Group Blog
All Blog
### วันเข้าพรรษา ###


วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 วันเข้าพรรษา

 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นที่พระสงฆ์เถรวาท

จะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน

ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้

โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม

หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ

 เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝน

คือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง

วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด

หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น

ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน"

หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน

โดยเหตุที่พระภิกษุ ในสมัยพุทธกาล

มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน

 แก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมี ที่อยู่ประจำ

 แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่า ไปเหยียบข้าวกล้า และพืชอื่น ๆ

จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบ การจำพรรษา

ให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

 คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"

ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง

 และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา"

เว้นแต่มีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้ว ไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น

ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน

เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้

ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

วันเข้าพรรษา ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ 2 วันคือ
- วันเข้าปุริมพรรษา คือวันเข้าพรรษาแรก

 ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญกลางเดือน 11

- วันเข้าปัจฉิมพรรษา คือวันเข้าพรรษาหลัง

 ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 9 ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน 12

ใน วันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษ สำหรับพระภิกษุสงฆ์

จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวดมนต์

ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้าพรรษา

ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า

ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ ตนเองจะไม่ไปไหน

ด้วยการเปล่งวาจาว่า

อิมสฺมึ อาวาเส อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปมิ

หรือ อิมสฺมึ วิหาเร อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปมิ

แปลว่า ข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในอาวาสนี้

หรือในวิหารนี้ (ว่า 3 ครั้ง) หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้ว

ก็นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการปูชนียวัตถุที่สำคัญในอาวาสนั้น

 ในวันต่อมาก็นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมา

พระอุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพนับถือ

ปกติเครื่องใช้สอยของ พระตามพุทธานุญาต ให้มีประจำตัวนั้น

มีเพียงอัฏฐบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร

รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน

 และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา

ชาวบ้านที่ใจบุญ จึงถวายผ้าอาบน้ำฝน สำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน

และถวายของจำเป็น แก่กิจประจำวันของท่านเป็นพิเศษ

 ในเข้าพรรษา นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญ เนื่องในวันนี้สืบมา...

แม้การเข้าพรรษาจะเป็น เรื่องของพระภิกษุ

แต่พุทธศาสนิกชน ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ จะได้ทำบุญรักษาศีล

 และชำระจิตใจให้ผ่องใส

ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้าน ก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ

ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ

พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร

 ถวาย เครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน

และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม

 และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด

บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ

ช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น

อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบท ให้บุตรหลานของตน

 โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียน และอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้

จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง

นอกจากนี้ ยังมีประเพณีสำคัญ ที่ขาดไม่ได้เลย คือ

 "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา"

ประเพณีที่กระทำกัน เมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา

ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้

มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา

พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้า – เย็น

และในการนี้จะต้องมีธูป - เทียนจุดบูชาด้วย

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษา

สำหรับให้พระภิกษุจุด เป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง

 เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง

จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูน ปัญญาหูตาสว่างไสว

ตามชนบทนั้น การหล่อเทียนเข้าพรรษา

ทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก

เมื่อหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ 3 รอบ

 แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน

บางแห่งก็มีการประกวด การตกแต่ง

 มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้ว ขบวนที่สวยงาม

โดยถือว่าเป็นงานประจำปีเลยทีเดียว


ขอบคุณที่มา fb>. Kunnatee ThailandeCreate Date : 12 กรกฎาคม 2557
Last Update : 12 กรกฎาคม 2557 11:28:22 น.
Counter : 1456 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....
สิบปีผ่านไป.......
อายุเข้าเลขเจ็ดไม่เผ็ดจี๊ด
เคยเปรี้ยวปรี๊ดก็ต้องถอยคอยเติมหวาน
ด้วยเคยเกริ่นบอกเล่ามาเนิ่นนาน
ก็ยังพาลหมดแรงล้าพากายตรม
ด้วยชีวิตผ่านมาพาเป็นสุข
ยังสนุกกับการให้ใจสุขสม
อยากบอกเล่ากล่าวอ้างบางอารมณ์
แม้คนชมจะร้องว้า....ไม่ว่ากัน
ปัจจุบันเขียนน้อยค่อยเหินห่าง
ระบบร่างเปลี่ยนแปลงเหมือนแกล้งฉัน
เราคนแก่ตามแก้ไม่ค่อยทัน
ยักแย่ยันค่อยศึกษาหาข้อมูล
แต่ด้วยคิดถึงแฟนคลับกระชับมิตร
จึงต้องคิดตามต่อไปไม่ให้สูญ
ส่งความรู้คู่ธรรมะทวีคูณ
เพื่อเพิ่มพูนให้รู้กันฉันสุขใจ