Valentine's Month


 
sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2551
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 กรกฏาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ชุดที่ 1


แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี51
ชุดที่1
1) การออกหนังสือรับรอง ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบฯ
1. ต้องติดทุกครั้งตามเรียบ 2. ไม่จำเป็น
3. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย 4. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
5. แล้วแต่ความต้องการของผู้ช่วย
2) คำว่า " งบประมาณเกินดุล " หมายความว่าอย่างไร
1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก 2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า
3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
3) คำว่า " งบประมาณสมดุล " หมายความว่าอย่างไร
1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก 2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า
3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
4) ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักขาดดุลการค้าเป็นเพราะสาเหตุใด
1.มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรมาก 2.มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก
3.มีความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมาก 4.มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมาก
5.ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีพอย่างไม่ประหยัด
5) ปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาได้แก่
1.การเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานทำให้อัตราค่าแรงในประเทศต่ำ
2.การนำกรรมวิธีในการผลิตใหม่ๆมาใช้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
3.การที่ประชาชนจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น
4.การนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง 5.ไม่มีข้อใดถูก
6) ข้อใดกล่าวถึงความหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจได้ดีที่สุด
1.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับประชากรเพิ่มขึ้น
2.รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อมีอัตราสูง
3.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการแบ่งปันรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
4.รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูง
5.มีการส่งออกสินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
7) ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.การยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย
2.การยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพเต็มที่
3.การยอมให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง
4.การถือว่าผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชน
5.การถือว่าอำนาจอธิปไตยมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมาก
8) ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภากรณีใดที่ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่ง
1.เมื่อมีการยุบสภา 2.เมื่อรัฐมนตรีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งลาออก
3.เมื่อรัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ 4.เมื่อรัฐสภาไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐบาลเสมอ
5.เมื่อรัฐมนตรีในคณะมีมลทินมัวหมอง
9) การยุบสภาเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ในกรณีมีความขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎร จุดมุ่งหมายในการยุบสภา คืออะไร
1.เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่ 2.เพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงคณะรัฐมนตรี
3.เพื่อให้ ส.ส. สำนึกในบทบาทที่ดี 4.เพื่อยกเลิกการปกครองแบบรัฐสภา
5.เพื่อปรับปรุงบทบาทของรัฐสภาในการปกครองประเทศ
10) คำว่า " คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา " หมายความว่าอย่างไร
1.คณะรัฐมนตรีต้องบริหารบ้านเมืองภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
2.คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจ
3.คณะรัฐมนตรีอาจอยู่ในตำแหน่งได้ถ้ารัฐสภาไม่ไว้วางใจ
4.คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา
5.รัฐสภามีอำนาจตรวจสอบและกำหนดภารกิจให้ปฏิบัติ
11) หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใด ที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ได้ดีที่สุด
1.หลักการรวมอำนาจปกครองไว้ที่ส่วนกลาง
2.หลักการรวมอำนาจปกครองปกครองไว้ที่บุคคลคนเดียว
3.หลักการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4.หลักการรวมอำนาจไว้ที่พรรค ๆ เดียว
5.หลักการให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือราชการประจำ
12) เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม
1.ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ 2.ต้องช่วยเหลือแบ่งงานกันทำ
3.ต้องการความอยู่รอด 4.ต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม
5.ต้องอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ
13) สถาบันสังคม จะมั่นคงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับข้อใด
1.การจัดระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม 2.แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติของคนในสังคม
2.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4.บุคคลเข้าใจจุดประสงค์ของสถาบัน
5.บุคคลต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
14) รายได้ประชาชาติ (National income) วัดอะไร
1.การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ
2.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.อัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของประเทศ
4.มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ
5.ความสามารถในการสร้างรายได้ของประชากร
15) ข้อใดแสดงว่า ประเทศ ก. พัฒนามากกว่า ประเทศ ข.
1.ประเทศ ก. เป็นประเทศอุตสาหกรรม ประเทศ ข. เป็นประเทศเกษตรกรรม
2.จำนวนประชากรประเทศ ก. มากกว่าประเทศ ข.
3.รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประเทศ กง มากกว่าประเทศ ข.
4..ประชาชนในประเทศ ก. มีคุณภาพมากกว่าประเทศ ข.
5.ประชาชนในประเทศ ก. มี สุขภาพดีกว่าประเทศ ข.
16) ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง
1.บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน 2.อำนวยการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย
3.ดำเนินการสื่อสารระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
4.กำกับดูแลการจัดการศึกษาท้องถิ่น 5.ไม่มีข้อใดถูก
17) กรมการปกครองแบ่งส่วนราชการดังนี้
1.ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2.ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
3.จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
4.กรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ
5.ถูกทุกข้อ
18) งานพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบริหารการปกครอง เป็นงานของหน่วยใด
1.สำนักบริหารงานปกครองท้องที่ 2.วิทยาลัยการปกครอง
3.กองการเจ้าหน้าที่ 4.กองวิชาการและแผนงาน
5.สำนักงานเลขานุกรม
19) ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอ
1.ดำเนินงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ
2.ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ 3.รณรงค์ให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
4.ข้อ 1. และ 2. 5.ไม่มีข้อใดถูก
20) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายสนับสนุนการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.สนับสนุนให้มีการใช้ระบบแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่และประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.รณรงค์ให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
4.ข้อ 1. และ 2. 5.ไม่มีข้อใดถูก
21) ข้อใดเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง
1.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน บริการอำเภอเคลื่อนที่
2.สนับสนุนให้อำเภอเป็นศูนย์บริหารงาน บริการอำเภอเคลื่อนที่
3.สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ การสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4.ถูกทุกข้อ
5.ไม่มีข้อใดถูก
22) การปรับปรุงระบบการป้องกันฝ่ายพลเรือน ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผน
2.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบงานป้องกัน
3.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฉพาะหน้าให้ทั่วถึงและบำรุงขวัญพร้อม
4.ข้อ 1. และ 3. 5.ถูกทุกข้อ
23) การวางแผนพัฒนาอำเภอต้องใช้ข้อมูล
1.จปฐ. 2.กชช.2ค. 3.จปฐ.และ กชช.2ค.
4.จปฐ.และกชช.2ค.ประกอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ 5.ถูกทุกข้อ
24) กลุ่มปัญหาหลักในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
1.ด้านคุณภาพชีวิต 2.ด้านทรัพยากรมนุษย์
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5.ถูกทุกข้อ
25) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่เท่าใด
1.ฉบับที่ 7 2.ฉบับที่ 10 3.ฉบับที่ 8 4.ฉบับที่ 9 5.ฉบับที่ 12
26) จปฐ. ได้มีการประกาศแก้ไขและใช้เป็น 9 หมวด 37 ตัวชี้วัดในปีใด
1.2533 2. 2534 3. 2535 4.2536 5.2537
27) ตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครองโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด
1.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 2.ฝ่ายปกครองและพัฒนา
3.สำนักงานอำเภอ 4.งานส่งเสริมการปกครอง 5.งานปกครอง
28) กรุงเทพฯเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ มีฐานะทางการบริหารคล้ายกลุ่มใด
1.ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.ประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
4.นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 5.ข้อ 2,3 และ 4
29) ข้อใดมิใช่คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคท้องถิ่น (กนภ.)
1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 4.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
30) ผู้ใดเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.)
1.ประธานหอการค้าจังหวัด 2.ประธานสภาจังหวัด
3.ประธานชมรมธนาคารจังหวัด 4.สมาชิกสภาจังหวัด
5.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านในจังหวัด
31) กพจ. มีอำนาจอย่างไร
1.กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 2.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอำเภอ
3.จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
5.อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ
32) คุณธรรมสำหรับผู้บริหารที่พึงปฏิบัติประจำ
1.อิทธิบาท 4 2.ฆราวาสธรรม 4
3.พรหมวิหาร 4 4.สังคหวัตถุ 4 5.โลกบาลธรรม 2
33) การบริหารงานบุคคลข้อใดมิใช่ลักษณะระบบคุณธรรม
1.หลักความเสมอภาค 2.หลักความสามารถ
3.หลักความมั่นคง 4.หลักเสรีประชาธิปไตย
5.หลักความเป็นกลางทางการเมือง
34) การทำงานเป็นทีมข้อใดผิด
1.ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ 2.มีการวางแผนทำงานร่วมกันต่อเนื่อง
3.มีการบำรุงขวัญอย่างดี 4.ผลงานเป็นของกลุ่ม 5.ไม่มีข้อใดถูก
35) การพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมการปกครองอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
1.สำนักงาน ก.พ. 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3.กองวิชาการและแผนงาน
4.วิทยาลัยมหาดไทย 5.วิทยาลัยการปกครอง
36) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่หนึ่งคือ การประชุม ซึ่งหมายถึงการให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบกันโดยมีวัตถุประสงค์
ถามว่า ข้อใดข้างล่างนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม
1.เพื่อชี้แจง 2.เพื่อทำความเข้าใจ 3.เพื่อแสดงความคิดเห็น
4.เพื่อหาข้อยุติ 5.ถูกทุกข้อ
37) การประชุมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานและในการประชุม ผู้ทำหน้าที่ประธานถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ
สูงสุด ดังนั้น ประธานควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
1.เตรียมสถานที่ให้พร้อม 2.ศึกษาและวางแผนการประชุม
3.สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง 4.กระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมทุกคนมีส่วนร่วม
5.นำให้ที่ประชุมตัดสินใจ

