Objects in the rear view mirror may appear closer than they are.


"...ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า
นั่นคือคนไทยทั้งปวง..."
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
{พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร}


"มึงรู้ไหม มือพระองค์ เป็นมือคนทำงาน อย่างก๊ะชาวไร่ชาวนา แข็งกะด้าง มากๆ"

หลวงพ่อคูณ
CHAPTER 1

"ปีกของข้าคือหนังสือนับพันเล่ม"
"My wings are a thousand books."
Gill Robb Wilson

"ทุกสิ่งล้วนมีความงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นมัน"
"Everything has beauty but not everyone can sees it"
Sayings of Confucius

"หัวใจจะเป็นสุขที่สุดเมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น"
"The heart is happiest when it beats for others."
วรากรณ์ สามโกเศศ

การซื้อกล้องถ่ายรูป มันไม่ได้ทำให้คุณเป็นช่างภาพ
มันทำให้คุณเป็นเจ้าของกล้อง
Buying a camera doesn't make you a photographer,
It makes you a camera owner owner.
Author Unknown

ความเรียบง่ายคือสุดยอดของศาสตร์
Simplicity is the ultimate sophistication.
Leonardo da Vinci

ศิลปินชั้นดีลอกเลียน ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขโมย
Good artists copy, Great artists steal.
 Pablo Picasso

ศิลปินที่เลวเลียนแบบ ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขโมย
The bad artists imitate, the great artists steel.
Banksy

"อยู่เฉกเช่นดอกไม้ นั่นคือการหันไปเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์"
Be like the flower,turn your faces to the sun.
Kahlil Gibran

"เป็นตัวเองซะ แบบอื่นๆเค้าก็เป็นกันไปหมดแล้ว"
Be yourself, everyone else is already.
Oscar Wild

การคิดคือการพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง
Thinking: The talking of the soul with itself.
Plato

"ความล้มเหลวคือทางอ้อม ไม่ใช่ทางตัน"
Failure is a detour, not a dead-end street.
Zig Ziglar

"อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ"
Let not the sun go down upon your wrath.
Ephesians 4:26

"คุณไม่มีวันร้องประสานเสียงได้เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน"
You don’t get harmony when everybody sings the same note.
Doug Floyd

"ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของนักฟิสิกส์
ทำให้ไม่มีที่สำหรับพระเจ้าในจักรวาลอีกต่อไป"
"ฺ...with the thorough understanding they have now
there's really no place for God in the universe."
Seek My Face/John Updike

"ความงามที่แท้จริงนั้น ไม่เรียกร้องความสนใจ"
"ฺBeautiful things don't ask for attention."
The Secret Life of Walter Mitty

"สิ่งที่เรารู้คือหยดน้ำ สิ่งที่เราไม่รู้คือมหาสมุทร"
"What we know is a drop,what we don't know is an ocean."
Isaac Newton

"ไฟที่ไม่เคยมอดดับ จะเผาผลาญคุณไปชั่วชีวิต"
"A fire which never dies,burning you forever."
Amadeus

"ผู้มองออกไปภายนอก นั้นฝัน ผู้มองเข้าไปภายใน นั้นตื่น"
"Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes."
Carl Gustav Jung

"บางครั้งการทำสิ่งที่ถูก มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง"
"Sometimes doing the right thing isn't doing the right thing."
S.W.A.T.

ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรัก ไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอก
หากแต่เพราะมันยังคงอยู่ต่างหาก
The reason we are suffering is not because the love is end,
but because it's still continues. Even after the love is over...
il Mare

"ฆ่ามารทุกตัวของฉัน นางฟ้าของฉัน จะตายไปด้วย"
"Kill all my demons,and my angels might die,too."
Tennessee Williams
Trans Siberian

จงมั่นใจว่า บาป จะตามหาเจ้าของจนพบ
Be sure your sin will find you out.
23

ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้า คุณก็ต้องเชื่อในปีศาจ
If you believe in God you must believe in the Devil.
The last exorcism

