มนุษยสัมพันธ์คืออะไรมนุษยสัมพันธ์คืออะไร


 • มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations )  เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง เพราะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกัน

เนื่องจากในชีวิตประจำวันมนุษย์แต่ละคนจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือร่วมทำกิจกรรม อื่นๆ

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้จักสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อที่จะปรับตัวเองเข้ากับบุคคลอื่นๆได้ในสังคม


 • อริสโตเติล บิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้บัญญัติศัพท์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ชุมน สังคม โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปอยู่ได้เพียงลำพัง


ตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลก มนุษย์ก็ต้องการ การเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น ถ่ายทอด ภาษา วัฒนธรรม

วิทยาการต่างๆ ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง


มนุษยสัมพันธ์คืออะไร


 • มีนักวิชาการพยายามให้คำจำกัดความตามทัศนะของตนเองไว้หลายคน เช่น สมพร สุทัศนีย์

ให้คำจำกัดความไว้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. มนุษยสัมพันธ์หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นสะพานทอดไปสู่ความเป็นมิตร รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นที่รักใคร่ชอบพอ และเพื่อได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น
 2. เป็นความหมายทางวิชาการ สมพรให้ทัศนะว่า มนุษยสัมพันธ์หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใคร่นับถือ จงรักภักดี ตลอดจนความร่วมมือจากผู้อื่นอย่างมีความสุข

สมใจ เขียวสด ให้ความหมายไว้ว่า


 • มนุษยสัมพันธ์ คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความรักความนับถือซึ่งกันและกัน ปรองดองกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นต้น


ดังนั้นมนุษยสัมพันธ์จึงพอสรุปได้ว่า


 • เป็นการประสานกัน เป็นการพยายามปรับตัวเข้าหากันของบุคคล เพื่อให้ได้รับความรัก ความน่าเชื่อถือ ความร่วมมือ ความสงบสุข ในการดำเนินชีวิต


จุดมุ่งหมายของการศึกษามนุษยสัมพันธ์

 1. ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทั้งในการทำงาน ครอบครัว และชุมชน
 2. ทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น สามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและสถานการณ์
 3. ทำให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวร่วมมือกันทำงานด้วยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
 4. ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา นิยมยกย่องบุคคล นำไปสู่ความสุขของทุกฝ่าย
 5. ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธืในองค์กร ระหว่างผู้บริหารและคนทำงานระดับอื่นๆ อันจะส่งผลต่อการบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง

การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอขอบคุณ

อาจารย์ ลีนา ลิ่มอภิชาติ ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Create Date : 14 ตุลาคม 2555
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 14:39:40 น.
Counter : 6314 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thongnetra
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]New Comments
ตุลาคม 2555

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
All Blog