I am where I am.
<<
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
5 กันยายน 2552
 
 

การแต่งงานในประเทศอังกฤษ

การแต่งงานในประเทศอังกฤษ

ไหนๆ ก็เริ่มพิมพ์แล้ว ก็ทำให้ครบเครื่องเลยละกัน แต่อยากออกตัวก่อน สิ่งที่เราพิมพ์นี้ เกิดจากการที่เราทำเรื่อง ทำเอกสาร เตรียมเรื่องของตัวเราเอง บวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนต หากมีข้อมูลใดผิดพลาด หรือพาดพิงถึงผู้ใด เราขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เราจะเน้นในเรื่องวีซ่าแต่งงานนะคะ การขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยจุดประสงค์นี้มี 2 แบบ
1. วีซ่าคู่หมั้น
2. วีซ่าแต่งงาน

นี่คือเวบที่จำเป็นต้องศึกษานะคะ

//www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx

1. วีซ่าคู่หมั้น

วีซ่าคู่หมั้น คือ การขอวีซ่าเพื่อมาแต่งงานที่อังกฤษ ทางสถานทูตจะออกวีซ่าให้ 6 เดือนกับข้อบังคับการห้ามทำงาน หลังจากได้จดทะเบียนสมรส หรือเซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) (Civil Partnership--สำหรับเพศเดียวกันนะคะ)จะสามารถยื่นเรื่องต่อวีซ่าได้อีก 2 ปี ถ้าการยื่นต่อวีซ่านี้ผ่าน ผู้ยื่นขอต่ออายุวีซ่านั้นจะมีสิทธิในการทำงานที่ประเทศอังกฤษ หลังจากวีซ่าที่ต่อไป 2 ปีนั้นใกล้หมดอายุ บุคคลนั้นสามารถที่จะยื่นเรื่องขอวีซ่าอย่างถาวร(resident)ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะยื่นเรื่องขอนั้นจะต้องผ่านข้อทดสอบชีวิตในประเทศอังกฤษ (Life in the UK Test) เสียก่อน

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการย้ายถิ่นฐานที่อังกฤษนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับกฎของคู่ที่จดทะเบียนสมรสกัน ทั้งสองฝ่ายควรที่จะไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าจะจดทะเบียนก่อนที่จะยื่นเรื่องเพราะว่าถ้าได้รับวีซ่าคู่หมั้นจะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่สมรสต่อไป

หลักเกณฑ์การขอวีซ่าคู่หมั้น
- มีการวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรสกัน หรือการเซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) เป็นเวลาที่เหมะสม (ภายในอายุวีซ่า 6 เดือน)
- มีการวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากจดทะเบียนหรือเซ็นสัญญาการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership)
- ได้เคยพบกันก่อนแล้ว
- มีที่พักอาศัยอยู่แล้วก่อนที่จะจดทะเบียนหรือเซ็นสัญญาการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) โดยไม่ต้องกู้เงินรัฐ
- คู่ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถช่วยเหลือซึ้งกันโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากการกู้เงินรัฐ


2. วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน คือ การแต่งงานจากเมืองไทย และยื่นขอวีซ่าคู่สมรสไปจากเมืองไทย
การขอวีซ่าคู่สมรสขั้นต้นทางสถานทูตจะอนุมัติให้วีซ่าที่สามารถเข้าออกและทำงานเป็นเวลาสองปี หลังจากนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายยังคงจดทะเบียนและอาศัยอยู่ด้วยกันอีกจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้
โดยผู้ที่จะยื่นเรื่องขอนั้นจะต้องผ่านข้อทดสอบชีวิตในประเทศอังกฤษ (Life in the UK Test) เช่นกัน

