*วัดสังฆทาน* สำนักปฎิบัติธรรม จ.นนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 จขบ.ได้มีโอกาส
ไปทำบุญถวายสังฆทาน ที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
เพื่อเป็นบุญทานบารมี รับปีใหม่ และเป็นเดือนเกิด

เดิมเราตั้งใจจะไปที่วัดใกล้ๆบ้าน แต่น้องสาว-น้องชาย แนะนำ
จะพาไปทำบุญที่วัดนี้ เราได้ยินแต่ชื่อวัดนี้มานาน จึงเปลี่ยนใจมาที่
"วัดสังฆทาน" เป็นครั้งแรก ทำให้เราได้บุญ ทั้งทางใจและทางตา

จึงขอนำบุญมาฝากให้ เพื่อนๆบล๊อกทุกๆคนและมีภาพ
" วัดสังฆทาน " มาแนะนำให้ได้รู้จักกันด้วยค่ะ

วัดสังฆทาน

(Wat Sanghathan)สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๑๐๐/๑ บ้านบางไผ่น้อย หมู่ที่ ๓
ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


● สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม
แวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร "วัดสังฆทาน" สันนิษฐานว่า
เดิมชื่อ "วัดศาริโข" สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

มี "หลวงพ่อโต พระพุทธรูป ปางมารวิชัยเป็นพระประธาน"
ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง และที่อื่น ๆ
ยังคงมา เคารพสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโตมิได้เสื่อมคลาย เพราะถือ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ด้วยเหตุที่เป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา

ชาวบ้านจึงต้องนิมนต์พระ จากละแวกใกล้เคียงมาเพื่อถวาย- สังฆทาน
จนถูก เรียกขานกันติดปากว่า "วัดสังฆทาน"ภาพพระประธาน "หลวงพ่อโต"


"หลวงพ่อโต" ประดิษฐาน อยู่ภายในพระอุโบสถหลังใหม่
ของวัด ที่เรียกว่า "โบสถ์แก้ว "


● เจ้าอาวาส คือ ...

" หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ"


ภาพประวัติ หลวงพ่อสนอง กดปุญโญ


☆ พระอุโบสถที่เรียกว่า "โบสถ์แก้ว"
ซึ่งใช้เวลาสร้าง 1 ปีครึ่ง มีสองชั้น ชั้นบนเป็นที่สำหรับบวชพระภิกษุ
ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ นั่งสมาธิ

ส่วนชั้นล่าง ซึ่งเป็นชั้นใต้ดิน เป็นห้องรับบริจาคและห้องสมุด● สร้างเป็น " รูปทรงแปดเหลี่ยม " ทำด้วยกระจกทั้งหมด
โดยท่านตั้งจุดประสงค์ว่า โบสถ์ของวัดสังฆทาน ต้องเป็นโบสถ์ที่ใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และถูกต้องตามความเป็นจริง★ ทำไม โบสถ์ จึงเป็น แก้วแปดเหลี่ยม
ไม่ใช่ทรงไทยที่มีช่อฟ้า ใบระกา หลวงพ่อสนองได้ให้เหตุผลว่า ...

๑. หลวงพ่อโตองค์ใหญ่มาก มีความสูงหลายเมตร โบสถ์ต้อง
ใหญ่มากต้องรับน้ำหนักมาก แต่ถ้าทำเป็นรูปเจดีย์แล้ว
สามารถให้หลวงพ่อโตอยู่ตรงกลาง หรือตรงริมก็ได้
หลวงพ่อโต ก็จะดูสวยสง่า และ "ทรงแปดเหลี่ยม"
สมมุติเป็น "มรรคองค์แปด"
มรรคองค์ 8 คือ ...( คลิกอ่าน )
๒. การสร้างโบสถ์ทรงไทยต้องลงทุนมากกว่าร้อยล้านบาทขึ้นไป
จึงจะเสร็จแต่ โบสถ์แก้วใช้ประมาณ ๕๐ ล้านบาท สร้างได้ ๒ ชั้น
และสามารถสร้างเสร็จได้เร็วกว่า เนื่องจากทางวัดจำเป็นต้องใช้
โบสถ์ในการอุปสมบทหมู่ จุพระเป็นร้อย บรรพชาสามเณร
ปีละ ๓๐๐ รูป มีการประชุมพระ ครั้งละสองสามร้อยรูปโบสถ์นี้สามารถจุคนได้ถึง ๖๐๐ คน ด้านล่างใช้เป็น สำนักงาน
ห้องเทป ห้องมูลนิธิ ห้องสมุด ฯลฯ มีประโยชน์อเนกประสงค์คลิกอ่าน "ประวัติวัดสังฆทาน."

