Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2557
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
 
25 กุมภาพันธ์ 2557
 
All Blogs
 
อันตรายจากซากแบตเตอรี่


.  

.

ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ท่านทราบถึงอันตรายมากแค่ไหน


เมื่อทิ้งซากโทรศัพท์มือถือและซากแบตเตอรี่ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน และเวลาผ่านไป ส่วนเปลือกห่อหุ้มของเครื่องโทรศัพท์และแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ หรือผุกร่อน สารเคมีที่เสื่อมสภาพภายในจะไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม สารพิษนี้ก็จะเข้าสู่ระบบนิเวศและระบบห่วงโซ่อาหารผ่านทางเดิน น้ำ และอากาศ และก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ ได้ดังนี้

- ความเป็นพิษของตะกั่ว  เป็นส่วนประกอบของการบัดกรีร่วมกับดีบุกในแผงวงจร มีผลทำลายระบบประสาทส่วนกลางและระบบโลหิต การทำงานของไตและการสืบพันธุ์ มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก  นอกจากนี้ยังสามารถสะสมในบรรยากาศ และเกิดผลแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังกับพืช สัตว์ และจุลินทรีย์

ความเป็นพิษของแคดเมียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่บางประเภท
สามารถสะสมในร่างกาย โดยเฉพาะที่ไต ทำลายระบบประสาท ส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กและภาวะตั้งครรภ์ และยังอาจมีผลต่อพันธุกรรม - ความเป็นพิษของสารทนไฟซึ่งทำจากโบรมีน  ซึ่งใช้ในกล่องสายไฟ แผงวงจรและตัวเชื่อมต่ออาจเป็นพิษ และสะสมในสิ่งมีชีวิต ถ้ามีทองแดงร่วมด้วย จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไดอ๊อกซิน และฟิวแรนระหว่างการเผา ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงประเภทหนึ่งส่งผลเสียต่อระบบการย่อย และน้ำเหลือง ทำลายการทำงานของตับ มีผลต่อระบบประสาทและภูมิต้านทาน

ความเป็นพิษของเบริลเรียม ใช้ในสปริงและตัวเชื่อม เป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่ได้รับสาร ผู้ได้รับสารนี้อย่างต่อเนื่องจากการสูดดมจะกลายเป็นโรค Berylicosis ซึ่งมีผลกับปอด หากสัมผัสจะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังอย่างรุนแรง ทำให้ระบบการทำงานของต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่อผิดปกติ สะสมในน้ำนม กระแสเลือดและถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร

ความเป็นพิษของสารหนู ซึ่งใช้ในแผงวงจร จะมีผลทำลายระบบประสาท ผิวหนัง และระบบการย่อยอาหาร หากได้รับในปริมาณมาก อาจทำให้ถึงตายได้

ความเป็นพิษของนิกเกิล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่ ฝุ่นนิกเกิลถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดในสัตว์ทดลอง และอาจมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ด้วย นอกจากนี้ ผลเรื้อรังจากการสัมผัสนิกเกิล ได้แก่ การแพ้ของผิวหนัง ซึ่งประกอบด้วย การมีแผลไหม้ คัน เป็นผื่นแดง มีอาการแพ้คล้ายการเป็นหืดหอบ และแน่นหน้าอก

 -  ความเป็นพิษของลิเทียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่ เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินสูดดม หรือถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง สารนี้ทำลายเนื้อเยื่อของเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจ รวมทั้งดวงตาและผิวหนังอย่างรุนแรง การสูดดมอาจก่อให้เกิดอาการชัก กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบ โรคปอดอักเสบจากสารเคมี และน้ำท่วมปอด อาการต่าง ๆ ของการได้รับสารประกอบด้วยความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน ไอ หายใจมีเสียงหวีด การอักเสบที่ตอนบนของหลอดลม หายใจถี่ ปวดศรีษะ คลื่นไส้และอาเจียน

 - ความเป็นพิษของโคบอลท์  ถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกและทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด และหายใจถี่รัว ผลกระทบของการสัมผัสสารนี้เป็นระยะเวลานานหรือการสัมผัสซ้ำ ๆ จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแดง ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเลือด หัวใจ และต่อมไทรอยด์ และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของปอด
แนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ในประเทศไทย