"ผมกลัวมาตลอด
ว่าบาปที่ทำไว้ จะกลับมาถามหา
และสิ่งที่ต้องชดใช้ อาจมากเกินกว่าจะรับไหว"
" I have long Feared....
that my sins would return to visit me....
and the cost is more than I can bear."
Patriot

"ยิ่งเราสูญเสียมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีอิสระที่จะทำอะไรๆได้มากขึ้น"
''It's only after we've lost everything that we're free to do anything.''
"คุณจะรู้จักตัวเองได้ดีเพียงใด หากคุณยังไม่เคยต่อสู้?"
"How much do you know about yourself if you've never been in a fight?"
"หลังจากถูกทำลายจนย่อยยับ เราก็พร้อมที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่"
"Only after disaster can we be resurrected."
Tyler Durden,Fight Club

"เราโกรธแค้นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้
เราอาจสบถด่าและสาบแช่งโชคชะตา
แต่เมื่อมันมาถึงจุดสิ้นสุด เราก็จำต้องปล่อยวาง"
"You can be mad as a mad dog at the way things went.
You can swear and curse the fates.
But when it come to the end,you have to let go.
Benjamin Button

"บางครั้งสิ่งที่คุณไม่อาจเปลี่ยนได้ ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคุณ"
"Sometimes the things you can't change,they end up changing you.
The air I breathe

"อะไรก็ตามที่ตาเห็นและหูได้ยิน ใจจะเชื่อ"
"What the eyes see and the ears hear, the mind believes. "
Swordfish.

"พยายามมีชีวิตอยู่ หรือไม่ก็พยายามตายซะ"
"Get busy living... or get busy dying."
The Shawshank Redemption

"กระโดดลงเหวไปก่อน แล้วงอกปีกตามให้ทัน"
"First you jump off the cliff and you build wings on the way down."
Ray Douglas Bradbury

"ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวตนของเราเอง แต่มันคือการสร้างตัวตนของเราขึ้นมาเองต่างหาก
"Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself"
George Bernard Shaw

"คนที่ไม่ เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย"
The only man who never makes mistake is the man who never does anything.
T.Roosevelt

"การต่อสู้แบบตาต่อตา มีแต่จะทำให้โลกมืดบอด"
"An eye for an eye only ends up making the world blind."
Gandhi

"ผู้คนจะยอมรับความคิดของคุณง่ายขึ้น ถ้าคุณบอกว่า
เบนจามิน แฟรงคลิน เป็นต้นความคิดนั้น"
"People will accept your ideas much more readily
if you tell them Benjamin Franklin said it first."
David H. Comins

สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้ แต่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่ารู้...แต่ไม่รู้จริง
What gets us in to trouble is not what we don't know
it's what we know for sure that just ain't so.
Mark Twain

"มีเพียงสองสิ่งเท่านั้น ที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้
คือจักรวาล กับความโง่ของมนุษย์ แต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยมั่นใจนัก กับสิ่งแรก"
Two things are infinite. the universe and human stupidity.
...and I'm not sure about the universe.

คนฉลาดแก้ปัญหา , อัจฉริยะป้องกันปัญหา
Intellectuals solve problems , geniuses prevent them.

เราควรมอง ว่ามันคืออะไร ไม่ใช่มองโดยเราคิดว่า มันเป็นอะไร
A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายมันได้อย่างง่ายๆ แสดงว่าคุณ ยังไม่เข้าใจมันดีพอ
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Albert Einstein

ถ้อยคำอะไรก็ตามที่ฟังดูโง่เง่าเกินกว่าจะพูดออกมานั้น มักจะถูกนำมาร้องเป็นเพลง
Anything too stupid to be said, is sung.
Voltaire(François-Marie-Arouet)

"ฉันคิด ฉันจึงเป็นฉัน"
I think,therefore I am.
Descartes

ในประเทศคนตาบอด คนตาดีคือพระราชา.
In the country of the blind,the one-eyed man is king.
Desiderius Erasmus (1466-1536)

คนเป็นมาตรวัดทุกสิ่ง ว่าอะไรเป็นอะไร หรือไม่เป็นอะไร
Man is the measure of all things;of what is ,that it is,of what is not,that it is not.
Protagoras
ก่อน ค.ศ. 480-410 ปี