คลิกอ่าน "ประวัติหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ"

"ภาพบางส่วนของ โบสถ์แก้ว วัดสังฆทาน"- เริ่มจากประตูทางเข้าพระอุโบสถ ก็เป็นกระจก มีแกะสลัก
ลวดลายเกี่ยวกับทางศาสนา สวยงาม

- ภายในพระอุโบสถ จะเห็นเป็นกระจกรอบด้าน

● บนผนังกระจก จะมีภาพแกะสลักลวดลาย เรื่องราวทางศาสนา
รอบด้าน เช่นกัน (ถ่ายภาพบางส่วนมาให้ดูประกอบค่ะ)


● พุทธสานิกชน สามารถเข้ามาเคารพสักการะบูชา
องค์หลวงพ่อโต พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
อัฐิธาตุของครูบาอาจารย์ต่างๆ รวมถึงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อสังวาลย์
เขมโก ขนาดเท่าองค์จริง ประดิษฐาน ณ โบสถ์แก้วนี้ด้วย● ส่วนนี้คือ "บริเวณที่ถวายสังฆทาน " ที่เรามาทำบุญ
ถวายสังฆทาน กับพระภิกษุสงฆ์ ในโบสถ์แก้ว
● บริเวณที่จำหน่าย ดอกไม้-ธูปเทียน เครื่องสักการะ รวมทั้งชุดสังฆทาน
● บริเวณรอบนอกโบสถ์แก้ว มี "ลานปฏิบัติธรรม"
สถานที่สำหรับสวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเช้า-เย็น
ของเหล่าพุทธบริษัท ที่มาจริญจิตภาวนา

● สภาพแวดล้อมภายในวัดสังฆทาน มีความสงบเย็น
สงบเงียบ ร่มรื่น และสัปปายะมาก เหมาะแก่นักปฏิบัติธรรม
ต่อการเจริญจิตภาวนาเป็นอย่างยิ่ง● มีกุฏิแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นรูปเรือ สำหรับเป็นที่พำนักของ
พระภิกษุประจำวัด และพระภิกษุอาคันตุกะ อีกด้วยวัดสังฆทาน นอกจากจะมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่
"อุโบสถแก้ว" "กุฎิพระรูปเรือ" "ลานปฎิบัติธรรม"

★ ยังมีจุดสนใจอีกสิ่งหนึ่ง คือ....

ศาลาเรือนไทย

ที่เป็นไม้สักทองแกะสลักทั้งหลัง(มีภาพและเรื่องราวของ ศาลาเรือนไทย ต่อบล๊อกหน้าค่ะ)

คลิกชม " ศาลาเรือนไทย วัดสังฆทาน "การเดินทาง

สามารถไปวัดสังฆทานได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนี้คือ
ทางน้ำ โดยเช่าเรือจากท่าน้ำนนท์ข้ามฝากไปท่าน้ำบางศรีเมือง
(เรือจะวิ่งตลอดทั้งวัน) ค่าโดยสาร คนละ 1 บาท แล้วนั่งรถสองแถว
เข้าไปยังวัดสังฆทาน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
(รถสองแถวจะวิ่งบริการ ตั้งแต่ เวลา 06.00-20.00 น.)

ทางบก วิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า
แล้วตรงไปเลี้ยว แยกซ้ายมือ จะมีป้าย บอกทางเข้าวัดสังฆทานประมาณ 2 กม.

● " วัดสังฆทาน " มีลักษณะแบบสำนักปฎิบัติธรรม มีธรรมชาติ
รอบข้างร่มรื่น เหมาะแก่ผู้ประสงค์จะเจริญภาวนา
มีโครงการบวชเนกขัมมะ (สตรีผู้ถือศีล 8) ทุกวัน
โทรศัพท์ 02-447-0799, 02-447-0800
คลิก แผนที่วัดสังฆทาน

"ขอบคุณทุกท่าน...ที่แวะมาทักทายกันค่ะ"

Special ThankS :ข้อมูลจาก ...
: -
- //www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3310
- //hilight.kapook.com/view/55824
- //www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-951.htm


Music : Relaxing Music
Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2555 8:01:43 น. 23 comments
Counter : 16662 Pageviews.

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณตุ้ย...

ฟ้ามาอนุโมทนากับการที่คุณได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัดปฏิบัติธรรมที่ดีๆด้วยค่ะ

วัดสังฆทานฟ้าเคยไปทำบุญมา..สถานที่ร่มรืน เป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมดีมากค่ะ

วันนี้ฟ้ามาแปะหัวใจไว้ด้วยความรักและคิดถึงคุณด้วย นะคะ

และฟ้าฝากหัวใจดวงโตๆไว้ให้อีกดวงด้วยค่ะ

Image Hosting at ImageHousing.com!

โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:25:08 น.  

 

เคยแต่ผ่านวัดนี้ไปผ่านวัดมา
ไม่ได้ยได้เข้าไปทำบุญที่วัดนี้เลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ
แหล่มค่ะแหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:14:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ้ย

เป็นวัดที๋โอ่อ่า ทันสมัย
และสวยงามมากเลยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:32:28 น.  

