โรคกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของสาวออฟฟิศผศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ อายุรแพทย์ด้านระบบทางเดินอาหาร


ญาดาเป็นหญิงสาววัยทำงาน
ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูง ชีวิตของเธอ
แต่ละวันมักทุ่มเทเวลาให้กับงานเป็นส่วนใหญ่
จนบ่อยครั้งถึงกับลืมเรื่องอาหารการกินไปเลย
ทีเดียว มาในระยะหลังเธอมักบ่นว่า “หมู่นี้ดาเป็นอะไร
ก็ไม่รู้ รู้สึกเรอเปรี้ยว ปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก
และลิ้นปี่...ลามมาถึงคอ” ฉันได้ยินก็อดห่วงไม่ได้กลัว
ว่าจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้ จึงพาเธอไปพบแพทย์
ที่สุดญาดารู้ว่าตนเป็น “โรคกรดไหลย้อน” คำถาม
แรกของเธอคือ “จะทำอย่างไรดีคะหมอ” และนี่คือ
คำถามที่มีคำตอบให้ในบรรทัดถัดไปค่ะ


รู้จักโรคกรดไหลย้อน

“โรคกรดไหลย้อน” หรือ Gastroesophagea
l Reflux Disease (GERD) เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะ
อาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร โดยของที่ไหลย้อน
ส่วนใหญ่จะเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ส่วนน้อยอาจเป็นด่าง
จากลำไส้เล็ก โดยอาจมีหรือไม่มีหลอดอาหารอักเสบก็ได้

“เนื่องจากโรคกรดไหลย้อนจะมีอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อร่วมด้วย คล้าย ๆ กับอาการของโรคกระเพาะ
อาหาร จึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะเหมารวมว่าตนเองอาจ
จะเป็นโรคกระเพาะอาหาร และไปซื้อยาลดกรด (antacids)
ที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดมารับประทาน ซึ่งยาประเภท
นี้มีประสิทธิภาพไม่สูงพอที่จะรักษา ทำให้การรักษาไม่ตรง
จุด โดยเฉพาะคนไทยเรามักจะชอบซื้อยามารับประทานเอง
และคิดว่าการไปพบแพทย์เป็นเรื่องใหญ่ ระยะหลังมานี้จึง
พบโรคกรดไหลย้อนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ “


ต้นเหตุของปัญหา

โรคนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ การคลายตัว
ของหลอดอาหารส่วนปลายโดยที่ไม่มีการกลืน พบว่าผู้ป่วย
โรคนี้จะมีจำนวนครั้งของภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าในคนปกติ
ซึ่งสาเหตุนี้ถือเป็นภาวะสำคัญของโรค นอกจากนี้ยังเกิด
จากสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่

• ความดันของหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลาย
ลดลงต่ำกว่าในคนปกติ หรือเกิดมีการเลื่อนของกระเพาะ
อาหารเข้าไปในหลอดอาหาร ทำให้เพิ่มโอกาสการไหลย้อน
ของกรดจากกระเพาะอาหารมากขึ้น

• ความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร

• เชื้อแบคทีเรียบางชนิดหรือเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน

โรคนี้มีความสำคัญ คือ ผู้ป่วยจะมีอาการแสบ
ยอดอกและ/หรือร่วมกับมีภาวะเรอเปรี้ยว คือมีกรด
ซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปาก
และจะเป็นมากขึ้นหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก การโน้ม
ตัวไปข้างหน้า การยกของหนัก หรือการนอนหงาย ภาวะนี้อาจ
ทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบหรือเป็นมากจนเกิดแผลรุนแรง
ถึงกับทำให้ปลายหลอดอาหารตีบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
เซลล์ของเยื่อบุหลอดอาหารได้ บางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้น
เป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ ผู้ป่วยบางรายอาจมาด้วยอาการ
ทางด้านของโรคหู คอ จมูก อาทิ ไอเรื้อรัง เสียงแหบเรื้อรัง
หรือหอบหืด เจ็บหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ หรือมีกลิ่นปาก เป็นต้น

