บนเส้นทางสายพระนิพพาน 189

 บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 189

189/01

ผู้มาเกิด..มากกรรม..เขาตามติด

อันเป็นกิจ..แห่งตน..ต้องทนรับ

ทำใจไม่..คิดมาก..ภาคบังคับ

จิตน้อมรับ..ขอขมา..พาสุขใจ

189/02

พาสุขใจ..ความเป็นไป..แห่งชีวิต

พอไม่คิด..วุ่นวาย..ก็ไม่ร้อน

แค่เศษกรรม..ทำเก่า..เข้ามาย้อน

ความเดือดร้อน..ไม่นาน..ก็ผ่านไป

189/03

ก็ผ่านไป..ไม่นาน..มีมาใหม่

จะเล็กใหญ่..อย่างไร..ก็ยอมรับ

จึงเป็นผู้..กินอิ่ม..นอนก็หลับ

เอาจิตจับ..พระนิพพาน..อย่างมั่นคง

189/04

อย่างมั่นคง..ตรงนี้..คือที่สุด

ที่มนุษย์..ควรตั้งจิต..อธิษฐาน

แล้วนำจิต..ของคุณ..สู่บุญทาน

จนถึงกาล..ทิ้งกาย..ไปตามทาง

189/05

ไปตามทาง..สายนี้..ที่ตั้งใจ

ฝังอยู่ใน..ดวงจิต..ติดเป็นผัง

สิ่งที่เรา..ทำไว้..ก่อนกายพัง

ไม่หยุดยั้ง..ส่งผล..เปิดหนทาง

189/06

เปิดหนทาง..มุ่งไป..ตามกำลัง

ไปหยุดยัง..จุดไหน..ไม่สำคัญ

เมื่อตั้งจิต..อธิษฐาน..แล้วมุ่งมั่น

จากจุดนั้น..ท่านก็..ต่อไปเลย

189/07

เพราะว่าโง่..จึงอยาก..มันตะพึด

จิตไปยึด..เพราะอยาก..ลำบากแย่

ถ้าติดอยาก..มากมาย..ไปยันแก่

ก็มีแต่..ความทุกข์..รุกกระหน่ำ

189/08

พอหายโง่..ก็ไม่ยึด..ไร้ความอยาก

ความลำบาก..ไม่รุก..ทุกข์ก็น้อย

เมื่อทุกข์กาย..ทุกข์จิต..เหลือนิดหน่อย

ฝึกให้บ่อย..จนชิน..สิ้นทุกข์เอง

189/09

คำว่าทุกข์..อาการคน..ทนได้ยาก

มันเกิดจาก..ไม่สบาย..กายและใจ

ความเกิดแก่..เจ็บตาย..ทางกายไง

ส่วนทางใจ..พร่ำรำพัน..อันพลัดพราก

189/10

อันพลัดพราก..ไม่สมดั่ง..ปรารถนา

ทรัพย์ลาภยศ..ไม่มา..แห้งแล้งใจ

ได้ไม่อยาก..อยากไม่ได้..ผลักไสไป

นี่แหละใจ..เปลี่ยนแปรไป..ทุกนาที

189/11

ทุกนาที..เดี๋ยวหัวเราะ..เดี๋ยวร้องไห้

เดี๋ยวก็ไล่..เดี๋ยวเรียกหา..เดี๋ยวหุนหัน

เดี๋ยวโมโห..โกรธาใหญ่..อะไรกัน

ควบคุมมัน..อยู่ได้..สบายเลย

189/12

สบายเลย..เพื่อนเอย..สงบเย็น

จิตทำเป็น..หนึ่งเดียว..ต้องเคี่ยวหนัก

ฝึกจิตเรา..ตัวเดียว..เลยเพื่อนรัก

มั่นในหลัก..พรหมวิหาร..มันดีเอง

189/13

มันดีเอง..ไม่ต้องเกรง..ไม่มีดี

เดี๋ยวก็มี..แบบฝึกหัด..จัดสรรให้

จะรู้ได้..เฉพาะตน..คนฝึกใจ

ลุกเป็นไฟ..ควันออกหู..หรือสูเย็น

189/14

ถ้าสูเย็น..เห็นสวรรค์..พรหมนิพพาน

ถ้าอาการ..ควันออกหู..สูไม่ผ่าน

แต่ถ้าลุก..เป็นไฟ..ไปอีกนาน

แต่ละด่าน..อยู่ที่ใจ..ฝึกให้ชิน

189/15

ฝึกให้ชิน..จงยินดี..นี่เป็นฌาน

เป็นสะพาน..ทอดไป..ไม่หวนกลับ

เป็นหนทาง..ล้ำค่า..มาเลยครับ

มาเริ่มนับ..ถอยหลัง..สู่ฝังฝัน