ไม่มีผู้ใด ก้าวลงสู่กระแสของแม่น้ำเดียวกันได้สองครั้ง
No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man.
Heraclitus
ก่อน ค.ศ. 535-475 ปี

"คุณไม่มีวันเข้าใจ สันดานดิบของความโหดเหี้ยมอำมหิต หากยังไม่ได้เห็นสิ่งที่รัก ถูกทำลายย่อยยับไปกับตา"
"You can never understand the nature of brutality until you see
what has been loved being smashes."
Susanna Arundhati Roy

"ทัศนคติของคน ก็เหมือนกับรูตูด ซึ่งทุกคนล้วนมีกันคนละหนึ่ง
มันไม่มีของใครเหมือนกันอยู่แล้ว"
"Opinions are just like assholes,everybody has one."
ประโยคหนึ่งจากหนังของ Clint Eastwood
สุกี้ กมล สุโกศล แคลปป์

"ขณะที่ต้นไม้ล้มลงในป่า มันจะก่อให้เกิดเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีสิ่งใดก็ตาม ไปคอยได้ยินมันเข้า"
"If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?"
คำถามเก่าๆทางปรัชญา

เพียงเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่
แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลย
Just because it doesn't happen HERE,
doesn't mean that it doesn't happen at all!
SaveTheChildren


When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิวดำ
When I grow up, I black : เมื่อผมโตขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่
When I go in Sun, I black : เมื่อผมอยู่ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ
When I scared, I black : เมื่อผมกลัว ผมก็ผิวดำ
When I sick, I black : เมื่อผมป่วย ผมก็ยังผิวดำ
And when I die, I still black : และเมื่อผมตาย ผมก็ยังคงผิวดำ
And you white fellow : และคุณ...เพื่อนมนุษย์ผิวขาว
When you born, you pink : เมื่อแรกเกิด คุณมีผิวสีชมพู
When you grow up, you white : เมื่อคุณโตขึ้น คุณมีผิวสีขาว
When you go in sun, you red : เมื่อคุณอยู่ใต้แสงแดด คุณมีผิวสีแดง
When you cold, you blue : เมื่อคุณหนาว คุณมีผิวสีน้ำเงิน
When you scared, you yellow : เมื่อคุณกลัว คุณมีผิวสีเหลือง
When you sick, you green : เมื่อคุณป่วย คุณมีผิวสีเขียว
And when you die, you grey : เมื่อคุณตาย คุณมีผิวสีเทา
And you calling me colored?? : และคุณเรียกผมว่า คนผิวสี??
Written by an African Kid
Nominated by UN as the best Poem of 2006

"Before you speak, listen.
Before you write, think.
Before you spend, earn.
Before you invest, investigate
Before you criticize, wait.
Before you pray, forgive.
Before you quit, try.
Bwfore you retire, save.
Before you die, give."
William Arthur Ward

เราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็น หากแต่เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็น
บางสิ่งอาจมองไม่เห็น จนกว่าจะถูกมองอย่างที่มันเป็น
We don't see things as they are,but we see things as we are.
We don't see certain thing until we're ready to see them in a certain way.

จงอย่าไขว่คว้าหารัก ปล่อยให้รักตามหาคุณ
Don't go find LOVE,let LOVE finds you.

How come we don't always know when love begins,but we always know
when it end?
You can't prepare for where and when the truth will take you.

not seen
not mean
nothing

You wake up at Seatac, SFO, LAX. You wake up at O'Hare, Dallas-Fort Worth, BWI.
Pacific, mountain, central. Lose an hour, gain an hour.
This is your life, and it's ending one minute at a time.
You wake up at Air Harbor International.
If you wake up at a different time, in a different place,
could you wake up as a different person?
Narrator,Fight Club


CHAPTER 2


"เวลาต้นไม้ล้มน่ะมันดัง
แต่ตอนต้นไม้ขึ้นน่ะเราไม่ได้ยิน"
สุลักษณ์ ศิวรักษ์

"มัวแต่ตามหาคนอื่น สุดท้ายตัวเองสูญหาย"
MARY IS HAPPY,
MARY IS HAPPY

"สิ่งที่ทนที่สุด   คือหน้า 
สิ่งที่กล้าที่สุด   คือใจ
สิ่งที่ไวที่สุด   คือปาก
สิ่งที่มากที่สุด   คืออารมณ์
 สิ่งที่คมที่สุด   คือคำพูด"
พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์

