you're welcome to Sana-Anong

7. ผ่านการเทียบโอนทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว.. ทำอย่างไรต่อ??

จากคำแนะนำจากเว็บคุรุสภา (อ่านอันนีดีกว่า ไม่เข้าใจ อ่านของแนนเพิ่มด้านล่างค่ะ)

เมื่อทราบผลการเทียบโอนแล้ว ให้ท่านดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

- พิมพ์ประกาศหน้าที่มีรายชื่อของท่านและวงกลมล้อมรอบเลขที่หน้าชื่อ

ขั้นตอนที่ 2

- ชำระค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนความรู้ฯ ผ่านทางธนาคารทุกสาขา โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลขที่บัญชี 059-1-30069-9 สาขา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานละ 300 บาท

ขั้นตอนที่ 3

- ถ่ายสำเนาการโอนเงินค่าเทียบโอนตามขั้นตอนที่ 2 จำนวน 2 ชุด (ให้ดูขั้นตอนที่ 4 ประกอบการเตรียมหลักฐาน)

ฉบับจริง : ส่งสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
สำเนา : เก็บไว้เป็นหลักฐาน


ขั้นตอนที่ 4

กรณี ผ่านไม่ครบ 9 มาตรฐาน (คุรุสภาจะออกวุฒิบัตรรับรองความรู้)

ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

- ใบรายชื่อที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1
- ใบโอนเงินฉบับจริงตามขั้นตอนที่ 3 (เขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังใบโอนให้อ่านออกชัดเจน)

- ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่ : กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรณี ผ่านครบทั้ง 9 มาตรฐาน (เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองฯ จะทำการตรวจสอบให้ก่อนที่ท่านจะดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต)
1. กรณียังไม่ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู (คส.01)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาปริญญาบัตร (กรณียังไม่ได้รับปริญญา ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบโอนเงินฉบับจริง ตามขั้นตอนที่ 3 (เขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังใบโอนให้อ่านออกชัดเจน)
- ใบรายชื่อที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1

ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ : กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2. กรณีมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี หรือมากกว่า (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู (คส.01)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาปริญญาบัตร (กรณียังไม่ได้รับปริญญา ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง)
- ใบโอนเงิน ฉบับจริง ตามขั้นตอนที่ 3 (เขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังใบโอนให้อ่านออกชัดเจน)
- ใบรายชื่อ ที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1

ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ : กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่มา : //203.146.118.135/ksp_board/index.php?topic=112.0


จากประสบการณ์ของตัวเองถ้าเทียบโอนผ่านทั้ง 9 แล้ว อย่างแรกที่ต้องทำคือ... คุณมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปีหรือยัง (ไม่นับรวมตอนฝึกสอนนะคะ) ถ้าครบแล้ว

1. ทำการดาวน์โหลด "แบบประเมินการสอนในสถานศึกษา" ในเว็บคุรุสภา และทำการประเมิน โดยให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เซ็นต์รับรอง และครูที่ รร ที่เป็นครูผู้ควบคุม (หัวหน้าเราอ่ะ) เค้าเซ็นต์อีก 2 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 5 คน

2. ปริ้นหน้าที่มีรายชื่อเราว่าผ่านการเทียบโอนไว้ ประกอบไปด้วยค่ะ (ข้อนี้ปริ้นเผื่อไว้ จนท. จะได้ไม่ต้องค้นหาอีก มันเสียเวลาเรา ถ้าเค้าตรวจสอบว่ามีรายชื่อจริงหรือเปล่า)

3. ปริ้นรายชื่อเราในฐานข้อมูลของคุรุสภา ในกรณีวุฒิ ป.วค. (อันนี้เผื่อเค้าตรวจสอบเหมือนกัน จะได้ไม่ช้า ไม่ปริ้นก็ได้นะคะ อันนี้เผื่อไว้น่ะค่ะ)

4. เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ขอใบประกอบวิชาชีพ
4.1 วุฒิปริญญาตรี ใบปริญญาบัตร
4.2 วุฒิการศึกษา (ป.วค.) ใบรับรอง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 ทะเบียนบ้าน
4.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯ
(ทั้งนี้อาจจะดูเอกสารที่ต้องใช้แนบอีกครั้ง ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพก็ได้ค่ะ ในนั้นก็จะมีเอกสารที่ต้องแนบบอกไว้อยู่แล้ว)

5. หลักฐานการจ่ายเงินค่าเทียบโอนทางธนาคาร (ในบล็อกแนนก็มีลิงค์ดูหมายเลขบัญชีนะคะ อยู่ในกรุ๊ป "ประกาศจากคุรุสถา และแบบฟอร์มต่างๆ" ค่ะ) ถ่ายเอกสารสำเนาการโอนเงินไปด้วยนะคะ ตัวจริง จนท จะเก็บไว้ สำเนาเก็บไว้ที่เรา 1 ฉบับ (เผื่อมีปัญหา) และสำเนาอีกฉบับ จนท จะแนบไปพร้อมแบบคำขอค่ะ

