sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2548
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
16 ธันวาคม 2548
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 
สรุปแนวข้อสอบครู

สรุปแนวข้อสอบ

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)
3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)
4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)
5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)
6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )........ออกสอบ สปจ. ปี 2546
7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้)
8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน)
9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย)
10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ………. (ขั้นที่ 4)
11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน)
12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ……(กพอ. สปช.)
13. ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์…(ความต้องการด้านร่างกาย – ความสำเร็จ)
14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ…..(120 คาบ)
15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 - 4 เรียนกี่คาบ…..(240 คาบ)
16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบ…..(600 คาบ)
17. ชั้น ป. 3 – 4 คัดลายมือแบบใด………..(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง)
18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 คือ…...(ข่าวเหตุการณ์สำคัญ)
19. ป. 02 คือ…..…..(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี)
20. ป. 02 - 2 คือ……….(สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02)
21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน….. (ป.01 รบ.1 ต.)
22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย….(90 หน่วย)
23. PORT FOLIO หมายถึง…..(แฟ้มสะสมงาน)
24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO…..(แฟ้มสะสมงาน)
(1) จัดเก็บชิ้นงาน
(2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี
(3) นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม
(4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน
(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน
(6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์
(7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
(8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ
25. ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ….(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ)
26. มปภ. เน้นวิชาใด…(ภาษาไทย)
27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA)
28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน………………………...(CAI)
29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที…………. (20 นาที)
30. อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน….(12 คน)
31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด……(RIT)
32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด….(90 – 110)
35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น……(สถานศึกษา)
36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา….(1 ปี)
37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน….(1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น)
38. วิธีการประเมินผลการเรียน……….ออกสอบ ปี 2543
- ก่อนจัดการเรียนการสอน ….เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน
- ระหว่างภาคเรียน ……….….เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์
- ปลายภาคเรียน ………….….เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด
39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ……..…(วัจนสัญลักษณ์).......ออกสอบ ปี 2543
40. ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์…………… (Input - Process - Output)
41. การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด…(ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์)
42. ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด…… ทุกวิชา ………ออกสอบ
43. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์…(จำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ)
44. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 – 2 …( จำนวน - การวัด - เรขาคณิต)
45. ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง… (ผลการเรียนปานกลาง)…….ออกสอบ
46. ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด…… (ป. 04)
47. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร…(ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
48. การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด………( )
49. ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน….(ป. 1- 3 - 5 )
50. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกี่มาตรา (336 มาตรา)
51. รัฐมนตรีกี่คน….(36 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี)
52. รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแบบใด
- แบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียว จำนวน 400 คน
- แบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน
53. ส.ส.กี่คน….(500 คน)
54. วิชาพุทธสาสนา จัดสอนในชั้นใด…(ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนหน่วยที่ 1 – 10 ส่วนนักเรียนอื่นเรียนหน่วยที่ 1 – 6)
55. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน……………ออกสอบ กทม.2542/ สปจ.ศรีสะเกษ 2543
‏א. พุทธิพิสัย
‏ב. จิตพิสัย
‏ג. ทักษะพิสัย
(ง) สังคมพิสัย
56. ครูลาคลอดบุตร ได้กี่วัน…………….(90 วัน)......ออกสอบ กทม. ปี 2545
57. ลากิจต่อเนื่องจากลาคลอด 90 วัน แล้ว ลาได้กี่วัน….(150 วันทำการ)……ออกสอบ ปี 2543
58. การลงโทษนักเรียนมีกี่สถาน…(6 สถาน)
59. ลาประเภทใดไม่ต้องรออนุญาต…..(การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล).......ออกสอบ กทม. ปี 2545
60. ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์…(30 คาบ)
63. ครูต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา….(08.15) กลับหลังเวลา……(16.45 น.)…..ออกสอบ
64. เวลาทำราชการปกติ คือ….(08.30 – 16.30 น.)…………….ออกสอบ สปจ.2542
65. การจัดตั้ง กรม สปช. ใช้กฎหมายใด….(พระราชบัญญัติ)………..ออกสอบ
66. กลุ่มโรงเรียน มี 9 โรง มีกรรมการกลุ่ม….(ผู้บริหาร 9 คน ผู้แทนครูครึ่งหนึ่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 รวม 19 คน)
67. การจัดตั้ง ยุบเลิกเขตจังหวัด ใช้กฎหมายใด………..(พระราชบัญญัติ)
68. การจัดตั้ง ยุบเลิก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)ใช้กฎหมายใด…...(พระราชบัญญัติ)
69. ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สังกัด….(กระทรวงมหาดไทย)….ออกสอบ ปี 2543
70. ใครเป็นผู้ประกาศรายชื่อส่งเด็กเข้าเรียน….(คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)…..ออกสอบ ปี 2543
71. เด็กเขียนมือซ้ายเพราะ…..(ติดอ่าง)
72. ปีเข้าเรียนนับอย่างไร…. (ปีปฏิทิน)
73. เด็กขาดเรียนเกิน 7 วัน ตาม พรบ.ประถมศึกษา 2523 ปรับ (ไม่เกิน 1,000 บาท)….ออกสอบ ปี 2543
74. ถ้าสอบได้จะได้รับบรรจุ และรับเงินเดือนระดับใด…(อ. 1 ระดับ 3 – 5)
75. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ….(พ.ศ.2540 – 25400)
76. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ….(พ.ศ.2503 – 25406)
77. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ….(เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา)
78. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (12 ปี)
79. วินัยที่ดีที่สุดคือ….(วินัยในตนเองของทุกคน)
80. องค์ประกอบของการจูงใจ…(1. ผู้เข้ารับการจูงใจ 2. วิธีการจูงใจ 3. เป้าหมายการจูงใจ)
81. ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ มาสโลว์ มีกี่ขั้น…(5 ขั้น)
82. ข้อใดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทำงาน……..(ความสำเร็จของงาน)
83. ข้อใดเป็นปัจจัยบำรุงจิตหรือปัจจัยค้ำจุน….(สภาพการทำงาน)
84. ข้อใดเป็นเทคนิคการจูงใจ….(การแบ่งงานให้ชัดเจน 2. การมอบหมายงานให้เหมาะสม
3. การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม)
85. ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คือ….(NECTEC)………ออกสอบ ปี 2543
86. ถ้าต้องการอัดสำเนาจำนวนมาก ๆ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด…(COPY PRINTER)
87. ต้องการฉายภาพนำเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือชนิดใด….(PROJECTOR)
88. ต้องการอ่านรหัสแท่งใช้เครื่องมือ….(BARCODE READER)
89. เครื่องแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สู่ ทีวี คือ……(TV CODER)….ออกสอบ ปี 2543
90. ข้อใดหมายถึงการสอนแบบสืบสวนสอบสวน…..(INQUIRY METHOD)
91. ข้อใดเป็นวิธีสอนที่ครูต้องสร้างสถานการณ์ฝึกให้นักเรียนสังเกต……(INQUIRY METHOD)
92. ข้อใดหมายถึงการเรียนแบบรอบรู้…..(MASTERY LEARN)
93. ข่อใดคือเครื่องจัดคิวข้อมูล……..(HUB)
94. การสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ ON – LINE โปรแกรมการสอนจะถูกเก็บไว้ที่….(SERVER)
95. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา นำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อใด…(2531)
96. สโมสรเอกชนใดให้การสนับสนุนการทดลองสอนแบบมุ่งประสบการณ์……(โรตารี่)
97. รูปแบบศูนย์การเรียนที่นิยมจัดในโรงเรียนคือ.(1. เอกเทศ 2.ในห้องเรียน 3. สอนแบบศูนย์การเรียน)
98. ศูนย์การเรียน เป็นการจัดประสบการณ์…(ให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตน เองมากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสม และกลุ่ม สัมพันธ์ เป็นการเรียนตามเอกัตภาพ)
100. ห้องปฏิบัติการทางภาษาใช้ประกอบการสอนวิชา (SOUND LAB)……(ทุกวิชา)Create Date : 16 ธันวาคม 2548
Last Update : 16 ธันวาคม 2548 10:27:15 น. 79 comments
Counter : 20003 Pageviews.

