน 445 Blog
กลุ่ม ๓๙/๑.อลังการอร่ามเรืองเครื่องคาวหวาน จำนวน 223 Blog
กลุ่ม ๓๙/๒.อลังการอร่ามเรืองเครื่องคาวหวาน จำนวน 265 Blog
กลุ่ม ๓๙/๓.อลังการอร่ามเรืองเครื่องคาวหวาน จำนวน 112 Blog
กลุ่ม ๔๐.ทิพยพิมานวสุจุฑามัณฑ์ จำนวน 107 Blog
กลุ่ม ๔๑.ศิริศัพท์ประสาสันทน์อัชฌาศัย จำนวน 121 Blog
กลุ่ม ๔๒.วิจารณ์นัยสิริพิชญ์พินิจมัย ๓๗/๑ จำนวน 20 Blog
กลุ่ม ๔๓.หฤทัยนิวัทธ์เวทยวาร จำนวน 95 Blog
กลุ่ม ๔๔.สิริมานวจนัตถ์ปวัตติ จำนวน 71 Blog
กลุ่ม ๔๕.โชคนิธิเพิ่มพูนศุภอักษร จำนวน 26 Blog
กลุ่ม ๔๖.นภาจรดาริกาจ้าจำรัส จำนวน 243 Blog
กลุ่ม ๔๖/๑.นภาจรดาริกาจ้าจำรัส จำนวน 234 Blog
กลุ่ม ๔๖/๒.นภาจรดาริกาจ้าจำรัส จำนวน 47 Blog
กลุ่ม ๔๗.วรณัฐมธุรมหสรร จำนวน 50 Blog
กลุ่ม ๔๘.ต่างเผ่าพันธุ์ไถลแสร้งแถลงสรรพ จำนวน 314 Blog
กลุ่ม ๔๙.อัพภันตรไพจิตรพิศิษฐ์ศรี จำนวน 45 Blog
กลุ่ม ๕๐.หทัยเปรมปรีดิ์รมณีย์ภิรมยา จำนวน 102 Blog
กลุ่ม ๕๑.พันวัจนาอารัมภคีตกานต์ จำนวน 83 Blog
กลุ่ม ๕๒.สิริมานก้านกิ่งกนกแกมเกลากาญจน์ จำนวน 102 Blog
กลุ่ม ๕๓.ศุภวารดั่งดวงแก้วส่องหทัยเรือง จำนวน 99 Blog
กลุ่ม ๕๔.เรื้องเรื้องเรียงเรียงเห็นเห็จเหาะเหินหาว จำนวน 60 Blog
กลุ่ม ๕๕.งามอะคร้าวด้วยสองหัตถ์สวัสดิ์สิริ จำนวน 161 Blog
กลุ่ม ๕๖.ขุมนิธิคาราวัจโจ..โอ้หัตถ์ทิพย์ จำนวน 94 Blog
กลุ่ม ๕๗.วับวับวิบวิบคฤหาสน์วโรฬาร จำนวน 89 Blog
กลุ่ม ๕๘.มานชิดมโนชัดมนัสเฉิดเลิศฉายฉาน จำนวน 110 Blog
กลุ่ม ๕๙.สิริมานวัฒนาประภาโรจน์ จำนวน 109 Blog
กลุ่ม ๖๐.นิธิวิโรจน์วัฒนาประภาฉาย จำนวน 180 Blog
กลุ่ม ๖๑.เรื่อเรืองผกายศิรวัฒนโชติ จำนวน 189 Blog
กลุ่ม ๖๒.สิรินิโรธบุระรัตน์อัจจันต์สงฆ์ จำนวน 97 Blog
กลุ่ม ๖๓.จิตจำนงค์เสพมงคลกมลสันติ์ จำนวน 97 Blog
กลุ่ม ๖๔.วรมัญจ์ทุกศาสน์ภาสจรัสโรจนา จำนวน 151 Blog
กลุ่ม ๖๕.นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า .. สิน่าคิด จำนวน 274 Blog
กลุ่ม ๖๕/๑.นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า .. สิน่าคิด จำนวน 183 Blog
กลุ่ม ๖๕/๒. นิทานเซน จำนวน 147 Blog
กลุ่ม ๖๖.มหากาพย์พุทธจริต มหากวีคิด ทวิปราชญ์รจนา จำนวน 119 Blog
กลุ่ม ๖๗.โศจนาคราลาลับมิกลับมา จำนวน 104 Blog
กลุ่ม ๖๘.วิทยากลเวทย์โกวิทจินต์ จำนวน 100 Blog
กลุ่ม ๖๙.ปฐพินทร์จตุบท-สารพัดบาท จำนวน 329 Blog
กลุ่ม ๖๙/๑.ปฐพินทร์จตุบท-สารพัดบาท จำนวน 241 Blog
กลุ่ม ๖๙/๒.ปฐพินทร์จตุบท-สารพัดบาท จำนวน 251 Blog
กลุ่ม ๗๐.ฆานประสาทอาหุดีคีตกานต์ จำนวน 69 Blog
กลุ่ม ๗๑.เชี่ยวชาญชัดสุพิชาสิกขาลัย จำนวน 36 Blog
กลุ่ม ๗๒.องคมนตรีไทยในจอมราชัน จำนวน 21 Blog
กลุ่ม ๗๓.อภิวันทน์วุฒิ์วิธูบูรพาจารย์ จำนวน 30 Blog
กลุ่ม ๗๔.สุวานเลิศวินัยช่วงใช้องค์ภูมี จำนวน 116 Blog
กลุ่ม ๗๕.มนัสปลื้มมโนปรีดิ์สิรีประภัสสร์ จำนวน 53 Blog
กลุ่ม ๗๖.สุมนัสสราญรมย์ชมพันธุ์พฤกษ์ จำนวน 22 Blog
กลุ่ม ๗๗.สุดพันลึกเหนือคน ซูเปอร์แมน จำนวน 51 Blog
กลุ่ม ๗๘.นับแสนดวงน้อย ค่อยๆ เก็บสะสม จำนวน 169 Blog
กลุ่ม ๗๙.สำรวลรื่นเริงรมย์กุก่องซองตรา จำนวน 94 Blog
กลุ่ม ๗๙/๑.สำรวลรื่นเริงรมย์กุก่องซองตราเทศ จำนวน 12 Blog
