"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
HOME

คลิ๊กเข้ามาที่นี่ มีเรื่องราว ต่างๆนานา มีสาระ
ไม่พาเครียด ล้วนน่าสนใจ หลากหลายประเภท
โดยเฉพาะเรื่องบ้าน สำหรับคนรักบ้าน
ศิลป วัฒนธรรม หลากหลาย เชื้อชาติ ภาษา
ที่สรรหามา พร้อมภาพประกอบสวยงาม มากมาย
อ่านเพลิน ดูเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย
อ่านแล้วได้ปัญญา
เนื้อหาของบล็อก มีทั้งหมด 11 หมวดใหญ่
ซึ่งจะแยกออกไปเป็นเมนูย่อย 10 หมวดได้แก่
1. Home Lover's Corner
2. Real Estate Buyer's Guide
3. Travel Around The World
4. พระพุทธศาสนา
5. พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
6. นานา สารพัด
7. Horoscope 12 ราศี
8. Pets & Animals
9. สุขภาพกาย สุขภาพใจ
10. World of Beautiful Musics

ให้คลิกที่ลิงค์หัวข้อด้านบน หรือตามหมวด ได้เลยครับพระมหากษัตริย์ไทยHome Lover's Corner


สำหรับคนรักบ้านทั้งหลาย ผมได้รวบรวมเรื่องและบทความที่ผมเขียนเกี่ยวกับบ้าน ตั้งแต่เรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และแบบบ้านในสไตล์ต่างๆ ออกมาเป็น "มุมคนรักบ้าน" เพื่อความสะดวก ในการติดตามอ่านยิ่งขึ้นครับ
หมวด Home Lover's Corner คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ

Real Estate Buyer's Guideสำหรับ section นี้ จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับภาคประชาชน ที่ต้องการข้อมูลด้านนี้ แต่หาสื่อที่เป็นกลางจริงๆไม่ได้ เพราะสื่อส่วนหนึ่งจะเป็นการโฆษณาแฝงที่ผู้บริโภค ไม่สามารถกลั่นกรองได้

ดัวนั้น เนื้อหาใน section นี้ทั้งหมด ผมจะคัดเลือก และกลั่นกรองมาให้ก่อนนำเสนอ โดยเฉพาะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ "ประชาชน" ไม่ใช่นักธุรกิจ หรือ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงการต่างๆ เพื่อให้มุมมอง ในแง่ของผู้ซื้อ ที่จะได้ประโยชน์ที่สุด
หมวด REAL ESTATE BUYER'S GUIDE คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับสถาปัตยกรรม และการตกแต่งช่างและศิลปินไทย


ศิลปยืนยาว ชีวิตสั้น
Travel Around The Worldหมวดนี้รวบรวม blog ท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งเที่ยวท่องล่องไปในโลกกว้าง พักค้างชมโรงแรมแปลกแตกต่างกันไป เรื่องเที่ยวไทยดูทิวทัศน์เที่ยววัดวา ทั้งย้อนเวลาสู่โลกอดีต จากภาพเก่า และเรื่องราวของอดีตในแผ่นดินสยาม ผู้สนใจ คลิ๊กดูตามลิงค์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วครับ
หมวด Travel Around The World คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ


วัฒนธรรม และประเพณีไทย

พุทธศาสนาพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ของไทยเรามาแต่โบราณ
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ที่อยู่ลึกในจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่
แต่คนไทย ก็ไม่ได้รังเกียจศาสนาอื่นๆ
ยอมรับ และอยู่ร่วม ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ
ผู้ที่นับถือศาสนาใดๆ ในประเทศไทย จึงอยู่ได้อย่างสงบ และสันติ
เพียงแต่ การเมือง และนักการเมือง
ที่แสวงหา อำนาจ และผลประโยชน์
ชอบนำเรื่องของศาสนา มาเป็นประเด็นทางการเมือง
เพื่อผลประโยชน์ที่ตนเองแสวงหา

คนไทยทั้งหลาย มีศาสนาที่ดีที่สุด อยู่กับเราแล้ว
นับเป็นบุญวาสนา ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และนับถือพุทธศาสนา
แม้แต่อินเดีย ที่เป็นประเทศต้นกำเนิด เป็นที่ประสูติของพระบรมศาสดา
ก็ยังไม่สามารถรักษา พุทธศาสนาไว้ได้
จงภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นพุทธศาสนิกชนของเรา
และรักษาไว้ เหนือสิ่งอื่นใด

