สนุก ไป วันๆ มัน มัน กับ ชีวิต
Group Blog
 
 
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
14 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
วีซ่าท่องเที่ยว ฝรั่งเศส

ไปยื่นวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
แผนกวีซ่า
29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
อีเมล visas@ambafrance-th.org
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
วันศุกร์เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.

เวลาที่ให้บุคคลภายนอกเข้าติดต่อ 8.30 น. ถึง 12.00 น. (ช่วงบ่ายสงวนไว้สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ขอวีซ่าระยะยาวซึ่งมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

สอบถามวีซ่า - ฝรั่งเศส โทรยากมากขอบอก
Tel.02-6272150

เวลายื่น VISA 08.30 – 12.00 น.
เวลารับเล่ม 09.00 – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 5 วันทำการ **ชำระค่าVISAวันยื่น

ค่าVISA ระยะสั้น 60€ หรือ 2,791 บาท (ณ วันที่ 6 ส.ค. 50 ) เตียมเงินไปให้พอดี เพราะที่สถานทูต ไม่มีเงินทอน และไม่รับเงินเกิน


ระเบียบการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (วีซ่าระยะสั้น)

ท่านจะต้องแนบหลักฐานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้พร้อมกับแบบคำร้องขอวีซ่า
ท่านจะต้องแนบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ดังที่ระบุข้างล่างนี้ พร้อมด้วยต้นฉบับของเอกสารนั้น ๆ มาแสดงในวันที่ยื่นคำร้องเอกสารประกอบคำร้องที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสทุกฉบับ

แผนกวีซ่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานอื่นๆประกอบการพิจารณาเป็นการเพิ่มเติม
ผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
สถานทูตฝรั่งเศสมีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาออกวีซ่าให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้ว่าผู้นั้นจะได้ยื่นหลักฐานครบแล้วก็ตาม
สถานทูตฝรั่งเศสจะปฎิเสธวีซ่าเป็นการถาวรหากพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในการยื่นคำร้องเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ต้องแนบพร้อมคำร้อง

• คำร้องขอวีซ่าระยะสั้น 1 ชุด
• รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ยื่นคำร้อง 2 รูป ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. บนพื้นขาวเท่านั้น
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้การเกินกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
• สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล)
• หลักฐานการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุชื่อและที่ อยู่ของนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ )
• หลักฐานการจดทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้อง
สมุดบัญชีเงินฝาก อัพเดทล่าสุดอย่างน้อย 15 วันก่อนยื่น (ของเรามีเงินประมาณ 70,000 เอง เพิ่งเอาเข้าก่อนอัพเดท ล่าสุด 40,000 บาท)
หนังสือรับรองจากธนาคารสำหรับหลักทรัพย์อื่นๆเช่นเงินกองทุนต่าง ๆ
(ถ้ามี) (ถ้าขอเอกสารการเงินจากสถาบันการเงิน ให้ขอเป็นภาษาอังกฤษ)
สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)
สำเนาบัตรเครดิตต่าง ๆ บรรดามี ถ่ายรวมไปในกระดาษ 1 แผ่น
• หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ
• เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเช็งเก็น (เขียนเอง ทำเป็น ตาราง ๆ ก็ได้ว่า วันไหนอยู่ประเทศอะไร )
• หนังสือรับรองที่พักในประเทศฝรั่งเศส เช่นหลักฐานการจองโรงแรม ทะเบียน บ้านในประเทศฝรั่งเศสหรือสัญญาการเช่าที่พัก

หลังจากที่แผนกวีซ่ารับคำร้องของทแล้ว ท่านจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฝรั่งเศสที่ระบุวันเดินทางที่แน่นอน (แล้วแต่กรณี)
• กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ระบุว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยขณะอยู่ใน ประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ต้องนำส่งกลับประเทศไทย วงเงิน ประกัน 30,000 ยูโร

ถ่ายเอกสาร อย่างละ 1 ชุด วันนำไปรับเล่ม

หมายเหตุ

ผู้เดินทางจะต้องมีต้นฉบับหลักฐานสำคัญประกอบการขอวีซ่าติดตัวและพร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฝรั่งเศสในกรณีที่มีการร้องขอ มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ


วันยื่น

เตรียมเอกสารข้างบนไปให้พร้อม พร้อมแปะรูปในแบบฟอร์ม และแนบกับชุดเอกสาร อย่าลืมเขียนชื่อ และ หมายเลขพาสปอร์ต ด้านหลังรูปด้วย

แนะนำให้ไปยื่นกับพี่ผู้ชายช่อง 4 พี่เค้าค่อนข้างใจดีค่ะ
ถ้าเอกสารพร้อมจะได้ใบนัดรับเลย (เพื่อนเราขอแบบ business ได้เลยอีก 7 วันไปรับ)
สำหรับเรา ขอแบบท่องเที่ยว พี่เค้าให้โทรถามที่ 02-6272150 ขอบอกโทรยากมาก โทรได้ระหว่าง 14.15-15.55 น. (จำไม่ได้)
เราเลยเอาใบไปสอบถามที่สถานฑูต ตอนแรกไปเข้าช่อง 3 ผู้หญิง บอกให้เราไปถามที่ช่องรับเล่ม ช่อง 1 ซึ่งแถวยาวมาก พอดีมีพี่แมสเซนเจอร์ ของบริษัททัวร์ ที่มายื่นประจำให้ไปถามพี่ช่อง เบอร์ 4 ที่เราเคยยื่น
เลยทราบผลว่า ได้วีซ่า พร้อมบอกว่าให้นำ ประกันการเดินทาง มาแสดงในวันรับ พร้อมกับ ให้ทำ สำเนามาด้วย แต่ของเราไม่เห็นบอกเรื่องตั๋วนะ แต่เราทำสำเนาไปด้วย เพราะจริง ๆ แล้วต้องใช้

เจ้าหน้าที่ ช่อง 1 ถามชื่อเราแล้วตรวจชื่อในคอม แล้วเอาใบรับไปหาเล่ม แล้วเราส่งสำเนาตั๋ว และ ประกันเดินทางให้ เธอตรวจวันเดินทางเสร็จ แล้วส่งเล่มให้อย่างรวดเร็ว ไม่ถามอะไรสักคำ

เป็นอันเสร็จสิ้นการขอวีซ่า ฝรั่งเศส ที่ไม่ยากเลย ถ้าเอกสารมีครบ ๆ เตรียมไปก่อน ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คืนเอง

หมายเหตุ : ได้ข่าวมาว่า เดี๋ยวนี้ขอวีซ่า ฝรั่งเศสต้องนัดวันทางอินเตอร์เน็ต ก่อนแล้ว ลองเข้า เวปดูนะ //www.ambafrance-th.org/

ส่วนวิธีการจองคิวแบบ อินเตอร์เน็ต ยังไม่เคยทดลองเลยค่ะ แต่อยากไปเที่ยวอีกคิดถึงจัง ถ้ามีข้อมูลจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะCreate Date : 14 กันยายน 2550
Last Update : 1 พฤษภาคม 2551 23:15:53 น. 73 comments
Counter : 4829 Pageviews.

 
โห ดูยุ่งยากจังครับ

นี่แค่ไปเที่ยวเฉยๆ นะเนี้ยะโดย: มิสเตอร์ฮอง วันที่: 14 กันยายน 2550 เวลา:23:57:30 น.  

 
It seems so difficult to prepare and handle all documents. I plan to visit my best friend there but I don't know yet how to do, have a good day ka.


โดย: Mudmee (Princess in the Blue ) วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:10:45:18 น.  

 
i apply last week, there is no date to pick up, can we assume that 1 week? They asked me to photocoy of my payslip 3 moths back date (I have 160,000 Bht in my account) and details of my insurance.


โดย: null IP: 125.25.69.213 วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:22:42:08 น.  