38) การประชุมที่มีประสิทธิผลประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
1.บรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 2.ใช้เวลาเหมาะสม
3.มีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก 4.ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่
5.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้สึกผูกพันกับผลการประชุม
39) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมและการติดตามงานเพื่อให้การดำเนินงานได้เป็นไป
ตามแผน อยากทราบว่า การควบคุมและการติดตามงานนี้มีความสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร
1.ทำให้ทราบความก้าวหน้า 2.ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรค
3.ทำให้ป้องกันและแก้ไขในสิ่งที่จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
4.ถูกทุกข้อ 5.ไม่มีข้อใดถูก
40) ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงชัดเจนว่าผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามงานไม่ใช่ควบคุมงาน
1.หัวหน้าฝ่ายการเงินตรวจสอบความก้าวหน้าของการวางฎีกาเบิกเงินและขอทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
2.หัวหน้ากองดูแลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.อธิบดีสั่งให้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้งานมีปัญหา
4.นายอำเภอสอดส่องการทำงานในที่ว่าการอำเภอให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม
5.ถูกทุกข้อ
41) หน้าที่หนึ่งของผู้บังคับบัญชา คือการพัฒนาผู้ใต้บัญชา ถามว่า ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องใด
1.ความรู้ 2.ความสามารถ 3.ทักษะ 4.บุคลิกภาพอื่นๆ 5.ถูกทุกข้อ
42) มีผู้รู้หลายคนให้ความหมายที่แตกต่างกันของการศึกษา, การฝึกอบรมและการพัฒนาโดยเน้นที่เป้าหมาย
คือ หน่วยงาน ตัวข้าราชการ และงาน ท่านเห็นว่า ข้อใดจับคู่กันถูกต้องที่สุด
1.การฝึกอบรมมีเป้าหมายที่งาน 2.การพัฒนามีเป้าหมายที่ตัวข้าราชการ
3.การศึกษามีเป้าหมายที่หน่วยงาน 4.การศึกษามีเป้าหมายที่งาน
5.การฝึกอบรมมีเป้าหมายที่ตัวข้าราชการ
43) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลในหน่วยงานมีดังนี้ ยกเว้นข้อใด
1.การสอนงาน 2.การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
3.การให้ทดลองงาน 4.การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
5.การตั้งเป็นคณะทำงาน
44) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพบว่าการปฏิบัติงานของเขายังบกพร่องในเรื่อง
ที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษ ท่านจะทำอย่างไร
1.ส่งไปเข้าหลักสูตรอบรม
2.ไม่มอบงานประเภทนั้นให้ทำอีก
3.ชี้แจงให้ทราบว่าควรจะต้องทำอย่างไร และมอบหมายให้มีผู้ดูแลใกล้ชิด
4.ลองให้เขาทำงานนั้นดูอีกครั้งพร้อมกับตรวจสอบผลงานเป็นระยะๆ และร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงงาน
5.ทุกข้อได้ผลดีเท่าๆกัน
45) ข้อใดที่ไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม
1.การจัดทำโครงสร้าง แบ่งงานของหน่วยงาน
2.การวิเคราะห์หาความจำเป็น 3.การสร้างหลักสูตรและจัดทำโครงการ
4.การดำเนินการ 5.การประเมินและติดตามผล
46) แนวการสอนและแนะนำการปฏิบัติงาน มีลำดับขั้นตอนตามข้อใด
1. ดำเนินการสอนงาน-กำหนดงานที่จะให้ทำ-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. กำหนดงานที่จะให้ทำ- ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน-กำหนดงานที่จะให้ทำ-ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า
4. กำหนดงานที่จะให้ทำ-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน-ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า
47) ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนที่ดีแล้ว เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามาปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามที่มอบให้เขาทำ
1.บอกเขาไปว่าควรทำอย่าไร 2.ขอฟังความเห็นเขาก่อนว่าควรทำอย่างไร
3.ให้เขามาหาอีกครั้งหลังจากท่านพิจารณาเรื่องนี้แล้ว
4.บอกอย่างสุภาพว่าเป็นหน้าที่เขาต้องหาทางแก้ไข ไม่ใช่ท่าน 5.ทั้ง 4 ข้อ ได้ผลดีเท่ากัน
48)ท่านคิดว่าการตั้งคณะทำงานหลายคณะประกอบด้วยข้าราชการจากหลายกอง มีประโยชน์ต่อการบริหารอย่างไร
1.ช่วยให้ผู้อำนวยการกองต่างๆประสานงานกันดีขึ้น
2.ทำให้เกิดการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันมากขึ้น
3.ช่วยให้ตัวข้าราชการมีประสบการณ์หลายรูปแบบ
4.ถูกทุกข้อ 5.ไม่มีข้อใดถูก
49) เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสำเร็จได้ผลตามต้องการ การประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น
แนวทางการประสานมีดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1.จัดตั้งผู้ทำหน้าที่ประสานงาน 2.จัดการประชุมร่วมกัน
3.จัดสถานที่ทำงานใกล้เคียงกัน 4.จัดให้คนในหน่วยงานหนึ่งเป็นหัวหน้า
5.จัดเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการระหว่างหน่วยงาน
( สำหรับข้อ 50-53 )
" ในการบริหารงานใด ให้สำเร็จนั้น การรู้เรา คือ การรู้งาน และ การรู้จักตน ของผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเดียวกับการรู้เขา คือ การรู้วิชาและการรู้จักคน"
คำสั่ง จงใช้ความรู้ด้านการบริหารและข้อความข้างต้น ตอบคำถามข้อ 50 - 53
50) ในตำแหน่งหัวหน้างานระดับ 6ทำงานด้านการเงินและบัญชี การรู้เขา น่าจะหมายถึงข้อใด
1.รู้ในเรื่องบัญชี 2.รู้ในเรื่องการควบคุมงาน
3.รู้ในเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ข้อ 1. และ 2. 5.ถูกทุกข้อ
51) การรู้จักคน ที่ถือเป็นกลยุทธ์ทำให้การบริหารเกิดผลสำเร็จนั้น ผู้บริหารน่าจะปฏิบัติตามข้อใดข้างล่างนี้
ยกเว้นข้อในข้อใด
1.การยกย่องให้เกียรติพร้อมกับไว้เนื้อเชื่อใจ 2.มอบหมายงานสำคัญให้ตามโอกาสที่ควร
3.งานแก้ปัญหาเฉพาะตามที่อธิบดีตั้งเป็นคระทำงาน
4.พัฒนาตัวเองให้เป็นนักแก้ปัญหา 5.พัฒนาให้เขาเป็นผู้ให้บริการประชาชน
52) การรู้จักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การรู้เรา นั้นจะเป็นงานตามข้อใด
1.งานตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2.งานนโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ปฏิบัติ
3.งานแก้ปัญหาเฉพาะตามที่อธิบดีตั้งเป็นคณะทำงาน 4.งานพิเศษที่ผู้อำนวยการให้ไปช่วยหน่วยงานอื่น
5.ถูกทุกข้อ
53) การรู้จักตน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชามาก และแนวทางที่จะช่วยในเรื่องรู้จักตนของผู้บังคับบัญชา มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด
1. ยึดถือตัวเองเป็นหลัก 2. ทำงานเป็นทีมร่วมแก้ไขปัญหา
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประเมินงานและประเมินตนสม่ำเสมอ 5. ยอมรับข้อเสนอและความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

