ไปเที่ยวกันดีมะ
Group Blog
 
All blogs
 
สบายดี ประเทดลาว 2 ยังอยู่ในกำแพงนครค่ะ

ยังอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นะคะ เวียงจัน” หมายว่า เป็นเมือง แห่งดวงเดือน ตัวเมืองเวียงจันทร์นี่เราเรียกว่ากำแพงนครค่ะ เป็นเมืองหลวงของแขงเวียงจันทร์ รถที่อยู่ที่นี่ทะเบียนรถจะเขียนว่ากำแพงนครค่ะ

ส่วนเมืองวังเวียงที่เราจะเดินทางต่อไปชื่อเมืองวังเวียงแต่อยู่ในแขวงเวียงจันทร์ค่ะ ทะเบียนรถจะเป็นเวียงจันทร์

ตอนนี้เราจะเดินทางไปวัดสีสะเกดกันค่ะ ประตูทางเข้านะคะ

ที่นี่เป็นสถานตามป้ายนะคะ ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะ

เมื่อเข้าไปข้างในนะคะ จะมีเอ่อเรียกว่าอะไรดีนะ รายล้อมอุโบสถอยู่

ซึ่งมีพระพุทธรูปมากมายประดิษฐานอยู่รายล้อมอุโบสถ

มีเยอะมากค่ะ


สิมคืออุโบสถหรือโบสถ์ค่ะ
นี่เป็นรูปธาตุในวัดสีสะเกดค่ะ

หลังจากนั้นเราก็ไปแหกตากันที่ประตูชัยค่ะ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเยอะมาก อ้อ แหกตาหมายถึงถ่ายรูปค่ะ ถ่ายรูปหมู่ก็เรียกแหกตาสามัคคี

ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้ ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงครามในอินโดจีนเสียก่อน จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย บันไดวันให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ บนยอดของประตูชัยอีกด้วย ตลอดบันไดวนของประตูชัยจะแบ่งออกเป็นชั้นๆ ซึ่งแต่ละชั้นจะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ทุกวัน
สถานที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทน์
ค่าเข้าชม ผ่านประตูคนละ 2,000 กีบ
เปิดเวลาเปิดเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ป้ายอธิบายประตูชัย

ยอดประตูชัยขึ้นไปข้างบนได้ค่ะมีบันได
ถ้าจะขึ้นต้องเสียค่าปี้ด้วยค่ะ ปี้คือค่าตั๋วค่ะ เข้าชมสถานที่ต่างๆ ต้องเสียค่าปี้ทั้งน้านน

น้ำพุหน้าประตูชัย เป็นน้ำพุที่เต้นตามเสียงดนตรี โดยรัฐบาลจีน เป็นผู้สร้างให้ ปิดเปิดเป็นเวลา(หมายถึงเปิดเป็นบางเวลา)

อันนี้เป็นรัฐสภาที่กำลังก่อสร้างของลาว

ก่อนออกจากเวียงจันทร์เราไปที่พระธาตุหลวงกันค่ะ
พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย พระธาตุหลวงแห่งนี้ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญญาลักษณ์ประจำชาติและยังแทนความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศลาวอีกด้วย พระธาตุนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 พระธาตุองค์นี้มีรูปทรงที่ไม่เหมือนกับองค์อื่นๆ เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร
• ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุองค์นี้ได้สร้างในสมัยพุทธศักราชที่ 236 โดยมีพระภิกษุลาวจำนวน 5 รูปเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และได้อันเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามายังนครเวียงจันทน์ด้วย ต่อมาด้ำกราบทูลพระยาจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้านครเวียงจันทน์ในสมัยนั้น ให้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเพื่อให้ชาวลาวได้กราบไหว้ กล่าวไว้ว่า พระธาตุองค์เดิมนั้นสร้างด้วยหินเป็นทรงโอคว่ำ มีการก่อกำแพงล้อมรอบเอาไว้ทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีความกว้าง 10 เมตร หนา 4 เมตร และสูง 9 เมตร เชื่อกันว่าพระธาตุที่เห็นในปัจจุบันสร้างครอบองค์เดิม ซึ่งต่อมาสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ ตามดำริของพระราชบิดา คือพระเจ้าโพธิสาร จากนั้นทรงมีพระบัญชา ให้ทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ณ บริเวณที่เคยเป็นเทวสถานเก่าของขอมโดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2109 และหลังจากสร้างพระธาตุหลวงได้โปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นล้อมรอบพระธาตุไว้ทั้งสี่ทิศด้วย แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสองแห่งด้วยกันคือ วัดพระธาตุหลวงเหนือและวัดพระธาตุหลวงใต้
• ในปัจจุบัน พระธาตุหลวงมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ เพราะมีการสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมรอบองค์พระธาตุไว้ พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด สำหรับประตูทางเข้านั้นเป็นประตูไม้บานใหญ่ ลงรักสีแดงไว้ทั้งหมด นอกจากนี้รอบๆองค์พระธาตุใหญ่ยังมีเจดีย์บริวารล้อมรอบอยู่โดยรอบอีหลายองค์ เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะเห็นสัญลักษณ์หนึ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาแห่งนี้ปรากฏอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักพญานาค พระพุทธรูปปิดทองลายกลีบบัวประดับอยู่บนฐานปักษ์ และถัดจากประตูทางเข้าใหญ่ประมาณ 100 เมตรจะแลเห็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบวางพาดไว้บนพระเพลา เล่ากันว่า พระแสงดาบเล่มนี้ทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวงซึ่งได้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวทุกคน
สถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงประเทศลาว
ค่าเข้าชม คนละ 5,000 กีบ
เปิดเวลาเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
รูปซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุหลวง

รูปพระทาดหลวงค่ะ

ดูกันชัดๆ
ป้ายค่ะ ฝึกอ่านภาษากันอีกที

อันนี้อยู่ข้างๆพระธาตุค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นสิมกับศาลารึปล่าว


จบการทัวร์กำแพงนครเพียงเท่านี้ค่ะ เพราะเราต้องรีบเร่งเพื่อเดินทางไปวังเวียงค่ะ พบกันใหม่ที่วังเวียงเด้อค่ะ สะบายดี


Create Date : 16 ธันวาคม 2551
Last Update : 18 ธันวาคม 2551 19:39:12 น. 2 comments
Counter : 1500 Pageviews.

 
ชอบไปลาวเหมือนกัน มีเพื่อนที่นั่นด้วย


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:0:25:44 น.  

 
อยากไปบ้างจัง


โดย: OFFBASS วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:7:49:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sluggish orc
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sluggish orc's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.