Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2551
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
10 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 
4 เดือนของการสะสมปัญหาของนายกฯสมัคร

4 เดือนของการสะสมปัญหารัฐบาลสมัคร
1. รัฐบาลสมัครสนใจที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองมากกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
-ข้าว ชาวนาขายข้าวไม่ได้ตามที่รัฐบาลออกมาประกันราคาข้าว สาเหตุมาจากพ่อค้าคนกลาง เจ้าของโรงสี เอารัดเอาเปรียบกดราคารับซื้อมาโดยตลอด จะอ้างว่าความชื้นสูง ชาวนาต้องรีบขายเพราะไม่มีทุนและส่วนใหญ่ที่นาต้องเช่า จึงจาเป็นต้องขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ จ่ายค่าเช่านา
-น้ามัน มีทีท่าว่าราคาจะทะลุลิตรละ 50 บาท ในสิ้นปีที่จะถึงนี้เพราะช่วงหน้าหนาวของฝรั่งมีการใช้น้ามันกันมาก แต่รัฐบาลสมัครไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมบ้างเลย ทั้งๆที่รัฐบาลควรเข้าไปช่วยเหลือ เช่น น้ามันม่วง คือเข้าไปเป็นเจ้าภาพซื้อเอง โดยเจรจาติดต่อกลับประเทศมาเลเซีย
รัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อเอาน้ำมันซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทยถึงลิตรละ 10 บาท มาให้ชาวประมงภาคใต้
-สินค้าอุปโภคบริโภค ปรับตัวสูงขึ้นแต่ค่าแรงงานขั้นต่ำกลับขึ้นเพียง 3% ทำให้นึกถึงประโยคสมัยตอนยังเด็ก ประโยคที่ว่า “ข้าวยากหมากแพง” แต่เปลี่ยนหมากแพง มาเป็นน้ำมันแพงแทน มีข้าวสารธงฟ้าราคาถูกออกมาขายให้ประชาชนซื้อ กลับยกเลิกไปแล้วบอกต่อไปว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้
ข้าวเปลือกราคาถูกลง ประชาชนต้องกลายเป็นผู้รับเคราะห์โดยการซื้อข้าวสารเพื่อไปหุงกินในราคาแพงมหาโหด กิโลกรัมละ 28-42 บาท 1 ถังก้อเอา 15 กิโลกรัม คูณเข้าไปจะคือราคาข้าวสารต่อ 1 ถัง
-ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาตกต่ำเช่นเดียวกัน
2. "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ(คตส.)" ทั้งๆที่คตส.กำลังจะหมดอายุในสิ้นเดือนนี้ แต่กลับถูกดำเนินคดี โดยการถูกฟ้องร้อง อย่างเร่งด่วน ส่วนคดีฝ่ายรัฐบาลสมัครกลับหายเงียบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูเหมือนเป็นการล้างแค้น ดูเหมือนเป็นการดีสเครดิต ลดความเชื่อถือของ คตส.ซึ่งทำได้เป็นผลสำเร็จ แต่สำหรับประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง ประชาชนที่ติดตามการเมืองอย่างต่อเนื่องจะรับรู้ได้ว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับ คตส.
3. เสถียรภาพของรัฐบาล มีการกดดัน เจรจาต่อรองตำแหน่งทางการเมืองกันอยู่ตลอดเวลา แต่กลุ่มแต่ละก๊วนภายในพรรคพลังประชาชน ต่างกลุ่มต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ต่างที่จะต้องการแสดงศักยภาพของกลุ่มตัวเองออกมา ดูจากการประชุมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า พรรคพลังประชาชนไม่ได้มีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคพลังประชาชนเลย แต่เสถียรภาพที่แท้จริงกับขึ้นอยู่กับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าก๊วนนั่นเองที่จะสั่งการอย่างไร ให้ทำอย่างไร ดำเนินการทางการเมืองต่อไปอย่างไร ทำให้บดบังภาวะการเป็นผู้นำทางการบริหารของนายกฯสมัคร อยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น นายกฯสมัคร พูดอะไรออกมา หลังจากนั้นอีก 1 วันต่อมา ก้อจะมีรองนายกฯหรือรัฐมนตรีคนอื่น แม้กระทั่งโฆษกพรรคพลังประชาชน ต้องออกมาพูดตรงกันข้ามกับนายกฯสมัคร ถ้าเทียบชั้นและลำดับขั้นของผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลแล้ว การที่โฆษกหรือรัฐมนตรี ออกมาพูดโต้ พูดแก้ไข พูดตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนไปทั่วประเทศ สามารถตอกย้ำภาพของการเป็นนายกฯนอมินี ได้อย่างชัดเจน
4. การเมืองภาคประชาชน เกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนได้คาดหวัง แก่รัฐบาลสมัครอย่างมาก หลังจาก เกิดรัฐประหาร 19 กันยายน ประชาชนกลุ่มนี้อยากเห็นรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง เข้ามาบริหารประเทศ เข้ามาบริหารเศรษกิจซึ่งย่ำแย่อยู่ให้ดีขึ้น ส่วนกลุ่มประชาชนที่ไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ คือพรรคพลังประชาชน แต่ยังคงยินยอมพร้อมใจให้เข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมือง เนื่องด้วยได้รับเสียงส่วนใหญ่เข้ามาจัดตั้งเป็นแกนนำรัฐบาล แต่จากการเฝ้าดู เฝ้ามอง เฝ้าสังเกต การ