พบได้ในเด็กหรือไม่

โรคนี้สามารถพบได้ตั้งแต่ทารกจนถึงเด็กโต
ในเด็กเล็กอาการที่ควรนึกถึง ได้แก่ อาเจียนบ่อยหลังดูดนม
โลหิตจาง น้ำหนักและการเจริญเติบโตไม่สมวัย ไอเรื้อรัง
หอบหืด ปอดอักเสบเรื้อรัง ในเด็กบางรายอาจมีปัญหาการ
หยุดหายใจขณะหลับได้
วินิจฉัยอย่างไร

โดยปกติแพทย์สามารถวินิจฉัยจากอาการดังที่กล่าว
มา โดยผู้ป่วยที่มีอาการทั้งแสบยอดอกและ/หรือเรอเปรี้ยว
(ทั้งนี้ไม่ควรมีอาการที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นโรคอื่น อาทิ น้ำหนัก
ลด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด หรือมีไข้)
แพทย์สามารถวินิจฉัยได้เลยว่า ผู้ป่วยมีภาวะกรดไหลย้อน
และให้การรักษาเบื้องต้นได้ทันที โดยจะติดตามดูอาการของ
ผู้ป่วย ในบางรายอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจค้นพิเศษ
เพิ่มเติม เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร กลืนแป้ง หรือตรวจ
วัดการบีบตัวของหลอดอาหาร และตรวจวัดความเป็นกรดด่าง
ในหลอดอาหาร ซึ่งพบว่าได้ผลแม่นยำดีที่สุดในปัจจุบัน

จะดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าเป็น
โดยทั่วไปเป้าหมายของการรักษา แพทย์จะมุ่งเน้น
ให้อาการของผู้ป่วยดีขี้น รักษาอาการอักเสบของแผลใน
หลอดอาหารและป้องกันผลแทรกซ้อน การรักษามีตั้งแต่
การเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การให้ยา การส่องกล้อง
รักษาและการผ่าตัด ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนพฤติกรรม
การดำเนินชีวิต ตั้งแต่

•หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
•หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้
หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด อาหารไขมันสูง ช็อก
โกแลต
•ระวังไม่ให้น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเกินไป
• ระวังไม่ควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อมากเกินไป
โดยเฉพาะมื้อเย็น ควรรับประทานอาหารและไม่ควรนอนทัน
ทีหลังจากนั้น 3 ชั่วโมง
• นอนตะแคงซ้าย เนื่องจากการนอนตะแคงซ้ายทำ
ให้หูรูดมีจำนวนครั้งของการคลายตัว น้อยลงและนอนหนุน
หัวเตียงให้สูงอย่างน้อย 6 นิ้ว
• ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดเกินไป
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ทำตัวใหม่แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรทำอย่างไรต่อ

ถ้าการดำเนินชีวิตเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น
จำเป็นต้องรับประทานยาร่วมด้วย

ปัจจุบันยาที่ได้ผลดีที่สุด คือ ยาลดกรดในกลุ่ม
Proton pump inhibitors ยาประเภทนี้มีประสิทธิภาพสู ง
มากในการป้องกันการเกิดอาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก
และมีประสิทธิภาพสูงมากในการสมานแผลของหลอดอาหาร
โดยที่แพทย์จะให้รับประทานยาในกลุ่มนี้เป็นเวลา 6 - 8
สัปดาห์ บางรายที่เป็นมาก อาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาเป็น
ระยะเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปี ซึ่งอาจจะมีการปรับการ
รับประทานยาเป็นแบบช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือไม่กี่วันตามอาการ
ที่มี หรือรับประทานติดต่อกันตลอดเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาควรอยู่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์ ในรายที่รับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
อาจพิจารณาการรักษาด้วยการส่องกล้องหรือผ่าตัด

โรคกรดไหลย้อน แม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงถึง
ชีวิต แต่เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย
ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ดังนั้นหากมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณ
กำลังถูก "โรคกรดไหลย้อน" คุกคาม ควรพบแพทย์เพื่อ
รับการวินิจฉัยและ รักษาต่อไป เพราะหากละเลยไม่ยอม
รักษานานๆ ไปอาจทำให้เรื้อรังกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ค้นหาโรคกรดไหลย้อนได้ที่ //www.gerdthai.com
ที่มา


Create Date : 05 มกราคม 2551
Last Update : 5 มกราคม 2551 16:05:09 น.
Counter : 9610 Pageviews.

