ขอเงินจันทร์-วันอมาวสี กันเถอะ

วันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ //www.dailynews.co.th/article/223/177281 เห็นเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้อ่านค่ะ  ขอบคุณเดลินิวส์ค่ะ


เชื่อกันว่า เราสามารถขอเงินและขอพรจากพระจันทร์ได้ในวันที่เหมาะสม ซึ่งเป็นวันที่ฟ้าเปิด คือ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล เปิดพร้อมกัน โดยขอเงินจันทร์ วันนอมาวสี หรือ วันนิวมูน New Moon ส่วน ขอพรจันทร์ ต้อง วันปุรณมี หรือ วันฟูลมูน Full Moon


อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อธิบายว่า 


"ในส่วนของ ’วันอมาวสี“ หรือ ’วันจันทร์ดับ“ คือวันที่มีการ “เกิดจุดจันทร์ดับ” จากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยดวงจันทร์จะโคจรเร็วกว่าดวงอาทิตย์ คือใช้เวลาโคจรราศีละ 2 วันครึ่ง ส่วนดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปในจักรราศี โดยใช้เวลาราศีละประมาณ 30 วัน เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ ซึ่ง ในจุดที่ดวงจันทร์โคจรกุมดวงอาทิตย์สนิทองศา สนิทลิปดา สนิทฟิลิปดา ในราศีเดียวกัน ตามตำแหน่งเส้นลองจิจูด ในเวลาใด ณ เวลานั้นจะเรียกว่า ’เวลาอมาวสี“


ยากนะ ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ปี 2556 นี้มี 12 ครั้งคือ...

1.   12 ม.ค. เวลา 02.23 น.,  
2.   10 ก.พ. เวลา 11.12 น., 
3.   12 มี.ค. เวลา 02.58 น., 
4.   10 เม.ย. เวลา 16.49 น., 
5.   10 พ.ค. เวลา 07.07 น. (มีสุริยุปราคาวงแหวนด้วย), 
6.   8 มิ.ย. เวลา 22.33 น., 
7.   8 ก.ค. เวลา 13.50 น.,
8.   7 ส.ค. เวลา 04.43 น., 
9.   5 ก.ย. เวลา 18.42 น., 
10. 5 ต.ค. เวลา 07.24 น., 
11. 3 พ.ย. เวลา 19.33 น., (มีสุริยุปราคาแบบผสมด้วย),  และ
12. 3 ธ.ค. เวลา 06.42 น.


ดูตามปฎิทินแล้วสรุปว่า ถ้าไม่ใช่วันแรม14 ค่ำ ก็จะเป็นวันถัดไปค่ะ  ส่วนเวลาก็ปล่อยให้ผู้รู้ท่านดูองศาลิปดา ฟิลิปดาท่านคำนวณกันเองเนอะ เราแค่จำเวลาของท่านมาก็พอ


ความเชื่อว่าขอพรได้นี่มีจริงๆนะคะ  สมัยเด็กเคยร้องเล่น

--- จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า  ขอข้าวขอแกง  ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า  ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่  ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน  ขอละครให้น้องข้าดู  ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด  ขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง ---


ทีนี้  ถ้าคืนนี้ เวลา ตีสองยี่สิบสามนาที จะขอเงินจากพระจันทร์ท่านบ้าง ต้องทำอย่างไร

ประการแรกอ่านกฎกติกามารยาทก่อนค่ะ

--- ขอในสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นไปได้ อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อตนเองเท่านั้น ขอแทนผู้อื่นไม่ได้ ขอได้ 3-5 ข้อ อย่างมากห้ามเกิน 8 ข้อ และต้องเก็บคำอธิษฐานเป็นความลับ ด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจที่ดี --- 

ตกลงขอได้ไม่เกิน 8 ข้อ นะคะ ลองนับดูที่เด็กร้องเล่น 8 ข้อ พอดี  แต่วันนี้เราจะขอเพียงข้อเดียวค่ะ เพราะ  "ขอเงินจันทร์ วันนอมาวสี"  ไง  ส่วนจะขอพร รอไว้ถึงวันปุรณมี ก่อนนะ