สิ่งสำคัญที่สุด ของพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย
อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
ที่เราทั้งหลาย ควรยึดถือเป็นสรณะ

หมวด " พระพุทธศาสนา " คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ


นานา สารพัดสารพัดเรื่อง สารพัดรูป ....
เรื่องแปลก เรื่องเล่า ของเก่า ของเก็บ
เรื่องเจ็บๆ เรื่องมาล่า... และเรื่องน่าขำ
หมวด "นานา สารพัด" คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ

สุขภาพกาย สุขภาพใจหมวดนี้ รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง
เพื่อให้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
อายุยืนยาว อย่างมีความสุข
ทั้งมีประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ในแนวทางแบบธรรมชาติ และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อวิถีชีวิต ที่ดีกว่า
หมวด " สุขภาพกาย สุขภาพใจ " คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ

มรดก

วารสารเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลป วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมไทย


วารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต สืบต่อมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
อันสูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป

วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับนี้เท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0818043509
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
และยังเป็นการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการสร้าง blog นี้

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 12 สิงหาคม 2552 22:43:33 น. 64 comments
Counter : 18337 Pageviews.

 
สบายดีนะคะ เข้ามาโหวตให้ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจ และขอบคุณที่นำสิ่งดี ๆ มาฝากเสมอมาค่ะ


โดย: แมวไร้เงา วันที่: 9 ธันวาคม 2550 เวลา:13:32:50 น.  

 
ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยม
ขอให้มีความสุขนะครับ


โดย: N.C.kit (N.C.kit ) วันที่: 30 ธันวาคม 2550 เวลา:17:20:16 น.  

 
ละลานตามากมายคับ...ชอบๆ


โดย: Kurt Narris วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:22:06:27 น.  

 
ขอบคุณที่เข้าไปเม้นท์ให้ค่ะ

จุดประสงค์ของดาวคือต้องการขยับครัวและห้องน้ำออกไปจริงๆ ค่ะเพราะที่เป็นแบบ แคบ แล้วยาวถ้าต้องการห้อง
นอนเพิ่มแล้วต่อไปด้านหลังก็จะกลายเป็นว่าห้องน้ำและครัวอยู่กลางบ้านเลย อีกอย่างด้านข้างก็เหลืออยู่ 3 ม.เป็นด้าน
ตะวันตกซึ่งมีน้าต่างอยู่หลายบานเลยค่ะ (คงต้องบานจริงแหละ(งบ)) เฮ้อ!!!


โดย: pakwadee วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:11:32:27 น.  

 
แวะมาชมบ้านครับพี่ป๊อป ข้อมูลแน่น สาระน่าสนใจมากเลยครับ


โดย: เอ๋ครับ IP: 125.26.46.126 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:46:08 น.  

 
เรื่องเยอะแยะเลย
ถ้าทำลิ้งค์ไว้ด้วย รับรองเรตติ้งกระฉูด


โดย: PIWAT วันที่: 19 เมษายน 2551 เวลา:15:12:27 น.  

 

แวะมาบอกว่าคิดถึงในวันฝนตก แต่มิตรภาพของเรา ยังคงสดใสอยู่เสมอเน๊าะ จากอุ้ม
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่

เรียงเป็นระเบียบน่าชมมากๆ ค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:44:54 น.  

 
โชคดีที่ได้เจอ ขอบคุณที่กรุณาสำหรับความรู้ในด้านต่าง ๆ ไว้โอกาสหน้าจะแวะมาเยี่ยมสำหรับเรื่องใหม่ ๆ อีกและต่อ ๆ ไป


โดย: แม่ของน้ำผึ้ง IP: 202.29.7.202 วันที่: 4 มิถุนายน 2551 เวลา:13:04:51 น.  