"ในหนึ่งวัน คุณควรจะทำให้ได้อย่างน้อยสองอย่าง
คือ หนึ่ง สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง และสอง สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น"
Tea with Eric

ถ้าทฤษฎีสัมพัทธภาพได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง
ชาวเยอรมันจะบอกว่าผมเป็นคนเยอรมัน
ชาวสวิสจะบอกว่าผมเป็นพลเมืองของสวิส
และชาวฝรั่งเศสจะบอกว่าผมคือนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
แต่ถ้าทฤษฎีนี้ผิดพลาด ชาวฝรั่งเศสจะบอกว่าผมเป็นสวิส
ชาวสวิสจะบอกว่าผมเป็นเยอรมัน และชาวเยอรมันจะเรียกผมว่า "ยิว"
Albert Einstein

"ไม่มีที่ใด ที่ความทรงจำ จะตามไปไม่ถึง"
Spartacus

"ความคิดของครุฑ กระจอกย่อมไม่รู้"
ขงเบ้ง

เรามักซื้อของที่เราไม่ต้องการ ด้วยเงินที่เราไม่มี ไว้อวดคนที่เราไม่ชอบ
Fight Club

"ถ้าคุณไม่ละเอียด คุณไม่มีทางสำเร็จหรอก"
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

"ถ้าขึ้นไปเห็นอะไรๆบนพระจันทร์แล้ว
เราคงหมดอารมณ์จะฝันถึงพระจันทร์ต่อไป"
ศิลป์ พีระศรี

เราต้อง "ดีพอ" หรือ "พอดี" ถึงจะทำให้เรามี "ความสุข"
ดำรงค์ พิณคุณ

"นกอินทรีไม่เคยบินเป็นฝูง ที่บินเป็นฝูงน่ะมีแต่นกกระจอก"
Backpacker

ดวงดาวในอวกาศ มีมากกว่าเม็ดทรายที่มีบนโลก
Carl Sagan

"อดีตคือเรื่องเล่าที่เราบอกกับตัวเอง"
her

"แผลบนเพดานปากจะหายได้ ถ้าเราไม่เอาลิ้นไปเลียมัน ซึ่ง ไม่มีทาง"
Narrator,Fight Club

ถาม "เรื่องอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเสียใจที่สุด"
ตอบ "รักผู้ชายผิดคน"
Day Watch

"บางทีเราจะเห็นพระเจ้าชัดที่สุด ก็เมื่อเราอยู่ในนรก"
Exorcist

"ถ้าเราจะดูว่าเขาคนนั้นเป็นคนยังไง ให้ดูสิ่งที่เค้ากระทำกับคนที่ด้อยกว่า ไม่ใช่กับคนที่สูงกว่า"
Harry Potter

"คุณจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
เวลาที่คุณทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์"
"การละทิ้งความคิด จะทำให้เกิดสองสิ่ง ถ้าไม่ใช่สมาธิ ก็ ความรัก"
Osho.
Intelligence

"เสียงพูด ไม่อาจนำเอาลิ้นและริมฝีปาก ซึ่งให้ปีกแก่มัน ไปด้วยได้ มันจะต้องเคลื่อนไปในเวหาแต่เดียวดาย
และนกอินทรี บินผ่านดวงอาทิตย์ ก็แต่ลำพังตัวเอง มิได้นำรังติดตัวไปด้วย"
The prophet,Kahlil Gibran

"การยื่นกระดูกให้สุนัข ไม่ได้เรียกว่าใจบุญ
แต่มันคือการแบ่งอาหารให้กับสุนัข ตอนที่คุณหิวเท่ากับมันต่างหาก"
Jack London

"ในโลกเรามีปืนอยู่ประมาณ 500,000,000กระบอก หมายความว่า
ทุก12คน จะมี1คนที่มีปืน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่ว่า
เราจะติดอาวุธให้กับ11คนที่เหลือยังไง"
Lord of War