 
พี่ตุ้ย
เปิ้ลเคยอยู่นนท์แท้ๆแต่ไม่เคยรู้ว่ามีวัดสังฆทาน...บรรยากาศด้านนอกร่มรื่นมากเลยค่ะ มองไปคิดว่าเป็นบานไผ่ของวันชลประทานนะคะพี่ตุ้ย
ชอบค่ะถ้ามีโอกาสจะชวนเด็กๆกับแฟนไปทำสังฆทานค่ะพี่
เปิ้ลเอาบราวนี่มาฝากนะคะโดย: MamaBun วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:7:25:39 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ้ย
เคยไปมาเมื่อหลายปี ตอนนั้น"โบสถ์แก้ว"
ยังไม่ได้สร้าง วันนี้ตามชมทุกซอกมุมของวัด ขอบคุณครับที่นำมาฝากกัน


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:28:26 น.  

 
ถ้ามีโอกาส
ลองเดินเที่ยวกิ่วแม่ปานดูสักรอบนะครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:30:23 น.  

 
ตามมาชมภาพจากวัดสังฆทานค่ะคุณตุ้ย
เคยได้ยินชื่อมานานเช่นกัน แต่ไม่เคยไปที่นั่นสักที
วันนี้ได้ดูภาพเต็มๆ ดีใจจัง

พระอุโบสถ์ภายใจดูโอ่โถ่งมาก มีกระจกรอบด้าน
แถมมีลวดลายแกะสลักสวยงาม หาดูไม่ได้ง่ายเลย

ศาลาเรือนไทย ไม้สักทองแกะสลักทั้งหลัง อลังการจริงๆ
(ไว้จะรอชม รออ่านข้อมูลต่อไปนะคะ)

ส่วนเอิงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอากาศมาก อุณหภูมิติดลบมาหลายวัน
โดนพายุฤดูหนาวพัดเข้าอย่างหนัก ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนเลยค่ะ


โดย: diamondsky วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:34:44 น.  

 
แวะมาชมวัดด้วยคนนะคะ ปรัซซี่เป็นคาทอลิกเลยขอชมอย่างเดียวเนอะ

ปรัซซี่ up blog เสร็จตะกี้นี้เลยยกไข่เยี่ยวม้ากระเพรากรอบมาฝากคุณตุ้ยค่ะ

โดย: ปรัซซี่ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:20:43 น.  

 
เพิ่งจะรู้จักวัดนี้ค่ะ ขอบคุณที่พาเที่ยววัดนะคะ โบสถ์ไม่เหมือนใครเลย เป็นกระจกโดยรอบ ดูแปลกตา ชอบบริเวณวัด บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะ

ชอบศาลาเรือนไทย ออกแบบได้งามขนาดเลย ปูเสื่อรออ่านบล็อกต่อไปแล้วค่ะ


โดย: haiku วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:36:27 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ้ย
บุ๊งรีบมาแปะหัวใจก่อน
เดี๋ยวจะหมดโควต้า แหะๆ เกือบเที่ยงคืนแล้ว

เดือนนี้เป็นเดือนเกิดเหรอคะ
ยังไม่รู้วัน งั้นขอ สุขสันต์วันเกิดไว้ก่อนเลยนะคะ
มีความสุขมากๆ ค่ะ

วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านบุ๊งเลยค่ะ
แต่ไม่เคยไป ปกติจะไปทำบุญใส่บ้าตรที่วัดชลประทานน่ะค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:49:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณตุ้ย

ฟ้าแวะมาอนุโมทนาบุญให้คุณตุ้ยพบแต่ความสุขกาย สบายใจตลอดไปนะคะ

วันนี้ครบ รอบหนึ่งปี"พิรุณร่ำ"
พรเลิศล้ำสุขดีมีความหมาย
ขอมอบให้มิตรทั่วแคว้นจากแดนไกล
จากหัวใจนำมามอบแทนขอบคุณ...นะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:57:48 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:23:56 น.  

 
มาแปะหัวใจให้คุณตุ้ยค่ะ
ขอบคุณมากๆ สำหรับโหวตและหัวใจนะคะ

มาเชียร์ให้คุณตุ้ยลองทำดูค่ะ
ส่วนผสมนิดเดียว ทำง่ายกว่าคุ้กกี้อีกค่ะ
จะได้ไม่่ต้องไปซื้อเค้าทาน


โดย: Close To Heaven วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:01:31 น.  

 
ได้ยินชื่อวัดนี้มานานมาก แต่ไม่มีบุญ ไปไม่ได้สักที่ บาปอะไรก็ไม่รู้
ขอบคุณที่เอาภาพมาฝาก
ยังไม่รู้ว่าชาติใหนจะได้ไป อิ อิ
ไปแล้วสบายใจมาก ใช่ใหมครับวัดนี้.....