บริหารบ้านเมืองของรัฐบาลสมัครมาเป็นเวลา 4 เดือน สิ่งที่ประชาชนเห็นกลับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของพรรคพลังประชาชนเองแทบทั้งสิ้น พรรคการเมืองฝ่ายค้าน คือพรรคประชาธิปัตย์ กลับทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่อาจเป็นเพราะคำที่ชอบกล่าวอ้างอยู่เสมอ ตลอดเวลาว่า ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนเป็นเสียงส่วนมาก การที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นตรงกันข้ามกับรัฐบาลสมัคร จึงทำให้พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อย จะทำอะไร จะคัดค้าน ติติงอะไรจะพูดอะไร ถูกมองเป็นสิ่งไม่ดี เป็นเรื่องไม่ดีไปหมดทุกเรื่อง จนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ พรรคการเมืองขับเคลื่อนการทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้อย่างเต็มที่ ประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงจึงรวมตัวกันกลายเป็น กลุ่มการเมืองภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความต้องการของพวกเขา เพราะพรรคการเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการและข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้
5. ในภาคเกษตร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ รัฐบาลสมัครได้ละเลยปัญหาของพวกเขา และไม่ได้มีหน่วยงานใดๆออกมาแก้ไขปัญหาให้ ทุเลาเบาบางเลย จึงทาให้ประชาชนในภาคเกษตรได้เคลื่อนไหวเข้ามาเรียกร้อง
ความต้องการของพวกเขา โดยไม่ได้ประสานหรือนัดหมายกับกลุ่มที่ปักหลัก เคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกฯสมัคร ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ ช่างเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีกันเลย
6. ความชอบธรรม ของรัฐบาลสมัคร ที่มาจากการเลือกตั้ง ได้เสียงส่วนมากจัดตั้งเป็นรัฐบาล แต่เมื่อเวลาผ่านมา 4 เดือน ความชอบธรรมอันนี้ ได้เริ่มจาง หายไปอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะสร้างความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารบ้านเมือง กลับทำแต่เรื่องที่ทำให้ความชอบธรรมหายไป ถ้ารัฐบาลสมัคร ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศชาติเสียใหม่ ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีเสียใหม่
ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นิสัย บุคลิกภาพ การมีภาวะผู้นา การอดกลั้น การสารวม ในฐานะที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นาของประเทศในด้านการบริหาร ความชอบธรรมที่จะบริหารบ้านเมืองต่อไปของนายสมัคร สุนทรเวช คงใก้ลถึงเวลาที่จะหมดความชอบธรรม ประกอบกับตัวนายสมัครเอง ที่มีพฤติกรรมกร้าวร้าว ดูถูกสื่อ เกลียดสื่อ มองสื่อในด้านไม่ดี มีอคติต่อสื่อ จึงไม่แปลกใจเลยที่เราจะได้เห็นนายสมัคร แสดงกริยาอาการที่น่าเกลียด ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำของประเทศไทย
บอย ลาดกระบัง ขอบังอาจฟันธง รัฐบาลนายสมัคร คงอยู่ได้ไม่ถึงสิ้นปี 2551 อย่างแน่นอน


Create Date : 10 มิถุนายน 2551
Last Update : 25 ธันวาคม 2553 23:02:59 น. 4 comments
Counter : 180 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ
มาแวะรับ up date ข้อมูลค่ะ
วันนี้ มีความสุขกับการทำงานนะคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 11 มิถุนายน 2551 เวลา:7:15:50 น.  

 
แวะมาคุยยามค่ำค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:19:55:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ
มีความสุขกับวันศุกร์นะคะ
ถึงเยรมันจะแพ้ (บอล) ก็ช่างเถอะค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:7:28:06 น.  

 
มาเยี่ยมตอนบ่ายค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:12:44:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บอย ลาดกระบัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Education is life long learning
การศึกษา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
Friends' blogs
[Add บอย ลาดกระบัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.