189/16

สู่ฝั่งฝัน..อันตัวท่าน..ต้องทำเอง

ไม่ต้องเกรง..บาปชั่ว..จะมัวหมอง

ทำแต่ดี..เดินหน้า..ชั่วอย่ามอง

การเอาทอง..ไปเทียบขี้..นี่ไม่ควร

189/17

นี่ไม่ควร..ชักช้า..มาสู่ดี

เป็นผู้มี..คุณธรรม..ประจำใจ

แค่ศีลห้า..ก็แสนคุ้ม..มาคลุมไว้

เป็นผู้ใช้..ประจำ..ทำการวัด

189/18

ทำการวัด..ชีวิต..วัดจิตใจ

ศีลข้อใด..ขาดตก..หรือบกพร่อง

ให้ยิ่งบีบ..กระชับ..จับตามอง

ขอรับรอง..ไม่นานไป..คลุมได้หมด

189/19

หลวงพ่อบอก..ลูกผลักดัน..ให้เต็มที่

ทำความดี..ให้ถึงขั้น..อย่างมั่นใจ

จึงจะได้..คณานับ..ทรัพย์ภายใน

ไม่มีใคร..แย่งไป..มันของเรา

189/20

มันของเรา..โดยตรง..จงมั่นใจ

ความดีใคร..ทำไว้..ได้คนนั้น

กายใจบุญ..ตามคุณ..ดุจเงานั่น

เป็นของท่าน..ดุจกระจก..ไม่ตกหล่น

189/21

ไม่ตกหล่น..ตามจิตตน..ละเอียดหยาบ

ถอยห่างบาป..ให้ไกล..ใจไม่ขุ่น

ทำกระจก..ส่องใจ..ใสละมุน

มีแต่บุญ..เท่านั้น..นำท่านไป

189/22

นำท่านไป..สู่ทาง..อันมุ่งตรง

ไม่มีลง..คงมั่น..ดันไปหน้า

ตามกุศล..อันตน..ปรารถนา

สิ่งได้มา..ยิ่งลำบาก..ยิ่งมากคุณ

189/23

ยิ่งมากคุณ..ไล่ขุ่น..ออกให้หมด

จิตใสสด..ร่มเย็น..เป็นประจำ

ผลตอบแทน..แห่งตน..อดทนทำ

เรียนรู้กรรม..เรียนรู้กาย..เรียนรู้ใจ

189/24

เรียนรู้ใจ..ทรัพย์ภายใน..อันร่มเย็น

เมื่อก่อนเป็น..ภูเขาไฟ..ในร้อนเร่า

เข้าหาธรรม..ปฏิบัติ..ฝึกขัดเกลา

บัดนี้เรา..จิตใส..ใจร่มเย็น

189/25

ใจร่มเย็น..เห็นทุกข์..ที่ในตน

สู้อดทน..อดกลั้น..จนมันนิ่ง

อารมณ์ใจ..สอดส่าย..ไม่ไหวติง

นับเป็นสิ่ง..ล้ำค่า..กว่าอื่นใด

189/26

กว่าอื่นใด..คือใจ..ที่สงบ

สิ่งกระทบ..รู้พลัน..ไม่หวั่นไหว

มีสติ..ปัญญา..ก็มาไว

พาตัวใจ..ห่างไกล..กิเลสครอง

189/27

กิเลสครอง..ไม่ได้..ใจผู้ฝึก

เรียนรู้ลึก..รู้จริง..ทุกสิ่งอัน

รู้แยกแยะ..ดีชั่ว..ทำรั้วกั้น

ตั้งจิตมั่น..บอกตัว..ชั่วไม่ทำ

189/28

ชั่วไม่ทำ..กำหนดจิต..ปิดบัญชี

กำหนดดี..เป็นอารมณ์..ข่มเช้าค่ำ

ตรวจหาชั่ว..ในตัว..เป็นประจำ

อยู่กับธรรม..นี่แหละคุณ..มันอุ่นใจ

189/29

มันอุ่นใจ..อยู่ในศีล..ไม่สิ้นคิด

มีชีวิต..ธรรมดา..ก็ผาสุข

เมื่อไม่อยาก..มากมาย..ก็ไม่ทุกข์

มีความสุข..ตามประสา..ตนหาได้

189/30

ตนหาได้..ใช้จ่าย..รู้ประมาณ

ทำบุญทาน..ตามกำลัง..ไม่เป็นหนี้

พึงพอใจ..ใช้ชีวิต..คิดทำดี

ทุกข์ถึงมี..รู้เข้าใจ..ไม่ทุกข์มาก

189/31

ไม่ทุกข์มาก..ทำเรื่องยาก..ให้มันง่าย

ไม่แพ้พ่าย..กิเลส..และตัณหา

มาเป็นผู้..อยู่เรียบง่าย..ธรรมดา

ผู้หามา..มากมาย..ตายเหมือนกัน

