Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2551
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
5 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 
การเมืองแบบฉับพลัน

การเมืองแบบฉับพลัน

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช 4 มิถุนายน 2551 18:49 น.ผมเคยเขียนและบรรยายไว้ว่าประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะมีความวุ่นวายทางการเมือง เพราะเป็นระยะเวลาที่ คตส.จะสรุปคดีต่างๆ ส่งให้อัยการ แล้วก็เป็นความจริงในการพยายามแก้ปัญหานี้ การเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมย่อมทำได้ยาก อย่างดีก็ประวิงเวลาไว้ อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ ล้มคดีเสียเลยด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาศัยเสียงข้างมากในสภาฯ แต่ก็ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพิ่งผ่านการประชามติมาไม่กี่เดือน จะรอไปแก้เอาปีหน้าก็ไม่ทันการ เพราะคดีจาก คตส.จะต้องพิจารณากันในเร็ววันนี้

ดังนั้น การเมืองไทยในปีนี้จึงเป็นการเมืองเรื่องส่วนตัวโดยแท้ และเป็นภาวะที่มีความเสื่อมโทรมทางการเมืองมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนมาเพื่อทำงานแก้ไขปัญหาส่วนตัวให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ไปจนถึงรัฐมนตรีที่บรรดาคน 111 คน ที่เคยมีอิทธิพลแต่เล่นการเมืองไม่ได้ ส่งเข้ามาเป็นตัวแทน คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงด้อยทั้งคุณวุฒิ และประสบการณ์ บางคนก็มีความเป็นมาที่น่ารังเกียจของสังคม

แต่พ.ต.ท.ทักษิณก็ไม่มีทางเลือก ความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต่อต้านด้วยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งยังมีประชาชนสนับสนุนอย่างกว้างขวางผิดความคาดหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณและพรรคพวก การชุมนุมของพันธมิตรฯ ทำให้มีการขุดคุ้ยเรื่องราวของทักษิณขึ้นมาอีก แม้สมัคร เฉลิม และจักรภพจะโดนประณามบ้าง แต่คนที่ยับเยินที่สุดก็คือ ทักษิณ นั่นเอง

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าศึกษา เพราะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีลักษณะพิเศษคือ

1. ไม่มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรที่ถาวร
2. เป็นการเคลื่อนไหวมวลชนที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีเป็นธรรมชาติ
3. เป็นการเคลื่อนไหวที่มีการระดมทุนสนับสนุนอย่างกว้างขวางในระหว่างการชุมนุม
4. เป็นการร่วมมือระหว่างคนทั่วประเทศ และจากคนไทยในต่างประเทศด้วย
5. การชุมนุมสร้างชุมชนการเมืองที่มีพลัง และมีภราดรภาพ
6. ผู้เข้าชุมนุมทำการชุมนุมอย่างสงบ มีความอดทน อดกลั้นสูง มีระเบียบวินัย
7. ผู้เข้าชุมนุมมีจิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวภยันตราย
8. ผู้เข้าชุมนุม และผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมโดยตรงในการเคลื่อนไหว
9. การชุมนุมทางการเมืองมีการผสมผสานสาระความเอาจริงเอาจังกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
10. มีการนำแผนรวมหมู่ คือ มีแกนนำที่ไม่มีผู้นำเดี่ยว
11. ลักษณะของแกนนำมีความแตกต่างหลากหลายทางความรู้ สถานภาพ ประสบการณ์ แต่สามารถใช้จุดแข็งของแต่ละคนสร้างพลังให้กลุ่มได้เป็นอย่างดี
12. การเคลื่อนไหวมีกลยุทธ์ที่ดี มีความยืดหยุ่นสูง

การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีผู้เข้าร่วมเรือนแสน และเมื่อรวมผู้ชมทีวีด้วยแล้วก็น่าจะนับได้หลายล้านคน จัดเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองโดยตรงที่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นทางการเมืองอย่างกว้างขวาง การตื่นตัวทางการเมืองที่เข้มข้นนี้ย่อมมีผลต่อทัศนคติทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยอย่างมาก

ปรากฏการณ์นี้คือพลังใหม่ของสังคมการเมืองที่กำลังเข้าสู่สภาวะพรรคเดียว เมื่อรัฐสภาและรัฐบาลถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวที่อาศัยเงินทุนจำนวนมาก และการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเข้าแทรกแซงกลไกของรัฐ และอำนาจทั้งสามฝ่ายได้จนไม่มีพรรคการเมืองอื่นใด หรือแม้แต่คณะทหารจะทำการทัดทานได้ พลังจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงกลายเป็นแรงเหนี่ยวรั้งถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญที่สุด และด้วยลักษณะเฉพาะ 12 ประการดังกล่าวข้างต้น พลังนี้จึงเป็นพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้

