มารู้จักกับเด็กหลอดแก้วกันคะ..สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Bloggang ที่น่ารักทุกๆท่าน
วันนี้อ้อมแอ้มจะมาบอกเล่าให้ฟังถึง เด็กหลอดแก้ว
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นที่แรกที่ทำได้สำเร็จ
ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นแพทย์ไทยคนแรก
ที่ผสมเทียมนอกร่างกาย หรือเด็กหลอดแก้ว
ช่วยคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากตั้งครรภ์และได้ทารกเป็นเพศชาย
ถือเป็นเด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ปี 2530 ผ่านมาได้เกือบ 30 ปีแล้วเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization, IVF)
คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฎิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มที่ภายนอกร่างกาย
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะการมีบุตรยาก ด้วยการนำไข่ออกมาจากร่างกายของฝ่ายผู้หญิง
และนำเอาสเปิร์มของฝ่ายผู้ชาย มาทำการปฏิสนธิกันภายในภาชนะบรรจุของเหลว
เสร็จแล้วจึงนำไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้ว หรือ ตัวอ่อนเอ็มบริโอ(Embryo)
ใส่เข้าไปยังมดลูกของฝ่ายผู้หญิง เพื่อทำให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์คำว่า “เด็กหลอดแก้ว” มาจากการที่ขั้นตอนในการทำให้เกิดเด็กมีการปฎิสนธิแบบ “In Vitro”
ที่เป็นภาษาละติน แปลว่า “ภายนอกสิ่งมีชีวิต” ซึ่งIn Vitro
โดยทั่วไปมักจะทำกันในหลอดทดลองและหลอดทดลองจะทำมาจากแก้ว
จึงได้เรียกหลอดทดลองว่า หลอดแก้ว
และเป็นเหตุให้เรียกเด็กที่เกิดจากขั้นตอนเหล่านี้ว่า “เด็กหลอดแก้ว”ปัจจัยในการเลือกทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization, IVF)
โดยจะพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสได้แก่

- ฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อนำไข่ผิดปกติ
เช่น ได้รับความเสียหาย, มีการอุดตัน, เคยรับการผ่าตัด เป็นต้น

- ฝ่ายผู้ชายมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเชื้ออสุจิหรือเชื้ออสุจิผิดปกติ
เช่น มีรูปร่างผิดปกติ มีจำนวนน้อยกว่าปกติ
มีการเคลื่อนไหวน้อยหรือเคลื่อนที่ได้ไม่ดี

- ฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- ฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนรังไข่ผิดปกติ
เช่น ภาวะไม่ตกไข่เรื้อรัง

- ผ่านการทำผสมเทียมมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ

- มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- มีความจำเป็นต้องใช้ไข่ที่ได้รับการบริจาคจากผู้อื่น

- การตรวจโรคทางพันธุกรรมของบุตรก่อนเกิด
โดยมีการตรวจก่อนที่จะมีการถ่ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่มดลูก
ด้วยวิธีการEmbryo Biopsy

- การมีภาวะที่ไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก
โดยที่คู่สมรสมีความพยายามจะมีบุตรมามากกว่า 3 ปีการรักษาภาวะมีบุตรยากดังกล่าว แบ่งการช่วยเหลือ คือ

1. การรักษาโดยอาศัยกลไกของธรรมชาติ
นับระยะวันไข่ตก กำหนดวันมีเพศสัมพันธ์
โดยมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยขึ้นในวันที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่
การกำหนดวันตกไข่ทำได้โดยมีเพศสัมพันธ์บ่อย ๆ
(สัปดาห์ละ 3-4 วัน)
กะประมาณด้วยตัวเองวันที่ 14-15 ของรอบประจำเดือน
สำหรับผู้ที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 27-29 วัน
ตรวจการตกไข่ด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือตรวจการตกไข่
จากปัสสาวะแล้วมีเพศสัมพันธ์กัน
ให้แพทย์ตรวจโดยการทำ อัลตร้าซาวนด์
และ/หรือการตรวจฮอร์โมนจากการเจาะเลือด
หาช่วงเวลาของการตกไข่

2. การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
เมื่อวิธีแรกไม่ได้ผล มีวิธีรักษาต่างๆได้หลายวิธี ดังนี้คือ