 
ต้องมี กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ด้วยเหรอ คะ แล้วจะทำที่ไหน อย่างไร คะเนี่ยะ ช่วยแนะนำ ที่ช้อปปิ้ง ได้มั้ยคะ


โดย: Sugar IP: 58.9.106.42 วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:19:51:05 น.  

 
จะทำวีซ่าไปฝรั่งเศสแบบท่องเที่ยว จะไปเยี่ยมญาติหน่อย ไม่รู้ว่าวีซ่าที่ต้องทำนั้นต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ตอนนี้ให้ญาติทำเรื่องรับรองการไปพักอาศัยอยู่ค่ะ
แล้วเงินในบีญชีนี้ต้องไม่น้อยกว่าเท่าไรค่ะ
มีที่ไหนให้คำปรึกษาไหมค่ะ เพราะไม่เคยขอวีซ่ามาก่อนค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ yongkiko99@hotmail.com


โดย: หยง IP: 203.150.119.110 วันที่: 28 ตุลาคม 2550 เวลา:18:24:50 น.  

 
ตอบคุณ Sugar

กรมธรรม์สุขภาพทำที่ บริษัทประกันทั่วไป หรือบริษัทขายตั๋วใหญ่ ๆ ก็มี เราซื้อของ มอนเดียล 1000 กว่าบาท รวมประกัน กระเป๋าหาย ทำแป๊บเดียวเอง

ไว้ค่อยซื้อตอนได้คอนเฟิร์มวีซ่านะ

ตอบ คุณหยง

ถ้าเป็นวีซ่า เยี่ยมญาติต้องให้ญาติทำเรื่องรับรองที่พักมาค่ะ ถ้าญาติมีสามี เป็นคนฝรั่งเศส ต้องให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รับรองส่งมาด้วย นะคะ และสำเนาพาสปอร์ตของญาติคุณด้วย
ส่วนเรื่องหลักฐานการเงิน ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เพราะตัวเอง บัญชีเงินฝากมีเงินหมุนเวียนตลอด เพราะเป็นบัญชีเงินเดือน เลยมีเงินอยู่ไม่มาก แต่มีบัญชีเงินกองทุน ซัพพอร์ตด้วย คิดว่าเจ้าหน้าที่คงพิจารณาจากจำนวนวันที่เราขอวีซ่าว่าเราต้องการอยู่กี่วัน เหมาะสมกับเงินที่เรามีอยู่หรือไม่ค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ


โดย: prettypoom วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:1:33:44 น.  

 
อยากทราบว่ามีโปรแกรมไปท่องเที่ยวที่ปารีสช่วงเดือน กุมภา ค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 125.26.206.171 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:05:03 น.  

 
มีใครพอจะให้คำตอบกับแอนได้บ้างคะ? คือว่าแอนจะขอวีซ่าไปเยี่ยมญาติที่ฝรั่งเศสไม่ทราบว่าหลักฐานต้องใช้อะไรบ้าง และต้องมีเงินหมุนในบัญชีประมาณเท่าไหร่ แล้วหลักฐานที่แสดงว่าเป็นญาติถ้าไม่ใช่พี่น้องกันแต่นามสกุลเดียวกันได้ไหมคะ? และแอนจะขอวีซ่าไป 90 วันค่ะถ้าใครทราบรบกวนช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: แอน IP: 124.120.146.140 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา:6:09:53 น.  

 
อยากทราบว่า หลังจากที่ยื่นขอวีซ่า ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับสถานฑูตแล้ว ต้องรอนานเท่าไรที่สถานฑูตจะออกวีซ่าให้เรา รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ


โดย: Nat IP: 125.25.203.1 วันที่: 29 มีนาคม 2551 เวลา:6:44:50 น.  

 
เค้าให้คุณขอวีซ่าได้ก่อนเดินทางกี่วัน คุณก็อาจจะต้องรอนานเท่านั้นแหละค่ะ อย่างเร็วก็คงไม่กี่วันได้ แต่ที่อาจจะต้องรอก็หมายความว่าเอกสารคุณอาจจะยังไม่เพียงพอ ซึ่งใครก็ตอบแทนเจ้าหน้าที่ๆให้วีซ่าคุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะเค้าก็จะพิจารณากันเงียบๆภายในสถานฑูต ถ้าคุณถามคนอื่นคุณ nat ก็จะได้คำตอบแบบ เคสบายเคส ค่ะคือใครได้เร็วก็บอกเร็ว ใครได้ช้าก็บอกช้าน่ะค่ะ ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะมาจากสถานฑูตโดยตรงนั่นแหละค่ะ


โดย: zc IP: 203.144.187.18 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:1:04:04 น.  

 
ได้ จองนัดยื่นvisa ไปฝรั่งเศสแบบนักท่องเที่ยว ไปทางinternet เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้จะคิววันใหน ต้องโทรไปสอบถามได้ที่ใหนคะ


โดย: tata IP: 61.19.66.184 วันที่: 27 เมษายน 2551 เวลา:17:40:49 น.  

 
คือยื่นเอกสารจะขอแล้ว แล้วจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

เค้านัดสัมภาษณ์เดือนหน้าอ่าค่ะ ห่างจากวันที่ยื่นเป็นเดือนเลย

ปรกติเค้านัดหลังจากวันยื่นเอกสารนานเป็นเดือนเลยรึป่าวคะ


โดย: กอฟ IP: 125.24.213.38 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:33:29 น.  

 
คุณกอฟ คะ

คือพี่ไปแต่แบบท่องเที่ยว ไม่ได้ถูกสัมภาษณ์ อะไรเลยค่ะ ประมาณ 7 วันก็ได้วีซ่าค่ะ


โดย: prettypoom วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:17:12 น.  

 
ค่ะ ขอบคุนมากๆค่ะ

ตอนนี้กลัวไม่ผ่านเลยอ่ะค่ะ

แต่ตอนแกเอกสารครบนะ

แล้วเค้าก้อโทมานัดแล้วก้อขอเพิ่มเติมทั้งๆที่เพื่อนกอฟไม่ได้ยื่นอะไรพวกนี้เลยอ่าค่ะ

ทั้งงงทั้งเครียดเลย


โดย: กอฟ IP: 125.24.245.187 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:16:24 น.  

 
การขอวีซ่าไปฝรั่งเศสท่องเที่ยวติดตรงปัญหาที่เราไม่มีเงินหมุนเวียนมากนักในบัญชีเพราะรับป็นเงินสดแต่ว่ามีใบรับรองเงินเดือนแทนใช้ได้หรือเปล่าคะมีใบเชิญจากเพื่อนชาวฝรั่งเศสด้วย ใครทราบช่วยบอกที่ค่ะ
ดา ลพบุรี


โดย: ดาคะ IP: 61.7.139.34 วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:19:11:24 น.  

 
ไม่มีใครตอบได้หรอกค่ะ เพราะทางสถานทูตเค้าบอกว่าไม่มีเหตุผลต้องบอกคุณว่าขาดเอกสารอะไร แล้วเราจะรู้ไหมเนี่ย ว่าเขาต้องการอะไร เฮ้อเหนื่อย เบื่อการขอวีซ่ามาฝรั่งเศสที่สุด และคำตอบที่ได้นะ ฆ่าคนตายเลยเชียวล่ะ


โดย: กอล์ฟ IP: 86.198.83.92 วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:16:51 น.  

