วิมุตติ ๒

วิมุตติ แปลว่า ความหลุดพ้น มี ๒ อย่าง คือ

๑. เจโตวิมุตติ – ความหลุดพ้นแห่งจิต, ความพ้นด้วยอำนาจการฝึกจิต, ความหลุดพ้นแห่งจิตจากราคะด้วยกำลังของสมาธิ

๒. ปัญญาวิมุตติ – ความหลุดพ้นด้วยปัญญา, ความหลุดพ้นด้วยอำนาจการเจริญปัญญา, ความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริง

พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้น หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะสำรอกราคะได้ จึงชื่อว่าเจโตวิมุตติ และเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่า ปัญญาวิมุตติ “

ความหมายของวิมุตติ และขอบเขตของวิมุตติ

ในพุทธธรรม ประมวลคำอธิบายวิมุตติทั้งสองนี้ไว้ว่า...

วิมุตติ หรือความหลุดพ้นนั้น ในระดับสูงสุดใช้ในความหมายต่างกัน แยกได้เป็น ๓ อย่าง คือ การหลุดพ้น กิริยาที่หลุดพ้นออกมาได้ หรืออาการที่เป็นไปในขณะหลุดพ้นเป็นอิสระ

วิมุตติในความหมาย (อาการขณะหลุดพ้น) อย่างนี้ ท่านเรียกว่า เป็นมรรค

อย่างที่สอง ความเป็นผู้หลุดพ้น คือ ความเป็นอิสระในเมื่อหลุดพ้นออกมาได้แล้ว วิมุตติในความหมายอย่างนี้ ท่านเรียกว่า เป็นผล

อย่างที่สาม ภาวะแห่งความเป็นผู้หลุดพ้น ภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นหรือผู้เป็นอิสระนั้นเข้าถึงและรู้สึกได้ ซึ่งอำนวยความดีงามต่าง ๆ มีความสุขสบาย ปลอดโปร่งโล่งใจ เป็นต้น และภาวะแห่งความเป็นอิสระเช่นนั้นที่ผู้ยังไม่หลุดพ้นกำหนดเป็นอารมณ์ เช่น นึกถึง คำนึงถึง หน่วงเอาเป็นจุดหมายในใจ เป็นต้น วิมุตติในความหมายอย่างนี้ คือที่ใช้เป็นไวพจน์ของนิพพาน คือหมายถึงนิพพาน นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในความหมายสามอย่างนั้น ข้อที่ถือว่าเป็นความหมายจำเพาะกว่าอย่างอื่น หรือเป็นชื่อของวิมุตติเองแท้ ๆ ก็คือ วิมุตติในความหมายที่เป็นผล และคำว่าผลในที่นี้ ตามปกติหมายถึงอรหัตตผล (ผลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ในเมื่อละสังโยชน์ได้หมดสิ้น จิตพ้นอาสวะทั้งหลายแล้ว)

ส่วนในความหมายที่เป็นมรรค ก็มีธรรมข้ออื่นเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้ว โดยเฉพาะวิชชาและวิราคะ (ความสิ้นกำหนัด, ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ) ซึ่งมักมาคู่กับวิมุตตินี้ โดยวิชชาเป็นมรรคหรือไม่ก็วิราคะเป็นมรรค วิมุตติเป็นผล

ส่วนความหมายที่เป็นนิพพาน วิมุตติก็เป็นเพียงไวพจน์ (คำที่มีรูปต่างกัน แต่มีความหมายคล้ายกัน, คำสำหรับเรียกแทนกัน) ซึ่งมีนิพพานเป็นคำยืนอยู่แล้ว

เจโตวิมุตติ คือ คนหลุดพ้นทางด้านจิต แปลกันว่า ความหลุดพ้นแห่งจิต หรือความหลุดพ้นด้วยกำลังของจิต คือด้วยสมาธิ หมายถึง ภาวะจิตที่ประกอบด้วยสมาธิซึ่งกำราบราคะลงได้ ทำให้หลุดพ้นจากกิเลส เครื่องผูกมัดทั้งหลาย

ปัญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นด้านปัญญา แปลกันว่า ความหลุดพ้นด้วยปัญญา แต่ควรจะแปลว่า ความหลุดพ้นแห่งปัญญาด้วย เพราะหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์ หรือความรู้ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีกิเลสบดบังหรือบิดเบือน ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้บรรลุอรหัตตผล ในเมื่อปัญญานั้นกำจัดอวิชชาได้แล้ว ทำให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวง

ผู้บรรลุอรหัตตผล จะต้องได้เจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตตินี้ครบทั้งสองอย่างทุกคน คำทั้งสองนี้จึงมาคู่กันเสมอในข้อความที่กล่าวถึงการบรรลุอรหัตตผล ดังบาลีว่า “ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จึงทำให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวมุตติ ที่ไม่มีอาสวะในปัจจุบันนี้ทีเดียว “

เจโตวิมุตติ เป็นผลของสมถะ

ปัญญาวิมุตติ เป็นผลของวิปัสสนา

พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า คำคู่นี้แสดงให้เห็นว่าสมถะและวิปัสสนาจะต้องมาครบคู่กัน แม้ในขั้นผลก็เช่นเดียวกับในขั้นมรรค

ข้อมูลจาก หลักธรรมในพระไตรปิฎก
เพลง นางรอง
Create Date : 30 สิงหาคม 2555
Last Update : 19 มีนาคม 2558 11:03:40 น. 47 comments
Counter : 1740 Pageviews.

 
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ เว อาเวณิยํ ธนํ

ความดีที่ทำไว้เองนี่แหละ เป็นทรัพย์ส่วนเฉพาะของตัวแท้ ๆ

มีความสุขกับการทำความดี ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:9:44:54 น.  

 
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ เว อาเวณิยํ ธนํ

ความดีที่ทำไว้เองนี่แหละ เป็นทรัพย์ส่วนเฉพาะของตัวแท้ ๆ

มีความสุขกับการทำความดี ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:11:51:00 น.

พนมมือ สาธุ ค่ะ ปอป้า ขอบคุณนะคะ

เป็น สิริมงคล กับเพื่อนๆ ทั้งห้องเลยค่ะ


พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog


โดย: dawreung51 วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:11:53:29 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ ที่นำมาให้ได้อ่านและเข้าใจ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:11:58:57 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ปอป้า กิ่งมาอ่านเรื่องวิมุตติได้รับความรู้ในทางธรรมมากขึ้นค่ะ

ขอบคุณพี่ปอป้านะคะ ที่นำเรื่องดีๆมาแบ่งปัน

ทานมื้อกลางวันอย่างมีความสุขนะคะ

เอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องมาฝากค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:12:06:38 น.  

 
สาธุครับพี่ปอป้า ที่แท้มรรค นี่ก็เป็นส่วนหนึงของวิมุตินี่เองนะครับใช่ที่เรียกว่าอริยมรรคใช่ไหมครับ

ขอบคุณสำหรับธรรมะดีๆนะครับ

เพลงเพราะมากๆครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:12:13:29 น.  

 
สวัสดีครับปอป้า

เที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวกลางวันนะครับ ^^
ขอให้คุณแม่จัดการคุณป่วนได้ไวไว มาม่า ยำยำ นะครับ
มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับ
โหวตๆ ครับ ^^โดย: ter_pt วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:12:13:59 น.  

 
ตามที่เข้าใจ เจโตวิมุตติ หรือ ปัญญาวิมุตติ ก็คือการหลุดพ้นจาก อนุสัยกิเลสอย่างละเอียด 7 โดยละไปตามลำดับ โดยผุ้ที่ละได้ขั้นต้นเรียกว่าโสดาบัน ก็ถือว่าเป็นผู้วิมุตติอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อจะเป้นเจโตวิมุตต์ หรือ ปัญญาวิมุตต์ก็แล้วแต่ จะแตกต่างที่พวกเจโตวิมุตติ ได้ละกิเลสอย่างกลางหรือที่เรียกว่านิวรณ์ด้วยอำนาจของสมาธิได้ก่อนแล้ว ส่วนพวกที่เป็นปัญญาวิมุตติ์ ก็ละนิวรณ์ ด้วยอำนาจของ สติ ที่เข้าไปตั้งในกรรมฐาน ที่มีรูป มีนาม เป็นกรรมฐาน อ่านรูปนาม ถึงความตามเป็นจริงคือ อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา โดยเป็นไปตามลำดับญาณ ที่ชื่อว่าโสฬสญาณ หรือญาณ ๑๖ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจความก้าวหน้า ของกรรมฐานว่าอญู่ในขั้นใด เมื่อจบญาณ ๑๖ ก็ถือว่า ถึงวิมุตติ์ อันเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานล้วนๆ หรือเรียกว่าฝ่ายปัญญาวิมุตติ์ หนึ่งในสอง ฝ่าย ดังที่ได้กล่าวไว้นั้นเอง


โดย: lungjook (sawang sri ) วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:13:02:26 น.  

