tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กรกฏาคม 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
16 กรกฏาคม 2557

เวียงเจ็ดลิน ... ตามหาตาน้ำกลางเวียงเจ็ดลิน


เป็นเวียงโบราณ ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ

มีอายุประมาณ 1,500 – 1,600 ปี ก่อนเมืองหริภุญไชยและเมืองเชียงใหม่

กำแพงล้อมรอบเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 950 เมตร


การเล่าประวัติของเมืองผ่านมาตามตำนานต่าง ๆ คือ


@ ตำนานสุวรรณคำแดง ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม @

ตำนานสุวรรณคำแดงและตำนานเชียงใหม่ปางเดิม

เป็นเรื่องราวของเจ้าหลวงคำแดง

... เจ้าแห่งอารักษ์ของเมืองเชียงใหม่ สถิตย์อยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาว ...

ว่าได้เดินทางตามเนื้อทรายทอง มาถึงดอยสุเทพ

ได้มีลูกกับนางผมเฝือและนางสาดกว้าง

จากนั้นก็สร้างเมือง “ล้านนา”ให้ลูกได้อยู่

จากนั้นก็ได้กลับไปยังดอยหลวงเชียงดาว


เมืองที่เจ้าหลวงคำแดงได้สร้างนั้น

ต่อมาได้ล่มเป็นหนองใหญ่

แล้วก็ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเมือง ชื่อว่า “เมืองนารัฏฐะ”

เจ้าเมืองชื่อว่า “มินนราช”


สืบมาจนถึงสมัยของ “พระยามุนินทพิชชะ”

คนไม่มีศีลไม่มีสัจ เจ้าเมืองขาดคุณธรรม

ทำให้อารักษ์และเชนบ้านเชนเมืองไม่พอใจ

บันดาลให้เมืองล่มลงเป็นคำรบสอง


ถัดมาก็ไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งอยู่ทางตะวันออกของตีนดอยอุสุปัพพตา

โดยมีฤๅษีมาชี้ให้สร้างเวียง นามว่า “เวียงเชฏฐปุรี” หรือ “เวียงเจ็ดลิน”

ซึ่งขณะนั้นมีทั้งไทและลัวะอยู่ด้วยกัน

ฝ่ายข้างไท มีพระยาสะเกต เป็นหัวหน้า

ฝ่ายลัวะมีพระยาวีวอเป็นหัวหน้า


@ ตำนานมูลศาสนา @

ฤๅษีวาสุเทพ เห็นคนชายหญิงในรอยท้าช้าง แรด และวัว

... ลัวะเชื่อว่าตนเป็นพวกที่เกิดจากรอยตีนสัตว์ ...

และแต่งงานและสืบลูกสืบหลาน

ต่อมา ฤๅษีก็รับลูกแม่เนื้อที่มาดื่มน้ำปัสสาวะของฤๅษีแล้วตั้งครรภ์

คลอดลูกทิ้งไว้ ก็นำมาเลี้ยง

ให้แต่งงานกันพร้อมทั้งสร้างเมืองให้นามว่า “มิคสังครนคร”

