....OUR FAMILY'S JOURNEY....
10 อันดับเมืองน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก

Titleบล๊อกนี้นำผลจากการสำรวจคุณภาพชีวิต ประจำปี 2009 ของ Mercer ที่ครอบคลุม 215 เมืองทั่วโลก มาให้ชมกันครับ mercer ได้จัดอันดับไว้ 50 เมือง ส่วนรายละเอียดวิธีการให้คะแนน ติดตามอ่านได้ตาม Link ด้านล่างครับอันดับ 10 - เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย


ซิดนีย์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศออสเตรเลีย มีประชากรราว 4.5 ล้านคน สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตของเมืองนี้ ได้แก่ ชายหาด และอ่าวที่สวยงาม รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น ซิดนีย์ โอเปร่า เฮ้าส์ เป็นต้น

นอกจากจะเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 10 ของโลกแล้ว Mercer ยังระบุว่า ซิดนีย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ 15 ของโลกอีกด้วยอันดับ 9 - เมืองเบอร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


เบอร์น เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีประชากรอาศัยมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ โดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นราว 128,000 คน ใจกลางเมืองนี้ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็นเมืองเก่าแก่และเต็มไปด้วยสถาปัตกรรมในยุคกลาง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก

ที่สำคัญ เมืองเบอร์นยังเป็นสถานที่ซึ่งอัลเบิร์ต ไอน์ไตน์ เคยเข้ามาอาศัยและทำงานราวปี ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) ปัจจุบัน บ้านของเขาซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 49 ถนนแครมกาซเซ่ (Kramgasse) ได้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์บ้านไอน์ไตน์ ที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกแวะมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
อันดับ 8 - เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี


แฟรงค์เฟิร์ต เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรป ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต และ German Federal Bank มีประชากรราว 5 ล้านคน นอกจากความมั่งคั่งทางการเงินแล้ว เมืองนี้ยังมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ที่วิหารแบบโกธิค สมัยศตวรรษที่ 14 ขณะเดียวกันก็มีตึกระฟ้ารูปทรงทันสมัยและสวยงามตั้งตระหง่านบริเวณใจกลางเมืองอีกด้วย
อันดับ 7 - เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
มิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย มีประชากรราว 1.36 ล้านคน แม้จะเป็นเมืองที่เจริญและมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แต่เมืองนี้ยังคงอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่แบบโกธิคเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

หลังถูกระเบิดโจมตีอย่างหนักถึง 71 ครั้งในช่วง 5 ปีสมัยสงครามโลกครังที่ 2 เมืองมิวนิคก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว และได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515)

อันดับ 6 - เมืองดุสเซลดอล์ฟ ประเทศเยอรมนี


ดึสเซลดอร์ฟ เป็นเมืองหลวงของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น โฆษณา และโทรคมนาคมของประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ ทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวกว่า 4.5 ล้านคนทั่วโลก เดินทางมาชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ ในช่วงเทศกาลคาร์นิวาลของเมืองดึสเซลดอร์ฟ

เมืองดึสเซลดอร์ฟ เป็นบ้านพี่เมืองน้องหรือเมืองแฝดกับหลายๆ เมืองทั่วโลก อาทิ เมืองวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ และ เมืองรีดดิ้ง ประเทศอังกฤษ เป็นต้น


อันดับ 4 ร่วม* - เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
(*คะแนนเท่ากัน 2 เมือง จึงไม่มีอันดับห้า)อ๊อคแลนด์ ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.4 ล้านคน หรือคิดเป็น 31% ของประชากรทั้งประเทศ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "City of Sails" เนื่องจากมีท่าเทียบเรือที่สวยงามถึง 2 แห่ง คือ ท่าเรือ Waitemata ทางด้านทิศเหนือ และท่าเรือ Manukau ทางด้านทิศใต้

อันดับ 4 ร่วม - เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "แวนคูเวอร์" มักได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาด และน่าอยู่ที่สุดในโลก เมืองดังกล่าวถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

