tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กันยายน 2562
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
2 กันยายน 2562

โบราณวัตถุในชัยภูมิ ... ใบเสมาทวารวดีวัดคอนสวรรค์จากกู่แดงจะขับรถชมภูแลนคาที่อยู่ทางด้านเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ

โดยย้อนกลับมา ทล.225 ผ่านหน้าโรงพยาบาลบ้านเขว้า
ถึงบ้านเขว้า เลี้ยวซ้ายบน ทล.3007 ไปภูแลนคา

เขาพังเหยทอดตัวเป็นรูปตัว L อยู่ทางตะวันตกและทางทิศเหนือของเมืองชัยภูมิ

ภูแลนคาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองชัยภูมิ

ภูแลนคาแยกออกจากเขาพังเหยที่ช่องเขาขาดให้น้ำชีไหลผ่าน
เก็บวิวมาฝากคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหน


ระหว่างทางเราแวะวัดเขาสระหงษ์
วัดนี้มีหินรูปหงษ์และมีสระน้ำที่ไม่เคยแห้ง เรียกว่าสระหงษ์

เล่าว่าบนเขานี้มีรอยพระพุทธบาท

ชาวบ้านพบเพราะวันหนึ่งเห็นหงษ์ทองมาเกาะ เลยตามขึ้นไปดู

วันนี้เราจึงตามขึ้นไปดูด้วย
แล้วเราก็ขึ้นมาถึงเกือบยอดเขา ตึกสีส้มไกล ๆ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ส่วนอันนี้ใครไม่น่าหยอดสตางค์ลงไปเลย ไม่เห็นอะไรเลยค่ะ

ภาพถ่ายที่แปะไว้
แต่วิวสุดยอด
เดินทางต่อไปวัดคอนสวรรค์


ป้ายน้ำตกบอกทางแยกหน้าเลี้ยวซ้าย ไปน้าตกตาดโตน
ถนนก็เล็ก ... รถเครื่องเสียงสำหรับจัดงานอีเว้นท์ก็ใหญ่
ถนนต้นสัก
นากับภูแลนคา
เห็นป้ายหลวงพ่อใหญ่ทวารวดีเป็นพระพุทธรูปยืน มีป้ายบอกทางป้ายเดียว จอดถามคนแถวนั้นก็ไม่รู้จัก
ในแผนที่เขียนบอกตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว ภูพระกับภูแฝดไว้

เราเคยแวะนานแล้ว เอารูปมาฝากนะคะ


ภูพระ ประดิษฐานหลวงพ่อโตภูพระ ศิลปะทวารวดี

สันนิษฐานจากพุทธสักษณะว่า พระพุทธรูปห้าองค์ปางสมาธิ ขัดสมาธิเพ็ชร เพิงด้านขวาสร้างก่อน

หลวงพ่อโตองค์ซ้าย , พระพุทธรูปที่แทรกอยู่ และพระพุทธรูปองค์ล่างด้านขวาปางสะดุ้งมารแต่เป็นมือซ้ายที่วางเหนือเข่า สร้างขึ้นมาภายหลัง
เมื่อข้ามถนนชัยภูมิ - แก้งคร้อ ทล.201 ไปอำเภอคอนสวรรค์
ผ่านพระบาทภูแฝด เป็นรอยพระพุทธบาทซ้อนกันอยู่
ถึงคอนสวรรค์ มีบึงแวงเป็นบึงประจำเมือง

เจ้าเมืองคอนสวรรค์คนแรก คือ พระยาขุนหาญ ซึ่งเป็นญาติกับเจ้าเมืองนครราชสีมา

ได้อพยพไพร่พลมาสร้างเมืองใหม่บนราบลุ่มแม่น้ำชีตอนบน

ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ กระทั่งนกกาบินมาหากินเป็นต้องหลงใหล

พระยาขุนหาญจึงตั้งชื่อเมืองว่านครกาหลง
ได้เกิดสงครามหลายครั้ง เมืองร้างลง คนอพยพมาอยู่ใหม่อีก

จนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวลาวเวียงจันทน์อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่

ตั้งชื่อใหม่ว่าบ้านคอนสวรรค์
จะเลี้ยวซ้ายที่ข้างโลตัส
ลุยทุ่งไปอีกนิด
เข้าสู่เมืองในวัฒนธรรมทวารวดี มีคูน้ำคันดินเป็นวงกลม
แล้วเราก็มาจอดอยู่ที่วัดคอนสวรรค์
สิมเก่าวัดคอนสวรรค์