(สำหรับข้อ 54 - 56 )
มีผู้บังคับบัญชาหลายคนกล่าวว่า “การจูงใจที่ดีที่สุดให้คนทำงาน ก็คือการให้ในสิ่งที่คนนั้นต้องการ หรือการตอบสนองความต้องการ หรือการตอบสนองความต้องการของคนในองค์การนั้น ซึ่งตัวตอบสนองความต้องการนั้นมี 2 ส่วนคือ ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ”
คำสั่ง อาศัยข้อความข้างต้นและความรู้ทางการบริหารตอบคำถามข้อ 54 - 56
54) ตัวสนองที่เป็นรูปธรรมตามข้อความข้างต้น น่าจะหมายถึงอะไร
1.เงินเดือน 2.ที่ทำงาน 3.ระเบียบกฎเกณฑ์ 4.ผู้บังคับบัญชา 5.ถูกทุกข้อ
55) เทคนิคการจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นตัวตอบสนองที่เป็นนามธรรมนั้นคือข้อใด
1.ผู้บังคับบัญชา 2.ภูมิอากาศ 3.บรรยากาศที่ดี 4.ปฏิบัติตามระเบียบดี 5.ถูกทุกข้อ

56) “ในกรม ก. มีรูปแบบการให้รางวัลสำหรับผู้ทำงานดีทุกคนโดยให้เงินรางวัล 10% ของเงินเดือนเท่าเทียมกัน”ในแง่ของการจูงใจท่านเห็นว่าข้อใดน่าจะถูกต้องที่สุด
1.เห็นด้วยเพราะเกิดความเป็นธรรมผู้บัญชาไม่ลำเอียง
2.เห็นด้วยเพราะบรรยากาศในการทำงานจะดีเมื่อได้เงินเพิ่ม
3.ไม่เหมาะสมเพราะตัวตอบสนองของบางคนอาจไม่ใช่ตัวเงินต้องการเกียรติ
4.ไม่เห็นด้วย เพราะผู้น้อยได้ตัวเงินน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก
5.ไม่เหมาะสมเพราะเงินรางวัลน่าจะมากกว่า 10% และได้เท่าๆกัน

( สำหรับข้อ 57 - 59 )
“การมอบหมายงาน เป็นเครื่องมือที่จำเป็นของผู้บริหาร เพราะเป็นการกระจายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไปให้กับ
ผู้ร่วมงานทำให้ผู้บริการมีเวลามาปฏิบัติงานด้านการบริหาร ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลดีแก่ผู้ร่วมงาน”
คำสั่ง อาศัยข้อความข้างต้นและความรู้ทางบริหารตอบคำถามข้อ 57 – 59
57) ข้อใดเป็นการมอบหมายงานตามข้อความข้างต้น
1.ผู้อำนวยการกองให้อำนาจเลขานุการกรมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการแทนตน
2.อธิบดีให้อำนาจรองอธิบดีสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงแก้ข้าราชการแทนตน
3.หัวหน้าฝ่ายทุกคนในกอง ให้อำนาจผู้อำนวยการกองสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการในทุกฝ่าย
4.ถูกทุกข้อ 5.ไม่มีข้อใดถูก
58) การกระจายภาระหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็นงานตามข้อใด
1.งานนโยบาย 2.งานวางแผน
3.งานอนุญาตการลา 4.ข้อ 1. และ 2. 5.ข้อ 2. และ 3.
59) การมอบหมายงานเป็นผลดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร
1.เป็นการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างหนึ่ง 2.เป็นการสร้างขวัญในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.ทำให้เกิดความพอใจในการทำงาน 4.ข้อ 1. และ 2. 5.ถูกทุกข้อ