 
จะไปเที่ยวบ้านน้องสาวอยู่สวิสช่วงคริสมาสค่ะ แต่จะไปลงเครื่องที่ปารีสฝรั่งเศสก่อนแล้วค้าง1คืนก่อนแล้ววันต่อมาค่อยมาที่เจนีวาที่บ้านน้องจะเที่ยวอยู่สวิสอีก8วันแล้วขึ้นเครื่องกลับที่เจนีวาเลย
-แบบนี้ต้องขอวีซ่าประเทศไหนคะ
-หลักฐานการจองที่พักจะให้น้องเป็นคนจองที่ปารีส1คืนและพักที่บ้านน้อง4คืน พักรร.ที่สวิสอีก3คืน อย่างนี้ต้องใช้ใบจองรร.ทั้งที่ปารีสและที่สวิสทุกคืนเลยหรือเปล่าคะ
-แล้วเวลาพักที่บ้านน้องจะต้องใช้หลักฐานหรือเปล่าคะ
-เวลาจองให้น้องจองให้แล้วให้เค๊าเมลมาให้ทางอินเตอร์เนทแล้วเราปริ๊นออกมาแล้วเอาไปยื่นขอวีซ่าได้หรือเปล่าคะ


โดย: เอ๋ IP: 124.120.179.123 วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:20:10:29 น.  

 
ตามมาจาก sbn ค่า
ขอบคุณมากนะคะ


โดย: กุ๊ก IP: 118.175.25.82 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:25:00 น.  

 
ปีที่ทำการขอวีซ่าไปเที่ยวบ่านแฟน 1เดือน ได้ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ โชคดีได้พี่คนสัมภาษณ์ช่องเบอร์ 4 ใจดีค่ะ สัมภาษณ์งายๆ ถามคำถามและสัมภาษณ์เกี่ยวที่เรากำลังทำงานอยู่ ขอให้เราตอบคำถามแบบเป็นธรรมชาติและข้อเท็จจริงก็พอค่ะ ส่วนเอกสารที่ต้องแปลใบเปลี่ยนชื่อนั้นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตอนที่เราไปไม่ต้องเปลี่ยนนะ แต่ครั้งนี้ไม่ทราบว่าจะต้องปลี่ยนเอกสารเกี่ยวกับใบเปลี่ยนชื่อต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า เพื่อนคนไหนที่ทราบข้อมูลในการขอวีซ่าช่วงนี้ช่าวยตอบปัญหาด้วยจ้า เพราะจะเดินทาง ในเดิน พฤษาคมนะค่ะ คราวนี้จะขอไป 3 เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ดากี้ IP: 118.173.229.20 วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:13:36:00 น.  

 
สงสัยเรื่องเอกสารว่า ตัวไหนมั่งที่ต้องแปล และ แปลเป็นภาษา อังกฤษ หรือฝรั่งเศส กันแน่ งงมาก


โดย: อารีวรรณ IP: 116.58.231.242 วันที่: 27 เมษายน 2552 เวลา:12:16:24 น.  

 
เพิ่งยื่นเมื่อวันที่ 29 เมษา นี้เอง เจ้าหน้าที่ไม่ได้สัมภาษณ์ไรเลย แม้แต่คำถามเดียว ซ้อมไปตั้งหลายคำตอบ เค้านัดให้มารับพลาสปอตเลย วันที่ 5 พค ค๊า แฟนเป็นคนอเมริกันค่ะ แฟนได้รับเชิญจากทางมหาวิลัยแห่งหนึ่งในปารีส เพื่อไปร่วมงานวิจัยหนึ่งเดือน แต่ก่อนจีลี่ ทำงานท่องเที่ยวนะคะ ลาออกเมื่อเดือนธันวา เนื่องจากต้องเดินทางบ่อย ตอนนี้แฟนดูแล โชว์เอกสารของแฟน เช่น ใบรับรองงาน จดหมายที่แฟนเขียนเชิญเรา จดหมายเชิญจากทางมหาวิทยาที่แฟนได้รับเชิญเพื่อร่วมงานวิจัย ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง ที่พักที่จองไว้ในปารีส ค่ะ วันนี้ไปรับพลาสปอตมาตื่นเต้นมากที่สุดเลย ได้มา สามเดือน แบบ multiple แต่จริง ๆ ไปเที่ยวแค่เดือนเดียว ขอแบบ sigle entry ด้วย เพราะเป็นประเทศแรกที่ขอวีซ่า แต่เคยไปเที่ยวที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ บาหลี กับแฟน ทริปนี้จะไปปารีส กับอิตาลี่ค๊า ขอให้ทุกคนโชคดี นะคะ


โดย: Gle Princess ka IP: 124.120.3.185 วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:56:20 น.  

 
ลืมบอก มีเงิน หมุนเวียน เรือย ๆๆ ค่ะ แฟน ให้ เอทีเอ็มไว้ มีเงินในแบงค์ประมาณ แสนกว่าบาท โชว์สมุดธนาคารด้วยนะคะ เอกสารเตรียมทั้งตัวจริง และcopy ไปด้วย ขอให้ทุกคนได้วีซ่า เป็นกำลังใจให้นะคะ โชคดีค๊า


โดย: Gle princess ka IP: 124.120.3.185 วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:00:03 น.  

 
ตอนนี้เอกสารไม่ครบการนัดหมายกับสถานฑูตต้องทำอย่างไรครับ หรือสามารถไปติดต่อที่สถานฑูตได้เลย ช่วยตบด้วยนะคะ


โดย: ทศพร IP: 124.120.158.100 วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:29:01 น.  

 
คือว่า มีคำถามอยากจะถาม ถ้า ดิฉันยังใช้นามสกุลเก่าของสามี และได้หย่ากัน จะมีปัญหาเกี่ยวกับการ ขอวีช่า กับ ประเทศฝรั่งเศส หรือเปล่า เพราะ ดิฉันเคยแต่งงาน กับ สามี ชาวแคนาเดี่ยน และดิฉันก็ได้วีช่าถาวรแคนาดา


โดย: แคนนาดา IP: 222.123.109.201 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:30:55 น.  

 
อยากเรียนถามท่านที่พอทราบเรื่องการทำวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศส เพราะน้ำมีความสงสัยมากในเรื่องของสลิปเงินเดือนและบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน คะ1. ดิฉันทำงานที่สำนักงานเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่อุดรธานี ประมาณ 10 ปีนี้ และการรับเงินเดือนไม่เคยผ่านทางธนาคาร แต่จะรับโดยตรงกับเจ้านาย เพราะมีเราเป็นพนักงานเพียงคนเดียว แต่ก็พอจะมีเงินเข้าบ้าง บางเดือน 5000 หรือ 7000 หรือ 10,000 บาทบ้างตามโอกาส แต่ก็ต้องถอนมาใช้เกือบหมดทุกเดือน ถ้าเขาให้โชว์ในบัญชีจริง ๆ ก็คิดว่าน่าจะพอหามาได้บ้างสัก 50,000 บาท และเงินในบัญชีเท่านี้พอจะทำวีซ่าท่องเที่ยวได้ไหมคะ (ถ้าไม่พอช่วยตอบเป็นจำนวนเงินที่น่าจะพอได้รับอนุมัติด้วยนะคะ) เพราะแฟนที่ฝรั่งเศสจะเป็นคนรับรองออกหนังสือมาให้ ช่วยตอบด้วยนะคะเพราะจะเดินทางประมาณเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้แล้วคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ .... น้ำหนาว ...


โดย: น้ำหนาว (อุดรธานี) IP: 113.53.172.254 วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:31:44 น.  

 
To คุณน้ำ ค่ะ จากคนอุดรเหมือนกัน เราเองไปฝรั่งเศสมา 2 ครั้งแล้วค่ะ การขอวิซ่าไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ถ้าคุณน้ำมีสลิปเงินเดือน ก็ให้ใช้สลิปเงินเดือนย้อยหลัง 3 เดือนค่ะ ถ้าแฟนคุณน้ำจะรับรองหนังสือมาให้ก็ดีมากเลยค่ะ จะได้ง่ายในเรื่องบัญชีเงินฝากย้อยหลัง 3 เดือน คุณน้ำมีเงินอญุ่ในบัญชีเท่าไหรก็ยื่นไปเท่านั้นแหละค่ะ ของเราไปครั้งแรกมีเงินในบัญชีแค่ 2 หมื่นกว่าบาท ครั้งที่ 2 แค่ ไม่ถึงหมื่นเลยค่ะ เพราะแฟนเรารับรองเอกสารมาให้หมดเลย รวมทั้งเอกสารทางการเงินของเขาด้วย เราไปยื่นขอวีซ่า แค่ 3 วัน วีซ่าก็ผ่านแล้วคะ

ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ไม่ต้องกังวลนะคะ แค่เรามีเอกสารพร้อม ทุกอย่างก็ OK แล้วคะ

justmin02@yahoo.com


โดย: ล. (อุดรธานี) IP: 58.9.97.33 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:10:44:52 น.  