กลุ่ม ๘๐.นิธิปิยาดวงตราไปรษณีย์ไทย จำนวน 10 Blog
กลุ่ม ๘๑.สราญใจไปรษณียากรเมืองเทศ จำนวน 170 Blog
กลุ่ม ๘๒.แสนวิเศษดวงน้อยๆค่อยเรียนรู้ จำนวน 34 Blog
กลุ่ม ๘๓.แสตมป์หรูดูแล้วสุดแสนหฤหรรษ์ จำนวน 68 Blog
กลุ่ม ๘๓/๑.ภาพดาริกาหรูดูแล้วสุดหฤหรรษ์ จำนวน 1 Blog
กลุ่ม ๘๔.สิรินันทน์รื่นเริงรมย์อุดมพิชญา จำนวน 142 Blog
กลุ่ม ๘๕.หนังสือมีค่าจึงสรรมาเก็บถนอม จำนวน 100 Blog
กลุ่ม ๘๖.เก็จกุก่องออมงานศิลป์รังสรรค์สฤษฏ์ จำนวน 49 Blog
กลุ่ม ๘๗.รักษ์ชีวิตจิตวิวัฒน์พัฒนากาย จำนวน 399 Blog
กลุ่ม ๘๗/๑.รักษ์ชีวิตจิตวิวัฒน์พัฒนากาย จำนวน 93 Blog
กลุ่ม ๘๗/๒.รักษ์ชีวิตจิตวิวัฒน์พัฒนากาย จำนวน 315 Blog
กลุ่ม ๘๗/๓ รักษ์ชีวิตจิตวิวัฒน์พัฒนากาย จำนวน 50 Blog
กลุ่ม ๘๘.ตริตามความหมายบรรพชีวินวิทยา จำนวน 59 Blog
กลุ่ม ๘๙.มหาชาติวัฒนาจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 246 Blog
กลุ่ม ๘๙/๑.มหาชาติวัฒนาจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 254 Blog
กลุ่ม ๘๙/๒ มหาชาติวัฒนาจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 41 Blog
กลุ่ม ๙๐.หทัยเพียรวิพัฒน์วัฒนวิบูลย์ จำนวน 244 Blog
กลุ่ม ๙๐/๑.หทัยเพียรวิพัฒน์วัฒน..ทิเบต จำนวน 43 Blog
กลุ่ม ๙๑.จันทร์สูริย์ดาราผกายสายบูรพมาส จำนวน 128 Blog
กลุ่ม ๙๒.ธ มหาราชเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน 71 Blog
กลุ่ม ๙๓.วาดฟ้าคคนัมพรดาริกะพร่างพราย จำนวน 390 Blog
กลุ่ม ๙๓/๑.วาดฟ้าคคนัมพรดาริกะพร่างพราย จำนวน 74 Blog
กลุ่ม ๙๓/๒.วาดฟ้าคคนัมพรดาริกะพร่างพราย จำนวน 307 Blog
กลุ่ม ๙๔.รัถยาบทจรหมายจรดล จำนวน 236 Blog
กลุ่ม ๙๔/๑.รัถยาบทจรหมายจรดล จำนวน 242 Blog
กลุ่ม ๙๔/๒ รัถยาบทจรหมายจรดล จำนวน 13 Blog
กลุ่ม ๙๕.พิภพจบมณฑลยลรัศมีรุจีรัตน์ จำนวน 280 Blog
กลุ่ม ๙๕/๑.พิภพจบมณฑลยลรัศมีรุจีรัตน์ จำนวน 246 Blog
กลุ่ม ๙๖.สิริสวัสดิ์วัฒนมงคลกมลสุข จำนวน 177 Blog
กลุ่ม ๙๗.นิรทุกข์สุขกมลสรรพลพิสัยสุทธิ์ จำนวน 255 Blog
กลุ่ม ๙๗/๑.นิรทุกข์สุขกมลสรรพลพิสัยสุทธิ์ จำนวน 138 Blog
กลุ่ม ๙๘.ภาพพุทธประวัติจอมจักรพรรดิศาสน์ จำนวน 130 Blog
กลุ่ม ๙๙.สิริมาศรมณีย์คีตะ ณ หทัย จำนวน 313 Blog
กลุ่ม ๑๐๐.เปรมปรีดิ์มัยพิสัยสุทธิ์วุฒิพิเนต จำนวน 217 Blog
กลุ่ม ๑๐๑.สังเกตดีดีมีไปรษณีย์บ้านคุณไหม จำนวน 12 Blog
กลุ่ม ๑๐๒.งามสุดฤทัยบัตรภาพตราไปรษณีย์ จำนวน 47 Blog
กลุ่ม ๑๐๓.บล็อกเฉพาะกิจ-มิตรของพี่นาถ-ความรู้ทั่วไป จำนวน 262 Blog
กลุ่ม ๑๐๓/๑.บล็อกเฉพาะกิจ - มิตรของพี่นาถ จำนวน 11 Blog
กลุ่ม ๑๐๔.ยอดวรรณคดีไทยประทับใจนัก จำนวน 5 Blog
กลุ่ม ๑๐๕.ผจงรักษ์กรองสรรค์วรรณวิจิตรศิลป์ จำนวน 14 Blog
กลุ่ม ๑๐๖.เทพเทพินทร์เพราพงาดุจรานี จำนวน 79 Blog
กลุ่ม ๑๐๗.สรรหาสิ่งดีเล่าสู่กันฟัง จำนวน 218 Blog
กลุ่ม ๑๐๘.กิรดังเสพสดับมา .. ก็ว่าสนุก จำนวน 243 Blog
กลุ่ม ๑๐๘/๑ กิรดังเสพสดับมา .. ก็ว่าสนุก จำนวน 76 Blog
กลุ่ม ๑๐๙.นิราศทุกข์สนุกเสพวรรณเลขา จำนวน 19 Blog
กลุ่ม ๑๑๐.วสุนทราคราสบนภเวหน จำนวน 227 Blog
กลุ่ม ๑๑๑.นภาดลยลพสุธามาศฉลาดรับ จำนวน 226 Blog
