tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มิถุนายน 2563
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
30 มิถุนายน 2563

ปรางค์วัดจุฬามณี อำเภอเมือง พิษณุโลก


ได้ไปใหม่ หยิบมาเขียนใหม่ในอีกมุมมองขององค์ความรู้ที่ค้นมาได้นะคะ


พบโดย เสด็จลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร ในรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จตรวจราชการมณฑลฝ่ายเหนือ

พบวัดจุฬามณีเป็นวัดร้างพร้อมทั้งพบศิลาจารึกหลังมณฑป เป็นจารึก พ.ศ. 2222 สมัยสมเด็จพระนารายณ์

ที่ได้ทรงให้ทาบรอยพระพุทธบาทไปประดิษฐานที่วัดจุฬามณี

และจารึกไว้ที่มณฑปพระพุทธบาทจำลอง - จารึกวัดจุฬามณี

ใจความว่า

พ.ศ. 2007 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างวัดจุฬามณี ที่จะเสด็จออกทรงมหาภิเนกษกรม

พญาล้านช้าง พญาล้านนา พญาหงษาวดี ชมพระราชศรัทธาจึงแต่งเครื่องอัฐบริขารมาถวาย

พ.ศ. 2008 เดือน 8 ขึ้น 14 ค่ำ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ให้พระสงฆ์บวชเป็นแบบก่อน 5 รูป ( ? ปัญจวัคคีย์ ) แล้วท่านจึงบวชตาม

แล้วบรรจุพระเกษาที่ตัดไว้ในเจดีย์วัดจุฬามณี

มีข้าราชบริพาร ตามเสด็จออกบวชถึง 2,348 รูป บวชอยู่ได้ 8 เดือน 15 วันก็ได้ลาผนวช

เพิ่มเติมข้อน่าคิดดังนี้

เครื่องอัฐบริขาร คือเครื่องใช้ที่จำเป็นของพระภิกษู

ได้แก่ สบง (ผ้านุ่ง) จีวร (ผ้าห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าซ้อน) บาตร มีดโกน เข็ม ประคดเอว ธมกรก (ที่กรองน้ำ)


เดือน 8 หมายถึง อาสาฬห

วันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


เจดีย์จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกษาพระพุทธเจ้าที่พระอินทร์ได้นำไปบรรจุในเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

"วัดจึงชื่อว่าจุฬามณี"

มณฑปพระพุทธบาท
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นพระโอรสของเจ้าสามพระยา และพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชา ไม่แน่ใจว่า ที่ 2 หรือ 3 แห่งสุโขทัย

จึงมีเชื้อสายสุพรรณภูมิ และสุโขทัย

ตอนนั้น สุโขทัยเป็นเมืองในกำกับของอยุธยาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขุนหลวงพงั่ว

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระชนมายุได้ 15 พรรษา ได้ไปครองเมืองพิษณุโลก - เมืองหน้าด่านทางเหนือของอยุธยา

ได้สัญญากับยุษธิษฐิระเจ้าเมืองเชลียงว่า หากขึ้นครองราชย์แล้วจะตั้งยุทธิษฐิระเป็นเจ้าครองเมืองสุโขทัย

แต่เมื่อขึ้นครองราชย์กลับแต่งตั้งให้เป็นพระยาสองแคว ครองเมืองพิษณุโลก ทำให้ยุษธิษฐิระไม่พอใจ

จึงลอบส่งสารไปทูลพระเจ้าติโลกราช ขอขึ้นกับเมืองเชียงใหม่

พระเจ้าติโลกตีได้เมืองสุโขทัย

พระเจ้าติโลกราชจึงส่งหมื่นด้งมาคุมเมืองเชลียง หรือล้านนาเรียกเชียงชื่น

แล้วให้ยุทธิษฐิระไปครองเมืองภูคาและครองเมืองพะเยา

ควบคุมเมืองแพร่กับเมืองน่าน - ควบคุมเส้นทางในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงยกทัพมาที่เมืองพิษณุโลกเพื่อทำสงครามกับล้านนาเพื่อแย่งเมืองคืน

ได้สร้างวัดจุฬามณี เพื่อบวช แล้วจะขอบิณฑบาตเมืองเชลียง-เชียงชื่น คืนจากพระเจ้าติโลก

ตามรอยที่ พญาลิไทย เคบบวช และขอบิณฑบาตเมืองสุโขทัยจากพระรามาธิบดีที่ 1 ได้

แต่พระเจ้าติโลกไม่ให้


ในที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลาง มีการนับถือศาสนาพุทธในวัฒนธรรมทวารวดี

จากจารึกศาลสูง หรือ ศาลพระกาฬหลักที่ 1 ระบุถึง พ.ศ. 1567

ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 และเป็นเวลาหลังจากที่พระองค์ได้ชัยชนะเหนือมอญโบราญที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลพบุรี หรือ ละโว้แล้ว

