“ปาฏิหาริย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำ หรือบินอยู่บนอากาศ แต่ปาฏิหาริย์คือการเดินอยู่บนผืนดินและมีความสุขในทุกย่างก้าว”

ติช นัท ฮันท์
209 .. เสียงอ่านเพชรพระอุมา - ภาคแรก # 5 (61 - 75)


เสียงอ่านเพชรพระอุมา – ภาคแรก

ลำดับที่ 61-75

เพชรพระอุมา เป็นนวนิยายที่มีความยาวทั้งสิ้น 48 เล่ม แบ่งออกเป็นสองภาค คือภาคแรกและภาคสมบูรณ์ ภาคละ 24 เล่ม


ภาคแรกของเพชรพระอุมาแบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ ไพรมหากาฬ, ดงมรณะ, จอมผีดิบมันตรัย, อาถรรพณ์นิทรานคร, ป่าโลกล้านปี และแงซายจอมจักรา


สำหรับภาคสมบูรณ์ก็แบ่งเป็น 6 ตอนเช่นกัน ได้แก่ จอมพราน, ไอ้งาดำ, จิตรางคนางค์, นาคเทวี, แต่ปางบรรพ์ และมงกุฎไพร


ป้า เป็นแฟนคลับ เพชรพระอุมา ค่ะ ได้ติดตามอ่านมาตลอด และอ่านจบหลายรอบ หลังจากป้าวางงานประจำแล้ว ป้าได้ใช้เวลาว่างไปอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง โดยอ่านที่ ‘ห้องสมุดคอลฟิลล์เพื่อคนตาบอด’ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด’ เริ่มอ่านมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2541 ถึงวันนี้ ป้าอ่านจบไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเรื่อง และในจำนวนนั้นมีเรื่อง เพชรพระอุมา รวมอยู่ด้วยค่ะ


เรื่อง เพชรพระอุมา จะมีผู้อ่านสองคน คนแรกคือ คุณศศวรรณ อรรถจรรยากุล ท่านอ่านมาถึงลำดับที่ 140 ค่ะ หลังจากนั้น ท่านมีความจำเป็นไม่อาจจะมาอ่านต่อให้จบได้ ทางศูนย์ ฯ จึงได้ขอให้ป้ารับหน้าที่อ่านต่อจนจบค่ะ


เพชรพระอุมา เป็นนวนิยายที่ยาวมาก กว่าจะอ่านจบต้องใช้เวลาอ่านนานมากทีเดียว ภาคแรก ป้าเริ่มอ่านเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 อ่านจบเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 ส่วนภาคสมบูรณ์ ป้าเริ่มอ่านเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 และอ่านจบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 ค่ะ


เนื่องจาก เพชรพระอุมา เป็นงานเสียงที่ป้าชอบมาก จึงอยากจะนำมาเก็บไว้ในบล็อก และหวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแฟนคลับ เพชรพระอุมา ที่ไม่สะดวกหรือมีข้อจำกัดในการอ่านค่ะ


ขอเชิญฟังเสียงอ่านนวนิยาย เพชรพระอุมา – ภาคแรก ลำดับที่ 61-75 ได้ ค่ะ

ลำดับที่ 61-63

ลำดับที่ 64-66

ลำดับที่ 67-69

ลำดับที่ 70-72

ลำดับที่ 73-75


ขอเชิญติดตามตอนต่อไปค่ะ
ขอขอบคุณ "พนมเทียน" เจ้าของผลงาน "เพชรพระอุมา"


ขอขอบคุณ ณ บ้านวรรณกรรม ผู้จัดพิมพ์วรรณกรรมเรื่องนี้


ขอขอบคุณ ห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้จัดทำเป็นหนังสือเสียง


ขอขอบคุณ คุณศศวรรณ อรรถจรรยากุล อาสาสมัครผู้ให้เสียงอ่าน ตั้งแต่ต้น จนถึง ลำดับที่ 140


ขอขอบคุณภาพจากทุกเว็บที่เกี่ยวเนื่องกับเพชรพระอุมา


และขอขอบคุณ คุณ treetree6969 ผู้จัดทำวิดีโอนี้เ พ ช ร พ ร ะ อุ ม า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


การตีพิมพ์เพชรพระอุมา
เพชรพระอุมาได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา ในรูปแบบของพ็อคเก็ตบุ๊คจำนวน 98 เล่ม ต่อมาได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารจักรวาลรายสัปดาห์ โดยตีพิมพ์ต่อเนื่องจากสำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยาตั้งแต่เล่มที่ 99 ต่อเนื่องจนถึงเล่มที่ 268 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 และฉบับรวมเล่มจำนวน 22 เล่ม แบ่งเป็น