กลุ่ม ๑๑๒.ข่าวพร้อมสรรพขอเชิญทุกท่านเสพ จำนวน 223 Blog
กลุ่ม ๑๑๓.งามดั่งเทพนิรมิตพิศแสนหรู จำนวน 223 Blog
กลุ่ม ๑๑๓/๑.งามดั่งเทพนิรมิตพิศแสนหรู จำนวน 392 Blog
กลุ่ม ๑๑๓/๒ งามดั่งเทพนิรมิตพิศแสนหรู จำนวน 96 Blog
กลุ่ม ๑๑๔.เชิญอ่านดูข่าวควรรู้ของทุกท่าน จำนวน 233 Blog
กลุ่ม ๑๑๕.อภินิหารมั่นคงในองค์พระพุทธา จำนวน 155 Blog
กลุ่ม ๑๑๖.ภพสวรรยาคราเฉิดในจอแก้ว จำนวน 251 Blog
กลุ่ม ๑๑๖/๑ ภพสวรรยาคราเฉิดในจอแก้ว จำนวน 239 Blog
กลุ่ม ๑๑๖/๒ ภพสวรรยาคราเฉิดในจอแก้ว จำนวน 31 Blog
กลุ่ม ๑๑๗.ทินกาลผ่านมาแล้ววันสำคัญ จำนวน 79 Blog
กลุ่ม ๑๑๘.เชิญสรวลสันต์กับข่าวที่ท่านควรรู้ จำนวน 236 Blog
กลุ่ม ๑๑๙.เชิญแวะดูข่าวที่ท่านควรรู้ทั้งนั้น จำนวน 238 Blog
กลุ่ม ๑๒๐.ตรึกอนันต์พระเมตตาบารมี จำนวน 136 Blog
กลุ่ม ๑๒๑.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ จำนวน 237 Blog
กลุ่ม ๑๒๒.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒ จำนวน 234 Blog
กลุ่ม ๑๒๓.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓ จำนวน 166 Blog
กลุ่ม ๑๒๔.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๔ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๒๕.องค์สมมุติเทพบนหน้าเหรียญ จำนวน 91 Blog
กลุ่ม ๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ จำนวน 5 Blog
กลุ่ม ๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด จำนวน 5 Blog
กลุ่ม ๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก จำนวน 1 Blog
กลุ่ม ๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์ จำนวน 1 Blog
กลุ่ม ๑๒๖.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๕ จำนวน 241 Blog
กลุ่ม ๑๒๗.ดั่งมนตร์เทพคนธรรพ์บรรเลงหวาน จำนวน 314 Blog
กลุ่ม ๑๒๗/๑ ดั่งมนตร์เทพคนธรรพ์ ฯ จำนวน 136 Blog
กลุ่ม ๑๒๘.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๖ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๒๙.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๗ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๓๐.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๘ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๓๑.เปรมปรีดิ์มานเชิญอ่านเรื่องสั้น .. ท่านเจียวต้าย จำนวน 69 Blog
กลุ่ม ๑๓๒.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๙ จำนวน 226 Blog
กลุ่ม ๑๓๓.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๐ จำนวน 243 Blog
กลุ่ม ๑๓๔.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๑ จำนวน 238 Blog
กลุ่ม ๑๓๕.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๒ จำนวน 231 Blog
กลุ่ม ๑๓๖.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๓ จำนวน 234 Blog
กลุ่ม ๑๓๗.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๔ จำนวน 280 Blog
กลุ่ม ๑๓๘.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๕ จำนวน 243 Blog