กรณีที่เพื่อนๆ หาเลขที่บัญชีไม่เจอ หรือยังไม่อยากจ่ายเงิน ก็ไปจ่ายที่ธนาคารใกล้ๆ คุรุสภาก็ได้ค่ะ ถาม จนท ก็ได้ ว่าไปทางไหน (แนนจ่ายจากที่นครสวรรค์ไปค่ะ)

6. หลักฐานการจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพ (500) จะจ่ายเงินทางไปรษณีย์ หรือจ่ายที่คุรุสภาก็ได้ค่ะ

เท่าที่ไปยื่นเอกสารมา ก็มีเท่านี้นะคะ และก็จ่ายเงิน เราก็จะได้มบรับรองสิทธิมาในวันนั้นเลยค่ะ

ถ้ายังไม่มีประสบการณ์สอน
ก็เตรียมเอกสารเหมือนกันค่ะ เพียงแต่แบบประเมินไม่ต้องเตรียม และก็จะได้ "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" แทนค่ะ
Create Date : 15 พฤษภาคม 2551
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:17:54 น. 74 comments
Counter : 20325 Pageviews.  

 
ทำไม แพงจัง 9 มาตราฐาน

2700 จะเอาที่ไหนไปจ่ายนี้


โดย: ครูโอ๋ IP: 124.121.48.181 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:06:26 น.  

 
จ่าย 2700 เพื่อผ่าน ยังดีกว่าลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิตใหม่
เสียเงิน 25000 และเสียเวลาอีก 2 ปี เลือกเอาละกันค่ะ ว่าอย่างไหนถูกกว่ากัน

แค่จ่ายเพิ่มอีก 2700 ก็ยังได้ใบประกอบฯ มา ดีกว่าวุฒิที่เราได้มา เสียเงินค่าเทอม ค่าชีท ค่ารถไปเรียน ไม่รู้จักเท่าไหร่ แล้วสูญเปล่า..

แค่อีก 2700 ก็ได้มีโอกาส สมัครสอบ.. ก็ถือว่าโอแล้ว.. ยังดีกว่า แพ้ตั้งแต่สิทธิสมัครสอบก็ไม่มี .. นานาจิตตัง


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:20:09 น.  

 
ขอบคุณอ่ะ


โดย: ตั๊กแตน IP: 61.19.212.52 วันที่: 4 มิถุนายน 2551 เวลา:15:41:24 น.  

 
กรณี ผ่านไม่ครบ 9 มาตรฐาน (คุรุสภาจะออกวุฒิบัตรรับรองความรู้)
ได้จริงหรอค่ะ วันนั้นโทรไปถามคุรุสภา เค้าบอกว่าไม่มีอะไรให้ จนกว่าเราจะสอบครบทั้ง 9 มฐ.
แล้วใบรับรองสิทธิ์อ่ะค่ะ ต้องทำงัย ทำได้ในกรณีไหนบ้าง
แล้วเอาไปใช้ในกรณีไหรได้บ้างค่ะ
ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: โอ้เอ้ IP: 203.157.48.252 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:17:20:21 น.  

 
ได้ค่ะ จนท บอกจะออกให้นะคะ

ส่วนเรื่องรับรองสิทธิ์ ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-04-2008&group=3&gblog=6


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:21:27:02 น.  

 
หัวข้อ : ถามนู๋แนนจ้า

1. เทียบโอนผ่าน 9 สอบผ่าน 1 ต้องเสียค่าโอน แค่ 8 มฐ ใช่ไหม 2. ชำระค่าโอนอย่างไร 3. หลังชำระค่าโอนแล้ว เราต้องไปติดต่อคุรุสภาด้วยตนเองใช่ไหม

สร้างโดย : คุณอัย สร้างเมื่อ : 19 มิถุนายน 2551

ตอบนะคะ
1. ใช่ค่ะ จ่ายแค่ 8
2. ดูคำอธิบายด้านบนนะคะ สำหรับบัญชีธนาคาร
3. ไปติดต่อด้วยตนเองดีที่สุดค่ะ เพราะเราจะได้ใบรับรองสิทธิ์ในวันนั้นเลย ถ้าคุณยื่นพร้อมกับแบบประเมินฯ ถ้ายังสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม สอบถามได้นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:11:46:11 น.  

 
ถามนู๋แนนค่ะ

ถ้าจะต้องต่อใบอนุญาตในปี 52 และผลการเทียบโอนยังไม่ผ่านทั้งหมด มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ


โดย: chainboat IP: 203.172.180.135 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:17:31:55 น.  

