เตรียมพร้อมก่อนเรียนราม
เรียนรามได้มากกว่าที่คิด


สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ ที่กำลังตัดสินใจจะเข้าเป็น ลูกสาว ลูกชาย คนใหม่ของพ่อขุน ในฐานะรุ่นพี่

ขอแนะนำน้องๆให้ทำความเข้าใจ ศัพท์แสงต่างๆ ในรั้วพ่อขุนของเรา และรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจดังนี้ครับ


การเรียนที่รามคำแหง จะมีนักศึกษาอยู่ 2 ประเภทครับ


 1. นักศึกษาภาคปกติ หมายถึงนักศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ) มาแล้ว
 2. นักศึกษา Pre-Degree หรือ Non-Degree หมายถึงนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลายมา แต่ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 มาแล้ว

ทั้งสองประเภทนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 

 • นักศึกษาทั้ง 2 ประเภท ได้เรียนในห้องเรียน และมีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน-สอบ-สอบซ่อม เก็บสะสมคะแนน ( หน่วยกิต )เหมือนกันทุกอย่าง

ข้อแตกต่างคือ

 • นักศึกษา ปกติ จะได้รับการชำระค่าหน่วยการเรียนหรือหน่วยกิตที่ถูกกว่า คือ หน่วยกิตละ 25 บาทและเมื่อสอบได้ครบกระบวนวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร จะได้เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร
 • นักศึกษา ปรีดีกรี ( Pre-Degree ) จะจ่ายค่าหน่วยกิตที่แพงกว่า คือ 50 บาท/หน่วยกิต 
 • เนื่องจากระบบปรีดีกรีนี้ ทาง ม.รามได้เปิดหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้โอกาส กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.ต้น ได้มีสิทธิในการเข้าเรียนก่อนจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย
 • กล่าวคือ เมื่อจบ ม.3 แล้ว สามารถนำวุฒิ ม.3 ไปสมัครเรียนรามได้ ในระบบ ปรีดีกรีนี้ สามรถลงทะเบียนเรียนได้เหมือนนักศึกษาภาคปกติทุกอย่าง และสะสมหน่วยการเรียนที่สอบผ่านไปแล้วไว้ได้ ควบคู่กับการเรียน ม.6 ไปด้วย ( เรียน 2 ทาง ) คือเรียน ม.6 ควบคู่กับเรียน ป.ตรี ที่รามไปพร้อมกัน
 • วิธีนี้จะทำให้น้องๆที่เข้าเรียนระบบนี้จบการศึกษาได้เร็วกว่า และรับปริญญาบัตรได้เร็วกว่า คนที่ต้องรอให้จบ ม.6 ก่อน
 • ต่อเมื่อนักศึกษา ได้สำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมปีที่ 6  ( ม.6 ) แล้ว ให้นักศึกษา ไปลาออกจากระบบ ปรีดีกรี และนำวุฒิ ม.6 ไปสมัครใหม่เพื่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ
 • ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ภายในวันเดียวกัน คือเมื่อ น้องๆได้วุฒิ ม.6 มาแล้วหรือสำเนารับรองการจบการศึกษา ที่มีวัน เดือนปี ถูกต้อง ให้น้องๆไปลาออก ที่อาคาร ส.ว.ป.ชั้น 2 ( ให้ไปลาออกในช่วงที่ ม.ราม กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ) เช่น ม.รามรับนักศึกษาใหม่ในช่วง วันที่ 3-6 พฤศจิกายน ก็ให้น้องเตรียมเอกสารในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ให้พร้อม
 • จากนั้นไปลาออกจาก ปรีดีกรี ที่อาคาร ส.ว.ป.ชั้น2 และนำเอกสารการลาออกจากนักศึกษาปรีดีกรีนี้ ไปเป็นเอกสารยืนยันการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันนั้นเลย

น้องๆก็จะได้เป็นนักศึกษารามภาคปกติเต็มตัว และเสียค่าหน่วยกิตที่ปกติตามเดิมคือ 25 บาท/หน่วย

 • ส่วนหน่วยการเรียนที่น้องสะสมมาได้ตั้งแต่เรียน ปรีดีกรี ก็ให้นำไปโอนเข้าไปสู่ภาคปกติ ได้ทั้งหมด เช่นน้องเรียนสะสมหน่วยกิตมาได้ 120 หน่วยกิต ก่อนลาออก และสมัครเรียนเข้า ม.6 ก็นำไปเทียบโอนในวันสมัครนี้เลย หรือ หลังจากสมัครก็ได้ ทั้ง 120หน่วยกิตที่น้องสอบผ่านได้ เสียค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาทเท่าที่เราเรียนมาตอนเป็นปรีดีกรี


 • เมื่อน้องเทียบโอนเสร็จ เกรด ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ และน้องสามารถลงทะเบียนเรียนต่อในกระบวนวิชาที่เหลือได้เลย เช่น นิติศาสตร์ จบที่ 144 หน่วยกิต 

ตอนเรียนปรีดีกรี น้องสอบได้แล้ว 120 หน่วยกิต เหลืออีก 24 หน่วยกิต น้องสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 24 หน่วยกิต และกาหัวว่าขอจบการศึกษาได้เลย

 • นี่คือประโยชน์ของปรีดีกรี ที่น้องสามารถจบได้ก่อน ถ้าน้องเรียนเก่งมีความตั้งใจน้องสามารถ จบได้ในเวลา 2 ปีครึ่ง โดยลงทะเบียนเรียนภาคปกติ 4 ภาค และภาคฤดูร้อน 2 ภาค ก็จบแล้ว ใน 2 ปีครึ่ง โดยที่น้องยังไม่จบ ม.6 ด้วยซ้ำ น้องก้รอจบ ม.6 แล้วไปลาออกจากปรีดีกรี สมัครใหม่เป็นภาคปกติเทียบโอน ก็เข้ารับปริญญาได้เลย 


 • ในขณะที่เพื่อนน้องไม่ได้เรียก็เพิ่งจะไปหาที่เรียนส่วน้องอายุ 18 เท่ากันรับ ป.ตรี แล้ว และกำลังเข้าทำงาน หรือกำลังเรียน ป.โท เห็นหรือยังว่า ระบบนี้เป็นการเปิดโอกาสอย่างมหาศาลที่เราต้องรีบคว้า งานมันมีน้อย จบก่อนทำงานก่อน เรียนโทก่อน ก้าวหน้ากว่ากันเยอะครับ

เอกสารที่ใช้สมัคร


 1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ( ม.ร.2 )กรอกชื่อ ติดรูปให้เรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 2นิ้วเท่านั้น ทากาวและติดที่กรอบ
 2. ใบสำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ ( ม.6 สำหรับภาคปกติ ม.3 สำหรับปรีดีกรี )
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ สกุล ผู้สมัคร 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ 1ฉบับ  (ไปรับที่รามได้ )
 6. แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีธนาคารทหารไทย (เพื่อน้องจะได้ใช้บัตร ธนาคารเป็นทั้งบัตรนักศึกษาและบัตร เอทีเอ็ม เปิดบัญชี 100 บาท
 7. คู่มือแนะนำการกรอกและให้ใช้ดินสอ 2บี ขึ้นไประบาย ระเบียนประวัตินี้ให้ครบและถูกต้อง ( ม.ร.25 )และแผ่นสีเขียวที่มาพร้อม ชุดใบสมัครที่น้องซื้อตอนแรก ( ถ้าน้องไปสมัครที่รามจะมีรุ่นพีคอยแนะนำตามจุดต่างๆสามารถถามพี่เราได้
 8. ใบสมัครสมาชิกข่าวราม  (เพื่อเป็นช่องทางแจ้งข่าวการเรียนการสอนการสอบในแต่ละภาคการศึกษาให้น้องได้รับรู้ )
 • หมายเหตุ ตอนซื้อใบสมัคร ให้น้องบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่า สมัครแบบปรีดีกรี หรือ ภาคปกติ เพราะใบสมัครจะเป็นคนละแบบกัน อย่าลืมนะครับ


ศัพท์แสงที่น้องควรเรียนรู้เช่น PS110  M0830-1110 BNB801 M20 OCT.2013 B หรือ A


ความหมายคือ


คณะที่เปิดสอนที่ ม.ราม


 1. คณะนิติศาสตร์  รหัสประจำคณะ 0100
 2. คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 10 สาขา  รหัส 02...
 3. คณะมนุษยศาตร์  เปิดสอน 12 สาขาภาควิชา รหัสคณะ 03..
 4. คณะศึกษาศาสตร์   21 สาขา จิตวิทยา 5 สาขา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์อีก 3สาขาวิชา ทั้งหมดรวมอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ รหัสคณะ 04..
 5. คณะวิทยาศาสตร์  เปิดสอน 14 สาขาวิชา รหัสคณะ 05..
 6. คณะรัฐศาสตร์  เปิดสอน 3 สาขา (แผน A,B,C ) รหัสคณะ 0601 ทั้ง 3 แผน และเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแผนคือ สาขาบริหารงานยุติธรรม รหัสสาขา 0602
 7. คณะเศรษฐศาสตร์  รหัสคณะ 0700 ทุกสาขา
 8. เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารบูรณาการ รหัสสาขาวิชา 5406 และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รหัสสาขา 5407
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขา คือ นาฎศิลป์ไทย/ดนตรีไทย/ดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอกลูกกรุง/ดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอก ลูกทุ่ง รหัสสาขา 55..
 10. Pre-Degree เรียนก่อนที่จะจบ ม.6 เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิต และนำไปเทียบโอนเมื่อจบ ม.6 ตามที่ได้อธิบายไปแล้วแต่ข้างต้น ยังไม่มีรหัสคณะ ใช้ 9000 เหมือนกันทั้งหมด จนกว่าจะจบ ม.6 และลาออกจากปรีดีกรี และสมัครใหม่เป็นนักศึกษาภาคปกติ ตามคณะที่เราเลือกเรียนไว้แล้วตอนปรีดีกรี ก็จะ บ่งเลขคณะ เป็นไปตามนั้น เช่นตอนปรีดีกรี เลือกเรียนรัฐศาสตร์ เมื่อจบ ม.6 และลาออกจากปรีดีกรีแล้วนำวุฒิ ม.6 มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เข้าคณะรัฐศาสตร์เหมือนที่เรียนปรีดีกรี เลขรหัสคณะก็จะเป็น 0601 หรือ 0602 ตามที่เราเลือกไว้แล้วสมัยเรียนปรีดีกรี


ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อแรกสมัครเรียน ปริญญาตรี มีดังนี้

 1. ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆละ                      25 บาท หนึ่งภาคเรียนลงได้ 24 หน่วยกิต ก็ใช้ 24 x 25 =... หรือเราจะลงทะเบียนเรียนน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่จบช้าครับ พี่ก้องแนะนำรีบเรียนรีบจบ อย่าอยู่รอเป็นปู่-ย่า ที่รามเลยครับ
 2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา                                            160  บาท
 3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา                              500  บาท
 4. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                                           300  บาท
 5. ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวราม/ภาคเรียน                   100 บาท
 6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย                                                      300 บาท
 7. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต จาก ม.ราม                  50 บาททุกกรณี

ค่าเทียบโอนอนุปริญญาจากสถาบันอื่น หน่วยกิตละ  100 บาท


 • รวมเบ็ดเสร็จ สำหรับผู้ลงทะเบียนเต็ม  24 หน่วยกิต  จ่ายทั้งหมด   1,960 บาท
 • ที่เหลือลดหลั่นไปตามที่น้องลงทะเบียนเรียนว่ากี่หน่วยกิต
 • ยกเว้นปรีดีกรี ตัวคูณต้องเป็น 50 บาทนะครับ เพราะน้องได้โอกาสเรียนก่อนเขาจบก่อนเขา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> คลิกอ่านต่อที่นี่


ขอให้น้องโชคดีและประสบความสำเร็จทุกคน


กังวาล ทองเนตร ( พี่ก้อง ) รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอมพิวเตอร์-กราฟฟิคดีไซน์-มัลติมิเดียส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงCreate Date : 28 ตุลาคม 2555
Last Update : 15 กรกฎาคม 2556 15:06:27 น.
Counter : 59393 Pageviews.

130 comments
  
ขอบคุณมากคะที่แนะนำ
โดย: เจเจ IP: 110.49.227.198 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:43:49 น.
  
พี่ค่ะ ตอนนี้หนูมีเรียนบริหารอยุค่ะ
แต่ตั้งแต่ไปสมัครเรียนเสร็จแล้วไม่ได้ไปเรียนเลย จนเดือนนี้เค้าสอบกันแล้ว
คือจริงๆหนูอยากเรียนรัฐศาสตร์ นี่เลยว่าจะไปลาออก-แล้วลงเรียนใหม่

จะสมัครคณะรัฐศาสตร์แพลนC ค่ะ มีเรื่องอยากจะสอบถาม ถ้าพี่ก้องสะดวก รบกวนโทรกลับหนู 0900056955หน่อยได้ไหมค่ะ
หนูอยุปีหนึ่ง หลายๆอย่างยัง งง อยุเลยค่ะ แต่ก็ติดทำงานไปด้วยตอนนี้ เพราะที่บ้านอยากให้หาประสบการณ์..แล้วบอกกับหนูว่าให้ลงราม เพราะวุฒิมันสำคัญ ซึ่งคนอื่นจบ เราจะไปจบไปพร้อมกัน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทำงาน4ปีด้วย
แต่เรียนไปด้วยทำงานด้วยเหนื่อยมากเลยพี่ ไม่ได้ไปม. ก็ไม่รุจะไปสอบถามใคร บางทีถามในเว็บก็ไม่ค่อยตอบกลับ
ถ้าพี่ก้องสะดวก รบกวนติดต่อมาหน่อยนะค่ะ เพราะว่าอยากได้คนช่วยเหลือจิงๆ ขอบคุนมากนะค่ะ
โดย: ถิง IP: 58.8.230.249 วันที่: 4 มีนาคม 2556 เวลา:9:44:27 น.
  
ถ้าเราเรียนรามอยู่แล้ว อยากย้ายคณะใหม่ ก็สามารถดำเนินการยื่นเรื่องขอย้ายคณะได้เลยครับที่อาคาร ส.ว.ป.จะได้ไม่เสียโอกาส และจะต้องไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครใหม่อีกด้วย

ส่วนวิชาที่เราสอบผ่านไปแล้ว ก็สามารถนำไปเป็นวิชาเลือกเสรี ในคณะรัฐศาสตร์ เลือกเสรีได้ 6 หน่วยกิต หมายถึงวิชาที่เปิดสอนในรามได้ทุกคณะ ส่วนที่เหลือ ถ้าเรียนวิชาแกนไปแล้วก็สามารถนำไปเป็นวิชาโทได้เช่นกัน

ถ้าเราลงเรียนในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ซึ่งปีหนึ่ง รหัส 1 จะมีวิชาพื้นฐานคล้ายๆกันครับ โดยเราไปตรวจเช็คแผนการเรียนเราได้จากคณะรัฐศาสตร์ครับว่าวิชาไหนตรงกันกับวิชาพื้นฐานของรัฐศาสตร์ ก็ปรับไปเป็นวิชาทั่วไปของรัฐศาสตร์โดยอัตโนมัติเมื่อเราย้ายคณะแล้วครับ ส่วนที่เหลือก็ตามที่แนะนำไปแล้วครับ

ถ้าไม่ได้สอบทางรามเขาก็จะปรับเป็นตก เราสามารถไปลงทะเบียนเรียนใหม่หรือแจ้งขอสอบซ่อมได้ได้เช่นกัน

กรณีที่เราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เราต้องดูตารางสอบในสมุดตารงาการเรียนหรือที่ข่าวราม ที่เขาส่งมา มันจะมีวันเวลาสอบชัดเจน เราสามารถเลือกตามความสะดวกเราได้ครับ ลงทะเบียน 4 -6 ตัวก็ได้ต่อเทอม ดีกว่าลง 8 ตัวแต่ไม่ได้สอบ จะเสียเงินเปล่าครับ ลงเทอมละ 4-6 ตัวก็พอครับ และควรเลือกเรียนวิชาที่ต่อเนื่องกัน เพื่อเราจะได้เข้าใจในสาระวิชานั้นๆ

หรือจะไปลาออกตอนที่มหาลัยเขาเปิดรับนักศึกษาใหม่ก็ได้เช่นกันครับ ยื่นเรื่องได้ที่ ส.ว.ป. เช่นกัน จากนั้นก็สมัครเข้ารัฐศาสตร์เลือกรหัสวิชาของแผนซีลงทะเบียนได้เลย เทอมแรกก็จะมี PS 110 PS103 PC 103 HI 103 PY 103 SO 103 กลุ่มนี้ครับ เลือกลงได้เลย ตัวละ 3 หน่วยกิต

ขอให้โชคดีครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:16:06:02 น.
  