กลุ่ม ๑๓๙.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๖ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๔๐.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๗ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๔๑.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๘ จำนวน 238 Blog
กลุ่ม ๑๔๒.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๑๙ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๔๓.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๐ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๔๔.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๑ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๔๕.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๒ จำนวน 226 Blog
กลุ่ม ๑๔๖.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๓ จำนวน 215 Blog
กลุ่ม ๑๔๗.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๔ จำนวน 228 Blog
กลุ่ม ๑๔๘.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๕ จำนวน 238 Blog
กลุ่ม ๑๔๙.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๖ จำนวน 231 Blog
กลุ่ม ๑๕๐.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๗ จำนวน 229 Blog
กลุ่ม ๑๕๑.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๘ จำนวน 246 Blog
กลุ่ม ๑๕๒.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๒๙ จำนวน 236 Blog
กลุ่ม ๑๕๓.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๐ จำนวน 232 Blog
กลุ่ม ๑๕๔.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๑ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๕๕.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๒ จำนวน 232 Blog
กลุ่ม ๑๕๖.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๓ จำนวน 239 Blog
กลุ่ม ๑๕๗.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๔ จำนวน 339 Blog
กลุ่ม ๑๕๘.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๕ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๕๙.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๖ จำนวน 383 Blog
กลุ่ม ๑๖๐.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๗ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๖๑.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๘ จำนวน 245 Blog
กลุ่ม ๑๖๒.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๓๙ จำนวน 232 Blog
กลุ่ม ๑๖๓.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๔๐ จำนวน 231 Blog
กลุ่ม ๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียว ๑๐๐ เอนทรี่ให้คุณป้าชม จำนวน 100 Blog
กลุ่ม ๑๖๕.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๔๑ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๖๖.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๔๒ จำนวน 230 Blog
กลุ่ม ๑๖๗.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๔๓ จำนวน 233 Blog
กลุ่ม ๑๖๘.สารพันข่าวมีให้ท่านเสพ ๔๔ จำนวน 92 Blog