"ฉันเคยแพ้ มากกว่าที่เคยได้สู้ซะอีก"
"วัชพืช ก็ยังคงเป็นวัชพืช ถึงดอกจะสวยแค่ไหนก็เถอะ"
A Love Song For Bobby Long

"คนเราจะเริ่มมีอาการความจำเสื่อมเมื่อ หนึ่ง ลืมทฤษฎีคณิตศาสตร์ สอง ลืมรูดซิบกางเกงลง และสาม ลืมรูดซิบกางเกงขึ้น"
Paul Erdos

"เข้าใจคนอื่นคือฉลาด เข้าใจตนเองคือรู้แจ้ง มีชัยต่อคนอื่นคือมีกำลัง มีชัยต่อตัวเองคือเข้มแข็ง"
เต๋า เต็กเก็ง

"ฉันรู้สึกว่า หากเป้าหมายของเหตูการณ์ 11 กันยา
คือทำให้พวกเราชาวอเมริกันทั่วๆไป ได้เข้าใจถึงความเจ็บปวด
ของการมีชีวิตอยู่ในปาเลสไตน์แล้วละก็ มันประสบความสำเร็จแล้ว"
จากแม่ชื่อ Rezi

"ความรักไม่ได้อยู่ที่การจ้องมองกันและกัน แต่เกิดจากการมองออกไปในทิศทางเดียวกัน"
Antonine De Saint-Exupery
จาก ของฝากจากทะเล Anne Morrow Lindberghเขียน

"เราจะเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา"
จาก เจ้าชายน้อย Antonine De Saint-Exuperyเขียน

"ไม่สำคัญว่าเราจะปล่อยหมัดได้หนักแค่ไหน
แต่สำคัญที่ว่า เรารับหมัดหนักๆได้มากแค่ไหนมากกว่า"
Rocky Balboa
ROCKY 6

"ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้ หรือคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็คิดถูกทั้งนั้น"
Henry Ford.
The Secret

"อย่ามองโลกอย่างที่เราเห็น จงมองโลกอย่างที่โลกเป็น"
Buddha.
"เป็นการยากมาก ที่คนรวย จะเข้าสู่อณาจักรของพระเจ้า
เปรียบเสมือน การจูงอูฐผ่านรูเข็ม"
"จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงกิน และไม่มีสนิมกัด และไม่มีโจรขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
เพราะว่าทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่น"
Jesus

"ความเมตตา คือภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน และคนตาบอดมองเห็น"
Mark Twain

"อย่างไรเสีย หนวดเคราที่มีสีเทาแซม ก็ยังดีกว่าขนที่เพิ่งผลัดของวัยรุ่น"
Giovanni Trapattoni

"ผู้คนจะยอมรับความคิดคุณง่ายขึ้น ถ้าคุณบอกว่า เบนจามิน แฟรงคลิน เป็นต้นความคิดนั้น"
Kert Bennerchkay

"ในยุคที่เรียกว่า 'ยุคมืด' นั่นไม่ใช่เพราะแสงไฟไม่สามารถส่องสว่างได้
แต่เป็นเพราะ คนปฎิเสธที่จะมองมัน"
James A. Michener

"เมื่อมนุษย์ไม่สามารถเหาะไปบนท้องฟ้าได้ สติปัญญาของมนุษย์ ก็จะสวมปีกแทน"
Socrates

"ถ้าคุณอยากสร้างสันติภาพ ไม่ต้องคุยกับเพื่อน จงคุยกับศัตรูของคุณ"
Moche Dayan

"ความจน ปรารถนาจะมีบางสิ่งบางอย่าง
ความฟุ่มเฟือย ปรารถนาหลายสิ่งหลายอย่าง
ความโลภ ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง"
Benjamin Franklin

"ปกติกลางคืนผมไม่ค่อยได้ฝันสักเท่าไหร่ เพราะกลางวันผมฝันอยู่ตลอดเวลา"
Steven Spielberg