 
คุณ chainboat

ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้วใช่มั้ยคะ แต่จะหมดอายุในปี 52 นี้ใช่มั้ยคะ ถ้าเกิดว่า ใช้วุฒิทางการศึกษายื่นขอในรอบแรก เช่น มสธ หรือ ปวค ยื่นขอ ในการต่อใบประกอบฯ ก็ยังสามารถยื่นต่ออายุได้ค่ะ เพราะตอนนี้ทางคุรุสภายังไม่มีข้อกำหนดสำหรับการต่อใบประกอบค่ะ สำหรับคนที่มีใบประกอบอยู่แล้ว และต้องการต่อ ก็ต่อได้เลย โดยไม่มีข้อกำหนดใดๆ อย่างไรก็รอดูอีกสักพักนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะมีออกมาหรือเปล่า แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 27 มิถุนายน 2551 เวลา:8:01:18 น.  

 
สวัสดีจ๊ะนู๋แนน * ผ่าน 9 มฐ (กว่าจะได้ต้อง สอบ ต้องโอน) พร้อมยื่นแล้วค่ะ แต่ปัญหาติดอยู่ที่ว่าปฏิบัติหน้าที่อยุ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตั้ง 10 กว่าปี จะประเมินการสอนได้หรือไม่ เห็นบอกว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเท่านั้น เหนื่อยแล้วค่ะ ท้อด้วย แนะนำด้วยขอบคุณค่ะ
โดย: อัย IP: 118.172.73.192 วันที่: 14 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:20:42 น.  

 
เอ่อ.. ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ลองสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรงดีกว่าค่ะ

แต่.. ถ้าประเมินไม่ได้ ก็ยื่นขอใบประกอบฯ เลยค่ะ แต่เราจะได้ใบอนุญาตประกอบการสอนในสถานศึกษามาแทน ถึงจะไม่ได้ใบรับรองสิทธิ์มา แต่ใบนนี้ก็สามารถใช้สมัครสอบครูได้เหมือนกันค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 15 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:16:49 น.  

 
ถึงนู๋แนน
1. ใบอนุญาติประกอบการสอน ต่ออายุได้กี่ครั้ง ตอนนี้ไม่ต้องการเพื่อเอาไปสอบ แต่ว่างานที่ทำอยู่ในตอนนี้จะต้องมี ใบประกอบวิชาชีพค่ะ
2. แล้วเราจะได้ใบรับรอบความรู้ไหมคะ


โดย: อัย IP: 118.172.70.155 วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:12:38 น.  

 
1. ไม่เห็นมีกำหนดไว้นะคะ่ว่าต่อได้กี่ครั้ง แต่มีอายุครั้งละ 2 ปี หมดอายุก็ต่อได้ค่ะ
2. ไม่มีใบรับรองความรู้ให้หรอกค่ะ จนกว่าจะจะยื่นขอเอกสาร ว่าจะจะยื่นอะไรได้บ้าง ระหว่างใบอนุญาตประกอบการสอน หรือใบประกอบวิชาชีพครู


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:55:40 น.  

 
รบกวนอีกทีนะคะ
การเข้าไปยื่นหลักฐานในกรณีขอใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาต ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ ครึ่งชั่วโมง หรือครึ่งวัน เอ่ย


โดย: อัย IP: 118.172.70.159 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:39:13 น.  

 
ถ้าเกิด เอกสารครบถ้วน ตรงตามระเบียบการยื่นขอ ภายในวันเดียวก็จะได้เลยค่ะ ยกเว้นถ้าเอกสารไม่ครบ หรือมาตรฐานวิชาชีพไม่ครบ 9 ก็ยื่นขอไม่ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:56:30 น.  

 
สวัสดีคะคุณนู๋แนนถ้าเรียน มสธ.คุรุสภารับรอง 8 มฐ ยกเว้น มฐ 7 จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ทำงานเป็นครูอยู่ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มา เกือบจะ 5 ปี แล้วคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ช่วยเมล์ไปบอกพี่หน่อยได้มั๊ยคะ ขอบคุณมาเลยคะ poungsilp_ouy@yahoo.co.th คือพี่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วนะคะ จะหมดปี 52 นี้หล่ะคะ แต่พี่ไม่อยากให้มีปัญหาที่หลังคะ ตอนนี้พี่พิมพ์แบบฟอร์มของคุรุสภามาแล้วนะคะทั้งแบบคำขอเทียบโน และ แบบประเมินในสถานศึกษา พี่จะต้องทำอย่างไรดีคะ ขอโทษนะคะที่แทนตัวเองว่าพี่คือคิดว่าพี่น่าจะอายุมากกว่านะค่ะ ดูจากรูปนู๋แนนแล้วคะ ขอบคุณมากคะ


โดย: อ.นพวรรณ IP: 125.25.96.42 วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:39:20 น.  