เป็นสิมไม้ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขยายส่วนอาคารรอบนอกออกไป มีเสารอบนอก มีเสมา

ฐานสิมไม้เป็นเอวขันไม้แกะสลักลายกลีบบัว

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านเดียว

หลังคา ... เคย ... มุงสังกะสี ผนังไม้ ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละ 2 ช่อง
วัฒนธรรมทวารวดีเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16

* มีเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นวงกลม *


* นับถือศาสนาพุทธ *

ลัทธิหินยาน นิกายเถรวาทคือ

นับถือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในภัทรกัลป์ ; อดีตพระพุทธเจ้า, ปัจจุบันพระพุทธเจ้า, และอนาคตพระพุทธเจ้า

เชื่อในผลกรรม

ลัทธิมหายานคือ

เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดคือพระอาธิพุทธะ คือพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เกิดมาพร้อมกับโลก อยู่เป็นนิรันดร์กาล

สร้างตัวแทนเป็นมนุษยพุทธะคือพระอมิตาภะ ต่อมาจะปรินิพพาน

มีบริวารคือพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยพามนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นได้คราวละมาก ๆ


* เชื่อโชคลาง และมีพิธีปลงศพ *


ต่อมาเขมรมีอำนาจมากขึ้น จึงส่งผลต่อศิลปะทวารวดีคือ

พระพักตร์พระพุทธรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขัดสมาธิราบแบบเขมร จากเดิมที่ขัดสมาธิเพ็ชร

ยิ้มหมายถึงมีเมตตาแบบมหายาน


ที่นี่เองเราก็พบหลวงพ่อทวารวดียืนตามที่เห็นในป้ายบอกทางที่ผ่านมา
สร้างจากศิลาแลงทั้งองค์

อุษณีษะทรงกรวย พระพักตร์รูปไข่ พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรหลุบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาว

พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นลูกพระอุระ ครองจีวรคลุม ... มองไม่ออก

ยังพบพระพุทธรูปองค์รองอีกจำนวน 3 องค์

พระใหญ่และพระพุทธรูปองค์น้อยอีก 3 องค์ ถูกลักลอบตัดเศียร

แต่เศียรพระใหญ่ตัดไม่สำเร็จ

จึงได้ย้ายพระใหญ่และพระพุทธรูปองค์เล็กที่ถูกตัดเศียรไปประดิษฐานวิหารใหม่

ติดกับชุมชน เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา
ทวารวดีในอิสานมีลักษณะเฉพาะคือมี เสมา หรือ หินตั้ง

เสมาวัดคอนสวรรค์ เป็นเสมาที่รวบรวมมาจากบริเวณใกล้ ๆ นี้


เสมาหรือหินตั้งนั้น สันนิษฐานว่า

1. แสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา ... ตั้งล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว้

2. ปักไว้เหนือหลุมศพเพื่อเป็นเครืองเซ่นหลุมศพ

สันนิษฐานจากที่พบเสมาสลักเป็นรูปหม้อและเครื่องบายศรีเป็นชั้น ๆ

หรือเสมาที่ไม่มีรูปสลักใด ๆ อาจเป็นป้ายสุสานก็ได้

3. เป็นการสร้างบุญกุศลอันเทียบเท่ากับการสร้างพระพุทธรูป หรือเจดีย์

อาจสลักเป็นรูปสถูป รูปธรรมจักร รูปชาดก รูปพระพุทธประวัติ เรียกแผ่นหินพุทธบูชา

แผ่นหินบูชาเล่าเรื่องชาดกจากวัดคอนสวรรค์ ... เท่าที่อ่านออกนะคะ


เสมาเรื่องวิธูรบัณฑิตชาดก

วิธูรบัณฑิตแสดงธรรม ... ดูจากมือขวาเป็นรูปโอเค

คือ นิ้วหัวแม่มือแตะกันกลมเป็นดั่งกงล้อ แสดงถึงพระธรรมที่หมุน ... ปางแสดงธรรม วิตรรกมุทรา

แก่ปุณณกยักษ์ ... มีตาโปน มือซ้ายทำท่าสนใจแปลกใจ ... หรือเปล่า
เสมาเรื่องภูริทัตชาดก