หนูจบม3แล้วอยากเรียนรามต้องติดต่อยังไงค่ะ
โดย: ขวัญฤทัย เเซ่ตัน IP: 115.67.39.29 วันที่: 28 มิถุนายน 2556 เวลา:15:22:48 น.
  
สำหรับผู้ที่จบ ม.3 แล้วให้นำสำเนาวุฒิบัตรการศึกษา ม.3 นั้นไปสมัครเป็นนักศึกษาราม แบบ นอนดีกรี หรือที่เราเรียกกันว่าปรีดีกรี ในวันเวลาที่ทาง มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียนได้ครับ
โดยการสมัครเรียนปรีดีกรีนี้คือเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนก่อนคนอื่น ควบคู่ไปกับการเรียน ม.4-6 ในภาคปกติคู่กันไปด้วย เมื่อเราจบ ม.6 แล้ว น้องสามารถนำวุฒิ ม.6 ไปสมัครเรียนใหม่เป็นนักศึกษาภาคปกติได้ แต่น้องต้องไปลาออกจาก ปรีดีกรีก่อน ขั้นตอนนี้ ทำในวันเดียวกันได้เลย คือนำเอกสารที่จะใช้สมัครเป็นนักศึกษาปกติไว้ให้พร้อม และไปลาออกจากนักศึกษาปรีดีกรีที่อาคาร สวป. ราม 1 แล้วนำเอกสารนั้นไปสมัครเป็นนักศึกษาปกติได้เลย

ส่วนวิชาที่น้องได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เป็นปรีดีกรี จะสามารถปรับโอนหน่วยกิตไปได้ทั้งหมดตามที่น้องสอบผ่านจริง โดยเสียค่าเทียบโอน 50บาทต่อหน่วยกิต ในวันสมัครน้องสามารแจ้งความจำนงค์การเทียบโอนไว้กับเจ้าหน้าที่และเสียค่าธรรมเนียมไว้ก่อน 100 บาทได้แล้วค่อไปเทียบโอนที่เหลือภายหลังได้ เมื่อน้องเป็นนักศึกษาปกติแล้วจะเสียค่าหน่วยกิตเพียง 25บาทต่อหน่วยกิต ( ปรีดีกรี 50บาท ) และลงทะเบียนเรียนที่เหลือต่อจนจบอีกเพียงเทอมก็จะจบได้ถ้าน้องเก็บหน่วยกิตมาได้มากแล้วตอนเรียนปรีดีกรีครับ

เวลาลงทะเบียนเรียนปรีดีกรี น้องต้องลงทะเบียนที่เราตั้งใจจะเรียน เช่น น้องตั้งใจเรียนคณะรัฐศาสตร์ แผน A น้องก็ลงทะเบียนตามโครงสร้างของแผน เอนั้น เพราะปรีดีกรี รหัสบัตรนักศึกษาจะยังไม่ระบุคณะ แต่ก็ให้เราเลือกวิชาของคณะนั้นลงทะเบียนเรียน เมื่อสมัครใหม่ตอนได้วุฒิ ม.6 มาก็ปรับทีเรียนมาแล้วไปได้ทั้งหมด ขอให้น้องประสบความสำเร็จ อย่าลืมว่าที่รามเราน้องสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่อาคาร สวป. หรืออาคาร KLBชั้นล่างก็ได้ จงอย่าอายที่จะถามครับ เพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะรู้
โดย: Thongnetra วันที่: 15 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:51:44 น.
  
พี่คะ หนูย้ายจากศึกษาศาสตร์เอกสังคมตอนปี2(เพิ่งรู้ตัวว่ามันยากไป)วิชาของปี1เก็บได้เกือบครบเหลือแต่EN มารัฐศาสตร์แผนCเมื่อเทอม1/56ตอนนี้ลงเรียนวิชาของปี1ของรัฐศาสตร์อยู่พวกวิชาEC103 LA104 เป็นต้น หนูอยากรู้ว่าจะดูหน่วยกิตที่เทียบโอนมาจากคณะเก่ามาใหม่นี่ได้กี่หน่วยกิตแล้ว ดูยังไงคะ
โดย: C IP: 14.207.191.123 วันที่: 1 ตุลาคม 2556 เวลา:19:38:59 น.
  
โดยทั่วไปวิชาของปี 1 ไม่ว่าคณะไหนก็จะคล้ายๆกันครับ เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไป ยังไม่ใช่วิชาแกน หรือวิชาเอก วิชาบังคับ

ถ้าน้องสอบผ่านในคณะเดิมแล้ว ก็นำไปปรับเข้าที่คณะใหม่ได้ครับ เช่นเราสามารถนำวิชาที่สอบผ่านแล้ว ไปเป็นวิชาเลือกเสรี ได้ 6 หน่วยกิตในคณะรัฐศาสตร์ หรือที่เหลือก็เป็นวิชาโทได้ครับ

เราสามารถดูได้จากหลักสูตรโครงสร้างของแต่ละคณะครับ เช่นของรัฐศาสตร์ แผน ซี ก็ดูที่แผนซี ว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร จะมีหมวดทั่วไปกี่หน่วยกิต วิชาโทกี่หน่วยกิต วิชาเลือก ในคณะกี่หน่วยกิต เลือกเสรีกี่หน่วยกิต วิชาแกนกี่หน่วยกิต ดูคร่าวๆได้จาก หนังสือคู่มือตอนที่เราไปสมัครเรียนที่เขาแจกมานั่นครับ ตอนที่น้องไปติดต่อขอย้ายคณะก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ครับ

ให้น้องติดต่อได้ที่ อาคาร สวป. และไปขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่คณะรัฐศาสตร์ชั้น 2 ครับจะมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด
โดย: Thongnetra วันที่: 19 ตุลาคม 2556 เวลา:12:48:41 น.
  
พี่คะหนูเรีบนแบบพรีดีกรีคือถ้าวิชาไหนหนูตกแต่ไใ่ใช่วิชาบังคับ หนูไม่ต้องแก้ได้มั้ยคะ ลงวิชาอื่นแทนได้มั้ย
โดย: mai IP: 124.121.237.150 วันที่: 21 ตุลาคม 2556 เวลา:1:03:41 น.
  
ตอนนี้เรียนพรีดีกรีอยู่ แล้วคือหนูจะจบม.6เทอมนี้อ่ะค่ะ ต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ตอน1/57
แล้วถ้าหนูลง s/56 แล้วผลสอบยังไม่ออกหนูจะมีปัญหาตอนเทียบโอนมั้ยคะเป็น นศ. ภาค1/57 มั้ยคะ หน่วยกิตที่ได้ตอน s/56 จะโอนได้มั้ยคะ
โดย: maleewan IP: 14.207.44.188 วันที่: 31 ตุลาคม 2556 เวลา:0:19:03 น.
  
ผลสอบจากราม ทุกเทอม จะถูกเก็บไว้ในทรานสคริปของเราครับ ถ้าเราจบ ม.6 แล้ว และไปลาออกจากปรีดีกรี พร้อมทั้งสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติแล้ว ก็ให้เรายื่นคำจำนงว่าจะเทียบโอนหน่วยกิต โดยชำระเงินไว้ 100 บาทก่อนก็ได้ครับ หลังจากผลสอบปรีดีกรีออกค่อนำวิชาที่สอบผ่านทั้งหมดไปโอนย้ายหน่วยกิตครั้งเดียวก็ได้ครับ

อีกอย่างหนึ่ง การจบการศึกษาที่รามฯ ไม่ได้วัดว่าสมัครเรียนเทอมไหน หรือปีไหนครับ ขอให้เราสอบผ่านตามโครงสร้างวิชาในคณะที่กำหนดไว้ทั้งหมด ครบตามหน่วยกิต เราก็ขอเรื่องจบได้ก่อน สอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนได้ที่ อาคาร สวป.ครับ หรือที่คณะที่เปิดห้องไว้เป็นที่ปรึกษาครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:51:06 น.
  
วิชาที่เราสอบตก ต้องดูในโครงสร้างครับ ว่าจัดอยู่ในหมวดโครงสร้างใดของภาควิชาที่เราเรียน เช่น เป็นวิชาแกนหรือวิชาเอกหรือไม่ เป็นวิชาอยู่ในหมวดทั่วไปหรือไม่ ถ้าเป็น สองหมวดนี้เราต้องสอบให้ผ่านครับ ทั้งนี้ในวิชาทั่วไป บางกลุ่มก็จะมีให้เราเลือกหลายวิชาเช่น py105 py103 มีวิชาละ 3หน่วยกิต ถ้าเขาให้เราเลือกลงทะเบียนเพียง 1 วิชา แล้วเราสอบไม่ผ่าน ก็สามารถลงวิชาใหม่ที่เหลือได้ครับ เช่น เราลง py 105 แล้วสอบไม่ผ่าน ที่เหลือก็จะเป็น PY 103 เราก็ต้องลงทะเบียน 103 ประมาณนี้ครับ แต่ถ้ามีหลายวิชาให้เลือก ก็เลือกให้ครบตามหน่วยกิตที่เขากำหนดในกลุ่มนั้นๆครับ

แต่ถ้าเป็นวิชาที่ไม่กำหนดอยู่ในกลุ่มเลย ก็ไม่ต้องแก้ก็ได้ครับ แต่ในกรณีทีเราแก้แล้วผ่านก็นำไปเป็นวิชาเลือกเสรีได้เช่นกันครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:59:17 น.
  
ตอนนี้พี่ทำงานและมีครอบครัวแล้ว แต่พี่อยากเรียนต่อม.รามคะอยากให้คุณช่วยแนะนำหน่อยว่าคณะอะไร ที่ส่วนมากแล้ว ที่น้องเขาเรียนแล้วจบง่ายๆ อ่านหนังสือ แล้วไปสอบเอาอย่างเดียวคะ พี่จบ ม.6 วิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ย2.93 ถ้าพี่จะเรียน ศึกษาศาสตร์ จะยากไปมั้ยคะ พี่อายุ30 แล้วคะ ขอบคุณมากคะที่แนะแนว
โดย: jidapha IP: 49.230.77.32 วันที่: 23 มกราคม 2557 เวลา:9:48:05 น.
  
ตอนนี้พี่ทำงานและมีครอบครัวแล้ว แต่พี่อยากเรียนต่อม.รามคะอยากให้คุณช่วยแนะนำหน่อยว่าคณะอะไร ที่ส่วนมากแล้ว ที่น้องเขาเรียนแล้วจบง่ายๆ อ่านหนังสือ แล้วไปสอบเอาอย่างเดียวคะ พี่จบ ม.6 วิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ย2.93 ถ้าพี่จะเรียน ศึกษาศาสตร์ จะยากไปมั้ยคะ พี่อายุ30 แล้วคะ ขอบคุณมากคะที่แนะแนว
โดย: jidapha IP: 49.230.77.32 วันที่: 23 มกราคม 2557 เวลา:9:48:18 น.
  
ตอนนี้พี่ทำงานและมีครอบครัวแล้ว แต่พี่อยากเรียนต่อม.รามคะอยากให้คุณช่วยแนะนำหน่อยว่าคณะอะไร ที่ส่วนมากแล้ว ที่น้องเขาเรียนแล้วจบง่ายๆ อ่านหนังสือ แล้วไปสอบเอาอย่างเดียวคะ พี่จบ ม.6 วิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ย2.93 ถ้าพี่จะเรียน ศึกษาศาสตร์ จะยากไปมั้ยคะ พี่อายุ30 แล้วคะ ขอบคุณมากคะที่แนะแนว
โดย: jidapha IP: 49.230.77.32 วันที่: 23 มกราคม 2557 เวลา:9:48:26 น.
  
ตอนนี้พี่ทำงานและมีครอบครัวแล้ว แต่พี่อยากเรียนต่อม.รามคะอยากให้คุณช่วยแนะนำหน่อยว่าคณะอะไร ที่ส่วนมากแล้ว ที่น้องเขาเรียนแล้วจบง่ายๆ อ่านหนังสือ แล้วไปสอบเอาอย่างเดียวคะ พี่จบ ม.6 วิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ย2.93 ถ้าพี่จะเรียน ศึกษาศาสตร์ จะยากไปมั้ยคะ พี่อายุ30 แล้วคะ ขอบคุณมากคะที่แนะแนว
โดย: jidapha IP: 49.230.77.32 วันที่: 23 มกราคม 2557 เวลา:9:48:59 น.
  
ก่อนอื่นต้องขอโทษคุณ Jidapha ก่อนครับที่ผมเข้ามาตอบช้า ปกติผมจะเขียนและอัพประจำอยู่ที่บล็อก 123ne.blogspot.com หรือ 123ee.blogspot.com สามารถเข้าไปสอบถามที่นั่นได้ครับ เพราะผมจะเข้าอัพบ่อยเพราะเป็นบล็อกของผมเองทั้งหมด

ส่วนคำถามที่ว่าจะแนะนำคณะไหนที่ง่าย ผมก็ต้องบอกว่า มันมีทั้งยากทั้งง่ายอยู่ในตัวครับ โดยรวมแล้วทุกคณะ และทุกสาขา จะมีวิชาที่เป็นอัตนัยรวมอยู่ด้วยทุกสาย แต่จะมากหรือน้อยต่างกันออกไปตามแต่ละโครงสร้างหลักสูตร


ส่วนที่คุณบอกว่าอยากเรียนศึกษาศาสตร์ ก็ต้องบอกว่า ก็ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับ ศึกษาศาตร์จะเป็นสายการศึกษา จบแล้วส่วนมากก็จะไปทาง ครู เป็นส่วนใหญ่ จะมีสาขาแยกย่อยหลายสาขาครับ

แต่ถ้าจะถามว่าคณะไหนที่ง่าย ถ้าเป็นผมต้องตอบว่า รัฐศาสตร์ แต่คนอื่นบอกว่า ยากและหินสุด เขาบอกมนุษย์ศาสตร์ง่ายกว่า นั่นก็แสดงว่า มันจะยากมันจะง่าย ขึ้นอยู่กับว่าเรา ชอบหรือไม่ชอบ เช่นผมชอบการเมืองการปกครองเป็นพื้นฐาน ผมจึงเรียนรัฐศาสตร์ เมื่อผมเรียนในวิชาที่ผมรักผมชอบ มันจึงง่าย เพราะผมให้ความสนใจใส่ใจมุ่งมั่น
คนอื่นก็เช่นกัน เมื่อเขาเรียนสิ่งที่เขาชอบ ถูกกับเขา เขาก็ว่ามันง่าย ผมเรียนรัฐศาสตรแผน เอ เพียง 2 ปีครึ่งก็จบ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียนมนุษย์ศาสตร์จบได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ดังนั้นถ้าจะให้ผมแนะนำ ผมแนะนำว่า
1 .ต้องถามตัวเราก่อนว่า เราชอบอะไร
2. เรามีความคาดหวังกับวิชาที่เราเรียนอย่างไร กล่าวคือ เรียนเพียงแค่ได้ใบปริญญา หรือเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพในภายหน้า แล้วอาชีพที่เราคาดหวังคืออะไร จากนั้นเราก็จะเลือกเรียนให้ตรงกับฝันเราได้ เช่น

