บางครั้งโลกแห่งความจริงไม่สวยงาม...เฉกเช่นความฝัน แต่รู้สึกและจับต้องได้
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
26 พฤศจิกายน 2553
 
All Blogs
 

ความจริงของชีวิตความจริงของชีวิต


ถ้าจะตั้งคำถามว่า .....จุดหมายของชีวิตคืออะไร ? ตอบโดยสมมุติสัจจะ (สิ่งที่โลกสมมุติขึ้น หรือตามความยึดมั่นของแต่ละคน) คำตอบคงหลากหลาย หาที่สุดไม่ได้ และไม่มีคำตอบใดที่ผิด เนื่องจากอุปทานหรือความยึดมั่นของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน แต่ถ้าตอบโดยปรมัตถสัจจะ (ความจริงแท้) คำตอบที่ถูกนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว

แต่คำตอบนั้นคืออะไร การเฉลย ณ ขณะนี้ก็เป็นเพียงแค่สร้างการรับรู้ขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าเราเริ่มมาแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษา เรียนรู้ สั่งสมจนเป็นองค์ความรู้สิ่งนี้ก็ดูจะมีค่ามากกว่าการรับรู้เพียงอย่างเดียว

ข้อเขียน และเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตจากนี้ ได้ถูกคัดกรองมาตามจริต ความเชื่อ (ศัรทธา) และความเห็น (ทิฎฐิ) ของผู้จัดทำ ซึ่งเป็นเพียงทัศนะของคนๆ หนึ่งที่เกิดมาเพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตเช่นเดียวกัน จะถูกหรือผิดอย่างไรในมุมมองของผู้อ่านขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน แต่ในส่วนของผู้จัดทำเชื่ออย่างนั้นจริง ๆ ว่าความจริงของชีวิตนี้ เป็นอย่างนี้ จริง จริง .... ทัศนะ

เกี่ยวกับเนื้อหา

พุทธองค์ตรัส - เป็นคำตรัสจากองค์ศาสดา ตามกาละ และโอกาส รวมถึงมีเหตุปัจจัย ที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสออกมา ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในพระสูตรต่าง ๆ

หลักปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น - เป็นหัวข้อธรรมที่ครูบาอาจารย์ หรือพ่อแม่ทางจิตวิญญาญได้อธิบายขยายความ และสอดร้อยงดงาม ดั่งร้อยพวงมาลัย

โศลกธรรม - เป็นคำสอน คำติ และการตักเตือนจากครูบาอาจารย์ ตามกาละและโอกาสต่าง ๆ

คาถาธรรม - เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ ซึ่งกล่าวไว้ในที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระลึกถึง หรือจดจำไว้เป็นข้อเตือนสติ

ทัสนะ - เป็นจริต ความเชื่อ (ศัรทธา) ความเห็น (ทิฎฐิ) ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความจริงของชีวิต ที่ผู้จัดทำเห็นอย่างนั้นจริง ๆ

วิปัสนาข่าว - เป็นการนำเสนอความเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ๆ และเพื่อความครบถ้วนรอบด้านทุกมุมมอง ขอเชิญผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่น ๆ และผู้จัดทำ


ลำนำ - เป็นการรวบรวม บทนิพนธ์ บทกวี บทกลอน จากเพื่อนกัลยาณมิตร ที่เป็นข้อคิดเห็น คติเตือนใจ ในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต

เพลงอริยะ - เนื้อหาสาระเพลงในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับจริตของผู้แต่ง โดยส่วนใหญ่ผสมผสานระหว่างความฝัน จินตนาการ และความเป็นจริงของชีวิตตามสมมุติสัจจะ (ตามที่โลกสมมุติ) ....เนื้อหาสาระเพลงอริยะ เป็นความจริงแท้(ปรมัตถสัจจะ) ในเรื่องราวชีวิต โดยอ้างอิงกับหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดา

วิถีแห่งเซน - เซนเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในศาลนาพุทธนิกายมหายาน แพร่หลายในแถบประเทศจีนและญี่ปุ่น วิถีแห่งเซนเชื่อว่ามนุษย์สามารถบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน (ซาโตริ,ปัญญาวิมุตติ) ซึ่งผู้จัดทำเชื่อว่าในปัจจุบันเป็นไปได้ไม่มาก ต่างกับสมัยพุทธกาลซึ่งมีเหล่าบรรดาบัวพ้นน้ำเป็นจำนวนมาก ฟังธรรมประโยคเดียวก็บรรลุได้ ส่วนในทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (หินยาน-ไทย พม่า ฯ) มีความเชื่อว่า การบรรลุธรรมเกิดจากการปฏิบัติ และสั่งสมไปเป็นลำดับดังคำตรัสของพุทธองค์ที่ว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย! มหาสมุทรย่อมลึกลงตามลำดับ ลาดลงตามลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีการศึกษาตามลำดับ การปฏิบัติตามลำดับ การบรรลุตามลำดับ ลุ่มลึกลงตามลำดับ” แต่ในเนื้อหาวิถีของเซนนี้อาจจะถูกจริตกับบางท่านและอาจเป็นปัจจัยให้มีความเจริญในกุศลธรรมได้