รู้กติกาแล้ว ทำอย่างไรต่อ

1.    เตรียมเครื่องไหว้ ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง ตามแต่สะดวก

2.    จุดธูปเทียนบูชา     

3.  พนมมือเหนืออก หลับตาตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าเราจะขอพรจากพระจันทร์  บทสวดที่ใช้คือ 

3.1  ชุมนุมเทวดา   
3.2  บูชาพระรัตนตรัย   
3.3  สมาทานศีล 5   หรือ
3.4  สวดมนต์บทที่รู้หรือใช้อยู่บ่อย ๆ เพื่อทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ 
3.5  หากเจริญพระปริตรบท “อภยปริตร” ได้ก็ให้สวด 15 จบ ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

4.  ระหว่างพิธี ต้องเตรียมภาชนะใส่เงินค่ะ

นำเงินเท่าที่หามาได้มากที่สุดใส่กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำ เก็บไว้ตลอดวันโดยวางไว้บนพานหรือภาชนะที่เหมาะสมหน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง

ห้ามนำเงินนี้ไปใช้

 ห้ามให้ใครยืม

 อย่าให้ใครมาทวงหนี้

เงินที่จำเป็นต้องใช้ก็ให้แยกเตรียมไว้ก่อนต่างหาก

นำกระเป๋าเงินนี้มาอธิษฐาน โดยจินตนาการสิ่งที่ต้องการ

จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์ และเทพยดาทั้งหลาย ว่า...

เราเป็นใคร ชื่ออะไร พ่อแม่ชื่ออะไร บ้านช่องอยู่ที่ไหน แล้วขอเงินจากพระจันทร์ได้เลยขอให้ร่ำรวยกันถ้วนหน้านะคะ

ต่อท้ายตัดแปะ แถมบทสวดมนต์ให้ค่ะ
                                             บทชุมนุมเทวดา 

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ

ผพริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะนิตัง ภะณันตุ

     ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตา จงแผ่เมตตาจิต ด้วยคิดว่า ขออานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชา ผู้เ็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ อย่ามิีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตร

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฎ จันตะลิเข วิมาเน

     ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตย์อยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมมเทวดา ซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดเขาและหุบผา ในอากาศก็ดี

ทีเป รัฎเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

     ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฎก็ดี ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นาก็ดี

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

     เทพยดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตย์ตามภาคพื้นดิน รวมทั้งยักษ์ คนธรรพ์และพยานาคซึ่งสถิตย์อยู่ในน้ำ บนบก และที่อันไม่ราบเรียบก็ดี

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตะ

     ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ คำใดเป็นของพระมุนีผู้ประเสริฐ ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงสดับคำข้าพเจ้านั้น

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

     ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

     ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม

มมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

     ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
                                                  บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา  พุทธัง ภะวะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

     สมเ็ด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพระเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค (กราบ)

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
     พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้่ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)

สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

     พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
                                                  สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

     ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ผู้อื่นฆ่า

อะทินนาทานา เวระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

     ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากการลัก ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ผู้อื่นลัก ฉ้อ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

     ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทังสมทิยามิ

     ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

     ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากการพื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ ต่างๆ
                                     คาถา อภยปริตร

ยัน ทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จะมานะโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วิสาสะเมนตุ ฯ

     ลางชั่วอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

ยัน ทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จะมานะโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

     ลางชั่วอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า

ยัน ทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จะมานะโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

     ลางชั่วอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้า


Create Date : 11 มกราคม 2556
Last Update : 11 มกราคม 2556 18:10:20 น. 0 comments
Counter : 4977 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

anthurium
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
anthurium#ชื่อเล่น ป้อมป๋อมเปาะ ผักชีโรยหน้า น้ำปลาเหยาะ กะปิใส่หน่อย อร่อยเหาะ
# ชอบถ่ายภาพ(ซึ่งไม่เก่งซะที) รักสุนัข ท่องเที่ยว ดอกไม้ ชื่นชมธรรมชาติ

Group Blog
 
 
มกราคม 2556
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
11 มกราคม 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add anthurium's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.