สายรัฐศาสตร์ มีแผนเอ การปกครอง สายนี้ถ้าเราจบไป เป้าหมายส่วนใหญ่คือ อยากรับราชการสายปกครอง เริ่มจากนักปกครอง 3 หรือปลัดอำเภอ ถ้าคุณคาดหวังทางนี้ก็ต้องเรียนสายนี้เพราะมันตรง เป็นสายตรงที่สุด ในรัฐศาสตร์ 3 สาขา คุณสมบัติของคนจะสอบปลัดอำเภอ คือ จบการศึกษา สาย รัฐศาสตร์ สายนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3 สายนี้เท่านั้น แต่ รัฐศาสตร์ ปกครองตรงที่สุด

รัฐศาสตร์ แผน บี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขานี้จบแล้วก็จะไปทาง ฑูตเป็นส่วนใหญ่

รัฐศาสตร์แผน ซี บริหารรัฐกิจ สาขานี้ ส่วนใหญ่จะไปทำงานบริษัทเอกชน ( ผู้จัดการฝ่ายบุคคลทั้งหมดจบรัฐศาสตร์แผนซี )

นี่คือสายรัฐศาสตร์ แต่ที่ราม เขาได้เปิดรัฐศาสตร์อีกสาย คือ บริหารงานยุติธรรม

คือเรียนรัฐศาสตร์ทุกสายสามารถสอบเป็นปลัดอำเภอได้ แต่ถ้าตรงที่สุดต้องแผน เอครับ และทุกสาขาก็สามารถสอบรับราชการได้อีกหลายตำแหน่ง

ดังนั้นถ้าให้ดี สิ่งแรกไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าจะให้สำเร็จ ต้องถามใจตัวเองว่า รักชอบอะไร และคาดหวังอะไรหลังจากจบไปตรงนั้นคุณจะได้คำตอบครับ

การศึกษาไม่สายใดด้อยหรือเด่นกว่ากันครับ แต่มันเป็นศาสตร์แต่ละแขนงขึ้นอยู่กับเราต้องการสิ่งใดมากกว่า มีปัญหาเพิ่มเติม แวะไปวางคำถามที่ 2 บล็อกข้างต้นได้ครับ ผมจะเข้าบ่อย

ป.ล. ( เป็ดลาบ ) ถ้าคุณอายุ 30 คุณก็น้องผมหลายปีครับ ผม 45 แล้ว ไม่อยากได้ครับ แต่หนีไม่พ้น
โดย: Thongnetra วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:27:23 น.
  
รูปติดใบสมัครเราต้องไปถ่ายแบบไหนค่ะ ต้องใส่ชุด นักศึกษาถ่าย หรือว่า ชุดธรรมดาก็ได้
โดย: Kedkaew IP: 210.4.134.226 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:18:39 น.
  
ใช้รูปที่สุภาพครับ หน้าตรง ไม่สวมแว่น เสื้อมีปก ( ถ้าสีขาวก็จะสุภาพกว่า ) เรื่องเหล่านี้ เป็นปทัสถานทางสังคมครับ เราทำให้เรียบร้อยก็ไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่เพื่อบอกคนอื่นว่าเราเป็นคนมี ปทัสถานทางสังคม

และวันที่ไปสมัครก็ควรใส่ชุดขาวดำไปครับ เพราะ เวลาถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา เขาจะถ่ายที่งานรับสมัครเลย

และก็ให้ไปซื้อระเบียบการมาก่อนนะครับ และกรอกข้อมูล และใช้ดินสอ 2 บีขึ้นไปฝนให้ดำเต็มครบทุกช่องข้อมูล รวมถึง เลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในเทอมแรกให้ถูกต้อง ก่อนนำไปยื่นสมัครเรียน จะทำให้เร็วขึ้นครับ การลงทะเบียนครั้งแรก จะมีค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ค่าข่าวราม 100 บาทค่าบัตรนักศึกษา ฯลฯ ครั้งต่อไปก็เสียเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนเท่านั้นครับ แต่รวมแล้วก็น้อยมากเมื่อเทียบกับที่อื่นครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:40:32 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่
โดย: maleewan IP: 14.207.26.66 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:01:27 น.
  
พี่ค่ะ จบป.ว.ช สนใจอยากเรียน คณะมนุษย์ศาสตร์ แต่ภาษาไม่ค่อยเก่งพอจะไปไหวไหมคะ
โดย: Chontamas IP: 203.146.148.98 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:35:47 น.
  
พี่ครับ ตอนนี้ผมสมัครเรียนพรีดีกรีคณะรัฐศาสตร์ ทางอินเทอร์เนตไปแล้วกำลังรอระบบยืนยันเอกสารการชำระเงินจากธนาคารอยู่ คือ ตอนนี้ผมยังมีข้อสงสัยอยู่อีก(มาก)กับการเรียนที่ ม.รามนี้ ผมอยากได้ที่ปรึกษาที่เรียนหรือจบคณะนี้โดยเฉพาะพี่อ่ะครับ

ถ้ายังไงพี่ช่วยติดต่อกลับมาหาผม 093-949-4984 ด้วยนะครับ (แล้วผมจะโทรกลับไปหาพี่เองนะครับ) ขอบคุณพี่ไว้ล่วงหน้านะครับ.
โดย: Phisan Phiwon IP: 27.55.146.232 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:20:36 น.
  
การเรียนแบบนอนดีกรีหรือปรีดีกรีเปิดสอนวันอะไรบ้างค่ะเรียนวันล่ะกี่ชั่วโมงค่ะ
โดย: Piraporn IP: 27.55.198.36 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:12:25:19 น.
  
คือผมทำงานแล้วอ่ะคับแต่อยากเรียนต่อที่รามไม่ทราบว่าจะเรียนได้ใหมคือผมหยุดเสาร์กับอาทิตย์ไม่ค่อยมีเวลารบกวนพี่ช่วยตอบหน่อยนะครับขอบคุณครับ
โดย: manop IP: 101.109.198.41 วันที่: 14 มีนาคม 2557 เวลา:0:52:12 น.
  
มีเบอร์ไหมคะอยากปรึกษาคะกำลังจะสมัครรามเทอมนี้อะคะยังไม่เข้าใจหลายอย่าง
โดย: mim IP: 203.114.109.123 วันที่: 9 เมษายน 2557 เวลา:1:22:45 น.
  
อยากเรียน นิติศาสตร์ราม แต่ทำงานไปด้วย น่ะคะ ขอคำปรึกษาว่าจะมีวิธีเรียนอย่างไร บ้าง ควรจะเริ่ม อย่างไง กับการเรียนให้ถูกหลักสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยคะ
โดย: Pong IP: 115.67.7.133 วันที่: 26 เมษายน 2557 เวลา:22:55:41 น.
  
พี่ค่ะอยากทราบว่าที่รามวันรับสมัครลงทะเบียนในวันหยุดราชการเปล่าค่ะเพราะหนูต้องทำงานไปด้วยจะมีวันหยุดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่ก็วันหยุดตามปฏิทินเท่านั้นค่ะ จึงต้องการทราบว่าท่าเราจะไปสมัครในวันอื่นที่ไม่ใช่วันธรรมดาได้รึเปล่าค่ะ ^^หนูไม่อยากลางานบ่อยเพราะต้องการจะเก็บวันลาไว้ใช้วันสอบมากกว่าค่ะ ... ขอบคุณค่ะ^^
โดย: ต้นข้าว IP: 27.55.27.234 วันที่: 4 พฤษภาคม 2557 เวลา:7:51:37 น.
  
จบม.3นานแล้วค่ะตอนนี้กำลังเรียนม.6กศนสามารถเรียนปรีดีกรีได้ม๊ยคะ
โดย: นิวค่ะ IP: 27.55.46.68 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:9:29:52 น.
  
จบม.3นานแล้วค่ะตอนนี้กำลังเรียนม.6กศนสามารถเรียนปรีดีกรีได้ม๊ยคะ
โดย: นิวค่ะ IP: 27.55.46.68 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:9:29:52 น.
  
โทรไปถามเรื่องเรียนปรีดีกรี ให้ให้ไปสมัครที่รามคำแหงหัวหมากวันที่28-06กรกฏาใช้ปะค่ะ
โดย: ปริม IP: 27.55.169.192 วันที่: 22 มิถุนายน 2557 เวลา:22:14:47 น.
  
จะเรียน ปวช ควบกับ ปรีดรีกรี ได้มั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ

โดย: ซินดี้ IP: 171.7.216.167 วันที่: 12 สิงหาคม 2557 เวลา:21:11:38 น.
  
อยากเรียนภาษาศาสตร์แบบปรีดีกรีมีไหมค่ะ
โดย: พีพี IP: 171.101.26.80 วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:9:09:27 น.
  
นักศึกษาภาคปกติ ก็ไม่ต้องไปเรียนทุกวัน แค่รอไปสอบ ใช่ไหมคับ
โดย: ธีรศักดิ์ IP: 49.230.163.6 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:27:45 น.
  
ขออภัยทุกคนนะครับที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาอัพเดท และตอบคำถามที่บล็อกแก๊ง วันนี้จะขอตอบโดยรวมแล้วกันนะครับ ไม่ทราบว่าสายไปหรือเปล่า เริ่มจากคุณธีรศักดิ์ครับ

การเรียนที่ราม จะมีทั้งห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องสมุด หรือให้ยืมวีดีทัศน์การสอนของอาจารย์ได้ ถ้าเรามีเวลาเข้าเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้ตามวันเวลาที่ระบุครับ แต่ถ้าเราไม่มีเวลา ก็ไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ครับ การเรียนที่ราม ไม่เช็คเวลาเรียนครับ แต่เน้นผลสอบ โดยทั่วไปเราจะเข้าเรียนในวิชาที่อ่านหนังสือเองแล้วไม่เข้าใจ อย่างวิชากฎหมาย หรือวิชาภาษาต่างประเทศ หรือวิชาที่ยากจริงๆ เมื่อเราไปเข้าเรียนแล้วจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้น แต่เราต้องมีตำราเรียนมาอ่านด้วยครับ ผมไม่แนะะนำให้อ่านจากชีทหน้าราม เพราะราคาตำราถูกกว่าแถมมีรายละเอียดครบ ยกเว้นแต่ชีทเฉลยข้อสอบเก่า อ่านเสริมพอให้รู้แนวทางข้อสอบได้ครับ

ส่วนคุณพีพี ที่ถามว่า ภาษาศาสตร์ปรีดีกรีมีหรือไม่

ขอตอบให้ทราบว่าที่ ม.ราม ในวิชาที่เปิดสอนภาคปกติ ก็จะมีปรีดีกรีทั้งหมดครับ เพราะวิชาของปรีดีกรี ก็คือ ตำราเล่มเดียวกัน หลักสูตรเดียวกันครับ เพียงแต่คุณ ได้เรียนก่อนคนอื่นเขาเท่านั้นเอง และคุณจะเสียค่าหน่วยกิต 50 บาท แพงกว่าภาคปกติเท่านั้น เมื่อคุณจบ ม.ปลายก็มาลาออกที่ราม และสมัครเข้าภาคปกตอในวันเวลาเดียวกันเลย ช่วงที่รามเปิดรับนักศึกษาครับ และลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จากนั้นก็โอนหน่วยกิตที่คุณสอบได้ตอยเรียนปรีดีกรีมา 50บาทต่อหน่วย โอนมาทุกวิชาที่เราสอบได้เต็มครับ ไปเลือกสาขาที่เราชอบเรียนได้นะครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:16:23:07 น.
  
ท่านที่ถามว่าเรียน ป.ว.ช. เรียนควบกับ ปรีดีกรีได้หรือไม่

ตอบว่าได้ครับ แต่วุฒิที่ รามใช้สมัครเรียน ป.ตรี ต้องเป็น ม.6 นะครับ คุณต้องไปปรับวุฒิ หรือเทียบวุฒิด้วยนะครับ

ส่วนท่านที่ถามว่า เขาให้ไปสมัครเรียนปรีดีกรีที่หัวหมากใช่หรือไม่
ปกติ รามจะใช้รามหัวหมากหรือราม 1 เป็นที่สมัครเรียนทั้งหมดอยู่แล้วครับ และซื้อใบสมัครเรียนได้ที่ ราม 1 อาคาร ส.ว.ป. ชั้น ล่างครับ ส่วนใบสมัครภาคปกติ ซื้อที่ราม 2 ได้ครับ อาคาร PRB ชั้นล่างเช่นกันครับ

คำถามน้องที่เรียนจบ ม.3 แล้วและเรียน ม.6 กศน.อยู่ ก็ตอบว่าเรียนได้ครับ และถ้าคุรเรียน กศน. จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเรีนยรามด้วยครับ เพราะจะมีลักษณะวัดความสามารถตนเองเป็นหลักเหมือนราม เรียนได้เลยนะครับอย่าเสียเวลาอยู่เลย 1 ปี สามารถสอบผ่านได้ ตั้งหลายหน่วยกิตครับ เทอมปกติ 2 เทอม เทอมละ 24 หน่วยกิต ก็เป็น 48 หน่วย บวกซัมเมอร์ อีก 18 หน่วย เป็น 66 หน่วยกิต ครึ่งทางแล้วครับ เรียน กศน.2 ปี คุณได้หน่วยกิตที่รามตั้ง 122 หน่วยกิต เมื่อคุณจบ กศน. ก็เรียนอีกเทอมเดียว บวกซัมเมอร์ด้วย ก็จบแล้วครับ รีบเลยครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:16:35:38 น.
  
สำหรับน้องต้นข้าว ที่รามจะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลายวันครับ จะคาบเกี่ยววันเสาร์อาทิตย์ หรือบางทีก็คาบเกี่ยววันนักขัตฤกษ์ด้วยครับไม่มีวันหยุดครับถ้าเป็นช่วงเปิดรับสมัคร ไม่ต้องกังวลนะครับเตรียมเอกสารให้พร้อม เตรียมตัวให้พร้อม ลุยเลยครับ

ส่วนน้องpong ที่กังวลเรื่องเวลาเรียน เพราะทำงาน ก็ไม่ต้องกังวลครับ น้องก็เลือกลงทะเบียนเรียน ในวันเวลาที่เราคุมได้ก่อนก็ได้ หมายถึงถ้าเราลาได้กี่วันต่อปี ก็ ให้ดู วันเวลาสอบที่รามครับ เขาจะระบุวันเวลาสอบไว้ชัดเจน เช่น เรียน wed(9.00-11.30 )สอบ sun-may คาบ B เป็นต้น ก็คือเรียนวันพุธเวลาตามนั้นและสอบวันอาทิตย์ คาบ บีก็หมายถึงสอบภาคบ่าย ส่วนคาบ เอก็หมายถึงสอบภาคเช้า ส่วนตัวเลขเวลาเขาจะระบุอีกทีที่ ตารางสอบรายบุคคลครับที่น้องต้องไปรับก่อนเข้าสอบสัปดาห์นึง จะระบุเลขที่สอบ ตึกสอบ ห้องสอบ เวลาสอบชัดเจนครับ และให้อ่านหนังสือครับ และหาตัวอย่างข้อสอบเก่าวิชาที่เราเรียนนั้นมาอ่านเป็นแนวครับ แต่อย่าไปจำนะครับดูเป็นแนวทางว่าประมาณนี้ และมีเวลาก็ไปนั่งเรียนบ้างครับ ที่สำคัญนิติ ต้องท่องตัวบทให้ได้ครับ การท่องตัวบทไม่ต้องท่องทั้งเล่มครับ ท่องส่วนที่เป้นหัวใจของกฎหมายเล่มนั้น ให้ใช้วิธี เปิดหนังสือกฎหมายแล้ว เขียนตามครับ เขียนจนเราจำได้โดยไม่ต้องดูตำรากฎหมาย จากนั้นหัดวินิจฉัย ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับกฎหมาย ฝึกแต่เนิ่นๆครับจะทำให้เราสอบได้
โดย: Thongnetra วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:16:52:18 น.
  