จำนวน Blog รวม 33333 Blog

จำนวนผู้ชม 2861845 ครั้ง

จำนวนผู้ชม Profile 742 ครั้งโดย: sirivinit วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:7:16:33 น.  

 
178 different countries have visited this site

Newest Country

Iran
Last Visited August 29, 2012โดย: sirivinit วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:7:18:23 น.  

 
สถิติประจำวันที่ 2012-08-30

No./Rank. URL IP Visitors Pageviews

1/5. //vinitsiri.bloggang.com 14,255 15,119 44,860
2/6. http:cartoonthai.bloggang.com 11,214 12,105 35,218
3/11. //ssnarak.bloggang.com 6,370 6,397 16,008

24,206 membersโดย: sirivinit วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:7:19:46 น.  

 
ดีใจค่ะ ยังทันอยู่นะคะ


แสดงความยินดีด้วยค่ะ รอดูบล็อกที่ ๙๙๙๙ นะคะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:26:30 น.  

 
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ภาพนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะ

คำประพันธ์จาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์...

พระมิ่งแก้วกุมารีนิรันดร์
พระมิ่งขวัญหทัยไทยจำเริญเทอญฯ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:29:46 น.  

 
น้องหนู เป็นคนเจิม
แต่ แฮ่ ๆๆ บล็อกที่ ๙๙๙๙ มันผ่านมานานมากแล้วน้า...อิอิ

ขอบคุณนะคะ ครึ้มอกครึ้มใจดี
นั่งมองหมี่ซั่ว ไก่ต้ม ขนมเทียน ขนมเข่ง และต้มจับฉ่ายอย่างเป็นสุข

เดี๋ยวตั้งจับฉ่ายให้เปื่อยๆ พอได้ซด...

ฟันหน้าขบไก่ได้แน่ๆ...


โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:37:27 น.  

 
บล็อกที่ ๓๓๓๓๓

.
.
.

เลขสวยมากที่สุดเลยครับพี่นาถ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:39:36 น.  

 
พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ องค์นี้
เป็นการ์ด ส.ค.ส. จากเพื่อนค่ะ
เขาให้ปี ๒๙ - ๓๐ ไม่แน่ใจ
เพราะนำลงในมายพิคเจอร์นานแล้วค่ะโดย: นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:39:56 น.  

 
ขอบคุณ คุณก๋า เป็นคนที่สอง ไม่หมองศรี มีแต่ความสุขค่ะโดย: นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:41:25 น.  

 
งั้นเค็งก็ที่ สาม ใช่ไหมค่า
เลขสวยมาก

บล็อกที่ ๓๓๓๓๓

ส่งกระเช้ามายินดีด้วยค่า


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:12:07 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่


ขอแสดงความยินด้วยนะคะ


๓๓๓๓๓ เลขสวยนะพี่


แล้วต่ายก็มาเป็นคนที่ ๓ ด้วยน๊าาา ๕๕๕บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Katai_Akiko วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:14:33 น.  

 
หมั่นใส้คนข้างบน แย่งที่ สามเรา อะฮึก ๆโดย: Katai_Akiko วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:16:26 น.  

 
จับฉ่ายเปื่อย ๆ ยังค่า

เนื้อไก่ส่งมาค่า พี่นาถ ขราาาาาาา
กร๊ากกกกกกกกก

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:16:29 น.  

 
น้องเค็งเป็นอันดับ ๓ ฉลอง ๓๓๓๓๓ บล็อกค่ะ ไชโย้
ขอบคุณ กระเช้าดอกไม้แสนงามค่ะ

เพลงเกาหลังบล็อกบ้านเพราะมาก ฟังหลายรอบแล้วค่ะ
รู้จักคำเดียว "ซารังเฮ" ...
เศร้านะคะเพลงนี้ นึกภาพหิมะขาวโพลน
ชายหนุ่มหงอยเหงาเศร้าสร้อยคิดถึงสาวคนรักที่จากไป

ที่สาม งามสะเด็ด สวมสร้อยเพชรเส้นโตๆ ค่ะโดย: พี่นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:18:05 น.  

 
พิมพ์เสร็จแล้วเพิ่งเอะใจว่า น่าจะตกเลข ๙ ไปตัวนึงค่ะ

หนูชอบเลข ๗ มากที่สุด น่าจะได้เห็นเลข ๗๗๗๗๗ ก่อนไม่เกินปีหน้ามังคะ

จับฉ่ายน่าจะพอไหวค่ะพี่นาถ ขนมเทียน ขนมเข่ง คงตั้งไว้เฉยๆ นะคะ แต่แหม บ่ายๆ ชาจีนซักแก้ว กับขนมเทียนไส้เค็มเผ็ดพริกไทยหน่อยซักอัน คงเขัากันดีแน่เลยค่ะ


หนูจะบาปมั้ยคะเนี่ย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:18:16 น.  

 
เดี๋ยวไปขะโมยขนมบ้านสาวนิว ข้างบนมาทานกับกาแฟที่บ้านเราดีกว่า


โดย: Katai_Akiko วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:19:20 น.  

 
หนูต่าย อันดับสี่มีสมบัติสารพัดมเหาฬาร

ไม่เป็นไรค่ะ อันดับที่เท่าไร ก็รักน้องๆ ทุกคนค่ะ


จับฉ่ายยังไม่เปื่อยมาก ขอบคุณที่ทักค่ะน้องเค็ง
ไม่งั้นหม้อไหม้อีกเด็ด
เดี๋ยวต้องไปถอดปลั๊กค่ะโดย: พี่นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:21:03 น.  

