tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มีนาคม 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
31 มีนาคม 2556

วัดเชียงยืน ... วัดเจียงยืน เจียงใหม่เจ้าตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ นามว่า วัดเชียงยืน

ตำนานพงศาวดารโยนก นามว่า วัดฑีฆชีวะวัสสาราม

ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ นามว่า วัดฑีฆายวิสาราม หรือฑีฆาชีวิตสาราม


ฑีฆ แปลว่า ยาว

ชีวะ แปลว่า ชีพ

วัสสา มาจาก พรรษา แปลว่า ปี

หมายถึง มีอายุยืนยาว

ไม่ปรากฎหลักฐานชัดว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด

มีแต่หลักฐานว่า

พญาเม็งรายสร้าง วัดเชียงมั่น เป็นวัดแรก เป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่

อันมีความหมายว่ามั่นคง อยู่ในพระนครชั้นใน

และ

สร้างวัดเชียงยืน หมายถึงยั่งยืน อยู่นอกกำแพงเมือง

เป็นพระอารามหลวงนามมงคลมีฐานะเป็นเดชเมืองเชียงใหม่

ตามคัมภีร์มหาทักษาภาพจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทักษา หมายถึง ชื่อเรียกกลุ่มดาวอัฐเคราะห์ หรือดาวทั้งแปด

คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์

ที่จัดเข้าระเบียบเป็น

บริวาร อายุ เดช ศรี มูล อุตสาหะ มนตรี และ กาลกิณี

เวียนขวา (ทักษิณาวรรต) ไปตามทิศทั้ง 8 คือ

บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ และ อุดร

ทักษาเมืองเชียงใหม่นั้นกำหนดตามทิศต่างๆ ดังนี้

เกตุเมือง - วัดสะดือเมือง อยู่กลางเมือง

บริวารเมือง - ประตูสวนดอก

อายุเมือง - แจ่งหัวลิน

เดชเมือง - ประตูช้างเผือก

ศรีเมือง - แจ่งศรีภูมิ

มูลเมือง - ประตูท่าแพ

อุตสาหะเมือง - แจ่งขะต้ำ

มนตรีเมือง - ประตูเชียงใหม่

กาลกิณีเมือง - แจ่งกู่เฮือง
แนวคิดและความเชื่อของคนโบราณ ว่า

เมืองนั้นก็มีชีวิตเช่นเดียวกับคน

การสร้างเมืองขึ้นมาก็เหมือนกับการให้ชีวิตเมือง

ต้องมีส่วนต่างๆ เหมือนคน ... มีหัว มีสะดือ มีส่วนต่างๆ อยู่ตามทิศต่างๆและดวงเมือง ก็เหมือนดวงคน

มีทิศของดวงต่างๆ ไม่เหมือนกัน

เมื่อใดเกิดสิ่งไม่ดี หรือภัยพิบัติ ขึ้นกับเมือง ก็ต้องมีการสืบชะตาเมือง

ทิศอุดร ถือว่าสำคัญที่สุด เปรียบดังเป็นส่วนหัว

ประตูเมืองด้านนี้จึงเรียกว่า ประตูหัวเวียงในสมัยพระเจ้าติโลกราช ... ร่วมสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ...

อาณาจักรล้านนากับอาณาจักรอยุธยาได้ทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองเชลียง ... ศรีสัชนาลัย

ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระเถระมังลุงหลวง ชาวพุกาม มาทำลายล้างเมืองเชียงใหม่

โดยพระเถระมังลุงหลวงออกอุบายลวงพระเจ้าติโลกราชว่า

ถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบไปทั้งชมพูทวีป

พระองค์ควรตัดต้นไม้ศรีเมืองและสร้างพระราชฐานบริเวณศรีเมืองนั้น ... แจ่งศรีภูมิ ...

เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทำตามคำยุ

ตัดต้นไม้นิโครธ (ต้นไทร) อันเป็นไม้ศรีเมืองทิ้ง

และทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพวกผาสี (ชาวจีนอิสลาม)

มาทำคุณไสยฝังสิ่งอัปมงคลต่างๆ ภายในทักษาเมืองเชียงใหม่

ก็เกิดอาเพทเหตุอุบาทว์ต่างๆ นานากับเมืองเชียงใหม่

เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทราบความจริง

จึงทำการฆ่าพระเถระมังลุงหลวงและพวกผาสีทิ้ง
แล้วให้เหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต พระเถระชั้นผู้ใหญ่

ทำพิธีแก้ " ขึด "

โดยการย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองมาที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง

เปลี่ยนฐานะจากกู่ (สถูป) บรรจุอัฐิพระเจ้ากือนา มาเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง

ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์

ให้หมื่นด้ามพร้าคต (สีหโคตเสนาบดี)

เสริมสร้างความใหญ่โตและแข็งแรงให้แก่องค์พระเจดีย์

พร้อมทั้งสถาปนาวัด 8 วัด

ซ้อนทักษาเมืองเดิมที่ถูกทำลายไป (โดยเฉพาะศรีเมือง)

วัดทักษาเมืองทั้ง 8 ทิศของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

ศูนย์กลางเมือง หรือเกตุเมือง - วัดเจดีย์หลวง (โชติการาม)

มูลเมือง - วัดบุพพาราม (อารามทิศตะวันออก)

อุตสาหะเมือง - วัดชัยมงคล

มนตรีเมือง - วัดนันทาราม

กาลกิณีเมือง - วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)

บริวารเมือง - วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก)

อายุเมือง - วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร)

เดชเมือง - วัดเชียงยืน (ทีฆวัสสาราม)

ศรีเมือง - วัดชัยศรีภูมิ
วิหารวัดเชียงยืน
ประดิษฐานพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง

หมายถึง บารมีอำนาจยิ่งใหญ่
ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ล้านนาในอดีต

จะมาทำการสักการบูชาก่อนเข้าเมือง

หรือทำพิธีราชาภิเษก หรือทั้งก่อน – หลังออกศึกสงคราม

เพื่อให้เกิดสิริมงคล

ตำนานเล่าว่า

พญาอุปปโย หรือพระเชษฐาธิราช เดินทางมาครองเมืองเชียงใหม่

เมื่อมาถึงประตูโขงวัดเชียงยืนได้ที่ถอดเครื่องประดับทั้งหมด นุ่งขาวห่มขาว

ถือขันข้าวตอกดอกไม้ เทียนเงิน เทียนคำ

สักการะ พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง ก่อนเข้าเมืองทางประตูหัวเวียง

และได้สืบทอดประเพณีนี้ต่อมา

จนล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า 200 ปี

เมื่อเจ้ากาวิละ ฟื้นม่าน ( ม่าน คือ พม่า ) ได้สำเร็จ

ท่านก็ได้ทำ ทักษิณาวรรต ไปตามทิศทั้งแปดคือ

บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ และอุดร

เข้าบูชาพระวัดเชียงยืนแล้วก็เข้าประตูทางด้านเหนือ

คือประตูหัวเวียง หรือ ประตูช้างเผือก

โดยให้ลัวะจูงหมาเข้ามาก่อน

... เป็นความเฃื่อของคนลัวะ ชนพื้นเมืองเดิมเชียงใหม่

ว่า หากสงบเรียบร้อย หมาก็จะไม่เห่า ถือว่าฤกษ์ดี...
พระมหาธาตุเจดีย์

เป็นลักษณะทรงแปดเหลี่ยม

ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
จากจารึกตำนานชินกาลบาลี ปกรณ์

ว่า

รัชกาลพระเจ้าปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้ว

กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์มังราย

พร้อมด้วยพระเทวีราชมารดาทรง

ทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระสถูปเจดีย์ใหญ่

ณ วัดฑีฆชีววัสสาราม (ฑีฆายวิสาราม)วิหารพระเจ้าทันใจ
ตุงกระด้าง

ตุง หรือธง เป็นพุทธบูชาอย่างหนึ่ง

กระด้างแปลว่า แข็ง
ตุงประจำราศี

ปีล่างสุด ปีกุน

เดิมคือ ปีกุญ (ชร)

ใช้ใน อินเดีย,พม่า,ลังกา,ลาวและทางเหนือ

ต่างใช้ "ช้าง" เป็นสัญลักษณ์

... หมูมาจากไหน ? ...

