สักวันชั้นจะบิน
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2557
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
22 สิงหาคม 2557
 
All Blogs
 

K1 visa

วีซ่าคู่หมั้น K-1 Fiance'(e) Visa

วีซ่าคู่หมั้น
การเตรียมเอกสารยื่นคำร้อง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
package 3
เอกสารในการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า
การสัมภาษณ์
ค่าใช้การระหว่างการยื่นเรื่อง
หลังจากได้วีซ่า
วีซ่าคู่หมั้นกับการออกนอกประเทศ
วีซ่าคู่หมั้นกับการทำงาน
การปรับสถานะของบุตรธิดา
สาเหตุที่ทำให้คุณไม่ได้รับวีซ่า
การสมัคร Social Security Number Card
วีซ่าคู่หมั้น K-1 -fiance'(e) Visa

วีซ่าคู่หมั้น ?

การขอวีซ่าคู่หมั้นนั้น คุณและคู่หมั้นจะต้องเจอกัน (met in person) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่บางกรณีทาง USCIS มีข้อยกเว้นเช่น บางประเพณีอาจจะห้ามเจอกันก่อนแต่งงาน เมื่อคู่หมั้นชาวอเมริกันต้องการที่จะพาคู่หมั้นของตนเองมาแต่งงานที่อเมริกา จะต้องยื่นเรื่อง Petition for Alien Fiance'(e) ในอเมริกา ซึ่งวีซ่าจะมีอายุ 180 วัน เมื่อคุณได้วีซ่าแล้ว คุณจะต้องแต่งงานกับคู่หมั้นชาวอเมริกันภายใน 90 วันหลังจากเข้าอเมริกา บุตรธิดาที่ยังไม่ได้สมรส (อายุต่ำกว่า 21 ปี) สามารถที่จะยื่นเอกสารสมัครพร้อมกันได้ โดยกรอกชื่อลงในช่องของ spouse ในแบบฟอร์ม I-129F

การเตรียมเอกสารยื่นคำร้อง

กรอกแบบฟอร์ม Form I-129F และเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ส่งไปยัง USCIS ไปยังสำนักงานที่คู่หมั้นชาวอเมริกันอาศัยอยู่ USCIS Field Offices เท่านั้น

หลังจากทาง USCIS อนุมัติเคสของคุณ เคสจะถูกส่งมากยัง NVC ก่อนที่จะส่งมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย โดยเรียกวีซ่านี้ว่า K-1 non-immigrant visa for fiance'(e)

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นมีดังนี้

Form I-129F

Form G-325A (Biographic Information) ทั้งของคุณและคู่หมั้น

ใบเกิดของคู่หมั้นชาวอเมริกัน หรือ certificate of Naturalization กรณีที่ขอสัญชาติทีหลัง

copy of passport ของทั้งสองคน

ใบหย่าของทั้งสองคน (ถ้ามี)

ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ดูตัวอย่างได้ที่นี่ ทั้งของคุณและคู่หมั้น ใช้ดินสอเขียนชื่อด้านหลังรูป

Intent to marry letter จดหมายที่แสดงว่า คุณและคู่หมั้นจะแต่งงานกันภายในเก้าสิบวันเมื่อมาถึงอเมริกา ของทั้งสองคน

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณและคู่หมั้นเจอกันในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา หรือถ้าไม่เคยเจอกันในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาให้แสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า เพราะเหตุใด

ค่าธรรมเนียม 165$

ข้อแนะนำ ถ่ายเอกสารทุกอย่างเก็บไว้

ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ขั้นตอนที่ 1 ให้คู่หมั้นชาวอเมริกันยื่นเรื่องตามเอกสารที่กล่าวมาข้างบน เมื่อคุณยื่นเรื่องและทาง USCIS ได้รับเอกสารและค่าธรรมเนียมแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงิน (Notice of Action, Receipt notice, NOA1 หรือ ฟอร์ม I-797) มาให้คู่หมั้นชาวอเมริกัน ภายในระยะเวลา 1-3 สัปดาห์ จะมี receipt number (ตัวอักษรอังกฤษสามตัว-ตัวเลขสิบตัว) และสามารถเช็คสถานะออนไลน์ได้ที่นี่ เพื่อตรวจสอบว่า เคสของเราจะอนุมัติเมื่อไร