1.  การป้องกันและลดการเกิดซากฯ
-  ผู้ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้สารอันตรายน้อยที่สุดและออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้ง่าย 

-  เลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดการกลายเป็นซากฯ เลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบ -  ใช้อย่างคุ้มค่าเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน ใช้อย่างระมัดระวัง ดูแลรักษาตามคู่มือการใช้งาน ซ่อมแซม หรือให้ผู้อื่นใช้ต่อก่อนจะทิ้งเป็นซากฯ 

2.  การแยกทิ้ง
-  ไม่ทิ้งซากฯ ปะปนกับขยะทั่วไป ไม่นำซากฯ ไปเผา ฝังดิน หรือทิ้งในแหล่งน้ำ 
-  ทิ้งซากฯ ตามสถานที่ หรือ ตามเวลาที่กำหนด นำซากฯ ไปทิ้งยังสถานที่ หรือ จุดรับทิ้งที่หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการแครือข่ายโทรศัพท์มือถือจัดไว้ให้ หรือ ทิ้งให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในเขตของท่าน ตามวัน เวลาที่กำหนดสำหรับการทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน

3.  การรีไซเคิล
การหมุนเวียนซากแบตเตอรี่กลับมาแปรรุปใช้ใหม่ เนื่องจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนี้มีโลหะมีค่าเป็นส่วนประกอบ จึงมีความคุ้มค่าที่จะสามารถนำมารีไซเคิลได้ การรีไซเคิลในต่างประเทศมีกระบวนการ ดังนี้
-  นำแบตเตอรี่ไปบดและใส่ลงไปในสารละลายเฉพาะ-  น้ำเสียที่เกิดขึ้น นำไปปรับสภาพให้เป็นกลาง
-  แยกโลหะหนักที่มีออก โดยการใช้ไฟฟ้าหรือวิธีอื่น 
-  นำโลหะหนักที่ได้ไปใช้ใหม่ 
-  ส่วนที่เหลือนำไปฝังกลบ ตามวิธีที่กล่าวในข้างต้น 
-  หรือนำแบตเตอรี่ผ่านกระบวนการถลุงในเตาหลอมเพื่อแยกโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ 


4.  การบำบัดและกำจัดซากแบตเตอรี่ในขั้นต้น
รวบรวมซากแบตเตอรี่แล้วให้ดำเนินการคัดแยกส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากส่วนที่ต้องนำไปกำจัด และนำส่วนที่ต้องกำจัดไปดำเนินการปรับเสถียรก่อน เพื่อให้สารพิษมีความเสถียรเพิ่มขึ้น ไม่เกิดปฏิกิริยาหรือรั่วไหลปนเปื้อน และไม่ละลายเมื่อถูกชะล้าง ก่อนจะนำไปฝังในสถานที่ฝังกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) ซึ่งออกแบบให้สามารถป้องกันมิให้มีการรั่วไหลของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุสังเคราะห์กันซึมหลายชั้น พร้อมระบบเก็บรวบรวมน้ำชะ (Leachate) และระบบการตรวจสอบการรั่วซึมภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด 

ปัจจุบันผู้ประกอบการรับซากโทรศัพท์มือถือและซากแบตเตอรี่มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่มีการควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง เพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยส่งออกไปดำเนินการในต่างประเทศทีมีเทคโนโลยีชั้นสูง วิธีทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้วอย่างง่ายที่สุด คือ

1.เก็บรวบรวมถ่านที่ใช้แล้วมาใส่รวมกันไว้ในถุงดำ 
2.ติดป้ายว่าเป็นขยะพิษ (ถ่านไฟฉายใช้แล้ว) เพื่อแจ้งคนเก็บขยะให้ทราบ 
3.ถ้ามีซากถ่านไฟฉายมากมายหลายกิโล ก็สามารถโทรเรียกฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตที่เราอยู่ให้ไปรับได้ถึงที่เลย !! วิธีทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างง่ายที่สุด คือ