35 comments
  
เวลาไปทำการรักษา ไม่เห็นหมอจะแนะนำอะไรเลย ถามคำถาม 2-3 ประโยค จ่ายยา กลับบ้านได้ รอตรวจเป็นชั่วโมง ตรวจไม่ถึง 5 นาที
โดย: น้อง IP: 203.146.114.180 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:17:38:17 น.
  
กระผมเป็นโรคกรดไหลย้อนเวลา2เดือนแล้วแต่ผมมีน้ำหนักตัวลดมาก
โดย: นายไพฑูรย์ เพชรคำ IP: 202.143.161.245 วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:46:16 น.
  
มีอาการคล้ายเป็นหวัด เสียงแหบ ไอเจ็บคอ ปวดแสบท้อง
ท้องเสีย อาเจียน เป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนหรือเปล่า
โดย: คุณนิ่ม IP: 202.149.123.21 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:29:34 น.
  
ของผมตอนแรกแน่นที่หน้าอก บางทีก็คอบวม แน่นท้อง
โดย: keyman IP: 58.8.135.132 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:01:06 น.
  
ผมเป็นกรดไหลย้อนมาครึ่งปีแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรดี
ไปหาหมอทีไรให้ยามาแค่ 14 เม็ดเอง(รานิทิดีน)โรงพยาบาลประกันสังคม(แย่มาก)
โดย: OEN IP: 202.91.19.194 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:22:01:16 น.
  
ดิฉันมีอาการจุกที่หน้าอกแล้วก็เหมือนแน่นท้องและก็เหมือนมีก้อนอะไรมาติดที่ลำคอ เวลาดื่มน้ำหรอืกลืนอาหารจะรู้สึกได้ค่ะ แล้วมีอาการท้องผูกร่วมด้วย แสบคอ และไอเป็นบางครั้งและเวลาตอนเย็นจะรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนค่ะ เลยไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นกรดไหลยอ้น โดยที่ไม่ถามอะไรมาก อย่างนี้เรียกกรดไหลย้อนหรอืป่าวคะ แล้วถ้ารักษาต่อไป จะหายเป็นปกติหรือป่าวคะ หรือ ต้องเป็นอย่างนี้เรือยไปคะ
โดย: Noey IP: 58.10.102.208 วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:10:02:12 น.
  
เรียนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคกรดไหลย้อน
ดิฉันกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความกังวลว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนชนิดรุนแรง ดิฉันมีน้ำเปรี้ยวที่ลำคอตลอดเวลา รู้สึกเหมือนมีก้อนจุกที่ลำคอ โดยเฉพาะเมื่อเวลาเครียดจะเป็นมากเหมือนกับจะต้องควักลูกกระเดือกทิ้ง
และดิฉันก็กังวลกับอาการนี้มาก ดิฉันทานยารักษากระเพาะมาเกือบ 10 ปีแล้ว ขณะนี้ทานยาของโรงพยา
บวลค่ายทหารมีอาการดีขึ้นแต่จะเป็นอีกเมื่อเครียดจัด
ดิฉันมีสุขนิสัยไม่ดีในการปฏิบัติตนตั้งแต่ การไม่ได้ทานอาหารมื้อเช้า ไปทำงานก็ทำด้วยความรับผิดชอบสูงจนถูกมอบหมายงานสำคัญเช่นการนำเสนองานใหญ่ๆบ่อยและดิฉันก็จะเครียดทุกครั้งกลัวงานออกมาไม่ดี บางครั้งนั่งทำงานอยู่จนถึงเที่ยงคืน ครอบครัวทำร้านมินิมาร์ทเล็กๆแต่ปิดร้านตอนเที่ยงคืน ทานข้าวเย็นประมาณ 2 ทุ่ม ดิฉันพยายามปรับเปลี่ยนนิสัย แต่ภาระงานบ้าน และงานประจำ
บีบบังคับจนไม่สามารถปฏิบัติได้ มาขณะนี้ดิฉันกลุ้มใจมาก กลัวสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับตนเองก่อนวัยอันสมควร ดิฉันยังมีลูกเล็กๆที่ต้องดูแลอีก 2 คน ขอช่วยแนะนำเพิ่มเติมในการรักษาแก่ดิฉันด้วยเถอะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง / kanjana
โดย: kanjana IP: 118.173.2.74 วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:21:36:34 น.
  