ตอบน้อง มานพ ก็เช่นเดียวกับน้องpong ครับ ถ้าน้องตั้งใจ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ครับ การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อถึงเวลาสอบ ถ้าจำเป็นก็ลาเขาครับ คงไม่มีนายจ้างคนไหนที่รังเกียจการศึกษา และไม่อยากให้พนักงานตัวเองอัพเกรดให้ดีขึ้นครับ อย่ากังวลครับ เดินหน้าเลย ช้าไปปีก็เสียเวลาปีครับ เรียนก่อนจบก่อน

ส่วนน้องpiraporn ที่ถามว่าปรีดีกรีเรียนวันไหน

หลายคนก็ยังสงสัย หรือเข้าใจผิดคิดว่า ปรีดีกรี คือนักศึกษาที่ต้องแยกห้องเรียน จากนักศึกษาปกติ ไม่ใช่นะครับ ปรีดี คือโอกาสทางการศึกษาที่รามเขาเปิดไว้ให้คนที่ใฝ่เรียน ได้เรียนก่อนที่จะจบ ม.6 มันช่วยย่นระยะเวลาเราได้มากมาย

ส่วนวิธีเรียนก็เรียนห้องเดียวกับภาคปกติ อาจารย์สอนก็คนเดียวกัน เรียนเวลาเดียวกัน ตำราเล่มเดียวกันครับ สอบพร้อมกันอีกด้วย ต่างกันตรงที่ ปรีดีกรีเสียค่าหน่วยกิตแพงกว่านิดหน่อย และต้องเทียบโอนวิชาที่สอบได้ เมื่อเรียนจบ ม.6 เท่านั้นเองครับ ไม่มีอะไรต่างจากภาคปกติครับลุยเลยครับน้อง
โดย: Thongnetra วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:17:03:03 น.
  
ส่วนน้อง mim และน้อง phisan ให้ตามไปที่บล็อกผมคือ HTTPS:// 123ne.blogspot.com ที่ผมวางลิงคืไว้ที่ท้ายบล็อกหน้านี้ครับ ไปพบกับผมที่นั่นผมจะเข้าบ่อยกว่าที่นี่ครับ หรือไปทางเมล์ครับ ซึ่งผมไม่อยากวางที่นี่ครับเพราะ พวกส่งเมล์โฆษณาไปเยอะมาก ผมจะเปิดไว้ตอบปัญหาน้องๆครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:17:09:13 น.
  
พี่ค่ะหนูอย่างรู้ว่าที่ ม.ราม จะไปขอกู้ กยศ. ที่ไหนได้อ่ะค่ะและอีกอย่าง คณะบริหารธุรกิจ มีกี่หน่วยกิตค่ะ และคณะศึกษาศาสตร์ มีกี่หน่วยกิจค่ะ หนูอยากเรียน 2 คณะนี้มากค่ะ ที่สำคัญก็คือหนูต้องกู้ กยศ. เพื่อเรียนแต่หนูไม่รู้จะกู้ที่ไหนใน ม.ราม มีไหมค่ะ ตอนนี้หนูเครียดมากช่วยตอบหนูด้วยเถอะนะค่ะ พี่ก้อง (ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ)
โดย: นุ่มนิ่ม IP: 171.6.41.244 วันที่: 8 มกราคม 2558 เวลา:20:31:11 น.
  
เรียน กศน. สามารเรียนในระบบNon Degeer ม.ราม ได้หรือเปล่าค่ะพี่ก้อง
โดย: นุ่มนิ่ม IP: 171.7.5.75 วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:19:57:53 น.
  
คณะบริหารธุระกิจ มีกี่หน่อยกิจค้ะ.
โดย: บี IP: 49.230.163.238 วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:16:12:50 น.
  
พี่ครับ คือผมทราบว่าเราจะเรียนรัฐสาตร์ ยังให้ตรงกับการรับราชการ ทหารครับ คือตอนนี้ ผม คิดว่า จะเรียน แผนเอ
ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ตรงจุดทีครับ
ขอบคุณครับ
โดย: Grimm May IP: 49.237.132.193 วันที่: 28 มกราคม 2558 เวลา:18:53:01 น.
  
อยากทราบว่าเรียนรัฐศาสตร์ เฉพาะวันอาทิตย์ได้ไหม ? คือที่ทำงานหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะค่ะ
โดย: zom IP: 49.230.145.152 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:48:10 น.
  
พี่ค่ะ
หนูจบ ม.6 กศน.
อยากเรียนศึกษาศาสตร์ (เอกคอมพิวเตอร์)หนูทำงานด้วยค่ะแต่กังวลว่าเอกนี้ต้องไปนั่งเรียน เลยอยากถามพี่ว่าถ้าเรียนและทำงานด้วยเอกนี้โอเคไหมค่ะ เพราะหนูไม่มีเวลามานั่งเรียนค่ะ
โดย: Kungnang IP: 49.230.179.129 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:01:31 น.
  
ช่วยแนะนำการลงทะเบียนเรียนนิติ เต็ม 24 หน่วยกิต ใน 1 เทอมหน่อยได้ไม๊คะว่าควรลงยังไง ลงอะไรบ้าง แล้ววิชาหลักเราสามารถลงเพิ่มจากที่เค้ามีให้เลือกไม๊ หรือว่าลงได้แค่นั้นแลเวไปเพิ่มหน่วยกิตวิชาเลือกเอา ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ รบกวนด้วยคะ ขอบคุณคะ
โดย: Ongying IP: 27.130.27.60 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:50:16 น.
  
พี่ค่ะหนูจบม.3นานแล้วค่ะหนูไม่ได้เรียนม.6ค่ะหนูเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลตอนนี้หนูเป็นผู้ช่วยพยาบาลในคลีนิคเสริมความงามค่ะหนูอายุ24ปีค่ะ หนูอยากถามว่าหนูจะใช่วุฒิม.3สมัครปรีดีกรีได้ใหมค่ะหนูจะเรียนควบกันกศนค่ะช่วยตอบด่วนเลยนะค่ะถ้าได้หนูจะลาออกจากการเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะไปสมัครเรียนที่บ้านค่ะหนูอยากเรียนนิติศาสตร์ค่ะ รบกวนตอบด่วนด้วยนะค่ะ 0827193875
โดย: นานา IP: 101.51.228.133 วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:20:11:53 น.
  
อยากถามว่าที่ราม เค้าสอนวันหยุดนักขัตฤกษ์รึป่าวหากตารางเรียนตรงกับวันนั้น เผอิญว่าทำงานไปด้วยเผื่อว่าจัได้เข้าไปเรียน....ขอบคุณคับ
โดย: หนึ่ง IP: 1.47.200.101 วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:12:04:59 น.
  
พีค่ะ ถ้าหนูกำลังเรียนกศน. ปวช. อยู่ สมัครพรีดีกรีรามได้ไหมค่ะ???
โดย: หน่อย นึง IP: 1.46.132.79 วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:22:30:05 น.
  
กศน. ปวช. เทียบวุฒิ ยังไงทำที่ไหนอ่าค่ะ???พี่. กลัวเรียนๆไปแล้วใช้วุฒิ ปวช. จาก กสนไม่ได้อ่ะค่ะพี่ ทำไงดี เริ่มเรียน กศน ไปแล้วด้วยอ่ะค่ะพี่. พรีดีกรี. เรียนพร้อมกับ ปวช. ที่ กศน. ไม่ได้เรยอ่อค่ะ :'(
โดย: หน่อยนึง IP: 1.46.132.79 วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:22:38:51 น.
  
ตอบน้อง นุ่มนิ่ม นะครับ สำหรับเงินทุนกู้ยืมที่รามมีครับ ต้องไปติดต่อทำเรื่องเองครับ ลองเดินไปดูที่อาคาร SBB ครับน่าจะมีคำตอบ

ส่วนหน่วยกิตคณะบริหารธุรกิต หรือคณะอื่นที่ราม ก็จะเริ่มที่ 144 หน่วยกิตครับเป็นส่วนใหญ่ บริหารฯมี 142 หน่วยกิตครับ ส่วนศึกษาศาสตร์จะเยอะหน่อย ถึง 167 หน่วยกิตครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:13:22:15 น.
  
สำหรับน้องบี บริหารฯมี 142 หน่วยกิตครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:13:30:02 น.
  
เรียน กศน.ก็สามารถเรียน รามได้ครับน้องนุ่มนิ่ม มีศักดิ์และสิทธิทุกอย่างเหมือนภาคปกติครับ เพียงแต่เป็นการศึกษานอกระบบแค่นั้นเอง แต่สถานะภาพเหมือนภาคปกติครับ

เพียงแต่น้องต้องจบ ม.3 ก่อนนะจ้ะ แล้วนำวุฒิ ม.3 ไปยื่นสมัครตอนที่รามเขารับนักศึกษาใหม่ จากนั้นก็เรียน ม.6คู่กันไปด้วย เรียนรามไปดวยสะสมหน่วยกิตไปเรื่อย จบม.6 แล้วน้องก็ไปลาออกจาก นักศึกษาปรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาปกติ และนำหน่วยกิตที่เราสอบได้ตอนเรียนปรีดีกรีไปเทียบโอน หน่วยกิต 50 บาท ได้ครบทุกหน่วยกิตครับ ทั้งหมดนี่ทำในขั้นตอนเดียววันเดียวกับที่เราสมัครนักศึกษษใหม่ครับ หรือถ้าเรายังไม่พร้อมเรื่องเงินเทียบโอน ก็ยื่นความจำนงค์ไว้ก่อน ว่าเราจะขอเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนมาแล้ว โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนไว้ 100 บาทครับจากนั้นพร้อมแล้วก็มาเดินเรื่องครับ ไม่ยุงยากอะไร เสร็จในไม่กี่นาทีเอง
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:13:37:33 น.
  
ตอบน้อง Grimm ครับ ผมไม่แน่ใจเรืองการให้สิทธิกับคนเรียนรัฐศาสตร์นะครับ เพื่อรับราชการทหาร พี่ไม่มีข้อมูล

แต่ที่แน่ๆ ถ้าน้องจบรัฐศาสตร์แล้วน้องสามารถไปสอบรับราชการได้หลายทางครับ รวมถึงสายทหารนั่นด้วย แต่สายตรง ก้ต้องสายปกครองครับ เริ่มจากปลัดอำเภอ เป็นต้นไปครับ หรือจะไปสาย เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ก็ได้ครับ ปปส. ก็ได้และรับราชการอื่นๆอีกหลายกระทรวงครับ น้องตามติดตามข่าวสารดีๆจากเว็บหน่วยงานราชการครับ หรือ เว็บ กพ.ก็ได้ครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:13:42:44 น.
  
ตอบน้อง zom ครับที่ถามว่าเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ได้หรือไม่

ก็ต้องตอบว่าที่ราม เราไม่เช็คเวลาเรียนครับ โดยทั่วไปอาจารย์ก็จะเข้าสอนเวลาปกติครับ จันทร์ ถึง ศุกร์ ถ้าน้องสะดวกก็เข้าเรียนตามตารางเวลาได้เลยครับ แต่ถ้าไม่ว่าง ก็ต้องซื้อตำรามาอ่านครับ และหาเฉลยข้อสอบเก่ามาอ่านไปแนวทางพอรู้แนวทางข้อสอบครับ

สรุปคือเวลเรียนไม่สำคัญครับ สำคัญที่เวลาจะสอบครับ น้องต้องว่างไปสอบได้ วันสอบจะสอบทั้งราม 1 ราม 2 (สำหรับส่วนกลางครับ ) และสอบทุกวันครับไม่มีวันหยุด ถ้าเป้นช่วงสอบ

ดังนั้นน้องต้องจัดการเวลาสอบให้ดีครับว่าน้องว่างจะไปสอบได้ไหม ก็ลางาน เทอมละ ไม่เกิน 5 วันครับ หรือน้อยกว่าถ้าน้องสอบวันละ 2 วิชา เช้าบ่ายครับ เอาใจช่วยครับ ไปคว้ามาให้ได้
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:13:48:23 น.
  
ตอบน้อง Kungnang ครับคณะศึกษาศาสตร์ ก้จะเป็นสายการศึกษาครับเรียนเยอะหน่อย 167 หน่วยกิต ที่รามเราไม่ฟิกซ์เรื่องชั่วโมงเรียนครับ เน้นผลสอบครับ ถ้าน้องชอบอะไรก็ดีทั้งนั้นครับ รามเราจะมีอยู่ ประมาณ 2 คณะนะครับที่เช็คเวลาเรียนต้อง 80% ก็คือวิทยาศาสตร์ และวิศวะกรรมครับ คณะอื่นก็ไม่ต้องกังวลครับ อ่านหนังสือสอบ ไม่เข้าใจก็หาข้อมูลครับ ไม่ยากเกินใจเราที่พยายามครับ โชคดีนะครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:13:52:58 น.
  
ตอบน้อง Ongying การลงทะเบียนภาคปกติที่รามลงได้ 24หน่วยกิต ซัมเมอร์ 18 หน่วยกิตครับ หลักการลงทะเบียนเรียน
ต้องศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตรครับ ว่าเขามีวิชาอะไรบ้าง

โดยทั่วไป ปี 1 น้องก็ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปี 1 คือระหัส 1ครับ เช่น PS110 ,PS103 ,SO103 ประมาณนี้ครับคือระหัสเรียนปี 1 เป็นวิชาในหมาดทั่วไป จะมีหน่วยกิตตามโครงสร้างไม่เท่ากันแต่ละคณะ แต่ต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตครับ

จากนั้นก้เรียนวิชาแกน หรือวิชาเอกครับ โดยเราเลือกจากโครงสร้างหลักสูตรครับที่เปิดสอนลงทะเบียนได้เลย เป็นวิชาบังคับต้องสอบให้ผ่าน และก่อนลงทะเบียนน้องควรหาข้อมูลรายวิชาที่จะลงทะเบียนก่อนว่าข้อสอบเป็นแนวไหน อัตนัย หรือปรนัย อัตนัยมีกี่ข้อ เป็นวินิจฉัยหรือ เป็นแสดงความรู้ความเข้าใจของเรา โดยอาจดูได้จากแนวข้อสอบเก่า หน้ารามก็ได้ครับจำรหัสวิชาไปดู ไม่ต้องซื้อก็ได้ไปหยิบอ่านดูว่า แนวข้อสอบประมาณนี้

การลงทะเบียนเรียน หลักก็คือลงตามชั้นปีจะดีที่สุดนะครับ ไล่ไปทีละชั้นปีให้หมด ส่วน วิชาแกนน้องอยากเรียนเพิ่มก็สามารถ ไปลงในส่วนที่เป็นวิชาโท หรือวิชาเลือกในคณะ เลือกในแผนได้ครับ การเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันจะทำให้เรามีความรู้แหลมคมในศาสตร์นั้นครับ ตอนที่เราจะจบเราต้องกรอกรายละเอียดวิชาที่เราลงทะเบียนนี้ครับว่าเราลงวิชาอะไรในหมวดไหน ทั่วไป วิชาแกน วิชาโท วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี ก็นำไปกรอกตอนขอจบครับ ให้มันบ่งคณะเราได้ว่าเราลงคณะไหน สาขาเชี่ยวชาญสาขาไหนครับ โชคดีครับน้อง
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:14:09:43 น.
  
ตอบน้อง นานา ครับไม่ทราบว่าช้าไปไหม
น้องสามารถไปสมัครเรียนได้เลยครับทันทีที่รามเขาเปิดรับนักศึกษาใหม่ครับ และเรียน ม.6 คู่กันไปด้ด้วย จบแล้วก็ค่อนำวุฒิ ม.6 ไปสมัครภาคปกติครับ น้องดูตามคำตอบที่พี่ตอบด้านบนๆครับ เรียนได้ไม่มีปัญหาครับ โชคดีครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:14:13:20 น.
  
