Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2551
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
30 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 
มาเข้าใจความหมายของคำว่า " ประชาธิปไตย " Democracy

ประชาธิปไตย Democracy


ก่อนอื่น ผมอยากจะบอกว่าบล็อก Blog นี้ ผมอยากที่จะให้พี่น้องเพื่อนๆ บางคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่า ประชาธิปไตย ดีพอหรือเข้าใจผิดๆ หรือเข้าใจบ้างเป็นบางส่วน ไม่ลึกซึ้งสมบูรณ์ ให้เข้าใจความหมายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และมีความกระจ่างได้พอสมควร บล็อกที่ผมเขียนขึ้นนี้ ผมได้คัดลอกมาจากหนังสือ การเมืองการปกครองไทย ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบางส่วนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพิ่มเติมเข้าไปครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วย โดยอยากจะพูดถึงประโยคหนึ่งของปรัชญาเมธี ที่ชื่อ อริสโตเติ้ล ที่ว่า " มนุษย์ เป็นสัตว์การเมือง " และ " มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีที่สุด เมื่ออยู่ภายใต้รัฐ "

คำว่า ประชาธิปไตย มาจาก Democracy ในภาษาอังกฤษแปลมาจากคำว่า Demokratia ในภาษากรีกโบราณ มาจากคำว่า Demos = ประชาชน กับคำว่า Kratos = ปกครอง , หลักเกณฑ์ นำมารวมกัน จะมีความหมายว่า การปกครองโดยประชาชน นั่นเอง แปลโดยรากศัพท์มีความหมายว่า
- การปกครองโดยผู้ถูกปกครอง หรือ
- การปกครองโดยประชาชน
- การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ตามคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ อับราฮัม ลินคอล์น
ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง ประชาธิปไตยตะวันตก หรือ เสรีประชาธิปไตย
ในทางปฏิบัติทุกประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก เป็น ประชาธิปไตยทางอ้อม ซึ่งคือ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน ผู้เขียน Blog เฝ้ารอวันข้างหน้าที่จะมาถึงว่า ประเทศไทย จะเป็น ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้
หลักเกณฑ์สำคัญของประชาธิปไตย
1.เชื่อในอำนาจอธิปไตยของปวงชน
- ถือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชนทั้งประเทศร่วมกัน อำนาจอธิปไตยนี้ เห็นได้จาก
- การเลือกตั้ง ประชาชนจะเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่ปกครอง แทนตัวเอง องค์การในการปกครองประเทศสูงสุดคือ รัฐบาล การเลือกตั้ง จะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ
- เป็นการเลือกที่เป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการบังคับ จูงใจ ให้อามิสสินจ้าง
- เป็นการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ
- เป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริงคือต้องมีผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งมากกว่า 1 คนและไม่ทำการคดโกงโดยวิธีการต่างๆ
- เป็นการเลือกตั้งที่มีการกำหนดระยะเวลาคือกำหนดไว้ว่าจะอยู่ได้ในตำแหน่งกี่ปีถึงจะมีการเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้ง
- ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผู้ที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง มีสิทธิเสมอภาคและใช้สิทธิได้ทั่วถึง
ข้อสำคัญของการเลือกตั้ง
ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เลือกตั้งไม่เป็น ไม่เข้าใจการเมืองระบอบประชาธิปไตยและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์สำคัญของการเลือกตั้ง อาจเป็นสาเหตุของการทำลายประชาธิปไตยได้อย่างไม่รู้ตัว
- การมีส่วนร่วม
ประชาชนจะต้องสนใจเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะเรื่องการเมือง คือ คอยเฝ้าติดตาม เฝ้าดูบทบาท และพฤติกรรมของรัฐบาลและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ว่ามีนโยบายอะไรออกมาและมีผลกระทบอะไรต่อการดำรงชีวิตปะจำวันของเราหรือไม่ อย่างไรบ้าง การที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น สามารถกระทำได้โดยผ่าน พรรคการเมือง ผ่าน กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน อันเพื่อที่จะทำให้รับรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงของการบริหารบ้านเมืองและรู้เท่าทันนักการเมือง
- การยึดถือเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิเสียงส่วนน้อย
มนุษย์เรานั้น ต่างคนต่างจิตใจ จะหาความเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องนั้นย่อมเป็นไปได้ยากลำบากมาก แต่ควรต้องยอมรับในหลักการ การคงอยู่/ดำรงอยู่ของฝ่ายค้าน คือ เคารพในความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ดูถูกหมิ่นประมาทเสียงส่วนน้อย [พรรคฝ่ายค้านโดยดูถูกเหยียดหยามจากสมาชิกพรรคพลังประชาชนอยู่เสมอ] ที่สำคัญ ไม่กระทำการอันใดที่จะไปละเลยสิทธิหรือไปละเมิด /ยั้บยั้งสิทธิของฝ่ายค้าน โดยการใช้เสียงข้างมากลากไป เช่น ก่อนหน้าที่กลุ่มพันธมิตรฯจะเคลื่อนย้ายมาหน้าทำเนียบรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะ แต่ถูกรัฐบาลไม่สนใจ ละเลย โดยอ้างว่า เพิ่งบริหารบ้านเมืองเพียงแค่ 4 เดือน แต่พรรคฝ่ายค้าน มองว่า บ้านเมืองกำลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องมีอบพันธมิตรฯ
ม๊อบชาวนา ม๊อบรถบรรทุก น้ำมันแพง แต่รัฐบาลมองว่า เหตุการณ์ยังปกติ
2. เชื่อในหลักเสรีภาพ
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่าง แต่หมายความว่ากระทำใดๆได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไปละเมิดสิทธิผู้อื่น
3. เชื่อในหลักเสมอภาค
หมายความว่า ความเสมอภาคบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เท่าเทียมกันทุกเรื่องทุกอย่าง
4. เชื่อในหลักเหตุผลและภราดรภาพ
ก็คือ ยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญ เคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงสิ่งที่ขาดเสียมิได้คือคำนึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก


การที่จะมีการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนั้น
- ประชาชนจะต้องมีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ที่สอดคล้องกับหลัก
การสำคัญของประชาธิปไตยด้วยหรือที่เรียกว่า มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย
หลักการสำคัญของประชาธิปไตย
- การมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- มีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่าง
- การตกลงอย่างสันติวิธี
- การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
- ตระหนักถึงเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ


ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย ข้างล่างไม่ได้เป็นคำแปลจากข้างบนนะครับ ผม Search จาก กูเกิล แล้วนำมาโพสแปะไว้เท่านั้นเองครับ

Democracy is a system of government by which political sovereignty is retained by the people and exercised directly by citizens. In modern times it has also be used to refer to a constitutional republic where the people have a voice through their elected representatives. It is derived from the Greek δημοκρατία ([dimokratia] (help·info)), "popular government"[1] which was coined from δήμος (dēmos), "people" and κράτος (kratos), "rule, strength" in the middle of the 5th century BC to denote the political systems then existing in some Greek city-states, notably Athens.[2]

In political theory, democracy describes a small number of related forms of government and also a political philosophy. Even though there is no universally accepted definition of 'democracy',[3] there are two principles that any definition of democracy is required to have. The first principle is that all members of the society have equal access to power and the second that all members enjoy universally recognised freedoms and liberties.[4][5][6]

There are several varieties of democracy, some of which provide better representation and more freedoms for their citizens than others.[7][8] However, if any democracy is not carefully legislated to avoid an uneven distribution of political power with balances such as the separation of powers, then a branch of the system of rule is able to accumulate power in a way that is harmful to democracy itself.[9][10][11] The "majority rule" is often described as a characteristic feature of democracy, but without responsible government it is possible for the rights of a minority to be abused by the "tyranny of the majority". An essential process in representative democracies are competitive elections, that are fair both substantively[12] and procedurally[13]. Furthermore, freedom of political expression, freedom of speech and freedom of the press are essential so that citizens are informed and able to vote in their personal interests.[14][15]