ขอแนะนำค่ะ พอดี ประมาณเดือนที่แล้วทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ไบเทคบางนาวันวิทยาศาสตร์ค่ะ
ดิฉันเป็นกรดไหลย้อนมาเกือบปี แล้ว ทานยามาตลอด ไม่หายค่ะ มีศุนย์มหาลัยรังสิตที่ทำการสอนเกี่ยวกับ การทำยาจากสมุนไพรไทย พร้อมนักเรียนแพทย์แนะนะ
ซื้อยา ชื่อ ยาธาตุบรรจบ ดิฉันซื้อมา 2 กระปุกค่ะ ดิฉันภาวนาว่าขอให้หายซักทีเพราะมันทรมานค่ะ ปรากฎว่าตอนนี้ดิฉันหายเกือบเป็นปกติแล้ว ใครสนใจอยากถามข้อมูล เพิ่มเติม sudjai@sanook.com
โดย: แขก IP: 58.9.247.181 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:19:56:07 น.
  
ผมเป็นกรดไหลย้อนมา10กว่าปีทีแรกนึกว่าเป็นโรคกระเพาะ ตอนหลังมาตรวจกับหมอหูคอจมูกถึงได้รู้ว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน ผมกินยามาปีกว่าอาการดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติ โดยผมกินกล้วยดิบคู่กับยาที่หมอสั่ง วิธีทำคือนำกล้วยน้ำหว้าดิบมาฝานบางๆนำไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำมาคั่วไฟในกะทะหรือบไมโครเวฟก็ได้ เสร็จแล้วนำไปตำในครกให้ป่นพอประมาณ กิน4มื้อคู่กับยาก่อนอาหาร ลองกินดูครับราคาถูก
โดย: tui IP: 114.128.28.139 วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:13:17:12 น.
  
ผมเป็นกรดไหลย้อนมา10กว่าปีทีแรกนึกว่าเป็นโรคกระเพาะ ตอนหลังมาตรวจกับหมอหูคอจมูกถึงได้รู้ว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน ผมกินยามาปีกว่าอาการดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติ โดยผมกินกล้วยดิบคู่กับยาที่หมอสั่ง วิธีทำคือนำกล้วยน้ำหว้าดิบมาฝานบางๆนำไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำมาคั่วไฟในกะทะหรือบไมโครเวฟก็ได้ เสร็จแล้วนำไปตำในครกให้ป่นพอประมาณ กิน4มื้อคู่กับยาก่อนอาหาร ลองกินดูครับราคาถูก
โดย: tui IP: 114.128.28.139 วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:13:18:24 น.
  
พอดีไม่แน่ใจว่าเป็นโรคกรดใหลย้อนหรือเปล่า งัยยังรบกวนผู้รู้ติดต่อมาด้วยครับ และควรพบแพทย์ที่ใหนครับ
ติดต่อที่ thanet_thanet@hotmail.com ขอบคุณมากครับ
โดย: ธเนศ IP: 61.7.178.39 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:13:30:37 น.
  
รู้สึกเหมือนมีก้อนติดในคอตลอดเวลา ตอนเย็น ๆ จะรู้สึกเจ็บตัวเองคิดว่าเกิดจากพูดมากเกินไป หรือดื่มน้ำน้อยเกินไปอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะ
ติดต่อที่ maew-green@hotmail.com
โดย: maew IP: 202.69.139.210 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:16:07:37 น.
  