ตอบน้อง หนึ่ง ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเปิดสอนวันธรรมดาครับเวลาราชการปกติครับ แต่ก็มีหลายช่องทางให้น้องติดตามการสอนอาจรย์ได้ครับ เช่นขอยืมสื่อการสอนวิชานั้นๆที่น้องเรียน ติดต่อที่ ม.รามได้ครับ

หรือซื้อตำรามาอ่านครับ ผมแนะนำอย่าซีเรียสเรื่องเวลเรียนครับ แต่ให้ตั้งใจหาความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือ จากสื่อ จากข่าวสารบ้านเมือง อ่านหนังสือให้เข้าใจ สอบผ่านครับผมรับรอง ขอให้เรามีข้อมูลวิชานั้นๆหน่อย โชคดีครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:14:17:24 น.
  
น้องคนใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อมตามนี้ครับ pohtai@hotmail.co.th ขอความกรุณา อย่าส่งโฆษณาไปก็พอครับ เมล์นี้ผมสงวนไว้สำหรับตอบปัญหาเรียนน้องๆเท่านั้นครับขอร้องคนขายของนะครับเว้นเมล์นี้ไว้หน่อยครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:14:20:11 น.
  
เรียนรัฐศาสตร์แผนไหน จบมาถึงไปสอบเข้าทหารได้คะ
โดย: pop IP: 49.230.194.0 วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:0:01:07 น.
  
พี่ค่ะปี58 หนูสนใจเรียนคณะวิทย์ค่ะเลือกเรียนชีวะพี่ว่าดีไหมค่ะส่วนหนูจะทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะและอยากทราบค่ะคือหนูอยากทำงานช่วงเช้าแล้วเรัยนช่วงหลังทำงานมีไหมค่ะ
หนือเรัยนเปนเสาอาทิตได้ค่ะคือตัวหนูต้องทำงานหาส่งตัวเองแต่ใจอยากเข้าไปเรียนให้สมองรับรุ้ค้ะ
รบกวนช่วยแนะหรือบอกด้วยนะค่ะ
โดย: บอลลูน IP: 1.46.229.141 วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:8:47:16 น.
  
พี่คะหนูมีคำถามค่ะ
เรียนกศน.หลักสูตร 8 เดือนสามารถสมัครเป็นนักศึกษารามฯได้รึเปล่าคะ?
แล้วถ้าเรียนหลักสูตร 2 ปี แต่เรียนรามฯ ควบด้วยได้รึเปล่าคะ
โดย: ปอ IP: 49.230.147.39 วันที่: 23 เมษายน 2558 เวลา:2:15:01 น.
  
ผมเคยเรียนรามแต่ยังไม่จบ มีเหตุผลบางประการทำให้ไม่ได้เรียนต่อเนื่องมาหลายปี ผมจึงอยากทราบว่าผมสามารถลงเรียนใหม่อีกครั้งได้ไหมครับ ขอคุณร่วงหน้าสำหรับคำตอบ.
โดย: แบงค์ IP: 49.230.92.1 วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:20:09:01 น.
  
อยากทราบว่าถ้าจะสมัครเรียนในระบบ Pre-degree ใช้วุฒิ ปวช สมัครได้ไหมค่ะหรือว่าต้องใช้วุฒิ ม.3 อย่างเดียวเลยคะ ขอบคุณค่ะ ^^
โดย: sara ^^ IP: 192.99.14.34 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:22:24:23 น.
  
ขอโทษนะค่ะ พอดีจะเรียนรัฐศาสตร์ ราม แล้วอยากจบ 2 ปีครึ่งแบบพี่ ต้องลงเรียนอย่างไรบ้างค่ะ สายa ค่ะ ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการลงเรียน เคยไปศึกษามา เขาจะมีกำหนดหน่วยกิจแต่เราสามารถลงเกินได้ เต็ม24หน่วย ต้องทำอย่างไรบ้างต้องวางแผนวิชา วันเวลาสอบอย่างไรบ้างค่ะ
โดย: khounchanok IP: 101.51.8.201 วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:51:26 น.
  
ขอบคุณเนื้อหาในบล็อคนี้จากใจ ค่ะ
โดย: sucha IP: 125.24.69.50 วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:18:13 น.
  
พี่คับpre degree มีคณะมนุษยศาสตร์ไหมคับ แล้วเรียนยากไหมคับ เขาเรียนกันยังไงคับ ช่วยตอบให้หน่อยนะคับ
โดย: muhammad IP: 113.53.50.60 วันที่: 16 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:58:59 น.
  
พี่คับpre degree มีคณะมนุษยศาสตร์ไหมคับ แล้วเรียนยากไหมคับ เขาเรียนกันยังไงคับ ช่วยตอบให้หน่อยนะคับ
โดย: muhammad IP: 113.53.50.60 วันที่: 16 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:59:16 น.
  
สอบถามจ้านูว่าจะลงเรียนรัฐศาสตร์แผน A นูจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาไหนก่อนรึว่าวิชาไหนที่หลังทีค่ะ
จากที่รุ่นพี่เคยเรียนม่ก่อน
โดย: tookta IP: 1.1.169.130 วันที่: 17 พฤษภาคม 2558 เวลา:4:53:05 น.
  
พี่คะคือหนูเพิ่งสมัครเรียนไป สงสัยว่าคณะมนุษย์ศาสตร์ปี่1 เรียนที่รามไหคะ??
โดย: kan.p IP: 110.171.74.62 วันที่: 20 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:20:54 น.
  
คืออยากจะทราบอะคะ พอดีจะไปสมัครเรียมรามสาขาบัญชี แต่พอดีห่างหายจากการไปสมัครเรียนนานอะคะ เวลาไปสมัครใส่ที่ไม่ใช่ชุดนักศึกษาได้ไหมคะ และรูปต้องเป็นเสื้อนักศึกษาหรือเปล่าคะเวลาเอาไปติดใบสมัคร
โดย: May IP: 115.87.34.70 วันที่: 21 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:04:18 น.
  
ตอบน้องบอลลูนครับ ที่ ม.รามจะเรียนในวัน และเวลาราชการปกติครับ หรืออาจเสาร์อาทิตย์ สำหรับระดับสูงขึ้นไป แต่ป.ตรีก็เรียนเวลาปกติครับ แต่ทางรามเขาจะไม่ฟิกซ์เวลาเรียน หรือชั่วโมงเรียนว่าต้องเข้าเรียนเท่านั้นเท่านี้ แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับ ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ครับเขาจะกำหนดเวลาเข้าเรียนด้วยว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตที่จบรามไปมีคุณภาพ เพราะ 2 คณะนี้หลักสูตรจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีเข้าแล็ปด้วยครับ ดังนั้ น้องควรศึกษารายละเอียดข้อมูลจากทาง ม.รามให้ดีครับจะได้ไม่ผิดพลาด
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:27:36 น.
  
ตอบน้อง muhammad ครับ ระบบปรีดีกรี หรือ นอนดีกรี ที่ราม เปิดสอนทุกคณะครับ เปิดการเปิดโอกาสให้น้องทุกคนที่เรียนจบ ม.3 มาแล้ว ได้มีโอกาสเรียนก่อน โดยเก็บสะสมหน่วยกิตไปเรื่อย ในขณะที่เรียนปรีดีกรีนี้ น้องทุกคนจะต้องเรียน ม.6 ในสถานศึกษาอื่น ควบคู่กันไปด้วยนะครับ เวลาสอบรามก็มาสอบปกติ เมื่อเรียนจบ ม.6 แล้ว ก็นำวุฒิ ม.6 นั้นมาสมัครเรียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ และ ให้น้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปรีดีกรีก่อน ขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในวันเดียวกันกับวันรับสมัครนักศึกษาครับเช่น น้องจะไปสมัครเรียน ที่รามเปิดรับสมัคร วันที่ 12 สิ่งหา (สมมุตินะครับ ) น้องก็เตรียมเอกสาร เตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อม ให้น้องไปลาออกจากการเป็นนักศึกษาปรีดีกรีที่อาคาร สวป.เสียก่อน จากนั้นนำเอกสารหลักฐาน เดินไปยื่นสมัครเรียนเป็นนักศึกษาปกติได้ทันที และให้น้องแสดงความจำนงว่าจะเทียบโอนหน่วยกิตที่น้องสอบได้มาแล้วตอนเป็นนักศึกษาปรีดีกรี เช่น น้องสอบได้มาแล้ว 120 หน่วยกิต น้องก็ไปทำเรื่องในขั้นตอนสมัครนักศึกษานี่ครับว่าจะขอเทียบโอนหน่วยกิตปรีดีกรี จ่ายเงินไว้ก่อน 100บาท เมื่อน้องพร้อมตามเวลาแล้วก็มาโอน 120 หน่วยกิตของน้องไปภาคปกติ และน้องก้ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เหลือของคณะและสาขาที่น้องเลือกจนจบโครงสร้างหลักสูตร ก็ขอจบและรับปริญญาได้ครับ ส่วนใหย่น้องที่เรียนปรีดีกรี จะจบก่อน จบ ม.6 เสียอีกครับ คือน้องเก็บหน่วยกิต ป.ตรีจนครบแล้ว รอสอบจบ ม.6 พอจบ ม.6 ก็มาสมัครและเทียบโอนขอจบ ขอรับปริญญาเลยมากมายครับ หรืออย่างแย่ หลังจากจบ ม6 มาแล้ว ก็เรียนต่อที่ราม อีก 2 เทอมก็ขอจบได้ครับ นั่นหมายความว่าน้องอายุ ยังไม่เต็ม 18 ดี น้องก็จบปริญญาแล้วครับ ในขณะที่เพื่อน้อง รอจบ ม.6ก่อนแล้วค่อยมาเรียนก็รออีก 4 ปี เป็นอย่างน้อยกว่าจะรับ ป.ตรี ส่วนน้องถ้าเรียนต่ออีก 4 ปี ก็จะจบ ดร.แล้วครับทั้งที่รุ่นเดียวกันแต่เราได้เปรียบ จบก่อนมีโอกาสก่อน และทำงานก่อนครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:41:32 น.
  
ตอบน้อง แบงค์

ก่อนอื่นต้องดูบัตรนักศึกษาเรานะครับว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาหรือยัง ถ้าหมดแล้วก็ให้ไปสมัครเรียนใหม่ครับ และนำวิชาที่เราสอบผ่านนั้นไปเทียบโอนได้ครับ หรืออยากลงคณะอื่นที่ต่างจากเดิมก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ และดูว่าวิชาที่เราสอบผ่านนั้นเป็นวิชาอะไรบ้างในคณะนั้นเขาเทียบได้หรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ก็นำไปเป็นวิชาเลือกและเลือกเสรีได้นะครับ กรณีที่อายุบัตรนักศึกษายังคงสภาพอยู่แต่เหลือน้อย ก็ไปลาออกสมัครใหม่จะดีกว่าครับ โชคดีนะครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:49:12 น.
  
ตอบคุณ sara ครับ

ระบบปรีดีกรี เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ม.3 มาแล้ว และกำลังเรียน ม6 อยู่ได้เรียนก่อน โดยเรียนคู่ขนานกันไปกับ ม6 นะครับ
ส่วนคุณจบ ปวช มาแล้ว ก็น่าจะไปสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติเลยครับ โดยนำวุฒิปวช.ไปสมัครเลย เป็นการสมัครแบบเทียบเท่า โดยนำวุฒิไปเทียบ หรือหาเวาแวะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รามก่อนก็ได้ครับ ที่อาคาร สวป.ครับ หรือไปสมัครในวันแรกเลยแล้วถามรุ่นพี่ที่มานั่งรับสมัครนั่นครับ จะได้มีเวลาแก้ไข ปวช.ต้องสมัครเป็นนักศึกษาปกติครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:55:27 น.
  
ตอบน้อง khounchanok ครับ

การเรียนที่รามมีข้อดีคือ ไม่ต้องรอจบ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร เช่นหลักสูตร 4 ปีก็ต้องรอ 4 ปี ทั้งที่ สมองเราไปได้กว่านั้น ที่รามจึงเปิดโอกาสให้คนเก่งได้วัดสมองตนเองครับ การจบใน สองปีครึ่ง ไม่ใช่ผิดปกติ สำหรับคนที่เรียนรามนะครับ โดยเราลงทะเบียนให้เต็มพิกัดทุกเทอมครับ เช่นภาค ปกติ ให้ลง 24 หน่วยกิต ก็ลงเ๖้มครับ และสอบให้ผ่าน หรือแก้ตัว (ซ่อมภาคนี้ให้ผ่าน ) คุณก็จะได้แล้ว 1 เทอม 24 หน่วยกิต เทอมที่ 2 ก็ลงอีก 24 หน่วยกิต สอบให้ผ่านในครั้งเดียวหรือแก้ให้ผ่านหมดในครั้งเดียว คุณก็จะได้อีก 24 หน่วยกิต รวม 2 เทอมคุณเก็บได้ 48 หน่วยกิต ภาคซัมเมอร์ ลงเต็มพิกัดอีก 18 หน่วยกิตครับ สอบให้ผ่านครั้งเดียวหรือซ่อมให้ผ่านครั้งเดียวอย่าให้หลุด คุณก็จะได้ 66 หน่วยกิตใน 1 ปีครับ ดังนั้น 2 ปี คุณจะเก็บได้ 66x 2=132 หน่วยกิตครับ คณะรัฐศาสตรเรียน 145 หน่วยกิต แสดงว่าคุณเหลืออีก คือ 145 - 132=13หน่วยกิต นั่นหมายความว่า คุณเรียน 2 ปี ได้ 132 หน่วย ปีที่ 3 คุณเรียนแค่เทอมเดียว ลงแค่ 13 หน่วยกิต หรือคุณสามารถลงเผื่อได้ คือคุณสามารถลงเป็น 24 หน่วยกิต หรือ 30 หน่วยกิตในภาคจบนี้ได้ แต่คุณต้องการแค่ 13 หน่วยกิต การลงเผื่อหมายถึงคุณเผื่อวิชาที่ตก เมื่อคุณตกแล้วคุณยังสอบได้มากกว่า 13 หน่วยกิต นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนซ่อมในวิชาที่ตกนั้นคุณก็ทำเรื่องกรอกประวัติขอรับปริญญาในปีถัดไปได้เลย โดยใช้เวลาเพีย 2 ปีครึ่งครับ ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนเรียนให้ถูกคณะถูกวิช ตามโครงสร้างหลักสูตรนะครับ ดูรายละเอียดที่ คู่มือตอนซื้อใบสมัครมาครับเป็นเล่มหนานั่น เรียกว่า ม.ร.1ครับ ส่วนการลงทะเบียนก็ลงจากวิชาทั่วไปก่อนครับเป็นรหัส 1 คือนักศึกษาปี 1 ครับแล้วไล่ลงไปจนจบครับในรหัสสูงขึ้นครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:09:21 น.
  
