Web Blog นี้เป็น Mirror Blog Site (เว็บสำรอง)
อ่านเว็บหลักได้ที่ ==> "คลิก - SmartMathsTutor.Blogspot"
-------------------------------------------------------------------------------------SmartMathsTutor (กิ๊ก)
เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ติวคณิตให้เก่งคิด กับติวเตอร์กิ๊ก
วิธีสอนของกิ๊ก เหมาะสำหรับ ใครก็ได้ที่ต้องการเก่งคิด และ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง...จนคิดเก่ง
เรียนเลขไม่น่าเบื่อ สอนสนุกเหมือนเล่นเกม
---------------------------------------------------------------------
        วิทยากรอิสระ(ติวเตอร์) รับบรรยาย ติว สอนคณิตศาสตร์ ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE) โจทย์ปัญหาเชาวน์ โจทย์พัฒนา IQ เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด มี mind map ในการจดจำแบบนักวิทยาศาสตร์ มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

                                             1. Home - สารบัญบทเรียน        2. รู้จักกับกิ๊ก - ประวัติ                 3. รายละเอียดการติว      4. Concept วิธีสอน                                                           

         5. กิ๊กสอนอะไรได้บ้าง              6. บอกเล่าประสบการณ์สอน       7. คำติ-ชมจากผู้เรียน      8. อัตราค่าสอน และ เบอร์ติดต่อ

Last Update 30/December/2013
เว็บนี้แสดงผลได้ดีที่สุดในความละเอียดที่ 1,920 * 1,080 ด้วย Google Chrome Browser บนระบบปฏิบัติการ Window for ComputerWeb Blog นี้เป็น Mirror Blog Site (เว็บสำรอง)
สนใจติว หรือ อ่านบทเรียนคณิตศาสตร์ได้ที่ 
==> "คลิก - SmartMathsTutor.Blogspot"
-------------------------------------------------------------------------------------

1. เกี่ยวกับ กิ๊ก SmartMathsTutor, ประวัติ ฯลฯ

SmartMathsTutor (กิ๊ก)
"เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด"


-------------------------------------------------------------

Brand เดิม (สอนมัธยม)

ติวคณิตให้เก่งคิด กับ ติวเตอร์กิ๊ก
“สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้”

          อยากให้น้องอ่านบทความที่พี่ตั้งใจเขียนทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่อง "หมดอนาคต... หากไม่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย" และ "ไม่มีคำว่าสาย... สำหรับคนที่อยากเก่ง" พี่รักทุกคน อยากให้ตั้งใจเรียน ขยัน พัฒนาตัวเอง เป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่งของคุณพ่อคุณแม่ "ทุกคนเก่งขึ้นได้ หากรู้วิธี(เรียน)เก่ง และ พยายาม บากบั่น ไม่ยอมแพ้" พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนขยัน.....จนประสบความสำเร็จครับ :)


-------------------------------------------------------------

Update ล่าสุด 21/12/2556

ประวัติ กิ๊ก - SmartMathsTutor

          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากสมัยเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อนร่วมชั้นหลายคนเรียนไม่เข้าใจ กิ๊กจึงต้องช่วยติวเพื่อนๆในหลายๆวิชา จากการติวนั้นทำให้กิ๊กรู้จักการสอนและรักงานสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

          ด้วยความสนใจในคณิตศาสตร์ ประกอบกับปัญหาสุขภาพ และ ความเครียดจากการทำงานอย่างรีบเร่ง จึงต้องลาออกจากงานประจำ เมื่อมีเวลาคิดทบทวน จึงหันมาสนใจงานสอนหนังสือที่ชอบ และเริ่มติวคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมต้น – ปลาย, คอร์สสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และ สอบเข้าปริญญาตรี ตั้งแต่ปลายปี 2550 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยให้น้องๆเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น มีวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาโจทย์ที่ดีขึ้น สามารถทำโจทย์ข้อสอบ และ อ่านหนังสือทบทวนต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ ผลการเรียนก็ดีขึ้น และ สอบเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ

          จนเมื่อปลายปี 2551 มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องไบร์ท (ผู้ชาย) ได้โทรติดต่อให้มาติวข้อสอบเลข GMAT (Quantitative GMAT) เพื่อเรียนต่อปริญญาโท MBA ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) หลังจากติดตามข้อมูลวิธีสอน และ ผลงานการสอนน้องๆชั้นมัธยมบนเว็บไซต์กิ๊ก ตอนแรกกิ๊กปฏิเสธ เพราะ ตัวกิ๊กเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ และ ยังไม่เคยเห็นข้อสอบ GMAT มาก่อน แต่น้องไบร์ทบอกว่ากิ๊กสอนได้ ช่วงแรกน้องไบร์ทจึงแปลโจทย์ให้ฟัง เมื่อได้สอนข้อสอบ GMAT แล้ว กิ๊กพบว่า ข้อสอบเป็นแนวคิดวิเคราะห์ เชาวน์คณิตคิดเลขเร็ว ไม่สามารถจำวิธีคิดไปสอบได้ ตัวโจทย์มีความหลากหลาย ต้องเข้าใจขั้นสูง มีมุมมองรอบด้าน และ ตีโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย ทำให้กิ๊กชอบโจทย์ข้อสอบนี้มาก เพราะนอกจากข้อสอบจะไม่กำกวมแล้ว ยังออกแบบมาเพื่อให้สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีที่เร็วที่สุด ซึ่งต้องมีจินตนาการ การตีโจทย์เป็นภาพ การออกแบบวิธีแก้ปัญหา และ คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ กิ๊กชอบสอนข้อสอบแนว GMAT นี้มากกว่า เพราะ เป็นโจทย์ฝึกคิดเช่นเดียวกับเกมฝึกสมอง หรือ แบบทดสอบ I.Q. และที่สำคัญ ช่วยพัฒนาวิธีเรียนรู้ให้ผู้เรียนจดจำสูตร รวมทั้งตัวเลขอย่างเป็น Mind Map จนไปถึงสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีตรรกะ จินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้

          แนวการสอนของกิ๊ก เน้นพัฒนาวิธีเรียนรู้ แก้จุดอ่อน พร้อมเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และเสริมเทคนิควิธีคิดลัดให้กับผู้เรียน ไม่เพียงแต่ผู้ที่ตีโจทย์ไม่ได้ แต่รวมไปถึงผู้ที่คิดช้า ตอบผิด เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น ซึ่งวิธีนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องขยัน พัฒนาตัวเอง อ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัด และถ้าหากยังไม่เข้าใจ ทำโจทย์บางข้อไม่ได้ ก็ควรซักถาม-พูดคุยในสิ่งที่ตนเองยังไม่เข้าใจทันที

          ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จากคะแนนสอบ Quantitative GMAT ของน้องไบร์ทเดิมอยู่ที่ 29 คะแนน (เต็ม 60 คะแนน) ก็เพิ่มเป็น 42 คะแนน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่ม (Percentage Increase) 44.83% จึงทำให้กิ๊กมั่นใจในการสอนข้อสอบเชาวน์คณิตแนว GMAT, GRE และ รับสอนคอร์สสอบเข้าปริญญาโท-เอก คณิตศาสตร์ GMAT, GRE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันยังสอนอะไรอีก

          เมื่อปลายปี 2554 ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse) ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ได้โทรติดต่อมา เพื่อให้กิ๊กสอนคณิตศาสตร์ให้กับพนักงานในองค์กร โดยเจอข้อมูลกิ๊กบนเว็บไซต์ และ สนใจวิธีสอนของกิ๊กที่สอนวิธีคิดให้กับผู้เรียน หลังจากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา และ พิจารณาการสอนของกิ๊กแล้ว กิ๊กก็เริ่มงานสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรประจำทุกปีให้กับพนักงานบริษัท Tesco Lotus ตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา

อาจารย์พิเศษสอนประจำบริษัท

     1. สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับพนักงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ที่ Tesco Academy สำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 1
          2555 – ปัจจุบัน
               1.1 Course – คณิตศาสตร์เพิ่มศักยภาพความถนัดทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางธุรกิจ แนวข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ สอนให้กับพนักงานเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ
                         26 / April / 2012 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ
10 คน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 37 คน
                        11 / June / 2013 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ 20 - 25 คน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 93 คน