มักจะมีอาการแน่นบริเวณช่วงหน้าอกแล้วก็เรอบ่อยๆ บางครั้งหายใจไม่ออกร่วมด้วยอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรคะ จะเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนหรือเปล่า
โดย: hoo IP: 118.175.161.15 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:42:55 น.
  
กลืนน้ำลายยาก เหมือนมีก้อนอยู่ตรงลำคอ แล้วก็จะไอแห้ง ๆ เหมือนจะอ๊วกออกมาเลย ยิ่งช่วงอากาศหนาวยิ่งมีอาการไอมากขึ้นกว่าเดิม เป็นมาเกือบปีแล้ว ไม่รู้ว่าจะใช่อาการของโรคนี้หรือเปล่าค่ะ
โดย: นุ่น IP: 203.114.122.27 วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:16:19:48 น.
  
อ่านแล้วได้ความรู้มากขึ้นเลยค่ะ
โดย: ปรียารัตน์ IP: 203.150.26.130 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:10:15:48 น.
  
เพิ่งไปพบแพทย์มาหมอบอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอาการทรมานมากเจ็บหน้าอกกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจและก็แน่นท้อง เรอบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาเครียด ยิ่งมีอาการก็ยิ่งเครียด ตอนนี้เพิ่งทานยาที่หมอให้มา อาการคงที่และดีขึ้นบ้างอีก 2 อาทิตย์หมอนัดอีก จะมาเล่าอาการให้ทราบครับ
โดย: โจ IP: 203.118.123.158 วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:12:44:19 น.
  
ไม่ทราบว่าคุณโจไปหาหมอที่ไหนมาคะช่วยบอกหน่อย
แล้วคุณหมอชื่ออะไรจะได้ไปหาบ้าง
โดย: บี IP: 125.25.158.248 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:17:39:26 น.
  

สวัสดีครับ
ผมรู้จักคนที่ที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อน
แต่ตอนนี้ อาการดีขึ้นมากครับ ถ้าสนใจอยากจะปรึกษาให้ติดต่อมานะครับ


เทพ
086-6278194
tep@108goodhealth.com
โดย: เทพ IP: 124.121.173.250 วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:1:21:33 น.
  
เป็นโรคกรดไหลย้อน มาเกือบ 2 ปี แล้ว. ลองทาน Nexium แล้วดีขึ้น แต่ไม่หายขาด. เป็นๆ หายๆ จนวันหนึ่งลอง search ใน internet แล้วพบว่ามีผู้ป่วยลองกินCelery (คึ่นช่ายฝรั่ง) แล้วดีขึ้น. จึงลองบ้าง กินแค่ 1ก้าน ตอนรู้สึกร้อนในท้องหรือตอนที่รู้สึกว่ากรดไหลขึ้นมาที่ยอดอก (heartburn). หายชะงักเลย. ลองดูนะไม่เสียหาย เพราะใน Celery มีสาร Alkaline ช่วยบรรเทาอาการแสบยอดอก/heartburn. ติดต่อมาได้bill_diangelo@yahoo.com
โดย: nas IP: 71.178.50.14 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:2:50:17 น.
  
เธ„เธ™เธชเธนเธ‡เธญเธฒเธขเธธ (84 เธ›เธต ) เธซเธฒเธขเธˆเธฒเธเธเธฒเธฃเน€เธ›เน‡เธ™เน‚เธฃเธ„เธเธฃเธ”เน„เธซเธฅเธขเน‰เธญเธ™ เธˆเธฒเธเธเธฒเธฃเธเธดเธ™เธชเธนเธ•เธฃเธขเธฒเธˆเธตเธ™ เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ 081-5940303 เธฃเธธเธ—
โดย: เธฃเธธเธ— IP: 61.19.88.226 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:31:08 น.
  
เรียนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคกรดไหลย้อน
กระผมกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความกังวลว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนชนิดรุนแรง กระผมมีน้ำเปรี้ยวที่ลำคอตลอดเวลา รู้สึกเหมือนมีก้อนจุกที่ลำคอ โดยเฉพาะเมื่อเวลาเครียดจะเป็นมากเหมือนกับจะต้องควักลูกกระเดือกทิ้ง
โดย: กิตติรัตน์ dos_clinic@yahoo.com IP: 124.121.122.83 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:10:04 น.
  