ตอบน้อง tookta ครับ การลงทะเบียนเรียนที่ราม เขาจะกำหนดโครงสร้างแต่ละภาควิชาไว้ในเอกสาร ม.ร1 หนังสือเล่มหนาตอนซื้อใบสมัครครับ โดยเราเปิดไปที่คณะที่เราต้องการเรียนจากนั้นก็เปิดไปสาขาภาควิชา หรือแผนที่เราจะเรียนครับ เขาจะกำหนดโครงสร้างเอาไวเ เป็นหมวดวิชาทั่วไปคือวิชาปรับพื้นฐานน้อง ปี 1 ครับจะเป็นรหัส 1ครับเช่น PS110 ,PS103,SO103,PC103 เป็นต้นครับ เช่นเขาบอกว่าหมวดทั่วไป 44หน่วยกิตเราก็ต้องลงเรียนและสอบได้จนครบครับ คือลงเทอมละ 24 หน่วยครับ จากนั้นก็ไล่ลงวิชาแกนหรือวิชาเอกของเราเริ่มในปี 2 หรือรหัสวิชาเป็นรหัส 2 ครับ เช่น PS205,PS202,PS215ประมาณนี้ครับ เป็นหมวดวิชาแกนหรือวิชาบังคับต้องสอบให้ผ่านเพราะเป็นวิชาที่ระบุสาขาว่าคุณจบแผนใดจนครบตามโครงสร้าง โดยวิชาแกนจะมีตั้งแต่รหัส1 ถึงรหัส 4 ครับ ต้องทยอยลงตามรหัสครับโดยเราลงวิชาโทวิชาเลือกใส่เข้าไปด้วยในรหัสชั้นเดียวกันครับ ทำความเข้าใจใน ม.ร.1.ให้ดีครับรายละเอียดชัดเจนดีแล้วครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:19:28 น.
  
คำตอบน้อง kan ครับ

สำหรับลูกพ่อขุนทุกคนนะครับ ทั้งลูกสาวพ่อขุนลูกชายพ่อขุน เฉพาะในส่วนกลางนะครับ จะมี ราม 1 หรือรามหัวหมาก นั่นคือสถาบันหลักของเรานะครับ และจะมีวิทยาเขตที่ บานา เรียกว่าราม 2

ที่ราม 2นี้ใช้เป็นที่เรียน หรือเป็นบ้านหลังแรกของลูกพ่อขุนนะครับ คือใช้เรียนในวิชาน้องปี 1 ทุกคณะครับ ปี 1 น้องจะได้เรียนที่ราม 2ครับ นี่คือบ้านหลักแรกที่สวยบรรยากาศดี อบอุ่นมีสระบัวนั่งอ่านหนังสือร่มรืนดีมากครับ เป็นที่เรียนปี 1 ทุกคณะนะครับย้ำ พอปี 2 น้องก็จะไปเรียนที่ราม 1 ครับ ส่วนสอบ เราสอบทั้งราม 1 และราม 2 นะครับ จำชื่ออาคารให้ดีนะครับBNB ,KTB,PBB,PRBพวกนี้อยู่ราม 2นะครับไปเียนไปสอบให้ถูกตึก ถูกห้องถูกชั้น และนั่งสอบให้ถูกแถวถูกเลขที่นะครับ เราเรียนปริญญาแล้วอย่าเสียท่านะครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:30:00 น.
  
ตอบคุณ May ครับ

เวลาไปสมัครเรียน ต้องแต่งตัวสุภาพภาพ ใส่เสื้อมีปก สีเรียบร้อยครับ เป็นสีขาวจะดีสุดครับ ใส่กระโปรงรองเท้าคัทชูครับ ถ้าผู้ชายก็กางเกงขายาวเสื้อมีปกสีขาวจะดีครับ รองเท้าหุ้มส้นครับ
ส่วนรูปถ่ายติดใบสมัครก็รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้วครับ สุภาพครับ ส่วนรูปที่ลงบัตรนักศึกษาจะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายสดๆที่งานรับสมัครในขั้นตอนเลยครับ ดังนั้นอยากมีรูปในบัตรนักศึกษาสวยงามภาคภูมิใจ งัดออกมาโชว์ได้เต็มที่ก็แต่งตัวเรียบร้อยสวยงามครับ เราคือปัญญาชนครับ การแต่งตัวสุภาพนอกจากเป็นการประกาศว่ เรามีการศึกษาแล้วยังประกาศว่าเรามีวัฒนธรรม เราเคารพสถานศึกษาเรา เราให้เกียรติครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราด้วยครับ บอกให้สังคมรู้ครัว่าเราคือลูกสาว เราคือลูกชายพ่อขุนครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:37:35 น.
  
พี่ค่ะหนูอยากทราบว่าตอนนี้หนูจบชั้น ม.6 มาแล้วแต่หนูไม่สามารถไปเรียนได้เพราะหนูต้องทำงานอีกอย่างหนูอยากเรียนรัฐศาสตร์มากค่ะหนูก็เลยคิดว่าจะลงเรียนรัฐศาสตร์แผน C แต่หนูจะอ่านหนังสือแล้วรอไปสอบได้มั้ยค่ะ อยากให้พี่ช่วยบอกแนวทางหน่อยนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ 
โดย: จิระภา IP: 1.47.9.141 วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:05:55 น.
  
มาตอบน้องจิระภานอกวงหน่อยนะครับ
น้องสามารถไปสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ครับ
เพราะที่รามไม่กำหนดเวลาชั่วโมงเรียนครับ แต่น้องต้องเลือกวันเวลาสอบ ที่น้องสามารถหยุดได้นะครับ เช่นสอบคาบเอ (เช้า ) คาบบี (บ่าย ) น้องมีเวลาจำกัดก็ต้องลงวิชาที่สอบคาบเอ และวิชาสอบคาบบีวันเดียวกันครับ และสถานที่สอบก้ต้องดูให้ดีครับ ส่วนมากสอบเช้าจะซัก 9โมงครึ่ง สอบภาคบ่ายอาจซักบ่ายโมงครึ่งก็สามารถนั่งวินไปสอบได้ทั้งราม1 ราม 2 ครับ เลือกที่เราสะดวกนะครับ และลงวิชาที่เราเลือกในแผนให้ถูกนะครับ และถ้าให้ดีให้ซื้อตำราของรามโดยตรงนะครับ ถูกกว่าเนื้อหาครบ และชีทถ้าจะมี ผมแนะนำแค่ชีทเฉลยข้อสอบเทอมล่าสุดในวิชานั้นๆเท่านั้นครับ
โดย: ก้อง กังวาล IP: 125.24.187.158 วันที่: 3 มิถุนายน 2558 เวลา:12:24:06 น.
  
ขอถามการเเต่งกายหน่อยนะค่ะ ถ้าเราจะเเต่ชุดนักเรียนของสถาบันศึกษาเดิมไปสมัครรามจะได้ไหมค่ะ หรืออย่างไร ช่วยบอกที????
โดย: Suwanun IP: 49.230.91.75 วันที่: 7 มิถุนายน 2558 เวลา:0:55:46 น.
  
ตอบน้อง Suwanun น้องสามารถทำได้ครับ เป็นชุดสุภาพอยู่แล้วเพียงแต่ ตอนที่สมัคร ในขั้นตอนนึงจะมีถ่ายบัตรนักศึกษา แบบสดๆครับ น้องอยากได้บัตรนักศึกษาเก๋ๆก็แต่งผมแต่งเผ้าให้ดูดี ก็จะทำให้อยากอวดบัตรนักศึกษาให้เพื่อนดูได้ไม่อายครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.194.40 วันที่: 10 มิถุนายน 2558 เวลา:10:47:37 น.
  
เรืยนแล้วจะเรียน ม.4 ทันหรือเปล่าครับ
โดย: แซม มี่ IP: 182.93.212.180 วันที่: 11 มิถุนายน 2558 เวลา:11:11:27 น.
  
ส่วนใหญ่เรียน ม.ปลาย ก็จะมีเวลาชั่วโมงเรียนชัดเจนครับ ดดยเราสามารถแจ้งครู ที่โรงเรียนได้ว่า เราเรียนปรีดีกรีที่รามควบคู่ไปด้วย ในชั่วโมงที่ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนก็ไปเรียนที่รามได้ และเลือกวันเวลาสอบไม่ให้ตรงกับโรงเรียนได้

ที่สำคัญ คนที่เรียนปรีดีกรี ผลการเรียน ม.ปลายจะดีขึ้นผิดหูผิดตาครับ เพราะได้ความรู้ระดับปริญญา ไปเติมเต็มให้ น้องจะรู้เองครับว่า เราได้ความรู้ที่สูงกว่า ไปใช้ในระดับ ม.ปลายได้ครับ และที่สำคัญ รามไม่นับเวลาเข้าเรียนครับ นับแต่หน่วยกิตที่น้องสอบได้เท่านั้นครับ ยังไงเสีย จบเร็วกว่าย่อมหมายถึงมีโอกาสเร็วกว่าครับน้อง
โดย: พี่ก้อง IP: 125.25.178.4 วันที่: 12 มิถุนายน 2558 เวลา:14:37:05 น.
  
เรียนพรีดีกรีสามารถจบ ป.ตรีได้ก่อนจบ ม.6หรือเปล่าคะ ถ้าจบแล้วอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยอื่นได้มั้ยคะ แล้วต้องทำยังไง
โดย: fai IP: 61.90.63.214 วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:20:17:06 น.
  
ถ้าจะเรียนรามคณะวิศวะกรรมเอกโยธาแล้วจะสามารถเรียนควบกับคณะอื่นได้หรือป่าวค่ะ
โดย: กมลวรรณ IP: 192.99.14.36 วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:12:02:50 น.
  
ทราบมาว่ารามเปิดเอกดนตรี
จำเป็นจะต้องเข้าเรียนตลอดไหมครับ
โดย: วัชรพล IP: 122.155.44.95 วันที่: 23 มิถุนายน 2558 เวลา:9:32:55 น.
  
ตอบน้อง fai

ถ้าน้องลงทะเบียนเต็มทุกเทอมและสอบผ่านหมดน้องสามารถจบใน สองปีครึ่งครับ นั่นหมายถึงว่า จบก่อน ม.6ครับ แต่น้องก็ต้อง รอจบ ม.6 จึงนำวุฒิม.6ไปสมัครเป็นนักศึกษาปกติ และลาออกจากปรีดีกรีก่อนนะครับ แล้วโอนหน่วยกิตที่สอบได้แล้ว แล้วดำเนินเรื่องขอจบและรอรับปริญญาได้เลยครับ

ส่วนกรรีที่น้องจะไปเรียน ม.อื่น ก็เรียนได้ 2 กรณีครับคือ น้องใช้วุฒิ ม.6 ไปเรียน ป.ตรี หรือน้องใช้วุฒิ ป.ตรีที่ราม ไปเรียนต่อ ป.โทได้เลยครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.248.187 วันที่: 25 มิถุนายน 2558 เวลา:12:48:11 น.
  
ตอบน้อง วัชรพล

ที่รามเปิดคณะใหม่ขึ้นมาหลายปีแล้วครับ และมีเอกดนตรี เอกเพลงลุกทุ่งด้วย

โดยหลักกาของรามก็คือ ไม่นับชั่วโมงเข้าเรียนครับ ยกเว้นวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และก็อาจรวมถึงคณะใหม่นี้ก็ได้ครับ เพราะมันต้องมีฝึกปฏิบัติบ้างอะไรบ้าง ผมก็ไม่แน่ใจนะครับลองสอบถามทางรามดูอีกทีครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.248.187 วันที่: 25 มิถุนายน 2558 เวลา:12:51:13 น.
  
พี่ครับ
ผมอยากรู้เรื่องลงวิชาปีหนึ่งอ่าคับ
อยากทราบว่าต้องลงวิชาหลักเลยไหมครับ
ผมเรียนรามควบกับอีกมหาลัยครับ
โดย: Hammer IP: 182.93.179.41 วันที่: 30 มิถุนายน 2558 เวลา:10:53:05 น.
  
ตอบน้องHammer

วิชาปี 1 ก็คือวิชาที่มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 ครับ แต่รหัสหรือชื่อวิชาจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละคณะ หรือตามแต่ละสาขาภาควิชานั้นๆครับ เช่น PS110 ชื่อวิชาคือ การเมืองการปกครองไทย เป็นวิชาบังคับของคณะรัฐศาสตร์ที่รามครับ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในเทอมแรกหรือเทอม2 หรือซัมเมอร์ก็ได้ครับ หรือ PY 103 เป้นวิชาปรัชญาเบื้องต้น ก็เป็นวิชา ปี 1 ครับ ส่วนมากวิชาพวกนี้ทางรามเขาคละกันเพื่อให้เป็นวิชาพื้นฐานทุกคณะครับ ส่วนมากปี1 เป็นวิชาทั่วไปครับเป็นการปรับพื้นฐาน เราก็มักจะไล่ลงทะเบียนไปเรื่อยจนครบตามหน่วยกิตที่เขากำหนดครับ และเริ่มลง รหัส 2,3,4 ไปเรื่อยครับจนครบตามโครงสร้างที่เขากำหนดครับ คือเราจะไม่ได้ลงมั่วนะครับ แต่ละคณะแต่ละแผนมันจะมีโครงสร้างแบ่ง บอกไว้ว่า จะให้ลงวิชาทั่วไปกี่หน่วยกิต วิชาใดบ้าง วิชาเอกหรือวิชาแกน ว่าเราจะจบแผนไหนเอกไหนก้ต้องดูวิชาแกนนี้ครับจะมากที่สุด และก้วิชาโท วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี ทุกกลุ่มจะมีวิชาวางไว้ให้เราเลือกครับ และมีหน่วยกิตกำหนดไว้ว่ากี่หน่วยกิต เมื่อสอบได้แล้วครบแล้วก็ผ่านไปครับ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลงวิชาโท ต้องโทอย่างเดียวในเทอมเดียวนะครับ หรือ แกนอย่างเดียว เพียงแต่เราเลือกมาตามรหัสปีครับ โทก็มี รหัสตั้งแต่ 1,2,3,4 เอกก็มี 1,2,3,4 เช่นเดียวกันครับ ต้องไล่ลงไปจนครบครับ จบทั้งหมดก็ขอจบครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.206.66 วันที่: 1 กรกฎาคม 2558 เวลา:14:31:48 น.
  
ที่้เค้าให้เลือกสาขาวิชานี่เราเลือกได้กี่สาขาวิชาคะ
โดย: fai IP: 115.87.207.230 วันที่: 2 กรกฎาคม 2558 เวลา:6:32:51 น.
  
ตอบน้อง fai

ถ้าน้องหมายถึงวิชาเลือก เขาก็จะกำหนดหน่วยกิตเป็นตัวยืนครับ และวางวิชาไว้ให้น้องเลือก หรือ เลือกเสรี ก็เลือกได้ทุกวิชาที่รามเปิดสอน แต่ก็ตามหน่วยกิตที่ให้เลือกครับ หรือเลือกในคณะ กรณีนี้น้องเรียนคณะไหนก็เลือกวิชาในคณะนั้นๆ หรือเลือกในแผน น้องเรียนแผนไหนก้เลือกในแผนนั้นครับตามจำนวนหน่วยกิตที่เขากำหนดไว้ครับ หรือเขาเปิดช่องไว้ให้เลือกในคณะก็ได้ในแผนก็ได้เราก็เลือกสองอย่างก็ได้ครับแต่หน่วยกิตต้องไม่ขาดไม่เกินครับ แต่ส่วนมากเราก้จะเลือกวิชาที่เสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับวิชาเอกที่เราเรียนครับเพื่อให้ความรุ้เราแหลมคมชัดเจนยิ่งขึ้น

คือวิชาหนึ่ง ศัพท์ที่เราเรียกก็คือ กระบวนวิชาครับ ส่วนสาขาวิชาหมายถึง แผนหรือภาควิชา ครับ เช่น สาขาวิชาการปกครอง ซึ่งก็คือภาควิชาการปกครอง หมายถึงรัฐศาสตร์แผนเอนั่นเองครับ ดังนั้นสาขาวิชาที่น้องว่า คงหมายถึงกระบวนวิชาครับ เพราะถ้าหมายถึงแผน เราก็เลือกสาขาหรือแผนใดแผนหนึ่ง ในคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้นครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.246.72 วันที่: 2 กรกฎาคม 2558 เวลา:11:53:27 น.
  
ในรามมีคณะเกี่ยวกับการออกแบบ กราฟฟิกมั้ยค่ะ แล้วอยู่คณะอะไรค่ะ
โดย: ่jindamart IP: 171.96.247.33 วันที่: 3 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:19:12 น.
  