1.นำหลอดฟลูออเรสเซนต์ใส่ปลอกกระดาษที่เคยใส่มันมาหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้นแทนก็ได้
2. เขียนไว้ว่า “หลอดไฟใช้แล้ว”  แบตเตอรี่มือถือ กระป๋องสเปรย์ และตลับหมึกก็ทำอย่างเดียวกัน โดยเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นของรีไซเคิลได้เกือบทั้งเนื้อทั้งตัวของมัน (95%) ทั้งแก้ว ทั้งอะลูมิเนียมที่ขั้วหลอด  เว้นก็แต่สารปรอทกับผงฟอสเฟอร์ที่เคลือบหลอด ซึ่งมีผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ฉะนั้นแล้วจึงต้องระวังห้ามทำให้หลอดแตก จากนั้นขยะมีพิษเหล่านี้จะถูกแยกทิ้งลงช่องรับขยะพิษอยู่ที่ท้ายรถเก็บขยะและจะถูกลำเลียงไปยังสถานีขนถ่าย 3 แห่งทั่วกทม. ซึ่งจะมีบริษัทเอกชนมารับไปกำจัด ด้วยการผ่านขั้นตอนบำบัดทางเคมีก่อนจะฝังกลบต่อไป
แหล่งรับขยะพิษจำพวก ถ่านไฟฉาย,ถ่านชาร์จ  (Li-ion และ Ni-MH) มีดังนี้ 

- ติดต่อที่ บ. ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-678-1122-26หล่งรับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีดังนี้

- บ. ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด  โทร. 0-2501-1425-9
- บ. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โทร. 0-2652-8652


ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกทาง เพื่อสุขภาพที่ดี 
และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยาวต่อไป
บล็อคนี้อยู่ในหมวดสุขภาพค่ะ

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2557 18:28:29 น. 105 comments
Counter : 3371 Pageviews.

 
อ่านแล้วน่ากลัวจัง ต่อไปนี้ต้องดูแลระวังให้มาก
ขอบคุณที่นำมาบอกกล่าวกันจ้ะ
ไล้ค์ไว้ก่อน พรุ่งนี้มาใหม่จ้ะ
วันนี้งบหมดทุกอย่างเลยโดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:03:39 น.  

 
การแยกขยะที่ถูกต้อง น่าจะมีการรณรงค์ให้กลับมาอีกครั้ง แยกที่คนทิ้งน่าจะได้ผลมากกว่าคนเก็บขยะไปแยกเองครับ
pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:19:13 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: นธีทอง วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:30:56 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

บ้านเรายังไม่มีการแยกขยะ
อันนี้น่าห่วง
อยากให้สิ่งแรกที่ทางเทศบาลทำก่อนสิ่งอื่นคือพัฒนาการทิ้งขยะแบบแยกขยะให้ขัดเจนและเป็นระบบ
เป็นภาคบังคับเลย
ฝันไปรึป่าวไม่รู้น่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:57:49 น.  

 
อ่าน และโหวตให้แล้วครับ


โดย: นิราลัย วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:26:33 น.  

 
โหวตหมวดสุขภาพ และแปะใจดวงแรกของวันให้คุณปานจ้า


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


ขยะพิษ ปอมแยกทิ้งค่ะ ที่ห้างมีที่ให้ทิ้งจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:29:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ นะคะ คุณปาน
ช่วงนี้ smart phone นี่ขาดไม่ได้จริง ๆ ค่ะ

=======================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:39:56 น.  

 
อันตรายของแบตเตอร์รีที่ใช้แล้วน่ากลัวเอาเรื่องเลย ได้รู้ข้อมูลละเอียดละออดีมากค่ะ ขอบคุณที่ค้นข้อมูลมาฝากกันนะคะ***


โดย: haiku วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:16:53 น.  

 
เป็นเอนทรี่ที่มีประโยชน์จริงๆค่ะน้องปาน
คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วย

โหวต และแปะใจให้น้องปานจ้ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พันคม Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
...................

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:31:17 น.  