 
ถ้ายื่นขอใบประกอบวิชาชีพแล้ว และได้มาแล้ว ก็ไม่มีปัญหาค่ะ ก็สามารถต่อได้เลย เพราะตอนนี้ คุรุสภายังไม่มีระเบียบการต่อ
ใบอนุญาตออกมาค่ะ

ส่วนที่วุฒิ ปวค ของ มสธ รับรองไม่ครบ ขอใบประกอบฯ ไม่ได้นั้น สำหรับคนที่ยังไม่ได้ยื่นขอใบประกอบฯ ค่ะ

อาจจะจบหลังจากปี 49 หรือ จบมานานแล้วแต่ไม่ได้ขอ อันนี้ต้องยื่นเทียบโอนค่ะ
ส่งให้ทางเมล์แล้วนะคะ แต่มันตีกลับมา คงจะพิมพ์เมล์บอกมาผิด


โดย: ][NuUnAn-- IP: 202.129.36.210 วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:30:10 น.  

 
นู๋แนน
1. ที่ทำการของคุรุสภามีกี่แห่งคะ แล้วที่เราจะไปขอใบประกอบวิชาชีพนี่นะคือที่ไหน
2. ถ้าเดินทางจากหมอชิต แล้วเดินทางไปคุรุสภาไกลไหมคะ


โดย: ครูชายแดน IP: 118.172.73.17 วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:58:24 น.  

 
1. มีที่เดียวค่ะ คือ กทม แต่บางครั้งก็มีหน่วยเคลื่อนที่ตาม จังหวัดต่างๆ เหมือนกัน
2. ไม่ไกลค่ะ เดินไปขึ้นรถเมล์สาย 8 (ถ้าจำไม่ผิด ถามกระเป๋าก่อนขึ้นก็ได้ค่ะ) ฝั่งหน้า รพ นะคะ รถเมล์จะผ่านคุรุสภาเลยค่ะ ค่าแท็กซี่ก็ไม่ถึงร้อย ไม่น่าจะเกิน 70


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:50:09 น.  

 
นู๋แนน
ไปคุรุสภาติดต่อขอใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะ ได้ใบรับรองสิทธิ์มาเรียบร้อย ขอคุณค่ะที่ให้คำแนะนำมาตลอดแต่อยากทราบว่าหลังจากได้ใบรับรองสิทธิ์มาแล้วอีกนานหริอเปล่าเราถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพ


โดย: อัย IP: 118.172.64.66 วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:21:15:19 น.  

 
ก็ต้องรอให้คณะกรรมการอนุมัติออกใบประกอบให้เราก่อนค่ะ แล้วถึงจะส่งมาให้ ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนค่ะ จนท บอกมา


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:10:11:24 น.  

 
แนนติดต่อกลับพี่ฟ้า (น้ำริน) ด้วยนะจ๊ะ tada_copy@hotmail.com


โดย: พี่ฟ้า IP: 222.123.237.127 วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:10:40:27 น.  

 
ได้ผ่านการโอน 9 มาตรฐาน และโอนเงินค่าหน่วย จำนวน 2700 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 51 พร้อมส่งใบโอนและเอกสารอื่นๆในวันเดียวัน ไม่ทราบว่าเราต้องรอใบประกอบวิชาชีพฯ นานแค่ไหนค่ะ หรือต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า รบกวนตอบด้วยค่ะ เพราะไม่ทราบระยะเวลาการรอคอยที่แน่นอนเลย

ขอบคุณค่ะ


โดย: คนร้อนใจ IP: 202.149.25.233 วันที่: 24 สิงหาคม 2551 เวลา:10:28:53 น.  

 
ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนเหมือนกันค่ะ ยังไงติดต่อ จนท โดยตรงดีที่สุดค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 24 สิงหาคม 2551 เวลา:16:21:50 น.  

 
ตอนที่นู๋แนนขอใบประกอบวิชาชีพ หลังจากรับใบรับรองสิทธแล้ว นู๋แนนรอนานไหมคะ ตอนที่ไปยื่น เจ้าหน้าที่บอกว่าให้รออยู่ที่บ้าน คุรุสภาจะส่งไปให้ค่ะ แต่ไม่ได้บอกระยะเวลาของการรอที่แน่นอน


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.69.163 วันที่: 20 กันยายน 2551 เวลา:23:02:54 น.  

 
แนนก็ยังไม่ได้ตัวจริงเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็ได้แค่ใบรับรองสิทธิ์มา แต่ถามเพื่อนๆ เค้าบอกว่ารอเป็นปีๆ เลยเหมือนกันค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:11:41:23 น.  