( สำหรับข้อ 60 - 65 )
“ในการบริหารงานนั้นผู้รู้หลายท่านเห็นว่าจะประกอบด้วยภารกิจ 4 ประการ คือ 1.การวางแผน 2.การจัดองค์การ3.การอำนวยการ 4.การควบคุมงานและผู้บังคับบัญชา (ผบ.)นั้นก็อาจต้องทำหน้าที่บริหารงานทั้งนั้น”
คำสั่ง ใช้ความรู้ทางด้านบริหารตอบคำถามข้อ 60-65
60) ข้อใดข้างล่างนี้ถูกต้อง
1.ผบ.ระดับสูงให้ทุ่มเทกับการวางแผนเป็นส่วนใหญ่
2.ผบ.ระดับกลางจะทุ่มเทให้กับการควบคุมงานมากกว่า ผบ.ระดับต้น
3.คนที่เก่งคิดคือ ผบ.ระดับสูง แต่ ผบ.ระดับกลางจะเก่งงาน
4.ถูกทุกข้อ 5.ไม่มีข้อใดถูก
61) สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้นนั้นทุ่มเทให้กับภารกิจจากมากไปน้อย ตามข้อใดข้างล่าง
1.การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การควบคุม
2.การควบคุ ม การอำนวยการ การจัดองค์การ การวางแผน
3.การจัดองค์การ การอำนวยการ การวางแผน การควบคุม
4.การอำนวยการ การจัดองค์การ การจัดองค์การ การวางแผน
5.ไม่มีข้อใดถูก
62) สำหรับภารกิจของการบริหารประการแรกคือ การวางแผนนั้นมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1.กำหนดวัตถุประสงค์ 2.กำหนดเป้าหมาย
3.กำหนดวิธีการ 4.กำหนดระเบียบปฏิบัติ 5.กำหนดข้อปรับปรุงแก้ไขผลที่จะได้
63) กิจกรรมการรายงาน การประเมินและเปรียบเทียบนั้นจัดอยู่ในภารกิจของการบริหารตามข้อใด
1.การวางแผน 2.การจัดองค์การ
3.การอำนวยการ 4.การควบคุมงาน 5.ไม่มีข้อใดถูก
64) การประเมินผลมีประโยชน์ตามข้อใดข้างล่างนี้
1.ทำให้ทราบความก้าวหน้าของงาน 2.ทำให้ทราบความสามารถของผุ้ทำงาน
3.ทำให้ทราบว่างานได้ผลตามมาตรฐานเพียงใด 4.เป็นแนวทางพิจารณาความดีความชอบ
5.ถูกทุกข้อ
65) กิจกรรมการแบ่งงานและมอบหมายงานกันนั้นอยู่ในภารกิจของการบริหารตามข้อใด
1.การวางแผน 2.การจัดองค์การ
3.การอำนวยการ 4.การควบคุมงาน 5.ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจการบริหาร
66) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้ในปัจจุบัน
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495
3.พระราชบัญญัติระเบียบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505
4.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
5.ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326
67) ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการกล่าวถึง
ประชาธิปไตยในแง่ของ
1.รูปการ 2.การเมือง 3.อาชีพ
4.รูปแบบการปกครอง 5.ไม่มีข้อใดถูก
68) งานทะเบียนครอบครัว คือการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวโดยมีกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิ์ให้แบ่งเป็น 7 ประเภท ให้เลือกว่าข้อไหนไม่ใช่งานทะเบียนครอบครัว
1.ทะเบียนชื่อบุคคล 2.ทะเบียนรับรองบุตร
3.ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม 4.ทะเบียนเลิกรับรองบุตรบุญธรรม
5.ทะเบียนบันทึกฐานะภริยา
69) พื้นที่การปกครองระดับอำเภอที่มีเทศบาลอยู่ในเขตรับผิดชอบ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ปพร. ท้องที่นั้นคือ
1.นายอำเภอเป็น ผอ.ปพร. ทั้งพื้นที่
2.นายกเทศมนตรีเป็น ผอ.ปพร. ทั้งพื้นที่
3.นายอำเภอและนายกเทศมนตรี แยกส่วนรับผิดชอบป็น ผอ.ปพร. เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบ
4.ปลัดเทศบาลเป็น ผอ.ปพร. ในเขตเทศบาล
5.ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.ปพร. จว. เห็นสมควรและแต่งตั้ง
70) การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ
2.เพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทำผิด
3.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการส่งฟ้อง
4.เพื่อที่จะทราบรายละเอียดของการกระทำความผิด
5.เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการกระทำผิด
71) การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย
1.หน่วยราชการเทียบเท่ากรมขึ้นไป ยกเว้นกรมในราชการทหาร
2.สำนักนายกรัฐมนตรี ทบวง กรม รัฐสภาและศาลยุติธรรม
3.กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการเทียบเท่ากรมและให้รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต และสถาน
กงสุลไทยในต่างประเทศด้วย
4.กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการเทียบเท่ากรม และรัฐ0วิสาหกิจ
5.สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงและ
กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป้นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
72) หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
1.เมืองพัทยา 2.องค์การบริหารส่วนตำบล 3.สภาตำบล
4.กรุงเทพมหานคร 5.สุขาภิบาล
73) การสมรสจะสมบูรณ์ตามกฎหมายต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือหลักเกณฑ์ของความยินยอมเงื่อนไขของกฎหมาย และได้มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้วเท่านั้น การได้รับความยินยอมเมื่อ ชายหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกระทำได้โดย (เลือกข้อผิด 1 ข้อ)
1.ลงรายชื่อในทะเบียนขณะที่จดทะเบียนสมรส
2.ทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอม โดยระบุชื่อผู้ที่จะสมรสทั้งสองฝ่าย และลงลายมือชื่อของผู้ให้ความ
ยินยอม
3.มีเหตุจำเป็นจะให้ความยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
4.หากบิดามารดาตายหมด และ ไม่มีผู้ปกครองไม่ต้องให้ความยินยอมก็ได้ โดยอนุโลมและให้หมายเหตุไว้
5.ข้อ 1,2 และ 3
74) ข้อใดที่มิใช่มาตราการหลักในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ป้องกันฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. 2522 (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
1.วิธีป้องกัน 2.วิธีคุ้มกัน 3.วิธีควบคุม 4.วิธีบูรณะและฟื้นฟู 5.วิธีแจ้งเตือนภัย
75) คำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง
1.ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น โดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ผู้กระทำความผิดก็ตาม ซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นต้องการให้
ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
2.การไปกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นละเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
3.การไปแจ้งความต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจว่ามีผู้กระทำความผิดและต้องให้ผู้กระทำต้องไดรับ
การลงโทษ
4.ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น โดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็
ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และการกล่าวหาเช่นนั้นต้องการให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
5.ไม่มีข้อใดถูก
76) ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ (เลือกข้อถูกมากที่สุด)
1.ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
2.ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดอำเภอ
3.ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ
4.ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ
5.ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ
77) ฝ่ายชายอายุ 17 ปี ฝ่ายหญิงอายุ 15 ปี ทั้งสองมีสัญชาติไทย ได้อยู่กินกันจนตั้งครรภ์แล้วได้ไปขอจดทะเบียนสมรสตามกฏหมาย ตรวจสอบแล้วเงื่อนไขอื่นๆไม่มีปัญหา ท่านจะแนะนำหรือดำเนินการในการจดทะเบียนสมรสอย่างไร
1.ให้ไปขออนุญาตต่อศาล 2.ขออนุญาตต่อนายทะเบียนกลาง
3.ขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.ขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5.จดทะเบียนสมรสให้
78) ข้อใดถูก
1.ความผิดในคดีอาญาตามกกหมายว่าด้วยประถมศึกษาให้พนักงานสอบฝ่ายปกครองทำการสอบสวนได้
2.ถ้านายอำเภอใช้อำนาจเข้าควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้พนักงาน
อัยการเข้าร่วมตรวจสำนวนด้วย
3.ความแพ่งที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์ 20,000 บาทเกินอำนาจของนายอำเภอที่จะออกหมายเรียกคู่กรณีไป
เปรียบเทียบได้