 
อันตรายมากนะคะ
อ่านเจออยู่บ่อยๆ พยายามระวังอยู่เหมือนกัน
ขอบคุณสาระดีๆที่เอามาฝากนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:45:24 น.  

 
ของใกล้ตัวบางครั้งก็มองข้ามกันไปเน้อ
ขอบคุณที่หาข้อมูลดีๆมีประโยชน์มาให้รู้กันครับ


โดย: Panvart IP: 180.180.200.196 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:29:45 น.  

 
สวัสดีจ้า..

มาเก็บความรู้จ้า..

pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ก้นกะลา วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:44:52 น.  

 
วันนี้คุณแปะ ให้คุณ pantawan ไปแล้วค่ะ


โดย: ก้นกะลา วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:45:53 น.  

 
pantawan Health Blog

ซากแบตนี่อันตรายน่าดู แต่ดูเหมือนว่าประเทศเราไม่ค่อยใส่ใจสะเท่าไหร่ เห็นใครๆก็ทิ้งลงถังขยะธรรมดา ไม่มีการแยก


โดย: au_jean วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:5:27:34 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอบคุณขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:32:31 น.  

 
ดีจร้าคุงปาน

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: smack วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:44:02 น.  

 

สวัสดีจ้าน้องปาน

ถ่านนี่อันตราย ร้ายแรงกว่าที่คิดเลยนะ แถมอยู่ใกล้ตัวเรามากด้วย
ที่บ้านพี่เต๊ะใช้ถ่านแยะมากเลย หุงข้าวที่ไร ก่อเตาถ่านหน้าดำหมดเลยอ่า 555

ขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยจ๊ะคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:23:11 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ
.........
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:25:56 น.  

 
เอานี่ไปก่อนค่ะ..


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ


...และ สำหรับสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อ ชาวโลก..

ก็ ต้อง นี่...


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: foreverlovemom วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:39:43 น.  

 โดย: foreverlovemom วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:59:21 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ช่วงนี้ปวดหลัง ดูอาการก่อนอาจจะไปสักวัน

เห็นคุณปานลองนำโค๊ดกรอบมาทำเท่าที่เห็นใส่เครื่องหมายไม่ครบ โค๊ดถ้าขาดจุดใดจุดหนี่งจะทำให้ กรอลบมีปัญหา


ขอแนะนำดังนี้รูปทุกรูปมีSize เช่นรูปLine กุหลาบมีขนาด( กว้าง590และสูง34 )
1.-ดูที่ width:34px">และ height:34px">
2.-ดูที่('//ใส่รูป////') เครื่องหมายขีดบน ' ในวงเล็บนี้หายไปไหม ใส่ให้ครบไหม


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:57:45 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

pantawan Health Blog ดู Blog

ให้กำลังใจสำหรับเรื่องดีดี แต่อ่านแล้วก็แทบไม่อยากใช้มือถือเลค่ะ 55โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:03:46 น.  

 
ที่คุณปานถามว่าป้าจะไปฟังสวดคุณสินหรือเปล่า
ตั้งใจจะไปพรุ่งนี้ค่ะ


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:13:46 น.  

 
ผลพิษร้ายน่ากลัวมากๆเลยค่ะน้องปาน
เห็นบอกเอาไปรีไซเคิ่ล ไม่รู้ทำยังปลอดภัยมั๊ย
แย่จังเนาะ

ขอบคุณมากที่แวะไปอวยพรให้กำลังใจพี่เสมอค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Travel Blog ดู Blog
schnuggy Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:00:02 น.  

 
แวะมาแปะค่ะ อ่านแล้วน่ากลัวเลย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:25:26 น.  

 
แวะมาโหวต กดไลค์และแปะหัวใจให้ค่า


โดย: haiku วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:14:25 น.  

 
แวะมาโหวต pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:53:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าคะคุณปาน


โดย: au_jean วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:5:07:28 น.  

 
คุณได้ทำการแปะหัวใจ ให้กับคุณ pantawan
เรียบร้อยแล้วนะคะ

pantawan Health Blog ดู Blog

เรื่องนี้ต้องไล้ท์และโหวตค่ะเรื่องใกล้ตัว
ที่ต้องรู้อย่างยิ่งแต่คนส่วนใหญ่มักละเลย
โดย: HongDaYa วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:18:52 น.  