เรียน ม.รามเอกจีนต้องสมัครอย่างไงค่ะ แล้วรับสมัครตั้งแต่วันไหนค่ะ คณะมนุษยศาสตร์เอกจีนรับนักศึกษาปีละกี่คนค่ะ ต้องใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไรหรือต้องสอบเข้าค่ะ
โดย: suchada IP: 110.77.217.28 วันที่: 10 กรกฎาคม 2558 เวลา:23:42:08 น.
  
ตอบน้อง ่jindamart

ออกแบบกราฟฟิคน่าจะอยู่ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับน้อง
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.212.136 วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:56:19 น.
  
ตอบน้อง suchada
วิธีสมัครเรียนที่ราม ก็หลักเกณฑ์เดียวกันครับคือยืนใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ตอนที่ รามเปิดรับครับและเลือกคณะ เลือกแผนลงทะเบียนเรียน สอบ และก็ไปเรียนตามนั้นครับ และก็ผมไม่เคยทราบว่าเขาจำกัดปริมาณนะครับลองสอบถามคณะดูอีกที แต่จากประสบการณ์ที่ผมเห็นพวกเอกภาษาต่างประเทศ ก็จะเรียนห้องเล็ก ประมาณ 40-50 คน อาจเป็นเพราะคนเรียนน้อยเองก็ได้ครับคงไม่จำกัดคนหรอก หรืิอเกรดเฉลี่ย ผมเห็นอาจารยืพาฝึกร้องเพลงจีน เพลงฝรั่งสนุกสนานมากครับ ลองติดต่อสอบถามคณะหรือ ม.รามดูอีกทีนะครับ เพราะรามเรามีหลักเกณฑ์ว่า เดินเข้า แต่ต้องสอบออกครับ ใครเรียนเก่งก็จบก่อนได้ใน 2 ปีครึ่งอยู่แล้วครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.212.136 วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:14:02:31 น.
  
พี่ค่ะ คือหนูอยากเรียนรัฐศาสตร์ plan b ไปพร้อมๆกับคณะที่เลือกเอาไว้แล้วหลักๆได้ไหมอ่ะค่ะ
โดย: mooo IP: 113.53.218.184 วันที่: 20 กันยายน 2558 เวลา:17:16:18 น.
  
ตอบน้อง mooo

ถ้าน้องไหวก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
น้องต้องถามตนเองว่า ไหวมั๊ย
เพราะบางทีมันจะมีเวลาเรียนเวลาสอบทับซ้อนกัน
ถ้าน้องบริหารจัดการเวลาได้ และน้องมีเวลาพักผ่อนได้ด้วย ก็ไม่มีปัญหาครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.25.191.112 วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:11:32:41 น.
  
หนูจบม6มา 10ปีอยากทราบว่าจะสมัครเรียนรามได้เปล่าคะ่ และต้องเรียนคณะไหนถึงจะรับช่วงต่องานรับเหมาก่อสร้างจากครอบครัวได้ค่ะ
โดย: แนน IP: 49.237.130.121 วันที่: 16 ตุลาคม 2558 เวลา:19:03:23 น.
  
ตอบน้องแนน

น้องสามารถไปซื้อใบสมัครเตรียมตัวสมัครได้เลยครับ ที่รามคณะวิศวะก็มีนะครับ แต่น้องต้องมีเวลาเรียนหน่อยเพราะคณะวิศวะและวิทยาศาสตร์รามเขาจะกำหนดเวลาเข้าเรียนด้วยต่างจากคณะอื่น หรือไม่งั้นน้องก็ลองบริหารธุรกิจดูครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.25.186.239 วันที่: 27 ตุลาคม 2558 เวลา:14:04:09 น.
  
พี่ค่ะไปสอบพรีดีกรีใส่ชุดนักศึกษาของรามไปได้มั้ยค่ะ พอดีซื้อไว้แล้ว แต่ไปเจอบางคนเค้าบอกว่าใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาไปได้แต่แอบงงว่าแล้วของรามได้มั้ยหรือว่าให้ใส่แค่ชุดนักศึกษาอื่นไป ขอบคุณค่ะ
โดย: mildny IP: 49.230.198.61 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:30:35 น.
  
คือตอนนี้ทำงานอยู่ อยากต่อ ป.ตรี ราม หนูจบ ปวช.บัญชี เกรด 3.86 อยากต่อบัญชีรามจะยากเกินไปมั้ย อยู่ต่างจังหวัดด้วย แนะนำหน่อยสมัครยังไง ขอบคุณค่ะ
โดย: ปลา IP: 223.206.69.233 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา:12:32:52 น.
  
ตอบน้องmildnyครับ น้องมีสิทธิที่จะสวมชุดนักศึกษารามเข้าสอบอย่างเต็มภาคภูมิครับ ขอให้น้องใส่นะครับ เพราะนั่นคือความงดงาม เคารพสถาบันสถานศึกษาครูบาอาจารย์ของเรา และไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักศึกษาปกติหรือปรีดีกรีก็เข้าสอบห้องเดียวกันครับไม่แยกสอบครับ น้องควรใ่ครับ ทุกครั้งที่ไปรามด้วยครับ แต่น้องอาจระวังตอนน้องไปเรียนโรงเรียนเดิมน้องครับ เพื่อนๆอาจอิจฉาลุกสาวพ่อขุนเอา
โดย: Thongnetra วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:27:00 น.
  
ตอบน้องปลาครับ
ทุกคณะที่รามก็เหมือนที่อื่นๆครับมียากมีง่าย มันจึงขึ้นอยุ่กับว่าเราชอบหรือไม่ชอบครับถ้าชอบมันก็ง่าย ไม่ชอบมันก็ยาก นักบัญชีมากมายจบจากรามครับมีคุณภาพแน่นอน ขึ้นอยู่กับเราครับรามมีพร้อมทุกอย่างแล้ว
ถ้าน้องอยู่ต่างจังหวัดก็ลองไปสมัครตามวิทยบาเขตของรามดูนะครับ ซึ่งผมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน แต่ถ้าสะดวกจะเป็นนักศึกษาส่วนกลางก็เข้ามาสมัครที่กรุงเทพครับหรือน้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บ ม.ราม นะครับที่ //www.ru.ac.th ดูนะครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:31:50 น.
  
พี่ค่ะรบกวนถามค่ะ คือถ้าเราเก็บหน่วยกิตครบ แต่ไม่ได้เป็นวิชาบังคุบได้ไหมค่ะ คือบอกตรงๆค่ะ วิชาสอบผ่านหมดแล้วเหลือแค่วิชาภาษาอังกฤษน่ะค่ะ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ทั้งหมด 12 หน่วยกิตค่ะ
เราเก็บตัวอืนมาแทนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: BOW ค่ะ IP: 58.9.112.6 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา:12:30:09 น.
  
ตอบน้อง BOWครับ

ในหมวดวิชาบังคับน้องไม่สามารถทำได้ครับ แต่ทางรามเขาเปิดช่องให้น้องเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศได้ครับ แต่ก็ต้องเลือกเป็นเซ็ตครบ 12 หน่วยกิตเช่นกัน เช่นถ้า น้องเลือกภาษาอังกิตหรือ ENG น้องก็ต้องเลือกทั้งเซ็ตหรือน้องอาจเปลี่ยนไปเลือกภาษาอื่นได้ครับตามที่โครงสร้างเขาระบุไว้เช่นภาษารัสเซีย ลาว บาลีเป็นต้นครับแต่น้องต้องดูก่อนว่าเขาเปิดทงเลือกอย่างไรไว้บ้าง

หรือทางเลือกที่ 2คือ เสียเงินค่าอบรมครับ ทางรามเขาจะเปิดช่องให้น้องได้หายใจโดยการเปิดอบรมวิชาภาษาต่างประเทศในกลุ่มวิชาที่เราอาจสอบไม่ผ่านครับโดยเสียเงินค่าอบรม เมื่อก่อนประมาณ 3800บาทครับทั้งชุดตอนนี้ผมไม่แน่ใจแต่ก็คงไม่ต่างจากนี้ครับติดตามได้จากข่าวรามครับเขาจะเปิดเป้นช่วงๆไป เมื่อน้องเข้าอบรมผ่านจะบันทึกผลการเรียนลงทรานสคริปต์น้องอัตโนมัติครับดดยไม่ต้องไปลงเรียนวิชาภาษาต่างประเทศกลุ่มนั้นอีกครับคือใช้แทนผลสอบได้ครับลองตรวจสอบดูตามข่าวรามนะครับเขาจะแจ้งมาเป้นระยะครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:34:24 น.
  
สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูเป็นพรีดีกรีของรามอยู่รัฐศาสตร์อยู่คะ. เก็บได้15หน่วยกิต เมษานี้หนูจบ. ปวส.คอมพิเตอร์ธุรกิจ คะ อยากรู้ว่าเอาปวส.มาเทียบได้กี่หน่วยคะ
โดย: กลอย IP: 27.55.45.116 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา:17:13:09 น.
  
พี่ค่ะอยากถามว่าจะสมัครเรียนชีวะ ไม่ทราบว่าเขาเปิดสอนแบบไหนมีเรียนเสาร์อาทิตย์ไหมค่ะหรือต้องไปเรียนตามที่มีตารางที่เราลงหน่วยกิตไว้เลยเราอ่านหนังสือไปสอบเลยได้ไหมค่ะไม่เก่งหรอกค่ะแค่อยากเรียนและมีวันหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ หรือว่ามีคลิปการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาไหมค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
โดย: Suparat IP: 27.130.26.168 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา:0:50:07 น.
  
ตอบน้อง กลอย ครับ
กรณีเทียบโอนจากสถานศึกษาอื่น ไม่มีเงื่อนไขตายตัวครับว่าจะต้องได้เื้าไหร่อย่างไร เพราะบางสถาบันการศึกษา ก็ไม่ได้รับการรับรองก็มี และมีหลายสถาบันที่รามไม่รับรองด้วย

กรณีที่ รามรับรองสถานภาพสถาบัน ก็จะมีเงื่อนไขอีกว่า มันตรงกับสายหรือสาขาคณะที่เราเรียนนั้นหรือไม่ และเทียบได้กี่หน่วยกิต เนื่องจากรัฐศาสตร์ เอกจะเป็นวิชา การเมืองการปกครอง หรือการฑูต การบริหารงานรัฐเสียส่วนใหญ่ ยังไงก็ต้องนำไปเทียบดูครับรามเขาว่าอย่างไรก็ตามนั้นครับหน่วยกิตเทียบโอนละ 100 บาทครับ ส่วนหน่วยกิตที่น้องสอบได้จากรามอยู่แล้วเทียบโอนให้ทั้งหมดครับหน่วยละ 50 บาท

เมื่อน้องจบแล้วให้ลงทะเบียนไปตามปกติครับ เมื่อรามเปิดรับนักศึกษาใหม่น้องก็เตรียมเอกสาร การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไปด้วย และไปทำการลาออกจากระบบปรีดีกรีครับในขั้นตอนวันเดียวกันได้เลย จากนั้นน้องก็ไปสมัครเป็นนักศึกษาปกติ และแจ้งความจำนงเทียบโอนเสียค่าธรรมเนียมไว้ 100 บาทก่อน หลังเสร็จทุกอย่างแล้วน้องก้นำเอกสารหลักฐานมาเสียค่าเทียบโอนที่ตึกอธิการบดีอีกทีครับ หน่วยกิตของน้องก้จะถูกโอนไปคณะที่น้องเรียนทั้งหมด โชคดีนะครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.183.182 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:40:51 น.
  
ตอบน้อง Suparat ครับ

สาขาชีววิทยา เปิดสอนที่คณะวิทยาศาสตร์ รามฯครับ น้องไปสมัครเรียนได้เลยตอนที่เขาเปิดสมัครใหม่ประมาณ เดือน มิ.ย.59 ครับ หรืออาจมีเปิดพิเศษก่อนหน้าก็ได้ครับ

ส่วนการเรียนที่ราม ในคณะวิทยาศาสตร์นี้ ต้องเข้าแล็ปด้วยครับ ต้องทำงานส่งอาจารย์ด้วย ต้องไปประชุมสัมนา และมีฝึกงานด้วยครับระหว่างเรียน ดังนั้นจึงบังคับเวลาเรียน 80 %เป็นอย่างน้อยครับ เพื่อที่จบไปจะได้มีคุณภาพครับ

เรียนคณะนี้ถ้าเป้นที่อื่น เสียค่าเรียนกว่าจะจบหลักสูตร เป็นแสนเป็นล้านแน่นอนครับ แต่เรียนที่ราม ค่าหน่วยกิตเพียง 25 บาทครับหรือเทอมละ 600 ซัมเมอร์ถูกลงอีก จบแล้วมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากัน รับเงินเดือนเริ่มต้นที่หมื่นห้าตามกฎหมายเหมือนกันทุกอย่างครับ น้องก็คิดเองว่า จะเรียนที่ค่าเรียนเป็นล้าน หรือค่าเรียนเป็นร้อย แต่จบมาแล้วเท่ากันก็ตัดสินใจเองครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.183.182 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:48:51 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ^^
โดย: Suparat IP: 27.130.32.236 วันที่: 16 ธันวาคม 2558 เวลา:1:19:50 น.
  
อยากจะเรียน รัฐศาสตร์ แผนบี จะเรียนได้ไหมค่ะ เป็นพรีดีกรี
แต่ตอนนี้จะจบ ปวช. จะเรียนต่อ ปวส. ด้วย เพราะอยากได้วุฒิปวส. และอยากเรียนพรีดีกรีไปด้วย จะทำได้ไหม สาเหตุที่ไม่เรียนภาคปกติ เพราะ บ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะ และที่จะเรียนต่อ ปวส. เรียนเดี่ยวกัยเกษตรนะค่ะ
อยากทราบแค่ะว่า กำลังจะเรียน ปวส. สามารถเรียนแบบ พรีดีกรี ได้ใช่ไหมค่ะ
โดย: แพม IP: 202.143.152.115 วันที่: 14 มกราคม 2559 เวลา:9:42:32 น.
  
ตอบน้อง แพม ครับ

ถ้าน้องจบ ปวช.แล้ว น้องไม่จำเป็นต้องเรียนปรีดีกรีแล้วครับ เพราะ ปวช.ก็ใช้สิทธิเทียบเท่า ม.6 ครับ ดังนั้นน้องเตรียมตัวไปสมัครเรียนเป็นนักศึกษาภาคปกติได้เลยครับ ในเดือน มิ.ย.59 นี้ ประมาณ วันที่ 4-7 ครับ

ส่วนที่น้องบอกว่าที่ไม่เรียนภาคปกติเพราะบ้านอยู่ต่างจังหวัด ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับ น้องอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ถ้าน้องอยากเรียนที่ส่วนกลาง น้องก็ไปสมัครเรียนที่รามหัวหมากกรุงเทพ (ราม 1 )ครับ หรือถ้าตัวน้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วก็ไปสมัครเรียนที่ วิทยาเขตราม ตามจังหวัดที่น้องอยู่หรือใกล้เคียงได้ครับ เรียนเหมือนกัน อาจารย์สอนคนเดียวกันตำราเดียวกัน สอบเหมือนกัน ปริญญาบัตรก็ศักดิ์และสิทธิ์วิทยฐานะก็เท่ากันครับ

การเรียนปรีดีกรี ไม่ได้หมายความว่า เป็นการเรียนอยุ่บ้านหรือไม่อยู่บ้านนะครับ เป็นการใช้วุฒิ ม.3 ไปสมัครเรียนก่อนเท่านั้นเอง และเรียนพร้อมกันคู่ขนานไปกับเรียน ม.6 ด้วย เมื่อ สอบก็ไปสอบเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตไปเรื่อยๆ เมื่อจบ ม.6 น้องค่อยไปลาออกจากปรีดีกรี แล้วใช้ ม.6ที่จบแล้วสมัครใหม่เป็นนักศึกษาปกติ และเทียบโอนหน่วยกิตที่สอบได้ ตอนอยู่ปรีดีกรี มาภาคปกติเท่านั้นเองครับ

สำหรับน้องจบ ปวช.แล้ว ก็เทียบเท่า ม.6 ครับ จึงไม่ต้องย้อนไปเรียนปรีดีกรีครับ ใช้วุฒิ ปวช.สมัครเรียนภาคปกติได้เลยครับ โชคดีครับ สู้ๆครับน้อง ถ้าไม่เข้าใจอะไรน้องไปวางคำถามได้ที่บล้อกพี่โยตรงนะครับ พี่จะเข้าอัพเดทบ่อย บล็อกนี้ครับ //123ne.blogspot.com ตามไปนะครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.189.135 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:12:14:30 น.
  