 
เพื่อจะได้เข้ามาอ่านโดยบังเอิญ เป็นบล็อกที่มีสาระน่าสนใจมากเลยละค่ะ
ขอให้นำเอาเรื่องดีๆมา เสนออีกเยอะๆนะคะ ชอบเรื่องเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบทั้งหมดเลยละค่ะ
จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องดีดี ที่นำมาฝาก ^^


โดย: Saki IP: 58.8.105.116 วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:39:16 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปัน

ยิ่งให้ยิ่งมีเพิ่มขึ้น


โดย: เร่ร่อน IP: 213.3.78.151 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:4:02:18 น.  

 
สุดยอด


โดย: boyblackcat วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:23:51:59 น.  

 
แวะอ่านเรื่องดีๆ ของบ้านนี้
คลังความรู้ชั้นเทพเลยครับ


โดย: basbas วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:21:08:52 น.  

 
ต้องขอแวะเข้ามาติดตามอ่านเรื่องดีๆ ที่นี่บ่อยๆ แล้วค่ะ ได้รับความรู้เพิ่มมากมาย เรื่องราวน่าสนใจทั้งนั้น ขอบคุณเจ้าของบล๊อกค่ะ


โดย: kidthung maanoy วันที่: 9 ตุลาคม 2551 เวลา:20:51:18 น.  

 
แวะมาลงชื่อทักทายครับ


โดย: ตี๋น้อย (Zantha ) วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:19:01:31 น.  

 
เอเจล


โดย: เอเจล (mlmboy ) วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:4:59:29 น.  

 
บ้านนี้เจ๋งมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขอ ADD เป็นเพื่อนด้วยนะคะ และขอบคุณที่ add FriendFlock นะคะ


โดย: bongboeaw วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:39:17 น.  

 
คุณเขียนเรื่องไว้เยอะ

น่าอ่านทั้งนั้นเลย

ขอบคุณครับที่ช่วยเปิดโลกกว้างให้ผม


โดย: basbas วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:0:27:19 น.  

 
Minery มินเนอร์รี่


โดย: Minery มินเนอร์รี่ (mlmboy ) วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:16:36:04 น.  

 

เป็น blog ที่มีสาระประโยชน์หลากหลาย
เหมือนเป็น Encyclopedia แห่ง bloggang เลยค่ะ
เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจทั่วไปจริงๆ

วันนี้ป้าติ๋วมาโหวตให้คุณ travelaround
ในสาขา The Best of Blog ค่ะ
ขอให้ blog นี้คงอยู่คู่ bloggang ไปอีก
นานเท่านานนะคะโดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:10:18:52 น.  

 
ขอบคุณป้าติ๋วมากครับโดย: travelaround IP: 58.8.175.188 วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:20:44:04 น.  

 


โดย: LooKPat วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:0:08:16 น.  

 


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:4:42:56 น.  

 


โดย: ลูกสมอเรือ วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:9:21:29 น.  

 
อ้วน น้ำหนัก


โดย: mlmboy วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:2:57:11 น.  

 
ทำได้ไง สุดยอด


โดย: p.kedsurasid วันที่: 17 มีนาคม 2552 เวลา:10:14:19 น.  

 
Many,many wonderful things and a lot of useful items to take, and the last one, it's the most beautiful song to listen while I am taking a look. So good. You 've done a good job. I love it.


โดย: ken.supasarn IP: 118.174.199.178 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:9:02:48 น.  

 
เวปพี่มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะหนูต้องการทราบรายละเอียดการทำฝ้าเลียนแบบskylight ที่พี่นำเสนอค่ะที่คล้ายธรรมชาติว่าในเมืองไทยมีบริษัทรับทำหรือไม่ ราคาประมาณเท่าไหร่หรือค่ะ


โดย: nokiko IP: 58.147.124.192 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:23:26:24 น.  

 
การทำฝ้าเลียนแบบskylight อันดับแรก คือการใช้ air brush ในการพ่นรูปท้องฟ้า และเมฆ แต่แทนที่จะพ่นลงบนฝ้าเพดาน เป็นท้องฟ้าเทีนม ก็ต้องพ่นลงบนแผ่น อคิลิคใส ตามขนาดช่องเพดานที่ต้องการ แล้วตัดขนาดให้เท่าแผ่นฝ้าสำเร็จรูป (เพดานห้อง ควรมีความสูงพอสมควร เพราะฝ้าที่จะแขวนควรห่างจากเพดาน เพราะถ้าใกล้เกินไปจะเห็นหลอดไฟ) แล้วเราก็ติดไฟฟลูออเรสเซนบนฝ้าให้สม่ำเสมอ จะได้แสงดูเป็นธรรมชาติ ช่างหรือผู้รับเหมาก็น่าจะทำให้ได้ แต่จะสวย หรือแนบเนียนหรือไม่ อยู่ที่ฝีมือ ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดความใหญ่ของห้องครับ แต่คงจะแพงกว่าฝ้าเพดานทั่วไป หลายเท่าครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:23:21:52 น.  