 


โดย: รรร IP: 203.156.44.125 วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:18:52:30 น.  

 


โดย: น้องเบียร์ IP: 61.19.31.74 วันที่: 18 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:16:41 น.  

 โดย: เเอะเเ IP: 125.25.54.88 วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:18:34:06 น.  

 
T T


โดย: om IP: 203.151.140.118 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:21:29:55 น.  

 


โดย: แดแ IP: 125.24.181.104 วันที่: 25 เมษายน 2550 เวลา:12:10:01 น.  

 


โดย: ่ IP: 125.24.181.104 วันที่: 25 เมษายน 2550 เวลา:12:10:38 น.  

 

เป็นกำลังใจช่วยนะค่ะ


โดย: ก้อยค่ะ IP: 203.113.81.74 วันที่: 23 สิงหาคม 2550 เวลา:8:37:29 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ออกจริงนะ


โดย: โ IP: 125.24.151.161 วันที่: 23 สิงหาคม 2550 เวลา:10:43:56 น.  

 


โดย: tookta IP: 203.113.17.150 วันที่: 2 กันยายน 2550 เวลา:12:55:17 น.  

 
เก่ามากแล้ว


โดย: อ IP: 125.24.193.53 วันที่: 3 กันยายน 2550 เวลา:11:19:33 น.  

 
กฏหมายต่าง ๆ เปลี่ยนหมดแล้วคะ
กรุณาอ่านหนังสือ อันล่าสุดนะคะ
เป็นกำลังใจให้คะ


โดย: อ IP: 125.24.193.53 วันที่: 3 กันยายน 2550 เวลา:11:20:58 น.  

 
อยากทราบแนวข้อสอบวิชาชีพครูจะออกแนวไหนบ้างถ้ามีขอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้ามีส่ง sudawan3108@hotmail.com


โดย: เบบี้ IP: 203.151.244.84 วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:1:43:43 น.  

 

ดีมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณค่ะน้องเปิ้ลดีมากๆเลยค่ะ


โดย: น้องเปิ้ล IP: 203.172.199.254 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:9:59:44 น.  

 

ดี


โดย: ส้ม IP: 203.172.199.254 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:10:01:32 น.  

 
อยากทราบแนวข้อสอบวิชาชีพครูจะออกแนวไหนบ้างถ้ามีขอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้ามีส่ง Wachirapapha@Thaimail.com นะค่ะ
แนวข้อสอบวิชาชีพครูWachirapapha@Thaimail.comส้ม


โดย: Som,qu ส้ม IP: 203.172.199.254 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:10:13:59 น.  

 


โดย: j IP: 203.172.199.254 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:10:15:31 น.  

 
บรีรัมย์เขต 2 ออกแนวข้อสอบเป็นแบบจิตวิทยาการเรียนการสอนเยอะมาก


โดย: คิกคุ IP: 203.172.220.3 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:14:37:44 น.  

 
บรีรัมย์เขต 2 ออกแนวข้อสอบเป็นแบบจิตวิทยาการเรียนการสอนเยอะมาก


โดย: คิกคุ IP: 203.172.220.3 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:14:37:44 น.  

 


โดย: เเง้ IP: 222.123.133.80 วันที่: 22 กันยายน 2550 เวลา:14:28:41 น.  

 
ดีนะดีนะ


โดย: ปอนด์ IP: 124.121.124.155 วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:8:51:55 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: lalah IP: 117.47.71.242 วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:16:08:45 น.  

 
น่าจะมีข้อสอบให้ดูจังเลย 5555+


โดย: หมี IP: 125.25.78.99 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:46:28 น.  

 
อยากให้สอบเร็วจังเย้สอบผ่านแล้ว


โดย: แป้ง IP: 203.113.61.229 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:16:17:24 น.  

 
สุดยอด จากลำพูน ม1/4


โดย: ทราย IP: 125.24.193.177 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:11:02:02 น.  

 
ผมอยู่ ป 2 คับผม ลำพูน ทินเทพ


โดย: แชมป์ IP: 125.24.193.177 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:11:03:55 น.  

 


โดย: พิมพกานต์ IP: 203.170.136.210 วันที่: 20 มกราคม 2551 เวลา:14:44:54 น.  

 


โดย: มนีนุช IP: 203.170.136.210 วันที่: 20 มกราคม 2551 เวลา:14:47:12 น.  

 


โดย: ney&ry IP: 118.174.132.44 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:29:58 น.  

 
รักค่ะ


โดย: มิจัง IP: 118.173.51.232 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:46:13 น.  

 


โดย: s IP: 118.174.91.144 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:13:18:39 น.  

 
ดีจัง


โดย: น่ารัก IP: 118.174.91.144 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:13:21:11 น.  

