Group Blog
 
<<
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
24 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
คณะรัฐมนตรีของนายกฯสมชาย 1


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเเต่ตั้งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แล้วนั้น

บัดนี้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รมว.กลาโหม

2. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ

3. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯเป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

5. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รักษาการ รมว.สาธารณสุข เป็นรองนายกรัฐมนตรี

6. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

7. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. นายสุพล ฟองงาม เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.คลัง

10. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็น รมช.คลัง

11. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็น รมช.คลัง

12. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

13. นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์

15. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

16. นายธีระชัย แสนแก้ว เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

17. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมว.คมนาคม

18. นายโสภณ ซารัมย์ เป็น รมช.คมนาคม

19. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมช.คมนาคม

20. นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21. นายมั่น พัธโนทัย เป็น รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็น รมว.พลังงาน

23. นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็น รมว.พาณิชย์

24. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็น รมช.พาณิชย์

25. พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็น รมช.พาณิชย์

26. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น รมว.มหาดไทย

27. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็น รมช. มหาดไทย

28. นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็น รมช.มหาดไทย

29. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็น รมว.ยุติธรรม

30. นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็น รมว. แรงงาน

31. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.วัฒนธรรม

32. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

33. นายศรีเมือง เจริญศิริ เป็น รมว.ศึกษาธิการ

34. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็น รมว.สาธารณสุข

35. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็น รมช.สาธารณสุข

36. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น รมว.อุตสาหกรรม


ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายกรัฐมนตรี


ผมได้คัดลอกมาจากเวป INN NEWS วันที่ 24 กันยายน 2551 17:50 น.

ผมขอเกรื่นไว้นิดหน่อยว่า นายกฯสมชายกำลังสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มพันธมิตรฯอีกแล้ว โดยทำให้เห็นว่า นักการเมืองของไทย มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง รัฐมนตรีหลายคนไม่ได้มีความรู้มีความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ ที่ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงนั้น
การที่จะบอกว่า การเป็นรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องรู้หมด เพราะบริหารเพียงนโยบายเท่านั้น นั้นเป็นเพียงข้ออ้างของนักการเมืองไทย ที่แท้จริงแล้ว
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ยังเป็นไปตามโควต้า เป็นไปตามสัดส่วน คือ กลุ่มใด ก๊วนใดมี สส. อยู่ในกลุ่ม ก็จะได้เป็นรัฐมนตรีตามสัดส่วนนั้นๆ และที่สำคัญ มีรัฐมนตรี 2-3 ท่าน ที่เป็นที่คลางแคลงใจของคนในสังคม แต่ก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลสมชาย 1 อีกครั้ง เสมือนเป็นการ ท้าทายประชาชน เป็นการยั่วยุประชาชน ให้ออกมาต่อต้านอีก
ความเห็นส่วนตัวของ บอย ลาดกระบัง คิดว่า
- เป็นการเพิ่มความชอบธรรมในการเรียกร้อง "การเมืองใหม่" ของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ประกาศอย่างชัดแจ้งว่า นักการเมืองไทย เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง โดยไม่สนใจใยดีประเทศชาติ ทั้งๆที่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆกำลังรุมเร้าโถมใส่ประเทศไทยของเราทั้งปัญหาเศรษกิจ ปัญหาอุทกภัย แต่นักการเมืองไทย กลับคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก
ไม่ใส่ใจและสนใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วม
- จะเพิ่มกลุ่มต่อต้านรัฐมนตรีให้กลับสร้างปัญหาความวุ่นวายอีก ที่เห็นได้ชัดเจน คือ รมว.ไชยา สะสมทรัพย์ , รมว.เฉลิม อยู่บำรุง , รมช.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข , รมว.ศรีเมือง เจริญศิริ
- เป็นการตอกย้ำว่า คณะรัฐมนตรีนี้ จะอยู่ได้อีกไม่นานทั้งๆที่โอกาสเปิดให้แก่นายกฯสมชายแล้ว แต่กลับไม่ใช่โอกาสอันดีนี้ตั้ง ครม.ให้ดีโดยตั้งบุคคลให้ตรงกับสายงานผนวกกับเป็นช่วงตั้งครม.ใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่คงให้โอกาสบริหารประเทศไปได้สัก 2-3 เดือน ฉนั้นช่วงนี้จึงบริหารบ้านเมืองได้อย่างราบรื่น
- ได้พี่จิ๋ว หวานเจี๊ยบ มานั่งรองนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ ครม. ชุดนี้
- ครม.ชุด สมชาย1 นี้ ยังเป็น เมีย เข้ามาแทน ผัว และ น้อง เข้ามาแทน พี่ กับ ลูก เข้ามาแทน พ่อ สรุปง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถอะไรเพียงแค่จบปริญญาตรีและเป็นญาติพี่น้อง พ่อแม่ ของนักการเมืองไทยเพียงเท่านั้น ก็สามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้ว
- ที่สำคัญที่ การแตกเป็นขั้วๆเป็นกลุ่มๆภายในพรรคพลังประชาชน ซึ่งมาถึงวันนี้หลังจากการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีออกมา พูดได้คำเดียวว่า ความวุ่นวายภายในพรรคพลังประชาชน กำลังเริ่มขึ้นแต่ในช่วงแรกนี้ คงยังไม่มีการเคลื่อนไหวดำเนินการอะไรอย่างเปิดเผย แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง พวกเราจะได้เห็นจะได้รับรู้พฤติกรรมของนักการเมืองไทย
ว่าเป็นอย่างไร ขอให้คอยจับตาดู กลุ่มเเพื่อนเนวิน และกลุ่มภาคกลาง ของพรรคพลังประชาชนให้ดี
Create Date : 24 กันยายน 2551
Last Update : 24 กันยายน 2551 22:20:49 น. 16 comments
Counter : 486 Pageviews.