 
มาแล้วจ้ะคุณปานบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mambymam วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:15:45 น.  

 
แปะด้วย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:17:27 น.  

 
hi morning
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: smack วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:34:33 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

เรียนรู้เรื่องขยะพิษและวิธีกำจัดเนอะ ดีจัง
ขอบคุณน้าาาา

ไลค์และโหวตครับ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:46:01 น.  

 
หวัดดีค่าคุณปาน
ช่วงนี้หายหน้าหายตาเล้กน้อยค่ะ
เดี๋ยวก็จะหายไปอีก 3 วัน
ต้องรีบมาแปะหัวใจให้คุณปานก่อนจ้า

อ่านข้อมูลข้างบนแล้วนึกถึงตัวเอง
โชคดีที่ไม่ค่อยวุ่นวายกับโทรศัพท์เท่าไหร่
เป็นคนไม่ค่อยชอบคุยโทรศัพท์ค่ะ
อย่างดีก็เช็ค mail เรื่องงาน
เรื่องแบบนี้ใกล้ตัวจริงๆ นะคะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:56:23 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แปะหัวใจให้คุณปาน พร้อมโหวตสุขภาพดีดีให้ด้วยนะคะ


โดย: LoveParadise วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:57:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ แวะมาแปะหัวใจคร้าาาาาและขอบคุณข้อมูลดีๆๆๆนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: umineko วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:36:53 น.  

 
มาอ่านอีกครั้งครับ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้ว


โดย: Insignia_Museum วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:49:58 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: หอมกร วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:37:18 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

เอากำลังใจมาฝากสำหรับ
ข้อมูลดี ๆ ค่ะน้องปาน


โดย: AppleWi วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:39:10 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ก้นกะลา วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:09:23 น.  

 
แปะใจให้คุณปานจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:33:55 น.  

 
สว้สดีค่ะคุณปาน
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: little mouse in big apple วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:49:58 น.  

 
ตอนนี้ขยะอิเลคโทรนิคเยอะจริง ๆ เลยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Political Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ALDI วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:4:16:43 น.  

 
สวาทดีจร้า คุงแพนฯ
แปะสุดท้ายปี57จร้า
วันนี้คุณแปะ ให้คุณ pantawan ไปแล้วค่ะ


โดย: smack วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:48:21 น.  

 
คุณได้ทำการแปะหัวใจ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

วันนี้วันสุดท้ายของกิจกรรมเดือนแห่งความรักแล้ว
ขอให้น้องปานมีความสุขมากๆค่ะ


โดย: HongDaYa วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:36:04 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: moresaw วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:37:12 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องปาน ขอบคุณมากนะคะที่ไปแปะใจให้พี่กิ่งค่ะ ตามมาอ่านบทความที่มีประโยชน์ดีๆค่ะ โหวตและไลท์ให้เลยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอให้น้องปานมีความสุขมากๆนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:54:46 น.  

 
แวะมาแปะหัวใจคร้าาาาขอให้คุณpantawan มีความสุขในวันหยุดนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: umineko วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:25:54 น.  

 
สวัสดีครับน้องปาน ^^

ผมมาดึกเลยมาอ่านไม่ทัน

งั้นแปะหัวใจพร้อมโหวตสุขภาพให้ก่อนนะครับ

ขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับ เพลงเพราะจังเลยของสิงห์โตหรือเปล่าครับ อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:51:01 น.  

 

อ้าว???

อ่ะ...

บอกด้วยปากเปล่าค่ะ...


รัก คุณ ปาน ค่ะ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 1 มีนาคม 2557 เวลา:0:09:38 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องปาน

ขอบคุณสำหรับหัวใจมากน้า
วันนี้เค้าประกาศรางวัลสายสะพายแล้วนี่
อ.เต๊ะ ขออวยพรให้น้องปานได้สายสะพาย สาขาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ


โดย: multiple วันที่: 1 มีนาคม 2557 เวลา:5:05:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

ขอขอบคุณสำหรับหัวใจทุกดวงที่แปะให้ที่บล็อกด้วยนะครับ


โดย: **mp5** วันที่: 1 มีนาคม 2557 เวลา:9:16:53 น.  