 
เธญเธขเธฒเธเน„เธ”เน‰เนเธ™เธงเธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธนเธˆเธฐเธชเธญเธšเธงเธฑเธ™เธญเธฒเธ—เธดเธ•เธขเนŒเธ™เธตเน‰เนเธฅเน‰เธงเธ–เน‰เธฒเธกเธตเธŠเนˆเธงเธขเธชเนˆเธ‡เนƒเธซเน‰เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐ เธ„เนˆเธฐ nunong_sc@hotmail.com


โดย: เธ™เน‰เธญเธ‡ IP: 202.91.18.192 วันที่: 14 มีนาคม 2551 เวลา:12:34:36 น.  

 
เธญเธขเธฒเธเน„เธ”เน‰เนเธ™เธงเธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธนเธˆเธฐเธชเธญเธšเธงเธฑเธ™เธญเธฒเธ—เธดเธ•เธขเนŒเธ™เธตเน‰เนเธฅเน‰เธงเธ–เน‰เธฒเธกเธตเธŠเนˆเธงเธขเธชเนˆเธ‡เนƒเธซเน‰เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐ เธ„เนˆเธฐ nunong_sc@hotmail.com


โดย: เธ™เน‰เธญเธ‡ IP: 202.91.18.192 วันที่: 14 มีนาคม 2551 เวลา:13:03:46 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มาก ๆ


โดย: ผู้เข้าสอบ IP: 118.175.138.125 วันที่: 17 มีนาคม 2551 เวลา:16:43:28 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: จอยจ้า.. IP: 203.172.205.81 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:20:10:58 น.  

 
บล็อกดีมากๆขออนุญาตทำลิ๊งค์ไปแปะไว้ที่
//www.krusurin.net ได้ไหมครับ...


โดย: ศน.เหลิม IP: 118.173.242.113 วันที่: 15 เมษายน 2551 เวลา:14:35:09 น.  

 
แนวข้อสอบดีมาก แต่ถ้ามีใหม่ๆก็ช่วยนำมา update ให้พวกเราดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ


โดย: เจตน์-คนเก่งครับ IP: 58.97.8.56 วันที่: 17 เมษายน 2551 เวลา:15:36:38 น.  

 
ขอบพระคุณมากค่ะ แนวข้อสอบดีมาก


โดย: เกด(โรงเรียนโสตสุริทร์ IP: 58.147.37.143 วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:11:46:10 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ติ๊ก IP: 222.123.140.70 วันที่: 21 เมษายน 2551 เวลา:12:54:43 น.  

 
ถึงคุณ ศน.เหลิม ถ้า blog นี้เป็นระโยชน์กับ เว็บไซต์และไม่เกะกะพื้นที่ก็เอาไปลิงค์ได้เลยค่ะด้วยความยินดี เพราะคนอื่นๆจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเท่าที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บของคุณรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาถ้าข้อมูลใหนที่ไม่ถูกต้องรบกวนชี้แนะ และก็แนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: sansook วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:22:43:31 น.  

 
แนวข้อสอบวิชาชีพครู2551จะเป็นยังไงนะถ้าใครมีส่งให้หน่อยที่ weaw9@hotmail.com ขอบพระคุณมากคะ


โดย: new99 IP: 124.157.162.184 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:15:14:03 น.  

 
บางข้อเคยเห็นในข้อสอบจริงๆ ขอบคุณมากนะคะ


โดย: fon IP: 203.170.208.15 วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:25:23 น.  

 
ยากจัง


โดย: bimon IP: 125.25.187.98 วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:30:08 น.  

 


โดย: bimon IP: 125.25.187.98 วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:31:00 น.  

 


โดย: binom IP: 125.25.187.98 วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:31:41 น.  

 


โดย: jonkl nkjnlnl IP: 125.25.187.98 วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:32:33 น.  

 


โดย: dSfdsfdsgz IP: 125.25.187.98 วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:33:23 น.  

 
ขอให้ืุคนสอบได้นะ


โดย: สุรพล IP: 203.113.106.43 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:21:29 น.  

 
ขอให้ทุกคนจงมีความสุขในสิ่งที่ทำนะ และคิดในสิ่งที่ดีทุกคนก็จะพบกับสิ่งดีๆในชีวิต


โดย: ุสุรพล IP: 203.113.106.43 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:24:03 น.  