นวนิยายอิงหลักธรรม - เป็นการปรุงแต่งเรื่องราว เสมือนการปรุงแต่งรสชาดอาหาร เพื่อให้มีเนื้อหาน่าติดตาม แต่ยังคงอ้างอิงกับแ่ก่นแกน หรือหลักธรรม เพื่อให้ได้สาระและอรรถรสอย่างครบถ้วน โดยเป็นบทประพันธ์ของนักเขียนต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในสังคม

เสียงธรรม - เสียงบรรยายธรรม เป็นคำสอน คติเตือนใจ รวมถึงเสียงบรรยายพระสูตรต่าง ๆ

รักเอย? - มีคำจำกัดความ และข้อถกเถียงกันมากมายว่า ที่แท้แล้วความรักคืออะไร และเป็นอย่างไรกันแน่ จากนี้เป็นการมองความรักผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อเป็นหลักในการนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดความทุกข์จากความรักจะได้รู้แน่ชัดว่า รักเอย...จริงหรือที่ว่าหวาน โดยการรวบรวมเรื่องราวผ่านข้อเขียน และไฟล์เสียง จากเหล่ากัลยาณมิตร

เพลงแห่งรัก - ความรัก เป็นและทำอะไรได้หลายอย่าง ความรักเป็นความสุข แต่หลายครั้งก็ทุกข์เมื่อความรักไม่ได้รับการตอบสนอง ความรักเป็นความบริสุทธิ์ ในมิติหนึ่ง แต่เป็นความไม่บริสุทธิ์ในอีกมิติหนึ่ง ความรักเป็นผู้ให้ แต่เกือบทุกครั้งก็มีความต้องการจะเป็นผู้รับกลับมาเสมอ ความรักทำให้โลกเป็นสีชมพู แต่กลับทำให้โลกของบางคนเป็นสึคล้ำหมอง ความรักทำให้ชีวิตมีความหวัง แต่เมื่อผิดหวัง ความรักกลับทำให้ชีวิตเศร้าหมอง นี่แหละกฏของอนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ เสมือนเขาวงกตที่หาทางออกไม่ได้ บทเพลงเกี่ยวกับความรักจากนี้ นำเสนอเรื่องราวความรักเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นด้านที่สอดคล้องกับหลักธรรม ดังคำตรัสของพระพุทธองค์

ชีวิตจริง - สัมผัสกับเรื่องราวในชีวิตหลากหลายรูปแบบ ในหลายมุมมอง หลายแง่คิด ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตจริง ๆ

กวี คำคม นักเขียน นักปราชญ์ - รวบรวมความคิด บทกวี คำคม ของนักคิด นักเขียน และนักปราชญ์ ที่มีชื่อเสียง

เรื่องราวดี ๆ - นำเรื่องราวต่างๆ ที่ประทับใจจากการได้รับฟอร์เวิร์ดเมล บางเรื่องไม่รู้ที่มาที่ไป บางเรื่องเป็นเรื่องจริง บางเรื่องเป็นเรื่องแต่ง แต่ทุกเรื่องได้แง่คิดที่ประโยชน์ต่อชีวิต

Life & Family - ชีวิต ครอบครัว สุขภาพ หลักและแง่คิดเกี่ยวกับสุขภาพ และครอบครัว

ธรรมชาติ และวัฒนธรรม - ชื่นชมและดื่มด่ำกับธรรมชาติ และความสวยงามของวัฒนธรรม

จิปาถะ - รวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่เข้าในหมวดหมู่

ถาม-ตอบ ทุก(ทุกข์) ปัญหาชีวิต - ทุกชีวิตมีปัญหา ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นมีคำตอบ และทางออกเสมอ ขอเชิญผู้อ่าน ช่วยกันถาม และช่วยกันตอบในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต เพื่อความครบถ้วนในทุก ๆ มุมมอง คำตอบต่าง ๆ ณ ที่นี้อาจจะช่วยให้ เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บตาย หลุดพ้นจากความทุกข์ หรือมีทุกข์น้อยลง ก็เป็นได้
เพลง ชั่วชีวิต