2.1 การฉีดเชื้ออสุจิ (Intra Uterine Insemination หรือ IUI)
คือ วิธีการคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรง สมบูรณ์
ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก ผ่านทางท่อเล็กๆ
เป็นการเพิ่มโอกาสให้อสุจิพบกับไข่มากขึ้น
ความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งมากกว่าวิธีธรรมชาติ 2-3 เท่า
ในกรณีที่มีเชื้ออสุจิไม่แข็งแรง หรือมีปริมาณน้อย
ไม่มีมูกที่ปากมดลูก หรือมูกเหนียวข้น
ใช้วิธีธรรมชาติไม่ได้ผล

2.2 การทำเด็กหลอดแก้ว (InVitro Fertilization and Embryo Retransfer หรือ IVF& ET)
วิธีเก็บเซลล์สืบพันธ์ทั้งไข่และอสุจิ มาผสมกัน
ให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายจนแบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อน
และทำการเลี้ยงตัวอ่อนภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
จนถึงระยะ 4-8 cell หรือเป็น blastocyst
 แล้วจึงใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก
ความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งประมาณ 20-50 %
 แล้วแต่สภาพสาเหตุและการเลี้ยงตัวอ่อน
รักษาในกรณีที่
ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน (Endometriosis)
เชื้ออสุจิไม่แข็งแรง

2.3 การทำอิ๊กซี่ (IntraCytoplasmic Sperm Injection หรือ ICSI)
วิธีการคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรง สมบูรณ์เพียงตัวเดียว
ฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง จะใช้ในกรณีที่เด็กหลอดแก้วธรรมดาไม่ได้ผล
ความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งประมาณ 25-30 %
รักษาในกรณีที่เชื้ออสุจิผิดปกติอย่างมาก
รังไข่ผิดปกติ ไม่มีการตกไข่
ไข่และอสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกันเองได้2.4 การทำกิฟท์ (Gamete IntraFollopain Transfer หรือ GIFT)
วิธีเก็บเซลล์สืบพันธ์ทั้งไข่และอสุจิ มาผสมกัน
แล้วใส่กลับเข้าสู่ท่อนำไข่ทันที
 อาศัยให้อสุจิและไข่ปฏิสนธิกันเองตามธรรมชาติในท่อนำไข่
การทำวิธีนี้ต้องเจาะท้องส่องกล้อง
ความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งประมาณ 30-40 %
รักษาในกรณีที่เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืด
มีท่อนำไข่ที่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง
เชื้ออสุจิอ่อนแอไม่มากนัก
รายที่ไม่ทราบสาเหตุ

2.5 การทำซิฟท์ (Zygote IntraFollopain Transfer หรือ ZIFT)
 วิธีเก็บเซลล์สืบพันธ์ทั้งไข่และอสุจิ
 มาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายก่อน
แล้วจึงนำตัวอ่อนในระยะ Zygote
 ใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่
การทำวิธีนี้ต้องเจาะท้องส่องกล้องเช่นเดียวกับทำ GIFT
ความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งประมาณ 20-30 %
รักษาในกรณีที่เชื้ออสุจิน้อยกว่าปกติ
ท่อนำไข่ทำงานไม่ปกติแต่ไม่ตัน
มีพังผืดมาก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
รายที่ไม่ทราบสาเหตุ

2.6 การแช่แข็งตัวอ่อน ในกรณีที่มีการปฏิสนธิ
และการแบ่งตัวของตัวอ่อนมากกว่าที่จะใส่เข้าไปในโพรงมดลูก
ในคราวเดียวเราจะแช่แข็งตัวอ่อนเพื่อนำมาใส่ได้อีกเพื่อเพิ่มความสำเร็จ
ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะแทรกซ้อนจากการกระตุ้นไข่และเจาะไข่แต่ละครั้ง

* การทำกิฟท์และซิฟท์จะต้องทำการผ่าตัดส่องกล้องช่องท้อง
เพื่อนำไข่และอสุจิหรือตัวอ่อนใส่เข้าไปในท่อนำไข่
นิยมทำในสมัยก่อนที่ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนยังไม่สมบูรณ์
สมัยนี้นิยมทำ IVF และ ICSI เพราะไม่ต้องผ่าตัดส่องกล้องช่องท้องขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว
1.เตรียมความพร้อมของคู่สมรส โดยการ
- สรุปประวัติการรักษา
- ตรวจร่างกาย
- ตรวจระบบฮอร์โมนรังไข่
- ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
- ตรวจความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ

2.วางแผนและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์และคู่สมรส

3.ทำการกระตุ้นรังไข่เพื่อให้มีการตกไข่และทำให้ไข่สุกในรังไข่

4.ตรวจการเปลี่ยนแปลงของไข่ด้วยการอัลตราซาวนด์

5.เก็บไข่ออกจากร่างกายฝ่ายหญิงพร้อมกับการเก็บเชื้ออสุจิจากฝ่ายชาย

6.นำไข่ไปปฏิสนธิกับสเปิร์ม

7.เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในน้ำยาเลี้ยงให้เติบโตและแข็งแรงภายในห้องปฏิบัติการ

8.ถ่ายฝากตัวอ่อนเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูก

9.ตรวจติดตามระดับฮอร์โมนของฝ่ายหญิง
ในระหว่างการฝังตัวของตัวอ่อนหรือการตั้งครรภ์

ระยะเวลาในการทำเด็กหลอดแก้ว
เด็กหลอดแก้วจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4-6 สัปดาห์
จึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยที่หลังจากมีการถ่ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
แล้วประมาณ 2 สัปดาห์ทางแพทย์จะนัดมาตรวจเลือดเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์

โอกาสสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว
โอกาสสำเร็จจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
 โดยทั่วไปจะมีโอกาสตั้งครรภ์ที่ประมาณ 15-35 %
และเด็กมีโอกาสเกิดความพิการ
ไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์ โดยธรรมชาติรูปแรก
ภาพขยายตัวอสุจิกำลังขยาย 640 เท่าในกล้องที่ใช้ทำอิกซี่
สามารถเห็นตัวโครงสร้างอสุจิได้ในระดับหนึ่ง
แต่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดบริเวณส่วนหัวของอสุจิ
ซึ่งเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม

รูป2
ภาพขยายตัวอสุจิขนาด 16000 เท่า
ทำให้เรามองเห็นส่วนหัวของอสุจิได้ชัดเจนว่าเป็นอสุจิที่ปกติรูป3
ภาพขยายอสุจิขนาด 16000 เท่า
สามารถมองเห็นส่วนหัวอสุจิได้ว่ามีโครงสร้างคล้ายหยดน้ำอยู่ภายใน(vacuole)
ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากการที่สารพันธุกรรมมีการแตกหัก (DNA fragmentation)ค่าใช้จ่ายคร่าวๆก็มี
เก็บไข่+ICSI+ใส่ตัวอ่อน
(กรณีมีตัวอ่อนรอบใส่สด แต่ไม่มีตัวอ่อนเหลือแช่แข็ง)ประมาณ 28,000 บาท

เก็บไข่+ICSI+ใส่ตัวอ่อน+แช่แข็งตัวอ่อน
(กรณีมีตัวอ่อนใส่สด และเหลือตัวอ่อนแช่แข็ง)ประมาณ 39,000 บาทเก็บไข่+ICSI+แช่แข็งตัวอ่อน
(กรณียังไม่ใส่ตัวอ่อนในรอบกระตุ้นและแช่แข็งไว้ก่อน
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นไข่แล้ว OHSS )ประมาณ 35,000 บาท

ยังไม่รวมค่ายา ค่าอัลตราซาว ค่าตรวจเลือด
ที่แพงๆก็คือค่ายากระตุ้นไข่นี่แหละ
ถ้าอายุยังไม่มาก ส่วนใหญ่จะกระตุ้นไข่ได้ดี
ก็จะใช้ยากระตุ้นไข่
  ค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณ70,000 - 100,000 ต่อรอบการกระตุ้นไข่ปล.ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีจากหลากหลายสำนักทางInternetคะ
มีหลายโรงพยาบาลที่ให้บริการเรื่องการมีบุตรยาก
อาทิ..