"โลกไม่ได้สนใจสิ่งที่มนุษย์พูด โลกสนใจสิ่งที่มนุษย์ทำ"
Booker T. Washington

"ถ้าเราเริ่มช้ากว่าคนอื่น
เราก็ต้องมีอะไรแตกต่างจากคนอื่นที่เขาทำไปก่อน"
"ถ้าทำสิ่งที่เรารัก ถึงล้มเหลว เราก็ล้มอยู่บนสิ่งที่เรารัก"
ยุทธนา บุญอ้อม

"30ปีแรกของชีวิตเป็นเวลาแห่งการสร้างสมนิสัย
30ปีหลังจากนั้นเป็นเวลาที่นิสัยสร้างความเป็นตัวคุณ"
ภาษิตฮินดู

"ความทุกข์หรือความสุขนี่มันเหมือนเมล็ดพืช
มันเล็กนิดเดียว ถ้าเก็บมาบ่ม มันก็กลายเป็นไม้ใหญ่ได้
แต่ถ้าไม่บ่ม มันก็แห้งหายไป"
ยาซิน มูตู
อาจาร์ยอิสลาม

"คุณจะต้องรู้บางอย่างในทุกอย่าง และคุณจะต้องรู้ทุกอย่างในบางอย่าง"
ครู สุภา ศิริมานนท์

"ถ้าเราทำตัวใหญ่กว่าสถานที่ ย่อมไม่มีทางเห็นอะไรชัด
ถ้าเราทำตัวเล็กกว่าปัญหา ย่อมไม่มีทางแก้ไขอะไรได้"
ทรงกลด บางยี่ขัน
สองเงาในเกาหลี

"ความรักเหมือนผี มีคนพูดถึงเสมอ แต่ไม่มีใครพบ
ความเป็นธรรมของคนไทยก็เหมือนกัน มีคนพูดถึงตลอดเวลา
แต่คุณไม่เคยหยิบมาไว้ในมือได้เลย"
'รงค์ วงค์สวรรค์
วานปีศาจตอบ

"ทุนนิยม มันเอาเปรียบอย่างเดียว มันปรบมือให้แก่ผู้ชนะ
และถ่มถุย ให้แก่ผู้แพ้"
"ผมไม่ชอบกินโต๊ะจีน ตอนเป็นเด็ก แม่ทอดไข่ให้กินทุกวัน
กับข้าวของแม่ คือกับข้าวที่อร่อยที่สุด"
ขรรค์ชัย บุญปาน
BUSINESS เล่ม1

"ขี้หมาที่ไม่ได้ถูกเหยียบ เป็นขี้หมาที่โชคดีที่สุดในโลก"
ณรงค์ พัวประพนธ์พันธ์
LIFE เล่ม2

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ถาม
"สะท้อนทัศนคติของสังคมไทยที่ว่า เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด"
ศ. ดร. ธงชัย วินิจกูล ตอบ
"ก็เพราะว่าคุณเชื่องไปเรียบร้อยแล้วไง หมาไม่ต้องออกแรงเลย"
THOUGHT เล่ม3

"เราไม่สามารถร้องขอความรักได้หรอก เมื่อถึงเวลามันจะมาเองถ้าเราพร้อม"
Natali Gelbova

"กฏฟิสิกส์, แรงปฏิกิริยาเท่ากับแรงกิริยา, ความรักไม่ใช่ฟิสิกส์"
"สสารไม่มีวันสูญหายไปจากโลก ความเศร้า มิใช่สสาร"
RoundPoetry @roundfinger

"หากผู้ชายโรแมนติค เขาจะนึกถึง Sex
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงโรแมนติค เธอจะนึกถึงความรัก"
ปราย พันแสง

"เด็กสมัยนี้มักคิดว่าถ้าอยากจะเป็นนักดนตรี ต้องไปประกวดอเมริกันไอดอลหรือเดอะวอยซ์
คุณยืนร้องเพลงจากหัวใจกว่า 8 ชั่งโมงให้คน 800 คนดู
แล้วก็มีคนบางคนบอกว่าคุณไม่ดีพอ นี่คือการทำลายวงการดนตรีชัดๆ
นักดนตรีที่แท้จริงควรจะไปซื้อกลองในตลาดนัด ซ้อมในโรงรถกับเพื่อนๆ
ในช่วงแรกมันจะโคตรห่วยเลย แต่นั่นคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต
และหลังจากนั้นพวกเขาก็จะกลายเป็น Nirvana"
Dave Grohl/Foo Fighters
a day
168