4.เงินค่าปรับตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ให้ตกเป็นรายได้ของกระทรวงการคลัง
5.ข้อ 2. และ 4.
79) นางสุขมาแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า บุตรสาวของตนถูกผู้ชายไม่ทราบชื่อกระทำอาณาจารขณะขายผลไม้อยู่ที่ตลาด จึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดการนำตัวบุคคลดังกล่าวมาดำเนินคดี การกระทำของนางสุข เป็น
1.คำแจ้งความ 2.คำฟ้อง 3.คำกล่าวโทษ 4.คำร้องทุกข์ 5.ไม่มีข้อใดถูก
80) ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และสภาตำบล
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎมายกำหนด
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล สุขาภิบาลที่ประธานกรรมการ
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
5.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และสภาตำบล
81) ข้อใดเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.การเลือกตั้ง 2.การตั้งพรรคการเมือง
3.การโฆษณาชวนเชื่อ 4.ถูกทุกข้อ 5.ข้อ 1. และ 2.
82) การจดทะเบียนอย่าต่างสำนักงานให้นายทะเบียนทั้งสองแห่งหมายเหตุไว้บนคำร้องและทะเบียนการหย่าว่า“ต่างสำนักทะเบียน” เมื่อนายทะเบียนทั้งสองแห่งต่างได้รับคำร้องและตรวจสอบหลัดฐานถูกต้องแล้ว ให้ นายทะเบียนแห่งที่จดทะเบียนการหย่าครั้งหลังเป็นผู้ออกเลขทะเบียนและใบสำคัญการหย่าให้ ความสมบูรณ์ในการหย่าถือวันใด
1.วันที่ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนที่สำนักทะเบียน
2.วันที่ส่งใบสำคัญการหย่าไปให้สำนักทะเบียนแห่งแรก
3.วันที่ได้จดทะเบียนการหย่าที่สำนักทะเบียนครั้งหลัง
4.วันที่สำนักทะเบียนแห่งแรกได้รับใบสำคัญการอย่า
5.ไม่มีข้อใดถูก
83) ข้อใดผิด
1.พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497
2.ปลัดจังหวัดเป็นรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
3.กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนภาค (บก.อส.ภ.) เป็นหน่วยรองลงมาจากกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน (บก. อส.)
4.การรักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคมเป็นหน้าที่ของสมาชิก อส.
5.รองผู้บัญชาการอาสารักษาดินแดน คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
84) คณะกรรมการควบคุมเช่านาประจำอำเภอตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการประจำอำเภอ ดังนี้
1.นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ที่ดินอำเภอ เกษตรอำเภอ
2.นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ที่ดินอำเภอ สรรพากรอำเภอ
3.นายอำเภอ ที่ดินอำเภอ เกษตรอำเภอ ป่าไม้อำเภอ
4.นายอำเภอ ที่ดินอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ
5.ข้อ 2. และ 3.
85) กรมการอำเภอประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอและสมุห์บัญชีอำเภอ มีบัญญัติไว้ในกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ แต่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติว่า บรรดาอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอำเภอหรือนายอำเภอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรมการอำเภอและนายอำเภอมีอยู่
1.ให้คงมีอำนาจหน้าที่ตามเดิม 2.ให้กรมการอำเภอมอบอำนาจให้นายอำเภอ
3.ให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของนายอำเภอ
4.ให้ปรับปรุงแก้ไขโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
5.ให้โอนไปเป็นอำนาจและหน้าที่ของนายอำเภอ
86) การปรับปรุงประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านมิได้เป็น
1.การพัฒนาองค์กร เพื่อยกฐานะเป็นนิติบุคคล 2.การพัฒนาบุคลากรของ ปค.
3.การพัฒนาประชาธิปไตย 4.การพัฒนาสังคม 5.การพัฒนาชนบท
87) หลักการพัฒนาชนบทเน้นหนักเรื่องใดมากที่สุด
1.มุ่งกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกันทั่วในชนบทและในเมือง
2.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงในชนบท
3.ปรับปรุงระบบการบริหารการพัฒนาชนบทให้เกิดการประสานการปฏิบัติมากขึ้น
4.เร่งรัดให้มีบริการของรัฐและโตรงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในชนบทมากขึ้น
5.เร่งรัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในชนบทเป็นอันดับแรก
88) สัตว์พาหนะ หมายถึง
1.ช้าง ม้า อูฐ กระบือ ล่อ ลา 2.ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา
3.โคและกระบือเท่านั้น 4.ช้าง ม้า กระบือ โค ลา
5.ไม่มีข้อใดถูก
89) หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
1.พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ. 2521
3.พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
4.ระเบียบการจัดตั้งมวลชนของสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย
5.ไม่มีข้อใดถูก
90) นิติบุคคลตามกฎหมายได้แก่
1.ทบวงการเมือง ห้างหุ้นส่วน สมาคม มัสยิด
2.จังหวัด เทศบาล ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.กรมการปกครอง บริษัทจำกัด วัด สภาตำบล
4.จังหวัด สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย มูลนิธิ โรงเรียน
5.ไม่มีข้อใดถูก
91) ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่บ้านละ 2 คน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจำเป็นต้องมีมากว่า 2 คน
1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามที่เห็นควร 2.ให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
3.ให้แต่งตั้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 4.ให้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
5.ให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันท้องที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 16 รายงานนายอำเภอออกหนังสือสำคัญ
92) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ข้อใดเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยมากที่สุด
1.ให้ กม. มีความรู้มากขึ้น 2.กม.รู้จักร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน และพึ่งตนเองมากขึ้น
3.กม. ทำงานได้ดีขึ้น 4.กม. สามารถจัดทำโครงการต่างๆได้ดีขึ้น
5.กม. สามารถขอความร่วมมือราษฎร ทำงานให้ทางราชการได้มากขึ้น
93) อำนาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาโอนจากฝ่ายปกครองไปยังฝ่ายตำรวจ โดย....
1.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกฎระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520
3.ข้อบังคับที่ 1/2509 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2509
4.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการโอนหน้าที่การสอบสวนคดีอาญา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2510
5.พ.ร.บ. โอนอำนาจการสอบสวน พ.ศ. 2512
94) ทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังตามลำดับดังต่อไปนี้
1.บิดามารดา, ปู่ย่าตายาย, ผู้สืบสันดาน, พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
2.ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน, พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
3.ผู้สืบสันดาน, พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน, พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน, บิดามารดา
4.ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา, ปู่ย่าตายาย, พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
5.ข้อ 3. และ 4.
95) แพทย์ประจำตำบลจะรับผิดชอบ
1.เฉพาะในตำบลที่มีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
2.ตำบลที่มีถิ่นที่อยู่และตำบลอื่นๆซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรและแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำตำบล
หลายแห่ง
3. 2 ตำบลก็ได้ หากยินยอมรับผิดชอบการกระทำ 2 ตำบล และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
4.หมู่บ้านที่เป็นถิ่นที่อยู่และหมู่บ้านอื่นๆในตำบลเดียวกัน
5.ตำบลที่มีถิ่นที่อยู่และตำบลหรือหมู่บ้านอื่นที่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนั้นร้องขอ