 
~ สวัสดีค่ะปอป้า ได้ข่าวว่าปอป้าไม่สบาย หนูขอให้หายไวๆนะคะ ~


โดย: ~ sิมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:13:15:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปอป้า

ธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองจริง ๆ เลยนะค่ะ

เมื่อก่อนก็ตบยุงค่ะ แต่นายต้นตั้งแต่เล็ก-วันนี้ ไม่ตบ เขาจะปัด ไล่เปิดพัดลม เขาเคยพูด ว่า ยุงก็หนึ่งชีวิต ตาลเหลืองอายลูกค่ะ จึงไม่ตบแต่ก็ยังมีเผลอค่ะ

การปฎิบัติธรรม ถ้าเพ่งจะไม่ได้จริงๆเลยนะค่ะคุณปอป้า และพอรู้ ด้วยตัวเองจะปิติ อยากบอกให้คนอื่นรู้ ค่ะโดย: ตาลเหลือง วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:13:15:38 น.  

 
อ่านอย่างตั้งใจค่ะเพราะตอนนี้ปีนี้เริ่มหันมานั่งสมาธิอย่างจริงจัง อยากหลุดพ้น เบื่อกับชีวิตที่ต้องดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุด ชอบคำพูดของพี่เรื่องการทำงานเรื่องเงิน ที่บล็อคของคุณก๋า อ่านแล้วคิดตามเห็นด้วยกับความคิดทั้งหมด


รักษาตัวนะคะ พี่มีธรรมะในใจเป็นเครื่องนำทางให้หลุดพ้นแล้ว หนูจะขอเป็นผู้ตามค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:13:42:36 น.  

 
ส่งกำลังใจให้พี่ปอป้าด้วยนะครับ
ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับ
เหมือนที่พี่ปอป้าว่าไว้ในบล้อกเลยครับ

เห็นด้วยทุกประการ

การมีเงิน มีทรัพย์เป็นเรื่องที่ดี
เผื่อไว้ในยามฉุกเฉิน ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย
ยังรักษากายได้

ในวัยหนุ่มถ้ามัวแต่ทำงานแล้วใช้ๆๆๆๆๆ
โดยไม่รุ้จักเก็บก็อันตรายมากๆ

หรือ เก็บอย่างเดียวโดยไม่ใช้เลย
ก็ไม่มีความสุข

ทางสายกลางน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:13:49:56 น.  

 
แวะมาทักทายคะพี่ปอป้า

และแวะมาอ่านข้อคิดดี ดีคะ

โหวตให้นะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

......

ตอนนี้กำลังเซ็งมากเลยคะ

ไม่รู้ใครโทรมาให้ พอกดรับ

ปรากฏว่าเป็น callcenter ที่ไหนไม่รู้

บอกว่ามีหนี้ต้องชำระ จากธนาคาร...

แล้วก็ให้กด อะไรก็ไม่รู้ ... (แถมไม่บอกว่าเป็นธนาคารอะไร)

รำคาญมากเลยคะพี่ปอป้า .... โทรมาวันนี้หลายรอบแล้ว ...

กดทิ้งไปหลายรอบแล้วคะ .... เซ็งจัง


โดย: ตาโตสุดสวย วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:15:53:07 น.  

 
คุณป่วน มากวนปอป้าอีกแล้วเหรอคะ น่าจะอากาศไม่ค่อยดีด้วยมังคะ หนูก็เป็นหวัดฟืดฟาดเหมือนกัน เล็กน้อยค่ะ แค่พอรำคาญเล่น

วันนี้อ่านซ้ำๆ เพราะคำศัพท์ยากอีกแล้วค่ะ แต่สรุปตอนท้ายที่ว่า...

เจโตวิมุตติ เป็นผลของสมถะ

ปัญญาวิมุตติ เป็นผลของวิปัสสนานึกถึงตอนก่อนโน้นที่ปอป้าเคยเล่าบอกไว้...เอามารวมๆ กัน พอนึกออกค่ะ

ปล. ที่เทอร์มินัล 21 หนูไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะ นานทีมีห้างฯ ใหม่ ก็ไปดูบ้างว่ามีอะไร ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันค่ะ ชอบเค้าตกแต่ง หนูเลยบ้าถ่ายรูปมาซะเยอะ กะว่าคงไม่ได้ไปที่นี่อีกนานเลยค่ะ

ตลาดท่านากับตลาดนครชัยศรี เข้าใจว่าเป็นตลาดเดียวกันนะคะ หนูดูจากป้ายที่เค้าติดไว้หน่ะค่ะ สีสันสดใสขึ้นปอป้าเลยจำไม่ได้มังคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:16:09:33 น.  