 
ขยะอิเล็คทรอนิคน่ากลัวมากๆนะคะ

ขอบคุณสำหรับโหวตค่า

pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 1 มีนาคม 2557 เวลา:10:30:09 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน แวะมาทักทายนะคะ
บล๊อกนี้โหวตไปแล้วค่ะ ^^


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 1 มีนาคม 2557 เวลา:20:37:10 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน

แวะมาทักทายและส่งความสุขในวันหยุดพักผ่อนค่ะ
มีความสุขมากๆกับวันหยุดพรุ่งนี้อีกวัน

คินนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีด้วยนะคะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 1 มีนาคม 2557 เวลา:21:12:00 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับน้องปานด้วยนะคะ ที่รักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีแล้ว แล้วค่อยคุยกันใหม่นะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:0:23:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

ยินดีกับสายสะพายของคุณปานด้วยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:7:02:04 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กับความพยายามทั้งปีที่จะมอบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการรู้เท่าทันของความเจ็บป่วยให้กับสาธารณชนครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:7:04:15 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
แวะมาแสดงความยินดีกับตำแหน่งเดอะเบสนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:7:15:06 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดนะคะ


โดย: NENE77 วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:10:16:58 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณปานตะวันคนน่ารัก จุ๊ฟๆๆๆ
ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายสีชมพูวว์สวยๆ
ด้วยนะค่ะ สาระประโยชน์ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ^^
คริๆโหวต ไล้ท์จัดไปค่าาาาาา ^^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พริ้วไหวไปตามลม Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: mastana วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:13:56:41 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามบ่ายของวันหยุด ...สวัสดีครับ

ขอแสดงความยินดีกับสายสะพาย 1Best Health Blog ด้วยครับ

และขอขอบคุณคุณปานสำหรับทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้ที่บล็อกด้วยนะครับ


โดย: **mp5** วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:14:59:08 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ปาน หลังจากหายไปจากบล็อกนาน วันนี้ว่างมาอัพเดตเลยแวะมาเยี่ยม บล็อกนี้ถือว่าข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย ขยะอันตรายควรจะแยกอย่างดีแต่เดี๋ยวนี้คนก็ทิ้งแบบง่ายๆอะคะ น่ากลัว โหวตให้นะคะ


โดย: Lagata Novella วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:15:30:41 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน พี่กิ่งมาแสดงความยินดีด้วยกับสายสะพายนางงามสุขภาพจ้า เหมาะสมแล้วค่ะ
และขอบคุณมากนะคะที่ไปแสดงความยินดีกับพี่กิ่งถึงได้ชมเชยก็ดีใจมากมายค่ะเพราะไม่คิดว่าจะได้เลยค่ะ ต้องขอบคุณน้องปานด้วยที่ไปโหวตให้กำลังใจพี่กิ่งทุกครั้งจนได้รับสายสะพายเลยจ้า

ส่งช่อดอกไม้สวยๆมาแสดงความยินดีจ้าด้วยจ้า
More Flower Bouquet Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:15:43:30 น.  

 หวัดดีวันอาทิตย์ ฮะ คุณปาน คนสวย...
โดย: foreverlovemom วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:16:05:32 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณpantawan

ทำมัยรับหัวใจไม่ได้แล้วอ่ะแฮร่

โหวต & like # 5

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: umineko วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:17:49:29 น.  

 
สวัสดีจ้ะคุณปาน
ขอแสดงความยินดีกับคุณปานด้วยนะจ๊ะ
รักษาแชมป์ไว้ได้ เก่งมากๆขอบคุณทุกคะแนนโหวตและขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันตลอดมาจ้ะ
โดย: mambymam วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:18:03:15 น.  

 
มาฉลองกับคุณปานด้วยไอติมจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:20:46:13 น.  