               1.2 Course - Become brilliant at number in Numerical Aptitude (Numerical Reasoning Test, Data Interpretation Test) ซึ่งเป็นข้อสอบคณิตคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แนวคณิตคิดเลขเร็ว และ เชาวน์คณิต เป็นข้อสอบที่ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดเวลาทำข้อสอบไม่เกินข้อละ 1 นาที สอนให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ (Manager)
                         26 / January / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวน 1 กลุ่ม รวม 8
คน
                         22 / November / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 10 คน จำนวน 2 กลุ่ม รวม 16
คน
                         03 / July / 2013 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 15 คน จำนวน 5 กลุ่ม รวม 71
คน
               1.3 นอกจาก Course ดังกล่าว ยังสอนพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) เป็นรายบุคคลด้วย

          สำหรับบริษัทที่สนใจพัฒนาบุคลากรในด้านความสามารถทางการคำนวณ การให้เหตุผลทางตัวเลข (Numerical Reasoning) ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และ การตีความข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หรือ แบบทดสอบ I.Q., เกมปริศนา, ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กร สามารถพูดคุยหลักสูตร แนวทางการสอน และ เนื้อหาที่ใช้สอนก่อนได้.....ด้วยความยินดีครับ
 

Create Date : 21 มิถุนายน 2555   
Last Update : 7 มกราคม 2557 13:43:02 น.   
Counter : 521 Pageviews.  

2. GMAT, GRE : เรื่องควรรู้ จากประสบการณ์ติว เขียนขึ้นจากใจ โดย SmartMathsTutor (กิ๊ก)$เรื่องควรรู้ (GMAT, GRE) เขียนขึ้นจากใจโดยพี่กิ๊ก -$

3.
4. 
5.
6. 

 

Create Date : 21 มิถุนายน 2555   
Last Update : 4 เมษายน 2556 14:30:32 น.   
Counter : 513 Pageviews.  

3. เนื้อหาบทเรียน GMAT, GRE : สอนอย่างไร เข้าใจอย่างไร ก็เขียนอย่างนั้น โดย กิ๊ก (SmartMathsTutor)

SmartMathsTutor (กิ๊ก)
เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
11111111111111111111111111111111111111111111111111

$-  Basic Math Review เขียนโดยพี่กิ๊ก -$
$- แบบฝึกหัด Math Review เขียนโดยพี่กิ๊ก -$

A. ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ควรจำใน GMAT, GRE

SmartMathsTutor (กิ๊ก)
เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
22222222222222222222222222222222222222222222222222

$Concept Math Review เขียนโดยพี่กิ๊ก -$

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Fast Math Tricks : Multiplication & Division
7. 
8. Equations and Two Linear Equations

$- แบบฝึกหัด Math Review เขียนโดยพี่กิ๊ก -$

A. 
B. 
 

Create Date : 21 มิถุนายน 2555   
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2556 12:01:16 น.   
Counter : 526 Pageviews.  

4. คณิตศาสตร์เบื้องต้นพื้นฐานสำหรับทุกคน นักเรียนมัธยมต้น ถึง สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท เอก

SmartMathsTutor (กิ๊ก)
เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

11111111111111111111111111111111111111111111111111


$ คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับทุกคน -$
$#
เขียนโดยพี่กิ๊ก #$

1. 2 + 3 * 6 = เท่าไร? คำตอบไม่ใช่ 30 นะครับ

2. เทคนิคคูณหารเลขเร็ว, พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับทุกคน

3. 1,536 กับ 1,653 หรือ 6,135 เลขไหนบ้างหารด้วย 3 ลงตัว, มีวิธีคิดอย่างไร

4. วิธีใช้กฎการหารเลขลงตัว (Divisibility Rules)

5. ให้เวลาคิด 5 วินาทีถามว่า "อะไรคูณกันได้ 1,800 ?"

6. 24 มีตัวประกอบทั้งหมด คือ 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24 แล้ว 1,800 ล่ะ ลองคิดดู

7. วิธีแยกตัวประกอบ (สารบัญ - ถ้าอ่านทั้งหมด แล้วจะเข้าใจ)

     7.1 วิธีคูณผลบวกเช่น (2 + 3) * (4 + 5) = ???

