หนังสือเตรียมสอบราชการไทย *จำหน่ายแนวข้อสอบราชการไทย *รวบรวมจากทีมงานวิชาการมืออาชีพ *เนื้อหาตรงประเด็นกับเรื่องที่ออกข้อสอบ
space
space
space
space

แนวข้อสอบตำแหน่ง ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2563 มาแล้วครับ สดๆ ร้อน รีบมาดูเนื้อหาการสอบเลย

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบรรจุข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 908 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา
- ระดับปริญญาโท 3 อัตรา
- ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา
2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.rtaf-recruit.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศรับสมัครที่นี่ คลิ๊ก
รายละเอียดแนวข้อสอบกลุ่ม คลิ๊กด้านล่าง
แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-01 อาจารย์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
7 วิชาความสามารถทั่วไป (อนุกรม)
8 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (ความสามารถทางด้านตัวเลข)
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-02 อาจารย์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
7 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10 แนวข้อสอบระบบปฏิบัติการ
11 ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
12 ถาม – ตอบ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-03 อาจารย์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความหมายและความเป็นมาของท่าอากาศยาน
7 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
8 ส่วนประกอบหลักของอากาศยาน
9 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงอากาศยาน
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-04 นายทหารเทคนิค,วิศวกร ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบ-กลศาสตร์วิศวกรรม
7 แนวข้อสอบกลศาสตร์
8 ระบบการทำความเย็น
9 ถาม - ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
10 ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุวิศวกรรม
11 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-05 นายทหารซ่อมบำรุง , นายทหารเทคนิค , วิศวกร ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า + แนวข้อสอบ
7 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
8 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
9 พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
10 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
11 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-06 ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
7 การวิเคราะห์โครงสร้าง
8 ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
9 การประมาณราคาก่อสร้าง
10 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
12 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-07 นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
8 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
9 ถาม -ตอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10 แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-08 นายทหารแปลความภาพถ่าย ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7 การฉายภาพแผนที่และระบบพิกัด UTM
8 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-10 นายทหารวิทยาศาสตร์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
7 ถาม-ตอบ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
9 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-11 นายทหารบัญชี ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
7 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
9 การวิเคราะห์งบการเงิน
10 การจัดทำงบการเงินและงบประมาณ
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-12 นายทหารบรรณารักษ์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
7 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
9 การวิเคราะห์งบการเงิน
10 การจัดทำงบการเงินและงบประมาณ
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-13 อนุศาสนาจารย์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
7 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
8 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
9 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
10 แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม
11 แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-14 อาจารย์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
7 การใช้ภาษาแนวข้อสอบ
8 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
9 ข้อสอบวิชาภาษาไทย
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-15 ครูภาษา ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-16 นายทหารข่าว ,นายทหารควบคุมการบริหารข้อมูลสินทรัพย์
นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา,นายทหารแผนและโครงการ, นายทหารสัญญา,
รองหัวหน้าฝ่ายเอกสารเทคนิคและห้องสมุด ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
6 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-17 นายทหารพระธรรมนูญ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ฉบับที่ 20)
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
9 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
10 แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
11 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-18 นายทหารสันทัดงาน นายทหารบริการโลหิต ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
7 ระบบภูมิคุ้มกัน
8 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
9 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
10 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
11 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
12 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-19 นายทหารรังสีเทคนิค ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
7 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
8 การใช้รังสีทางการแพทย์
9 การป้องกันอันตรายจากรังสี
10 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี ชุดที่  1
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี ชุดที่ 2
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-20 นายทหารจิตวิทยาคลินิก ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด
7 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
9 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
10 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ?
11 แนวข้อสอบเจิตวิทยา
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-22 นายทหารสันทัดงาน ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ)
7 ถาม - ตอบ วิชาเวชกรรมไทย
8 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
9 แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-23 นายทหารโภชนาการ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
7 การประเมินภาวะโภชนาการ
8 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
9 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
10 เคมีอาหาร
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม DOF-24 นายทหารสังคมสงเคราะห์ ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
7 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
8 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
9 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
10 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ.

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-01 เจ้าหน้าที่สันทัดงาน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
7 แนวทางการดำเนินนงานทันตสาธารณสุข
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-02 เจ้าหน้าที่เขียนแบบและประมาณราคา กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
7 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
8 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 การประมาณราคาก่อสร้าง
10 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-03 เจ้าหน้าที่ที่ดิน  กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ถาม -ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
7 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
8 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
9 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-04 เจ้าหน้าที่ควบคุมยา กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
7 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
8 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
9 ถาม - ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
10 แนวข้อสอบเภสัชกร
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-06 เจ้าหน้าที่ลำเลียง กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
7 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ
9 ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
10 ถาม-ตอบ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน?
11 แนวข้อสอบการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
12 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-07 เจ้าหน้าที่แบบแผน ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างเครื่องปรับอากาศ ,ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า ,ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
7 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
8 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
9 แนวข้อสอบเขียนแบบ
10 การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
11 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
12 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

กลุ่ม NCO-08 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
8 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
9 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-09 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
7 การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
8 ข้อสอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย
9 โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
10 การออกแบบอาคารและองค์ประกอบต่างๆ
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-10 ช่างโยธา กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบเขียนแบบ
8 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
10 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
11 การประมาณราคาก่อสร้าง
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-11 เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง ,ช่างจักรกล กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
7 แนวข้อสอบกลศาสตร์
8 ถาม - ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
9 ระบบการทำความเย็น
10 ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-12 พลขับรถ ,พลขับ ,พลขับรถดับเพลิง ,ช่างยานพาหนะ กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
7 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
8 ถาม - ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
9 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-13 เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล ,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
10 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-14 เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
7 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
8 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-15 เจ้าหน้าที่บุคลากร ,เสมียนการเงิน ,เสมียนงบประมาณ กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-16 เจ้าหน้าที่สูทกรรม ,เจ้าหน้าที่เกียกกาย ,โภชนาการ กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
7 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร
8 ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค
9 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-17 เจ้าหน้าที่กำลังพล ,เจ้าหน้าที่คลัง ,เจ้าหน้าที่พัสดุ ,เสมียน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
6 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม NCO-18 เจ้าหน้าที่สันทัดงาน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
8 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ
9 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
10 ถาม-ตอบ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน?
11 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม GENCO-01 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ,เจ้าหน้าที่พัสดุ ,ช่างเครื่องวัด กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
10 แนวข้อสอบวงจรดิจิตอล
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม GENCO-02 ช่างไฟฟ้า กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)
8 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
9 การประมาณราคาก่อสร้าง
10 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
11 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
12 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม GENCO-03 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เรื่องการอุตสาหกรรม
7 ความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเชื่อม
8 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
MP3-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบกลุ่ม GENCO-06 เจ้าหน้าที่กำลังพล ,เสมียน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
6 แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


Create Date : 25 มกราคม 2563
Last Update : 26 มกราคม 2563 15:46:48 น. 0 comments
Counter : 80 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 5585962
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 5585962's blog to your web]
space
space
space
space
space