 
ความรู้สุดยอดเลย โดยเฉพาะบ้านบ้านไม้ งามมากกำลังหาแบบและหาความรู้ หลงอย่างแรง


โดย: แทนธรรม IP: 115.67.247.11 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:13:15:22 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา
ร่ำรวยเงินทอง ไม่มีศัตรูมาคอยกลัวใจ
มีสุขภาพจิตที่ดีเเละมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับ ^ ^โดย: Don't try this at home. วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:0:05:39 น.  

 


โดย: no filling วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:11:52:00 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการค่ะ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:13:03:00 น.  

 
ผ่านเข้ามา เลยแวะทักทายครับ


โดย: theman2521 IP: 125.25.117.67 วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:21:05:25 น.  

 
ทำบ้านไม้ค่ะอยากได้ฝาผนังสวยๆแต่ราคาถูกกว่าไม้จริงๆมีมั้ย่คะ


โดย: Nusky IP: 183.89.184.18 วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:19:53:47 น.  

 
ฝาไม้เทียมดูสวยงามพอได้ แต่คุณสมบัติไม่ได้ครับ
บ้านไม้จะเย็น แต่ฝาไม้เทียมบ้านจะร้อนครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:21:23:50 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเเละมีความสุขในทุกๆวันครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:0:16:25 น.  

 


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:1:14:15 น.  

 
happy birthday na ka ^-^

ขอให้มีความสุขมากๆ เงินทองไหลมาเทมา ร่างกายแข็งแรง และได้เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะ


โดย: Sugar lip วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:3:29:43 น.  

 
>สุขสันต์วันเกิด จ้า

พรใดที่เป็นของชาวโลก

สุขใดที่ช่วงโชติของชาวสวรรค์

รักใดที่อมตะและนิรันดร์

ขอรักนั้นและพรนั้น จงเป็นของ จขบ. จ้าโดย: หน่อยอิง วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:9:43:17 น.  

 
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคะ
ขอให้มีความสุขมากมากนะค่ะ
สุขภาพแข็งแรง
และสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะค่ะ

สุขสุขสุข สุดสุดสุด ไปเลย


โดย: yxoxy วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:10:05:57 น.  

 
>

ขอให้มีความสุขมาก ๆ พบแต่สิ่งดี ๆ ตลอดไปในวันเกิดและปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะโดย: nujeejee2 วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:10:17:20 น.  

 สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้สุข

หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน

อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน

แสนสุขสันต์ สุขภาพดี มีเงินทองโดย: หน่อยอิง วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:12:24:27 น.  

 
ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยค่ะ

H...happy มีสุข สนุกสนาน
A...advance ก้าวหน้าหาสิ่งใหม่
P...proud พร้อมเพียบเรื่องภาคภูมิใจ
P...product ปลอดภัยจากภยันต์
Y...young สาวหนุ่ม อายุมั่น วรรณะผ่อง

>:<

N...normal ไม่ขัดข้อง ทุกสิ่งสรร
E...easy ง่ายดาย สารพัน
W...wealth เงินทองพลัน ไหลเทมา

^_^

Y...year สองศูนย์หนึ่งหนึ่ง ให้เริงรื่น
E...else อันสิ่งอื่นให้สมปรารถนา
A...aim จุดมุ่งหมาย ไกลสุดตา
R...receive ให้ได้มา สมดั่งใจ...

Photobucket


โดย: pinkyrose วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:0:47:17 น.  

 
เนื้อหากว้างไกลดีนะครับ

สนับสนุนๆ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:17:00:26 น.  