 
To คุณน้ำ ค่ะ จากคนอุดรเหมือนกัน เราเองไปฝรั่งเศสมา 2 ครั้งแล้วค่ะ การขอวิซ่าไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ถ้าคุณน้ำมีสลิปเงินเดือน ก็ให้ใช้สลิปเงินเดือนย้อยหลัง 3 เดือนค่ะ ถ้าแฟนคุณน้ำจะรับรองหนังสือมาให้ก็ดีมากเลยค่ะ จะได้ง่ายในเรื่องบัญชีเงินฝากย้อยหลัง 3 เดือน คุณน้ำมีเงินอญุ่ในบัญชีเท่าไหรก็ยื่นไปเท่านั้นแหละค่ะ ของเราไปครั้งแรกมีเงินในบัญชีแค่ 2 หมื่นกว่าบาท ครั้งที่ 2 แค่ ไม่ถึงหมื่นเลยค่ะ เพราะแฟนเรารับรองเอกสารมาให้หมดเลย รวมทั้งเอกสารทางการเงินของเขาด้วย เราไปยื่นขอวีซ่า แค่ 3 วัน วีซ่าก็ผ่านแล้วคะ

ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ไม่ต้องกังวลนะคะ แค่เรามีเอกสารพร้อม ทุกอย่างก็ OK แล้วคะ

justmin02@yahoo.com


โดย: ล. (อุดรธานี) IP: 58.9.97.33 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:10:44:59 น.  

 
เขาสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไรค่ะ

จะได้เตรียมตัวถูก
แล้ว slip เงินเดือนนี่ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าค่ะ

สับสน ๆ


โดย: อ้อม IP: 118.172.3.254 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:22:38:29 น.  

 
ครั้งแรกยื่นไม่ผ่านค่ะ เสียใจมาก แสดงเอกสารนักศึกษา เศร้าจัง ยื่นครั้งที่สองจะผ่านไหมค่ะ


โดย: เดียร์กานดา IP: 61.90.80.214 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:19:27 น.  

 
เอกสารฉบับใหนที่ต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างค่ะ งงมากเลยค่ะ แฟนก็เร่งอย่างเดียวเราก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร วันยื่นเอกสารเราต้องนัดก่อนใหมค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะเป็นกังวลมากเลยค่ะ พยายามอ่านหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี แล้วของแฟนเราเขาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะเพื่อที่จะรับรองเรา ช่วยตอบเอาบุญด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: แอ๋ว IP: 124.157.234.107 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:2:34:35 น.  

 
อยากทราบขั้นตอนในการนัดคิวสัมพาดอ่ะค่ะ

นัดทางอินเตอร์เนตต้องทำยังงัยบ้างค่ะไม่เข้าใจขั้นตอนอ่ะค่ะ ว่าสมมุติเรานัดไปทางเน็ต แล้วหลังจากนั้นเราจะรู้ได้ยังงัยว่าเราได้วันไหนอ่ะค่ะ


โดย: poy IP: 124.157.135.216 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:21:47:54 น.  

 
อยากทราบขั้นตอนในการนัดคิวสัมพาดอ่ะค่ะ

นัดทางอินเตอร์เนตต้องทำยังงัยบ้างค่ะไม่เข้าใจขั้นตอนอ่ะค่ะ ว่าสมมุติเรานัดไปทางเน็ต แล้วหลังจากนั้นเราจะรู้ได้ยังงัยว่าเราได้วันไหนอ่ะค่ะ รบกวนช่วยตอบทีนะค่ะ ขอร้อง


โดย: ปอย IP: 124.157.135.234 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:21:49:48 น.  

 
อยากทราบว่า จะเดินทางไปฝรั่งเศส วันที่ 1 ตุลา 52

จะเริ่มนัดคิวสัมพาดวันไหนดีค่ะ และเริ่มยื่นเรื่องตอนไหนยังงัยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอร้องจริงๆ


โดย: ปอยค่ะ IP: 124.157.135.216 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:22:00:27 น.  

 
ขอโทดค่ะ จะเดินทางไปฝรั่งเศส 1 มีนา 52
จะต้องเริ่มนัดคิวยังงัย ช่วงไหนดี


โดย: ปอย IP: 58.10.125.24 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:8:48:10 น.  

 
อยากไปเที่ยวฝลั่งเศสแต่แฟนอายุน้อยเงินเดือนไม่มากและเราทำงานโรงหนังรับเงินเดือนผ่านธนาคารมีสิทรจะผ่านไหมค่ะ


โดย: แอน IP: 112.142.87.145 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:23:17:29 น.  

 
อยากไปเที่ยวฝรั่งเศษแต่ติดการทำวีซ่า และและบัญชีที่ใช้หมุนหงุนไม่มากต่อเดือน หมื่อนกว่าบาท อยากทราบว่าต้องมีเงินสำรองโชว์อีกต่างหากใช่ไหมค่ะ และทางแฟนมีปัญหากับธุรกิจของเขาเดือนที่แล้วเขามาเมืองไทย เขาไม่มีรายได้เข้าทั้งเดือน เอกสารของเขาจะมีปัญหาไหมค๊ะ?เขาไม่ได้ support เรื่องทั้ง แค่ที่พักอย่างเดียว ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ


โดย: ฝ้าย IP: 222.123.0.98 วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:8:45:15 น.  

 
ถ้ายื่นทำวีซ่า ตอนนี้จะทันสำหรับไปตอน 27 ธันวาคม - 5 มกราคม 52 (9วัน) น้อยมาก ใครมีคำแนะนำดีช่วยตอบหน่อย เหมือนกล่องเปล่ามากขณะนี้


โดย: ฝ้าย IP: 222.123.0.98 วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:8:48:38 น.  

 
เพิ่งไปรับวีซ่ามาเมื่อวันที่2นี้เองแต่วีซ่าไม่ผ่านแต่เคยไปมาแล้ว3เดือนโดยมีแฟนเปงคนการันตรีเมื่อปีที่แล้วนี้ แต่คราวนี้จะทำไปเองก้อไม่ผ่าน อยากทราบว่าจะยื่นได้อีกเมื่อรัยค่ะโดย: เล็ก IP: 115.67.227.204 วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:0:53:49 น.  

 
คือว่า ดิฉัน ชื่อ ไผ่คะ คนอุดร ดิฉันจะทำวีซ่าไปฝรั่งเศส แบบ long stay for visitor คะ แต่ดิฉันยังงง เรื่องเอกสารคะ ว่าตัองเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ คือว่าอยากทราบแบบ อะเอียดเกี่ยวกับเอกสาร จะได้เตรียมเอกสารได้ถูกต้องคะ ช่วยตอบที่นะค่ะ และเงินในบัญชีของดิฉันมีแค่ หมื่นกว่าบาทเอง แล้วดิฉันจะทำได้ไมหคะ แล้ว ต้องแปลเอกสารตัวไหนบ้างคะ ช่วยตอบที่นะคะ ตอนนี้เครียดมาก


โดย: ไผ่ IP: 115.67.253.206 วันที่: 12 ตุลาคม 2552 เวลา:10:56:32 น.  

 
ขอ สอบถามอีกนะคะ คือสงสัย เอกสาร ที่ รับรองการกระทำผิด หรือ อาชญากร ที่ใช้รับรองเรา ต้องไปขอได้ที่ไหนคะ ช่วยตอบทีนะคะ ขอบคุนคะ


โดย: ไผ่ IP: 115.67.253.206 วันที่: 12 ตุลาคม 2552 เวลา:11:02:38 น.  