 
น้องหนูขา ๗๗๗๗๗ คงไม่ไหวค่ะ
พันทิป เขาส่งมือปืนมายิงทิ้งเด็ด
ค่าที่ใช้พื้นที่บล็อกเขามากเกินไป

แฮ่ๆๆ น้ำชาจีน ก็ไม่ค่อยชอบ ชอบสีที่คล้ำกว่ามากๆ
ขนมเทียนใส้เค็มไม่ชอบเลยค่ะ ชอบใส้หวานอย่างเดียวค่ะ

ไม่บาปดอก พี่นาถออกจะสุขใจค่ะ
ขอบคุณนะคะ ที่กลับมาอีกโดย: พี่นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:25:44 น.  

 
ขนมเทียน ไส้ ค่ะ ไส้ ...
พิมพ์ผิดอยู่ได้ ฮึ่ม...โดย: พี่นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:29:42 น.  

 
รักพระเทพค่ะ ^/\\^


โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:31:34 น.  

 
กร๊ากกกกกกกก
พี่ต่ายยยยยยยยยยยยย

เค็งที่ฉาม
ห้ามแย่ง ห้ามหมั่นไส้
เด๊ยวหน้าไม่เด้งนะค่า

กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:34:35 น.  

 
สงสัยไปดูจับฉ่าย
เปื่อยยัง

นู๋ไปรับคริสจากโรงเรียนก่อนนะค่า
นู่ที่ฉามน่ะโดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:47:03 น.  

 
น้องนกคะ

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล็อกค่ะ
ครั้งก่อนที่น้องไปเยี่ยม พี่นาถเข้าบล็อกน้องไม่ได้
หลังไมค์มีปัญหา จะส่งข่าวบอกก็ไม่ได้ค่ะ

สาวน้อยในกล่อง คงโตเป็นสาวแล้ว
มีแต่ความสุขกายสบายใจทั้งครอบครัวนะคะ

อาหารน่าทานจัง ชอบกระเพราะค่ะ
ที่บ้านนำที่ซื้อมาจิ้ม ไม่ขึ้นค่ะ
ดงเก่า เพื่อนบ้านนำถุงก็อปแป็ปมาเก็บไปหมดดง
มันเลยเสียใจตายหมดค่ะ ฮ่าๆๆๆโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:47:34 น.  

 
น้องเค็งที่ฉาม ขะหราาาา

ละเลียดจับฉ่ายที่เละสุดๆ อยู่ค่ะโดย: พี่่นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:9:49:08 น.  

 
หนูต่ายก็กำลังนั่งกินมันต้มอยู่ค่ะ


ต้มไว้ว่าจะทำขนมไข่นกกระทาทอด แต่มันขี้เกียจซ๊ะะแล้วเลยนั่งกินมันต้มแทน


จับฉ่าย ก็น่าสนนะ เดี๋ยววันใหนว่าง รื้้อตู้เย็นเก็บของเหลือทำก็คงจะเข้าท่าดีเนอะ


โดย: Katai_Akiko วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:06:25 น.  

 
หนูต่ายขา


พี่แอบเมียงมองหมี่ซั่วถุงใหญ่
มีถ้วงอกสุกกำลังดีโปะมาข้างๆด้วย
มองเห็นเห็ดหอม ปลิงทะเล ชิ้นโตๆ แล้ว

คงต้องอยู่ในตู้เย็นไปพลางๆ ก่อนค่ะ

โห .. จะทำขนมไข่นกกระทาทอด แค่คิดก็เยี่ยมแล้ว
พี่แม่ผีเรือน ไม่เคยคิดทำเลยค่ะ
ชีวิตตอนนี้ นำอาหารเข้าเวฟอย่างเดียวค่ะ

น้ำตาล น้ำปลา น้ำส้ม พริกเยอะแยะ ปรุงเอาสิโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:20:59 น.  

 
มาเจิมตามคำเชิญค่ะพี่นาถ ตัวเลขสวยจังเลย พี่นาถใบ้หวยหรือเปล่านี่อิอิอิ คิดถึงนะคะ


โดย: อิ่มใจสบายพุง วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:21:46 น.  

 
ขอบคุณน้องอิ่มมากค่ะ
ที่ไปช่วยคุยในบล็อกพิเศษ

อาหารบนนี้ ชอบทานแหนมเปล่าๆ มากกว่าหลนค่ะ

พริกขี้หนูสวนเม็ด แหนมชิ้น...

กล่องคอมเมนท์น่ารักมากค่ะ
ทั้งสะระแหน่ แตงร้าน สีเขียวสวยมาก
มีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:36:38 น.  

 
ร่วมฉลอง ๓๓๓๓๓ ด้วยคนค่ะคุณนาถ

มาช้าหน่อยแต่ก็ต้องมาค่ะ

เป็นแบบยอมให้หนุ่มๆสาวๆเดินหน้า ผู้สาวน้อยกว่าก็กระย่องกระแย่งตามหลัง

หรืออีกทีก็....เดินตามหนุ่มสาวรุ่นใหม่หมาไม่กัดค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:52:51 น.  