 
แวะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงค่ะ
คุณณุ สบายดีนะคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:21:56:34 น.  

 
ว่างๆ แวะมาอีกก็ได้
ก็มาดูหน้าตา ของ รัฐบาล "สมชาย" ค่ะ
"สมชาย" จริงรึเปล่า


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 1 ตุลาคม 2551 เวลา:20:27:10 น.  

 
คุณณุ จะดองบล็อกไปถึงไหนคะ
หรือว่ารอให้ "ยุบสภา"
แซวเล่นนะ...ห้ามโกรธ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 8 ตุลาคม 2551 เวลา:19:45:00 น.  

 
สบายดีป่าวคับพี่


โดย: อาร์ม IP: 58.64.107.130 วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:16:48:45 น.  

 
เงียบๆอย่างนี้....ซุ่มอ่านหนังสือสอบแน่ๆ
ให้ A+ ค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:19:21:21 น.  

 
สอบเสร็จก็เที่ยวได้จิคับ


โดย: น้าภูมิ IP: 58.8.45.15 วันที่: 26 ตุลาคม 2551 เวลา:17:51:43 น.  

 สวัสดีค่ะ คุณณุ (เรียกมั่ง อิอิ) แวะมาทักทายหน้าไมค์มั่งค่ะ มาส่งเข้านอนด้วยค่ะ ฝันดีนะคะ


โดย: แม่น้องแปงแปง (แม่น้องแปงแปง ) วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:21:13:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณณุ
สอบเสร็จแล้ว....คงไม่ดองบล็อกมั้ง
เค็มได้ที่แล้วล่ะ....เนี่ย เค้าเรียกว่า แซว..ครับท่าน


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:8:59:37 น.  

 
เจ้าของบ้านหายไปไหนคะเนี่ย...


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:14:28 น.  

 
แอบไปดูหลังบ้านของคนอารมณ์ดีมาแล้ว
แต่...หน้าบ้านยังไม่เปลี่ยน


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:36:38 น.  

 
เจ้าของบ้านไม่สบาย...ทราบแล้วเปลี่ยน


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:34:08 น.  

 
Comment Hi5 Glitter
เจ้าของบ้านไม่สบายเหรอคะ มิน่าเงียบหายไปเลย พักผ่อนเยอะๆ หายป่วยไวๆนะคะ


โดย: แม่น้องแปงแปง (แม่น้องแปงแปง ) วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:07:19 น.  

 
ขอบคุณมากครับ เป็นปลื้มมากครับ


โดย: บอย (pp965 ) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:14:11 น.  

 
สบายดีหรือยังคะ ส่งข่าวบ้างนะ...


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:14:56 น.  

 
แวะมาเยี่ยมแล้วน๊า..


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:09:09 น.  

 
เจ้าของบ้านไม่อยู่แน่ๆเลย
มาแซวแล้ว...รีบไปดีกว่า


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:22:27:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บอย ลาดกระบัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Education is life long learning
การศึกษา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
Friends' blogs
[Add บอย ลาดกระบัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.