ภูริทัตเป็นนาค พันรอบจอมปลวก

ถุกพราหมณ์ ... นุ่งผ้าและเกล้าผมแบบนักบวช ... กำลังจับออกแรงฉุดนาตภูริทัต
เสมาเรื่องเวสสันดรชาดก

รูปนี้เมื่อขยายดูพบว่าบุคคลยืนอยู่ พระหัตถ์ซ้ายจับเด็กไว้ 2 คน

และเมื่อไปเปิดภาพวาดเรื่องนี้ดู เข้าใจว่ามือขวากำลังทำอะไรบางอย่าง น่าจะแสดงถึงการยกให้

คนที่นั่งอยู่หงายมือเพื่อทำความเคารพ ???

แต่เห็นเด็กสองคนก็นึกถึงได้เรื่องเดียว
เสมาชาดกเรื่องเตมีย์ใบ้

คล้ายกับภาพเตมีย์ชาดกจากเสมาเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

พระเตมีย์เทศนาสั่งสอนธรรมแก่นายสารถี

พระเตมีย์ยืนอยู่ทางขวาและก้มมองไปยังนายสารถี

สารถีคุกเข่ามือถือเสียมขุดดิน หันมามองพระเตมีย์ด้วยความตกใจ
เสมาชาดกเรื่องมโหสถ

ภาพเสมานี้คล้ายเสมาที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

มโหสถเป็นบัณฑิตให้กับพระเจ้าวิเทหราช กรุงมิถิลา

พระเจ้าจุลนีต้องการครอบครองเมืองมิถิลาจึงมีการออกอุบายเพื่อให้ได้มา

แตที่สุดได้พ่ายแพ้แก่ปัญญาของมโหสถ และอยากให้มโหสถมาอยู่ด้วย

เมื่อพระเจ้าวิเทหราช สิ้นพระชนม์ มโหสถจึงได้มาอยู่กับพระเจ้าจุลนี

นางเภรี ปริพาชิกา หรือนักบวชหญิง ในเสมานี้จะเห็นผู้หญิงถักผมและเกล้ามวยแบบนักบวข

ได้ถามปัญหาด้วยเครื่องหมายแห่งมือ

จึงมองมโหสถ แล้วแบมือออก ... ถามว่าพระเจ้าจุลนีนำมโหสถมาจากเมืองอื่น ทรงทำนุบำรุงหรือไม่ได้ทำนุบำรุง

มโหสถตอบด้วยการกำมือ ... ตอบว่าพระเจ้าจุลนียังไม่พระราชทานอะไรให้

ในรูปคือตอนต่อไปนี้

นางเภรีเข้าใจคำของมโหสถ จึงยกมือขึ้นลูบศีรษะของตน ... ถ้าท่านลำบาก ทำไม จึงไม่บวชเหมือนอาตมาเล่า

มโหสถจึงลูบท้องของตน ... ตอบว่า มีบุตรภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูอีกมาก
เสมาเรื่องเนมิราชชาดก

ภาพเสมานี้คล้ายเสมาที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคคลนั่งขัดสมาธิ มือขวานิ้วหัวแม่มือแตะกันกลมเป็นดั่งกงล้อ แสดงถึงพระธรรมที่หมุน ... ปางแสดงธรรม วิตรรกมุทรา

ท้าวสักกะหรือพระอินทร์ ทูลเชิญพระเนมิราชแสดงธรรมแก่เทวดา
ภาพบุคคลกำลังไหว้ มีสถูปหรือพานเครื่องเซ่นซ้อนเป็นชั้น

มีภาพคล้ายกันนี้พบที่เมืองฟ้าแดงสงยาง ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ยังไม่มีผู้ใดตีความ
ภาพที่พอจะดูออก มีเพียงเท่านี้ แต่เสมายังมีอีกมากมาย
ปิดท้ายด้วยคูน้ำทวารวดีข้างวัดคอนสวรรค์

Create Date : 02 กันยายน 2562
Last Update : 2 กันยายน 2562 17:32:20 น. 32 comments
Counter : 1027 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณตะลีกีปัส, คุณInsignia_Museum, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณเพรางาย, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณSai Eeuu, คุณJinnyTent, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณKavanich96, คุณmultiple, คุณTurtle Came to See Me, คุณauau_py, คุณkae+aoe, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณสมาชิกหมายเลข 4365762, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณThe Kop Civil, คุณnewyorknurse, คุณmcayenne94


 
เที่ยวไป ถ่ายรูปไป
ดีจังเลยครับพี่ตุ๊ก
ยังมีวัดสวยๆรอให้ไปเยือนอีกมากมายเลยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:14:45:25 น.  