วัดนี้ยังมีอุโบสถทรง 8 เหลี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า
ก็พม่าเข้ามาครองตั้ง 200 ปีนี่เนาะ
ตั้งแต่สมัยบุเรงนองมาตีได้ พ.ศ. 2110 - ราว พ.ศ. 2315 เจ้ากาวิละฟื้นม่าน

อันว่าโบสถ์ ... ทางเหนือมีขนาดเล็ก และจะห้ามผู้หญิงเข้า

เพราะเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์เท่านั้น ... จะขึด ถ้าผู้หญิงเข้าไป
โบสถ์แปดเหลี่ยมนี้ก็เช่นกัน


***


Create Date : 31 มีนาคม 2556
Last Update : 9 พฤษภาคม 2556 20:52:43 น. 36 comments
Counter : 3874 Pageviews.  

 
มาทำการบ้านข้อสุดท้าย พรุ่งนี้ค่อยมาอ่าน
เห็นแค่วัดให้ชื่นใจไว้ก่อน

เอาเหนียวม่วงมาฝากด้วยครับ แบ่งพลขับ
ด้วยเด้อครับเด้อโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:16:37:36 น.  

 
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
วัดเชียงยืนเคยหลงไปผิดวัดตอนปีใหม่
ไหว้พระประธานเสร็จ
สนทนากับพระบอกท่านว่ามาผิดวัดจะไปวัดเชียงมั่น
ท่านเมตตาบอกว่า
ไหนๆมา(ผิด)แล้วก็รดน้ำมนต์ก่อนกลับนะโยม
คิดว่าเป็นวัดสวยงามวัดหนึ่งในเชียงใหม่ครับ


โดย: moresaw วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:20:23:04 น.  

 
งามขนาดครับ


โดย: เทวพงศ์พันธ์ วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:21:42:51 น.  

 
ข้อมูลแน่นแบบนี้ ไม่โหวตไม่ได้ละค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Klaibann Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เมืองเชียงใหม่ล้วนแต่สร้างมาอย่างมงคลทั้งนั้นเลยค่ะ
มีการจัดระเบียบผังเมืองดีด้วยโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:22:33:58 น.  

 
~ มาให้พาเที่ยวค่ะ ~


โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:22:43:04 น.  

 
วัดทางเหนือสวยๆเยอะเลยนะคะคุณตุ๊ก
แวะมาชมยามดึกค๊า
คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:0:23:21 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:5:55:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


เริ่มเดือนใหม่ สัปดาห์ใหม่ วันใหม่่
ด้วยความสุขค่ะคุณตุ๊ก


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:6:27:14 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับ


โดย: พันคม วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:7:06:50 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก มาเที่ยวด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ลงสะพาน...เลี้ยวขวา Health Blog ดู Blog
schnuggy Klaibann Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: mambymam วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:9:11:20 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ข้ามขอบฟ้า Home & Gargen Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:12:32:44 น.  

 
ชอบหลังคาโบสถ์แปดเหลี่ยมจัง


โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:12:49:41 น.  

 
ช่วงนี้หน้าร้อน เป็นช่วงที่เฟื่องฟ้าออดอกเยอะค่ะ

ลืมบอกว่า โบสถ์สวยแปลกตาจังค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:13:48:24 น.  

 
วัดเชียงยืน เอกลักษณ์ของล้านนาเลยค่าพี่ตุ๊ก

เชียงใหม่ เค้าวัดเยอะจริงๆ
วัดนี้ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยงรู้จักกัน
สงบร่มรื่นมาก ^^


:: Interview .. the blogger :: ~ JewNid ~บล็อกเกอร์คนนี้ กับเอกลักษณ์ประจำตัวที่มี
กล้อง กาแฟ และหนังสือ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:14:09:41 น.  

 

ตุงประจำราศีสวยจังเลยค่ะพี่ตุ๊ก
ยิ่งนำรูป 2 ภาพมาคู่กัน ยิ่งสวยค่ะ
ถ่ายรูปมาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะทีเดียวโดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:14:15:39 น.  

 
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก

วัดนี้ผมก่ไปสองสามเตื้อแล้วล่ะครับ อิิอิอิ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:14:24:05 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

ผมกลับจากท่องเที่ยวประเทศอิตาลีแล้ว
ขอมารายงานตัว และขอบคุณที่ช่วยดูแลบ้านให้ครับ.โดย: ทองกาญจนา วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:14:25:16 น.  