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นทาง USCIS จะแจ้งมาอีกครั้งเมื่อเคสของคุณอนุมัติ (Notice of Action, Approval notice, NOA2 หรือ ฟอร์ม I-797) ใช้ภายในระยะเวลา 2 - 4 เดือนแล้วแต่ศูนย์ที่คุณส่งเรื่องไป หลังจากเคสคุณได้รับการอนุมัติเคสจะมีอายุ 4 เดือน ซึ่งคุณจะได้รับวันสัมภาษณ์และจะได้วีซ่าภายในสี่เดือนนี้ ดูระยะเวลาได้จาก NOA2 ในช่องของ Notice type จะมีเขียนว่า Valid from : m/d/y - m/d/y

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเคสได้รับการอนุมัติแล้วคุณจะได้รับเอกสารที่ส่งมาจากสถานทูตเรียกว่า package 3 เมื่อคุณเตรียมเอกสารที่ทางสถาทูตต้องการในการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะแจ้งวันและเวลาในการสัมภาษณ์มาให้คุณทางจดหมาย

Package 3
แพ็คเกจ 3 คือ เอกสารต่างๆรวมถึงข้อมูาลการเตรียมเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อยื่นพร้อมการสัมภาษณ์ ซึ่งใน Package 3 จะประกอบไปด้วย หรือไปที่ลิ้งค์นี้ //bangkok.usembassy.gov/services/visa/K1%20for%20Thai.htm

แบบฟอร์ม DS-230 Part I

แบบฟอร์ม I-134 เอกสารอันนี้ให้แฟนกรอกและให้ที่ธนาคารประทับตรา (Notarized) //uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/i-134.pdf

แบบฟอร์ม DS-156 //www.state.gov/documents/organization/7766.pdf

แบบฟอร์ม DS-156K //www.state.gov/documents/organization/7768.pdf

แบบฟอร์ม DS -157 //www.state.gov/documents/organization/7769.pdf

Medical Examination

Checklist //bangkok.usembassy.gov/services/visa/IV%20Check%20list.pdf

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราสามารถไปตรวจสุขภาพได้ (Medical Exam Instruction) //bangkok.usembassy.gov/services/visa/BKK%20Doctors.pdf

รายละเอียดเกี่ยวกับการทำใบประวัติอาชญากรรม .ใบเกิด,ประวัตืทางการทหาร (Special Instruction for Thai Citizen)
//bangkok.usembassy.gov/services/visa/IV%20InstructionsT.pdf

รายละเอียดเกียวกับรูปถ่ายที่จะต้องยื่นในวันสัมภาษณ์

การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า (4000 บาท)

เอกสารในการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า

จัดกลุ่มเป็น 3 เซ็ตคือ

Set 1 เอกสารของเรา

หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อยหกเดือน

รูปหน้าตรง 2 รูป ใส่ซองกันหล่น

ใบเสร็จที่ไปจ่ายที่ไปรษณีย์ ระวังหาย ให้เย็บติดกับกระดาษเอสี่ และอย่าลืมถ่ายเอกสารเก็บไว้

แบบฟอร์ม DS-156 Two Nonimmigrant Visa Applications (A Form DS-156, prepared in duplicate.) //www.state.gov/documents/organization/7766.pdf

แบบฟอร์ม DS-156K Nonimmigrant Fianc้(e) Visa Application //www.state.gov/documents/organization/7768.pdf

แบบฟอร์ม DS -157 //www.state.gov/documents/organization/7769.pdf

ใบเปลี่ยนชื่อ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ) ตัวจริง และสำเนาที่แปลและรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

ใบหย่า (ในกรณีที่เคยแต่งงานแล้วหย่า) ตัวจริง และสำเนาที่แปลและรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

ใบเกิดตัวจริง และสำเนาที่แปลและรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

Medical exam ที่ได้มาจากโรงพยาบาล

Police certificate มีสองใบจากทุกประเทศที่เคยอาศัยอยู่ตั้งแต่อายุ 16 ปี การทำใบตำรวจ ยื่นเฉพาะใบจริง เก็บใบ copy ไว้
Set 2 เอกสารของแฟน

I-134 Affidavit of Support สามารถดู poverty guidline ได้ที่นี่ //travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_1327.html

จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง

tax return ย้อนหลัง 3 ปี

เอกสารด้านการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร หริอเอกสารการเป็นเจ้าของบ้าน

ใบหย่า (ถ้ามี)

Set 3 เอกสารแสดงความสัมพันธ์

e-mail ที่เขียนถึงกัน

รูปถ่าย

Bill ค่าโทรศัพท์

การ์ดที่ส่งถึงกัน

และหลักฐานอื่นๆ ที่คุณมี เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นอังกฤษ และรับรองจากกรมการกงศุล ดูตัวอย่างการแปลเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ่ายเอกสารทุกอย่างเก็บไว้ เพราะต้องใช้ยื่นเรื่องอีกครั้งในการปรับสถานะเมื่อมาถึงอเมริกา