96) ข้อใดที่ไม่ใช่เงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขของการจดทะเบียนสมรส
1.ชายหรือหญิงไม่เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
2.ชายมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ หญิงมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์
3.ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้
4.ชายหรือหญิงจะสมรสกันในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
5.ไม่มีข้อใดถูก
97) ข้อใดผิด
1.ผู้บังคับกองหนุนหมู่บ้าน (ผบ.บ.) ดำรงตำแหน่งโดยการเลือกตั้ง
2.ทหารกองหนุนตามโครงการ กนช. เกี่ยวพันกับการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขณบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม
3.ผู้บังคับกองหนุนตำบล (ผบ.ต.)แต่งตั้งจากกำนันท้องที่
4.นายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการทหารกองหนุนระดับอำเภอ (กนช.อ.)
5.ประธาน ลส.ชบ. อำเภอเป็นกรรมการกนช.อ.
98) หากท่านเป็นปลัดอำเภอและนายอำเภอมอบหมายให้ท่านสืบสวนการกระทำความผิด พ.ร.บ. สุสานและฌาปน สถานพ.ศ. 2528 อยากทราบว่า เมื่อท่านดำเนินการสอบสวนแล้วจะเสนอบันทึกการสอบสวนต่อนายอำเภอโดยมีสาระสำคัญของประเด็นรายงานการสืบสวนประการใดบ้าง
1.วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ, ข้อหาการกระทำความผิด, ผู้เสียหาย, ผู้กระทำความผิด, พยานบุคคล
2.วันเวลา, สถานที่เกิดเหตุ, ข้อหาการกระทำความผิด, ผู้เสียหาย, ผู้กระทำความผิด, พยานบุคคล
3.วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ , ฐานความผิด, ผู้กระทำความผิด, ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด , พยานวัตถุ
4.วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ, ข้อหา, ผู้เสียหาย, พยานวัตถุ, พยานเอกสาร
5. ไม่มีข้อใดถูก
99) การตั้งกิ่งอำเภอ
1.จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงมหาดไทย 2.จะต้องออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
3.จะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 4.จะต้องตราเป็นพระราชกำหนด
5.จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
100) นายทะเบียนกลางของงานทะเบียนครอบครัว คือ
1.หัวหน้างานทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน
3.อธิบดีกรมการปกครอง
4.ผู้อำนายการส่วนการทะเบียนทั่วไปสำนักบริหารการทะเบียน
5.ไม่มีข้อใดถูก
เฉลยชุดที่1
1. 3 21. 4 41. 5 61. 2 81. 1
2. 5 22. 5 42. 1 62. 5 82. 3
3. 5 23. 4 43. 3 63. 4 83. 5
4. 2 24. 5 44. 4 64. 5 84. 1
5. 4 25. 2 45. 1 65. 2 85. 5
6. 3 26. 3 46. 2 66. 1 86. 1
7. 1 27. 3 47. 2 67. 2 87. 1
8. 1 28. 4 48. 4 68. 1 88. 2
9. 1 29. 5 49. 4 69. 3 89. 5
10. 1 30. 5 50. 5 70. 1 90. 2
11. 3 31. 5 51. 4 71. 5 91. 4
12. 1 32. 3 52. 5 72. 3 92. 2
13. 2 33. 4 53. 5 73. 4 93. 3
14. 2 34. 5 54. 1 74. 5 94. 2
15. 3 35. 5 55. 5 75. 1 95. 3
16. 5 36. 5 56. 3 76. 3 96. 2
17. 1 37. 1 57. 2 77. 1 97. 3
18. 4 38. 3 58. 5 78. 1 98. 5
19. 5 39. 4 59. 1 79. 3 99. 2
20. 5 40. 2 60. 4 80. 2 100. 4
Create Date : 07 กรกฎาคม 2551
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2552 12:58:17 น. 46 comments
Counter : 7314 Pageviews.