 
จะไปเที่ยวบ้านแฟนหน่อย ขอวีซ่ายากจังเลย ต้องทำยังไงบ้างถึงจะ ได้วีซ่า?


โดย: ซาร่า IP: 192.168.182.12, 58.8.205.89 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:15:54:58 น.  

 
sarah_kamollak@hotmail.com


โดย: ซาร่า IP: 192.168.182.12, 58.8.205.89 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:15:55:41 น.  

 
ขอวีซ่าไปฝรั่งเศส 2 รอบแล้วไม่ผ่านทั้งที่เอกสารแน่นมากทุกอย่างแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหมด เงินในธนาคารก็มี..เป็นเจ้าของกิจการด้วยแต่ไม่รู้ทำไมไม่ผ่าน ตอนนี้รอทำครั้งที่ 3 โดยจ้างบริษัททำไม่รู้จะผ่านอีกหรือเปล่า.. บางคนเอกสารน้อย เงินในธนาคารก็น้อยทำไมผ่าน..งงมาก.. ใครทราบรายละเอียดเยอะ ๆ บอกหน่อยคะ เครียดมาก


โดย: bally IP: 58.147.52.197 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:41:02 น.  

 
เหมือนกันเลยยื่นเรื่องให้ลูกๆมาหา แค่1 เดือนเอง ทำ2ครั้งไม่ผ่าน ทั้งที่เราเป็นแม่เชิญเองเลยอยู่ที่นี้มา5ปีแล้วค่ะรอทำครั้งที่3อยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายื่นได้เลยหรือเปล่าหรือต้องรออึก


โดย: ปาณิสรา IP: 82.246.69.237 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:21:33:12 น.  

 
อยากทราบข้อมูล เกี่ยวกับสลิปเงินเดือนนะค่ะ ใครก็ได้ช่วยอธิบายได้ที ขอบคุณมากนะค่ะ ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารอยู่นะค่ะ


โดย: nina IP: 118.173.241.197 วันที่: 6 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:03:47 น.  

 
ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนจะเป็นอะไรไหมค่ะ
ช่วยตอบด่วนเลยนะค่ะ
จะไปสัมภาษวันพฤหัสบดี
นี้แล้ว ช่วยด้วยค่ะ


โดย: iii IP: 125.25.176.121 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:46:11 น.  

 
ไม่เคยไปเมืองนอกเลย แต่อยู่ๆ แฟนก็ส่งเอกสารมาให้
ทำเรื่องไปฝลั่งเศษ แต่ไม่รู่เรื่องเลยกับการยื่นเรื่องขอวีช่า เพราะว่าไม่มีความรู่ด้านนี้ ก็เลยไปปรึกษาษริษัททำทัวร์ เพื่อขอให้ช่วยในการยื่นขอวีช่า แต่เขาเก็บแพงมาก ค่าทำวีช่า สองหมื่นกว่าบาทกับการเดินเรื่อง ส่วนค่าตั๋วกับค่าใช้จ่ายอื่นๆๆเราจ่ายเอง อยากรู้ว่าถ้าเราไปทำเองจะต้องทำอย่างไรและค่าใช่จ่ายในการเดินเรื่องจริงๆๆแล้วเท่าไหร่ อย่างไหนประหยัดกว่ากัน แล้วยื่นเรื่องที่เชียงใหม่ได้ไหม และตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานเลย วีช่าจะผ่านไหมคะ
รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ่


โดย: อั๋น IP: 115.67.151.56 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:0:35:31 น.  

 
คุณอั๋นติดต่อที่คุณก็อตนะค่ะถูกไม่แพงค่ะ
0815812622 พี่เค้าบริการดีค่ะ ราคาไม่แพง แต่ว่าบีก้อรอคำตอบอยู่เหมือนกันค่ะว่าผ่านไม่ผ่าน ถ้ายังงัยจะแจ้งข่าวมานะค่ะ


โดย: บี IP: 124.157.203.76 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:16:09:30 น.  

 
พอดีเพิ่งเข้ามาเห็นข้อความของคุณอั๋น ลองติดต่อไปที่ liasontour@hotmail.com เค้าให้บริการเกี่ยวกับวีซ่าและราคาไม่แพง ลองไปติดต่อเค้าดูนะคะ


โดย: mindy IP: 58.137.122.218 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:21:09 น.  

 
อยากไปเยี่ยมเพื่อนที่ฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะ แต่ไม่รู้เริ่มตรงไหนต้องให้เพื่อนส่งเอกสารจากนั้นมายังไง แล้วเงินในบัญชีต้องมีเท่าไรถ้าเราไม่ได้ทำงานไปได้ป่าว อ่านดูเหมือนยากมากเลยสงสัยจะไม่ได้ไป


โดย: sine IP: 58.9.69.90 วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:1:53:06 น.  

 
ทำเรื่องไปฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยาแต่ไม่ผ่าน ครั้งแรกจ้างบริษัททำให้ แต่ครั้งนี้จะยื่นเอง อยากทราบว่าเอกสารของเราตัวไหนที่ต้องแปล


โดย: เจน IP: 1.47.130.249 วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:12:52:38 น.  

 
ขอวีซ่า 2 รอบแล้วไม่ผ่านครับ เอกสารของแฟนก็ครบทุกอย่าง แต่ตัวผมเอง ก็มีภาระผ่อนรถอยู่ เป็นไปได้มั้ยที่เค้าตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย แต่แฟนรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ


โดย: ทักษ์ IP: 180.180.54.145 วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:17:03:01 น.  

 
ขอวีซ่า 2 รอบแล้วไม่ผ่านครับ เอกสารของแฟนก็ครบทุกอย่าง แต่ตัวผมเอง ก็มีภาระผ่อนรถอยู่ เป็นไปได้มั้ยที่เค้าตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย แต่แฟนรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ


โดย: ทักษ์ IP: 180.180.54.145 วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:17:04:07 น.  

 
จะเยี่ยมไปญาติค่ะ เเต่ที่โน้นเค้ารับรองเรื่องที่พักให้เเล้ว ไม่ทราบว่า กรณีอย่างนี้ต้องทําประกันรึเปล่า เเล้วถ้าจะทํา ต้องไปทําที่ใหนบ้างคะ เราอยากรู้ข้อมูลค่ะ ด่วนนะคะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 115.87.108.106 วันที่: 10 ตุลาคม 2553 เวลา:23:40:35 น.  

 
พอดีว่ารู้จักกับแฟนทาง internet แฟนจะมาหาและอยากให้เรากลับไปพร้อมเขา ตอนนี้ก็กำลังหาข้อมูลการขอวีซ่า ไม่รู้ว่าแบบไหนดี..เพราะเพิ่งเปลี่ยนที่ทำงาน..เงินในบัญชีก็น้อย..แต่แฟนจะเป็นคนรับรองทุกอย่าง..แฟนเป็นตำรวจค่ะ..ใครพอจะให้คำปรึกษาได้บ้างค่ะ ..ว่าควรยื่นวีซ่าแบบใหน..หรือยื่นวีซ่าแต่งงานเลย ดีมั๊ย..


โดย: ลูกน้ำ IP: 1.47.132.117 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:1:24:45 น.  

 
การขอวีซ่าไปฝรั่งเศสนี่มันก็ยากเหมือนกันน้อ มันยากตรงที่เราต้องเตียมเอกสารให้ครบ วันนั้นเราไปยื่นขอวีซ่า เรานึกว่ามันคงจะนาน แต่เชื่อมั๊ยว่าไม่นานเลย (เตียมเอกสารยังนานกว่า) คนที่กำลังจะไปยื่นขอวีซ่าอย่ากลัวว่าจะรอนาน ขอบอกว่าไม่นานค่ะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 124.122.170.22 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:22:57:07 น.  