ในจารึกปรากฏคำว่ามหายานสถวิระ

สถวิรนิกายเป็นศาสนานิกายเถรวาทแบบทวารวดี , มหายานเป็นลัทธิมหายานและตันตระยานแบบเขมร

แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะเขมรโบราณได้เข้ามาสู่ภาคกลางของไทย และปะปนของวัฒนธรรมทวารวดีมอญโบราณ

ก่อนการเข้ามาของศาสนาพุทธจากลังกา


ปรางค์เป็นภาษามอญ แปลว่า หอ

วัดที่สำคัญของเมืองลพบุรีหรือละโว้ ที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์จนส่งผ่านให้อยูธยาตอนต้นคือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี

ดังนั้นยุคแรกของอยุธยาจึงสร้างเจดีย์เป็นแบบปรางค์ได้แก่

วัดพุทไธศวรรย์ สร้างโดย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง

วัดมหาธาตุ สร้างโดย สมเด็จพระบรมราชาธิราช ขุนหลวงพงั่ว

วัดราชบูรณะ สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เจ้าสามพระยา

และ

วัดจุฬามณี สร้างโดย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ปรางค์ประธานวัดจุฬามณี สร้างโดยศิลาแลง มีตรีมุขด้านหน้า - ตรีมุขคือมีมุขสามด้าน
เป็นปรางค์ฐานเตี้ย มีฐานลูกฟักซ้อนสองชั้น

ฐานบัวลูกฟัก คือ การประดับลวดบัวโดยคาดท้องไม้ เป็นแถบนูน ขอบสันของลวดบัว ปาดมุมมน ... ไม้ได้ชี้ในรูปดูออกไหมคะ
ปรางค์มีประตูหลอก 3 ด้าน บานประตูประดับลวดลายเทพพนมครึ่งตัวบนดอกบัว !!


มีเรือนธาตุเริ่มเอียงสอบเข้าไป - จุดเด่นปรางค์อยุธยาที่พัฒนาจากผนังเรือนธาตุตรงของปรางค์เขมร

มุมประธานใหญ่กว่ามุมบริวาร
ลวดลายปุนปั้นคล้ายพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี - แสดงว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรียังมีความสำคัญอยู่

หน้าบันประดับใบระกา ยอดซุ้มเป็นพระพุทธรูปยืน

ปลายซุ้มกรอบหน้าบัน เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค 3 เศียร - แบบบายน
คุณหอมกรว่ามองไม่ออก ... เห็นพระบาทสองข้างกับชายจีวร

เลยไปค้นรูปด้านที่ยังเหลือเต็มองค์มาให้ค่ะ
ลวดลายปูนปั้นประดับปรางค์
บัวฟันยักษ์สลับนิยมลายเทพพนมครึ่งตัวบนดอกบัว !!

ลายเทพพนมครึ่งตัวบนดอกบัวเพิ่งปรากฎครั้งแรกในสมัยนี้
กนกวงโค้งเป็นกนกมากกว่า

อุบะพวงสด - อุบะคล้องรอบปรางค์เหมือนเขมร แต่ดอกไม้เป็นแบบจีน
ลวดลายด้านล่าง
หงส์และลายดอกซีกดอกซ้อน

หงอนเป็นกนก กรองศอ หางเป็นกนกสองตัว
ไปเยือนวัดนี้เมื่อ 25-9-2555 และ 17-6-2563

จึงเก็บภาพรวมทั้งสองครั้งมาฝาก

หอพระพุทธบาท ยามใกล้ค่ำ ก่อนฝนตกหนัก ต้องรีบกลับ
มื้อเย็นที่ครัวเจ๊โชคCreate Date : 30 มิถุนายน 2563
Last Update : 1 กรกฎาคม 2563 6:46:28 น. 20 comments
Counter : 203 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณInsignia_Museum, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณทนายอ้วน, คุณnonnoiGiwGiw, คุณSleepless Sea, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณkatoy, คุณวลีลักษณา, คุณตะลีกีปัส, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณสองแผ่นดิน, คุณ**mp5**, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse


 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
พระพุทธรูปยืนเนี่ยมองไม่ออกเลยค่ะพี่ตุ๊ก

โดย: หอมกร วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:13:15:59 น.  

 
เนื้อหาที่ได้มาด้วยการค้นคว้าและเทียบเคียงกับหลักฐาน เหนื่อยแต่ผลที่ได้ล้ำค่า
ขอเป็นกำลังใจให้กับความพยายามครับโดย: Insignia_Museum วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:14:09:32 น.  