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:44:37 น.  

 
แวะมาแปะหัวใจดวงเล็กให้ค่ะ....
พี่ตุ้ยสบายดีมั้ยค่ะ ยังต้องไปฉีดยาภูมิแพ้อยู่รึเปล่า....ดูแลสุขภาพนะคะ
เมืองไทยอากาศคงอบอุ่น
อยากได้ไอร้อนจากเมืองไทยส่งมาทางนี้บ้างจังพี่ตุ้ยเมื่อคืนติดลบ 10 องศา อาทิตย์ที่แล้วเพื่อนมาทานข้าวเปิ้ลลืมแช่เบียร์สิงห์ในตู้เย็นแฟนบอกไม่ต้องตู้เย็นหรอก แล้วเธอก็ยกขวดออกไปตั้งนอกบ้านแป๊บเดียวเย็นฉ่ำชื่นใจ...


โดย: MamaBun วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:07:54 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ้ย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:38:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ้ย

เคยไปฟังธรรมของพระอาจารย์สนอง
ตรงลานธรรมที่เห็นในรูปเมื่อนานมาแล้ว
ภายในศาลาธรรม เคยมีโครงกระดูกในตู้กระจกโชว์ไว้มากมาย

ตอนที่คุณตุ้ยไป ยังมีมั๊ยคะ
แปะและโหวตค่ะ

แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:23:58 น.  

 
ขอบคุณมากครับคุณตุ้ย
อย่างนี้ของเอาหัวใจของหนุ่มเหลือแปะแปะหน่อยนะครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:57:26 น.  

 
วัดสวยงามน่าชมมากๆ เลยค่ะคุณตุ้ย
ต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่น เพิ่มบรรยากาศ
ทำให้คนที่เข้าไปยิ่งทำให้สบายตาสบายใจมากค่ะ
วาชอบตรงที่มีน้ำและจัดดูแลให้เข้ากับต้นไม้เยี่ยมเลยค่ะ
ก่อนไปวามาแปะหัวใจ I love you ด้วยคะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:02:54 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่ตุ้ยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:02:36 น.  

 
ดีใจที่ได้เห็นวัดนี้ค่ะเพราะไม่เคยเห็นรูป
จากที่ไหนเลย ได้ยินชื่อมานานแล้วและวัดนี้จะจัดรายการในวิทยุด้วย วัดสวยมากชอบจังเลยค่ะ อุโบสถ์แก้ว กุฎิพระรูปเรือ ลานปฏิบัติธรรม ศาลาเรือนไทย ดูร่มรื่นสวยงาม รอติดตามศาลาเรือนไทยตอนต่อไปนะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:53:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ้ย สบายดีนะคะ

วัดสวย ร่มรื่นมากเลยค่ะ คุณตุ้ยให้รายละเอียดเยี่ยมยอดอีกแล้วค่ะ :))


ขอบคุณมากเลยค่ะที่แวะไปทักทาย ช่วงนี้เราอ่นแรง อ่อนล้า มาไม่ค่อยถึงเพื่อนบล็อกหลายคน อาจจะมีบางคนงอลล์ไปแล้ว อิอิ

ไข่ตุ๋นกะทิหมํ่าง่ายค่ะคุณตุ้ย เมนูคนเปื่อยอย่างเราเลย อร่อยมันๆ

ยกมาฝากด้วยหนึ่งที่ค่ะ
อากาศหนาวแถมเปื่อยไม่ค่อยสนุกเลยค่ะ นี่ก็เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะ ยังต้องเพิ่งยาอยู่เลยค่ะ เมื่อเช้าก็หัวอื้อไปหมด ทรมาน ไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆ ขอบคุณคุณตุ้ยมากๆนะคะสำหรับกำลังใจและแปะหัวใจให้อีกต่างหากโดย: LoveParadise วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:01:27 น.  

 
โอ๊ยๆๆพิมพ์ผิดไปทั่วเลยค่ะ ''หูอื้อ'' นะคะ ไม่ใช่ ''หัวอื้อ'' เฮ้ออ
แปะให้คุณตุ้ยเช่นกันค่ะ

...

คุณได้ทำการแปะ หัวใจ ให้กับคุณ tui/Laksi เรียบร้อยแล้วนะคะ

...


โดย: LoveParadise วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:04:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 101 คน [?]
[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]


3 NEW Blogs, Up Date!

    ผลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ : ลิเวอร์พูล 1-1 เชลซี (26 พ.ย.2560)
    เที่ยวพัทยา ชลบุรี
(28 พ.ย.2560)
     แบบอย่างของ "พ่อ" ขอตามรอยพระบาท (23 พ.ย.2560)
Blogger Tricks


New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
8 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.