แล้วแต่จะสะดวกที่ไหน เชื่อมั่นในตัวคุณหมอท่านไหน
ก็ตามสบายเลยคะ..
ส่วนอ้อมแอ้ม คนโสด ขออยู่อย่างโสดๆดีกว่าคะ
ขอบพระคุณภาพสวยๆจาก Internet นะคะ
และเพลง ยังโสด ของ Olives จาก //www.gmember.comCreate Date : 20 มีนาคม 2560
Last Update : 20 มีนาคม 2560 17:21:21 น. 58 comments
Counter : 2631 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณMitsubachi, คุณInsignia_Museum, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtuk-tuk@korat, คุณmambymam, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณหอมกร, คุณMaeboon, คุณจินหลิน, คุณพันคม, คุณkae+aoe, คุณก้นกะลา, คุณเกศสุริยง, คุณtoor36, คุณจารุพิชญ์, คุณmcayenne94, คุณเรียวรุ้ง, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเนินน้ำ, คุณmariabamboo, คุณlovereason, คุณcomicclubs, คุณบ่แม่นหมาวัดและกะบ่ได้ใจนาง, คุณmoresaw, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณphunsud, คุณgardasee, คุณรัชต์สารินท์, คุณClose To Heaven, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณRainfall in August, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณnewyorknurse


 
เคยทำไอวีเอฟ 2 รอบคะคุณอ้อมแอ้ม
ที่ญี่ปุ่นทำครั้งหนึ่งตั้ง 5 แสนเยนแน่
ไม่ติดเสียตังค์ทิ้งป่าว ถ้าติดก็คุ้มอะนะคะ
แถมมีผลข้างเคียงกับตัวเองอีก
แต่มาคิดๆดูปัจจุบันไม่มีลูกโชคดีมากเลยคะโดย: Mitsubachi วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:18:19:34 น.  

 
มีหลายวิธีมาก.. ถ้าทำแล้ว
ติด ก็ดี... มีคน ได้ลูกพร้อม
กัน 4 คน..พ่อแม่งอมเลย
เหนื่อยสุด ๆ

งั้นโหวต...ว้า ลืมไป หมดเป๋า
ติดไว้ก่อนครับ 555โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:18:44:02 น.  

 
ในตอนั้น พ.ศ. 2530 ผมเคยอ่านข่าวเด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทยครับ
นี่ก็เกือบสามสิบปีแล้ว เด็กชายคนนั้นคงเรียนจบและทำงานแล้ว


โดย: Insignia_Museum วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:20:06:39 น.  

 
วันนี้ได้รู้เรื่องการทำเด็กหลอดแก้วอย่างละเอียดเลยค่ะ ดีจัง
กำลังอยากรู้พอดีค่ะ

ลงชื่อไว้ก่อนนะคะโดย: mambymam วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:20:20:44 น.  

 
อยู่เป็นโสดก็ดี มีครอบครัวแบบไม่มีลูกก็ดี มีครอบครัวแบบมีลูกก็ดีอีก มีดีมีเสียทุกแบบเนาะคะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:21:05:43 น.  

 
อ่านแล้วกระตุ้นต่อมอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยค่า
อยากเห็นหน้าเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย
ถามอากู๋แล้วเลยเอาลิงก์มาฝากด้วยค่ะ อิอิ
//www.thailadyclinic.com/index.php?topic=13.0


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:22:02:32 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:22:08:08 น.  

 
มารู้จักกับเด็กหลอดแก้วด้วยค่ะ

โหวตค่ะ

โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:5:46:44 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อมแอ้ม

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยครับพี่
สมัยนี้คนมีลูกกันยากมาก
(ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากมีด้วย)

เพื่อนผมหลายคนก็ทำกิ๊ฟท์ครับ
เพราะอยากได้ลูกชาย

โหวต Health Blog ครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:6:28:59 น.  

 
ขอบคุณมากครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:8:16:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ พี่อ้อมแอ้ม
เด็กหลอดแก้วคนแรกก็อายุเกือบ 30 ปี


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:8:21:37 น.  

 
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกราย
บางครั้งการไม่สามารถมีบุตรก็เป็นวิบากกรรมค่ะโดย: หอมกร วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:8:38:54 น.  

 
ตอนเด็กคุ้นๆว่าเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้ว ผ่านมาหลายสิบปีแล้วจนลืมเรื่องราวไปแล้ว มานึกได้อีกทีก็ตอนอ่านบล้อกนี้แหละค่ะ

ปล.ได้ค่ะพี่ ครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม จะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
ทักทายยามสายค่ะพี่อ้อมแอ้ม


โดย: blog pu วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:9:18:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้มากมาย ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:11:46:34 น.  