189/32

ตายเหมือนกัน..ฉันจึงหา..ทรัพย์ภายใน

ฝึกทำใจ..ยอมรับ..กับปัญหา

ตั้งใจไว้..ทุกข์เพียงใด..ไม่นำพา

ใช้ปัญญา..เปิดประตู..สู่นิพพาน

189/33

สู่นิพพาน..เจาะให้ผ่าน..ด่านมนุษย์

เทพบุตร..นางฟ้า..ด่านสวรรค์

สู่ด่านพรหม..จงรู้..ผู้มีฌาน

พระนิพพาน..ที่สิ้นสุด..จุดมุ่งหมาย

189/34

จุดมุ่งหมาย..ไม่หาย..วางเป็นผัง

ด้วยการฝัง..ติดไว้..ในดวงจิต

แล้วออกเดิน..ไปตาม..ธรรมลิขิต

พูดทำคิด..มีชีวิต..ในอู่บุญ

189/35

ในอู่บุญ..คุณบางคน..อาจคิดผิด

เขาใช้จิต..จำไว้..ไม่ใช่เงิน

ปฏิบัติดี..บุญมี..มากเหลือเกิน

ค่าของเงิน..เทียบไม่ติด..แค่นิดเดียว

189/36

แค่นิดเดียว..อย่าเพลิน..ใช้เงินหว่าน

จงคิดอ่าน..ใช้ปัญญา..พาปฏิบัติ

แค่รู้ลม..สมใจ..เห็นได้ชัด

ทำให้เป็น..ปรมัต..ก็ยิ่งดี

189/37

ก็ยิ่งดี..ที่สุด..ใกล้จุดหมาย

ไม่เคยสาย..สำหรับผู้..สู้เพื่อหยุด

น้อยความสุข..ทุกข์เหลือแสน..แดนมนุษย์

หาทางหยุด..หลุดพ้น..ค้นให้เจอ

189/38

ค้นให้เจอ..ตรงจุด..หยุดให้ได้

เป็นผู้ใช้..ปัญญา..คุมอารมณ์

ปฏิบัติธรรม..ตามกาล..สานผสม

ทุกข์ขื่นขม..ล้ำค่า..ถ้ารู้คิด

189/39

ถ้ารู้คิด..ชีวิต..ที่ผ่านมา

จนชรา..มีวันไหน..ที่ไม่ทุกข์

ทั้งทุกข์หนัก..ทุกข์เบา..ไร้เงาสุข

หิวก็ทุกข์..ลุกไขว่คว้า..ไล่หากิน

189/40

ไล่หากิน..อิ่มมา..หนังตาหย่อน

งานเหนื่อยอ่อน..หลับสักครู่..ตื่นสู้ใหม่

ทำอย่างนี้..วนไปมา..ไม่ว่าใคร

นี่ยังไง..กายคน..ผู้ทนทุกข์

189/41

ผู้ทนทุกข์..ปลุกใจตื่น..ขึ้นมามอง

เมื่อเราลอง..พิจารณา..กายานี้

ตั้งแต่หัว..จรดเท้า..ที่เรามี

มันมีดี..อย่างไร..ลองใคร่ครวญ

189/42

ลองใคร่ครวญ..หวนคิด..ตั้งแต่เกิด

เหมือนกับเปิด..ตำรา..ยาหม้อใหญ่

ให้เรารู้..เราเห็น..ความเป็นไป

หาอะไร..คงที่..ไม่มีเลย

189/43

ไม่มีเลย..คลอดมา..ออกจากท้อง

ถ้าไม่ร้อง..ตีก้น..จนมีเสียง

ร้องไห้จ้า..ยิ้มร่า..มีสำเนียง

นี่แค่เพียง..เริ่มต้น..ตนออกมา

189/44

หิวก็ร้อง..อิ่มก็หลับ..สิครับท่าน

ฉี่ไม่อั้น..เปียกผ้าอ้อม..แม่พร้อมเปลี่ยน

กินขี้ฉี่..ทั้งคืนวัน..แบบหมุนเวียน

แม่ก็เพียร..ทั้งคืนวัน..หมั่นดูแล

189/45

ท่านดูแล..เอาใจใส่..ไม่เคยห่าง

งานต่างต่าง..รอบตัว..มีทั่วบ้าน

พอลูกหลับ..ก็ขยับ..รีบทำงาน

ทำไม่นาน..ชะแง้มอง..ลูกร้องไหม

189/46

ลูกร้องไหม..ห่วงใย..จนหูแว่ว

ไปดูแล้ว..หลับปุ๋ย..ลุยงานต่อ

ถ้าเจ็บไข้..ไม่สบาย..วิ่งหาหมอ

มนุษย์หนอ..ใครว่าสุข..ทุกข์ประจำ

189/47

ทุกข์ประจำ..มองเห็นกรรม..ผู้เกิดกาย