ต่อมาฤๅษีก็สร้างเมืองอมรปุรนครขึ้นมาอีกเมืองหนึ่ง

เพื่อให้เชื้อสายแห่งลูกเนื้อนั้นครอง

แต่ในเมืองอมรปุรนครนั้นเกิดการตัดสินคดีลูกทุบตีแม่นผิดพลาด

ทำให้เทวดาลงโทษโดยการล่มเมืองนี้กลายเป็นหนองน้ำ

ถัดนั้นจึงค่อยสร้างเมืองลำพูนในเวลาต่อมา


@ ตำนานเชียงใหม่ปางเดิมต่อ @

เวียงเชฏฐปุรีหรือเวียงเจ็ดลินนี้มีผู้ปกครองสืบมา 15 ท้าวพระญา

ก็ถูกผีขอกฟ้าตายืน มาล้อมเวียงทำให้ชาวเมืองเดือดเนื้อร้อน

เจ้ารสี จึงขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากพระอินทร์

พระอินทร์จึงให้ชาวลัวะทั้งหลายถือ ศีล 5 ศีล 8

ผีทั้งหลายก็ไม่มาเบียดเบียนอีก


@ ตำนานเสาอินทขิล @

พระอินทร์ก็ยังให้ลัวะ 9 ตระกูลดูแลรักษา บ่อเงิน บ่อทอง และบ่อแก้ว

บ้านเมืองเจริญ ได้สร้างเวียงใหม่อีกสองแห่ง

คือ “เวียงสวนดอกไม้หลวง” และ “เมืองล้านนานพบุรี”


@ ตำนานเมืองหริภุญไชย @

กล่าวถึงขุนหลวงวิลังคะ

กษัตริย์องค์ที่ 13 ของ ระมิงค์นคร ราชวงศ์กุนาระ

ทรงมีอิทธิฤทธิ์และฝีมือในการพุ่งเสน่า (หอก)

ต้องการที่จะเอาพระนางจามเทวีมาเป็นมเหสี

แต่สู้รบแพ้เพราะพระนางจามเทวีใช้กลยุทธ์ทำลายความขลัง

จึงได้ตรอมใจ สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1227 รวมอายุได้ 90 กว่าชันษา@ ประวัติศาสตร์ร่วมกับเมืองเชียงใหม่ @


เมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.1839 กล่าวว่า

“เหล่าคาสวนขวัญแห่งนี้ เป็นที่อยู่ของท้าวพระยามาก่อน”


ในสมัยพญาสามฝั่งแกนขึ้นครองล้านนาเมื่อ พ.ศ.1954

เจ้ายี่กุมกามพระเชษฐาที่ครองเชียงราย

อยู่ไม่พอพระทัยที่พระอนุชาครองล้านนา จึงยกทัพมาเชียงใหม่

แต่สู้ไม่ได้จึงขอให้พระเจ้าไสลือไทยแห่งกรุงสุโขทัยมาช่วย

พระเจ้าไสลือไท มาตั้งทัพอยู่ที่เชิงดอยเจ็ดลิน

เพื่อช่วยท้าวยี่กุมกามตีเมืองเชียงใหม่ สู้ไม่ได้จึงถอยทัพกลับไป

ต่อมาพญาสามฝั่งแกนสถาปนาเวียงเจ็ดลินขึ้นเป็นเวียงที่ประทับพักผ่อน


สมัยเจ้าท้าวลก (พญาติโลกราช) พ.ศ.1984

แต่งคนไปลอบเผาไฟเวียงเจ็ดลินที่พญาสามฝั่งแกนผู้บิดาประทับพักผ่อนอยู่

พญาสามฝั่งแกนหนีเข้าเมืองเชียงใหม่ก็ถูกท้าวลกจับตัวไว้

และบังคับให้ยกล้านนาให้ตนปกครอง


สมัยพระนางจิรประภา พ.ศ.2088

พระไชยราชา กษัตริย์แห่งอยุธยายกทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่

ได้เสด็จมาสรงน้ำที่เวียงเจ็ดลิน


สมัยเจ้าหลวงพุทธวงศ์ พ.ศ.2369-2389

เสด็จออกไปย้ายเคราะห์ที่เวียงเจ็ดลิน


พ.ศ.2459-2468 ใช้พื้นที่เวียงเจ็ดลินเป็นที่ตั้งของโรงเรียน มหาดเล็กหลวง

ต่อมาเป็นที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการ

เช่น ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ส่วนราชการกรมป่าไม้

และ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ@ แอตแลนติส @


หลังจากมีผู้พบจารึกดินเหนียว อักษรลิ่ม ... เขาว่าหมื่นปี

การถอด ? ระบุตัวเลข 917 และ 1834

อาจความสัมพันธ์กับจุดที่ตั้งของเวียงเล็ดลินกับเมืองเชียงใหม่ ?