เสียงใจฉันเอง ร้องเพลงให้เธอ
ฟังอยู่คือเสียง ดังจากใจ
ร้องเพลงที่ใคร ไม่อาจฟังเสียง ใจฉันเอง
ร้องเพลงให้เธอ ฟังอยู่คือเสียง ดังจากใจ
ร้องเพลงที่ฟัง เข้าใจเพียงเรา
สุกัญญา มิเกล

มีเพียงเราสองรักกันอยู่ ข้างเคียงกันเสมอ
ในใจลืมเผลอละเมอตื่น
ฝันยังคอยหลอกหลอน
หายใจมีแต่เธอ แม้เธอไม่มีอยู่
พราว

แปดโมงเช้าวันอังคาร ถึงจะนานที่ผ่านมา
ตอนนั้นที่เธอร่ำลา พูดว่าเธอจะไป
จ้องมองเข็มนาฬิกา ช่วงเวลาครั้งสุดท้าย
วันนั้นเสียใจเท่าไหร่ ก็ยังคงไม่ลืม
ปาล์มมี่

บ่อยครั้งที่ใจ เปิดออกไปไม่ลืมเรื่องราว
ฉากเก่าย้อนมา เดินผ่านไปไม่เป็นเช่น..เดิม
Paradox 

Create Date : 25 ธันวาคม 2553    
Last Update : 7 เมษายน 2561 12:32:54 น.
Counter : 3064 Pageviews.  

Estranged
"เมื่อเรามองโลกต่างกัน เราจึงเห็นโลกไม่เท่ากันทั้งๆที่เป็นโลกใบเดียวกัน"


"คนแพ้มองเห็นแต่ปัญหา คนชนะมาหาแต่ทางแก้"


"ถ้าคุณคิดว่างานที่คุณทำมันหนัก แสดงว่าคุณไม่เจ๋งพอกับงานนั้น"


"วิสัยทัศน์"และ"ความคิดสร้างสรรค์" ไม่ใช่สิ่งของหรือวัตถุ
เมื่อไม่ใช่วัตถุก็ไม่ต้องใช้ตามอง แต่ต้องใชัจินตนาการ
คุณถึงจะเห็นมัน


"หากเราเคยเห็นแต่ห่านสีขาว ก็อย่าคิดว่าโลกนี้จะไม่มีห่านสีดำ"


"บางทีความมืด ก็ทำให้เราเห็นอะไรๆได้ชัดขึ้น"


"มองตัวเองให้รู้ ดูตัวเองให้เห็น เป็นตัวเองให้ได้"


"ทัศนคติที่คับแคบ จะส่งผลให้สำคัญตนผิด"


"ยิ่งรู้น้อย ยิ่งทำให้มั่นใจว่ามาถูกทาง"


"จงมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเอง"


"คนประจบสอพลอ สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะบนดาวอังคารหรือในนรก"


"เราจะสูญเสียการควบคุมตัวเองเมื่อ
1.ช็อค 2.เมา 3.ตกหลุมหลุมรัก"


"ถ้าคุณไม่ใช่ตัวจ่าฝูงที่วิ่งนำ ทิวทัศน์ของคุณก็จะไม่เปลี่ยนเลย"


"สิ่งที่สูงที่สุด คือความคาดหวัง"


"หลายครั้งที่เราได้ยิน แต่ไม่คิดที่จะฟัง
บ่อยครั้งที่เราพูดกัน แต่ไม่คิดที่จะคุย"


"ลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น ก็จะเน่าตายใต้ต้นนั่นแหละ"


"เหตุผล ทำให้เรามองอะไรๆไปได้ไกลกว่าสายตา"


"ทุกสิ่งล้วนมีที่ว่าง แม้แต่อะตอมก็ยังมีที่ว่างมากมายให้โปรตอนและนิวตรอนอยู่"


"ถ้าครูจะสอนด้วยการพิสูจน์ว่าโลกไม่แบน
จะได้ผลกว่าการสอน และการพยายามพิสูจน์ว่าโลกมันกลม"


"คนที่ คิดว่าเงินคือพระเจ้า จนลืมนึกไปว่า พระเจ้านั้น ไม่พกตังค์!"