รูสึกร้อนที่หน้าอก ไปหาหมอที่ ร.พ แล้ว หมอบอก
ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกรดไหลย้อน
ยากทราบว่า ร.พ.อะไรที่รักษาเกี่ยวกับโรคนี้โดยเฉพาะบ้าง
โดย: อ้อมใจ วรรณมาศ IP: 124.120.96.51 วันที่: 10 มีนาคม 2552 เวลา:10:21:30 น.
  
มีอาการจุดเสียด เจ็บหน้าอก อึดอัดท้อง ท้องอืดอยู่ตลอดเวลา หายใจไม่ออก เวลาหายใจเหนื่อย มีเสมหะมาก มีอาการแสบหน้าอก ไอเวลาที่อาการเย็น เหมือนกับเป็นภูมิแพ้ และมีอาการเรอตลอดเวลา อยากจะทราบว่าเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนหรือเปล่าค่ะ
โดย: ชมพู่ IP: 198.16.13.10 วันที่: 16 มีนาคม 2552 เวลา:17:40:10 น.
  
มีอาการจุกเสียด ท้องอืดตลอดเวลา หายใจไม่ค่อยออก
บางครั้งที่เรอมากๆ จะมีอาการเจ็บหน้าอก
รู้สึกเจ็บคอบ่อยมาก+คอแดง
อยากรู้ว่าทำอย่างไรให้เรอน้อยลง
เพราะว่าหลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว
จะมีการเรอมากๆ แต่ละครั้งนานประมาณ 1-3 ชม.
รักษาด้วยการทานยามา 1 ปีกว่า
โดย: arunwisa IP: 58.10.167.177 วันที่: 9 เมษายน 2552 เวลา:13:42:26 น.
  
ตอนนี้ ดิฉันเปน โรคกรดไหลย้อนค่ะ เพิ่งไปหาหมอมา อาการมันที่เกิดขึ้นก้อคือ แสบคอมากๆ หายใจขัดๆ ตอนกลางคืน นอนไม่หลับ ใจเต้นเร็วมากๆเลย กลัวจะเปนหอบหืด จากกรรมพันธุ์ ค่ะ อยากรุ้ว่าอีกนาน มั๊ยคะ ถึงจะหาย อีกอย่างกลัวเปนหอบด้วย TT^TT
โดย: browniie IP: 202.28.27.5 วันที่: 10 เมษายน 2552 เวลา:1:58:10 น.
  
เป็นมา4ปีทำตามคำแนะนำของหมอทุกอย่างแต่ไม่ดีขึ่นทุกวันนี้หมดกำลังใจกินยานาน3ปีแล้วบางวันหายใจไม่ออกจนตัวเขียวสงสารตัวเองมากทรมารมากขอคำแนะจากผู้รู้ด้วย

โดย: ลี IP: 117.47.84.206 วันที่: 19 เมษายน 2552 เวลา:21:26:20 น.
  
ขอคำแนะนำด้วยนะคะเพิ่งไปหาหมอเมื่อวานนี้เอง แต่อาการนี้้เป็นมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่หนักเท่า 1อาทิตย์ที่ผ่านมา กำลังทานยาอยู่ แนะนำสิ่งดีๆด้วยคะ
โดย: หนิง IP: 124.120.60.204 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:12:59:58 น.
  
ไม่ทราบว่าการทานผักคื่นช่ายฝรั่ง รักษาโรคกรดไหลย้อนได้จริงหรือ หากจะลองทานดู มีวิธีการอย่างไร
ขอบคุณครับ
โดย: nirat IP: 68.104.100.90 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:5:25:29 น.
  