ฝ่ายอำนาจรัฐพยายามจัดตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นมา แต่ก็ยากที่จะมีพลังเพราะเป็นการจ้างวานอันธพาลและกุ๊ย เมื่อเทียบกับคุณภาพของผู้เข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรฯ แล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีระยะห่างมาก ฝ่ายหนึ่งรับจ้างมา อีกฝ่ายหนึ่งมาด้วยใจ พลังของผู้ชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเหนือกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้

เมื่อวิเคราะห์จากทฤษฎีรัฐศาสตร์ ปรากฏารณ์นี้น่าจะทำให้นักทฤษฎีพัฒนาการทางการเมืองต้องทบทวนทฤษฎีใหม่ที่ว่าประชาชนในประเทศไทยไม่สนใจการเมือง การเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ด้วยความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทฤษฎีฝูงชนบ้าคลั่งที่ไร้สติที่เรียกกันว่า “ม็อบ” ซึ่งเห็นว่าฝูงชนขาดสติและจิตสำนึก แต่การเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ มีจิตสำนึกแบบพุทธเป็นพื้นฐาน อย่างน้อยผู้นำสองคนคือ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และสนธิ ลิ้มทองกุล ก็เป็นผู้ใฝ่ใจในธรรม ทั้งสองได้นำคติธรรมจากพุทธธรรมมาเป็นธงนำในการเคลื่อนไหว

แนวคิดที่ได้จากปรากฏการณ์นี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “การเมืองแบบฉับพลัน” หรือ “Spontaneous Politics” การเมืองแบบฉับพลันไม่ได้มาจากการจัดตั้งล่วงหน้า แต่เกิดจากความรู้สึกร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมมีความเข้มข้นจริงจัง นอกจากนั้นก็มีลักษณะเฉพาะ 12 ประการดังกล่าวมาแล้ว

นักรัฐศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ จะต้องศึกษาปรากฏการณ์นี้ไว้ ผมในฐานะผู้เห็นด้วยและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อยากกล่าวว่า นอกจากคุณูปการที่กลุ่มพันธมิตรฯ ได้ทำและมีต่อการเมืองไทยแล้ว ก็ยังได้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นถึง การเมืองแบบฉับพลัน อีกด้วย


เป็นบทความที่ดีมีคุณค่ามากครับ ผมเลยอยากให้ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจเรื่องการบ้านการเมือง ได้อ่านและวิเคราะห์ด้วยเหตุ ด้วยผล
กรุณาอย่าเชื่อไปหมดเสียทุกอย่าง แต่เชื่ออย่างมีเหตุผลครับ


Create Date : 05 มิถุนายน 2551
Last Update : 5 มิถุนายน 2551 17:59:59 น. 5 comments
Counter : 298 Pageviews.

 
คุณรัตน์ไม่เป็นผู้จัดเจนในการเมืองแต่อย่างใดนะคะ
แต่ช่วงนี้ สถานการณ์บ้านเมืองดูแปร่งๆชอบกล
อยากฟังจากคนที่เป็นกลางบ้างว่า
อะไรคือจริง อะไรคือเท็จ
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:21:25:22 น.  

 
แวะมาอ่านเก็บข้อมูลค่า....


โดย: Neilnuch_T วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:21:36:46 น.  

 
ยินดีมากครับ พอจะทำในลักษณะเอากระทู้เก่าๆ
ที่ผมเคยโพสไว้ นะครับหรือคุณรัตน์ ว่างๆก้อแวะเข้าไปอ่านได้ครับ เวปตามนี้
- INN NEWS ------ ส่วนตัวผมว่าเป็นกลางดีนะครับ แต่ผมชอบเข้าไปอ่าน วิพากษ์ วิจารณ์ ของ อาจารย์ 2 ท่าน
อ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ------ นักศึกษาหนุ่มสมัย พฤษภา ทมิฬ และ อ.ดร. สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์
- MTC Group มติชน ----- ไม่กลางเท่าไหร่


โดย: บอย ลาดกระบัง (pp965 ) วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:22:02:39 น.  

 
แวะมาทักทายวันหยุดค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับทางเลือกบริโภคข่าวสารที่ดีๆ
วันนี้...สบายดีแล้วใช่มั้ยคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:9:28:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ
มีความสุขกับการทำงานวันแรกของสัปดาห์นะคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:7:13:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บอย ลาดกระบัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Education is life long learning
การศึกษา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
Friends' blogs
[Add บอย ลาดกระบัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.