 
thank


โดย: wanachai IP: 119.31.46.129 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:56:29 น.  

 
ขอบคุณงับ


โดย: b IP: 125.26.228.51 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:9:03:39 น.  

 
ขอบคุณมากครับกำลังหาพอดี


โดย: MoJo IP: 192.168.1.8, 124.157.139.215 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:41:54 น.  

 
ดีจัง


โดย: zoo zoo IP: 61.19.67.146 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:23:56 น.  

 
ขอบคุณมากครับ..


โดย: จ่าระ IP: 112.142.92.14 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:8:19:55 น.  

 
thank..


โดย: thana IP: 180.183.98.16 วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:16:09:36 น.  

 
เป็นความรู้ที่มากๆมาย จริงๆขอขอบคุณมากๆครับ


โดย: 22 มีค. 27 IP: 125.27.131.95 วันที่: 28 มีนาคม 2553 เวลา:20:25:13 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: นาย นะ IP: 192.168.1.46, 202.28.35.2 วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:17:47:08 น.  

 
ผู้ที่นำมาเป็นวิทยาทานคนอื่น ผู้นั้นขอให้รำรวยเจริญหน้าที่การงานครับ


โดย: ศักดิ์ IP: 203.113.17.148 วันที่: 9 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:28:34 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ คุ่ะ


โดย: ฟ้าใส IP: 10.0.0.63, 183.89.150.77 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:0:51:46 น.  

 
THAX very much na


โดย: iwy IP: 182.52.139.135 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:20:10:37 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: มาร์ IP: 61.90.138.6 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:25:25 น.  

 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ..


โดย: Kaew IP: 118.174.165.141 วันที่: 14 ธันวาคม 2553 เวลา:22:07:48 น.  

 
ทำไมข้อ2 กับ 3 ตอบเหมือนกันล่ะ

อ่านระมัดระวังด้วยน้า เด๋วจำผิดอะ


โดย: ไม่ได้คิดร้าย IP: 202.12.74.129 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:32:20 น.  

 
แนวข้อสอบถาม-ตอบ 1
//www.hgctutor.com/showdetail.asp?boardid=97

แนวข้อสอบถาม-ตอบ 2
//www.hgctutor.com/showdetail.asp?boardid=112


โดย: บน IP: 192.168.3.3, 115.31.184.126 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:43:37 น.  