มีข้อกำหนดดังนี้

- ทั้งสองฝ่ายได้จดทะเบียนสมรสหรือสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) จริง
- คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ขณะนี่ได้พักอยู่ที่อังกฤษและมีประสงค์ที่จะอยู่ที่อังกฤษต่อไป
- ทั้งสองฝ่ายมรความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและจะอยู่ด้วยกันอย่างถาวร
- ทั้งสองฝ่ายได้เคยพบกันมาก่อน
- สามารถที่จะช่วยเหลือและดูแลตัวเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ
- มีที่พักอาศัยตามเหมาะสมโดยไม่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
- คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ทั้งสองมีอายุมากกว่า 21 ปี

*****************************************

มีอีก 1 กรณี คือ ถ้าคู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ได้มีการใช้ชีวิตร่วมกันนอกประเทศอังกฤษมากกว่า 4 ปีแล้วนั้นจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้ถ้าเตรียมเอกสารขั้นต้นทุกอย่างพร้อม ร่วมกับการพิสูจน์ว่ามีความรู้ทางการใช้ภาษาและการอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ คือสอบ Life in UK test ค่ะCivil Partnership หมายถึง คู่ชีวิตเพศเดียวกันนะคะ

เอกสารประกอบดูได้จาก

//www.vfs-uk-th.com/thai/images/FianceeAndRegisterCivilPartnership.pdf
//www.vfs-uk-th.com/thai/images/SpouseAndCivilPartner.pdf

ค่าธรรมเนียม 33930 บาทค่ะ

//www.vfs-uk-th.com/thai/visafees.aspx

และนี่คือฟอร์ม

//www.ukvisas.gov.uk/resources/en/docs/1903073/vaf4a

***********************************************

ส่วนที่เราถนัดคือ การเปลี่ยนวีซ่าจาก นักเรียน เป็นวีซ่าที่อังกฤษ

ข้อมูลหาได้จาก
//www.ukba.homeoffice.gov.uk/partnersandfamilies/partners/

อย่างแรกเลย คือ หากเรามีวีซ่าถูกกฏหมายที่นี่ไม่ว่าจะเป็น student, work permit เป็นต้น มาพบรักที่อังกฤษ เราสามารถยื่นเปลื่ยนสถานะ เป็นวีซ่าคู่สมรสได้ ซึ่งมี 2 แบบ
1. วีซ่า unmarried partner
//www.ukba.homeoffice.gov.uk/partnersandfamilies/partners/unmarriedsamesexpartners/

2. วีซ่า spouse
//www.ukba.homeoffice.gov.uk/partnersandfamilies/partners/husbandswivescivilpartners/

1. วีซ่า unmarried partner คือการอยู่ร่วมกันเกิน 2 ปี และมีการวางแผนที่จะใช้ชีวิตคู่กัน โดยไม่แต่งงาน แลดูง่าย แต่เตรียมเอกสารค่อนข้างยาก เพราะ เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมชายคาเดียวกัน ดังนั้นเอกสารจึงมีความสำคัญมาก เอกสารที่ Home Office ยอมรับมี จดหมายจากธนาคาร บิลไฟฟ้า บิลนำ บิลแก๊ส จดหมายของโรงพยาบาล หรือ GP สัญญาเช่าบ้าน เป็นต้น หากเป็นชื่อร่วม จะดีมาก

นี่คือฟอร์มนะคะ และดูที่หน้า 14 สำหรับเอกสาร ของ unmarried partner
//www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/flr/formflrm042009

2. วีซ่า spouse คือ วีซ่าแต่งงาน เมื่อเราพร้อมที่จะแต่งงาน เริ่มจากเราต้องยื่นเรื่อง ขออนุญาตแต่งงาน เราเรียกว่า COA = Certificate of approval for marriage or civil partnership in the United Kingdom

นี่คือฟอร์มนะคะ
//www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/coa/coa_form.pdf
guideline นะคะ
//www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/coa/coa_guide.pdf

ฟรีค่ะตอนนี้ โกรธ ตอนเราทำเก็บเงินเราไป 295 ปอนด์

อ้อ ต้องมีวีซ่าเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนะคะ ตอนส่ง application form