 
ปัญหานี้ใกล้ตัวจริงๆด้วยค่ะ ทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องสองเครื่อง สมัยนี้มี tablet อีก เฮ้อ


ขอแสดงความยินดีกับสายสะพาย 1Best Health Blog ด้วยค่าาา


โดย: hi hacky วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:21:12:48 น.  

 
แสดงความยินดีกับหนูปานด้วยนะคะ
สำหรับรางวัลที่ได้รับในปีนี้
เหมาะสมที่สุดค่ะ

และขอบคุณสำหรับโหวตทุกโหวต
กับหัวใจทุกดวงที่แปะให้ที่บล็อกฝากเธอ2 ด้วยค่ะ

มีความสุขและนอนหลับฝันดีนะคะ

แวะมาขอบคุณสำหรับหัวใจทุกดวงที่แปะให้
ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจ้า

มีความสุขและนอนหลับฝันดีนะคะโดย: ฝากเธอ2 วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:21:30:49 น.  

 
เพลงเพราะจัง มาทักอีกวันเพราะคุณยังไม่เขียน blog ใหม่


โดย: cyberlifenlearn วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:21:37:56 น.  

 
แวะมาขอบคุณสำหรับคะแนนโหวต+หัวใจ และมิตรภาพดีดีที่มีให้ท่านขุนฯเสมอมาและขอแสดงความยินดีสำหรับสายสะพายรางวัลจากบล็อกแก๊งต่อคุณปานด้วยขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:21:44:07 น.  

 


ขอแสดงความยินดีกับคุณปานด้วย และ
ขอบคุณกำลังใจที่โหวตให้ยายเก๋าจนได้รางวัลนี้อีกครั้ง


โดย: ชมพร วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:22:31:52 น.  

 
มาแสดงความยินดีกับน้องปานค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลสุขภาพที่นำมาแบ่งปันเสมอจ้า..


โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:22:35:01 น.  

 
ขอบคุณเช่นกันนะครับคุณปานโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:22:40:54 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับน้องปานด้วยนะคะ ที่ยังรักษาแชมป์ไว้ได้อย่างมั่นคง

Keep up with the good job!!!!
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:23:22:20 น.  

 
อรุณสวัสดิ์นะขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:4:35:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:6:37:56 น.  

 
สวัสดี น้องปาน

มาโหวตให้น้องปานครับ
เสาร์ อาทิตย์ ไม่ได้เปิดบล็อกเลย แวะมาวันจันทร์ อยู่ลำดับที่ 79 แน่ะ
ยังไงก็ยังคิดถึงน้องปาน เสมอนะครับ


โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:8:47:04 น.  

 
มาแสดงความยินดีด้วยค่ะ


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:11:35:03 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายด้วยจ้า

ปล. อุ้มแวะมาขอบคุณที่โหวตให้อุ้ม
จนได้รับสายสะพาย 3 สายขอบคุณนะคะโดย: อุ้มสี วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:14:12:22 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
มาแสดงความยินดีด้วยครับ


โดย: moresaw วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:16:30:07 น.  

 


ขอบคุณที่โหวตให้เสมอและยินดีด้วย
ที่ได้รับสายฯหนึ่งสุขภาพ เก่งมากโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:20:03:18 น.  

 
สวัสดีครับผม หลายสิ่งมีคุณอนันต์ แต่ก็ตามมาด้วยโทษมันต์เช่นกัน


โดย: อัสติสะ วันที่: 3 มีนาคม 2557 เวลา:21:49:45 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

โหวตส่งกำลังใจไปให้คุณปานด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 4 มีนาคม 2557 เวลา:7:29:47 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอแสดงความยินดีสำหรับรางวัล Best Health Blog ด้วยนะค่ะ


โดย: ฝ น ต ก เ พ ร า ะ ก บ มั น ร้ อ ง (Opey ) วันที่: 4 มีนาคม 2557 เวลา:9:34:22 น.  