 
สาธุ โหวตหมวดธรรมะให้ค่ะ

เรานี่ สมถะยังไม่ค่อยรอดเลยค่ะ แต่ก็จะพยายามทำต่อไปค่ะ แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:16:24:33 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีค่ะคุณป้า จะวันศุกร์อีกแล้วคงได้พักกัน
เย็นนี้ทานข้าวให้อร่อยนะคะ

โดย: ญามี่ วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:16:33:35 น.  

 More Emo Graphics Comments

-------------------------
เพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะ วันนี้ไปแต่งหน้าเจ้่าสาวไกลถึงอ.เลาขวัญ กาญจนบุรีโน่นเลย อาบน้ำทานข้าวเย็นก็เลยได้เวลาออกเยี่ยมเพื่อนตามบ้าน ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะปอป้า


โดย: เกศสุริยง วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:18:11:42 น.  

 
หวัดดีปอป้า...
อ่านเจอเรื่องวิมุตติหลายครั้งแล้วคับ...ลืมทุกที
อ่านของปอป้าคราวนี้จะไม่ลืมแล้วคับ


ขอบพระคุณคับ


โดย: biocellulose วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:18:23:27 น.  

 


โหวต... รายวัน... จ๊ะ...บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ภาพที่ห้อง Comment สวยได้ใจจริงๆค่ะ
โดย: foreverlovemom วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:19:28:02 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...หลับฝันดีครับ


โดย: **mp5** วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:23:00:39 น.  

 
สวัสดีค่ะมามี้ ปวดหัวไมเกรน
ต้องดูแลตะเองเยอะนะค่ะ แพมก้อเริ่ม แค่ก. แค่ก ..แระค่ะ

วันนี้แพมไม่ค่อยโอเคเรยเด่วพุ่งนี้อาจจะเกงาน คร่อก คร่อกอ่ะ
มามี้ตัดสินใจยังไงเอาที่มันหายเร็วๆและสบายร่างกายนะค่ะ
นู๋เป็นห่วงมามี้น๊าาาาา...รักด้วย.....จุ๊ฟ ๆๆๆ


โหวตมามี้ แค่ก แค่ก*//*บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: mastana วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:23:34:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ..ไม่ได้เข้ามาเสียนาน...สบายดีนะคะ


โดย: คนขี้อาย วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:3:26:21 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:6:00:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ

วันนี้ได้หยุดวันสารทจีน
เลยแวะมารับบุญแต่เช้าเลย
คุณปอป้าสบายดีนะคะ

ขอบคุณที่หาข้อคิดธรรมะที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมาฝากกันประจำ
ขอให้คุณปอป้าเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ ^_^


โดย: haiku วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:6:49:20 น.  

 
เจโตวิมุตติ เป็นผลของสมถะ
ปัญญาวิมุตติ เป็นผลของวิปัสสนา

เช่นนั้นเป็นว่า
สมถะจนได้สมาธิ แล้วนำสมาธิไปวิปัสสนา
และ
พิจารณาจนเกิดสมาธิแล้วน้ำสมาธิไปวิปัสสนา

มรรคผลต้องผ่านกระบวนการของสมาธิ ทั้งสิ้นทั้งปวง
ใช่ใหมครับ ดังลำดับที่ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา

เช่นนั้นที่มีผู้กล่าวว่า ไม่ต้องมีสมาธิก็พิจารณาได้
โดยยกตัวอย่างพระยะสะกุลบุตร ว่าท่านไม่ได้ฝึกสมาธิ
มาก่อนที่จะฝังธรรมเลย พอฟังธรรมสองครั้งก็สำเร็จ
ได้มรรคผลนิพพาน

เช่นนี้ก็คือการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใช่มั๊ย ครับปอป้าโดย: พันคม วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:7:51:31 น.  

 


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:8:02:12 น.  

 
หวัดดีปอ.ป้า
ทำไมต้องเป็นตาซ้ายด้วย...คะ
ตาขวาด้วยไม่ได้เหรอ...คะ

คำตอบ...คือพอปอ.ป้าตอบได้ใกล้เคียงมาก..แต่ยังไม่ถูกทั้งหมด...เลยได้เจลประคบตาซ้ายคับ....
แต่หากตอบค่อนขางผิด...จะได้เจลประคบตาขวาคับ...ฮิๆๆ


โดย: biocellulose วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:13:51:04 น.  