 
ชอบ ๆ


โดย: นะจัง IP: 58.136.74.231 วันที่: 17 มิถุนายน 2554 เวลา:11:24:27 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ ทักทายเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ค่ะ

ไปเยี่ยมบล็อกของน้ำชาได้ค่ะ ThaiLand Travel l สถานที่ท่องเที่ยว


โดย: nonguide วันที่: 24 มิถุนายน 2554 เวลา:8:50:30 น.  

 
เพิ่งเข้ามาเห็นค่ะ มหัสจรรย์มากๆ ขอบคุณที่มีความคิดนี้ ขอให้ผลบุญจงหนุนนำนะคะ


โดย: RAVIWAN IP: 110.168.123.90 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:14:49:18 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ บล็อกดีๆมีประโยชน์แบบนี้
ขอบคุณเจ้าของบล็อกมากค่ะ หวังว่าคงมาอัพบล้อกบ่อยๆนะคะ

angry birds toys


โดย: นกเอี้ยง_เอง วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:3:54:25 น.  

 


โดย: onceuponintime (sinbkk ) วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:11:31:11 น.  

 


โดย: zawadio (khonmanrak ) วันที่: 29 ตุลาคม 2554 เวลา:1:23:01 น.  

 


โดย: onceuponintime (sinbkk ) วันที่: 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา:17:42:50 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ คืดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะ
More Birthday Cakes Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:11:00:40 น.  

 
เป็น blog ที่มีเนื้อหาสาระมาก ขอบคุณข้อมูลดีๆ

สุขสันต์วันเกิดนะคะ
ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงตลอดปี และตลอดไป

โดย: pantawan วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:12:52:54 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเเละมีความสุขในทุกๆวันครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:18:30:39 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
เหตุการณ์ดีๆสุขภาพที่แข็งแรง
รวมทั้งความรัก
ที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
*********
*******
*****
***
*
โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:23:01:36 น.  

 
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆๆๆๆๆ


โดย: พ่อน้องอินชอน IP: 125.25.59.21 วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:22:44:50 น.  

 
คุณค่ะ พอจะมีบ้านแนวๆหลังนี้ไหมค่ะ อยากได้แปลนบ้านมากเลย หรือคุณช่วยแนะนำการค้นหาบ้านสไตล์นี้ให้หน่อยนะค่ะ จากเว็บนี้ค่ะ //www.bansuy.com/2009/07/blog-post_5759.html


โดย: ฟ้า IP: 202.12.73.129 วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:2:49:04 น.  

 
ลองหาดูในนี้นะครับ

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=travelaround&month=23-05-2008&group=35&gblog=1

แต่แปลนบ้านส่วนใหญ่ไม่มีนะครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 9 มกราคม 2555 เวลา:22:48:55 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ


โดย: ฟ้า IP: 202.12.73.129 วันที่: 16 มกราคม 2555 เวลา:19:38:07 น.  

 
แวะมาดูแบบคร่าว ๆ ครับ หากมีเวลามากกว่านี้จะเข้าชมทุก ๆ ส่วน (ทำการบุ้คมาร์คแล้ว)..ขอบคุณสำหรับความรู้ต่าง ๆ ครับ


โดย: kamolwisuth IP: 49.230.138.53 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:18:49:45 น.  

 
จะนำความรู้ในบล็อกนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ขอบคุณครับ...


โดย: ลุงเก๋ มีหนวด IP: 101.108.42.137 วันที่: 31 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:05:09 น.  

 
เพิ่งเปิดมาเจอเป็นครั้งแรกครับ
ทึ่งมาก..ที่คุณจัดทำblog แบบนี้ขึ้นมา
มีประโยชน์มาก มาย
ขอชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้ครับ


โดย: ไพโรจน์ รัตนอวยชัย IP: 118.173.31.61 วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:3:42:02 น.  

 
เพิ่งเปิดมาเจอเป็นครั้งแรกครับ
ทึ่งมาก..ที่คุณจัดทำblog แบบนี้ขึ้นมา
มีประโยชน์มาก มาย
ขอชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้ครับ


โดย: ไพโรจน์ รัตนอวยชัย IP: 118.173.31.61 วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:3:42:53 น.  

 
ภาพของคุณสวยมากอยากได้เอามาบูชา


โดย: ศรีสุรีย์ IP: 1.47.98.148 วันที่: 15 สิงหาคม 2561 เวลา:5:18:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.