 
อ้าวเจ้ากรมทางฯ บ่าไปตรวจน้ำท่วมกา 555

หันคนโบราณแกะสลักหิน แสดงว่าตะก่อน
คนบ่าต้องดิ้นรนจะใด อาหารสมบูรณ์เจ้า
เมือง คหบดีคงจ้างคนกาว่า ฮื่อบ่าวไพร่
ทำ.... ตุ๊เจ้าเป็นตี่เคารพบูชาคน

ผ๋มนึกถึงครูบาศรีวิชัย ชักชวนคนเมือง
สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ กับทำอย่างอื่นได้
สำเร็จ.. คงเป็นตี่เขม่นคนอื่นอึบ่าใช่ คนอื่น
เขม่นเนาะ เปิ้นเลยถูกขึ้นพิจารณาโทษ เปิ้น
เลยบ่าปิ๊กเจียงใหม่.. อยู่หละปูนดีกว่า


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:15:08:15 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ชอบสิมไม้เก่า หลังคาไม้แป้นเกล็ดแบบนี้ค่ะ
งามดี เวลาเข้าโค้งถนนมีเส้นขอบชัดเจนแบบนี้สวยดีค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:16:50:53 น.  

 
ค้นเรื่องและสรุปในส่วนที่สำคัญแล้ว ยังร่างภาพบนเสมาให้เห็น น่าสนใจ น่าติดตามครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:17:14:54 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก

ตามมาเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ทิวทัศน์ตาม
รายทางของ จังหวัด ชัยภูมิ จ้ะ
จังหวัด ชัยภูมิ ครูยังไม่เคยไปเที่ยวเลย
จ้ะ เคยแต่ไปงานศพแม่ของครูที่โรงเรียน จ้ะ มีโอกาสต้องตามรอยน้องตุ๊ก จ้ะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:19:23:59 น.  

 
ชอบสิมโบราณค่ะ

แต่ใบเสมาหลากหลายก็น่าสนใจเช่นกัน

ขอบคุณที่ปันกันชมค่ะ


โดย: เพรางาย วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:19:32:24 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

สีเขียวๆนี่เข้ากันกับสีดำๆดีเหรอคะ...แฮ่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:20:30:25 น.  

 
วันนี้เพิ่งได้รู้จักเมืองคอนสวรรค์ หรือนครกาหลง จังหวัดชัยภูมิ แล้ว
พระพุทธรูปที่เมืองคอนสวรรค์นี้ ท่านจะคอยาวกว่าปรกตินะครับ หน้าตาก็แปลกๆดีครับ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่ง


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:21:44:37 น.  

 


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:22:40:59 น.  

 
มาเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ พี่ตุ๊ก
เสมาหินแกะสลักไม่เหมือนที่อื่นใดโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 2 กันยายน 2562 เวลา:22:55:48 น.  

 
กราบพระค่ะพี่ตุ๊ก
สิมไม้เก่าแก่ เข้าไปภายในดูสงบเงียบมากนะคะ
เสมาที่รวบรวมมีการสลักลวดลายที่มีความหมาย
ขอบคุณพี่ตุ๊กเขียนกรอบเส้นให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:0:13:30 น.  

 
วัดนี้ ดูเก่าและขลังมาก นึกไปถึงละครย้อนยุคค่ะ คุณตุ๊ก


โดย: Sai Eeuu วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:3:01:00 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:3:12:48 น.  

 
นครกาหลง ดินแดนแห่งอารยธรรมที่บ้านคอนสวรรค์ ถ้าไม่อ่านประวัตินี่ คิดว่า กว้างใหญ่ จนกาบินหลงซะอีกนะครับ

“หลวงพ่อใหญ่” ขึ้นชื่อ เรื่อง ความขลังศักดิ์สิทธิ์ มานาน ส่วน เสมาแกะสลัก เป็นร้อย นี่ น่าจะ แสดงถึงความรุ่งเรืองเป็นอันมากในยุคนั้นนะครับ

ถ้าทางด้านสถาปัตย์ นี่ สิมไม้เก่าวัดคอนสวรรค์ นี่ สัดส่วนงดงาม บรรยากาศข้างในนี่ขลังมากๆเลยนะครับ คิดว่าน่าจะผ่านการบูรณะมาบ้างแล้ว เพราะโครงหลังคาดูสมบูรณ์อยู่มากเลยนะครับ

โดย: multiple วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:4:11:59 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:6:16:34 น.  