 
แวะมาเยี่ยมปอป้าช่วงฝนมาเยือนอีกครั้ง หลังจากทิ้งช่วงไปครับ

หลวงปู่กับช้างนี่ รูปไหนน้อ?

จำไม่ได้ครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:14:27:56 น.  

 
รู้สึกว่าวันนี้เนื้อหายากในการทำความเข้าใจครับ เดี๋ยวคงต้องค่อยๆ กลับมาอ่านอีกครั้ง


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:20:10:11 น.  

 
พยายาม
และพยายามเป็นอย่างยิ่งค่ะ ป.ป้า


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:22:26:29 น.  

 
อยู่บ้านป่าครับ เน็ตเดี้ยงทั้งวัน
นึกว่าจะอดทำการบ้านข้อสุดท้ายเสียแล้ว
พรุ่งนี้มาอ่านครับ ต้องไปอีกสองบ้าน

***โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:23:32:26 น.  

 
พาสต้าค่าปอป้าโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:2:04:42 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:5:31:15 น.  

 
คุณป้ารีบสแกนเถอะนะคะ
จะได้รู้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
สแกนเพื่อให้สบายใจ...ดีกว่าสบายใจแล้วค่อยไปสแกน

นางภาวนาขอให้คุณป้าหายเป็นปกติเร็วๆ นะคะ
จะรอฟังข่าวต่อค่ะ


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 1 กันยายน 2555 เวลา:20:40:08 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:6:09:56 น.  

 More Sunday Comments

----------------------------------------------
มาทักทายวันครอบครัว อ่างทองเมื่อคืนฝนตกหนักวันนี้อากาศเลยไม่ค่อยร้อนค่ะ คิดถึงอ่ะค่ะ เลยแวะมาเยี่ยมให้หายคิดถึงกันค่ะปอป้า


โดย: เกศสุริยง วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:12:12:27 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
sirivinit Home & Gargen Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
-----------------------------------
มาส่งกำลังใจให้ปอป้าค่ะ


โดย: อิ่มใจสบายพุง วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:13:04:10 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณป้า
นู๋ธัญมีเวลาเลยแว้บมาเข้าบล็อกค่ะ
คุณป้ารักษาสุขภาพมากๆนะคะ
พักหลังนี้นู๋ธัญเองก็ป่วยบ่อยๆค่ะั
นู๋ก็พยายามรักษาสุขภาพเหมือนกันค่ะ
นู๋ธัญและสาวน้อยคิดถึงคุณป้าเสมอนะคะโดย: tanjira วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:13:49:08 น.  

 
แวะมาทักทายพี่ปอป้าคะ

วันหยุดพี่ปอป้า ทำอะไรคะ

มีความสุขทุกวันนะคะ...


โดย: ตาโตสุดสวย วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:17:40:57 น.  

 
๑. เจโตวิมุตติ – ความหลุดพ้นแห่งจิต, ความพ้นด้วยอำนาจการฝึกจิต, ความหลุดพ้นแห่งจิตจากราคะด้วยกำลังของสมาธิ

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ
คิดถึงนะคะ..หม่อมแม่


โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:20:40:45 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:6:11:52 น.  

 
กราบปู่ แล้วหวัดดีปอป้า ขอให้ปอป้าสุขสงบใจนะคะ


โดย: supersupy วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:6:48:35 น.  

 มาบอกคิดถึงในวันจันทร์ค่ะ

คิดถึงปอป้าจัง...
โดย: foreverlovemom วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:12:09:07 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ขอบคุณค่ะคุณปอป้าได้ความรู้มากขึ้นตาลเหลืองเพิ่งเตาะแตะบนเส้นทางสา่ยนี้ค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:12:40:27 น.  

 
ปอป้าม่ายอยู่บ้าน

เป็ดมาเฝ้าบ้านให้ขอรับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:18:02:20 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:5:57:19 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะหม่อมแม่
ขอให้มีความสุข
ในวันทำงานนะคะ
รักษาสุขภาพบ้างนะคร้า
...เป็นห่วงคร่า..


โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:8:07:34 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณปอป้า
ขอบคุณสำหรับธรรมะดีๆค่ะ

บลูนอนนานไปแล้ว ชักอืด 55
เดี๋ยวจะหาเวลามาอัพใหม่ค่ะ


โดย: coji วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:15:57:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
30 สิงหาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.