Popular sovereignty is common but not a universal motivating philosophy for establishing a democracy. In some countries, democracy is based on the philosophical principle of equal rights. Many people use the term "democracy" as shorthand for liberal democracy, which may include additional elements such as political pluralism, equality before the law, the right to petition elected officials for redress of grievances, due process, civil liberties, human rights, and elements of civil society outside the government. In the United States, separation of powers is often cited as a supporting attribute, but in other countries, such as the United Kingdom, the dominant philosophy is parliamentary sovereignty (though in practice judicial independence is generally maintained). In other cases, "democracy" is used to mean direct democracy. Though the term "democracy" is typically used in the context of a political state, the principles are also applicable to private organizations and other groups.

Democracy has its origins in Ancient Greece.[16][17] However other cultures have significant contributed to the evolution of democracy such as Ancient Rome[16], Europe[16], and North and South America.[18] Democracy has been called the "last form of government" and has spread considerably across the globe.[19] Suffrage has been expanded in many jurisdictions over time from relatively narrow groups (such as wealthy men of a particular ethnic group), but still remains a controversial issue with regard disputed territories, areas with significant immigration, and countries that exclude certain demographic groups.
Create Date : 30 มิถุนายน 2551
Last Update : 11 กรกฎาคม 2551 10:13:47 น. 8 comments
Counter : 545 Pageviews.

 
เข้ามาอ่านค่ะ
ขอบคุณที่นำมาฝาก


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 30 มิถุนายน 2551 เวลา:17:57:12 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามเย็นค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:45:20 น.  

 
มาเยี่ยมคุณบอยค่ะ
สบายดีมั้ยคะ
คิดถึงค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:56:44 น.  

 
ไม่ชอบนอมินี ไม่ชอบคนโกงชาติ
ไม่ชอบคนจาบจ้วงเบื้องสูงที่ทำเป็นทีม ไม่ชอบคนที่เอาสมบัติของชาติไปขาย ไม่ชอบพวกที่เขาเรียกนรกป่วนกรุงที่ชอบไปก่อกวนผู้อื่น ประชาชนอย่างฉันมีสิทธิ์ที่จะไปฟังฝ่ายไหนก็ใด้ ยิ่งปิดกั้นฉันยิ่งก็อยากรู้ ให้เห็นกับตา
ฉันแยกแยะใด้เอง ยิ่งก่อกวนฉันยิ่งอยากไปฟังฉันอยากรู้ แต่ที่รู้ๆฉันจะไม่ใส่เสื้อแดงไปป่วนใคร ฉันอยากใส่เสื้อเหลืองที่มีคำว่าเราจะสู้เพื่อในหลวง ใครผิดใครถูกฉันตัดสินใจใด้เองถ้าฉันใด้ฟังทั้งสองฝ่าย


โดย: แมว IP: 125.25.36.182 วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:35:06 น.  

 
ดี แต่ดูยากอ่านยาก


โดย: พอย IP: 203.172.183.8 วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:13:16:02 น.  

 
การบริหารที่ผิดพลาดและคดโกงไม่เหมาะ กับการเป็นข้ารับใช้ในหลวงของไทยและประชาชนคนไทย


โดย: = = IP: 125.25.61.38 วันที่: 18 มีนาคม 2552 เวลา:14:26:52 น.  

 
เลวชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
สรุป ทำเลว ได้ เสวยสุขใช้ไหม
อะนิจัง ทำเลว ได้ ดี .....


โดย: ประชาชนตัวจิง IP: 110.171.56.70 วันที่: 21 มกราคม 2555 เวลา:14:07:43 น.  

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
เว็ป Blog ของพันทิพ Edit ยากมาก ลูกเล่นน้อยมาก
ต้องขอโทษด้วยที่ใช้ตัวอักษรและสีของตัวอักษร
ทำให้อ่านยากไม่สบายตาครับ


โดย: บอย ลาดกระบัง (pp965 ) วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:22:14:30 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บอย ลาดกระบัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Education is life long learning
การศึกษา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
Friends' blogs
[Add บอย ลาดกระบัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.