 
นู๋แนน..อยากถามว่าเราเรียนจบมาแล้ว 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแต่อยากเป็นครูต้องทำยังไงบ้าง จากที่อ่านข้อมูลมาคือ ต้องกลับไปเรียนต่อ ถ้าไม่เรียนต่อก็ต้องสอบมาตรฐานให้ครบทั้ง 9 มาตรฐานแล้วต้องสอบที่ใหน เตรียมตัวยังไงบ้าง ข้อสอบยากใหม วานนู๋แนนช่วยบอกรายละเอียดหน่อยนะ ทาง puoo_c@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: pu... IP: 117.47.38.120 วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:15:38:44 น.  

 
เรียนในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรนะคะ เพราะสอบมันเสียเวลาค่ะ ไม่เหมาะ วุมิครู เราสามารถใช้ทำอย่างอื่นได้อีกมากค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:14:46:18 น.  

 
นู๋แนนยื่นขอใบประกอบวิชาชีพและได้รับใบรับรองสิทธิเมื่อไหร่ค่ะ ผ่านมาแล้วกี่เดือนค่ะ เผื่อจะได้กะเวลาของตนเองได้ ตอนนี้เจ้านายกำลังสอบถามเพื่อต่อสัญญาค่ะ


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.75.214 วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:21:39:03 น.  

 
ขอทราบรายชื่อคนที่ผ่านการเทียบโอนด้วยค่ะ


โดย: นิรมล เอียดทอง IP: 118.173.126.138 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:10:29:45 น.  

 
คุณ ครูอ้อย
ถ้ายื่นทางไปรษณีย์ จนท บอกประมาณ 1 เดือนค่ะ แค่ถ้ายื่นด้วยตนเองก็ได้ภายในวันที่ยื่นขอเลย

คุณ นิรมล
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บคุรุสภานะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:12:21:40 น.  

 
ถึง นู๋แนน
พี่จบ ปริญญาตรี วุฒิ คบ. เอกประถมศึกษา ก่อนปี2546 แต่ไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพ เคยสอนในโรงเรียนเอกชนประมาณ 8ปี แล้วลาออกทำงานเอกชน 3ปีแล้ว ตอนนี้อยากเป็นครูอีก แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพจะไปขอเทียบโอนที่คุรุสภาได้หรือเปล่า เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร จะต้องเดินทางไปที่คุรุสภามั้ย เพราะต้องการใบมาสมัครครู ถ้าเทียบโอนผ่าน ทั้ง9 มาตรฐานจะต้องสอบอีกไหม แล้วพี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และหาแบบฟอร์มได้ที่ไหนค่ะ
ขอบใจมากค่ะ
พี่พรโดย: พี่พร IP: 222.123.28.37 วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:22:11:09 น.  

 
นู๋แนน
ถ้าพี่ไปที่คุรุสภา จะเรียบร้อยภายในวันเดียวหรือเปล่า
แล้วพี่จะได้ใบรับรองอไรมาเพื่อใช้ในการสมัครสอบค่ะ
ขอบใจจ่ะ


โดย: พี่พร IP: 222.123.23.12 วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:9:45:43 น.  

 
กำลังค้นหารายชื่อผู้เทียบโอนผ่านแต่ไม่เจอเลย เวปซ์เข้าไม่ได้เพราะอะไรเหรอ ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว


โดย: aa IP: 203.146.207.86 วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:11:48:26 น.  

 
ตอบคุณ พี่พร
เทียบโอนได้ค่ะ และต้องโหลดแบบประเมินการสอนในสถานศึกษา ให้ รร เก่า รับรองให้ ก็จะได้ค่ะ

อย่างแรก นำวุฒิไปยื่นการเทียบโอนก่อนนะคะ เมื่อเทียบโอนผ่านแล้วค่อย ยื่นขอใบประกอบฯ พร้อมกับแบบประเมินการสอนในสถานศึกษา

ถ้าเราเทียบโอนผานหมดแล้ว เอกสารครบ ก็นำไปยื่นขอใบอนุญาต และจะได้ใบรับรองสิทธิ์กลับมาในวันนั้นเลยค่ะ แต่การเทียบโอนจะใ้ช้เวลานานหน่อยนะคะ กว่าจะผ่าน

คุณ aa
อยู่หน้าแรกเลยค่ะ ลองอ่านดูทุกตัวนะคะ เดี๋ยวก็เจอค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:8:38:11 น.  

 
ถ้าพี่ไม่มีแบบประเมินการสอนในสถานศึกษา จะขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เพื่อสมัครงานไปที่คุรุสภาจะได้เลยหรือเปล่าจ่ะเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: พี่พร IP: 117.47.123.143 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:12:13:38 น.  

 
แบบประเมินในสถานศึกษาโหลดได้ที่ไหนค่ะ


โดย: พี่พร IP: 117.47.123.143 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:12:45:07 น.  