เมื่อเราได้ Certificate of approval for marriage มาแล้ว ก็โทรศัพท์ไปที่ Town Hall เพื่อยื่นเรื่องแต่งงาน อาจต้องนัดหมายก่อนไปนะคะ โดยนำใบ COA พาสปอร์ต บิลน้ำไฟแก๊ส หรือ Council Tax ที่มีชื่อเราไปด้วย หากคนใดคนหนึ่งเคยแต่งงานมาก่อน ต้องมีใบหย่าติดไปด้วย

Registering a marriage
If you are planning to get married, you must give a Notice of Marriage to the register office in the district where you live (except in Anglican marriages). This is a legal procedure by which you declare your intention to marry. Notice must be given in person at least 15 clear days before the marriage if you are getting married in England or Wales, but can be up to 21 days if you are getting married abroad. ****
***************************************
The notice must be given in person by both parties to the marriage. If you live in different boroughs, each person should visit their own local register office. The fee for each notice is £30.

แต่ละที่ราคาไม่เท่ากันนะคะ นี่ตัวอย่าง Town Hall ที่เราไปจัดงาน
Marriage fees at Town Hall:
Wednesday and Thursday - £53.50
Friday all day - £103.50
Saturday all day - £203.50

เราเลยแต่งวันพุธ 555

/////////////////////////////////////////////////////////////


If your English is not good, you should come with a friend or family to translate on your behalf (this person cannot be your future spouse). If you marry without giving notice, your marriage will not be legally recognised here and abroad. You need at least seven days residence in a district before giving notice of marriage.

The Notice of Marriage must state the venue where the marriage will take place. Do not arrange to give your notice if you have not decided on the venue. The notice is not transferable to another venue so, should you change your mind, this would require a new notice and an additional fee.

Documents required
You must produce proof of your name, age, marital status and nationality to satisfy the superintendent registrar of your residential qualification. Please provide original or certified copies only.

You must bring:

1. passport
2. proof of address (eg full driving licence, council tax document, bank statement)

If you do not have a passport, please bring a national identity card, birth certificate, home office travel or identity document, certificate of registration or naturalisation as a citizen.

If you have ever changed your name or if the names on your birth certificate are different to your current usage (either in their order, spelling or actual names used), then you should also bring your birth certificate and any change of name deed poll.

death certificate of late husband/wife (original document with English translation)
If the death certificate does not name the surviving spouse as husband/wife, you should also bring the marriage certificate.

divorce documents (final original documents with English translation)
If you have a foreign divorce document please contact the register office about a need for a translation. Note: with some forms of divorce (native law and custom, religious, mutual consent) further documents or statements may be required.

In countries where the law requires the court decision to be added on to the birth registration or marriage registration, an updated birth or marriage certificate will be required rather than the court decision.

Marriages in the Church of England or Wales
If you plan to get married in the Church of England or Wales, parishioners will normally give notice of marriage on your behalf by way of banns to the parish priest. If you need to give notice of marriage to the register office, the priest will inform you so.
-------------------------------------------------------------------------

เราต้องแจ้งที่ Town Hall ด้วยว่าจะจัดงานฉลองที่ไหน ของเราเป็นร้านอาหารไทยตรงข้าม Town Hall เลย มีแขก 50 คนได้

เค้กงานแต่ง สั่งของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ เค้ก 3 ชั้น สีขาว
ของชำร่วย เตรียมมาจากเมืองไทย
ชุดซื้อมาเตรียมจากเมืองไทย
เพื่อนที่เก่งคอม ทำสไลด์โชว์งานแต่งให้ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้


**********************************************

ผ่านงานแต่ง ก็มาเตรียมเอกสารส่ง Home Office มี

1. ID both of us
- my current passport and ID card from HO
- my husband british passport

2. Letter from work
- my current employer letter and pay slips last 6 months (part-time job and work with them for 2 years)
- my 2 years P60
- my husband current employer letter start 16 July 2009 ( just start work with them)
- my husband previous employer letter and pay slips last 6 months