ที่มีเส้นรุ้งเส้นแวงเอียงเท่ากับแกนโลกหรือ 5 องศา ?

และกำแพงเวียงเจ็ดลินอีกชั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1800 เมตร

กำแพงไม่มีประตูทางเข้าออก

ทำให้ตอนนี้ชักจะมีข้อสมมุติฐานใหม่มาอีกว่า

เป็นที่ที่ไม่น่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์

ศูนย์กลางของเมืองเป็นตาน้ำ ... แทนเสาหลักเมือง

อาจเป็น แอตแลนติก ก็ได้ ไปถึงโน่น

... เล่าให้ฟังถึงจินตนาการของมนุษย์เท่านั้นนะ ...***


ครั้งแรกได้เดินเล่นไปสำรวจแนวกำแพงเวียงเจ็ดลิน

แถวสวนรุกขชาติ ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก
ที่เห็นกำแพงเมืองสองชั้น มีคูน้ำตรงกลาง
ข้ามถนนไปยัง ม.เทคโนโลยีราชมาคลล้านนา
ครั้งที่สองเขาไปวัดหมูบุ่น

เป็นวัดเดียวที่พบในเขตกำแพงเวียงเจ็ดลิน

หมูเป็นคำนาม แปลว่าหมู บุ่นภาษาเหนือ เป็นกริยา แปลว่า มุด

พญามังราย

เมื่อมาถึงบริเวณนี้เห็นฝูงหมูป่าจำนวนมากกำลังหากินอยู่

เมื่อเดินมาดูฝูงหมู่ป่าก็วิ่งหนีหายไปต่อหน้าต่อตา

และเห็นหมูทองคำนอนอยู่บ่อน้ำ

พระองค์จึงสร้างวัดขึ้น ตั้งชื่อว่าวัดหมูบุ่น

น่าจะเป็นร่องที่อยู่ระหว่างกำแพงสองชั้น
กำแพงนี้อยู่หลัง ที่ทำการ อุทยานแ่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ฝั่งตรงข้าม อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม

มาค้นหาตาน้ำ จุดศูนย์กลางเมืองเจ็ดลิน


ถามยามว่า ตาน้ำกลางเวียงเจ็ดรินอยู่ไหน ... คิดอยู่นาน ไม่ทราบ

เข้าไปอีกนิด ถามคนดูแลสวนที่กำลังตัดหญ้า

ไม่ทราบครับ แต่เห็นเขามักเข้าไปดูข้างหลังน่ะครับ

ขับตรงไปเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวา แถวนั้นครับ


ขับไปตามที่บอก มีทุ่งแลี้ยงแพะ แกะ ซ้ายมือ


มีเจ้าหน้าที่กำลังบดหญ้า น่าจะทำน้ำหมักอยู่จึงเข้าไปถาม

ท่านก็ชี้ว่าอยู่ตรงนั้นแหละ
หน้าโรงเรือนมีศาลผู้ดูแลรักษาตาน้ำ
ตาน้ำผุด ดูในภาพถ่ายทางอากาศอยู่กลางเวียงพอดี

ท่านที่บอกได้กรุณาเดินตามมาเล่า

ตาน้ำ อยู่ใต้โรงสูบน้ำพอดี มองไม่เห็นหรอก

เมื่อเขาขุดบ่อน้ำของปศุสัตว์ที่อยู่ด้านบนถัดไป

ก็ทำบ่อซีเมนต์กักน้ำไว้ ในแค่ส่วนที่มีหลังคาคลุม

และรอบ ๆ ก็เอาดินที่ขุดบ่อมาถม

ทุกปีน้ำจะล้นจากบ่อซีเมนต์มาท่วมรอบ ๆ เสมอ

สองปีมานี้ไม่มีน้ำท่วมเลย

อาจเพราะขุดบาดาลมาใช้กันมากหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