 
จากบล็อกก็มีค่ะ หรือว่าจากเว็บคุรุสภาก็ได้ เอกสารที่ต้องใช้ดูจากแบบฟอร์มการขอใบประกอบฯ ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:14:43:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ แนน พี่ไปยื่นเทียบโอนมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 แล้วตอนนี้ผ่านการเทียบโอนแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 (ไวมากๆ) อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อ


โดย: เอ็ม IP: 118.172.178.133 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:22:34 น.  

 
ตามข้อความข้างบนเลยค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:17:25 น.  

 
ขอขึ้นทะเบียน ขอใบประกอบวิชาชีพครู ตอนนี้ ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน หมายถึง ได้ใบประกอบวิชาชีพแน่นอนใช่ไหมคะ ช่วยตอนต่วนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.65.178 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:20:07 น.  

 
ค่ะ
ยกเว้นว่าเค้าจะตรวจสอบอีก แล้วเราหลักฐานไม่ถูกต้องถึงจะเพิกถอนค่ะ แต่ก็ไม่เห็นมีกรณีนี้นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:57:50 น.  

 
ตอนนี้ผมเทียบโอนผ่านแค่ 6 มาตรฐานโดยไม่ผ่านมฐ.ที่ 1 /4และ7 โดยไปยื่นหลักฐานกับคุรุสภาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551ผมไม่ได้ไปสอบเทียบโอน ผมจะทำอย่างไรถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู แต่ผมเคยสอนหนังสือมาแล้วจากวิทยาลัยต่อเรือและสารพัดช่างแต่ตอนนี้ออกมาแล้วครับประมาณ 6 ปี ช่วยแนะนำหน่อยวันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา : 21:24 น.


โดย: คมกฤษ IP: 202.149.24.161 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:21:15:58 น.  

 
ก็ไปอบรมใน มฐ ที่ไม่ผ่านที่ มรภ.อุบลฯ และ มรภ.จันทรเกษม ก็ได้ค่ะ เมื่อผ่านครบทั้ง 9 ก็ยื่นขออใบอนุญาตฯ ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:19:21:39 น.  

 
จะสอบถามว่า
1.ปัจจุบัน ป.บัณฑิต ของมสธ. ทางคุรุสภารับรองไหมแล้วผ่านมาตราฐานไหมค่ะ
2. แล้วใบอนุญาติประกอบการสอน กับ ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ต่างกันไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: kung IP: 117.47.167.9 วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:16:06:29 น.  

 
ลองเปิดอ่านดูหน้าอื่นๆ นะคะ มีอธิบายแล้ว และจะได้ทราบข้อมูลกว้างขึ้นค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 20 มกราคม 2552 เวลา:20:22:02 น.  

 
นู๋แนนได้ใบประกอบวิชาชีพหรือยังคะ ครูอ้อยยื่นเมื่อเดือนสิงหา 51 ด้วยตนเองได้ใบรับรองสิทธิ์มาค่ะ แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพส่งมาให้ที่บ้านเลยค่ะ
คิดถึงนู๋แนนจังจ๊ะ


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.79.187 วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:22:49:20 น.  

 
ตอนนี้เทียนโอนผ่านแค่8มาตรฐานไม่ผ่านมาตรฐานที่8ดิฉันไม่ได้ไปสอบเทียบโอน ดิฉันจะทำอย่างไรถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู รวมอายุการสอนตอนนี้ประมาณ4ปีแล้วค่ะ ช่วยแนะนำหน่วยค่ะ


โดย: ครูฮะ IP: 118.175.249.173 วันที่: 26 มกราคม 2552 เวลา:10:51:01 น.  

 
คุณครูฮะ
ลองไปสมัครอบรมที่ มรภ.จันทรเกษมดูนะคะ

คุณครูอ้อย
แนนได้รับฉบับจริงแล้วค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 28 มกราคม 2552 เวลา:9:01:23 น.  

 
นู๋แนนรอนานไหมค่ะกว่าจะได้ฉบับจริง ครูอ้อยรอมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2551 ค่ะ


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.78.244 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:0:23:07 น.  

 
6 เดือนค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:9:41:42 น.  

 
เราอยากจะถามว่า
1. ถ้าเข้าอบรมมีสถาบันอะไรบ้าง ช่วยบอกหน่อยนะ
2. ถ้าเทียบโอนไม่ผ่าน 9 มาตรฐาน คุรุสภามีใบอะไรให้รึเปล่า แล้วใช้สมัครครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการได้ไหม ในเขตพื้นที่ของเราเองน่ะ


โดย: นุช IP: 118.172.183.200 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:49:38 น.  

 
1. ลองเข้าไปดูในหัวข้อ สถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตร อบรมนะคะ
2. จะส่งเอกสารให้ใน มฐ ที่ ผ่าน ส่วนสมัครสอบได้มั้ยนั้น คิดว่าคงไม่ได้มั้งคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:43:59 น.  

