<<
มกราคม 2560
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
26 มกราคม 2560
 

TheWandererAsia | ชวนผู้สูงวัยมาวิ่งและเที่ยวที่จันทบุรีชวนผู้สูงวัยมาวิ่งและเที่ยว

วันก่อนไปงานแถลงข่าว กรีฑาสูงอายุมาค่ะ น่าสนใจดีสำหรับสังคมผู้สูงวัยนะคะ งานนี้เป็นความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ภายใต้สโลแกน "กิจกรรมกีฬามวลชน เพื่อคนทุกวัย" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง จ.จันทบุรีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในนามของจังหวัดจันทบุรี ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 การรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ของจั งหวัดที่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่ ขันกีฬาระดับชาติ ในรายการกรีฑาสูงอายุซึ่งกำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม นี้ที่ สนามกีฬากลาง จ.จันทบุรี ซึ่งกรีฑาสูงอายุเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับสถานการณ์โครงสร้างประชากรของไทยในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ ประชากรเป้าหมายมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางกายและใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อมีให้ประชากรสูงอายุเป็นภาระของประเทศในอนาคต การแข่งขันกรีฑาสูงอายุครั้งสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมไทยในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งมีถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นรางวัลเกียรติยศ ทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนกีฬาในผู้สูงอายุเช่นเดียวกับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันให้เรียนร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ก็มีความพร้อมต่อภารกิจของจั หวัดในครั้งนี้ และยินดีต้อนรับนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ จากทั่วประเทศด้านนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (AMA) ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขัน คือ ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกคนไม่เฉพาะนักกีฬา ตามสโลแกน "กิจกรรมกีฬามวลชน เพื่อคนทุกวัย"  ซึ่งในครั้งนี้มีทาง จ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีการจัดกิจกรรมครบตามมาตรฐานและได้รับรองจาก สหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (AMA) และสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก (WMA) โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีผลงานตามที่สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยกำหนด จะได้รับพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมืองรูเกา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-30 ก.ย. 2560 พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลพิเศษ "แชมป์ ออฟ แชมป์" ในประเภทวิ่ง 100 เมตร โดยการคัดนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลาดีที่สุด 8 อันดับแรก มาแข่งขันกันอีกครั้งเพื่อหาผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดทั้งหมด 6 รางวัล แบ่งเป็น ชาย-หญิง ประเภทละ 3 รุ่นอายุ 55-59 ปี, 60-64 ปี และ 65-69 ปี รวมถึงมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เดินเพื่อสุขภาพ 5 กม. บริเวณโดยรอบสนามกีฬากลาง จ.จันทบุรี ด้วยเช่นกัน


"การแข่งขันในปีนี้ได้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดที่สูงมากขึ้น มีกรรมการและเจ้าหน้าที่จั ดการแข่งขันกว่า 300 คน รวมถึงเตรียมบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์คอยดูแลเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นจากปกติอีกเท่าตัว โดยจะต้องประจำการตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน เพื่อเข้าประกบคู่ถึงตัวทันที เมื่อเห็นนักกีฬามีอาการไม่สู้ดี ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการแข่งขันที่ทุกคนจะได้สัมผัสก็คือมิตรภาพของผู้สูงวัยที่ เดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะนอกจากผู้เข้าแข่งขันแล้วยังมีกองเชียร์และผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางมาด้วยอีกหลายร้อยคนที่จะทำให้บรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยสีสันจากการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีการแสดงและการแต่งกายที่หลากหลาย ตลอดจนยกครัวมาทำอาหารแล้วแบ่งปันกันรับประทาน 