 


อันนี้เรียกว่าอะไรค่ะ คุณตุ๊ก
สวยดีอ่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:15:31:30 น.  

 
ชอบภาพตำแหน่งวัดทักษาทั้ง ๘ ทิศของเชียงใหม่ค่ะ พี่ตุ๊กคงไปจนครบแล้ว...คนสมัยโบราณกาลก่อนเค้าวางผังสร้างบ้าน วัด เมือง ดีนะคะ มีที่มาที่ไป

ตรงพระมหาธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม ตามเหลี่ยมมุมที่มีแผ่นสีทองปิดน่ะค่ะ งามมากพี่ตุ๊ก เทวดา ? และสิงห์ ? ดูแปลกตาแต่ก็งามค่ะ

ตุงกระด้างหนูเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเค้าเรียกอะไรค่ะ คราวนี้จำได้แล้ว

อุโบสถทรงแปดเหลี่ยม แม้...อยากจะดึงสายไฟออกจังเลยค่ะ ลายตรงซุ้มโค้ง เหมือนลายจีนเลยค่ะ

ภาพช่วงท้ายๆ เห็นรอยคราบ ชื้นหรือน้ำเคยท่วมคะ (ไม่น่าใช่...)


*** ปิดเทอมพี่ตุ๊กก็มีกิจกรรมจุ๊กๆ จิ๊กๆ


ของหนูจุกจิกมากกว่าจุ๊กจิ๊กค่ะ จุ๊กจิ๊กยังฟังดูดีกว่านะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:15:40:07 น.  

 
ตอบคุณเค็ง " ลงสะพานเลี้ยวขวา "

รูปนั้นคือ เรียกว่า ตุงกระด้าง

ตุงแปลว่าธง
กระด้าง แปลว่า ไม่กระดุกกระดิก

และมีรูปพระธาตุประจำราศี 12 ราศี ที่สัมพันธ์กับ นักษัตรอีกตุงหนึ่ง

คนล้านนาเชื่อว่า

ก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดานั้น วิญญาณจะลงมา ชุธาตุ ... หมายถึงการที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง

โดยมี ตั๋วเปิ้ง (สัตว์ประจำนักษัตร) พามาพักไว้

เมี่อได้เวลา

ดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์
ไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของบิดาเป็นเวลา 7 วัน
แล้วจะเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา

และเมื่อเสียชีวิตลงแล้ว
ดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้นๆตามเดิม

การไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต

เชื่อกันว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต
มีอานิสงส์ ทำให้มีอายุยืนนาน

และเชื่อว่าหากสิ้นชีพไป
ดวงวิญญาณจะได้กลับไปยังพระธาตุองค์นั้น
ไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุคคติภพอื่นๆ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:15:45:59 น.  

 
ขอบคุณ มากคะ คุณตุ๊ก
รวดเร็วทันใจมากเลยค่ะ
คือไม่เคยเห็นนะค่ะ
คิดเองน่ะค่ะว่ามีเฉพาะทางเหนือหรือป่ะ
ถามอีกแระ เรา


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:15:54:34 น.  

 
ประวัติวัดทั้งแปดของเชียงใหม่..น่าสนใจดีครับ
อีกพระอุโบสถที่เป็นแปดเหลี่ยมนั่นก็แปลกมากๆ
สิงห์โตที่สวนสัตว์เชียงใหม่


โดย: wicsir วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:16:18:16 น.  

 
คุณตุ๊กเก็บภาพวัดนี้มา ได้สวยมากน่าสนใจจริงๆค่ะ
ได้อ่านประวัติเป็นความรู้เพิ่มอีกเป็นเอกลักษณ์ของวัดทางเหนือเลยน๊อ
โห...ที่นี้เคยถูกพม่าปกครองมาถึง 200ปีดัวย
ขอบคุณคร้าคุณตุ๊ก

ปล. " หนึ่งเหยือกทุกวันค่ะ " จริงเหรอ!!
เหยือกเป็นถ้วย mug รึป๊ะคร้า คอกาแฟพันธุ์แทัเล๊ย !


โดย: tui/Laksi วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:20:31:13 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Bonjour_KiTTy Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต
3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
==========================================

วันก่อนแวะมาแล้ว แต่โหวตหมดค่ะ อิอิ


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:20:39:41 น.  