การสัมภาษณ์วีซ่า

การสัมภาษณ์วีซ่าคู่หมั้น สามารถไปสัมภาษณ์คนเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องพาคู่หมั้นคุณไป การสัมภาษณ์แต่งตัวให้เรียบร้อย ไปตั้งแต่เช้าเพราะแถวยาวมาก หลังจากยื่นเอกสารตามที่กล่าวมาข้างบนให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วก็มานั่งรอระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารต่าง ๆ กรุณากรอกเอกสารให้เรียบร้อยเพราะอาจทำให้เกิดการล่าช้าได้ คำถามที่ถูกถาม เช่น

รู้จักกันได้ยังไง ที่ไหน
รู้จักกันมานานหรือยัง เจอกันกี่ครั้ง
แฟนทำงานอะไร
งานอดิเรกของแฟน
มีพี่น้องกี่คน
อาจจะถามถึงรูปถ่ายหรือหลักฐานที่คุณให้เค้าไป เช่น รูปนี้ถ่ายที่ไหน
ค่าใช้จ่ายที่มีระหว่างการดำเนินเรื่อง

Filing an Alien Fianc้(e) Petition, Form I-129F $165
Nonimmigrant visa application processing fee $100
Medical examination (costs vary from post to post) ~ $100
Fingerprinting fees, if required
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร สามารถแปลเองได้ที่นี่
Filing Form I-485 Adjust Status หลังจากแต่งงาน $315
Application for Employment Authorization (Work Permit) Form I-765 $175
หลังจากได้วีซ่า

จะได้รับซองสีน้ำตาล (ห้ามแกะเด็ดขาด) ไว้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมาถึงอเมริกา แต่ต้องแต่งงานกับคู่หมั้นภายใน 90 วันหลังจากเข้าอเมริกา

หลังแต่งงานจะต้องดำเนินเรื่อง Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status โดยกรอกแบบฟอร์ม I-485 ส่งเรื่อง ณ สำนักงานในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-864, Affidavit of Support

วีซ่าคู่หมั้นกับการออกนอกประเทศ

เนื่องจากวีซ่าคู่หมั้นเป็น single entry เข้าอเมริกาได้ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะออกนอกประเทศจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-131 Application for Travel Document ค่าใช้จ่าย $165

วีซ่าคู่หมั้นกับการทำงาน

และหากประสงค์จะทำงานระหว่างที่ยื่นเรื่องขอกรีนการ์ด จะต้องกรอกแบบฟอร์ม Form I-765 Application for Employment Authorization (Work Permit) ค่าใช้จ่าย $175

การปรับสถานะของบุตรธิดา (K-2 visa)

บุตรธิดาที่ได้รับวีซ่า K-2 จากบิดาหรือมารดานั้น ต้องให้แน่ใจว่ามีชื่อของบุตรธิดาในเอกสาร I-129F แต่หลังจากการแต่งงานบิดาหรือมารดาของเด็กกับชาวอเมริกัน เด็กจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-485 ในการปรับสถานะแยกจากบิดาหรือมารดา แต่หากประสงค์จะออกเดินทางออกนอกประเทศพร้อมกับบิดามารดา เด็กสามารถใช้เอกสารอันเดียวกันกับผู้ปกครองได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่ออกวีซ่า K-1

สาเหตที่ทำให้คุณไม่ได้รับวีซ่า

ค้ายาเสพติด
โรคร้ายแรง HIV/AIDS
อาศัยในอเมริกาเกินกำหนด I-94
ยังไม่ได้หย่า
ให้การสนับสนุนในการโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลสหรัฐ
ยื่นเอกสารและหลักฐานเท็จ
การสมัคร Social Security Number Card

คุณสามารถขอ social security number card ก่อนที่คุณจะเข้าอเมริกา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ หรือเมื่อมาถึงอเมริกาคุณสามารถติดต่อสำนักงานใกล้บ้าน หาได้ที่นี่ โดยการป้อน Zipcode

แปลและเรียบเรียงจาก U.S dept. of State และรวบรวมจากประสบการณ์ส่วนตัวของสมาชิก
 

Create Date : 22 สิงหาคม 2557
0 comments
Last Update : 22 สิงหาคม 2557 21:54:49 น.
Counter : 1536 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ถุงถ่าน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ถุงถ่าน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.