 
ขอให้ทุกคนจงมีความสุขในสิ่งที่ทำนะ และคิดในสิ่งที่ดีทุกคนก็จะพบกับสิ่งดีๆในชีวิต


โดย: จ๋า IP: 203.113.106.43 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:25:08 น.  

 
หนูอยากทราบว่าข้อสอบวิชาชีพครู มีแนวในการสอบอย่างไร หนูสนใจคณะครุศาสตร์ ปฐมวัย หนูอยากทราบเทคนิกในการสอบคะ

bad_frun@hotmail.com


โดย: ใบเฟินคะ IP: 125.27.161.186 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:50:01 น.  

 
ขอบคุงนะคะ ใครทราบช่วยบอกหนูหน่อยนะ


โดย: ใบเฟินคะ IP: 125.27.161.186 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:51:54 น.  

 
เฉลยหล่ะค่ะ


โดย: ปุ้ย IP: 118.173.244.165 วันที่: 9 ตุลาคม 2551 เวลา:15:20:14 น.  

 
ในวงเล็บไงล่ะคะ


โดย: sansook วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:10:10:26 น.  

 
ขอแนวข้อสอบในปี52ด้วยคะโดยเฉพาะภาค ก


โดย: นิด IP: 125.26.69.32 วันที่: 20 มกราคม 2552 เวลา:2:59:35 น.  

 
บ้า


โดย: fk IP: 203.155.135.46 วันที่: 30 มกราคม 2552 เวลา:14:33:06 น.  

 
สุดยอดจริงๆ ขอบคุณครับ


โดย: ผู้ชาย IP: 118.175.22.68 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:38:47 น.  

 
อยากทราบแนวข้อสอบวิจัยการศึกษา(มาตราฐานที่7


โดย: waja IP: 118.173.179.22 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:10:38:10 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: ครูตัวน้อย IP: 117.47.87.87 วันที่: 23 สิงหาคม 2552 เวลา:20:12:37 น.  

 
ครูเกษตรไม่เห็นเปิดสอบเลยขนาดโรงเรียนแต่ละโรงก็ขาดครู


โดย: ประดิษฐ์ IP: 118.172.148.7 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:6:02:10 น.  

 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ


โดย: ดอกจำปี IP: 118.172.240.36 วันที่: 30 เมษายน 2553 เวลา:17:49:28 น.  

 
ฑฉโธ ธํโดย: นธี บุญเทียม IP: 10.250.153.238, 203.172.199.254 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:24:23 น.  

 
ฏฌธธํฌ


โดย: ภานุวัตร IP: 10.250.153.238, 203.172.199.254 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:27:02 น.  

 
๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔


โดย: หมาอ้อ695555544444 IP: 10.250.153.238, 203.172.199.254 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:30:29 น.  

 
ฉันรักเอ


โดย: จีระนัน IP: 10.250.153.238, 203.172.199.254 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:32:33 น.  

 
ขอบคุณที่ทำให้มีข้อคิดดีๆ


โดย: จิน IP: 192.168.1.224, 203.172.203.117 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:16:24 น.  

 
ดิแนอยากทราบแนวข้อสอบวิชาชีพครุช่วยตอบหน่อยได้ไหมค่ะ


โดย: อรอนงค์ IP: 192.168.1.224, 203.172.203.117 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:21:13 น.  

 
เอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ ที่กำลังเปิดสอบ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ข้อสอบเก่าวิชาเอกมากกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ท่านรู้ทุกแง้ ทุกมุมข้อข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะออกข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาการศึกษา วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย แนวข้อสอบครูบรรณารักษ์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)
ข้อสอ
บความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 (การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)
ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)
ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดที่ 1 - 4 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 - 3 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 - 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1 - 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาชีพครูรวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร และแนวข้อสอบเก่ากว่า 300 ข้อ ตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย

ดาวโหลดได้ที่ //www.testthai1.com/


โดย: กาน IP: 182.53.123.242 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:06:54 น.  

 
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
สนใจสั่งซื้อมาที่ davinshi_888@hotmail.com

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 (การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)
ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)
ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดที่ 1 - 4 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 - 3 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 - 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1 - 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาชีพครู และแนวข้อสอบที่ใช้ออกสอบครูผู้ช่วยอีกมากมาย
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร และแนวข้อสอบเก่ากว่า 3,000 ข้อ ตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 242-2-82239-1 ธ.กสิกรไทย ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น
ออมทรัพย์

ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-5499886
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
//www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html
วิชาชีพครู ชุดที่ 2
//www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html
วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
//www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.htmlโดย: คุณกฤษฎา IP: 125.26.193.129 วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:19:52:59 น.  