 
ถามนู๋แนนนะคะ เมื่อเทียบโอนผ่านแล้ว ดูในประกาศแล้วว่าผ่านทั้ง 9 มาตรฐาน จะมีวันหมดอายุใหม


โดย: ก้อย IP: 222.123.58.244 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:49:40 น.  

 
ตอนนี้ยังไม่มีระบุเรื่องวันหมดอายุนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:14:03 น.  

 
นู๋แนนคำว่า "ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติ" หมายถึงได้รับใบประกอบวิชาชีพแน่นอนใช่ไหมค่ะ


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.64.96 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:46:35 น.  

 
ถ้าขึ้นว่า ได้รับอนุมัติวันที่เท่าไหร่ และหมดอายุวันที่เท่าไหร่ นี่คือได้รับแน่นอนค่ะ เพราะอนุมัติแล้ว


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:47:31 น.  

 
นู๋แนนครับ

ผมเรียนจบ ปริญญาตรี สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาตร์ ชื่อวุฒิ ศปบ
ตอนนี้ ผมเป็นครูอัตตราจ้างอยูที่ร.ร.แห่งหนึ่ง แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
กำล งว่าจะไปขอที่คุรุสภา

ไม่ทราบว่า ผมมีประสบการณ์สอน มา1 ปี แต่ไม่ได้เรียนครู จะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูอะคับ

คือผมเพิ่งจบมาปีเดียวอะคับ


รบกวนด้วยนะคับ


โดย: ครูไหม่ IP: 124.157.230.109 วันที่: 3 เมษายน 2552 เวลา:17:32:02 น.  

 
1.อยากได้เมลล์คุณแนนค่ะ
2.คือจบป.ตรีแล้ว วุฒ ศศบ.
มีประสบการณ์สอน มา2 ปี แต่ไม่ได้เรียนครู
จะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู
-ต้องเรียนป.บัณฑิตอีก 1 ปี ไหม
-ไปสอบที่คุรุสภาเลยได้ไหม (9 มาตราฐาน)
ต้องผ่านทั้ง 9 มาตราฐานเลย ไหม ถึงจะสอบบรรจุครูได้
3คือถ้าหากไม่สอบบรรจุ แต่อยากได้ใบประกอบวิชาชีพครูทำไงคะ(ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง รร.เอกชนแห่งหนึ่ง)
4งงคะ ถ้าหากได้ใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว สามารถบรรจุที่รร.เดิมที่เราสอนอยู่ได้ไหม (ตอนนี้ก็เป็นประจำคะ) สอนภาษาอยู่ คืองงคะ อยากได้เบอร์คุยติดต่อคะส่งมาทางเมลล์ก้อได้คะ mama_nui@hotmail.com
ตอบด้วยนะคะโดย: Nui IP: 61.91.160.126 วันที่: 15 เมษายน 2552 เวลา:2:34:28 น.  

 
คิดถึงนู๋แนนจังค่ะ


โดย: ครูอ้อย IP: 118.172.66.155 วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:22:54:32 น.  

 
จบ ปตรี(คบ.)เอกสังคมศึกษาปี2527 มีวิชาชีพครู 18 หน่วยกิต พอได้ร้บการอบรมอยู่บ้างแต่ไม่มาก ไม่ได้เทียบโอนวิชาครู จะขอใบประกอบวิชาชีพทำอย่างไรบ้าง


โดย: ครูเก่า IP: 192.168.1.10, 118.175.31.242 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:15:47:36 น.  

 
สวัสดีครับ กระผมรับชราชการทหาร อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง มีความประสงค์สอบบรรจุครูอยากทราบว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวสอบ การขอสอบเทียบความรู้ หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ


โดย: ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร IP: 125.26.4.133 วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:03:45 น.  

 
ผมกำลังจะจบ
มสธ ปตรีต่อเนื่อง2ปี เอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
เฆ้ว่าส่วนฬหญ่เทียบโอนไม่ผ่าน ม.7
แต่ของผมมีวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
มันจเทียบโอนผ่านไหมครับคุณแนนหรือใครที่เรียนเอกนี้เคยเทียบโอนขอข้อมูลหน่อยครับผมเองก้อเคยไปสอบมาตรฐานเหลืออีกสี่มาตรฐานที่ไม่ผ่านดันป็น ม.7,2,4,5


โดย: bbee IP: 118.172.215.48 วันที่: 29 สิงหาคม 2552 เวลา:18:22:08 น.  

 
จบการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อก่อนเคยเป็นครูที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)แต่ปัจจุบันลาออกแล้ว จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่า และจะเอาแบบฟอร์มจากที่ไหน


โดย: แอนนา IP: 125.27.160.220 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:26:33 น.  