 
สามารถ สามารถขีดสุด

ทั่วทั้งบล็อกนี้มีใครสามารถเช่นนี้อีกไหม

อยากมียี่จั๊บแขนอย่างอีตาทศกัณฐ์..จะยกให้ทุกนิ้วเลย


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:57:38 น.  

 
ขอบพระคุณ คุณป้ามากค่ะ


".... เดินตามหนุ่มสาวรุ่นใหม่หมาไม่กัดค่ะ"

ฮ่าๆๆๆ ชอบค่ะ ชอบจัง
เข้าใจคิดนะคะ

โดย: นาถ (sirivinit ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:10:58:37 น.  

 
ภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์นี้งามมาก

และคำประพันธ์ถวายชัยมงคล โดยคุณเนาวรัตน์ ก็ไพเราะมากเช่นกันค่ะ

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
พระพุทธเจ้าข้า


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:11:06:41 น.  

 
ภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์นี้สวยงามมากครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

......................


แวะมาร่วมฉลองบล็อกอันดับที่ ๓๓๓๓๓ ด้วยครับ

หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:12:44:03 น.  

 
ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระพุทธเจ้าข้าโดย: แก้วตา ม้ายิ้ม/colliekubon วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:12:49:44 น.  

 
555555555
เค็งที่ฉามอีกรอบ
อย่างว่าวันนี้บล๊อกนี้มีเรื่องน่ายินดี
ร่วมฉลอง ๓๓๓๓๓

////////////////
พี่ต่ายจะทำขนมไข่นกกระทา หรือค่า
อยู่คนเดียว อย่าทำเลยค่า
เหนื่อย กว่าจะได้กิน
รอกลับไทยมากินดีก่า เชื่อนู๋

อย่างที่ป้ากุ๊กบอก

".... เดินตามหนุ่มสาวรุ่นใหม่หมาไม่กัดค่ะ"ไม่เกี่ยวกันเลย

ไปและนะค่า
เด๊ยวเอาอาหารมาเสริ์ฟค่า
พี่นาถ ขราาาาาาาาาาา


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:15:47:13 น.  

 
sirivinit Hobby Blog ดู Blog


ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: แก้วตา ม้ายิ้ม/colliekubon วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:16:01:59 น.  

 
ข้าวผัดมันกุ้งเสวย จานไหนดีเอ่ย ยกไปทานได้เลยค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:16:06:47 น.  

 
มาขอบคุณ คุณพี่นาถ ขราาาาาาา
ที่ไปโหวตนะค่า
และมาแซว 2 สาว บ้านนี้เลยค่า

โห .. จะทำขนมไข่นกกระทาทอด แค่คิดก็เยี่ยมแล้ว

กร๊ากกกกกกกก
ยกมันต้มมาบ้านนู๋
นี่ค่ะต้มเสร็จแล้ว หมดแรงทำ เลยเลิกซะกลางคัน แล้วก็นั่งทานมันต้มเล่นค่ะ
พี่แม่ผีเรือน ไม่เคยคิดทำเลยค่ะ
ชีวิตตอนนี้ นำอาหารเข้าเวฟอย่างเดียวค่ะ

แค่นี้ก็หรูนะค่า พี่นาถ
เวฟ บ้านนู๋เสียเป็นปีแล้วค่า
ไม่ซื้อค่า เปลืองตังค์
เด๊ยวเวฟกันทั้งวันเนอะ 555


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:17:10:51 น.  

 
ทรง งดงามมากครับพี่นาถ อยู่ในใจพวกเราเลย

มารายงานตัวครับ ไปเชียงใหม่ครึ่งเดือน เพิ่งกลับ
ถึงบ้าน กท.ครู่นี้เอง อยู่ที่โน่นเน็ตเข้าไม่ค่อยได้
ช้า ๆ ๆ มาก ๆ ๆ ครับ เลยไม่ได้แวะมาเยี่ยม


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:17:16:08 น.  

 
เข้ามาลงชื่อแสดงความยินดี กับเลขเรียงแถวได้สวยงามครับ.โดย: เจียวต้าย วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:17:39:06 น.  

 
Top Blog of the Week

สาขา Topical Blog

คุยกับศิลปินสาว "แอน-อภิญญา" เมล็ดพันธุ์ใหม่ ว.เพาะช่าง sirivinit
(26 ส.ค. 2555 10:46:20 น.)


สาขา Fanclub Blog

"โอ๋-ภัคจีรา" ประกาศอำลาทำหน้าที่พิธีกร "เรื่องเล่าเช้านี้" กลางรายการ sirivinit
(27 ส.ค. 2555 11:48:30 น.)