• เพชรพระอุมา ตอนไพรมหากาฬ ฉบับรวมเล่ม จำนวน 4 เล่ม และ
• เพชรพระอุมา ตอนมรกตนคร ฉบับรวมเล่ม จำนวน 18 เล่มต่อมาได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชวนะบุตร ในปี พ.ศ. 2518 จำนวน 22 เล่ม แบ่งเป็นตอน ๆ รวมทั้งสิ้น 5 ตอน ได้แก่ เพชรพระอุมา ตอนไพรมหากาฬ จำนวน 5 เล่ม, ตอน ดงมรณะ จำนวน 4 เล่ม, ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร จำนวน 4 เล่ม, ตอน ป่าโลกล้านปี จำนวน 5 เล่ม และตอน แงซายจอมจักรา จำนวน 4 เล่ม และได้รับการตีพิมพ์เพชรพระอุมาภาคสมบูรณ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ภายหลังจากพนมเทียนเขียนเพชรพระอุมาภาคแรกจบ โดยเริ่มเพชรพระอุมา ตอน จอมพราน ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519 ถึง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2525 และได้นำภาคแรกมาตีพิมพ์ซ้ำจนจบในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และตีพิมพ์ภาคสามของเพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2533 โดยนิตยสารจักวาลปืนเพชรพระอุมาถูกนำมาตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งโดยสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ปัจจุบันตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ลิขสิทธิ์โดยพนมเทียน แบ่งการตีพิมพ์เป็นสองครั้งด้วยกัน โดยตีพิมพ์ครั้งแรก 48 เล่ม ภาคแรกจำนวน 24 เล่ม 6 ตอน และภาคสมบูรณ์ 24 เล่ม 5 ตอน ดังนี้ภาคแรก


1. ตอน ไพรมหากาฬ จำนวน 4 เล่ม
2. ตอน ดงมรณะ จำนวน 4 เล่ม
3. ตอน จอมผีดิบมันตรัย จำนวน 4 เล่ม
4. ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร จำนวน 4 เล่ม
5. ตอน ป่าโลกล้านปี จำนวน 4 เล่ม
6. ตอน แงซายจอมจักรา จำนวน 4 เล่มภาคสมบูรณ์


1. ตอน จอมพราน จำนวน 4 เล่ม
2. ตอน ไอ้งาดำ จำนวน 5 เล่ม
3. ตอน นาคเทวี จำนวน 5 เล่ม
4. ตอน แต่ปางบรรพ์ จำนวน 5 เล่ม
5. มงกุฎไพร จำนวน 5 เล่ม

และตีพิมพ์ครั้งปัจจุบัน 48 เล่ม ภาคแรกจำนวน 24 เล่ม 6 ตอน และภาคสมบูรณ์ 24 เล่ม 6 ตอน ดังนี้
ภาคแรก


1. ตอน ไพรมหากาฬ จำนวน 4 เล่ม
2. ตอน ดงมรณะ จำนวน 4 เล่ม
3. ตอน จอมผีดิบมันตรัย จำนวน 4 เล่ม
4. ตอน อาถรรพ์นิทรานคร จำนวน 4 เล่ม
5. ตอน ป่าโลกล้านปี จำนวน 4 เล่ม
6. ตอน แงซายจอมจักรา จำนวน 4 เล่มภาคสมบูรณ์


1. ตอน จอมพราน จำนวน 4 เล่ม
2. ตอน ไอ้งาดำ จำนวน 4 เล่ม
3. ตอน จิตรางคนางค์ จำนวน 4 เล่ม
4. ตอน นาคเทวี จำนวน 4 เล่ม
5. ตอน แต่ปางบรรพ์ จำนวน 4 เล่ม
6. ตอน มงกุฎไพร จำนวน 4 เล่ม
ร่มไม้เย็น ค่ะ

Create Date : 14 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 30 มีนาคม 2558 12:36:13 น. 2 comments
Counter : 4812 Pageviews.

 
เย่ๆๆ มาอีกแร๊ว อิอิ

สุขสันต์วันแห่งความรักคะ้ากุ๊กไก่
ขอแชร์ไปที่กลุ่มเรานะคะ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:41:37 น.  

 
ขอขอบคุณคุณดวงวิภา ยุทธสุริยพันธุ์ (ร่มไม้เย็น) อาสาสมัครผู้ให้เสียงอ่านส่วนที่เหลือจนจบ

นอกจากข้างบนนั้นแล้วฟู่ขอขอบคุณ คุณป้ากุ๊กที่ทำให้ได้ทำความรู้จักกับสื่อบันเทิงชนิดนี้ และทำให้ได้รำลึกถึงพรานรพินทร์ อีกครั้งค่ะ


โดย: PhueJa วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:13:42 น.  

ร่มไม้เย็น
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 126 คน [?]เริ่มเขียน Blog เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยม เมื่อเวลา 18.15 น.Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
14 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ร่มไม้เย็น's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.