"เมื่อความโลภเข้ามาทางประตู ความมีสติก็จะออกทางหน้าต่าง"


"ไม่เข้าใจ ยังดีกว่าเข้าใจผิดหลายร้อยเท่า"


"ข้อดีของความเจ็บปวดคือ มันทำให้รู้ว่า เรายังมีชีวิตอยู่"


"ในโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่หรอก มีแต่สิ่งที่ถูกลืมไป เท่านั้นเอง"


"ไม่มีใครรวยพอที่จะซื้ออดีตได้หรอก"


"อย่าทะเลาะกับคนโง่ เพราะผู้คนจะแยกไม่ออก ว่าใครเป็นใคร"


"คนฉลาดแกล้งโง่ได้ แต่คนโง่ไม่มีทางแกล้งฉลาดได้"


"การเป็นคนดี ไม่ยาก แค่คิดถึงผู้อื่นก่อนตัวเอง"


"ถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไป เราจะรู้ว่า ควรยืนอยู่จุดไหน"


ครั้งหนึ่ง Tom Dixon ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ของHabitat
มาบรรยายในเมืองไทยแล้วนักศึกษาไทยถามว่า ตอนนี้ Trend เป็นยังไง
Tom ตอบว่า "เชื่อตัวเองให้มากที่สุด และเปิดหนังสือแฟชั่นให้น้อยลง"


"เมื่อมนุษย์ ไม้ได้กินเพื่อให้ท้องอิ่ม
ถือกระเป๋า ที่ไม่ได้ใช้เพียงใส่ของ
ขับรถ ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อบรรทุก
ดื่ม สิ่งที่ไม่ได้ช่วยดับกระหาย
ใส่รองเท้า ที่ไม่ได้มีไว้แค่เดิน
ซื้อภาพ ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อดู
ฟังเพลง ที่ไม่ใช่เพียงแค่ฟัง
ยอมรับเถิดว่า นี่คือสุนทรียศาสตร์ของบริโภคนิยม
อยากจะหายใจอยู่กับสิ่งไหนมากกว่ากันล่ะ"


" ในวันที่เรารู้ว่าความไร้เดียงสาแบบเด็กๆคืออะไร 
เราก็สูญเสียมันไปแล้วเหลือแต่ความไร้เดียงสาแบบผู้ใหญ่
ซึ่งบางครั้งก็ใกล้เคียง หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ ความเขลา
ผู้ใหญ่ที่คิดว่าตัวเองสามารถคิดแบบเด็กๆ ต่างกับเด็ก ที่คิดแบบเด็กๆ ตรงที่ว่า
เด็กที่คิดแบบเด็กๆ ไม่ได้คิดว่า วิธีคิดของตัวเอง "บริสุทธิ์งดงาม"


จะมีสักครั้งหนึ่ง ที่เมื่อเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วจะคิดถึงใครสักคนนึงก่อนเสมอๆ
ถ้าเราไม่รักเขาคนนั้นมาก เขาก็คงทำให้เราเจ็บปวดมาก


" คอปเปอนิคัส ผู้ประกาศว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปีละครั้ง 
และโลกมิได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
ต้องตายไปแล้วกว่าร้อยปี กว่าทฤษฎีของเขา จะเป็นที่ยอมรับ
เพราะฉนั้น อย่าหวังว่าจะเปลี่ยนหัวใจของใครเพียงคนเดียว 
ให้มารักคุณได้ ภายในเวลาที่คุณต้องการ"


 

Create Date : 25 ธันวาคม 2553    
Last Update : 7 เมษายน 2561 12:39:27 น.
Counter : 359 Pageviews.  


หิรัญม้วนแผ่นดิน
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add หิรัญม้วนแผ่นดิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.