 
โลกพัฒนาไปน่ากลัวมากเลย
มนุษย์ต่างดาวมีเพราะแบบนี้หล่ะ


โดย: พันคม วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:15:21:51 น.  

 
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog


โดย: kae+aoe วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:17:29:37 น.  

 
สวัสดีจ้า..
โหวตจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:18:50:42 น.  

 
ขอบคุณโหวตค่ะ คุณอ้อมแอ้ม


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:19:53:46 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ได้ความรู้มากมายจริงๆค่ะเอนทรี่นี้ ขอบคุณคุณอ้อมแอ้มที่นำมาฝากกันนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:22:11:33 น.  

 
สมัยก่อนเด็กหลอดแก้วถือเป็นเรื่องบใหม่เลยครับ ก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้มีบุครยากล่ะนะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:0:30:01 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อมแอ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:6:31:03 น.  

 
จริงครับพี่

ใบไม้แห้งยังกลายเป็นปุ๋ยได้
ทุกอย่างมีประโยชน์ในตัวมันเอง
แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ตามโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:7:53:16 น.  

 
ทักทายยามสายค่ะพี่อ้อมแอ้ม


โดย: blog pu วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:8:23:37 น.  

 
ขอบคุณคุณอ้อมแอ้มที่แวะชมเมนูทำบุญค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:8:51:20 น.  

 
หวัดดีครับ เห็นแล้วหิวเลยนะครับ สบายดีนะครับ


โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:10:39:32 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ขอบคุณสำหรับความรู้เรืองเด็กหลอดแก้วค่ะพี่อ้อมแอ้ม


โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:12:26:32 น.  

 
พี่อ้อมอยู่หน่วย infertile หรือคะ
เพลงโสด น่ารักคึกคักดีจริงค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:12:53:37 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ้อม

เด็กหลอดแก้วคนแรกนั้นป่านนี้คงมีลูกแล้วเนอะคะ

รุ้งก็โสดอะ อยากมีลูกเหมือนกันนะ แต่ติดตรงข้ามขั้นไม่ได้สิ ต้องหาพ่อของลูกมาช่วยเลี้ยงก่อน

โหวตค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:13:15:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่น่าสนใจมากๆค่ะ


โดย: Raizin Heart วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:14:46:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ

่่หลายคนที่อยากมีลูกตามวิธีธรรมชาติ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
เด็กหลอดแก้ว ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ

^_^


โดย: LoveTurJang วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:15:02:59 น.  

 
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มาตามสัญญาครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:15:52:52 น.  

 
การมีลูกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับบางคนเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:15:56:34 น.  

 
บางคนอยากมีลูก ก็มียากเหลือเกิน
บางคนก็ท้องไม่ว่างเลยนะคะ มีง๊าย..ง่าย


โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:17:26:59 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
ออมอำพัน Literature Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
AppleWi Travel Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


เป็นข่าวดี เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับคนที่เขาอยากมีแต่มีไม่ได้เนาะ ยินดีด้วยจริง ๆ ค่ะที่ทำได้


โดย: mariabamboo วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:18:57:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

บางคนอยากมีลูก แต่ก็มีลูกยากนะคะ น่าเห็นใจ

ส่วนแตง ไม่อยากมีลูก เพราะรู้สึกว่าการเป็นแม่ เป็นหน้าที่ที่สูงยิ่ง ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากทีเดียว

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกนะคะ


โดย: comicclubs วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:1:15:53 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อมแอ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:6:49:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อ้อมแอ้ม

เวลามองใบโพธิ์
ผมเองก็มักจะนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์นะครับ

จริงๆแค่มองเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ของใบไม้ใบเดียวในมือ
ก็เห็นธรรมตามความเป็นจริงได้แล้วล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:7:29:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:8:37:32 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ น่าสนใจมากค่ะ


โดย: Raizin Heart วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:11:04:59 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นเลยค่ะพี่อ้อมแอ้ม

ขอบคุณโหวตให้ดอกไม้ด้วยจ้าโดย: NENE77 วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:11:55:29 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ โหวตค่า
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:13:09:36 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะคุณอ้อมแอ้ม
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีค่ะ
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog


โดย: phunsud วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:15:07:28 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณสาหรับบทความดีๆนะคะ
เคยสงสัยเวลาอ่านเจอว่าบางคนทำกิ๊ฟ ทำอิ๊กซี่ เด็กหลอดแก้ว.... ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าต่างกันยังไง เพราะไม่เคยหาข้อมูลอ่าน ตอนนี้เคลียร์เลยค่ะ


โดย: gardasee วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:15:28:15 น.  