 
กว่าจะสร้างสักเมืองนี่หลายคติมาผนวกกันน่าดูเลยครับ เมืองเชียงใหม่แข็งแกร่งและยั่งยืนมานานมากจริงๆ ราวๆสามร้อยปีได้ครับ ก่อนจะเสียทีบุเรงนอง แต่นั่นก็เพราะช่วงหลังๆราชวงศ์เม็งราย อำมาตย์ขึ้นมามีอำนาจเหนือกษัตริย์ด้วย

สรุปว่าศึกพระเจ้าติโลกราช-พระบรมไตรโลกนาถจบลงยังไงนะครับ? รู้ว่าเล่นกันสารพัดวิธีกระทั่งไสยศาสตร์หรือบั่นทอนกำลังใจกันด้วย


โดย: ชีริว วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:21:02:27 น.  

 
วันนี้เข้าสู่ปกติแล้วครับคุณตุ๊ก

แสงเงาตกกระทบหลายภาพ สวยมากครับ

tuk-tuk@korat Photo Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:21:59:02 น.  

 

คิดถึงเชียงใหม่น้อพี่ตุ๊กน้อ

อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ซักเจ็ดวันขนาด


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:1:06:24 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คร้าคุณตุ๊ก
เสิร์ฟตอนเช้ากาแฟสด 2 cup pure ยังค่ะ
นับถือเลย คอกาแฟเจรงๆ เพียวๆอีกตะหาก!!

มีความสุขกับกาแฟถ้วยโปรดนะค่ะเช้านี้
ขอตามมาโหวตรอบหลังจ๊ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:5:14:02 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:5:55:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคาร


โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:7:26:48 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องตุงอีก
ขอบคุณนะคะ คุณตุ๊ก


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:8:22:46 น.  

 
โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว พาโลติ วุจฺจติ

คนโง่ รู้ตัวว่าโง่ ยังคล้ายเป็นบัณฑิตได้บ้าง
แต่โง่แล้วอวดฉลาด นั่นแหละเรียกว่าคนโง่แท้

เจริญศีล สมาธิ ปัญญาเนือง ๆ เพื่อขจัดอวิชชาให้สิ้น ตลอดไป...นะคะ
อ่านประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ทำให้ได้รับความรู้มากมาย
กว่าจะสร้างบ้านเมือง สร้างวัดได้
ต้องผ่านพิธีกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย
ขอบคุณที่คุณตุ๊กนำมาเผยแพร่...ค่ะ

ไลค์ก่อน...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:11:34:15 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะคุณตุ๊ก
มาชมวัดสวยๆแล้วยังได้ความรู้กลับไปอีก
ขอบคุณนะคะคุณตุ๊ก


โดย: phunsud วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:13:35:41 น.  

 
เมื่อวานแวะมาอ่านได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
วันนี้เลยมาอ่านต่อ.... ชื่อเชียงมั่น กับเชียงยืน
คล้ายกันจริง ๆ คุณตุ๊ก ค้นแล้วคว้า มา
เก่งครับ 555 รู้ละเอียดมากเลย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:15:23:59 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมเยียนค่ะ อ่านแล้วเพลินและมีประโยชน์ได้ความรู้ไปเยอะเลย วิสกี้ชอบวัดต่างๆ ในเชียงใหม่นะคะ สวยและสงบดีจริงๆ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:11:34:24 น.  

 
Create Date : 31 มีนาคม 2556
Last Update : 31 มีนาคม 2556 16:27:06 น. 35 comments
Counter : 560 Pageviews.
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:52:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุดราชบุรี - แม่กลอง แวะ แวะWhen You Came Into My Life - Scorpions ... ความหมาย


ราชบุรี ... วันนี้เรามาชมศิลปะกันถึงที่นี่


ภาพถ่ายในอดีต ... กาดหลวง


I Wouldn't Have Missed It for the World - Ronnie Milsap ... ความหมาย


กาญจนบุรี ... วันที่เดินทางไกลมาก


Age - Jim Croce ... ความหมาย


กาญจนบุรี ... วันแรก


If You Think You Know How To Love Me - Smokie ... ความหมาย


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียวของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]