 
กังวลมากเลยค่ะ กำลังจะไปขอวีซ่าไปปารีส ครั้งแรก แต่ก้อเคยไปยุโรปมาแล้วนะค่ะแต่ไม่ใช่ฝรั่งเศส เป็นประเทศอิตาลีอะ กลัวไม่ผ่านจังเลยค่ะ เพราะตอนนี้แฟนกำลังเดือนเรื่องให้อยู่ เพียงแต่ว่ารอแค่นายอำเภอทางโน้นเซ็นรับรองการเข้าพักของเราแต่ต้องรอประมาณ 1เดือนอะ นานมาก ไม่รู้ว่าถ้าทางโน้นโอเค กับเราแต่ทางไทยจะโอเคด้วยหรือป่าวน่าๆๆ.กลัวตกสัมภาษณืด้วย
ใครทราบช่วยบอกทีว่า เขาจะสัมภาษณ์อะไรบ้างอะ.


โดย: NOname IP: 111.84.138.131 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:19:17 น.  

 
ยื่นวีซ่าไปฝรั่งเศษครั้งแรกไม่ผ่านและก็ไม่บอกเหตุผลอะไรเราเลยว่าขาดเหลืออะไรกำลังจะยื่นรอบสองเราต้องเอาเอกสารแฟนเราทั้งหมดเลยใหมมายื่นเช่นดียวกับของเราเพราะตอนไปยื่นครั้งแรกเค้าบอกไม่มีข้อมูลของแฟนเราที่นี่แต่แฟนยื่นที่อำเภอหมดก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องทำยังงัย


โดย: nok IP: 202.176.111.49 วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:16:22:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ ดิฉันเพิ่งไปยืี่นขอวีซ่ามาค่ะ เมื่อวันที่ 31มกรา54นี้เองค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่เพื่อนใน Blog ฟัง
ก็อย่างแรกนะคะตออนี้สถานฑูตฝรั่งเศสเขาจะให้เรายื่นผ่านตัวแทตัวแทนคือ tlscontact อย่างแรกเราก็ต้องไปลงทะเบียนที่web ก่อนจากนั้นก็กรอกรายละเอียดเกียวกับตัวเรา ประเภทการเดินทางเพื่ออะไร ประเภท visa และก็มีอะปลีกย่อย จากนั้นเราก็จะทราบเอกสารที่เขาต้องการ
เมื่อเอกสารพร้อมเราก็เข้าไปทำการนัดหมายกับ tls คือทุกอย่างเราทำได้เองทาง net หากมีข้อสงสัยก็โทรไปถามเจ้าหน้าที่ได้ จากนั้นเราก็ไปยื่นเอกสารที่ tls ตึกสาธรซิตตี้
หรือไม่สะดวกก็มอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นเอกสารแทน ที่นี่จะช่วยในการเตรียมเอกสารและคำแนะนำค่ะว่าเอกสารไหนควรทำอย่างไร แต่ที่นี่ไม่มีหน้าที่ในการให้วีซ่า หรือสัมภาษณ์เรา ดูก็ทำหน้าที่เหมือนกับคอยให้คำปรึกษาและช่วยเรานะคะ เพราะส่วนใหญ่เราจะเคว้ง เวลาเตรียมเอกสาร และเวลาติดต่อสถานฑุตฝรังเสสก็อยากกว่า โทรติดยากค่ะ หลังจากเราส่งเอกสารแล้วก็รอค่ะว่าสถานฑุตจะติดต่อมาว่าอย่างไร ของเรายื่นวันที่ 31 วันนี้ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ tls ก็บอกว่า สถานฑุตขอ เอกสารเพิ่มเนื่องจากเราจองโรงแรมไว้สามคืนขาดอีกสี่คืน ตอนยื่นเอกสารได้มีหนังสือแนบไปแล้วว่าวันที่เหลือจะ เดินหาเองแถว ปารีส แต่งสงสัยเราไปครั้งแรก คนเดียว สาวโสด ก็เลยเขาอยากมั้นใจมั้ง อันนี้คดเอง พรุ่งนีีก็จะเอาไปยื่นเพิ่มค่ะก็รอไม่กี่วันก็รู้ผล ใจชื้นนิดนึงที่สถานฑุตขอเอกสารเพิ่ม ดีที่เขาไม่ปฏิเสธทันที แล้วไม่บอกเหตุผลด้วยว่าทำไม... ขอย้อนกลับมาเรื่องเอกสารนะคะ ของเราไปแบบ ท่องเทียว ระยะสั้น พักโรงแรม แล้วก็จ่ายเองค่ะ
เอกสารที่ทางสถานฑุตต้องการก็มี
1.ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น อันนี้ดาวน์โหลดเอาค่ะ
จากนั้นก็กรอกข้อมูลอันไหนไม่แน่ใจก็ เก็บไปกรอกกับเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็ช่วยเราค่ะ
2.รูปถ่าย3.5X4.5 จำนวน 2ใบ เขียนชื่อกับหมายเลข passport เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้กันเหนียวก็ดีค่ะ
3.passport ตัวจริง
passport (สำเนา) 5 หน้าแรก เพราะของเราไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
4.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ของเราเข้าไปจองในเน็ตเขาก็ออกใบ confirm ให้โดยยังไม่ต้องจ่ายตังค์ รอจ่ายตอนเขาให้ อนุมัติ visa แล้วก็จ่ายตั้งเอาตั๋วไปรับ visa ค่ะ
5.การประกันการเดินทางก็ซื้อแล้วอันนี้ต้องซื้อกับบริาัทที่สถานฑุตรับรองนะคะ ก็มีมากมายใน web ของtls ก็มีหลายบริษัทค่ะ (สำเนา) สามรถไปทำเรื่องที่บริษัทได้ก็รอ 20 นาทีก็จะได้กรมธรรณ์ ส่วนเราไม่มีเวลาก็เลยจ่ายเงินผ่านธนาคาร แล้วก็ Fax ไปให้บริษัทประกัน พร้อมกับ fax ใบคำร้อง (2อย่างสามารถดาวน์โหลดที่บริษัทประกันค่ะ) จากนั้นเราก็จะได้กรมธรรณ์ ทาง mail อันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราขอด่วนแบบมาใน mail แล้วเราก็ดาวน์โหลดเอา ส่วนตัวจริงจะส่งมาที่หลัง
6.สำเนาการจองโรงแรม อันนี้ก็จองใน net ใช้บัตรเครดิตจองค่ะ
7 statement 3 เดือนย้อนหลัง
8 statement 3 เดือนย้อนหลัง (สำเนา)
9 statement 3 เดือนย้อนหลัง (แปล)
เราไปขอจากแบงค์เอา6เดือนเลยค่ะจกนั้นก็ copy มา2ชุด
ชุดแรกเราก็สำถูกต้องลงชื่อเราทุกแผ่น อีกชุดก็ แปลโดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษกำกับ เฉพาะตรงที่เขียนเป็นภาษาไทยของเราก็เขียนตรงเฉพาะชื่อ และที่อยู่ ต่งหัวก็เขียนไว้หน่อยว่า Translation statement saving
10 .ใบอนุญาตประกอบการค้า (สำเนา)
11.ใบอนุญาตประกอบการค้า (แปล)
อันนี้ของเราเป็นเจ้าของบริษัท(เล็กๆ)
12 staement บริษัท 3เดือนย้อนหลัง (สำเนา)
13staement บริษัท 3เดือนย้อนหลัง (แปล)
อันนี้ของเราขอ 6 เดือนไปเลย
ค่า staement 100 บาท
**อันนี้เอกสารที่เราจัดไปเพิ่มแบบที่เขาไม่ขอ เอาไว้กันเหนียวอันไหนไม่ใช้เดียวเจ้าหน้าที่คืนเอง**
1.ใบรับรองตัวเองเขียนประมาณเราเป็นเจ้าของบริษัทลงชื่อตำแหน่งประทับตรา แล้วให้กรรมการอีกคนเซ็นต์รับรองค่ะ 2. trip plan ค่ะว่าเรามีแผนการท่องเทียวอะไรบ้างที่ไหน ของเราเขีบนไป 4วันอีกที่เหลือเดียวลองหาที่น่าสนใจตอนที่อยู่ที่นั่นค่ะ 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาทะเบียนบ้าน ** อย่าลืมแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกอันนะคะ** การแปลของเราแปลเองค่ะ ศัพท์ไหนไม่เข้าใจก็ หาใน net ค่ะ..ลืมบอกค่ะว่าเราสามารถติดต่อสถานฑุตเองได้เพียงแต่ติดต่อยากนิดนึง ประหยัดตังค์ไป1200 บาท แต่ถ้าติดต่อผ่านะ tls ก็จ่ายค่าธรรมเนียมค่ะข้อดีมีอะไรก็ปรึกษาได้ เราสามารถดูสถานะของเราได้ว่าเอกสารถึงขั้นตอนไหนแล้ว ****แต่ไม่มีผลกับการพิจารณาการให้ visa ค่ะ สถานฑูตพิจารรณาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์หรือไม่ หรืต้องการเอกสารเพิ่ม tls จะมีหน้าที่แจ้งเรา และให้คำปรึกษาว่าเราควรทำอย่างไรค่ะ