ชัวขีวิตคนเรา นั้นมีเงาบุญกรรมตามสั่ง
ล้วนแต่อนิจจัง เหมือนดังคำแห่งพุทธองค์
เกิดมาแล้วควรจำ คิดน้อมนำความดีสูงส่ง
แม้จะปลดชีพลง แล้วคงดำรงเกียรติ์งาม

(ซ้ำ)
เกิดได้เพียงหน ทุก ๆคนต้องควรพยายาม
อย่าให้ผู้คนเขาประณาม เหยียดหยามดั่งคนไร้ค่า
เกิดมาแล้วเป็นคน ต้องดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้า
แม้สูญสิ้นชีวา เหลือตราแทนตัวคือชั่วดี
 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2553
16 comments
Last Update : 2 มกราคม 2554 16:37:52 น.
Counter : 11831 Pageviews.

 

ขอบคุณที่ปรับปรุง จะคอยเข้ามาอ่านทีละเรื่อง สองเรื่อง
คงอีกนานกว่าจะหมดที่น่าสนใจ เยอะมาก

 

โดย: P2wichai 14 ธันวาคม 2553 20:32:19 น.  

 

ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ ยังมีข้อมูลอีกมากที่จะทยอยนำลง

 

โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) 14 ธันวาคม 2553 20:52:45 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะ

 

โดย: คนหลังม่าน 20 ธันวาคม 2553 18:51:20 น.  

 

บางครั้งโลกแห่งความจริงไม่สวยงาม...
เฉกเช่นความฝัน
ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ แล้วจะแวะมาอีกนะคะ
ฝันดีค่ะ
if9.gif>

 

โดย: Megeroo 20 ธันวาคม 2553 21:32:49 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) 20 ธันวาคม 2553 22:43:31 น.  

 

group blog น่าสนใจหลายเรื่องมาก ๆ เลยค่ะ
จะขอเข้ามาทยอยอ่านนะคะ
ขอบคุณ สำหรับเรื่องราวดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันค่ะ

 

โดย: มินทิวา 21 ธันวาคม 2553 17:32:35 น.  

 

ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับ

 

โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) 22 ธันวาคม 2553 21:54:19 น.  

 

บล็อกสวย และมีข้อมูลที่น่าติดตามค่ะ
อ่านแล้วได้ข้อคิด...

สวัสดีค่ะ...และ Merry Christmas ka

 

โดย: aenew 24 ธันวาคม 2553 7:55:37 น.  

 

ขอบคุณ สำหรับคำชมนะครับ Merry Christmas เช่นเดียวกันครับ

 

โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) 24 ธันวาคม 2553 15:33:36 น.  

 

เพลงเพราะและมีความหมายดี ขอบคุณที่สรรหามาให้ฟัง

//bharot.wordpress.com

 

โดย: Bharot IP: 124.122.254.222 9 มกราคม 2554 18:19:29 น.  

 

ผมได้ฟ้งเพลงนี้ในช่วงชีวิตที่มีความหมายมาก เลยนำมาเป็นเพลงประจำ blog..ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ แล้วจะแวะไปเยี่ยมที่ blog นะครับ

 

โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) 9 มกราคม 2554 20:10:12 น.  

 

blog สวยมากค่ะ...ความรู้ก็มหาศาล
ตามอ่านไม่เบื่อเลย ให้แง่คิดสะกิดใจมากมาย

 

โดย: มณฑารพ IP: 125.24.227.245 14 มกราคม 2554 13:09:56 น.  

 

ข้อความนี้เป็นกำลังใจอย่างมากให้กับ จขบ. ... ขอบคุณมากเลยครับ

 

โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) 14 มกราคม 2554 17:59:49 น.  

 

ขอ อนุญาติ แวะเวียนมาหา เสมอๆนะครับ อนุโมทนาสาธุครับ

 

โดย: shadee829 3 กุมภาพันธ์ 2554 21:50:05 น.  

 

เข้ามาเเวะชม และอ่านฟังเวบไซด์ดีๆเพื่อเพื่อนมนุษย์ อนุโมธนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: jar nurse IP: 172.16.0.119, 182.52.202.10 19 มีนาคม 2554 10:36:42 น.  

 

ขอบคุณมากคะ และขอบคุณมากที่ทำให้ได้มาพบตรงนี้ ขอแชร์นะคะ

 

โดย: KUNG IP: 192.168.9.3, 58.9.233.33 19 พฤศจิกายน 2554 15:33:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


atruthoflife10
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]
กลับคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยสุขภาพที่ดีกว่า

ไตรลักษณ์
เกิดขึ้น 26 พ.ย.2553

ดับไป....???

Friends' blogs
[Add atruthoflife10's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.