พี่ค่ะหนูอยากทราบค่ะว่าระบบพรีดีกรีมีรัฐศาสตร์เเต่มีรัฐศาสตร์การทูตมั้ยค่ะเพราะหนูดูมามีเเต่รัฐกิจกับการปกครองคือรบกวนจริงๆค่ะว่าทางมหาลัยเปิดให้เรียนคณะรัฐศาสตร์ในระบบพรีดีกรีเเต่ไม่ทราบว่ามีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมั้ยเพราะส่วนตัวชอบภาษาเเละสังคมเเต่ไม่ชอบกฏหมายมากจึงอยากเรียนคณะนี้ช่วยตอบทีน่ะค่ะ😊😊ขอบคุณค่ะ
โดย: ก้อย IP: 1.46.234.94 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:22:34:17 น.
  
ตอบน้อง ก้อย

ระบบปรีดีกรี ที่ราม เปิดสอนทุกคณะทุกสาขาครับ ซึ่งก็รวมรัฐศาสตร์ด้วย รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับก่รฑูตก็คือ แผนบี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองครับ น้องสามารถไปสมัครเรียนได้เลยครับ ซึ่ง ราม จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นต่อไปคือ 4-7 มิ.ย.59 ครับ ไปซื้อระเบียบการมากรอกข้อมูลรอไว้ก่อนได้เลยครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.176.104 วันที่: 3 มีนาคม 2559 เวลา:12:42:29 น.
  
ไม่ได้อ่านว่าพรีดีกรีหรอค่ะ งง? เห็นพี่พิมพ์ปรีดีกรีตลอด
โดย: จ้าจ้า (สมาชิกหมายเลข 1369836 ) วันที่: 26 มีนาคม 2559 เวลา:18:51:50 น.
  
ตอบน้องจ้าจ้า

คุณจะออกเสียงว่าพรีดีกรี หรือปรีดีกรีก็ไม่ผิดหรอกครับ ฝรั่งไม่มีตัว พ. ตัว ป. เป็นการส่งสารที่ให้คนไทยเราด้วยกันออกเสียงง่ายเข้าใจง่าย คุณจะอ่านอย่างไรมันก้ความหมายเดียวกันครับ การสื่อสาร หัวใจสำคัญสุดของมันคือ ความเข้าใจตรงกัน ในสารที่ส่งออกไป ระหว่าคนส่งสารกับคนรับสาร ดังนั้นแทนที่จะมาสนใจว่ามันออกเสียงว่าอย่างไร ควรสนใจในเนื่อสารที่ส่งไปดีกว่าครับ

โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.254.175 วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:14:34:05 น.
  
พี่ครับ คือผมมีวุฒิ ม.6 แต่เป็นวุฒิ กศน.เรียนตอนรับราชการทหาร2ปี เกรดเฉลี่ย 2.78 แต่อยากเรียนคณะรัฐศาสตร์ เรียนได้มั้ยครับ ตอนนี้อยากเรียนมากๆครับ พี่ช่วยบอกวิธีผมหน่อยนะครับพี่ ผมชอบพ่อขุนรามคำแหง
โดย: เค IP: 124.120.14.200 วันที่: 6 มิถุนายน 2559 เวลา:13:26:34 น.
  
ตอบน้อง เค

น้องสามารถนำวุฒิ ม.6 จาก กศน.ไปสมัครเรียนรามได้ทันทีครับเพราะ วุฒิจาก กศน.ก็มีศักดิ์และสิทธิ เท่ากันกับการศึกษาภาคปกติทุกประการครับ และรามจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/59 รอบที่ 2 ในวันที่ 25 มิ.ย.-4 ก.ค. 59นี้นะครับ เตรียมเอกสารให้พร้อมครับ เตรียมเงินไปครั้งแรกเยอะหน่อยถ้าลง 24 หน่วย ก็ 2,960 บาทต่อไปก็ 25 คูณด้วยจำนวนหน่วยกิตที่ลงครับคือ 600 บาท สำหรับ 24หน่วยกิตบวกค่าธรรมเนียมเทอมละ 200 บาทก็เป็น 800บาทครับ

และคณะรัฐศาสตร์ก็จะมี 3 แผนนะครับเป็นคณะยอดนิยมอันดับ 1 ในราม เป็นสิงห์ทอง มีแผน เอ การปกครอง แผนนี้จะมีข้อสอบอัตนัยเยอะหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามครับ แต่จบแล้วทางสอบตรงเป๊ะคือ ปลัดอำเภอครับ โชคดีครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 125.24.200.144 วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:13:11:17 น.
  
เรียนบัญชีปวส.อยุ่ค่ะ ถ้าจะเรียนนิติรามควบคู่ไปด้วยได้ไหมคะ ??
โดย: ปรียา IP: 182.232.9.107 วันที่: 5 กรกฎาคม 2559 เวลา:13:33:58 น.
  
อยากทราบว่าเรียนควบ2สาขาได้ป่าวครับ
โดย: mee sp IP: 182.52.113.109 วันที่: 16 กรกฎาคม 2559 เวลา:10:17:56 น.
  
ตอบน้อง ปรียา และน้องmeeครับ

กรณีเรียน ปวส.อยู่ยังไม่จบ ก็สามารถเรียนรามได้ครับ โดยคุณอาจใช้เทียบวุฒิ ที่เทียบเท่า ม.6 หรือ ปวช.ไปสมัครเป็นนักศึกษาปกติ ก็ได้ เมื่อจบ ปวส.แล้ว ก็อาจนำ ปวส.ไปเทียบโอนหน่วยกิตที่ตรงกับ คณะ สาขาวิชาที่เรียนที่ราม ทั้งนี้จะโอนได้มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนสายไหนมา และเรียนสายอะไรที่ราม โดยทางรามจะเป็นผู้พิจารณาในที่สุดครับ

ส่วนน้องmee มันมีเงื่อนไขอยู่ครับ คือรหัสนักศึกษาต้องไม่มี 2 รหัส ในคนคนเดียวครับ เช่นถ้าน้องเรียน นิติ ก็จะมีรหัสคณะโชว์อยู่ในรหัสนักศึกษาน้อง เมื่อไปลง รัฐศาสตร์ ก็จะต้องมีรหัสใหม่ ซึ่งจะมีปัญหาครับ แต่

มันมีเงื่อนไขตรงที่ เราเรียน pre degree ได้ครับ เช่นน้องเรียน ป.ตรี สอบได้หน่วยกิตตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด น้องก็สามารถ ไปเรียน ปรีดีกรี ป.โท ควบคู่ขนานกันไปได้ครับ จะไม่มีปัญหาเรื่องรหัสซ้อนในคนคนเดียวครับ หลักการก็คล้าย จบ. ม.3 แล้วเรียนก่อนนี่เองครับ เมื่อเราจบ ป.ตรี ก็ลาออกสมัครใหม่ รับรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.โท และนำหน่วยกิตที่สอบได้เทียบโอนเช่นเดียวกัน มีวิธีนี้เท่านั้นครับ คงไม่สามารถ เรียน ป.ตรี สองคณะพร้อมกันได้
โดย: พี่ก้อง IP: 118.172.180.180 วันที่: 25 สิงหาคม 2559 เวลา:14:32:51 น.
  
พี่คะ คือตอนนี้หนูเรียน pre-degree คณะรัฐศาสตร์ เเต่อยากย้ายไปคณะบริหารธุรกิจ จะได้มั้ยคะ
โดย: Mui IP: 49.49.236.158 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา:16:56:54 น.
  
พี่ค่ะ พอดีนู๋เรียนการจัดการ ม.ราม ค่ะ แต่ทำงานด้วยเรียนด้วย มันมีภาคบังคับไหมค่ะ ที่ว่าบางวิชาบังคับให้ไปเรียนอ่ะค่ะ อยากรุ้ว่าเราจะทราบได้ยังไงแล้วเราจะรุ้ไหมว่าวิชาไหน ตอบกลับด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: kat IP: 159.192.249.100 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:10:13 น.
  
พี่คับแร้วถ้าเราเรียนจบปวช.มาแร้วเราต้องเรียนแบบไหนคับ
โดย: บีม IP: 27.145.64.251 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:22:08 น.
  
ตอบน้อง Mui
การเรียน pre -degree เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า ที่ยังไม่ได้บ่งคณะ ว่าน้องเรียนคณะไหน น้องดูจากรหัสนักศึกษาน้องได้ว่า ยังไม่ระบุคณะ หมายความว่า เราสามารถเลือกเรียนในคณะใดก็ได้ แต่ กระบวนวิชาที่เราเรียนมันจะเป็นตัวบ่งคณะเอง เมื่อเรา จบ.ม.6 แล้ว ลาออกแล้วสมัครใหม่ และเทียบโอน วิชาที่น้องสอบผ่านก็จะโอนมาคณะนั้น

ปัญหาจึงอยู่ตรงที่ น้องเรียนวิชาคณะรัฐศาสตร์ไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว เมื่อเราจะเปลี่ยนทางเปลี่ยนสายใหม่ ก็ต้องดูที่คณะใหม่ว่า ตรงกับที่เราเรียนหรือไม่ ถ้าตรงก็โอนไปได้เลยเมื่อ จบ ม.6 แต่ถ้าไม่ตรงกัน ก็นำไปเป็นวิชาเลือกเสรี และวิชาโทก็ได้ ครับ
สรุปคือน้องเลือกเรียนวิชาในคณะบริหารได้เลยครับ และนำวิชาที่น้องสอบผ่านแล้วไปเทียบกับคณะใหม่ ว่าเป็นเลือกเสรีกี่หน่วยกิต วิชาโทกี่หน่วยกิต ส่วนมากปี 1 จะเรียนหมวดทั่วไปวิชาจะเหมือนๆกันครับ

ตอบน้อง kat

เท่าที่มีอยู่เรื่องการกำหนดวิชาที่ต้องเข้าเรียน จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และวิศวะครับ คณะอื่นจะไม่มีครับ จะเป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาทั่วไป วิชาเลือก วิชาบังคับครับ วิชาบังคับในที่นี้หมายถึง เราต้องลงทะเบียนเรียนและต้องสอบให้ผ่านในวิชานั้นๆ จะหนีไม่ได้ เหมือนวิชาเลือกครับ เช่น เขาบังคับว่าต้องลงวิชา ECO 10100 (สมมุตินะครับ ) เราก็ต้องลงวิชานั้นเลยมีกี่หน่วยกิตก็ต้อลงให้ครบและสอบให้ผ่านตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างนี้เรียกกลุ่มวิชาบังคับครับ ถ้าวิชาเลือก เขาก็จะให้เราเลือก เช่นเขาให้มา 5 วิชา 15หน่วยกิต แต่เขาให้เราเลือก 9 หน่วยกิต หมายถึงใน 5 ตัวนี้เราเลือกตัวใดก็ได้ ให้ครบ 9 หน่วยกิต ถ้าลงแล้วสอบตก เราก็ทิ้งได้ โดยไปลงวิชาที่เหลืออีก 2 ตัวที่เรายังไม่ได้ลงมาลงแทน (วิชาเลือกหมายถึงเลือกตามที่เขากำหนดครับ ) ส่วนเลือกเสรี เลือกวิชาใดก็ได้ที่รามเปิดสอน ทุกรหัสที่คณะ ตามหน่วยกิตที่เขาให้ ครับ

ตอบน้อง บีม

จบ ปวช.มาแล้ว ก็เทียบเท่า ม.6ครับ น้องสามารถนำไปสมัครเรียนเป็นนักศึกษาภาคปกติที่รามได้เลยครับเสียค่าหน่วยกิต 25 บาทต่อหน่วยครับ ไม่ต้องเรียนปรีดีกรีครับเพราะน้อง จบ ปวช.แล้ว โชคดีครับ พี่ก้อง
โดย: พี่ก้อง IP: 1.10.200.178 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:24:12 น.
  
จบม.3แล้วไปเรียนต่อผู้ช่วยพยายาลมา6เดือน ตอนนี้ทำงานได้ห้าปีแล้ว
ถ้าจะเรียนต่อต้องใช้วุฒิอะไรต่อค่ะ
วุฒิผู้ช่วยต่อได้ไหม หรือต้องวุฒิม.3
-เรียนแบบพรีดีกรี แล้วต้องเรียน กศน ควบคู่ไปด้วยไหม
-ปี60รับสมัครวันไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: แพท IP: 223.24.49.211 วันที่: 4 มีนาคม 2560 เวลา:0:17:39 น.
  
ถ้าปี1เรียนมนุษย์ศาสตร์ เอกสังคมและมานุษวิทยา ปี2เทียบโอนไปเรียนศึกษาศาสตร์ได้มั้ยค่ะ
โดย: มิกกี้ IP: 118.173.112.63 วันที่: 20 มิถุนายน 2560 เวลา:14:06:11 น.
  
ตอบคุณ แพท และคุณมิกกี้

กรณีจบ ม.3แล้วไปเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาล ก็ต้องดูว่าผู้ชฃ่วยพยาบาล เทียบเท่า วุฒิ ม.6 หรือไม่ครับ เพราะเรียนเพียง 6 เดือนเท่านั้น

กรณีเทียบเท่า ม.6 ก็สามารถไปสมัครเรียนเป็นนักศึกษาภาคปกติของรามได้เลยครับ แต่ถ้า เทียบไม่ได้ ก็ต้องใช้วุฒิ ม.3 ไปสมัครเรียน ปรีดีกรีได้เลยครับ และต้องเรียน กศน. ม.ปลายควบคู่กันไปด้วยได้ครับ จนกว่าจะจบ ม.6 กศน.ค่อยไปลาออกจาก ปรีดีกรี และใช้วุฒิ ม.6 กศน.สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ใช้สิทธิเทียบโอน วิชาที่เราสอบผ่านตอนปรีดีกรีมา นักศึกษาปกติครับ

ราม เปิดรับนักศึกษา ปีละ 2 ครั้งครับ คือ เดือน พฤศจิกายน และเดือน มิถุนายน สะดวกช่วงไหนก็เชิญครับ

ส่วนคุณมิกกี้
กรณีนี้เรียกว่าย้ายคณะครับ คือ มนุษย์ศาสตร์ เป็นคนละคณะกับศึกษาศาสตร์ครับ ให้ไปทำเรื่องย้ายคณะที่คณะมนุษย์ศาสตร์ก่อนครับ และเจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนต่อไปเราเอง

ส่วนวิชาที่สอบได้มาแล้ว คณะใหม่จะพิจารณาว่าตรงกับหลักสูตรของคณะใหม่หรือไม่ครับ ส่วนมาก ถ้าเป็นกลุ่มวิชาทั่วไป จะไม่มีปัญหาครับจะเทียบโอนได้หมด หรือวิชาที่ไม่ตรง ก็นำไปเป็นวิชาเลือกเสรีได้ครับ

วิชาเลือกเสรีแต่ละคณะจะกำหนดหน่วยกิตไว้ไม่เท่ากันครับ แต่อยู่ช่วงระหว่าง 6-9 หน่วยกิตครับ
โดย: พี่ก้อง IP: 118.172.180.186 วันที่: 31 สิงหาคม 2560 เวลา:14:24:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thongnetra
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]New Comments
ตุลาคม 2555

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
All Blog