 
สวัสดีจ้ะน้องปาน

ขอแสดงความยินดีกับน้องปาน
กับตำแหน่งที่ได้รับนะคะพี่ต๋าเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดเมื่อคืนค่ะ
ขอบคุณน้องปานสำหรับมิตรภาพ
และกำลังใจที่มีให้เสมอค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 4 มีนาคม 2557 เวลา:11:31:10 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณปานตะวัน
ขอแสดงความยินดีกับสายสะพาย...ด้วยนะคะ


โดย: jamaica วันที่: 4 มีนาคม 2557 เวลา:14:00:33 น.  

 


แวะมาแสดงความยินดีที่ได้สายสะพายค่ะ เหมาะสมมากถึงมากที่สุด และต้องขอบคุณมากนะคะที่แวะไปอ่านบล็อกเราและโหวตให้ตลอดปีที่แล้วจนได้สายสะพายอีกปี ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 4 มีนาคม 2557 เวลา:22:41:37 น.  

 
โห...โทษมากมายเลยค่ะ
ตอนนี้ถือว่ามือถือและอุปกรณ์เทคโนโลยี
เป็นเหมือนปัจจัยที่หกไปแล้ว

เห็นแบบนี้ชักจะห่วงโลกใบนี้
และคนรุ่นหลังแล้วล่ะซิคะ


โดย: fonrin วันที่: 4 มีนาคม 2557 เวลา:22:44:16 น.  

 
พี่ติ๋วดีใจกับน้องปานด้วยกับการรับรางวัลสายสะพายครั้งนี้ค่ะ(center)


โดย: HongDaYa วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:7:15:01 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับสายสะพาย
ด้วยค่ะน้องปาน ขอบคุณสำหรับ
ข้อมูลดีมีประโยชน์ที่นำมาแบ่งปัน
เสมอนะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:16:16:11 น.  

 
ปอมมาชวนคุณปานทานขนมยามค่ำด้วยกันจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:19:34:29 น.  

 


ป้าขอแสดงความยินดีกับสายสะพายด้วยค่ะคุณปาน


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:20:20:08 น.  

 
สวัสดีจ้ะคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปชมดอกไม้ด้วยกันจ้ะ
โดย: mambymam วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:22:00:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทายยามดึกค่ะ
นอนหรือยังเอ่ย ฝันดีนะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:22:50:32 น.  

 
รินมาแสดงความยินดีกับสายสะพายที่ได้รับด้วยค่า

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 มีนาคม 2557 เวลา:22:56:42 น.  

 
แวะมาทักทาย แสดงความยินดีกับน้องปานจ้า
เยี่ยมมากๆ สาระสุขภาพดีๆทุกๆบล็อกเลยค่ะโดย: anigia วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:0:17:54 น.  

 
ห่าง หาย..

ไม่ใช่ว่าจะ หายไปเลยนะคะ...


ยังคง คิดถึง เสมอค่ะ..โดย: foreverlovemom วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:1:18:52 น.  

 
สวัสดียามเช้าขอรับคุณปาน


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:7:13:56 น.  

 
อันตรายมากเหมือนกันนะคะ ... ถ้าระบบแยกขยะของชุมชนทำได้ไม่ดี ก็นำอันตรายมาสู่เราได้ง่าย ๆ เลยเนาะ น้องทานตะวัน

ขอบคุณมากค่ะ ... พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะ เหมาะสมจริง ๆ พี่ก็เสพข่าวเพื่อสุขภาพจากที่นี่มาตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน :)) .. ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้พี่เสมอ ๆ ด้วยค่ะโดย: Tristy วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:9:58:34 น.  

 


ไม่ได้อัพบล็อกเสียนานเลย
วันนี้ปอป้ารบกวนขอเสียงหน่อยนะคะ

9

อ่านแล้วน่ากลัวจังโดย: พรหมญาณี วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:10:18:10 น.  

 
สวัสดีครับคุณปานตะวัน

มาอ่านความรู้ดี ๆ ด้านสุขภาพเหมือนเช่นเคย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ปล.มีภาพดอกเฮลิโคเนียที่บ้านมาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:12:41:11 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนค่ะ
ขอให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ดีเลิศ


โดย: เดหลีสีแดง วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:17:07:22 น.  

 


โดย: nokyungnakaa วันที่: 7 สิงหาคม 2557 เวลา:11:29:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.