-ผมเป็นคนนึงที่เป็นโรคกรดไหลย้อน อาการของผมหนักมากวันแรกที่เป็นรู้สึกแน่นหน้าอก /แน่นท้อง /มีน้ำลายเหนียวๆ /อยากจะอ้วก /เรอบ่อยแต่ไม่หายแน่นหน้าอก คล้ายๆเหมือนมีก้อนน้อยติดที่ลิ้นปี่/แน่นจนขนาดหายใจไม่ออกต้องไปโรงพยายบาลให้อ๊อกซิเจน

-อยู่โรงพยาบาลได้1อาทิตย์ก็กลับมาบ้านแต่อาการก็ยังมีอยู่บ่อยๆกินยาไปได้1เดือนครึ่งก็ยังไม่ดีขึ้นมากเท่าไร น้ำหนักจาก59กิโลลดลงเหลือ46-47กิโลผมรู้สึกหดหู่ เครียด หมดเงินไปหลายหมื่นก็ยังไม่ดีขึ้น
-วันหนึ่งผมโทรไปหาญาติที่เป็นกรดไหลย้อนญาติผมเป็นก่อนผม4-5เดือนตอนนี้หายดีแล้วถึง 90-95% เค้าก็แนะนำมาว่าให้เรากินอาหารเสริมTransfer Factor plus advanced

-ผมเลยตัดสินใจลองเพราะอยู่อย่างนี้ก็ทรมานราคามันขวดละ ประมาณ 2000 กว่าบาท1กล่องมี 90 แคปซูลอยู่ที่ว่าเราจะซื้อในแบบสมาชิกหรือป่าวไม่เสียค่าสมาชิกด้วยกินมาได้1เดือนแล้วรู้สึกดีขึ้นมากอาทิตย์แรกกินคู่กับยาหมอหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินยาหมอเลยน้ำหนัก46ก็ขึ้นมาเป็น49-50แล้วนี่แค่1เดือนญาติผมบอกให้กินไปประมาณ2-3เดือนแล้วจะหายเอง
***ใครสนใจในผลิตภัณท์Transfer Factor Plus Advancedยินดีให้คำแนะนำที่086-5572095 ชัญญ์ภัส ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมโรค
ติดต่อตั้งแต่10.00 – 22.00***

โดย: ชัญญ์ภัส IP: 124.120.220.47 วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:12:28:52 น.
  
เป็นกรดไหลย้อนเหมือนกันค่ะ พอดีอาศัยอยู่ในอังกฤษ และได้ทราบว่าเป็นโรคที่คนที่นี่เป็นเยอะมาก อยากแนะนำเพื่อนๆว่าอย่าซื้อยากินเอง เพราะคุณจะพลาดโอกาสในการรักษา เพราะโรคนี้ต้องกินยาให้ครบคอร์ส อย่างน้อย 2 เดือน พวกยาลดกรดทั่วไป ช่วยไม่ได้จริงๆ ค่ะ ถ้าพอจะจ่ายไหว แนะนำยานอกจะดีที่สุด ยอมจ่ายแพงจะได้ไม่ต้องกินยาไปตลอดนะค่ะ
โดย: Amy IP: 82.36.236.139 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:2:08:53 น.
  
ใครสนใจยารับประทานแล้วหายให้ติดต่อที่อีเมล์นี้
meowchilachila@hotmail.com เราหายแล้วเป็นยาทีีดีมากๆ หายจริงไม่มีการหลอกลวง
โดย: พรพิมล IP: 75.18.173.181 วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:14:33:04 น.
  