โดย: habibi IP: 183.89.30.166 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:53:46 น.  

 
เพิ่งกลับมาจากรับวีซ่าค่ะ


โดย: habibi IP: 183.89.235.42 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:52:01 น.  

 
สงสัยการแปลเอกสารต้อง ให้ใครรับรองไหม
หรือเราสามารถแปลได้เอง โดยการเขียนกำกับ ใช่ไหม่ค่ะ
รวมทั้งทะเบียนสมรถด้วยหรือป่าว


โดย: อยากไป IP: 110.168.117.39 วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:22:31:20 น.  

 
จะขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นครับ พอดีทางแฟนผมเค้ามีคุณแม่คอยจัดการให้แล้ว เรื่องวีซ่า แต่ของผมต้องจัดการ เผอิญว่าแอบไปด้วย ซึ่ง ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ ต้องมีใบรับรองจากทางมหาวิทยาลัยมั้ยครับ แล้วยังไม่ได้ทำงาน เงินบัญชีจึงมีน้อยมากก แล้วต้องมีการรับรองของผู้ปกครองมั้ย เพราะไปกันเองครับ จัดการกันเอง ปกติเค้าจะจองโรงแรมแล้วครับแต่ ตั๋วเครื่องบิน นี่ชำระเงินไปแล้วเพราะว่า แฟนผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องวีซ่า ไม่เคยขอวีซ่ามาก่อนครับ ใกล้จะถึงวันเดินทางแล้วด้วย 23 มิถุนานี้ ไป 8 วันครับ กำลังจะไปดำเนินการเร็ว ๆ นี้ อยากทราบว่าในกรณีจะผ่านมั๊ย เครียดมากครับ เพาะซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้ว TT อยากทราบระยะในการพิจารณาจะเกิน 10 วันมั้ยอะคับ หลังจากยืนส่งเอกสาร เครียดมากครับ ขอคำตอบทีนะครับ เปนการเที่ยวยุโรปครั้งแรกในชีวิต แล้วเอกสารที่ต้องแปล ที่ต้องแปลเปนภาษาอะไรบ้าง อยากให้ระบุทีครับ


โดย: OLIVEE IP: 183.89.218.159 วันที่: 6 มิถุนายน 2554 เวลา:6:54:51 น.  

 
จะขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นครับ พอดีทางแฟนผมเค้ามีคุณแม่คอยจัดการให้แล้ว เรื่องวีซ่า แต่ของผมต้องจัดการ เผอิญว่าแอบไปด้วย ซึ่ง ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ ต้องมีใบรับรองจากทางมหาวิทยาลัยมั้ยครับ แล้วยังไม่ได้ทำงาน เงินบัญชีจึงมีน้อยมากก แล้วต้องมีการรับรองของผู้ปกครองมั้ย เพราะไปกันเองครับ จัดการกันเอง ปกติเค้าจะจองโรงแรมแล้วครับแต่ ตั๋วเครื่องบิน นี่ชำระเงินไปแล้วเพราะว่า แฟนผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องวีซ่า ไม่เคยขอวีซ่ามาก่อนครับ ใกล้จะถึงวันเดินทางแล้วด้วย 23 มิถุนานี้ ไป 8 วันครับ กำลังจะไปดำเนินการเร็ว ๆ นี้ อยากทราบว่าในกรณีจะผ่านมั๊ย เครียดมากครับ เพาะซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้ว TT อยากทราบระยะในการพิจารณาจะเกิน 10 วันมั้ยอะคับ หลังจากยืนส่งเอกสาร เครียดมากครับ ขอคำตอบทีนะครับ เปนการเที่ยวยุโรปครั้งแรกในชีวิต แล้วเอกสารที่ต้องแปล ที่ต้องแปลเปนภาษาอะไรบ้าง อยากให้ระบุทีครับ


โดย: OLIVEE IP: 183.89.218.159 วันที่: 6 มิถุนายน 2554 เวลา:6:54:51 น.  

 
เธ•เธเธฅเธ‡เธ•เน‰เธญเธ‡เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธœเนˆเธฒเธ™ tls เนเธฅเธฐเธˆเนˆเธฒเธขเธ„เนˆเธฒเธ˜เธฃเธฃเธกเน€เธ™เธตเธขเธกเธ”เน‰เธงเธขเธซเธฃเธญเธ„เธฐ เธ„เธธเธ“ habibi
เธญเนˆเธฒเธ™เธ•เธญเธ™เนเธฃเธ เธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธชเธกเธฑเธ„เธฃเธœเนˆเธฒเธ™เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ”เธขเธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธนเธ•เธเธฃเธฑเนˆเธ‡เน€เธจเธชเนƒเธซเน‰เธขเธทเนˆเธ™เธœเนˆเธฒเธ™เธ•เธฑเธงเนเธ—เธ™ tls
เธกเธฒเธญเนˆเธฒเธ™เธ•เธญเธ™เธ—เน‰เธฒเธข เธšเธญเธเธงเนˆเธฒเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน„เธ”เน‰เธ—เธตเนˆเธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธนเธ•เน‚เธ”เธขเธ•เธฃเธ‡เธเน‡เน„เธ”เน‰ เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธซเธขเธฑเธ”เน€เธ‡เธดเธ™เธญเธตเธ เธžเธฑเธ™เธชเธญเธ‡ เธ‡เธ‡ เธ™เนˆเธฐเธ„เธฐ เธ•เธเธฅเธ‡เน€เธฃเธฒเน„เธกเนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เธขเธทเนˆเธ™เธœเนˆเธฒเธ™เน€เธ™เน‡เธ•เนเธ•เนˆเน€เธ”เธดเธ™เน„เธ›เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ—เธตเนˆเธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธนเธ•เน„เธ”เน‰เธ”เน‰เธงเธขเธ•เธ™เน€เธญเธ‡เน€เธฅเธขเธซเธฃเธญเธ„เธฐ เธฃเธญเธ„เธณเธ•เธญเธšเธญเธขเธนเธ™เธฐเธ„เธฐ
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ™เธฐเธ„เธฐ


โดย: เธˆเน‹เธฒ IP: 58.8.214.168 วันที่: 21 มิถุนายน 2554 เวลา:0:02:47 น.  