บ้ำล้นก็จะไหลไปตามคูเล็ก ๆ ออกคูเมืองทางตะวันออกของเวียงเจ็ดริน
ถาม ... ระหว่างกำแพงด้านวัดหมูบุ่นมีน้ำไหม

ตอบ ... มีน้ำมาจากดอยอีกสายหนึ่งไหลมาลง

แต่ปัจจุบันการตัดถนนทำให้ขวางทางน้ำหรือถมทางน้ำจึงไม่มีอีกต่อไป

ถาม ... สายเดียวกับน้ำตกมณฑาธารไหม

ตอบ ... ไม่ใช่ น้ำตกมณฑาธาร ไหลมาลงห้วยแก้ว

และห้วยแก้วไหลลงคูเมืองฝั่งสวนสัตว์


จากรูป ตาน้ำอยู่ใต้อาคารขวามือ

ถาม ... มีปลาออกมาจากตาน้ำด้วยหรือคะ

ตอบ ยิ้ม ๆ ... เราปล่อยลงไปเองไว้ดูคุณภาพของน้ำ
ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ที่กรุณาให้ความรู้ค่ะ

ปิดท้ายด้วยแกะในทุ่ง

Create Date : 16 กรกฎาคม 2557
Last Update : 16 กรกฎาคม 2557 10:14:13 น. 17 comments
Counter : 3993 Pageviews.  

 


โดย: NFL วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:50:13 น.  

 เอา ฟะ ..

คนที่ 2 ก็ยังถือว่า เป็นเกียรติ เป็นศรี แก่ชีวิต ..

โดย: คิดถึง นะคะ .. IP: 101.108.126.10 วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:54:16 น.  

 
ถ่ายแกะธรรมดาได้ออกมาสวยดี เก่งมาก


โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:14:28:08 น.  

 
ขอบคุณที่พาไปชมพร้อมเล่าประวัติด้วย ชอบมากๆ ค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:03:43 น.  

 
ฮะ ฮะ ..

เราตัดผมเอง ตั้งกะ อายุ 30 ฝ่าๆ ..

ตัดมา 20 ปี ละ ..


เพราะ ขี้เกียจ ทะเลาะ กะ แม่ .. (แม่ตัด ตั้งกะเล็กๆ จนเข้ามหา'ลัย จนทำงาน ..)

ตอนหลัง ไปให้ที่ร้านตัด ก็ทะเลาะ กะ ช่าง ..

ทีนี้ ตัดเอง ..

ก้อ ..

ทะ เลาะ กะ ตัวเองอีก ..


ฮี่ .. ฮี่ ... มีเรื่อง กะ เขา ไป ทั่ว ..


น่าเบื่อ .. ตัวเอง เสียนี่กระไร ..

โดย: คนรัก สงบ แต่ ถึง รบ ไม่ ขลาด .. IP: 125.25.62.99 วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:23:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ตุ๊ก ^^

สองปีมานี้น้ำไม่ค่อยท่วม น่ากังวลเหมือนกันนะคะ
พี่ตุ๊กช่างสังเกตุเรื่องปลานะคะ หากไม่วงนู๋มองไม่เห็นค่ะ

=========================================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:49:51 น.  

 
ชื่นชมพี่ตุ๊กเลยค่ะ อยากรู้อะไรตามจนเจอ
นิคละยอมพี่เลย ข้อมูลอ้างอิงแน่นปึ้กด้วยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:17:58 น.  

 
ข้อมูลประวัติศาสตร์แบบเน้นๆ เลย ถ้าผมเที่ยวคงไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้เท่าไหร่นัก

ผมว่าปัจจุบันเกาะชักจะเยอะไปละ จริงอยู่ว่ามันน่ารักดี แต่รู้สึกว่าที่ไหนๆ ก็มีเต็มไปหมด

ให้ปลาวัดคุณภาพน้ำ อย่างน้อยถ้าปลาอยู่ได้คุณภาพก็ดีระดับหนึ่งอะนะ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:44:22 น.  