นอกจากนี้ทางจังหวัดจันทบุรี ยังถือเป็นเมืองท่องเที่ยว ทุกคนสามารถเดินทางไปชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัด ชมวิถีเมืองเก่า บ้านริมน้ำ และโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศไทย รวมถึงชิมผลไม้ท้องถิ่น อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ อีกด้วย" นายวิวัฒน์ กล่าวทั้งนี้ในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 มีรายการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 34 รายการ แบ่งเป็น ประเภทชาย 18 รายการ และประเภทหญิง 16 รายการ จำแนกตามอายุนักกีฬาตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แบ่งกลุ่มช่วงอายุทุก 5 ปี  จนถึงอายุ 100 ปีขึ้นไป รวม 12 กลุ่ม มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 47 องค์กร รวม 1,628 คน แบ่งเป็น นักกีฬาไทย 1,489 คน และนักกีฬาต่างชาติ 139 คน อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น โดยในปีนี้มีนักกีฬาที่อายุ มากที่สุด ลงชิงชัย 2 ราย คือ นายฮวด ฟองมณี อายุ 101 ปี จากชมรมกรีฑาผู้สูงอายุสงขลา ที่ลงแข่งรายการวิ่ง 100 ม. / ทุ่มน้ำหนัก / ขว้างจักร / พุ่งแหลน และ นายสมศักดิ์กาเผือกงาม อายุ  101 ปี จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ลงแข่งวิ่ง 100 ม. / 200 ม. ส่วนฝ่ายหญิง คือ นางถิ้น กิติระ อายุสูงสุด 97 ปี จากชมรมกรีฑาสูงอายุสงขลา ลงแข่งรายการวิ่ง 100 ม. / 200 ม. / 400 ม. / 800 ม.

สำหรับ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย จัดตั้งเมื่อปี 2538 เป็นสมาชิกของ สหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (AMA) และสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก (WMA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางในการดำเนินกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านกรีฑาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่ นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในหมู่ นักกีฬากรีฑาสูงอายุทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักกีฬากรีฑาสูงอายุ จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุในเชิงกีฬา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมนั นทนาการและการท่องเที่ยวในผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลด ละ เลิกกิจกรรมที่ทำลายสุขภาพ โดยปัจจุบันมีสมาชิกระดับองค์ กรและชมรม รวม 47 องค์กร นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังมีหน้าที่หลัก คือ ดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นประจำทุกปี และส่งนักกีฬากรีฑาสูงอายุไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่ 5 ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2531 เป็นต้นมา ตลอดจนส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก ตั้งแต่ครั้งที่ 22 ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในปีเดียวกัน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เอเชีย มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพฯ ปี 2547 และ ครั้งที่ 16 ที่เชียงใหม่ ปี 2552 ซึ่งทั้ง 2 ครั้งได้สร้างความประทับใจแก่ ชาติสมาชิกกว่า 20 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ในปีนี้สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ยังได้รับเกียรติจาก มร.สแตน เพอร์กินส์ ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก (WMA) ชาวออสเตรเลีย ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อร่วมประชุมกรรมการบริหารประจำปีและแลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นประธานเปิดโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 999 กม. ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ออกกำลังกาย รพ.อาภากร สัตหีบ จ.ชลบุรี ก่อนจะเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเข้าชมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ที่ จ.จันทบุรี


Join Me here: 

https://www.facebook.com/TheWandererAsia

https://www.youtube.com/c/TheWandererAsia
Create Date : 26 มกราคม 2560
Last Update : 26 มกราคม 2560 11:40:07 น. 2 comments
Counter : 1164 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 
 
 
 
 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
 
 

โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:12:33:32 น.  

 
 
 
ขอบคุณจ้า @peepoobakub
 
 

โดย: TheWandererAsia วันที่: 6 เมษายน 2560 เวลา:3:01:47 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
TheWandererAsia
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
การเดินทางไม่ได้หมายถึงการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แค่คุณตื่นไปทำงานทุกวัน ก็เรียกว่า การเดินทางได้เช่นกัน ลองสังเกตุเส้นทางจากบ้านไปที่ทำงาน เชื่อไหมว่า ไม่มีสักวันที่เหมือนกัน เช่นเดียวกับจิตใจและความคิดของคน ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
[Add TheWandererAsia's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com