 
หวัดดค่ะ เราเพิ่งไปยื่น visa วัที่ 27 กค วันนี้ลุ้นเกือบตายตอนเปิดซอง จากนั้นเปิด passport ได้ visa มา 3 เดือน แต่เราขอไปแค่ 3 อาทิตย์ ไม่แน่นอาจอยู่ต่อ ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยค่ะ แต่รอบนี้รอนานกว่าเดิมมากได้ยินข่าวว่ามีคนขอเยอะ ก็คงจริงเห็นซองพาสปอตร์เป็นตับ
การแปลเอกสารที่เราบอกได้คือของฝรั่งเศสเราจะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ส่วนการรับรองชื่อเราเองค่ะเพราะเราแปลเอง ไม่ต้องให้ให้ใครรับรองหรอกค่ะเอกสารไปเที่ยว ไม่ซีเรียสเหมือนไปแต่งงาน ไปทำงานค่ะ อันนั้นต้องแปลแล้วเราไปให้กรมศุลที่แจ้งวัฒนะรับรองถ้าไม่งั้นจะนำเอกสารไปใช้ทางราชการไม่ได้แถมต้องเอาตัวจริงต้นฉบับไปด้วย แบบโชว์สำเนาเพื่อยืนยันเค้าไม่รับค่ะแต่แค่ไปเที่ยวไม่ต้องซีเรียสค่ะ ส่วนการขอวีซ่าช่วงนี้ต้องขอแต่เนิ่นเนิ่นเพราะคนเยอะมากค่ะ ขนาดเจ้าหน้าที่บอก 6-10 วันทำการนี่ล่อไป 17 วันทำการ ยิ่งช่วงวันหยุดเยอะยิ่งรอนานกว่าเดิม ของเรารอบก่อนนับรวมเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดอื่นก็ใช้เวล 11 วัน รอบนี้ 24 วันค่ะ


โดย: habibi IP: 115.87.151.115 วันที่: 19 สิงหาคม 2554 เวลา:22:39:19 น.  

 
เครียดจัง เรายื่นไปวันที่ 31/8/54 ไม่รู้จะผ่านหรือป่าว ปกติต้องใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะรู้ผลค่ะ
ใครรู้ช่วยตอบด้วยค่ะโดย: trio IP: 101.109.198.66 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:13:51:00 น.  

 
แล้วหากเราไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ฝรั่งเศส เราต้องไปยื่นขอวีซ่าเองหรือบริษัททัวร์จัดการให้หรอคะ


โดย: jane IP: 61.90.70.122 วันที่: 11 ตุลาคม 2554 เวลา:0:21:59 น.  

 
พลอยจะเดินทางไปเยี่ยมแฟนชาวฝรั่งเศสค่ะ พลอยจะต้องขอวีซ่าแบบไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รบกวนขอข้อมูลโดยละเอียดด้วยค่ะ เพราะกังวลมากเนื่องจากบริษัทที่ทำงานอยู่ขอใบรับรองการทำงานยากมากไม่ทราบว่าจะใช้เอกสารอย่างอื่นแทนได้หรือเป่ล่าคะ แล้วเอกสารของแฟนต้องใช้อะไรบ้างคะ?


โดย: พลอยค่ะ IP: 115.67.212.226 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา:21:47:05 น.  

 
ไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อรไปขอมาหรือยัง เราก็เพิ่งขอเมื่อวันที่ 7 กุมภา55แล้วก็ได้รับเล่มวันที่9 กุมภา 55เร็วมากเลยขอไป3เดือน
คุณพลอยไม่ทราบว่าไปมาหรือยัง แต่ถ้ายังเราก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะ
คุณพลอยไปเอง หรือไปแบบให้แฟนรับรองค่าใช้จ่ายและที่พัก อันนี้ก็ขอยกตัวอย่างกรณีตัวเองนะคะ
ดิฉันไปแบบออกค่าใช้จ่ายเองค่ะ ก็อย่างแรกเอกสารทั้งหมดหากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษษอังกฤษ หรือฝรั่งเศสเลือกอย่างใดอย่างนึง
1 แบบฟอร์มการขอวีซ่าปีนี้หน้าตาแปลกจากปีที่แล้วเพราะมีช่องให้กรอกมาขึ้น
2รูปถ่าย2ใบขนาด3.5*4.5 พื้นขาวต้องใช้กระดาษมันนะคะไม่ใช่แบบรูปสติกเกอร์ห้ามทำสวยโดยโฟโต้ชอบ เอาแค่ให้เห็นหน้าชัด ผมเพ้าห้ามบังหน้าบังตา ประมาณว่าไม่เอาสวยแต่ให้หน้าเราชัดเจน
3หนังสือเดินทางฉบับจริง+สำเนา 5 หน้าแรกรวมถึงทุกหน้าที่มีการแสตมป์
4 หนังสือเดินทางฉบับเก่าถ้ามี(ของเราไม่มี)
5เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
6.ประกันภัยการเดินทางให้ครอบคลุมวันที่เราอยู่ในฝรั่งเศส
7.สำเนาการจองโรงแรมที่พักครอบคลุมเวลาที่เราอยู่ในฝรั่งเศส
8.สเตทเม้นท์ขอจากแบงก์ที่เรามีบัญชีเงินฝากขอย้อนไป3เดือน
9.ใบอนุญาตประกอบการค้าฉบับสำเนา+แปล
10.สเตทเม้นท์บริษัท3เดือนย้อนหลัง
*** สเตทเม้นแปลด้วยนะคะก็แค่ที่อยู่เราค่ะไม่มีอะไรมาก
*****************
กรณีคุณพลอยใบรับรองการทำงานแค่ให้นายจ้างเขียนเป็นภาษาไทยค่ะแต่ฟอร์มนี่ขอเป็นทางการหน่อยแสตมป์ตราบริษัทเซ็นต์กำกับบอกตำแหน่ง จากนั้นก็แปลค่ะ


โดย: habibi IP: 58.9.109.9 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:41:52 น.  

 
หนังสือเชิญเราไปเที่ยวฝรั่งเศสนี้แฟนเราเขียนเองใช่ไหมค่ะคือไม่ต้องไปทำเรื่องเขียนหนังสือเชิญที่สถานฝรั่งเศสใช่ไหม่ค่ะ....ตื่นเต้นมากค่ะไม่รู้จะเริ่มเตรียมเอกสารอะไรบ้างจะไปเที่ยวหาแฟน1เดือนค่ะแฟนรับรองค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดค่ะและรวมถึงพักที่บ้านของแฟนค่ะ....ไม่รู้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ.....ช่วยตอบด้วยนะค่ะขอบคุณมาก


โดย: nice IP: 110.168.165.124 วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:13:30:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ เรียนถามผู้รู้และมีประสบการณ์ค่ะ
กำลังจะไปเยี่ยมแฟนที่ฝรั่งเศส เดือนธันวาค่ะ จะต้องขอวีซ่าแบบไหนค่ะ ไม่ได้ทำงานค่ะ แต่ช่วยทางที่บ้านทำสวนค่ะ เรียนและทำงานที่สิงคโปร์ 3 ปี เพิ่งกลับมาอยู่บ้านประมาณ 8 เดือนค่ะ จะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ
ขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ


โดย: ต้อง IP: 49.230.5.217 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:21:48:03 น.  

 
นู๋เสียใจมากที่วีซ่าไม่ผ่าน แฟนนู๋รับรองให้ทุกอย่าง แต่ไม่ผ่านเพราะนู๋มีเงินหมุรเวีบนไม่พอ เราต้องรออีกกี่เดือนถึงจะยื่นวีซ่าใหม่ได้ค่ะ


โดย: Nungning IP: 115.67.38.218 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:14:12:50 น.  

 
นู๋มีปัญหาว้ซ่าไม่ผ่านเครียดเสียใจมากๆๆ นู๋คนอุดรธานีถ้าพี่ๆๆเล่นเฟสบุ๊คแอดมาสนทนากันนะค่ะ https://www.facebook.com/Phakapan.NT


โดย: NungNing IP: 115.67.38.218 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:14:16:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

prettypoom
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพ ที่ปรากฎใน blog แห่งนี้ไปใช้ โดยการเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง และเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Friends' blogs
[Add prettypoom's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.