 

หนังสือกองดองค่ะ
ดองไว้นานมาก
กว่าจะได้หยิบมาอ่าน
เป็นหนังสือแปลเล่มแรก
ี่ที่อ่านจบไวมาก
ปกติจะอ่านดองนานเลย
กว่าจะจบเล่มน่ะค่ะ

เดินทางปลอดภัยๆนะคะ
โดย: sunny-low วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:14:35:41 น.  

 
อ่านเพลินเลยคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:14:45:25 น.  

 
เข้ามาเก้บความรู้ค้าาา


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:15:58:51 น.  

 
อ่านเพลิน ได้ความรู้
แต่คงจำไม่ได้นาน
ขอบคุณนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:17:25:38 น.  

 
มาชมโบราณสถาน ได้ความรู้ด้วยครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:17:34:28 น.  

 

ขอบคุณครับคุณตุ๊ก เรื่องแรก ที่อนุญาตให้ใช้แปลภาษาได้ในคลิปเพลงฯ
ขอบคุณเรื่องที่2 ข้อมูลวัตถุโบราณที่เล่าบอกรายละเอียดมา เยี่ยมยอดมากครับ ไม่มีโอกาสได้ไปชมภาพจริงๆ

ขอแสดงความเห็น....
ศิลปะฯลฯโบราณของไทย มีมากมายมหาศาลจริงๆ โดยเฉพาะด้านศาสนา ผมชมภาพที่คุณตุ๊กนำมาให้ชมแล้ว ก็คิดนึกเลยไปไกลแสนไกล ทำไมหนอ?ฝีมือช่าง งานปูนปั้น จึงละเอียดอ่อนช้อย ซึ่งมันไม่ง่ายเอาเลย ที่งานฝีมือช่างจะแกะสลักด้วยหินแกรนิตเช่นนั้นได้งดงามยิ่งนักครับโดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:18:46:27 น.  

 
ถ้าไปดูเองน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไร
ตามคุณตุ๊กไปได้ความรู้เยอะเลย


โดย: วลีลักษณา วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:21:53:24 น.  

 
ของเก่า
ดูอย่างเดียวไม่ได้
ต้องศึกษาความเป็นไปเป็นมาด้วยนะครับพี่ตุ๊ก

ใช่แล้วครับพี่
ผมไปเชียงรายมาครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:22:10:19 น.  

 
ชมโบราณสถานไม่เคยพินิจลวดลายละเอียดแบบนี้เลยค่ะ
ขอบคุณพี่ตุ๊กสำหรับภาพและคำบรรยายที่ให้ความรู้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 30 มิถุนายน 2563 เวลา:23:46:01 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กรกฎาคม 2563 เวลา:5:48:26 น.  

 
ต้องอ้อมไปทางพร้าวครับพี่ตุ๊ก
มาดามสยองเลย 555
ขับยากมาก
ถนนแคบ โค้งเยอะ ขึ้นดอยตลอดเวลา
ขับวนอยุ่ตรงนั้นเกือบ 2 ชั่วโมง
กว่าจะขับไปถึงเวียงป่าเป้าได้
อ้อมไกลมากครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:03:52 น.  

 
วันนี้มาชวนไปกินเส้นหมี่น้ำยาปูกันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 1 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:21:15 น.  

 
ภาพที่พี่ตุ๊กนำไปฝากชัดมากค่ะโดย: หอมกร วันที่: 1 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:50:36 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 1 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:14:09 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 2 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:08:43 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
อาหารน่ากินมาก


โดย: newyorknurse วันที่: 2 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:11:16 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ดูเพลิน อ่านเพลิน ยิ่งมีข้อมูลเชิงชี้
ยิ่งทำให้เข้าใจเพิ่มขี้นค่ะ

อุบะ ลายกนก ลายหงส์ ลายพันเครือต่างๆงดงามจริงๆ เป็นของดั้งเดิม หรือบูรณะบ้างแล้วคะ ด้วยเห็นว่าซุ้มสีแปลกจากส่วนอื่น

ชอบค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 3 กรกฎาคม 2563 เวลา:14:14:07 น.  

 
เป็นวัดที่ประวัติน่าสนใจและน่าไปค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 7 กรกฎาคม 2563 เวลา:15:27:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


อุตรดิตถ์ ทางผ่านโคราช - เชียงใหม่


Wild In The Country - Elvis Presley ... ความหมาย


กำแพงเพชร - นครชุม


Until You - Shayne Ward ... ความหมาย


บึงสามพัน - เนินมะปราง ทางผ่านโคราช - เชียงใหม่


Take It All - Badfinger ... ความหมาย


กำแพงเพชร - กำแพงเพชร


Sad Song - We The Kings ... ความหมาย


Rainbow Eyes - Rainbow ... ความหมาย


เชียงใหม่ - ร้านอาหารที่เพิ่งไปชิมมา


ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]