3. Financial
- my last 3 months bank statement
- my cash ISA bank statement
- my husband last 3 months bank statement
- my husband cash ISA bank statement

4. Wedding
- wedding certificate
- wedding pics
- our dating pics over 3 years
and also his Decree Absolute (ใบหย่าจากศาลอังกฤษ)

5. Accommodation
- tenant agreement
- letter from landlord
- pics of our house

6. Join name
- electric bill since march 2006 ชื่อร่วม
- our join saving account last 12 months

7. Other letter
- gas bill, water bill, council tax, TV licence all in my husband name

8. School
- first year general english (attendance 91%)with exam result
- second year general english (attendance 82%)with exam result
- third year diploma in business (attendance 82%)with exam result
- fourth year advance diploma in business (attendance 82%) start 18 Jan 09 until now no exam result
with first 2 years same school and last 2 years also same school and both register HO - A rating

9. My cover letter

10. His letter that he happy to support me and brife about our relationship

11. Application form 04/2009

12. My 2 photos and his 1 photo ( 35*45 mm)

13. ค่าธรรมเนียม 465 ปอนด์ ส่งไปรษณีย์ รอผล 1 - 6 เดือน แล้วแต่กรณี
และ 665 ปอนด์ in person(premium service) รู้ผลวันนั้นเลย แต่เอกสารต้องครบ และ พร้อม ตามกฏเกณฑ์ ที่กำหนดนะคะ

----------------------------------------------------

ปัญหาที่พบมาก ของนักเรียนมาต่อ คู่สมรสคือ มาเเล้วไม่ได้เรียน ไม่ครบเวลาเรียน มาแล้วทำงาน เป็นต้น

ที่นี้ ก็เป็นปัญหา เพราะเราต้องยื่นเอกสารจากทางโรงเรียนไปด้วย ไม่ยื่นไม่ได้ และจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ด้วย เพราะ Home Office ถือว่าก่อนหน้าจะเปลี่ยนวีซ่า หากถือวีซ่าอะไรอยู่ก่อน ก็ต้องปฏิบัติตัวตามกฏในวีซ่านั้น คือ เป็นนักเรียน ถือวีซ่านักเรียน ก็ต้องไปโรงเรียน มีเวลาเรียน เกิน 80 เปอร์เซนต์ มีผลการเรียน ได้รับการรับรองผลการเรียน และเวลาเรียน จากโรงเรียนถูกต้อง

เราเล่าประสบการณ์ ที่เราไปยื่นเอกสารที่ Home Office ให้ฟังแล้วกัน เอกสารที่เราเตรียมไป ก็ตามข้างบนเลย 1 แฟ้มใหญ่

เมื่อเราเตรียมเอกสารทั่วไปเสร็จ ก็โทรศัพท์ไป Home Office เพื่อนัดทำ premium service ยอมเสีย 200 ปอนด์ ไม่อยากรอนาน มันเครียด กดดัน

เบอร์โทรศัพท์ 0870 606 7766 แล้วบอกว่า จะทำ วีซ่า spouse เขาจะถามรายละเอียด สามีว่าถือวีซ่าประเภทใด (คนที่ทำเรื่องได้ต้องเป็น UK resident และ British citizen เท่านั้น
สอบถาม ชื่อเรา สถานะวีซ่า วันเดือนปีเกิด วันที่วีซ่าหมดอายู เพื่อเช็ค ว่าเราสามารถ ทำวีซ่าประเภทนี้ได้หรือไม่ เราได้วันจอง 2 อาทิตย์ นับจากวันที่โทร

จากนั้นเราก็มาขอเอกสารที่ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ยื่นเอกสาร เช่น ยื่น 1 กันยายน เอกสารต้องออกตั้งแต่ 1 - 31 สิงหาคม นะคะ