กรดไหลย้อนระยะ 3 ตอนนี้รักษาหายขาดและไม่ต้องกินยาเลย
วิธีการรักษา
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่หมด ในระยะแรกกินอาหารที่ย่อยง่ายมาก ๆ
2. นั่งสมาธิวันละ 15 นาทีหรือมากกว่านั้นเพราะโรคนี้เกิดจากความเครียด
3. การกินยาร่วมด้วย
1. ให้เริ่มกิน ยา PREVACID FDT 30 mg หรือ Nexium 20 mg เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (วันละ 1 เม็ด เมื่อตื่นนอนใหม่ ๆ เลย และถ้าเป็นมากให้กินก่อนนอน 1 เม็ด ทุกวัน)
2. เสริมเตียงนอนให้หัวเตียงสูงขึ้น 6-8 นิ้ว เพราะกรดจะขึ้นคอประจำตอนหลังเที่ยงคืน
3. กรณีที่ปวดท้องให้กินยาแก้ปวดร่วมด้วยก็ได้
4. ให้กิน Gaviscon ป้องกันกรดไหลย้อน มันก็ช่วยได้กรณีท้องอืด แต่ให้กินก่อนอาหารนะ
5. มีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่กินพร้อมกับยา นะ ชื่อพลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า กระปุกสีน้ำเงิน ( 4LIFE TRANSFER FACTOR FORMULA)
แต่ราคาแพงนะ มีขายที่เดียวเป็นของบริษัท 4 ไลฟ์ ต้องกระปุกสีน้ำเงินเท่านั้น เพราะมันจะไปเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น เพราะร่างกายเราอ่อนแอมาก กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ทำให้ภูมิมันต่ำลงก็เท่านั้น

ใช้เวลาในการรักษาจริงจัง หายขาดเลย ไม่มีพึงยาเลย ประมาณ เดือนแรกก็จะเริ่มเห็นผล แต่ของเราประมาณ 2 เดือน สำหรับกรดไหลย้อนระยะ 3
(ขอให้โชคดีนะค่ะ)
อยากสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่เบอร์ 0816260240
โดย: อรวรรณ IP: 115.67.4.15 วันที่: 18 ธันวาคม 2553 เวลา:15:47:43 น.
  
ขายยา Nexium 20 mg 1 กล่อง 14 เม็ด 700 บาท
สนใจ โทรติดต่อ 081-560-9882

ที่ขายเพราะ ซื้อผิดคะ คิดว่าเป็นยาโรคกระเพาะ แต่จริงๆเปงยาแก้โรคกรดไหลย้อน

ราคาจริงๆ1000กว่าบาทคะ แต่ขาย700 ของแท้แน่นอนคะ เพราะตอนแรกเราจะซื้อมากินเอง
โดย: nan IP: 110.169.231.240 วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:58:13 น.
  
เป็นกรดไหลย้อนมา 9ปี เปนๆๆหายๆๆมาตลอด ช่วงนี้อาการกำเริบเพราะเลิกงานดึกกว่าจะกลับถึงบ้านทานข้าวก้อสี่ทุ่มกว่า ทานแล้วก้อนอน จิงๆๆโรคนี้ไม่ต้องทานยาตลอดก้อได้ค่ะ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพราะปกติก้อไม่ทานยา แต่จามีอาการทุกครั้งที่กินแล้วก้อนอน รึเครียดมากกๆๆค่ะ ช่วงนี้เลยต้องกลับมาทานยาสักพัก พออาการดีขึ้นก้อไม่ทานยา แค่ระวังอาหารแล้วก้อพฤติกรรมกินแล้วก้อนอนเลยค่ะ
โดย: por IP: 115.67.129.253 วันที่: 16 กันยายน 2555 เวลา:23:09:30 น.
  
เป็นกรดไหลย้อนค่ะตอนนี้ทานยามา1อาทิตยอาการดีขึ้นภายใน5วันพอวันรุ่งขึ้นอยากทานลาบมากเห็นว่าอาการจุกที่คอค่อยหายไปและไม่รู้สึกแสบลิ้นแล้วเลยไปซื้อลาบมาทานพอตอนเย็นๆรู้สึกอึดอัดและแสบลิ้นตอนกลางคืนนอนแล้วตกใจตื่นเพราะรู้สึกเจ็บที่หน้าอกจนวันรุ่งขึ้นแสบลิ้นและเจ็บหน่้าอกตลอดเลยแสดงว่าโรคนี้ทานเผ็ดไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้ก็ทานยาตามที่หมอจัดอยู่ตลอดเข็ดเลยค่ะไม่กล้าทานเผ็ดอีกแล้ว
โดย: ปู IP: 27.55.192.137 วันที่: 27 สิงหาคม 2556 เวลา:20:02:52 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

sopheamai
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]มกราคม 2551

 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
5 มกราคม 2551