 
แวะมาเที่ยวด้วยคนนะคะพี่ตุ๊ก อยากท่องไปแบบนี้จังค่ะ


โดย: auau_py วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:6:52:09 น.  

 
สิมเก่าวัดคอนสวรรค์ สวยดีค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:8:15:56 น.  

 
ตอนแรกก็นึกว่าพี่ตุ๊กพาชมแต่วิวอีกแระ

พอมาเล่าเรื่องชาดกบนใบเสมานี่ชอบเลยค่ะ ได้รู้เรื่องชาดกหลายอย่างที่ไม่เคยรู้ ส่วนใหญ่จะรู้แต่เวสสันดรชาดก แต่มโหสถเอย เตมีย์เอยนี่ไม่ค่อยทราบค่ะ

พี่ตุ๊กไปเมนท์แต่อีโม ไม่มีคำพูดเลย แต่สรุปว่าอยากกินใช่ไหมคะ?

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:9:17:42 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับผม ฟ้าหม่นๆ แต่ก็เดินทางสบายดีนะครับเนี้ย


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:11:47:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตามมาเที่ยวด้วยคนนะคะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:12:35:29 น.  

 
เมื่อยังมีกำลังและพลังที่มากพอ
ก็จงท่องไปเถิด
เมื่อท่องไปจนครบขบวนความ
ค่อยมาชมที่ใกล้มือก็ยังไม่สาย


โดย: ลุงแอ็ดชวนท่องเที่ยวไทย (สมาชิกหมายเลข 4365762 ) วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:13:35:37 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยจ้า

ไปเชียงใหม่มาแล้ว เที่ยวได้นิดเดียวเองจ้า เวลาน้อย


โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:16:19:57 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
มาตามไปเที่ยวกับพี่ตุ๊กด้วยคนค่ะโดย: หอมกร วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:16:54:48 น.  

 
ตอนนี้ท่านประธานอยู่ที่ใหนครับ ?
เชียงใหม่กำลังจะมีกีฬามหาิทยาลัยพอดีครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:20:25:29 น.  

 
สิมเก่า .... น่ากลัวมากเลยครับ ฮ่าๆๆๆ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:21:28:05 น.  

 
เส้นนี้โล่งดีนะครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 3 กันยายน 2562 เวลา:22:51:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 4 กันยายน 2562 เวลา:8:16:55 น.  

 
5555

โอเคค่ะ

เวลาคนไปเมนท์แต่อีโมนี่แบบ...อดคิดไม่ได้ว่า นี่เค้าไม่อยากคุยกับเราเหรอ อะค่ะ แฮร่..


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 4 กันยายน 2562 เวลา:8:58:42 น.  

 
อึ้งมากมายเลย

เสมา พระพุทธรูปทวารวดี
กับชื่อวัดที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน
แต่กลับมีของสำคัญอยู่มากมาย


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 4 กันยายน 2562 เวลา:9:58:51 น.  

 
แวะมาทักทายก่อนนะคะ
รายละเอียดจะตามมาเก็บอ่านอีกครั้ง
ความรู้เยอะ

เรื่องทวาราวดีไม่เคยเรียนเลยค่ะ เคยเห็นแต่ลูกปัดทวาราวดีสีสวยงาม


โดย: mcayenne94 วันที่: 4 กันยายน 2562 เวลา:19:19:53 น.  

 
วันนี้อยู่บนท้องถนนเยอะเหมือนกัน

วัดคอนสวรรค์ดูเก่าแก่มาก หลายๆ ส่วนยังเป็นไม้อยู่เลย

มีขีดเส้นให้ดูด้วย แบบนี้ดีเหมือนกันครับ สังเกตได้ง่ายดีโดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 กันยายน 2562 เวลา:23:20:03 น.  

 
เพิ่งทราบว่าที่นี่ก็มีดีครับ


โดย: wicsir วันที่: 8 กันยายน 2562 เวลา:8:21:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไป


In Trance - Scorpions ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... หล่มสักไปพิดโลก แวะครัวครูกุ้งของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]