ปัจจุบัน แวนคูเวอร์ เป็นศูนย์กลางด้านการช้อปปิ้ง และการถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
อันดับ 3 - เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


เจนีวา เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริค) โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองราว 185,000 คน และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเงินที่สำคัญเป็นอันดับ 6 ของโลก

เจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร อาทิ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้ เจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติ และกาชาดสากล ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของ //www.(World Wide Web) ตลอดจนเครื่องเร่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่และมีพลังงานสูงสุดในโลก หรือที่เรียกว่า Large Hadron Collider (LHC)

อันดับ 2 - เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซูริค เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในยุโรป และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรอาศัยอยู่ในตัวเมืองทั้งสิ้นราว 1.68 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและวัฒนธรรมของประเทศ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ ซูริค ยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพการดำเนินชีวิตดีที่สุดในโลกจากผลการสำรวจของหลายสำนัก นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2009

อันดับ 1 เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย


กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2009 จากผลการสำรวจของ Mercer

เมืองดังกล่าวมีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ทั้งยังเป็นบ้านเกิดของพระนางมารี อังตัวเนตต์ และซิกมันด์ ฟรอยด์ นอกจากนี้ กรุงเวียนนา ยังถูกกล่าวถึงในบทเพลงของ Ultravox และ Billy Joel อีกด้วย
ขอบคุณ
ภาพ : จาก web และ BSN BusinessNews.com
ที่มา : BSN BusinessNews.com
อ้างอิง : Quality of Living global city rankings 2009 – Mercer survey

_________END_______


Create Date : 15 สิงหาคม 2552
Last Update : 3 กันยายน 2556 21:43:29 น. 22 comments
Counter : 4410 Pageviews.

 
ว้าว...ภาพสวย ดูแล้วน่าอยู่ทุกประเทศเลยค่ะ
แต่ถึงอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าอยู่ประเทศไทยเรานะคะ

ปล.หวังลึกๆ อยากไห้สยามเมืองยิ้มติดอันดับบ้างจัง


โดย: น้ำค้างเดือนหก วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:11:07:14 น.  

 
สวยจังเลยค่ะ


โดย: นุ๊ก (บ้านร้างซอย8 ) วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:11:38:10 น.  

 
ดูแล้วน่าอยู่ทุกที่เลยนะคะ แต่แม่ปุ้มอยากไปอยู่นิวซีแลนด์จัง


โดย: แม่ปุ้มปุ้ย วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:13:48:36 น.  

 
อ้าว ญี่ปุ่นไม่ติด top 10 เหรอเนี่ย เราอยากไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะ แหะๆๆ

แต่ใน 10 อันดับนี้ ที่อยากไปอยู่ก็สวิสฯค่ะ


โดย: babyL' วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:14:00:57 น.  

 
นึกว่าประเทศไทยจะติดอันดับด้วยซะอีก

น่าอยู่ที่เมืองเลยค่ะ
แต่คงไปไหนไม่รอดนอกจากเมืองไทยค่ะ


โดย: chenyuye วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:15:04:12 น.  

 
กลับมาแล้วค่าาา โห กลับมาเหนื่อย ๆ ยังมีการบ้านให้อีกเหรอเนี่ยย ยินดีตอบคำถามค่ะ แต่ว่าขอแปะไว้ก่อนสักสองเดือนนะคะ 555

สบายดีนะคะคุณวิคเซอร์ อ้อยังไม่ได้ทำอะไรกับรูปเลยหล่ะค่ะ คงสักพักน่ะค่ะ ให้จัดบ้าน เก็บของ ซักผ้า ดูดฝุ่น ตัดหญ้า เปลี่ยนผ้าม่าน ว้ายยยยย ทำไมันเยอะจังหล่ะ 555

แอบบอกนิดนึงค่ะ ใต้ภาพสุดท้ายในบล็อกนี้มีอะไรผิดไปนิดนึงน่ะค่ะ

วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนคะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ค่า


โดย: thainurse@norway วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:15:49:41 น.  