 
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
สนใจสั่งซื้อมาที่ davinshi_888@hotmail.com
หรื่อโทรสอบถาม คุณกฤษฎา 088-5499886

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 (การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)
ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)
ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดที่ 1 - 4 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 - 3 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 - 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1 - 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาชีพครู และแนวข้อสอบที่ใช้ออกสอบครูผู้ช่วยอีกมากมาย
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร และแนวข้อสอบเก่ากว่า 3,000 ข้อ ตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 242-2-82239-1 ธ.กสิกรไทย ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น
ออมทรัพย์

ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-5499886
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
//www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html
วิชาชีพครู ชุดที่ 2
//www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html
วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
//www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html
โดย: คุณกฤษฎา IP: 125.26.193.129 วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:14:50:28 น.  

 
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
สนใจสั่งซื้อมาที่ davinshi_888@hotmail.com
หรื่อโทรสอบถาม คุณกฤษฎา 088-5499886

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 (การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)
ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)
ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดที่ 1 - 4 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 - 3 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ชุดที่ 1 - 5 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 - 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ชุดที่ 1 - 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาชีพครู และแนวข้อสอบที่ใช้ออกสอบครูผู้ช่วยอีกมากมาย
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร และแนวข้อสอบเก่ากว่า 3,000 ข้อ ตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 242-2-82239-1 ธ.กสิกรไทย ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น
ออมทรัพย์

ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-5499886
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
//www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html
วิชาชีพครู ชุดที่ 2
//www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html
วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
//www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.htmlโดย: คุณกฤษฎา IP: 125.26.193.129 วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:14:51:58 น.  

 
ข้อสอบครูผู้ช่วย 4,000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554
ดาวโหลดที่ //www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html
เอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ 3,000 และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาการศึกษา วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ
โหลดตัวอย่างข้อสอบ วิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ วิชาเอกเกษตร

ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม เพียง 350 บาทเท่านั้น
สนใจสั่งซื้อมาที่ jirasak_pay@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟร์เอกสาร
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 568-2-11104-8 ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโรตัส รังสิต ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 080-3227866 จิระศักดิ์
ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
//www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html
วิชาชีพครู ชุดที่ 2
//www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html
วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
//www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.htmlโดย: จิระศักดิ์ IP: 101.108.230.110 วันที่: 17 มิถุนายน 2554 เวลา:20:39:01 น.  

 
ยากมากค่ะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ


โดย: นานา IP: 172.16.2.170, 113.53.176.35 วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:14:41:26 น.  

 
ขอให้ทำ[url=//tutordata.net/thread.php?fid-11.html]ข้อสอบครู[/url]ได้ด้วยเถ๊อะ สาธุ๊


โดย: ขอบคุณครับ (ปีศาจเว็บ ) วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:04:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับแนวทางข้อสอบครู ครับ ขอให้ทำข้อสอบกันได้ทุกคน


โดย: ปีศาจเว็บ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:08:25 น.  

 
นี้คือ ข้อสอบตรงเข้า มหาลัยคณะครุสาด หรือว่า ข้อสอบ บรรจุข้าราชการค่ะ ใครรุ้ ตอบหน่อยค่ะ


โดย: สุภัชชา IP: 115.67.199.213 วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:18:22:10 น.  

 
นี้คือ ข้อสอบตรง ใน เข้า มหาลัย ครุสาด หรือว่าข้อสอบบบรจุราชการค่ะ ถ้าใคร ทราบ บอกไห้ ด้วยน่ะค่ะ may-tal2010@hotmail.com


โดย: สุภัชชา IP: 115.67.199.213 วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:18:26:34 น.  

 
การสอบเข้าคณะครุศาสตร์เค้าจะเอาเด็กสามัญกับสายอาชีมาสอบรวมกันรึเปล่าคะโดย: เอ้ IP: 203.170.250.169 วันที่: 6 มิถุนายน 2556 เวลา:17:34:37 น.  

 
การสอบเข้าคณะครุศาสตร์เค้าจะเอาเด็กสามัญกับสายอาชีมาสอบรวมกันรึเปล่าคะโดย: เอ้ IP: 203.170.250.169 วันที่: 6 มิถุนายน 2556 เวลา:17:35:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.