 
ไม่ผ่าน 2 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ 2,8 แต่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยมั้ยครับ หรือต้องทำอย่างไร ให้ทางโรงเรียนออกใบรับรองให้ได้มั้ยว่ามีประสบการณ์ทางด้านการสอนจริง ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ


โดย: ครูนนท์ IP: 61.19.50.237 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:50:19 น.  

 
คือว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายแล้วอ่ะค่ะ แต่อยากจะเอาหน่วยกิตที่ได้เรียนมาและได้ลงทะเบียนไปทั้งหมดลองไปเทียบโอนดูอ่ะค่ะ จะต้องทำอย่างไรคะ ไม่ทราบว่าจะทำได้รึป่าว อยากได้ใบประกอบวิชาชีพอ่ะค่ะ คือว่าต้องการใบประกอบวิชาชีพด่วนอ่ะค่ะ แต่ต้องสอนอีก 1ปี ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพมาเร็ว ๆ บ้างคะ มีใครพอจะกรุณาตอบคำถามนี้ได้บ้างคะ จะขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ nu_bow18@hotmail.com


โดย: ขอคำปรึกษาด่วนค่ะ!!!! IP: 202.44.35.114 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:10:11:22 น.  

 
คุณเรียนอะไรคะ ยังไม่รู้เลยว่าที่คุณเรียนน่ะ มันจะเทียบโอนได้หรือเปล่า วิธีที่จะได้ใบอนุญาตฯ เร็วที่สุด คือทำตามขั้นตอน


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:12:19:27 น.  

 
เมื่อผ่าน9กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วได้ใบอนุญาติการสอนแล้วทำไมจึงไม่ให้สิทธิ์ในการการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูทั้งๆที่จบปริญญาตรีทางครุศาสตร์บัญฑิต


โดย: กี้ IP: 118.175.169.211 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:15:44:40 น.  

 
ยากถามแนนเราเทียบโอนผ่านทั้ง 9 มาตรฐานแล้วแต่เรายังสอนมั่ยครบ 1 ปี เราต้อง "แบบประเมินการสอนในสถานศึกษา" เปล่า หรือต้องทำยังไง ตอบที


โดย: แขก IP: 192.168.1.147, 124.157.203.225 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:15:40 น.  

 
ก็ต้องสอนให้ครบ 1 ปีก่อน ค่อยยื่นขอใบอนุญาตฯ ครู

แต่ตอนนี้ไปยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนก่อน เอาไว้สอบบรรจุก่อนก็ได้ พอสอบครบ 1 ปี ค่อยมายื่นขอทีหลังก็ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:06:19 น.  

 
ต้องสอนให้ครบ 1 ปีเท่านั้นหรอค่ะ ถ้ามั่ยครบมั่ยได้หรอ


โดย: แขก IP: 192.168.1.147, 124.157.203.225 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:04:49 น.  

 
คุณก็ไปถาม จนท คุรุสภาเอาเองละกันค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:17:37 น.  

 
คือเทียบโอนผ่านทั้ง 9 มาตาฐาน แล้วจะจ่ายตังพี่มีเลขบัญชีคุรุสภาเปล่าค่ะ หรือมีคำแนะนำอรัยดีๆช่วยบอกหน่อยว่าจะไปเสียตังพรุงนี้เช้า ช่วยตอบหน่อยนะ ขอบคุณค่า


โดย: ปู IP: 192.168.1.49, 124.157.242.234 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:16:09:54 น.  

 
ผมทำงานวิทยาลัยการอาชีพมาได้ 1 ปีครับ แต่ตอนนี้ออกแล้วครับ แล้วก้อมาทำงานกับ กศน.ได้ 4 เดือน แล้วตอนนี้ผมเทียบโอน ผ่านทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว เลยอยากทราบว่าผมจะขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยป่าวครับ หรือว่าต้องใช้หนังสือรับรอง แบบประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาด้วยป่าครับ ผมถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพเลย หรือว่าผมจะได้แค่ใบปฏิบัติการสอนเท่านั้นครับ รบกวนตอบด้วยนะครับ


โดย: หมูอ้วนเมืองเหนือ IP: 118.172.76.222 วันที่: 3 เมษายน 2553 เวลา:0:36:08 น.  

 
จบคณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา ปี 2543 หลักสูตร4ปีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แพร่ สามารถเทียบโอนได้ใหม? ขอคำแนะนำและรบกวนด้วยนะคุณแนน (0838322994 หรือ pen273@hotmail.com)


โดย: กฤษณะ IP: 110.49.205.87 วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:14:47:30 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

][NuUnAn--
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

(nuunan@gmail.com ขอไม่ตอบคำถามในกรณีที่เขียนไว้ในบล็อกแล้ว และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะ)
Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย นู๋แนน ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 2.0 สหราชอาณาจักร: อังกฤษและเวลส์.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงาน
[Add ][NuUnAn--'s blog to your web]