 
ขอบคุณมากคะ จากเด็กระนอง


โดย: prapai ruangrit IP: 223.207.30.183 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:30:11 น.  

 
ขอบคุณหลายเด้อ


โดย: เด็กพบพระ IP: 118.172.211.96 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:10:38 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: ความใฝ่ฝัน IP: 110.49.235.137 วันที่: 28 มิถุนายน 2554 เวลา:19:30:21 น.  

 
ขอบคุณในความกรุณา


โดย: ยัยแหม่ม IP: 182.93.190.121 วันที่: 9 สิงหาคม 2554 เวลา:12:00:43 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ


โดย: กนกอร IP: 10.8.1.64, 115.31.173.132 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:9:01:56 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: มี IP: 110.49.7.181 วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:18:27:45 น.  

 
thanks


โดย: ่juub juub IP: 119.46.91.4 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:11:18:30 น.  

 
ดีครับ..ขอขอบคุณมากๆๆ


โดย: ีdome IP: 182.53.144.82 วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:22:25:27 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: kornxi IP: 223.206.193.82 วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:7:04:42 น.  

 
ดีคะไว้อ่านเสริมได้เลย


โดย: วนิดา สุวรรณมณี IP: 118.175.214.35 วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:9:21:49 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะค่ะ


โดย: suwimon IP: 125.26.92.17 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:35:23 น.  

 
thank you too much so much and very much ครับ


โดย: จ.ส.ต.อัมรุต IP: 183.89.44.63 วันที่: 8 มีนาคม 2555 เวลา:11:19:58 น.  

 
Thank you very much จริงๆจากใจ


โดย: wck IP: 171.4.186.110 วันที่: 8 มีนาคม 2555 เวลา:22:24:23 น.  

 
goog


โดย: ja IP: 101.108.221.179 วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:13:43:24 น.  

 
ขอบคุณมากคับ


โดย: นาย IP: 124.120.69.144 วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:23:46:26 น.  

 
ขอบคุณจริงๆๆ ที่แบ่งปันให้


โดย: กนกวรรณ IP: 172.16.0.59, 118.174.23.124 วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:13:56:28 น.  

 
ขอบคุณครับ สำหรับสิ่งดีๆเหล่านี้


โดย: lovely IP: 10.164.60.98, 110.164.75.144 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:7:35:20 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: น้องๆ IP: 58.11.234.90 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:13:09:20 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: จิตร IP: 180.180.216.67 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:18:06:51 น.  

 
ขอบคุณมากค่า


โดย: JooM IP: 223.207.103.105 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:47:39 น.  

 
......... "ปลัดอำเภอ" เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

......... สุดยอดความปรารถนาของผู้ที่จบทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก็คือการได้เป็น "ปลัดอำเภอ"

.......... พวกต่างรับรู้กันดีว่า การสอบปลัดอำเภอนั้น มีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันที่มีถึงหลักหมื่นหลักแสน และก็ยังมีผู้ที่ต้องการสอบเปลี่ยนสายงานเพิ่มเติมอีกด้วย แต่ตำแหน่งมีจำนวนจำกัด การแข่งขันในเส้นทางสายนี้จึงต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพราะตำแหน่ง "ปลัดอำเภอ" เป็นตำแหน่งที่สังคมให้การยอมรับว่ามีเกียรติสูง เป็นหน้าเป็นตาของคุณพ่อคุณแม่ วงศาคณาญาติ เป็นอนาคตของเรา .... สู้ สู้ ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคน ...

หมายเหตุ- มีแนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง3) ปี 2539 ปี 2543 ปี 2548 และ ปี 2551 ..... ถ้าเรามีแนวทางที่ดี เราย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ..โชคดีกันทุกคนนะครับ 086 534 5265โดย: ปลัดอำเภอ 48 IP: 119.46.192.56 วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:40:36 น.  

 
ข้อ 3) คำว่า " งบประมาณสมดุล " หมายความว่าอย่างไร
ตอบผิดหรือเปล่าคะ...รู้สึกว่าไม่มีคำตอบที่ถูกเลย


โดย: Laila IP: 49.48.90.225 วันที่: 20 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:49:54 น.  

 
ขอบคุณนะคะ สำหรับแนวข้อสอบ จะทำให้ดีที่สุด


โดย: พระจันทร์ IP: 101.51.80.143 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:37:37 น.  

 
ขอบคุณจร้า


โดย: vivava IP: 1.47.200.169 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:28:36 น.  

 
...ขอบคุณครับ


โดย: โชติ IP: 113.53.103.105 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:03:32 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้มากเลยค่ะ


โดย: nicha IP: 182.52.187.102 วันที่: 27 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:55:29 น.  

 
ขอบคุงจร้า


โดย: อนึ่ง IP: 192.168.172.200, 180.183.168.2 วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:14:17:29 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: รังสิมา เมืองพูล IP: 58.10.6.246 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:10:06:31 น.  

 
จำหน่ายชุดละ 399.-

ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตราชการ
- การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
- แนวข้อสอบสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของไทยและต่างประเทศ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ชุดที่ 2 รวมแนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
- เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวทางการเตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนะแนวการสอบปลัดอำเภอ
- รวบรวม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

ชุดที่ 3 กฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

ชุด 4 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
-โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
- หน้าที่และอำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน
- แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การพนัน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สถานบริการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบบังคับ มท ประนอมข้อพิพาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 188-206843-2ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0843767277คุณกิตติยา
//www.caithai1.com


โดย: kittya IP: 58.8.225.167 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:2:41:16 น.  

 
สอบตำรวจไม่ผ่านแต่มีความสนใจอยากสอบภาคกข้อสอบท่านอาจารย์ ละเอียดมาก ให้กำลังใจ ขอให้อาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง facebook sutipong55@hotmail.co.th


โดย: sutipong55@hotmail.co.th IP: 125.26.52.91 วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:12:02:02 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: Jomjam IP: 119.76.41.9 วันที่: 24 มกราคม 2559 เวลา:0:05:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.