สังคมไทย สังคมแห่งการดัดจริต
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
3 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
เอานโยบาย ประชาธิปัตย์ มาฝาก

ผมจะนำนโยบายของแต่ละพรรคมาฝากนะครับ เท่าที่จะหาได้นะครับ

พรรคประชาธิปัตย์มีวาระประชาชนด้านนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ดังนี้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
แม้รัฐบาลจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้บ้าง แต่ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงลิ่วมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลประชาธิปัตย์จะมีมาตรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และจะมีมาตรการเสริมอื่น ๆ เช่น ควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทย เป็นต้น


ลดราคาน้ำมัน
นโยบายการตรึงราคาน้ำมันที่ผ่านมาเป็นสิ่งผิดพลาด เพราะส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีหนี้สินกว่า 56,000 ล้านบาท ประเทศสูญเสียโอกาสในการลดราคาน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันโลกลดลงในอนาคต และที่สำคัญเป็นการโอนภาระจากนโยบายที่ผิดพลาดในอดีต มาเป็นภาระของประชาชนในปัจจุบัน ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะยกเลิกกองทุนน้ำมันทั้งหมด ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศสะท้อนความเป็นจริง ปรับขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาดโลก ผู้บริโภคไม่ต้องซื้อน้ำมันแพงเกินจริงอย่างที่เคยเป็นมา
พรรคประชาธิปัตย์ มีนโยบายที่จะให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำไรสูงมาก จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้รัฐในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มากเพียงพอที่จะนำไปจ่ายคืนหนี้กองทุนน้ำมันได้ลดราคาก๊าซหุงต้ม
ปัจจุบันคนไทยต้องจ่ายค่าก๊าซหุงต้มในราคาสูงขึ้นขณะที่ธุรกิจก๊าซเป็นการผูกขาดที่มีกำไรสูงเกินไป พรรคประชาธิปัตย์จะเก็บ “ภาษีพิเศษ” จากกำไรที่ได้จากการส่งออกก๊าซหุงต้ม ซึ่งได้เพิ่มสูงขึ้นมากตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และนำรายได้ไปลดภาระของผู้ใช้ก๊าซหุงต้มในประเทศ ในภาวะที่ค่าครองชีพสูงเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีลดราคาไฟฟ้า
พรรคประชาธิปัตย์จะลดค่าไฟฟ้าด้วยการปรับสูตรการคำนวณค่าไฟ เพราะการยุติการแปรรูป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำให้ไม่ต้องคำนึงถึงการแสวงกำไรเกินควรให้ผู้ถือหุ้น
การสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทในอนาคต จะกำหนดให้ กฟผ. ต้องเข้าร่วมประมูลแข่งขันกับเอกชนอย่างโปร่งใส และยุติธรรม จะส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำลง และนำไปสู่การกำหนดค่าไฟฟ้าที่ถูกลงอีกด้วย
กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลประชาธิปัตย์มีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที่ยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกู้เงินไปลงทุนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ เงินสนับสนุนจากกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. เงินให้เปล่า เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เสนอโดยกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น เช่น ยุ้งฉาง ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องอบแห้งผลผลิตการเกษตร ห้องเย็น ฯลฯ

2. เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อเป็นทุนดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับโครงการของชุมชนที่จะได้รับการอนุมัตินั้น จะต้องเข้าข่าย “เศรษฐกิจพอเพียง” เช่น ไม่ค้ากำไรเกินควร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้จะมอบให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดร่วมกับชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ผู้สอบบัญชีสุ่มตรวจ และเผยแพร่ข้อมูลในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ


พรรคประชาธิปัตย์มีวาระประชาชนทางด้านการศึกษา ดังนี้

ฟรี ค่าเล่าเรียน
ปัจจุบันแม้จะมีนโยบายเรียนฟรี แต่ฟรีไม่จริงเพราะโรงเรียนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายทั้งค่าคอมพิวเตอร์ ค่าอุปกรณ์การสอนอื่น ๆ หรือค่าบำรุงพิเศษต่าง ๆ เป็นภาระต่อนักเรียนและผู้ปกครองมาก พรรคประชาธิปัตย์จะให้ภาระเหล่านี้หมดไป โดยให้เด็ก ๆ ได้เรียนฟรี 12 ปี จากชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ตลอดจนให้โอกาสทุกคนได้เข้า เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ ทำงานเป็น สร้างงานได้ฟรี หนังสือแบบเรียน
พรรคประชาธิปัตย์จะลดภาระค่าตำราเรียน ด้วยการจัดหนังสือเรียนไว้ให้นักเรียนได้ยืมเรียนอย่างเพียงพอ ไม่ต้องซื้อฟรี นมและอาหารเสริมเด็กก่อนวัยเรียน
พรรคประชาธิปัตย์จะดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปให้การแนะนำและให้นมพร้อมอาหารเสริมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมให้เด็กได้ดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 เดือน เพราะน้ำนมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก นอกจากนั้นเด็ก ๆ อายุ 5 เดือนถึง 5 ปี จะได้ดื่มนมฟรี ทั้งช่วงเปิดเทอมและปิดเทอมฟรี อนุบาลเด็กเล็กใกล้บ้าน
ไม่เพียงจะดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอย่างเอาใจใส่เท่านั้น พรรคประชาธิปัตย์จะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทั่วถึงตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็ก ๆ ตั้งแต่แรกเกิดโดยมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพบริการ ซึ่งศูนย์เหล่านี้จะมีนม และอาหารเสริมให้เด็ก ๆ ฟรีตลอด ในกรณีที่ผู้ปกครองอยู่ไกลศูนย์พัฒนาฯ จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขนำนมและอาหารเสริมไปแจกทุกครอบครัว

พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายรักษาพยาบาลที่ดีกว่าโดยมีวาระประชาชนด้านนโยบายสุขภาพ ดังนี้


ได้ยาดี มีคุณภาพ
ด้วยการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจาก 1,659 บาท ต่อหัว เป็น 2,000 บาทต่อหัว จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ได้ มาตรฐาน ได้ยารักษาโรคที่มีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถใช้บัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


เพิ่มจำนวนแพทย์ในชนบท
ด้วยการให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ทุนเรียนแพทย์ แก่นักเรียนแล้วกลับมาทำงานใช้ ในพื้นที่ ยกระดับสถานพยาบาลระดับตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลในพื้นที่


หมอประจำหมู่บ้าน
โดยส่งแพทย์ออกไปให้บริการประชาชนเป็นประจำตามหมู่บ้านเดือนละครั้ง

อสม.ประจำครอบครัว
จัดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมประชาชนทุกครอบครัวสัปดาห์ละครั้ง

เพิ่มค่าตอบแทน หมอ พยาบาล อนามัย และอสม.
เพิ่มเงินงบประมาณปีละ 10,000 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.จะได้เงินค่าตอบแทนอีกเดือนละ 600 บาทขึ้นไป

นโยบายภาคใต้ (สันติสุข)


ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม - ทบทวนการใช้และแก้ไขพระราชกำหนดฯ
- แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เป็นต้นให้มีการจัดตั้ง
“กองทุนซากาต”และองค์กรบริหารกิจการฮัจญ์

- ตั้งกองทุนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโดยมีกฎหมายรองรับ

- จัดตั้งศาลชาริอะห์ จัดการข้อพิพาทครอบครัวและมรดก

คืนความยุติธรรม / คนทำผิดต้องรับผิดชอบ

จัดตั้ง ศอ.บต. + ให้เป็นศูนย์บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีกฎหมายรองรับ และให้ขึ้นรงกับนายกรัฐมนตรี

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับ ศอ.บต. + อย่างจริงจัง

ส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

จัดตั้ง “สภาพัฒนาเศรษฐกิจ” เฉพาะพื้นที่

ฟื้นฟูการดำเนินการตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) รวม 5 จังหวัด

จัดตั้ง “เขตพัฒนาพิเศษ พื้นที่ชายแดนภาคใต้” ให้สิทธิพิเศษทางธุรกิจ

ส่งเสริมการประมงโดยการเจรจากับต่างประเทศ

ขยายผลโครงการอาหาร “ฮาลาล” ให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่

เปิดโอกาสให้มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนากับประเทศอื่น ๆ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการศึกษาโดยคำนึงถึงศักยภาพและเอกลักษณ์ของพื้นที่

แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา

จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกกลุ่มศาสนา

การปฏิรูปการเมือง

เป้าหมาย
- การปฏิรูปการเมือง
- การปฏิรูปสื่อมวลชน
- การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม/ระบบการศึกษา/ระบบราชการ


- เพิ่มการตรวจสอบถ่วงดุล
- สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชน
- ปฏิรูปจริยธรรมนักการเมือง

การปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- เสนอ แก้ไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ม.313 คนกลางเข้ามา แก้ไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ { ยกเว้นหมวด 1 (บททั่วไป) และ หมวด 2 (พระมหากษัตริย์) ห้ามแก้ไข }
- หลัก ความเป็นกลาง
- หลัก ความเป็นอิสระ
- หลัก การมีส่วนร่วมของประชาชน สรรหาจากฝ่ายต่าง ๆ 30 – 50 คนมาจาก
1 ผู้ทรงคุณวุฒิ / นักวิชาการ
2 ตุลาการ
3 ภาคประชาชน

กรอบระยะเวลาทำงาน

การปฏิรูปจริยธรรมนักการเมือง เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- การเปิดเผยผลประโยชน์ทางธุรกิจของ ส.ส. และครอบครัว
- แก้ไข ก.ม. ให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ
- แก้ไข ก.ม. ให้ประชาชนฟ้องคดีทุจริตได้เอง
- แก้ไข ก.ม. จำกัดเงินบริจาคพรรคการเมือง 10 ล้านบาทต่อ คนหรือนิติบุคคล/ต่อปี
- แก้ไข รธน. ม.209 ในเรื่องการจัดการหุ้นส่วนของ รมต. ให้ ครอบคลุมภรรยาและบุตร
- แก้ไข รธน. ให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้โดยใช้เสียง 1 ใน 10 ทั้ง รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

( ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอคณะกรรมการฯ แก้ไข รัฐธรรมนูญ )

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- เปิดให้ภาคประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเสนอร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญได้
- องค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมตาม ม. 56 ของรัฐธรรมนูญ
- องค์กรอิสระ คุ้มครองผู้บริโภค ตาม ม. 57 ของรัฐธรรมนูญ
- ประชาพิจารณ์
( ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอคณะกรรมการฯ แก้ไข รัฐธรรมนูญ )

การปฏิรูปสื่อ
ความเป็นอิสระ
- ออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41
- ยกเลิก ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพใน การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
- สนับสนุนการให้สภาวิชาชีพควบคุมดูแลตนเองสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- จัดตั้งช่อง 11 , สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น / กำกับ โดย “ คณะกรรมการบริหาร ” ที่เป็นอิสระ
- ITV กลับสู่ความเป็น TV เสรีตามเจตนารมณ์เดิม
- ส่งเสริม สื่อ วิทยุ – TV ขยายพื้นที่รายการเพื่อเด็ก สตรี และ ผู้ด้อยโอกาส อย่างเหมาะสม ทั้งความถี่และช่วงเวลาโอกาสเป็นเจ้าของสื่อ
- การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใส – เป็นธรรม
- สนับสนุนการเกิดขึ้นของสื่อที่หลากหลาย / แข่งขันอย่างเสรี
- วิทยุชุมชนต้องเป็นของภาคประชาชนเท่านั้นการส่งเสริมคุณภาพสื่อ โดย
- องค์กรภาคประชาชนผู้บริโภคสื่อ
- กรรมการสิทธิมนุษยชน
- สภาวิชาชีพ กำกับ-ควบคุม “ จรรยาวิชาชีพ ”
- สร้างแรงจูงใจในการผลิตรายการคุณภาพ
- ใช้ระบบ Rating ที่เหมาะสมกับสังคมไทยมากำกับ
- เนื้อหาบางรายการ

นโยบายด้านขนส่งมวลชน//www.democrat.or.th/intention/bus.htm
ต้องตามลิ้งไปดูนะครับ

แล้วผมจะเอานโยบายพรรคอื่น ๆ มาฝากนะครับ


Create Date : 03 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2550 22:34:01 น. 0 comments
Counter : 1146 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

toyubom
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หวัดดีคับ ต้อนรับทุกคนสู่ Blog แห่ง GEN X and Y
Friends' blogs
[Add toyubom's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.