เอกสารนั้นมี
1. จดหมายจากธนาคาร เรามีบัญชี 3 เดือนย้อนหลัง และ จดหมายรับรองว่าเรา เปิดบัญชีเมื่อใด และ ณ ปัจจุบัน มียอดเงินคงเหลือเท่าใด เอกสารนี้ขอยากมาก เพราะ ธนาคารไม่อยากเสียเวลามาทำให้ ขึ้นอยู่กับวาทศิลป์ และความยุ่งของธนาคาร
2. จดหมายจากเจ้าของบ้าน ให้เขียนว่า สามีเราเช่าบ้านตั้งแต่เมื่อใด และเราย้ายเข้าไปอยู่ด้วยเมื่อใด
3. จดหมายโรงเรียน แสดงเวลาเข้าเรียนของเรา และผลการเรียน(ของเราผลการเรียนยังไม่ออก มีแต่ attendance 82%)
4. จดหมายจากนายจ้าง ของเราและคุณสามี แสดงตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และ เงินเดือน

ถึงเวลานั่งรถไป Croydon เรานั่ง Tram ไปจาก Wimbledon 40 นาทีได้ เจอด่านตรอจ คล้าย ในสนามบิน จากนั้นเดินไปที่เคาเตอร์ ชั้นเดียวกัน เพื่อตรวจเอกสาร ว่า ใบสมัครเป็นเวอร์ชันปัจจุบันไหม รูปถ่ายถูกต้อง ตามกฏไหม ขอดูพาสปอร์ตของทั้งคู่ และ จดหมายโรงเรียน
จากนั้นส่งเราไปจ่ายเงิน ชั้น 2 และ ทำ Biometric ชั้นเดียวกัน นั่งรออีก 1 ชั่วโมง กับ 30 นาที เพื่อตรวจสอบว่ารูปถ่ายที่ถ่ายเรา และ ลายนิ้วมือเราใช้งานได้

เรียกเราไปตรวจเอกสาร มี พาสปอร์ต รูปถ่าย ใบสมรส ใบหย่า จดหมายจากโรงเรียน บัญชีธนาคารของสามี นอกนั้น ไม่ขอเราดูอะไรเลย
รอเขาตรวจสอบ เดินไปถ่ายเอกสาร ประมาณ 30 นาที เจ้าหน้าที่ก็ขอผลการเรียนเรา ซึ่งเราไม่มี เพราะ เพิ่งเริ่มเรียนไป 1 เทอม และสอบไปก่อนเราไปทำเรื่องแค่ 2 อาทิตย์เอง เขาก็เลยถามว่าสอบวันไหนบ้าง เราก็บอกไป เขาก็ไม่ว่าอะไรต่อ (แอบตกใจนิดหน่อย เพราะตื่นเต้น แล้วลืมไง ว่าสอบวิชาอะไรบ้าง จำได้เเต่ชื่ออาจารย์)

ตอนนี้ ได้ spouse visa มานอนกอดแล้วนะคะ หมดเดือนสิงหา 2011

โชคดีทุกคนนะคะ 

Create Date : 05 กันยายน 2552
5 comments
Last Update : 5 กันยายน 2552 20:51:06 น.
Counter : 4424 Pageviews.

 

 

โดย: preaw waan 5 กันยายน 2552 20:54:45 น.  

 

 

โดย: joo (road of my life ) 3 พฤศจิกายน 2552 5:17:24 น.  

 

 

โดย: BoRntoBe_engineer 3 พฤษภาคม 2553 2:19:47 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และแวะมาเยี่ยมที่บ้านบล็อกนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

 

โดย: sawadeeuk 4 พฤษภาคม 2553 2:19:13 น.  

 

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมที่บล็อคค่ะ พักอยู่ที่ลอนดอนรึเปล่าค่ะถ้าอยู่ว่ เางๆนัดเจอกันได้นะค่ะ ช่วงนี้จูนว่างๆอยู่ เหงาจังค่ะ

 

โดย: Little Pastry Chef 30 มิถุนายน 2554 4:59:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

 

preaw waan
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add preaw waan's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com