 
ดีครับไปไหนไปโม็ดนะครับ ทานข้าวยังครับ


โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:19:34:05 น.  

 
พอกันเลยค่ะ จี๊ดจ๊าดขึ้นปีแรกก็ปาไปประมาณเกือบสิบครั้ง เพราะเพื่อนคนโน้นไป ชวน
คนนี้ยังไม่ได้ไปชวน ไปๆมาๆ ปีเดียวเกือบสิบครั้ง

จากนั้นก็ติดใจความโหด เอ้ย ความศักดิ์สิทธิ์จนขึ้นอีกทุกปี

ปีนี้ก็ปาเข้าปีที่สิบกว่า
ถ้านับจำนวนครั้งที่ขึ้นเขาก็ประมาณ 20 กว่าครั้งแล้วน่ะค่ะ
อืม....... เพิ่งรู้ว่าตัวเองเข่ายังดี

แต่เรื่องทำกิฟท์นี่สมัยนี้ทำกันมากเลยนะคะ สมัยนี้คงจะพัฒนาขึ้นได้อีกเยอะ โอกาสสำเร็จมีมากกว่าแต่ก่อนนะคะ


โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 23 มีนาคม 2560 เวลา:19:53:27 น.  

 
มีหลายวิธีมากเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ

วันนี้เพลงเพราะมากๆเลยค่ะโดย: ออมอำพัน วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:5:03:37 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อมแอ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:6:34:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่

ตอนเด็กผมก็ทำบาปกับปลาเยอะมากครับ
สุดท้ายกรรมสนอง 555
เข็ดเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:8:09:54 น.  

 
สวัสดีวันสุขครับ พี่อ้อมแอ้ม


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:8:15:01 น.  

 
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog

ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะพี่อ้อมแอ้ม ขอบคุณนะคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:9:00:48 น.  

 
ตั้งแต่ที่มาอ่านคราวที่แล้ว เลยค้นไปเจออะไรอเมซิ่งเยอะแยะเลยค่ะ

https://hilight.kapook.com/view/133391
ทารกชายถือกำเนิดสมบูรณ์แข็งแรง
จากตัวอ่อนเด็กหลอดแก้วที่แช่แข็งนานร่วม 12 ปี

นอกจากแช่แข็งตัวอ่อนแล้วยังมีการฝากไข่ด้วยนะคะ
ขอบคุณโหวตด้วยค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:9:24:43 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ้อมแอ้ม
ขอบคุณมากนะคะที่แวะฟังเพลงไทยเดิมด้วยกันค่ะ
ขอบคุณโหวตค่ะโดย: mambymam วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:14:23:48 น.  

 
เจอกันๆ ค่ะ พี่อ้อมแอ้ม


โดย: kae+aoe วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:14:32:32 น.  

 
ขอบคุณคุณอ้อมแอ้มสำหรับสาระดี ๆ นะครับ ^^

ส่วนเรื่องเด็กหลอดแก้วนี่...

หวังว่าผมคงไม่ต้องใช้บริการนะครับ แหะ ๆ ^^


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:20:47:46 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึกครับ


โดย: wicsir วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:21:57:23 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อมแอ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:6:49:35 น.  

 
ขอบคุณครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:13:55:45 น.  

 
ผมเป็นคนเชื่อกรรมครับ
การมีลูกเป็นกรรมอย่างหนึ่งครับ
บางที่ก็มีความสุข บางครั้งก็มีความทุกข์
แต่ถ้าไม่มีก็เป็นกนนเม่ื่อแก่คงว้าเหว่มากนะครับ


โดย: เจียวต้าย วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:10:46:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

คนผ่านทางมาเจอ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 55 คน [?]
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
20 มีนาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add คนผ่านทางมาเจอ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.