ต้องวุ่นวาย..ตามลำดับ..สุดคับข้อง

พอเติบใหญ่..ก็ลำบาก..เรื่องปากท้อง

ตอนเด็กร้อง..หิวนี่นั่น..จัดสรรให้

189/48

จัดสรรให้..เติบใหญ่..หาเพื่อตน

ยังเพิ่มคน..ในครอบครัว..ว่าตัวสุข

แถมยังเพิ่ม..ผลผลิต..ไม่คิดทุกข์

ต้องคอยลุก..ผลัดเปลี่ยน..เวียนดูแล

189/49

ขอผ่านมา..ชรามาก..ลากสังขาร

ออกอาการ..เปลี่ยนแปลง..เรี่ยวแรงลด

ผ่านกระจก..ที่ใด..ใจหายหมด

ด้วยปรากฏ..เห็นตาแก่..ชะแง้มอง

189/50

ชะแง้มอง..จ้องดู..กูนี่หว่า

อ้าวตายห่า..ผมหงอก..ออกเต็มหัว

บ้างหัวล้าน..กบาลใส..ไม่มีมัว

ทั้งที่ตัว..มันรดน้ำ..ทุกค่ำเช้า

189/51

จากเส้นผม..ลงมา..หูผ่าตึง

ไม่ได้ดึง..พึงรู้..หูมันดับ

ลูกถามว่า..พ่อกินข้าว..หรือยังครับ

ไม่ได้หลับ..ไม่มีมุ้ง..ยุงมันชุม

189/52

ผ่านจากหู..มาถึงตา..ที่ฟ่าฟาง

ไม่สว่าง..แจ่มใส..เหมือนหนุ่มแน่น

อ่านหนังสือ..ดูหน้าใคร..ต้องใส่แว่น

จำได้แม่น..เรียกลูกชาย..ไอ้เพื่อนเกลอ

189/53

ผ่านจากตา..มาปาก..ก็อยากตาย

ฟันฉันหาย..ไปสิ้น..กินยังไง

เมื่อหนุ่มนี้..ฟันเรียงขาว..แวววาวใส

หายไปไหน..ทีละซี่..เดี๋ยวนี้หมด

189/54

เดี๋ยวนี้หมด..เหงือกอย่างเดียว..เคี้ยวยังไง

ตัดสินใจ..ใส่ฟันปลอม..ยอมเสียตังค์

ของขบเคี้ยว..อร่อยลิ้น..ได้กินบ้าง

ฟันปลอมวาง..ไว้ไหน..หาให้ที

189/55

ต่อจากปาก..อยากให้ดู..ที่ใบหน้า

อ้าวตายห่า..ตีนกา..มาเหยียบย่ำ

หนุ่มไม่มี..นี่หว่า..การะยำ

แอบมาย่ำ..แต่เมื่อไร..ไม่รู้เลย

189/56

ไม่รู้เลย..เพื่อนเอย..ตัวแขนขา

เต็มด้วยฟ่า..ตกกระ..ทั้งด่างดำ

กับผิวหนัง..เหี่ยวย่น..จนน่าขำ

นี่แหละธรรม..ของแท้..แค่รู้คิด

189/57

แค่รู้คิด..เห็นชีวิต..ด้วยปัญญา

ธรรมดา..ธรรมชาติ..ของมนุษย์

เดินไปหา..แก่เจ็บตาย..ในที่สุด

ตายคือจุด..สุดท้าย..ทิ้งกายนี้

189/58

ทิ้งกายนี้..ที่รอเน่า..รู้เข้าใจ

ไม่อาลัย..อาวร..ก่อนตายจาก

กายนี้พัง..ยับเยิน..เกินฉุดลาก

เป็นแค่ซาก..แท้จริง..ทิ้งไปเลย

189/59

ทิ้งไปเลย..กายเอย..ขอขมา

ถึงเวลา..ต้องไป..ไม่หวนกลับ

แยกหมดสิ้น..ดินน้ำลมไฟ..ไปแล้วครับ

น้อมคำนับ..ซากนี้..ที่ให้คุณ

189/60

ที่ให้คุณ..ได้ทำบุญ..ทำกุศล

จนส่งผล..ต่อดวงจิต..ไม่ติดค้าง

มีปัญญา..โดดเด่น..มองเห็นทาง

แสงสว่าง..แห่งพระธรรม..ส่องนำไป

 
Create Date : 30 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 2 ธันวาคม 2557 19:53:14 น.
Counter : 686 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
พฤศจิกายน 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
All Blog