 
ที่กล่าวมาอยากไปอยู่ทั้งหมดเลย


โดย: latenight_lovesong วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:17:40:51 น.  

 
ชอบอันดับ 6 เป็นพิเศษ


โดย: กาแฟเย็นใส่นมเยอะๆ วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:17:49:20 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: CrackyDong วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:18:18:30 น.  

 
เยอรมันและสวิสเข้าวินหลายอันดับเลยนะคะ

แต่แฟนยุ้ยเคยไปออสเตรีย เห็นบอกว่าสวยมากกกกก
คงต้องหาโอกาศไปยลสักครั้งนึงในชีวิตแล้วล่ะค่ะ


โดย: nLatte วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:19:08:23 น.  

 


กรี๊ดดด ค่ะคุณwicsir เวียนนาติดอันดับหนึ่ง
แต่ก็น่าอยู่จริงๆค่ะ


ฝันดีนะคะวันนี้


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:4:08:58 น.  

 


สวัสดีเช้าวันอาทิิตย์ค่ะ


โดย: แม่ปุ้มปุ้ย วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:7:29:06 น.  

 
อยู่ในยุโรบซะเยอะเลยค่ะ

พรุ่งนี้จะไปตีกอล์ฟที่กรุงเตป ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:15:04:58 น.  

 
ไปแข่ง ( เล่น ๆ ) ที่ราชพฤกษค่ะ
แล้วจะถ่ายรูปมาฝากค่ะ

รายการ ของ super sport เชียร์สินค้า callaway โอเดสสซี top flight ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:22:56:20 น.  

 
แต่ละที่น่าไปทั้งน้าน..


โดย: d_regen วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:23:25:23 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
ขอบคุณนะคะที่บอกอันดับปีก่อนด้วย
เพราะไม่รู้จะไปหาอ่านได้ที่ไหนจริงๆ ค่ะ
จริงๆ ที่Zurich เมืองเขาน่าอยู่จริงๆ
แต่คนละแบบกับที่เวียนนา
ชอบที่เขามีlakeกลางเมือง เช้าๆ ตื่นมาไปว่ายน้ำได้
แล้วเป็นศูนย์กลาง ไปไหนสะดวก ทั้งที่ทุกที่ในสวิสสะดวกอยู่แล้วน่ะคะ

ฝันดีค่ะคุณwicsir

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:2:17:21 น.  

 
เวียนนา น่าอยู่จริง ๆ เลยค่ะ..
สวยงามมาก ๆ เป็นเมืองโรแมนติกด้วย..
..
ไปมาห้าเมืองในท็อปเท็น แล้วค่ะ
ดีใจจัง เยอรมัน ติดถึงสามเมืองในนั้น..
..
ขอให้นอนหลับฝันดีนะค่ะ..

..
โดย: Prettymaew วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:2:59:15 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...แวะมาทักทายกันในวันทำงานแรกของสัปดาห์จ้าโดย: หอมกร วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:8:00:52 น.  

 
น่าอยู่ทุกเมืองเลยเนอะ

แค่อยากไปเที่ยว จะมีโอกาสมั้ยหนอโดย: นู๋สุ วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:22:02:36 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร์
กับวันดี ๆ ที่เต็มไปด้วยความสุขนะค่ะ

หลาย ๆ เมืองน่าอยู่
แต่คงเป็นได้ฝันเพราะตั๋วเครื่องบินแพงค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:7:13:25 น.  

 
อยากแจ้งให้ทราบ เมื่อไหร่จะเลิกเรียก ออสเตรีย ว่า ออสเตรเลีย สักที....
คนชอบ AUSTRIA มันน้อยใจ....


โดย: ดาวเสาร์ IP: 1.2.208.98 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:23:53 น.  

 
คุณดาวเสาร์แก้ให้แล้วครับ
พิมพ์ผิดน่ะ....ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับ


โดย: wicsir วันที่: 22 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:57:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 71 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
15 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.