สาขา Hobby Blog

ได้รับแสตมป์ชุดทิวทัศน์แสนงามของญี่ปุ่น จากเพื่อนบล็อก Katai_Akiko sirivinit
(29 ส.ค. 2555 10:12:01 น.)


Lake Catani, Mt Buffalo, Vic ... Natalia sirivinit
(24 ส.ค. 2555 12:42:52 น.)


สาขา Home & Gargen Blog

บ้านใหญ่หลังเดียวเดี่ยวโดด อยู่บนโขดเขาเขินเนินไศล sirivinit
(24 ส.ค. 2555 05:43:32 น.)

บ้านเก่าสมัยเก่าสีสันสดใส เขาเอาใจใส่เรื่องสีจริงๆ sirivinit
(29 ส.ค. 2555 07:41:56 น.)

สาขา Science Blog

นาซาประกาศส่งยานลำใหม่ไปบนจอดดาวอังคารอีก 4 ปี sirivinit
(24 ส.ค. 2555 06:38:47 น.)


สาขา Technology Blog

เร่งจาก 0-100 กม./ชม. เพียง 7.6 วินาที และสามารถสร้างความเร็วสูงสุดได้ถึง 230 กม./ชม sirivinit
(27 ส.ค. 2555 11:36:42 น.)

8 หัวเรื่อง


โดย: sirivinit วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:19:04:02 น.  

 
ตัวเลขบ้านนี้อลังการดีแท้

แค่กรุ๊ปบล็อกก็ยาวเหยียดแล้ว

มึน ดี จัง


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:19:14:26 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog


มาแล้วค่ะ....มาแล้วค่ะ
วันนี้คอมเดี้ยงมือไว้ไปกด OK ข้อมูล
ที่อยู่หน้าจอหายวับไปหมดเลย ตอนนี้ดีแล้วค่ะ

มาร่วมแสดงความยินดีกับตัวเลขแสนสวย
๓๓๓๓๓ ด้วยค่ะพี่นาถ สวยที่สุดเลยค่ะ
อยากอยู่บ้านพี่นาถจังจะได้ไม่มีคนแย่งขนมเทียน
ไส้เค็ม จะยกไส้หวานให้หมดเลยค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:21:29:06 น.  

 
บล๊อคนี้เลขสวยดีจัง ยินดีด้วยค่าพี่นาถ
ยินดีล่วงหน้ากับบล๊อคที่ ๖๖๖๖๖๖ เลยได้ป่าวคะ

น้ำดำเสริฟไปแล้ว วันนี้ขอเป็นพาสต้านะคะโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:0:43:05 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่นาถ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:5:30:54 น.  

 
สาขา Hobby Blog


ได้รับการ์ดแสนเก๋ จากเพื่อนบล็อก .. รักสิมารังรักษ์-DD sirivinit
(28 ส.ค. 2555 13:42:20 น.)


บล็อกอันดับที่ ๓๓๓๓๓ ฉันรักสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ sirivinit
(31 ส.ค. 2555 07:14:35 น.)


โดย: sirivinit วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:7:49:25 น.  

 
มาครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:7:49:56 น.  

 
สาขา Fanclub Blog

“ฮวายอง” เปิดปากครั้งแรก หลัง “อึนจอง” T-ara ถูกเขี่ยพ้นซีรีย์ sirivinit
(29 ส.ค. 2555 19:48:29 น.)


โดย: sirivinit วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:8:03:57 น.  

 
หมิงหมิงฟันไม่ผุเลยครับพี่นาถ
มาดามดูแลอย่างดีครับถ้าเน็ตเข้ายาก หรือหลุดบ่อยๆ
คงต้องล้างไวรัสขนานใหญ่ครับพี่นาถ

เครื่องผมก็เป็น
พอล้างไวรัสเสร็จ
ก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:8:28:58 น.  

 
"ณัชวิไลทนต์"

.
.


น่านำมาทำเป็นชื่อบล้อกมากเลยนะครับพี่นาถ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:10:35:19 น.  

 


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:10:51:01 น.  

 
ว้าย บล็อคสมาชิกแยะหมุนลงมากว่าจะเขียนเม้นได้ ยาวมากเลยค่ะพี่นาถ ขา
ต้มจับฉ่ายทานดีค่ะ แต่จะใช้ฟันหน้าขบไก่ ไม่ดีแน่ๆเดี๋ยวปวดฟันอีกน่ะค่ะ
ภาพพระเทพงามน่ะค่ะ ท่านงามทั้งภายนอก ภายในเลย
สวัสดีค่ะ
มดค่ะ


โดย: jewelmoda วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:12:03:21 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.