 แวะ มา หลอก .. เอ๊ย เยี่ยม ตอนดึกๆค่ะ ..

เหอ เหอ ...

โดย: คิดถึง ตอนนี้ล่ะ .. IP: 101.109.230.80 วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:49:42 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:3:20:33 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

มาร่วมค้นหาตาน้ำที่เวียงเจ็ดลิน
คราวนี้เป็นบทนักโบราณคดี ที่คุณตุ๊กถนัด

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


ปบ.มีภาพสาวน้อยอุ้มห่าน ที่เมืองเกิร์ทธิงเก้น เยอรมนี มาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:24:19 น.  

 
มันจะเป็นแบบส้วมพระพุทธเจ้านั่นแหละ โม้มากกว่า คำว่าระมิงค์ก้อเหมือนกัน จริง ๆ แล้ว คำว่า ระ นี้มันเป็นคำลวัะ คือ หละ เช่น หละปูน หละกอน เป็นต้น ระมิงค์ ท่ีแท้ก้อคือ หละมิง นั่นแหละ คนเมืองรุ่นก่อตั้งนสพ.คนเมือง ลากเข้าหาคำบาลี เป็นระมิงค์


โดย: หนานเตอะ IP: 171.101.131.147 วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:29:26 น.  

 
ชอบคุณหนานเตอะเจ้า
ตะเจ๊ายังอู้ก๋ันว่าจะไปกั๋นใหญ่ ... ส้วมตี่สันป่าตอง


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:55:59 น.  

 
สวัสดีค่า พี่ตุ๊ก ^^
แถวเทคโน เมื่อก่อนวิ่งเล่นบ่อยค่ะ
วันเด็กทีไรไม่พลาด สวนสัตว์
วันเด็กเทคโน คนเยอะมากๆ ชอบมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ คิดถึงจังเลยค่ะ
อยากไปอีกโดย: lovereason วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:52:32 น.  

 
หนูชอบภาพแกะค่ะ

นี่เค้าอยู่กันเอง ไม่ต้องซื้อหญ้าเข้าไปเลี้ยงด้วย ชอบต้นไม้ใหญ่นั่นด้วยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:59:43 น.  

 
ปัจจุบัน น้ำ ที่ออกมาจากตาน้ำเค้าเอาไปใช้ทำอะไรกันครับ ผม แล้วคนที่อูเเลตาน้ำเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ หรอครับบผม .....ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับผม


โดย: wolf face IP: 171.96.182.237 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:31:40 น.  

 
น้ำที่ผุดจะไหลไปตามทางน้ำเดิมค่ะ
ไม่แน่ใจว่าไหลไปทางไหน
เห็นอาจารย์ที่พาไปชมเล่าว่า
ไหลลงไปทางทิศตะวันออกค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:37:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


เลี้ยงรุ่น 2563


ตามรอยหลวงปู่แดนอิสาน ... 4 วัดพระอาจารย์ที่สกลนคร


> The Long Way Around - Dixie Chicks ... ความหมาย


ตามรอยหลวงปู่แดนอิสาน ... 3 วัดป่าวิสุทธิธรรม สกลนคร


ตามรอยหลวงปู่แดนอิสาน ... 2 ทางลอยฟ้า วัดป่าภูผาแดง วัดถ้ำสหายจันทรนิมิตร


กุ้งผัดกระเทียม ... ครัวมั่ว tuk-tuk@korat


ตามรอยหลวงปู่ในแดนอิสาน ... 1 ออกเดินทาง เชียงใหม่ - เขาค้อ


It's All I Can Do - Anne Murray ... ความหมาย ... ความหมาย


เส้นทาง unseen จากตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด ไป ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา


Running on Empty - Jackson Browne ... ความหมาย

ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]