     7.2 สูตรพหุนามที่ต้องจดจำทั้งหมด 7 สูตร (GMAT, GRE)

     7.3 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับ Real Concept - Basic - 1

     7.4 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับ Real Concept - Basic - 2

     7.5 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับ Real Concept - Basic - 3

     7.6 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept- Medium - 1

     7.7 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept- Medium - 2

     7.8 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept- Medium - 3

     7.9 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept -Advance -1

     7.10 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept -Advance - 2

     7.11 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept -Advance - 3

     7.12 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept -Advance - 4 (End)

     7.13 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับสูตร โดยละเอียด

     7.14 แบบฝึกหัดลับสมอง สมการกำลังสองพร้อมเฉลย2222222222222222222222222222222222222222222222222$- Absolute Value -$
(สำหรับ GMAT, GRE)33333333333333333333333333333333333333333333333333$- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (G.C.D, L.C.M.) -$
(สำหรับ GMAT, GRE)4444444444444444444444444444444444444444444444444

55555555555555555555555555555555555555555555555555

4444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444


$- TEMP -$

1. 
2.
3.
4. 
5.
6. 

 

Create Date : 21 มิถุนายน 2555   
Last Update : 13 สิงหาคม 2556 14:26:51 น.   
Counter : 1648 Pageviews.  

5. บทความอื่นๆ เขียนโดย SmartMathsTutor (กิ๊ก) GMAT, GRE Tutor


ยินดีเสมอครับ
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111

$ก. แนะนำหนังสือพัฒนาสมอง IQ, Logic ฯลฯ -$
$เขียนโดยพี่กิ๊ก -$


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
22222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222

$-  ข. บทความอื่นๆ เขียนโดยพี่กิ๊ก -$
33333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333

$- ค. วิธีเก่งภาษาอังกฤษ เขียนโดยพี่กิ๊ก -$


44444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444

$Concept Math Review เขียนโดยพี่กิ๊ก -$

1. TEMP
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

$-แบบฝึกหัด Math Review เขียนโดยพี่กิ๊ก-$

A. 
B. 
ยินดีเสมอครับ
กิ๊ก


$- TEMP -$

1. 
2. 
3.
4. 
5.
6. 

 

Create Date : 21 มิถุนายน 2555   
Last Update : 14 ธันวาคม 2556 14:38:07 น.   
Counter : 372 Pageviews.  


smartmaths
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

SmartMathsTutor (กิ๊ก)
$$ ---- Slogan ---- $$
"เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด"
เพราะความคิดสร้างสรรค์ คือ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้
(ที่มา: สสส)ติวคณิตให้เก่งคิด กับ ติวเตอร์กิ๊ก
ติว GMAT, GRE, เชาวน์คณิต คิดเลขเร็ว,
เกมปริศนาท้าไอคิว (IQ) ฯลฯ
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ วิธีคิด ฯลฯ==> กิ๊กชอบโจทย์เลข GMAT, GRE มาก เป็นโจทย์ที่สมบรูณ์แบบ เป็นคำถามที่ไม่กำกวม ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหา เพราะสามารถคิดแก้ปัญหาได้หลายวิธี (บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่เร็วที่สุด คือ วิธีที่ดีที่สุด) เหมาะที่จะคิดเป็นภาพ เหมาะที่จะฝึกให้เกิด Idea, จินตนาการสร้างสรรค์ และ ความคิดนอกกรอบ

==> โจทย์คณิตศาสตร์ GMAT, GRE สำหรับกิ๊ก มันคือ โจทย์เชาวน์คณิตที่เหมาะสำหรับพัฒนา I.Q., พัฒนาวิธีเรียนรู้, พัฒนาตรรกะ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงวิธีสอนของกิ๊ก

==> เน้นให้เข้าใจเลขระดับสูงเชิงจินตนาการ โดยยกตัวอย่าง จำลองสถานการณ์ ทำการทดลองเชิงปฎิบัติ จนผู้เรียนคิด สังเกต จดจำ และสรุปเป็นองค์ความรู้, ทฤษฎี, Concept ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจึงเข้าใจ เหมือนอย่างเจ้าของทฤษฎี และ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี, Concept ได้อย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ


“Common Sense is Not So Common.”
(โดย Voltaire - 1764)


“Imagination is more important
than knowledge.
”

(โดย Albert Einstein - 1931)
จุดประสงค์การสอนของกิ๊ก
แนวทางการสอน, Concept การสอน


1. สอนให้ผู้เรียนคิดแบบ Logic common sense
2. สอนให้ผู้เรียนรู้จักบริหารข้อมูล และสูตร(เครื่องมือ)ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารข้อมูลและเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
3. สอนให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
4. สอนให้ผู้เรียนออกแบบการแก้ปัญหาเป็น
5. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา
6. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ
7. ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
8. สอนให้ผู้เรียน คิดเชื่อมโยงคณิตศาสตร์(และสิ่งต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ฯลฯ)เข้ากับชีวิตประจำวัน
9. แนะวิธีเรียนรู้ วิธีอ่านหนังสือ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเอง
วิธีสอนของกิ๊ก เหมาะสำหรับ
ใครก็ได้ที่ต้องการเก่งคิด
และ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง...จนคิดเก่ง

เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้
(ที่มา: สสส)

-----------------------------------------

สอนอย่างไร...ก็เขียนอย่างนั้น

          ความรู้ที่กิ๊กแบ่งปันเขียนขึ้นจากประสบการณ์สอน ขอให้อ่านตามทุกบรรทัด คิดตามทุกประโยคเสมือนว่ากำลังฟังกิ๊กติว หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน วาดรูป ตีตารางตามเหมือนเรียนอยู่ในห้อง โดยเฉพาะเรื่องพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องฝึกฝนจนทำได้คล่องเหมือนการพูดคุย เช่น วิธีหา ห.ร.ม., ค.ร.น., เทคนิคการแยกตัวประกอบ, เซต ฯลฯ ให้นำโจทย์แบบฝึกหัดมาทำตามที่กิ๊กสอน ก็จะเข้าใจมากขึ้น

-----------------------------------------

ทำไมจึงอยากแชร์ความรู้

          ย้อนไปสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ทยังไม่แพร่หลาย แหล่งข้อมูลความรู้ถูกรวบรวมอยู่ในรูปหนังสือเท่านั้น  สมัยนั้นกว่ากิ๊กจะหาหนังสือมาอ่าน เพื่อทำการบ้าน  เขียนเรียงความทำรายงาน  หรือ เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้น  ก็ลำบาก เพราะกว่าจะเจอหนังสือที่อธิบายให้เราเข้าใจได้สักเล่ม ก็ใช้เวลาเลือกหนังสือ อ่านเนื้อหารวม 2 ชั่วโมง

          แต่ในยุคปัจจุบันนี้ สื่ออินเตอร์เน็ทรวมถึง Social Network มีบทบาทช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย  เราสามารถค้นข้อมูลผ่านโปรแกรมค้นหา (Search engine) ได้ทันที  ดังนั้นกิ๊กจึงตั้งใจที่จะแชร์ความรู้ เขียนบทเรียนคณิตศาสตร์ เล่าประสบการณ์ไว้ให้ทุกคนอ่าน เพื่อทุกคนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ และ ไม่เสียเวลาในการพัฒนาตัวเอง ขอบคุณครับ...กิ๊ก

Like Me...Facebook Page

Line ID : SmartMathsTutor

-----------------------------------------

เบอร์โทรติดต่อพี่กิ๊ก SmartMathsTutor
 
ยินดีเสมอครับ
SmartMathsTutor (กิ๊ก)บทความน่าอ่าน เขียนขึ้นจากใจ

1. หมดอนาคต...หากไม่เตรียมตัวสอบ
2. ไม่มีคำว่าสาย…สำหรับคนที่อยากเก่ง
3. อ่านอะไร...พัฒนาทักษะทางภาษา

-----------------------------------------

        บทความที่ปรากฏทั้งหมดในบล็อกนี้ เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (มาตรา 15 และ 27) หากท่านต้องการจะนำบทความในเชิงความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือ เพื่อการอ้างอิง โปรดให้ credit และ ใส่ link อ้างอิงตามความเหมาะสม

-----------------------------------------

   
New Comments
[Add smartmaths's blog to your web]